Jump to content

"Gårdagens krig" och "framtidens krig"


darkjak

Recommended Posts

I ett flertal debatter har det talats om att personer som anser att vi bör ha ett försvar mer likt det vi hade på låt oss säga mitten av 90-talet är bakåtsträvare som stirrar sig blinda på "gårdagens krig". Men jag kan inte låta bli att undra vad som EGENTLIGEN är gårdagens krig. Helt klart, ju längre bak i tiden ett krig är, ju mer gårdagens är det. Men borde inte vårat deltagande i Kosovo vara rätt fett gårdagens? Borde inte även (invasions)krigen i Irak och Afghanistan vara väldigt mycket gårdagens?

 

Jag undrar, hur tror ni att morgondagens krig "egentligen" kommer att se ut. Tidigare i år läste jag att en professor vid någon högskola forskat fram att det inte finns några som helst tecken på att framtidens krig kommer vara nämnvärt mycket snabbare/kortare än t ex VK2 eller Koreakriget. I alla fall inte mellan två någorlunda jämbördiga parter.

 

Jag har även hört talas om att en utredning från runt år 2000 slog fast att framtidens försvar bör vara decentraliserat, med stora kvantiteter utrustning utspridd över landet för att göra det svårare att slå ut förband och matriel med hjälp av robotar i ett tidigt skede av ett krig. Det som har skett är snarare att vi gjort tvärtom.

 

Således: vad är egentligen gårdagens krig? Och hur ser egentligen framtidens krig ut och hur bör vi anpassa oss efter det?

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att morgondagens krig kommer att bli relativt kortvarigt. Typ, vi får parallellt med konflikterna en civilisationskollaps som gör att arméerna efter ett tag saknar drivmedel, förnödenheter mm.

 

Då kan kriget såklart fortsätta "småskaligt". Men vi kommer nog inte att få se krig på VK2-skala någon längre tidsrymd. "Imperiet" går under, kraschar under sin egen tyngd, och ersätts av "folkvandringstiden med automatvapen".

 

Källa på detta? Min kristallkula.

Link to comment
Share on other sites

Som jag förstått det så syftar "gårdagens" krig på stormakt röd som väller in över Torne älv eller motsvarande. "Dagens" krig syftar till manöverkrigsföring utan en tydlig front, om det finns en front överhuvud taget.

Link to comment
Share on other sites

Kriget mot Irak (invasionen) torde vara gårdagens krig: det har liksom visat sig att kostnaden alltid är högre än väntat när man invaderar länder, även om den reguljära krigsmakten är lätt slagen.

 

Och då menar jag fullskaligt konventionellt krig mot en militärt underlägsen motståndare.

 

Frågan som dyker upp är väl närmast "Vad är krig i det tjugoförsta århundradet?"

 

Är det fortfarande hållbart att anta att någon kommer gå i krig utan en aning om hur det kommer att se ut? USA har inte provat sin krigsmakt mot en helt jämbördig motståndare sedan VKII, eller kanske sedan Koreakriget, och idag finns det inte ens en (ensam) makt som kan mäta sig med USA.

 

Även om VKI förutsågs vara fruktansvärt sett till hastighet och förstörelse fanns det i alla fall en gissning om hur det skulle se ut (om än felaktig): idag finns inte ens den, och vem vill inleda en militär konflikt utan en aning om hur den kommer att se ut?

 

Jag skulle gissa att begreppet "krig" behöver omformuleras till att även inbegripa maktdemonstrationer i avskräckande syfte (som till exempel USA:s, Sydkoreas och Japans övningar utanför Koreahalvön, eller Zapad II*), ekonomisk krigföring, (stats)terror, sabotage och subversion. Dessa vilar sig fövisso mot ett latent hot om storskaligt militärt våld (Ultima Ratio Regum, ni vet), men nyckelordet är just "latent" eftersom ingen vill inleda en konflikt innan man kan gissa hur man vinner. Krig är ett statsmannens** verktyg, men det kanske är mer än de rent tekniska specifikationerna?

 

Frågeställningen har också den helt fantastiska inneboende problematiken att historien brukar skratta åt svaret: jag kan inte komma på ett enda exempel på en väpnad konflikt som både a) inletts i enlighet med plan (varit helt avsiktlig och önskad) b) avlöpt i enlighet med förväntningarna***

 

//Ormtunga

 

* OK, Zapad II kanske inte genomfördes i syfte att avskräcka, men det ligger nära nog

** Margaret Thatcher är undantaget, men om Christer Lindarw kan komma undan med att demaskera könet så kan väl hon. Subversion förutsätter inte schlager

*** Kanske med undantag av Georgienkriget, men jag förutsätter att det faktiskt var Georgien som började slåss, och då har jag fortfarande rätt

Link to comment
Share on other sites

Varje gång man rustar för "morgondagens" krig är det man egentligen gör att kontra "gårdagens" krig.

