Jump to content

hur tar vi hand om nya i hemvärnet.


Recommended Posts

Kan säga av egen erfarenhet att det fungerar lite si och så med det och är lite beroende på förband.

 

När du säger "nya rekryterade", vad menar du då?

 

Så här är gången:

 

Intresseanmälan

Registrering och utskick av ansökan från UG som skrivs på och skickas in

Registerkontroll hos polis och kommun, 2-4 veckor

Intervju av Kompanichef (eller motsvarande), kan dröja lite ibland

Vid godkännande skickas avtal ut från UG som skrivs på och skickas in

Kallelse till Intro-utbildning från UG (genomförs ett antal ggr/år)

Efter genomförd Intro lämnas soldaten över till bataljonen för placering

 

Det är Plutonchef (eller Kompanichef) som tar över den nya soldaten efter intro. Hör du inget, kontakta din UG och be och få kontaktuppgifter till din Plutonchef om du inte redan fått det och ring själv. Händer ibland att det dröjer lite.

 

Själv gör jag så att jag följer upp och kontaktar de jag rekryterat för att se till att allt flyter på ända tills vederbörande är placerad i sin slutliga befattning...

 

Fältrekryterare M

Link to comment
Share on other sites

 

Så här är gången:

 

Intresseanmälan

Registrering och utskick av ansökan från UG som skrivs på och skickas in

Registerkontroll hos polis och kommun, 2-4 veckor

Intervju av Kompanichef (eller motsvarande), kan dröja lite ibland

Vid godkännande skickas avtal ut från UG som skrivs på och skickas in

Kallelse till Intro-utbildning från UG (genomförs ett antal ggr/år)

Efter genomförd Intro lämnas soldaten över till bataljonen för placering

 

 

Fältrekryterare M

 

 

Skulle nog rekommendera att genomföra intervju före registerkontroll, då får man reda på om man skall skicka in ansökan eller inte, onödig belastning att göra kontrollen före. Under intervjun kan det framkomma saker som gör att man inte vill/bör gå vidare med en ansökan. En stor fördel i rekryteringen är personkännedom och mun till mun rekrytering, då vet man bättre vilka personer som kommer in i firman.

 

Sen hoppas man bara att alla som kommer med känner sig väl omhändertagna och kommer till rätta så fort som möjligt.

Link to comment
Share on other sites

Hallands gruppens rutiner fungerar rätt bra.

 

Intresseanmälan skickas in.

 

Uppgifter förs över till lokal Komp C

Komp C eller bemyndigad Plut C kontaktar sökande för interjuv bokning

Interjuv genomförs samtidigt som ansökan upprättas och kontrakts handling skrivs.

Upptäcker interjuvaren något udda här så slutar processen direkt

 

Register kontroll genomförs.

Vid godkännande så kallas soldaten till Intro utbildning/alt förkortad Intro. Avtal skrivs under och ges till soldat.

I slutet av intro så möter soldaten sin Komp C, plutons C och helst även grp C. Kontakt uppgifter ges och tas.

 

 

Största problemet är tidsaspekten som alla brottas med.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skulle nog rekommendera att genomföra intervju före registerkontroll, då får man reda på om man skall skicka in ansökan eller inte, onödig belastning att göra kontrollen före. Under intervjun kan det framkomma saker som gör att man inte vill/bör gå vidare med en ansökan. En stor fördel i rekryteringen är personkännedom och mun till mun rekrytering, då vet man bättre vilka personer som kommer in i firman.

 

Sen hoppas man bara att alla som kommer med känner sig väl omhändertagna och kommer till rätta så fort som möjligt.

 

 

Skulle snarare säga att registerkontroll och intervju sker parallellt för att spara tid, sen ser det säkert olika ut hur dom olika UG hanterar det.

 

 

Det är vid ansökan som den sökande medger att bostaden kontrolleras och vid samma tillfälle hålls vid vår UG intervju. Men visst låter det logiskt att göra en första intervju innan registerkontroll göres... Men då fördröjs rekryteringen ett antal veckor vilket jag tycker är sämre. Knepig ekvation.

 

Att känna personen som rekryteras är alltid en fördel men frågan är hur ofta det sker. Jag kan inte påstå att så många är personligt bekanta, däremot så får man naturligtvis ett första intryck av personen man pratat med som naturligtvis lämnas över till intervjuare om det skulle komma så långt att vederbörande lämnar in en ansökan.

