Jump to content

Befäl tafsade på kadetter...


Recommended Posts

På vårbalens efterfest kände plötsligt kadetterna hur det kvinnliga befälet tafsade på dem.

 

Nu anmäler försvaret den 29-åriga kvinnan till personalansvarsnämnden.

 

– Agerandet är oacceptabelt, skriver Försvarsmakten i anmälan

 

Källa: Befäl tafsade på kadetter...

Link to comment
Share on other sites

Att en person är så säker på sin egen ställning att man inte känner sig kränkt kan inte ursäkta vilket beteende som helst.

Som i artikeln så håller jag med om att ett sådant beteende inte är ok och det bör tydliggöras från arbetsgivaren...

Link to comment
Share on other sites

Håller med GC1. Kön, läggning, utseende, inställning, etc är irrelevant egentligen. Officern är i en maktposition över kadetterna och med det medföljer vissa förpliktelser och krav på professionalism, som även gäller på efterfester till en vårbal. Dessa finns för att verksamheten ska fungera smidigt.

Link to comment
Share on other sites

Vidare är det inte "ok" för en snubbe att bli sexuellt kränkt - könsrollen säger att killar ALLTID gillar händer på kotten, om man blir kränkt är man uppenbarligen homo/tönt/feg/larvig/tjej/nörd/dålig. Detta gör det ännu starkare av kadetterna att anmäla.

 

Fy i helvete för människor som inte kan hålla händerna i styr.

Link to comment
Share on other sites

Vidare är det inte "ok" för en snubbe att bli sexuellt kränkt - könsrollen säger att killar ALLTID gillar händer på kotten, om man blir kränkt är man uppenbarligen homo/tönt/feg/larvig/tjej/nörd/dålig. Detta gör det ännu starkare av kadetterna att anmäla.

 

Fy i helvete för människor som inte kan hålla händerna i styr.

Vilket vi ju sett exempel på i den här tråden.

 

Jag är inte blödig eller särskilt nogräknad av mig men jag förbehåller mig rätten att bestämma vem som skall ha tillträde till min kropp...

Något högre lägstanivå bör man kunna förvänta sig.

Link to comment
Share on other sites

Ingen av de tre kadetterna känner sig kränkta eller vill kalla det sexuellt ofredande, däremot tycker de att det är klart olämpligt av ett befäl göra såhär.

 

Så länge det handlar om vuxna människor, så anser jag att det är ok med relationer emellan lärare och elever. Under förutsättning att det sköts snyggt.

Nu var det kanske inte riktigt en relation i det här fallet, utan mer en fyllekåt kvinna.

 

Om man ponerar att de 'utsatta' kände sig kränkta eller trakasserade så är det helt förkastligt, och precis lika illa som en man som är på en kvinna utan godtycke.

Världen är inte helt digital.

Link to comment
Share on other sites

Ingen av de tre kadetterna känner sig kränkta eller vill kalla det sexuellt ofredande, däremot tycker de att det är klart olämpligt av ett befäl göra såhär.

 

Så länge det handlar om vuxna människor, så anser jag att det är ok med relationer emellan lärare och elever. Under förutsättning att det sköts snyggt.

Nu var det kanske inte riktigt en relation i det här fallet, utan mer en fyllekåt kvinna.

 

Om man ponerar att de 'utsatta' kände sig kränkta eller trakasserade så är det helt förkastligt, och precis lika illa som en man som är på en kvinna utan godtycke.

Världen är inte helt digital.

Tycker du att det här är ett bra sätt att förhålla sig mellan elever lärare och arbetsgivare?

Nu har jag ingen aning om vilka de inblandade är men av artikeln tycker jag att det framgår att det inte är frågan om en relation.

Dessutom tycker jag det verkar som att inte ens den taffsande officeren tycker att det här är ok med hänsyn till hennes förklaring till det inträffade...

Link to comment
Share on other sites

Ingen av de tre kadetterna känner sig kränkta eller vill kalla det sexuellt ofredande, däremot tycker de att det är klart olämpligt av ett befäl göra såhär.

 

Så länge det handlar om vuxna människor, så anser jag att det är ok med relationer emellan lärare och elever. Under förutsättning att det sköts snyggt.

Nu var det kanske inte riktigt en relation i det här fallet, utan mer en fyllekåt kvinna.

 

Om man ponerar att de 'utsatta' kände sig kränkta eller trakasserade så är det helt förkastligt, och precis lika illa som en man som är på en kvinna utan godtycke.

Världen är inte helt digital.

 

 

Nu måste jag bara fråga om du haft samma inställning till händelsen om det varit fråga om, låt oss säga...

En klass sjuksköterskestudenter och deras manlige lärare, som inte kunde hålla sig i styr på vårbalen?

Link to comment
Share on other sites

Som sagt. Pressen får det att se ut som att Svenska soldater kladdar på varandra och det ser inte särskilt exemplariskt ut för att vara "beskyddare av folket" därav drar jag samma slutsats, dom får hålla det utanför arbetslivet.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt. Pressen får det att se ut som att Svenska soldater kladdar på varandra och det ser inte särskilt exemplariskt ut för att vara "beskyddare av folket" därav drar jag samma slutsats, dom får hålla det utanför arbetslivet.