- Stridsvagnen nyttjades för att slå igenom skyttegravarna på västfronten och för att slippa ens hamna i en skyttegravssituation så kraftsamlade tyskarna sina vagnar när de gick in i Frankrike.

- Den tungt mekaniserade och högteknologiska militären som USA och allierade hade sparkade skiten ur Saddams armé 1991. För att negera det teknologiska gapet började irakiska motståndsmän slå mot transporter, gömma sig där amrisarna inte kunda släppa bomber/nyttja sitt tunga pansar (bland civila).

 

Problemet är vad som händer om "morgondagens" krig inte visar sig uppkomma och den där "gårdagen" inte riktigt var slut, alternativt att ens vision om morgondagen visade sig vara helt på röven. Otaliga är de militära morgondagsscenarier som visat sig vara felaktiga och otaliga är de vapenbärare och doktriner som behövts ta tillbaka.

 

Det man alltid ska vara när det kommer till krigsplanering är långsiktig, flexibel och prestigelös. Man måste vara villig att på relativt kort tid ändra inriktning om ens doktrin och ens mtrl blir utdaterad. Detta kostar pengar och gör i många fall att man ser som något av en idiot. Lättare och billigare då att låta kursen kvarstå, något jag tror att vi i detta land gör.

 

 

@Ormtunga:

Både -56 och -67 gick något förjävla bra för Israelerna.

Edited by 903Lew
Link to comment
Share on other sites

Kriget mot Irak (invasionen) torde vara gårdagens krig: det har liksom visat sig att kostnaden alltid är högre än väntat när man invaderar länder, även om den reguljära krigsmakten är lätt slagen.

 

Och då menar jag fullskaligt konventionellt krig mot en militärt underlägsen motståndare.

 

Din slutsats är lite farlig eftersom USA var en mycket mild invasionsmakt som inte ville slå sönder det Irakiska samhället utan försökte omforma det till en demokrati och fortfarande försöker åstadkomma detta.

 

När nazityskland invaderade grannländer var de beredda att använda godtyckligt mycket våld för att plundra de invaderade länderna och det våldet producerades med billiga soldater i stället för extremt dyra engångsvapen.

 

Jag är rädd att en stormakt ledd av en fascist och med en lika indoktrinerad befolkning som 1930:talets Tyskland hade gått plus på en Irakinvasion efter att ha utplånat 5-10% av befolkningen och skrämt resten till underkastelse.

 

I dag är ett sådant scenario omöjligt eftersom ett land som utförde en regelrätt plundring med massiva mängder våld skulle skadas ekonomiskt av andra länders vägran att handla med dem. Den spärren hör tyvärr ihop med att väldigt många är och känner sig rika och säkra, det är inte säkert att en sådan spärr klarar sig genom en depression med desperation hos ekonomiskt viktiga länder, piratverksamhet, terrorism och småkrig.

 

Det jag tror blir viktigt för oss på den globala arenan under dåliga tider är att kunna hjälpa våra demokratiska vänner och handelspartners med handel, vapenexport och en liten gnutta militära insatser samt skydd av handelssjöfart.

 

Det betyder att grunden för säkerheten är att ha attraktiva exportprodukter som efterfrågas under dåliga tider med stora samhällsomvandlingar och helst inte leva på export av strategiska råvaror som är lätta att plundra. Det fina med detta och ambitionen att handla och utbyta stöd med demokratier är att det är utmärkt om framtiden blir helt fredlig.

Link to comment
Share on other sites

@Magnus Redin:

Även tysken hade ju under sina mest brutala härjningar i öster och västerled svåra problem med partisaner, mottåndsmän och andra som inte tyckte om dem. Frågan är hur mycket enklare de hade haft det om de inte hade behövt avdela så mycket resurser för att trygga områden som redan var 'säkrade'.

Link to comment
Share on other sites

Och vad hade irakierna och solidariska grannar gjort om USA gått in hårt, skjutit civila på löpande band och bombat Tikrit till grus? Bestämt sig för att inte jävlas med jänkarna eller konstaterat att "Jävlar i helvete, gubben Saddam hade rätt, det här är demoner direkt från helvetet! Fram med farfars kalashnikov och ladda RPGn!"

 

//Ormtunga

Link to comment
Share on other sites

Jag undrar, hur tror ni att morgondagens krig "egentligen" kommer att se ut.

 

Således: vad är egentligen gårdagens krig? Och hur ser egentligen framtidens krig ut och hur bör vi anpassa oss efter det?