Link to comment
Share on other sites

Hur många har egentligen blivit nekade att få gå med i Hemvärnet baserat på intervjun?

 

Jag har varit med i Hemvärnet i uppemot 7 månader gjort fullständig Intro, deltagit i SFÖ väntar på nästa KFÖ, gått igenom säkerhetskontroll men någon intervju har inte gjorts, dock ska den väl snart göras av personer som jag nu lärt känna under dessa 7 månader. Inte för att jag misstänker att jag kommer bli petad utan jag undrar väl mera om intervjun verkligen fyller sin funktion?

Link to comment
Share on other sites

Nog fyller intervjun sitt syfte, dels skapar man sig en bild av folk. Bara för att man klarar en registerkontroll kanske man inte är lämplig i firman. Sen får man reda på vad man tidigare har gjort i gröna kläder samt den civila kompetensen, allt för att försöka få rätt man på rätt plats(även kvinna så klart).

 

Om det har gått till som i ditt fall Emil så har något gjorts/gått fel !!

 

Alldeles nyligen gått en utbildning med personal från MUST om rekrytering, intervju och bostadsbesiktning. Klart nyttigt och lärorikt, klart att det alltid kan slinka igenom personer som kanske inte bör ha det förtroendet att vara grönklädd med vad det innebär, då hoppas jag att alla tar sitt ansvar att göra rätt människor uppmärksamma på det.

 

 

Men hur vi tar om hand om dom som kommer med, det var väl det tråden började med!

 

Man MÅSTE tidigt knyta kontakter och bibehålla dom, se till att få mailadress och vidarebefordra all info som kommer från UG, komp och plut. Försök ha någon form av samkväm eller några korta kvällsövningar inom plutonen. Kommer man in i gruppen fort och vet vad som händer brukar det bli bra!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Håller på att få in två bekanta nu. Den ena är klar, men missade förra Introhelgen i slutet av januari. Nästa är vecka 14 här i Skåne. Sen dröjer det till SEPTEMBER för nästa helg... Om han inte kan då (jobb/familj/sjukdom) så blir det att ordna plats i Halland, Växjö eller Blekinge-gruppen.

 

Det behövs fler Introhelger.

 

Att en killes papper "försvann" mellan inskrivningstillfället och handläggaren är inte heller något som gör det lättare att hålla intresset uppe bland de sökande.

Link to comment
Share on other sites

Hur många har egentligen blivit nekade att få gå med i Hemvärnet baserat på intervjun?

 

Minst två iaf (som jag har nekat), omogna, fel inställning och allmänt mysko. Vet andra som också har sagt stopp efter intervjun.

Link to comment
Share on other sites

Jag har sett ett exempel som skrämmer mig lite. Och jag är skeptiskt till att intervju har gjort, för om den hade gjorts så skulle vederbörande behöva kraftfull utbildning....

 

Helt jävla mirakulöst gick personen igenom intro iaf. Jag är lite osäker på om denne klarade vapenbiten. Personen blev dock utrustad med en lösapterad AK4 på en övning som ett bevakningskompani genomförde..

 

Personen är inte kvar idag...

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Jag ska nu på ett par rader beskriva min upplevelse av Hemvärnet och samtidigt höja ett varningens finger för alla gamla värnpliktiga där ute som funderar på att gå med i nämnda organisation. Jag kommer i min berrättelse inte nämna specifika förband för att inte outta någon.

 

Vi börjar från början.

 

Jag är idag 21 år och gjorde traditionell värnplikt som en av de allra sista alltså 11 månaders grundutbildning, min befattning var närskyddssoldat, närmare bestämt kulspruteskytt. Jag muckade med enligt mig goda vitsord JA-7-7 och hade trivts mycket bra i min pluton.

 

Efter ett litet tag i det civilia började jag allt mer att längta tillbaka till det militära livet och det dröjde inte länge innan jag skickade in en intresseanmälan till Hemvärnet. Jag kom naturligtvis med efter intervju och skulle nu åka på introduktionshelg för att inskolas i HV.