 

Sådant icke önskvärt beteende förekommer i mer eller mindre utsträckning inom alla arbetsområden och föreningar såväl som ute på stan, så varför skulle det inte förekomma i Försvarsmakten? Jag tror dock inte att det på något sätt skulle vara överrepresenterat i FM, troligen tvärtom. Jag vill gärna tro att FM har höga krav på sina anställdas psykiska lämplighet och mognad.

Link to comment
Share on other sites

@Pansarpung,

 

Jag förstår hur du tänker och det är ju klart att, FMs PR-avdelning till trotts, så är inte Försvarsmakten uppgjord av ubermenschen och halvgudar som har mindre brister än andra dödliga. Alla begår ju synder i tid och otid; visst händer det att man bryter mot sina egna värderingar och de man har tagit på sig att upprätthålla, visst händer det att man helt enkelt gör en grov felbedömning ibland och klantar till sig rejält. Men med det sagt så är alla även införstådda med att ifall det kommer ut, eller ifall folk far illa av det, så finns det konsekvenser för agerandet... eller ska finnas iaf.

 

Samtidigt så bör man ju ha i minne att i dessa ärenden ska man göra en helhets bedömning. En person ska ju inte enbart dömas för sina tabbar, utan även dömas efter sina meriter. Som sagt; alla har ju brister, och ifall denna officer (eller någon annan för den delen) betett sig illa vid ett tillfälle men är exemplarisk i andra så bör ju det beaktas också.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt. Pressen får det att se ut som att Svenska soldater kladdar på varandra och det ser inte särskilt exemplariskt ut för att vara "beskyddare av folket" därav drar jag samma slutsats, dom får hålla det utanför arbetslivet.

 

Sådant icke önskvärt beteende förekommer i mer eller mindre utsträckning inom alla arbetsområden och föreningar såväl som ute på stan, så varför skulle det inte förekomma i Försvarsmakten? Jag tror dock inte att det på något sätt skulle vara överrepresenterat i FM, troligen tvärtom. Jag vill gärna tro att FM har höga krav på sina anställdas psykiska lämplighet och mognad.

 

 

Dock ska dom vara förebilder, det vore ju olämpligt när man själv i sina unga dagar gick omkring och gjorde dylika saker inför mindre barn, byråkratiskt är det olämpligt, men i praktiken kvittar det, dock räknas det inte särskilt.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nu måste jag vara lite bitter, men...

 

hade det varit en manlig officer som tafsat på kvinnliga eller manliga kadetter på det sättet hade det inte föreslagits omplacering som åtgärd.

 

Jag håller en f.d. regementschef färskt i minnet.

 

I Försvarsmakten är alla inte lika mycket värda alltid.

Link to comment
Share on other sites

Nu måste jag vara lite bitter, men...

 

hade det varit en manlig officer som tafsat på kvinnliga eller manliga kadetter på det sättet hade det inte föreslagits omplacering som åtgärd.

 

Jag håller en f.d. regementschef färskt i minnet.

 

I Försvarsmakten är alla inte lika mycket värda alltid.

(Nähä!? Jag håller inte riktigt med...länk...länk)

 

Edit: Missförstod meningen tror jag. Menar du att en man skulle fått sparken istället för omplacering?

Edited by klawe
Link to comment
Share on other sites

Nu måste jag vara lite bitter, men...

 

hade det varit en manlig officer som tafsat på kvinnliga eller manliga kadetter på det sättet hade det inte föreslagits omplacering som åtgärd.

 

Jag håller en f.d. regementschef färskt i minnet.

 

I Försvarsmakten är alla inte lika mycket värda alltid.

(Nähä!? Jag håller inte riktigt med...länk...länk)

 

Edit: Missförstod meningen tror jag. Menar du att en man skulle fått sparken istället för omplacering?

 

Ja, det framgår av texten jag skrev. Det hade inte föreslagits omplacering som åtgärd. Åtalsanmälan eller sparken brukar väl vara gängse förfarande.

Link to comment
Share on other sites

Varför kommer jag att tänka på Jack Nicholsson?

 

"There is nothing on this earth sexier, believe me, gentlemen, than a woman you have to salute in the morning. Promote 'em all, I say, 'cause this is true: if you haven't gotten a blowjob from a superior officer, well, you're just letting the best in life pass you by."

(A Few Good Men)

 

Näe, usch så icke-PK... tur att man inte är affilierad med gröna firman :)

Link to comment
Share on other sites

Nåja, nu skiljer ju sig detta fallet på en hel del punkter från fallet med regementschefen, så den jämförelsen tycker jag inte är riktigt bärande.

 

Du kan nog ha rätt.

 

Jag har dock vetskap om ett fall där detta hänt förr, dock var den på-tafsade KB-elev. Inte sannolikt att det är samma förövare. Detta fallet nådde inte dagens ljus utan stannade innanför grindarna.