 

Jag tror att framtidens krig blir fullständigt fasansfulla och värre än första världskriget om de utkämpas som total krigföring mellan fullt industrialiserade stormakter som först kapprustar i något decennium eller två. Då blir det svärmar med autonoma fordon och micro-uav:er som drar fram som gräshoppssvärmar, B-stridsmedel som slår ut den globala livsmedelsförsörjningen som "collateral damage" och hela samhällen som grävs ner för att åstadkomma ett krig som är troligare att vinna än ett kärnvapenkrig.

 

Jag tror att framtidens krig kommer att handla om fossila bränslen, rent vatten och åkermark, dvs "lebensraum" och de kommer att föras med de klassiska ursäkter som fungerar med våra psyken som religion, etnicitet och hämnd i olika former av mer eller mindre skickligt paketerad "nationalism". Det kommer att finnas relativt fattiga aktörer som pirater, krigsherrar som sitter på någon strategisk resurs och religiösa ledare med många som tar order av dem, precis som det är i dag men värre om resten av världen inte orkar hämma dem lika mycket.

 

Lokalt inom Sverige och för våra nordiska grannländer tror jag hoten blir avancerad kriminalitet/terrorism och strategiska överfall från framförallt ett havererat Ryssland eller bättre skött despotiskt Vitryssland. Tyvärr litar jag på lång sikt inte på att vare sig USA eller EU består men det skall gå bra långt innan nuvarande demokratier blir direkt hotfulla.

 

Jag skulle utöver stora investeringar i det civila samhällets produktionsförmåga och miljöanpassning för att vi skall kunna försörja oss och betyda mycket för andra länder önska ett civilförsvar och hemvärn för bättre robusthet mot attacker och katastrofer och förband som kan skydda oss mot strategiska överfall samt hjälpa Finland och baltstaterna.

Link to comment
Share on other sites

för mig känns det som att gårdagens krig är just att man strider mot en front som inte finns, i stort sett åker man runt i landet och "strider" mot människor man inte ser och istället blir attackerad. tex: afghanistan med IED.

framtidena krig: för mig tror jag är att det är i stort sett lika som gårdagens bara att det kommer bli svårare, krigen då man dödade någon gemon att skjuta är förbi det känns som det kommer bli fegare och fegare. mer bomber man inte ser eller märker förens det är försent..

Link to comment
Share on other sites

Hur gårdagens krig såg ut beror hur långt tillbaka man går.

 

Framtidens konflikt kommer hur som helst utkämpas med matrialet som passar de vi skulle behövt för att utkämpa dagens krig. Men på ett sätt som vi knappast kunde gissa oss till.

 

kan hoppas bara att teknik nördar och officerare med kontrollbehov inte beskär gruppbefälens möjligheter att vara befäll. Samma gäller för övrigt Kompanichefer och Plutonschefer.

 

Med tanke på hur mycket vapen som finns och hur gammla vapen som dyker upp i konflikter så är min bästa gissning att folkvandrings tid med Tecnicals och automatvapen kommer för eller senare bli rätt.

Link to comment
Share on other sites

för mig känns det som att gårdagens krig är just att man strider mot en front som inte finns, i stort sett åker man runt i landet och "strider" mot människor man inte ser och istället blir attackerad. tex: Afghanistan med IED.

 

Framtidena krig: för mig tror jag är att det är i stort sett lika som gårdagens bara att det kommer bli svårare, krigen då man dödade någon gemon att skjuta är förbi det känns som det kommer bli fegare och fegare. mer bomber man inte ser eller märker förens det är försent..

 

Svensk krigsmakt måste i så fall med din terminologi betecknas som rent historiskt feg, i Nordeuropa bara slagen av Finsk. Att gömma bomber är en klassiker med mångåriga anor, billig, irriterande/skräckinjagande (på operativ/individuell nivå) och tillförlitlig. Minor tröttnar inte.

 

Striden och dess betingelser ska däremot förändras ganska grovt innan offensiv rörelse (mot fiendens gruppering, infrastrukturens knytpunkter och förråd) går att göra med IED, helt utan trupp som rör sig framåt.

 

Däremot är frågan om automatisering av stridskrafter intressant: UACV är bara några bokstäver från att vara ett markburet koncept. Tänk er scenarier á la Star Wars episod I där stater bygger gigantiska arméer av... UCVer... och stoppar dem i förråd tills de behövs. Då minskar betydelsen av utbildad militär helt plötsligt till att omfatta... tekniker.

 

Men visst, det kanske är litet för visionärt. Oavsett vilket kvarstår faktumet att rörelse måste ske mot militära grupperingar, förband, infrastruktur och förråd: den enda militära manöver som aldrig lär dö är offensiven, det är snarast dess form som är intressant.