Jag åker till ett regemente och möter där upp en "introduktionskurspluton" som består av: överviktiga män, överviktiga kvinnor, äldre "gubbar" och de som jag skulle betrakta som allmänna trattar. Ett fåtal av personerna verkade dugliga (jag försöker inte höja upp mig själv till skyarna på något sätt). Tilläggas bör att ett gäng hemvärnare hade varit till oss för att rekrytera oss värnpliktiga under min tid i lumpen och de hade då bedyrat att den gamla schablonbilden av HV inte alls längre stämde och att de nu var så bra, så bra.

 

Nåväl! Jag ska väl inte ge upp hoppet än tänkte jag. Kvällen började med lite mysigt fika och sy lite kragspeglar. Dagen efter bestod av en avlämning som kan beskrivas som sämre än den första jag upplevde vid inryck till värnplikt. Detta ska ändå vara personer som gjort värnplikten!

Därefter följer en "visitation" även om jag inte tycker den var värd namnet. Folk hade sytt som 3 åringar, inte gjort ens ett försök att putsa kängorna, hade oknäppta knappar, orakade och så vidare, naturligtvis blev ingen underkänd på en enda punkt...

- "Okej här sätts nivån direkt alltså" tänkte jag för mig själv.

 

Helgen förflöt med allt ifrån utb. på AK4, skyddsmask, skyddsvakt, CBRN och så vidare. Det blir för mycket text om jag ska gå in på varje detalj men det som irriterade mig var att mycket lärdes ut helt fel av dessa hobbybefäl. Många saker var tvärtemot vad mina befäl i lumpen hade lärt ut. Det kändes redan här som att istället för att jag skulle bibehålla, utvecka och bygga på de kunskaper och färdigheter jag fick i lumpen, så förstördes allting, utav fel inlärning. Jag fick intrycket av att de hemvärnsbefäl som var där, var sådana befäl som misslyckats med att bli "riktiga" befäl som har hand om vpl utbildning. Jag åkte hem ifrån intro helgen med besvikelse i bagaget.

 

Men OKEJ, jag ska ge det en sista chans tänkte jag, så jag for iväg på en KFÖ, det som enligt min uppfattning skulle vara den övning som hade mest resurser, där det skulle pangas mest, man skulle få mest variation, det skulle helt enkelt vara en bra övning.

Det hela började med att jag anländer helt ovetandes om någonting till utgångplatsen för övningen, jag känner ingen, vet inte vem min kompanichef är, jag har inte pratat med någon eller fått några egentliga detaljer om övningen, jag vet inte ens vilken pluton jag tillhör. Ingen har berättat detta för mig och det har inte gått att ta reda på själv. Nåväl, efter mycket springande fram och tillbaka får jag till slut ut mitt vapen och vi ska transportera oss till övningsplatsen.

 

Det är nu det roliga börjar. Nu har vi alltså kommit ut i fält, scenariot var i stort sett att mindre "rebellgrupper" strövade omkring i området och orsakade sattyg, vi var någon sorts peace keeping unit. I lumpen hade vi nu haft hög beredskap, självklart stridsutrustning på som alltid i fält och så vidare. Klockan var nu kanske 12-14 och ordern var att upprätta förläggning samt bevaka en väg. Nu börjar alltså folk ta av sig hjälmar (kroppsskyddet skulle vi inte ens ha med oss!), stridsvästar, vapen och allt och lägger det i högar lite här och var. Folk går alltså omkring i slät M90 och lojt försöker bygga upp en förläggning. Jag tänkte att detta är inte sant, vad är det här för scout läger? Tilläggas ska att detta var en så kallad insatspluton!

 

Droppen eller dropparna var för det första när ordern "besätt eldställningarna" kom. Folk sprang till eldställningarna i slät M90, några utan vapen! Helt obegripligt, ingen stridsväst, ingenting.

Den andra nådastöten för mitt förtroende för Hemvärnet var när någon hade stulit mitt knäppetält från mitt liggunderlag för att bygga ett vindskydd till sin hund! Detta utan att meddela mig eller någon annan (detta skedde när jag var iväg för att bevaka vägen). Detta hade i lumpen var otänkbart, man stjäl inte från sina kamrater, inte ens lånar utan att säga till. Att tappa bort material var ju inte bra alls, milt uttryckt. Övningen SÖG alltså BIG time.

