Jump to content

GMU vs GSU


Recommended Posts

GMU:n har en uppbyggnad i projekt och sk strimmor vilket känna nytt. Men rent praktiskt torde det vara liten skillnad.

 

Kursens syfte och lärmål

Syfte:

Syftet med GMU är att rekryten ska utveckla en grundläggande och generell militär förmåga. Denna förmåga utgör en förutsättning för fortsatt utbildning respektive anställning eller tjänstgöring i befattningar vid insatsförband och nationella skyddsstyrkor.

Lärmål (slutmål):

• Efter genomförd GMU ska rekryten kunna försvara sig själv och tillsammans med andra kunna bevaka skyddsobjekt och/eller försvara terräng, plats, anläggning eller verksamhet.

• Efter genomförd GMU ska rekryten kunna lösa sina uppgifter utifrån en förståelse för dessa i ett större sammanhang.

• Rekryten ska under GMU kunna handla på ett sådant sätt att de lagar, regler, bestämmelser, rättigheter, skyldigheter mm som gäller efterlevs.

Kursens slutmål utvecklas till delmål i kursbeskrivningen

Link to comment
Share on other sites

Själv har jag fått förklarat för mig att GSUn som var i år och framtidens GMU inte har någon skillnad, mer än att vissa måste hålla i en AK4B i två dagar och andra endast får hålla i AK5C..

 

Soldatbetyget och vitsorden är dock desamma. :baskerKav:

 

P.s. Från samma källa så sades det även att GSU skulle tas bort och ersättas med GMU på samma utbildningsgrupper. D.s.

Edited by Nordjämten
Link to comment
Share on other sites

GSU/Hv som genomföres vid utbildningsgrupperna har ett betydligt mer innehållsrikt utbildningsprogram (lite om mycket) ex. grunder p-skott 86, grunder SiB. Om man nu följer HvSS utbildningsplan vill säga...inte alla som verkar göra detta...

 

GMU kommer att, förutom att vara FM-gemensam, vara mer 'basic' - alltså inga grunder p-skott eller SiB.

Upplägget kommer också att vara annorlunda (projekt och strimmor) men verkar också vara väldigt styrt i tid när vissa delar skall genomföras. Kan vara lite mindre flexibelt när samtliga GMU-rekryter vid ett förband med samtidigt inryck av typ 200 rekryter skall genomföra exakt samma skjutövningar. Kan generera ett hårt tryck på t.ex. skjutbanor vid vissa förband...men, men...vi får se!

 

Så visst finns det skillnader!

 

/G.L.

Edited by Göta Lejon
Link to comment
Share on other sites

Göta Lejon: Källa på det du säger om GMU? Skulle vilja läsa mer.

 

Ursäkta om jag bryter mig in i konversationen, men detta var vad jag kunde hitta:

 

 

När den nya grundläggande militära utbildningen, GMU, startar den 31 januari 2011 är det mycket som är nytt, utöver frivilligheten.

Under GMU-fältövningen hörs nya uttryck som projekt och strimmor, mikroträning och målbildsförevisningar.

 

Bakom ligger ett långt arbete från Försvarsmaktens Ledarskaps- och pedagogikenhet, där Mikael Lindholm arbetat med former för frivilligutbildning ända sedan 2007 när pliktutredningen startade.

Det arbetet har nu landat i kursbeskrivningen för GMU, efter delaktighet från många olika förband, skolor och centrum.

Den testades första gången vid aspirantutbildningen 2009 vid Lv 6, när Mikael Lindholm själv var med för att hämta erfarenheter till den kommande GMU:n.

– Där lärde vi oss att frivilliga ställer högre krav, säger han. De ser ett jobb framför sig och är motiverade. De är också mer rörliga, och kräver snabba svar på sina frågor om framtiden. Kan vi inte svara väljer de något annat.

 

Återkommande yrkesvägledning

Därför finns nu yrkesvägledning med som en "strimma" – ett tema som återkommer löpande under hela GMU.

Ett tydligt krav från regering och riksdag är ett kvalitetssäkrat genomförande. Under fältövnngen går man därför igenom målen för GMU och examinationerna.

Målen ska tolkas lika på alla utbildningsplatser, och kraven för godkänt ska vara lika överallt.

Innehållet är också annorlunda paketerat, i så kallade projekt – kursmoment som löper över en till tre veckor, till exempel "Patrull", "Försvara" eller "Aldrig ge upp" (avslutande övning i fält).

Vid sidan av projekten löper också fem "strimmor" genom hela utbildningen, som "Fysisk prestationsförmåga" och "Verksamhetssäkerhet".

 

 

Upplägget av GMU bygger på en pedagogik där man utgår från helheten, identifierar de olika delar som ingår och sedan tar sig an dem, i motsats till det traditionella sättet att börja öva delar och sedan sätta ihop helheten.

– Det vi tillämpar i GMU är faktiskt Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, säger Mikael Lindholm. Vi vet att det leder till en bättre förståelse.

Man använder då inte sin kunskap mekaniskt utan kan analysera en situation och förstå vad som behöver göras.

Källa

 

Link to comment
Share on other sites

fick ta del av kurs beskrivningen förra veckan då jag lyssnade på I19's information.

 

 

Fält

Skjutövningar

Sjukvård

Brandutbildning

Teori

Vapenvård

Skydds utbildning

 

skulle skrivit ner allt som var med på den. då man inte kommer ihåg allt :/

sen skulle det vara ett soldatprov i slutet.

Link to comment
Share on other sites

Men det kommer alltså inte ges någon utbildning på varken pansarskott eller ksp under GMU?

 

Nej

 

Spännande och se vilken skillnad det kommer att vara på utbildningarna mellan de framtida soldaterna då med andra ord. Har ju iaf fått skjutit både 9mm och 20mm övning och 20mm med signalladdning under GSU'n... Om det nu är något att skryta med. :lala:;-)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...