 

//Ormtunga

Link to comment
Share on other sites

för mig känns det som att gårdagens krig är just att man strider mot en front som inte finns, i stort sett åker man runt i landet och "strider" mot människor man inte ser och istället blir attackerad. tex: afghanistan med IED.

framtidena krig: för mig tror jag är att det är i stort sett lika som gårdagens bara att det kommer bli svårare, krigen då man dödade någon gemon att skjuta är förbi det känns som det kommer bli fegare och fegare. mer bomber man inte ser eller märker förens det är försent..

 

En intressant fråga är hur trenderna med globalisering och slutenhet kommer att utveckla sig.

 

Stora delar av världen håller med globaliseringen på att bli en blandkultur med många olika folkgrupper, språk och religioner med ekonomi, logistik och organisationer med litet beroende av landsgränser. Om olika grupper eller intressen bekrigar varandra inom den globala kulturen blir det utan frontlinjer och troligtvis med en stor andel humint, sabotage, attentat, psyops och ekonomisk krigföring.

 

En slutenhetstrend som går emot detta är "gated communities" och skapande av organisationer med fysiska eller kulturella barriärer gentemot omvärlden. En logisk slutpunkt på en sådan trend är den klassiska nationalstaten som många vill dödförklara.

 

Rika och välorganiserade nationalstater kan sluta sig och slåss med fronter men om de överinvesterar i försvar, sociala funktioner som håller ihop nationalstaten och seg byråkrati förlorar de i ekonomisk konkurrenskraft gentemot lösare organisationer.

 

Det riktigt otäcka blir om globaliseringstrenden avbryts genom att starka och/eller desperata stater börjar konkurrera om fysiska resurser med militära medel, desperata makthavare i insolventa strukturer typ banksystem och politik letar efter offerlamm att skylla på och blandkulturer bildar eller återbildar nationalstater genom etnisk rensning. Dvs sökande efter trygghet och stabilitet genom destruktiva medel som har använts många gånger om i historien.

 

De olika aktörerna kommer att använda militära medel på olika sätt. Om man vill undvika att militär används för att kollapsa samhällen i en missriktad strävan efter trygghet och stabilitet tror jag att det bästa är att ha en vital demokrati, att alltid jobba för att problem löses i stället för att sopas under mattan och att de olika försvarsmakterna lever nära det civila samhället och inte blir oproportionerligt stora.

Link to comment
Share on other sites

Historiskt sett är ett krig alltid det förra kriget likt om det inte dyker upp en eller flera faktorer som har ändrat förutsättningarna för krigföringen. Det har oftast varit tekniska innovationer som stigbygeln, krutet, enhetspatronen, kulsprutan, flygplan, radar, etc. Den största skillnaden mot 'förr' är att tekniska innovationer numera kommer oftare än krig. Vill man skåda i kristallkulan hur framtidens krig kommer att se ut så ska man titta på vilka potentiella fienden som finns och vilka resurser de har att föra krig med, framför allt vilka nya resurser som har dykt upp sedan 'senaste' kriget.

Link to comment
Share on other sites

Jag undrar, hur tror ni att morgondagens krig "egentligen" kommer att se ut. Tidigare i år läste jag att en professor vid någon högskola forskat fram att det inte finns några som helst tecken på att framtidens krig kommer vara nämnvärt mycket snabbare/kortare än t ex VK2 eller Koreakriget. I alla fall inte mellan två någorlunda jämbördiga parter.

 

Att en högintensiv konflikt mellan 2 likvärdiga motståndare med hög teknisk nivå ska fortgå lika länge som 2VK eller koreakriget tror jag inte är en möjlighet. Då tiderna för att bygga mtrl som överlever på dagens slagfält är väldigt långa.. Inte ens som man ökar tempot på produktionslinor så kan man få fram stridsflyg speciellt snabbt... även "enkla" saker som pskford och strv tar lång tid att bygga idag. Så ett "krig på riktigt" i framtiden tror jag kommer vara kort för respektive sida har det man har.. Och har man inte teknologi som är i paritet med motståndarens så kommer man troligtvis bli nerkämpad. Exempelvis T-62 motsv vs M1A2....

 

Och om man tror att det sista större kriget mellan stater är utkämpat så tror jag man är fel ute...Dock tror jag på en större automatisering och att man går mot mindre(dyrare) och slagkraftigare enheter....

 

Bör tilläggas att min personliga uppfattning är att "lågintensiva" konflikter motsv den i afganistan kommer vara dominerande ett tag till.. alltså dagens krig men inte morgondagens..

Edited by Larsleo
Link to comment
Share on other sites

Frågan är hur tusan det moderna totala kriget skulle fungera när "A-laget" är utslaget. Om stormakterna X & Ys ninjaförsvar likt en sentida BEF blir utslagna mer eller mindre samtidigt, hur skulle "B-lagen" lösa krigsuppgiften och med vilka medel? Finns inte scenariot där krig istället för att utkämpas med det bästa som fanns vid krigsöppnandet istället utkämpas med det som kanske kan ligga i gamla lager?