 

Jag är fullt medeveten om att många kommer säga "Du har väl en dålig pluton eller ett dålig kompani eller lalala". Men jag såg ingen skillnad i de andra plutonerna heller, kan tänka mig att det är likadant om inte värre där! Och att det skulle skilja sig från andra platser i landet har jag också svårt att tro på. Så därför alla gamla lumpare som längtar till det gröna, GÅ INTE MED I HEMVÄRNET, NI KOMMER BARA BLI BESVIKNA! Satsa istället på att bli tidsvis anställd eller anställd soldat.

 

Tack för mig!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag ska nu på ett par rader beskriva min upplevelse av Hemvärnet och samtidigt höja ett varningens finger för alla gamla värnpliktiga där ute som funderar på att gå med i nämnda organisation. Jag kommer i min berrättelse inte nämna specifika förband för att inte outta någon.

 

Vi börjar från början.

 

Jag är idag 21 år och gjorde traditionell värnplikt som en av de allra sista alltså 11 månaders grundutbildning, min befattning var närskyddssoldat, närmare bestämt kulspruteskytt. Jag muckade med enligt mig goda vitsord JA-7-7 och hade trivts mycket bra i min pluton.

 

Efter ett litet tag i det civilia började jag allt mer att längta tillbaka till det militära livet och det dröjde inte länge innan jag skickade in en intresseanmälan till Hemvärnet. Jag kom naturligtvis med efter intervju och skulle nu åka på introduktionshelg för att inskolas i HV.

Jag åker till ett regemente och möter där upp en "introduktionskurspluton" som består av: överviktiga män, överviktiga kvinnor, äldre "gubbar" och de som jag skulle betrakta som allmänna trattar. Ett fåtal av personerna verkade dugliga (jag försöker inte höja upp mig själv till skyarna på något sätt). Tilläggas bör att ett gäng hemvärnare hade varit till oss för att rekrytera oss värnpliktiga under min tid i lumpen och de hade då bedyrat att den gamla schablonbilden av HV inte alls längre stämde och att de nu var så bra, så bra.

 

Nåväl! Jag ska väl inte ge upp hoppet än tänkte jag. Kvällen började med lite mysigt fika och sy lite kragspeglar. Dagen efter bestod av en avlämning som kan beskrivas som sämre än den första jag upplevde vid inryck till värnplikt. Detta ska ändå vara personer som gjort värnplikten!

Därefter följer en "visitation" även om jag inte tycker den var värd namnet. Folk hade sytt som 3 åringar, inte gjort ens ett försök att putsa kängorna, hade oknäppta knappar, orakade och så vidare, naturligtvis blev ingen underkänd på en enda punkt...

- "Okej här sätts nivån direkt alltså" tänkte jag för mig själv.

 

Helgen förflöt med allt ifrån utb. på AK4, skyddsmask, skyddsvakt, CBRN och så vidare. Det blir för mycket text om jag ska gå in på varje detalj men det som irriterade mig var att mycket lärdes ut helt fel av dessa hobbybefäl. Många saker var tvärtemot vad mina befäl i lumpen hade lärt ut. Det kändes redan här som att istället för att jag skulle bibehålla, utvecka och bygga på de kunskaper och färdigheter jag fick i lumpen, så förstördes allting, utav fel inlärning. Jag fick intrycket av att de hemvärnsbefäl som var där, var sådana befäl som misslyckats med att bli "riktiga" befäl som har hand om vpl utbildning. Jag åkte hem ifrån intro helgen med besvikelse i bagaget.

 

Men OKEJ, jag ska ge det en sista chans tänkte jag, så jag for iväg på en KFÖ, det som enligt min uppfattning skulle vara den övning som hade mest resurser, där det skulle pangas mest, man skulle få mest variation, det skulle helt enkelt vara en bra övning.

Det hela började med att jag anländer helt ovetandes om någonting till utgångplatsen för övningen, jag känner ingen, vet inte vem min kompanichef är, jag har inte pratat med någon eller fått några egentliga detaljer om övningen, jag vet inte ens vilken pluton jag tillhör. Ingen har berättat detta för mig och det har inte gått att ta reda på själv. Nåväl, efter mycket springande fram och tillbaka får jag till slut ut mitt vapen och vi ska transportera oss till övningsplatsen.