 

Min källa är ett ögonvittne som jag anser fullt trovärdig.

Link to comment
Share on other sites

Nu måste jag vara lite bitter, men...

 

hade det varit en manlig officer som tafsat på kvinnliga eller manliga kadetter på det sättet hade det inte föreslagits omplacering som åtgärd.

 

Jag håller en f.d. regementschef färskt i minnet.

 

I Försvarsmakten är alla inte lika mycket värda alltid.

 

 

Har du några belägg för ditt påstående att det faktum att den anklagade officeren var en kvinna, vägde in när det beslutades om påföljd för händelsen? Har någon det?

 

Påföljdens lämplighet går att diskutera, men att tillskriva det till någon form av särbehandling med hänsyn till kön utan att hänvisa till någonting alls är olämpligt. Vi vet att förövaren var en kvinna, men det behöver inte ha något med vilken påföljd som beslutades, och det är att fördjupa stereotyper och fördomar att antyda att det var så, utan belägg för ett sådant påstående.

Edited by Blanco
Link to comment
Share on other sites

Nu måste jag vara lite bitter, men...

 

hade det varit en manlig officer som tafsat på kvinnliga eller manliga kadetter på det sättet hade det inte föreslagits omplacering som åtgärd.

 

Jag håller en f.d. regementschef färskt i minnet.

 

I Försvarsmakten är alla inte lika mycket värda alltid.

 

 

Har du några belägg för ditt påstående att det faktum att den anklagade officeren var en kvinna, vägde in när det beslutades om påföljd för händelsen? Har någon det?

 

Påföljdens lämplighet går att diskutera, men att tillskriva det till någon form av särbehandling med hänsyn till kön utan att hänvisa till någonting alls är olämpligt. Vi vet att förövaren var en kvinna, men det behöver inte ha något med vilken påföljd som beslutades, och det är att fördjupa stereotyper och fördomar att antyda att det var så, utan belägg för ett sådant påstående.

 

Var det jag som var förbandschef vid det aktuella förbandet? Nej. Var jag personalchef? Nej. Rättshandläggare? Nej.

 

Alltså har jag inte tagit del av den icke-handling som blev av ärendet. Däremot så begicks ett liknande fel av en manlig officer vid samma förband under samma förbandschef, dock av mildare art än fysisk beröring, vilket blev en anmälan till ansvarsnämnden.

 

Men belägg för att det mörkades undan är nog jävligt svårt att skaka fram utan att ha spelat in händelsen eftersom locket lades på.

 

Jag kan inte bevisa att det är dubbla måttstockar, men det jag ser och hör pekar entydigt på att det är så. Då anser jag det som sannolikt att det är så.

 

Upplys mig gärna om jag har fel.

Link to comment
Share on other sites

 

Var det jag som var förbandschef vid det aktuella förbandet? Nej. Var jag personalchef? Nej. Rättshandläggare? Nej.

 

Alltså har jag inte tagit del av den icke-handling som blev av ärendet. Däremot så begicks ett liknande fel av en manlig officer vid samma förband under samma förbandschef, dock av mildare art än fysisk beröring, vilket blev en anmälan till ansvarsnämnden.

 

Men belägg för att det mörkades undan är nog jävligt svårt att skaka fram utan att ha spelat in händelsen eftersom locket lades på.

 

Jag kan inte bevisa att det är dubbla måttstockar, men det jag ser och hör pekar entydigt på att det är så. Då anser jag det som sannolikt att det är så.

 

Upplys mig gärna om jag har fel.

 

Självklart har du inte fel i dina personliga uppfattningar och erfarenheter, och det var inte heller det jag menade var problemet, måhända att jag uttryckte mig klumpigt. Poängen jag ville göra var däremot att i det här fallet, inte i de situationer som du tidigare har upplevt personligen, så är informationen för knapphändig för att kunna göra en hållbar analys av vad orsaken skulle kunna vara till att en kvinnlig officer fått bestraffats på ett visst sätt.

 

Må så vara att i ljuset av dina personliga erfarenheter, att detta, i dina ögon är ett solklart fall av "dubbla måttstockar", men jag menar att det inte nödvändigtvis är så, främst då det de egentligen är väldigt knapphändiga uppgifter som finns tillgängliga och det är svårt för mig som saknar dina personliga erfarenheter, att dra samma slutsatser, eller några slutsatser överhuvudtaget, av den tillgängliga informationen.

 

Straffet som beslutades skulle kunna vara ett tecken på att det finns "dubbla måttstockar" inom FM, men det skulle kunna också (t.ex.) kunna vara så att beslutsfattarna kände till faktorer som inte framkommit i media eller någon annan av ett otal möjliga orsaker bidrog till att just detta straff utdömdes. Vi kan bara spekulera, då vi inte har tillgång till relevanta handlingar.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Klart som f-n att det finns olika måttstockar i FM. De är olika för kön, grad och även vilken kategori du tillhör. Hårdast döms alltid en manlig truppofficer tillhörande Amfibiekåren, därnäst samma kategori i Armén.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...