 

Exempel:

Israels Merkva IV är slut och man rullar ut M-60s för att strida mot Syriens T-62'or som i sin tur ersätt T-72.

Då våra psk-fordon och stridsvagnar slagits ut (och mer eller mindre slagit ut fis vagnar) försvarar vi landet mot en motoriserad fi med egna lätt motoriserade förband.

Link to comment
Share on other sites

Med en unipolär maktbalans lär vi inte se något som motsvarar morgondagens krig på ett rätt bra tag.

Nationer med numerära och teknologiska övertag kommer rulla över reguljära arméer från länder som inte kan motsvara numerären eller teknologin.

Så i stort innebär det att de flesta krig lär se utom invasionerna av Irak och Afghanistan.

En överlägsen nation rullar över en underlägsen nations reguljära armé som därefter går över till att bli en irreguljär armé.

Link to comment
Share on other sites

Att en högintensiv konflikt mellan 2 likvärdiga motståndare med hög teknisk nivå ska fortgå lika länge som 2VK eller koreakriget tror jag inte är en möjlighet. Då tiderna för att bygga mtrl som överlever på dagens slagfält är väldigt långa.. Inte ens som man ökar tempot på produktionslinor så kan man få fram stridsflyg speciellt snabbt... även "enkla" saker som pskford och strv tar lång tid att bygga idag. Så ett "krig på riktigt" i framtiden tror jag kommer vara kort för respektive sida har det man har.. Och har man inte teknologi som är i paritet med motståndarens så kommer man troligtvis bli nerkämpad. Exempelvis T-62 motsv vs M1A2....

 

Och om man tror att det sista större kriget mellan stater är utkämpat så tror jag man är fel ute...Dock tror jag på en större automatisering och att man går mot mindre(dyrare) och slagkraftigare enheter....

 

Bör tilläggas att min personliga uppfattning är att "lågintensiva" konflikter motsv den i afganistan kommer vara dominerande ett tag till.. alltså dagens krig men inte morgondagens..

Jag tror faktiskt att det är möjligt. I Irak så gjorde irakiska armén och flygvapnet inget nämnvärt motstånd. Koallitionen förlorade till min kännedom inga flygplan och inga stridsvagnar. Förlusterna av människoliven var även de låga.

 

I min mening skulle bägge sidor ha förluster i ungefär likbördig takt. Bägge sidor kommer då ha allt mindre high-tech utrustning allt eftersom att kriget fortgår. Men då kommer de även ha allt mindre utrustning för att bekämpa varandra. Kriget kommer då sakta in rejält.

 

Vi måste komma ihåg att Tyskland tog över Europa förhållandevis snabbt. Likförbannat tog kriget 6 år. Det fanns ett fåtal platser som Hitler inte kunde ta över och där lyckades man, i viss mån med hjälp av USA bygga upp en effektiv armé som sedan började ta tillbaka territorium.

 

Sedan undrar jag om det är helt säkert att det tar längre tid att bygga moderna grejer (detta är en fundering, inte ett påstående). Vi har ju helt annan teknik idag. Saab bygde exempelvis ungefär lika många bilar 2008 som man gjorde då Saab 96 var ny. Och då ska man komma ihåg att Saab gick dåligt 2008. Detta trots att Saab 9-3 och 9-5 är oändligt många gånger mer avancerad än vad Saab 96 var. Detta tack vare att tillverkningsteknikerna är väldigt annorlunda idag jämfört med 40-50-talen.

Link to comment
Share on other sites

Vidare har vi ju alla regionala krig. Iran/Irak motsvarande var ju faktiskt längre krig mellan två relativt jämställda försvarsmakter. Var ju både långt och väldigt hemskt (om än relativt konventionellt enligt en redan rå rätt 'gammal' modell).

Link to comment
Share on other sites

Jag tror faktiskt att det är möjligt. I Irak så gjorde irakiska armén och flygvapnet inget nämnvärt motstånd. Koallitionen förlorade till min kännedom inga flygplan och inga stridsvagnar. Förlusterna av människoliven var även de låga.

Ehmm sen när var gulfkriget -91 och gulfkriget -03 en konflikt mellan 2 likvärdiga motståndare... varför irakiska armen inte gjorde motstånd var för att man visste att man var körd.. De ggr man faktiskt försökte möta USA på slagfältet -03 så åkte man på dyngpisk.. Därimot -91 då Irak faktiskt försökte möta koalitionen med konventionella medel så åkte man på ordentligt med stryk..

 

I min mening skulle bägge sidor ha förluster i ungefär likbördig takt. Bägge sidor kommer då ha allt mindre high-tech utrustning allt eftersom att kriget fortgår. Men då kommer de även ha allt mindre utrustning för att bekämpa varandra. Kriget kommer då sakta in rejält.