 

Det är nu det roliga börjar. Nu har vi alltså kommit ut i fält, scenariot var i stort sett att mindre "rebellgrupper" strövade omkring i området och orsakade sattyg, vi var någon sorts peace keeping unit. I lumpen hade vi nu haft hög beredskap, självklart stridsutrustning på som alltid i fält och så vidare. Klockan var nu kanske 12-14 och ordern var att upprätta förläggning samt bevaka en väg. Nu börjar alltså folk ta av sig hjälmar (kroppsskyddet skulle vi inte ens ha med oss!), stridsvästar, vapen och allt och lägger det i högar lite här och var. Folk går alltså omkring i slät M90 och lojt försöker bygga upp en förläggning. Jag tänkte att detta är inte sant, vad är det här för scout läger? Tilläggas ska att detta var en så kallad insatspluton!

 

Droppen eller dropparna var för det första när ordern "besätt eldställningarna" kom. Folk sprang till eldställningarna i slät M90, några utan vapen! Helt obegripligt, ingen stridsväst, ingenting.

Den andra nådastöten för mitt förtroende för Hemvärnet var när någon hade stulit mitt knäppetält från mitt liggunderlag för att bygga ett vindskydd till sin hund! Detta utan att meddela mig eller någon annan (detta skedde när jag var iväg för att bevaka vägen). Detta hade i lumpen var otänkbart, man stjäl inte från sina kamrater, inte ens lånar utan att säga till. Att tappa bort material var ju inte bra alls, milt uttryckt. Övningen SÖG alltså BIG time.

 

Jag är fullt medeveten om att många kommer säga "Du har väl en dålig pluton eller ett dålig kompani eller lalala". Men jag såg ingen skillnad i de andra plutonerna heller, kan tänka mig att det är likadant om inte värre där! Och att det skulle skilja sig från andra platser i landet har jag också svårt att tro på. Så därför alla gamla lumpare som längtar till det gröna, GÅ INTE MED I HEMVÄRNET, NI KOMMER BARA BLI BESVIKNA! Satsa istället på att bli tidsvis anställd eller anställd soldat.

 

Tack för mig!

 

Mycket beklagligt att du fått det första intrycket av verksamheten och jag antar att det är svårreparerat i dina ögon men hoppas att det inte är en omöjlighet!

Jag själv stormtrivs i mitt kompani som är en samling mycket motiverade och engagerade soldater och där vi har många yngre förmågor, kompanichefen är en klippa och likaså de andra befälen som gör allt för att vi ska trivas och få ut så mycket som möjligt av övningarna och som anordnar betydligt fler utbildnings och övningstillfällen än KFÖ och SÖF.

Jag förstår helt vad du menar och har upplevt det själv några gånger, oftast har dock befälen visat att vi tillhör samma försvarsmakt som SSG och där samma krav ställs på disciplin och följanden av reglementen.

Edited by Livgardisten
Link to comment
Share on other sites

Jag ska nu på ett par rader beskriva min upplevelse av Hemvärnet... *snip*

 

Tack för mig!

 

Till och börja med så kan jag inte annat än beklaga att du har hamnat så snett i din upplevelse av HV. Tyvärr så är nivån inom HV väldigt ojämn eftersom organisationen har levt lite vid sidan av FM under en längre tid och det här med ambitioner och krav varierar väldigt mellan olika enheter.

 

Att du inte blivit kontaktad av din gruppchef inför övningen tycker jag, som själv är GC, är fullständigt IG. Det är min uppgift som chef att se till att min grupp är på rätt plats i rätt tid, även när övningen börjar. Vidare så är det bara att beklaga att folket i din pluton inte har vett att uppträda som de soldater de skall föreställa vara, men det handlar ofta om att folk inte vet bättre pga låg utbildningsnivå och att det från chefsnivå inte ställs krav. Chefer måste våga ställa krav på sina underställda, men de måste även vara föregångsmän/kvinnor och visa soldaterna hur de förväntas uppträda. Det är ofta plutonchefens ambitionsnivå som styr hur plutonen agerar, förutsatt att PC kan hitta gruppchefer som agerar i hans anda.

 

Trist att du hamnat i en bolibompapluton, men förhoppningen är att utvecklingen går åt rätt håll. Just nu finns det många insatskompaniersom nyligen tog steget upp till insats från bevakning och det har tyvärr varit en ganska stor nivåskillnad mellan insats och bevakning, åtminstone där jag deltagit. Kanske du hamnat i ett nybildat insatskompani som inte riktigt hittat sin nya stil i omdaningen. Mitt tips är att försöka förändra inifrån och om inte det fungerar så kanske det finns andra kompanier eller bataljoner att söka sig till.