Det är en ganska vild gissning.. de enda gångerna 2 hyfsat likvärdiga motståndare mött varandra i en modern konflikt är israel -67 och -73 och initialt Georgienkriget... Och alla ggr har motståndarna gett upp mer eller mindre då deras "bättre" förband åkt på däng....

 

 

Vi måste komma ihåg att Tyskland tog över Europa förhållandevis snabbt. Likförbannat tog kriget 6 år. Det fanns ett fåtal platser som Hitler inte kunde ta över och där lyckades man, i viss mån med hjälp av USA bygga upp en effektiv armé som sedan började ta tillbaka territorium.

Du menar sånna där små ställen som England och Ryssland då?? för fronten i Italien öppnades via en landstigning av förband från USA.. dom enda länderna i europa som igentligen hade kapacitet att möta tyskland i ett konventionellt krig var just.. England och Ryssland..

Och varför kriget tog 6 år kan ju ha att göra med operation Barbarossa.. för tiden det tog att ta Polen.. Frankrike/BeNELux..Norge/Danmark.. det var inte lång tid..

 

Sedan undrar jag om det är helt säkert att det tar längre tid att bygga moderna grejer (detta är en fundering, inte ett påstående). Vi har ju helt annan teknik idag. Saab bygde exempelvis ungefär lika många bilar 2008 som man gjorde då Saab 96 var ny. Och då ska man komma ihåg att Saab gick dåligt 2008. Detta trots att Saab 9-3 och 9-5 är oändligt många gånger mer avancerad än vad Saab 96 var. Detta tack vare att tillverkningsteknikerna är väldigt annorlunda idag jämfört med 40-50-talen.

Att jämnföra bilar med krigsprylar är lite vanskeligt...

 

903Lew: det är sant.. men tittar man på hur man nyttjar sina stridskrafter i dom fallen så..det var ju kanske inte optimalt nyttjande att använda strv som art vilket båda sidor i den konflikten gjorde.. Vilket visar på att hur krig kommer att se ut är ganska svårt.. då alla krig haft sina egna egenskaper..

 

Status Quo:

Det tror jag också.. för ingen vill ju om man kan undvika det slåss med nån som kan bita tillbaka på "riktigt" på andra sidan så det enda man vet säkert att "morgondagens" krig kan se ut som helst.. det enda man säkert kan säga är att det i likhet med "gamla" krig kommer vara lika brutalt och kostsamt som dagens och gårdagens..

 

Krig är föränderligt.. och hittat alltid nya former.. "Kriget är en kameleont" som Clausewitz uttryckte sig..

Edited by Larsleo
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Larsleo:

Sanning med modifikation. England har inte varit rustat sedan 1707, Storbritannien var inte heller det rustat för att möta Wehrmacht 1940 (med möjligt undantag för RN). Endast den engelska kanalen hindrade tysken från att lära sig hur Marmite och kanderad ingefära smakade.

 

Vidare anser jag att Iran/Irak-kriget likt Korea och för den delen krigen i Jugoslavien är riktigt intressanta att studera för att se hur relativt jämbördiga motståndare krigar till det. I fallen Iran/Irak och Jugoslavien hade vi dessutom de troliga aspekterna oerfarna förbandsbefäl/bristande stridsteknik och bristande moral bland stridande enheter. Alla dessa punkter är saker som jag anser kommer vara viktiga för eventuellt framtida storkrig då vi i västvärlden rustat ner våra försvarsmakter och dess återtagningsförmåga. Den icke-optimala stridsteknik som strv nyttjade som art är något som kommer få hemskt många paraleller när och om t.ex FM inom en kort period behöver öka numerären exponentiellt (storkrig).

Link to comment
Share on other sites

Ställer in mig och gör avbön ang England..

 

Därimot att dra slutsatser hur ett "krig på riktigt" skulle se ut mellan 2 högteknologiska motståndare oavsett förbandsmassa(det var ju det jag spånade lite på) genom att titta på hur 2 länder med låg teknologisk nivå och usel stridsteknik samt ledarskap krigade... njäää det är lite som att titta på en korpmatch i fotboll och säga att det skulle se ut på samma sätt i Premier League.. ja det är samma boll men... och ett inbördeskrig är ju lite speciellt på sitt sätt..

 

Sen vilken typ av konflikt, inbördeskrig, mellanstatligt, gerillakrig som kommer vara dominerande.. där kan man ju diskutera...

Link to comment
Share on other sites

Min poäng var snarare en fråga om hur ett mellanstatligt krig skulle se ut när "A-laget" slagits ut och reserverna blev tvungna att fylla rullorna, det var här Jugoslavien och Iran/Irak fungerade som goda exempel på effekt (för i ett sentida fullskaligt krig lär våra 7 bataljoner inte räcka långt).