 

Mitt tips till alla som gjort värnplikten och saknar livet i grönt, testa Hemvärnet och avgör själva.

Link to comment
Share on other sites

@PBV902

 

Mycket tråkigt att höra hur du misshandlats i din introduktion, håller med Fk Lundqvist, Stor andel av hemvärnet jobbar hårt på att göra bra ifrån sig på övningar, man tilllämpar det man lärt sig under lumpen och under utlandsmissioner.

 

Mycket hänger på Chefen för det lokala HV förbandet, det är han som sätter nivåen, och bryr han/hon inte om att ens möta upp nya soldater och informera och ge kontakt uppgifter om vart man hör hemma Jaa vad ska man säga, tjänstefel, jävla pucko till chef, mm.

 

I vårt förband ska man uppträda som militär och många andra HV förband håller en bra nvå, tyvärr inte alla och de drar ner förbannat mycket, och skadar intrycket. Sök till annat förband om du kan. Du är även välkommen till vårt förband om du bor nära Halland, och jag är säker på att många andra gärna vill ha en soldat som VILL i sitt förband och som tänker samma som jag.

Link to comment
Share on other sites

@PBV902

 

Är själv kring 20 men har dock inte gjort lumpen. Har full förståelse för hur du känner och tyvärr verkar det som du hamnat på ett av dom sämre ställena. Jag sitter själv i stab & tross pluton inte ens där är det många överviktiga osv. Under kvällarna när vi var i kasern såg det ut att vara mycket folk under 30 och bra fysik som gällde vad jag kunde se av övriga plutoner (insatskompani). Men visst finns det undantag.

Link to comment
Share on other sites

Jo det var mycket som missköttes, både av chefer och soldater. Jag behöver kanske inte ens nämna att jag avrustade illa kvickt efter övningen.

Man får helt enkelt hoppas att man kan hoppa in och bli tidvis tjänstgörande så man inte helt tappar kontakten med FM.

 

Ett litet roligt tillägg till berättelsen, alla ni som har sett filmen "Plutonen" vet kanske att soldaterna knöt gröna tygstycken runt huvudet i filmen. Detta praktiserades flitigt av hemvärnssoldaterna, nuff said...

Link to comment
Share on other sites

@PBV902

Det finns säkert fler kompanier och kanske till och med flera bataljoner, i närheten av där du bor, kolla runt på de andra kompanierna/bataljonerna och känn dig för.

Jag måste erkänna att jag inte riktigt vill tro på vad du beskriver, och har aldrig upplevt något liknande i min kontakt med flera olika Hemvärnskompanier.

En sak som du däremot inte skall räkna med är kaserngårdsexercis, blänkande kängor och befäl som mäter gradbeteckningarnas placering med skjutmått :) Om det inte är dags för Högvakt eller något liknande.

/Slugg

Link to comment
Share on other sites

Det blir för mycket text om jag ska gå in på varje detalj men det som irriterade mig var att mycket lärdes ut helt fel av dessa hobbybefäl. Många saker var tvärtemot vad mina befäl i lumpen hade lärt ut.

En sak man lär sig med åren är att det som vissa försökte lura i en under GU (kan ersättas med skolan eller annan undervisning) helt enkelt var fel. Fasen, det lärde man sig ju redan under GSU:n. Att det lärs ut olika på olika platser och av olika befäl är inget unikt för Hv, vad man än kan säga om organisationen i övrigt.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

Det blir för mycket text om jag ska gå in på varje detalj men det som irriterade mig var att mycket lärdes ut helt fel av dessa hobbybefäl. Många saker var tvärtemot vad mina befäl i lumpen hade lärt ut.

En sak man lär sig med åren och är att det som vissa försökte lura i en under GU (kan ersättas med skolan eller annan undervisning) helt enkelt var fel. Fasen, det lärde man sig ju redan under GSU:n. Att det lärs ut olika på olika platser och av olika befäl är inget unikt för Hv, vad man än kan säga om organisationen i övrigt.

 

Har till och med råkat ut för att vissa saker ändrats under ubildningsår(t.ex. magasinbyte på AK5).

Link to comment
Share on other sites

Jag måste erkänna att jag inte riktigt vill tro på vad du beskriver, och har aldrig upplevt något liknande i min kontakt med flera olika Hemvärnskompanier.

 

Intressant, ser absolut ingen anledning att ljuga eller överdriva, det behövs nämligen inga överdrifter här för att "krydda på" den här berättelsen, sanningen räcker.

Du får mer än gärna återkomma och berätta vad du finner svårt att tro på i min story, så att jag får chans att utveckla.

 

PS. Man behöver inte ha egna erfarenheter av detta beteende för att det inte ska kunna hända på annan plats...

 

Hade inte heller förväntat mig kadaverdisciplin och elitsoldater, men åtminstone soldater som är värda namnet.

DS.

Edited by PBV902
Link to comment
Share on other sites

@ PBV902 Vill är nyckelordet, så för att förtydliga jag tror dig och tänker inte påstå att du ljuger även om jag inser i efterhand att den meningen du citerar defenitivt kan tolkas så. Det som jag vill trycka på är at det finns fler kompanier och HV behöver folk som vill satsa, så kolla runt med de som finns från olika HV-förband på forumet. Fast var jag 20 år yngre skulle jag sökt som tidvis tjänstgörande soldat.

Link to comment
Share on other sites

På vårt kompani är det Kompanichef som genomför intervju med intresserade personer. Finner han dem tjänstbara så sänds dennes uppgifter upp på gruppen som handlägger ärendet. Vår utbildningsgrupp har blivit mycket smidigare med handläggningen sen jag började och det är positivt.

 

Vi följer upp våra nya och ser till så att de får introtider och plats. Sista dagen på introt möter i regel komp och plut C upp alla nya och presenterar oss. Så att våra nya soldater får ett ansikte att knyta an till.

Link to comment
Share on other sites

@PBV902:

Skulle vara intressant att höra vilken utbildningsgrupp du tillhörde?

 

Ja det kanske du skulle tycka var intressant men om du läser andra meningen i min ursprungsberättelse: "Jag kommer i min berättelse inte nämna specifika förband för att inte outta någon." Så din fråga var ganska onödig, tycker du inte?

Link to comment
Share on other sites

Men eftersom du ger hv en ordentlig avhyvling så vore det rättvist om du berättade vilken utb grupp .

Själv har jag sen US 95 tillhört och det du skriver har jag istora delar inte sett på hela 2000 talet i halland , visst det finns äldre herrar och damer o h folk med sämre kondis .

Men på mitt förband har folk god kondis .

 

Tror/hoppas att du haft riktig otur .

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jag lånar tråden lite om det går bra:)

Sitter och väntar på att min ansökan ska bli godkänd, är inne på den 8 veckan nu så jag börjar undra om dom somnat inne på must eller vart den skickas.

Jag gjorde lumpen 97-98 samt att jag var med i HV år 2003, men jag hoppade av efter ett år när min son föddes, känner att jag vill tillbaka igen nu när

ungarna är större och har egna aktiviteter. Jag har jobbat som UE inne på FRA ett flertal gånger och blivit säk godkänd, undrar varför det tar sån tid denna gång?

Har haft intervjuv hemma samt att dom kollat så man kan ha vapen hemma osv, börjar tröttna på att vänta, men men snart e det jul så dom kanske slår in

paket till varandra eller nåt.

Link to comment
Share on other sites

...

Sitter och väntar på att min ansökan ska bli godkänd, är inne på den 8 veckan nu så jag börjar undra om dom somnat inne på must eller vart den skickas....

 

Vilken grupp? Oavsett, kontakta den på kompaniet/bataljonen som du pratat med så den tar tag i det. Ja, det är jul nu, så det händer inte mycket nu.

 

Kontakta, kräv besked, annars blir du bara en i mängden.

Link to comment
Share on other sites

Överlag kan man utan att ljuga säga att HV i stolt (och vissa grupper i synnerhet) är pissdåliga på att handlägga ansökningar. Det är märkligt att man lägger så mycket pengar på rekrytering (både kall och varm) men likväl inte lägger resurser på de knektar som självmant har sökt sig till organisationen.

 

Ring, ring och ring igen. Nationen och försvarsmakten behöver dig.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

gammal tråd, men nu är det väl så att ansökningarna skall inom flera led och inte bara inom FM.. Som jag fått förklarat för mig är det hos de civila det i regle tar längst tid.

Men skulle inte förvåna mig om det till tider och går långsamt även hos FM.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...