Link to comment
Share on other sites

Och hur ser egentligen framtidens krig ut och hur bör vi anpassa oss efter det?

 

Beror helt på vilka ramar vi begränsar oss efter. Vilken del utav konfliktskalan? Tänker du generellt eller specifikt för Sverige? Inom vilken tidsram framåt? Mot vilken motståndare? Vilken typ utav krig (konventionell, okonventionell, asymmetrisk, irreguljär, etc)? Osv.

 

Kriget mot Irak (invasionen) torde vara gårdagens krig: det har liksom visat sig att kostnaden alltid är högre än väntat när man invaderar länder, även om den reguljära krigsmakten är lätt slagen.

 

Och då menar jag fullskaligt konventionellt krig mot en militärt underlägsen motståndare.

 

Frågan som dyker upp är väl närmast "Vad är krig i det tjugoförsta århundradet?"

 

Är det fortfarande hållbart att anta att någon kommer gå i krig utan en aning om hur det kommer att se ut? USA har inte provat sin krigsmakt mot en helt jämbördig motståndare sedan VKII, eller kanske sedan Koreakriget, och idag finns det inte ens en (ensam) makt som kan mäta sig med USA.

 

Även om VKI förutsågs vara fruktansvärt sett till hastighet och förstörelse fanns det i alla fall en gissning om hur det skulle se ut (om än felaktig): idag finns inte ens den, och vem vill inleda en militär konflikt utan en aning om hur den kommer att se ut?

 

Snarare tvärtom. Så vida det inte uppkommer ett sådant totalt revolutionerande vapensystem som tvingar samtliga aktörer att drastiskt ändra sitt sätt att strida på så kommer fortfarande "tredje generationens krigföring" att fortsätta att dominera. Dock så utvecklar sig denna "tredje generation" hela tiden genom att integrera nya taktiker, doktriner och teknologier.

 

Otaliga är de militära morgondagsscenarier som visat sig vara felaktiga och otaliga är de vapenbärare och doktriner som behövts ta tillbaka.

 

Nämn ett enda exempel tack.

 

Jag tror att framtidens krig blir fullständigt fasansfulla och värre än första världskriget om de utkämpas som total krigföring mellan fullt industrialiserade stormakter som först kapprustar i något decennium eller två.

 

Beror på. Det är jävligt svårt att kunna toppa en fullskalig eskalering mellan NATO och Sovjet där båda sidor skjuter utav samtliga sina kärnvapen.

 

Jag skulle utöver stora investeringar i det civila samhällets produktionsförmåga och miljöanpassning för att vi skall kunna försörja oss och betyda mycket för andra länder önska ett civilförsvar och hemvärn för bättre robusthet mot attacker och katastrofer och förband som kan skydda oss mot strategiska överfall samt hjälpa Finland och baltstaterna.

 

Definiera "strategiska överfall" tack. Det kan innebära allt från enstaka precisionsanfall med styrda vapen till massiva kryssningsrobotanfall mot diverse mål till ett totalt kärnvapenanfall.

 

Finns inte scenariot där krig istället för att utkämpas med det bästa som fanns vid krigsöppnandet istället utkämpas med det som kanske kan ligga i gamla lager?

 

Sovjet körde med nått liknande på den gamla onda tiden med indelning i A/B/C-förband. Bara kolla på vilka förband som fick T-55 och T-72 kontra T-64 och T-80. Iofs så var det på den onda tiden då taktiska kärnvapen var regel snarare än ett undantag

 

Min poäng var snarare en fråga om hur ett mellanstatligt krig skulle se ut när "A-laget" slagits ut och reserverna blev tvungna att fylla rullorna, det var här Jugoslavien och Iran/Irak fungerade som goda exempel på effekt (för i ett sentida fullskaligt krig lär våra 7 bataljoner inte räcka långt).

 

Beror på. Med tanke på att tempot i dagens manöverkrigföring har bara ökat och ökat så är det inte säkert att du hinner mobilisera några reservförband innan kriget är över. "Samtidighet" är ett uttryck som brukar dyka upp inom manöverteorin. Kombinerar man det med den informationsteknik som finns i dagsläget så går det jävligt fort.

Link to comment
Share on other sites

Beror på. Det är jävligt svårt att kunna toppa en fullskalig eskalering mellan NATO och Sovjet där båda sidor skjuter utav samtliga sina kärnvapen.

 

Det hade varit en domedag och överlevarna hade nog fått en medeltida medellivslängd pga radioaktivitet och helt sönderslagna samhällen.

 

Automatiserad krigföring där minorna är lika talrika som mördarsniglar och kryper fortare är problematisk eftersom det inte skulle ses som en domedag att börja kriga på det viset utan troligtvis som något rent och kliniskt. Vapnen kommer inte heller att kallas för minor men när tekniken utvecklas och fyller alla nischer försvinner den distinktionen. Det blir psykologiskt hemska system att vara hotad av, därav min jämförelse med första världskrigets skyttegravskrig och de blir oerhört destruktiva om än inte genom enstaka enorma smällar.

 

Ur den synvinkeln betraktar jag moderna stridsvagnar, artilleripjäser och flygplan som lite av ritualiserade vapen som man slåss med symboliskt utan att verkligen använda samhällets alla tekniska resurser, ungefär som medeltida riddare. De är fortfarande dödliga, kan ha ihjäl varandra och kan utplåna svagare motståndare. Att verkligen slåss på ett ohejdat sätt med hela det industrialiserade samhällets resurser skulle innebära vätebomber, lasrar som bränner sönder ögon och andra optiska sensorer, nervgasbeläggning, intelligenta minor i mängder och biologiska stridsmedel för att slå ut produktion av stapelvaror som fienden är mera beroende av än en själv.

 

Det är alltså ytterst viktigt, viktigare än på 1930:talet, att industrialiserade länder löser sina bekymmer på andra sätt än genom att kriga med varandra. Det vill till att hålla sig till "riddarsystemen" som dödar med kulor och granater så ingen sätter ihop "musköter" i mängder.

 

Definiera "strategiska överfall" tack. Det kan innebära allt från enstaka precisionsanfall med styrda vapen till massiva kryssningsrobotanfall mot diverse mål till ett totalt kärnvapenanfall.

 

Två kriterier för mitt scenario:

1. Ett anfall som kan genomföras överraskande utan lång mobilisering. (viktigast)

2. Ett anfall som genomförs av en desperat och ekonomiskt försvagad part som vinner mer på

utpressning än handel med oss och därför behöver slå snabbt och överraskande med relativt

svaga styrkor, säg 1/2:a Georgienkriget. (min lite hoppfulla spekulation)

 

Det jag önskar försvarsmässigt är alltså ett starkt och anpassligt civilt samhälle och därtill ett

litet försvar som ger en tröskel för dem som fullständigt misslyckas anpassa sig till de förändringar

som pågår i världen med sinande olja, miljöförstörelse osv. Det skattar jag till ungefär det vi har

i dag +25 % och därtill fungerande så det levererar förmåga i stället för omorganisation, helst

lika organisatoriskt och kulturellt stabilt som lastbilstillverkaren Scania så lönesänkningar föredras

framför organisationsdestruktion när det blir korta perioder med akut ekonomisk kris.

 

Om sedan säg USA och Kina skulle balla ur med ohejdad kapprustning kommer jag att leta efter ett

hörn att sätta mig och snyfta i. Jag har redan varit lite tårögd över hur lite det investeras för

den resursmässiga framtiden i viktiga länder och den går definitivt åt skogen om det blir storskalig

rustning och krig om resurser. Blir det en helt ohejdad kapprustning blir det ännu värre.

Link to comment
Share on other sites

@Smeghead:

Ett exempel: 30-talsteorierna om "The bomber will always get through" som förutspådde en värld där den startegiska bombningen skulle avgöra alla krig. Radar, snabbare jakt och dåtidens värdelösa träffsäkerhet från tusentals meter motbevisade detta "morgondagsscenario". Nu kan man hävda att teorin är giltig idag men jag anser att det är fel då även landet vars bombplan kan flyga igenom allt har ett befäst behov av att dominera marken för att vinna kriget.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Det här kan nog vara av intresse att veta / läsa för dem som är engagerade i psyops nu. Däremot allvaret i det hela kan diskuteras, men visst är väl inte intuitiv kunskap inte att underskatta, det vet nog vilken spaningspatrull som helst.

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2127115/Pentagon-plans-telepathic-troops-read-minds--field-years.html

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det här kan nog vara av intresse att veta / läsa för dem som är engagerade i psyops nu. Däremot allvaret i det hela kan diskuteras, men visst är väl inte intuitiv kunskap inte att underskatta, det vet nog vilken spaningspatrull som helst.

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2127115/Pentagon-plans-telepathic-troops-read-minds--field-years.html

 

 

 

De blir nog en sån där grej som kommer om några år till. väldigt många år till. för övrigt är min tanke att de nog inte är riktigt genomtänkt, folk har svårt att ha signaldisciplin på radio när de krävs en aktiv handling för att förmedla sig. Vilket kaos skulle de inte bli om man inte bara hade sina egna tankar, utan hela gruppens tankar i huvudet.

Link to comment
Share on other sites

Hehe. Ja, däremot satsar ju väst-FOIs på bl.a. hjälmar nu som gör att tolkar inte behövs alls (iaf inte om det inte innebär förhör då) utan översätter saker med bara några minuters paus till vilket språk som helst. Det är nog bra.

Edited by verbanostra
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...