Jump to content

Indirekt eld inom HV


Recommended Posts

Vilken kapacitet finns det i Hemvärnsinsatsförbanden för indirekt eld? Eller är tanken att denna ska tillhandahållas av de "reguljära" insatsförbanden vid behov?

Jag har försökt läsa mig till detta utan att riktigt få svar på den frågan.

 

Ur TOEM: "Vissa hemvärnsförband (efter operativt urval) ska kunna ange mål och invisa mål för indirekt eld och flygunderstöd."

 

Från hemvarnet.se, "Uppgifter för hemvärnsinsatskompani":

  • verka som eldobservatör
  • målutpeka

Då jag är utbildad E-gruppchef tycker jag frågan är väldigt intressant och ser självklart gärna att denna kunskap kommer till användning i det kompani jag nyligen tilldelats.

Hur har man gjort i era kompanier?

Link to comment
Share on other sites

Om man nu återinför 120mm grk till de reguljära förbanden, skulle det kunna innebära att HV tillförs några av de ersatta 80mm? Spekulerar vilt, bara en tanke. Såg att 120mm diskuterades i en annan tråd.

Link to comment
Share on other sites

Ingen egen kapacitet alltså... Då borde väl tanken vara att de reguljära förbanden tillhandahåller detta.

Ska jag tolka det jag hittat så ska hv-insatsförbanden då tillhandahålla egen eldledning, rätt? Hur organiserar man detta? E-grupper eller utbildar eldobservatörer?

Link to comment
Share on other sites

Britterna har, vad jag förstår, en 51 mm granatkastare på plutonsnivå. Jag tycker det skulle kunna fungera i ett hemvärn där pluton är den stridande enheten, det får väl ses som ett vapen på samma nivå som KSP eller GRG. Man behöver knappast införa ett nytt vapenslag för att hantera det, man behöver inte en särskild organisation för transport, det enda man behöver är ett vapen, ett par lådor ammunition och ett par soldater som är utbildade på vapnet.

 

Jag antar det inte blir så eftersom förmåga till indirekt eld för HV är inte prioriterat, man ser ändå HV som vaktsoldater, och det finns annat i försvaret som måste lösas här och nu.

 

Vad jag undrar är om det finns risker med granatkastare av typen någon kan glo in i röret när man skjuter som gör att man inte vill sätta ett sådant vapen i händerna på hobbysoldater? Vad jag också undrar är om 51 mm är för klent för att vara det som andra i tråden menar med indirekt eld?

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

enkelt sagt... delar ur HV skall kunna agera eldobservatörer och understödja eldledare i invisning av indirekt eld.

hemvärnet skall altså inte kunna leda indirekt eld utan bara hjälpa eldledare. som då skjuter med enheter ur reguljära förband.

 

notera altså att eldobservatör är en medhjälpare till en eldledare och hjälper denne att ange hur elden ligger i förhållande till målet.

detta görs oftast genom att observatören ligger på en annan plats än eldledaren och betraktar målet ur en annan vinkel.

 

så nej. HV varken har eller kommer tilldelas GRK eller annan typ av pjäs för indirekt eld.

iaf inte i närtid.

Edited by Skuggan
Link to comment
Share on other sites

Den som troligen är eldobservatör kommer att vara en plutonchef. Jmf med hur det fungerar på skytte där plutonchef har förmågan att verka som eldobservatör. Och det är inte säkert att e-ledaren ser det som eldobservatören "ropar" in...

 

Sedan får vi se vad som händer med hemvärnet och GRK(läs indirekt eld)... med tanke på att det nu till 2012 kommer fyra speciallist inriktade plutoner så borde det inte vara allt för långt borta att det kommer fler speciallist plutoner till hemvärnet. Jag tror personligen att hemvärnet är inne i en långsam och tyst reform vad gäller förmåga och kompetens...

Link to comment
Share on other sites

Den som troligen är eldobservatör kommer att vara en plutonchef. Jmf med hur det fungerar på skytte där plutonchef har förmågan att verka som eldobservatör. Och det är inte säkert att e-ledaren ser det som eldobservatören "ropar" in...

 

Sedan får vi se vad som händer med hemvärnet och GRK(läs indirekt eld)... med tanke på att det nu till 2012 kommer fyra speciallist inriktade plutoner så borde det inte vara allt för långt borta att det kommer fler speciallist plutoner till hemvärnet. Jag tror personligen att hemvärnet är inne i en långsam och tyst reform vad gäller förmåga och kompetens...

Om det är rätt som jag uppfattat det så kommer HV vara huvuddelen av försvaret av Sverige i krigstid. Då lär man ju tvingas tillföra lite fler förmågor, och att tillföra grk borde ju vara ganska angeläget i så fall? Tänker jag i alla fall... Så jag tror att du är inne på något.

Link to comment
Share on other sites

Styckevis och delt kan Hvförbanden göra en himla många saker (inom plutonen kunde vi till exempel för något år sedan bemanna samtliga befattningar i en lvkv90) men det innebär inte att vare sig FMLog, HKV eller förbandschefen kommer att tilldela utrustning allteftersom förmåga finns.

 

Hvförbanden kan med stöd av den utrustning som skall vara tilldelad enligt förbandslistorna *host* lösa såväl sidouppgifter som andra uppgifter dock krävs fortfarande att denna förmåga övas, kvalitetssäkras och kommer till kännedom för lämplig beslutfattare, en grannlaga uppgift minst sagt.

Intill dess är det bättre att vänta på att uppgiften ställs till aktuellt förband och prioritera övande av huvuduppgifterna, tidsfriktionen är hård som det är.

 

Därmed inte sagt att gränserna för lösandet av de huvuduppgifter som ställs under tillgänglig tid inte skall tangeras om utbildningsståndpunkt, möjlighet och förmåga finns.

 

 

Mycket kan göras med hjälp av lite kreativitet och vilja hos övningsledning, instruktör och trupp...

 

Edit:

Skall det spekuleras Belsebub så finner jag det högst sannolikt att såväl hv som frivilligorganisationer kommer att få lösa uppgifter som tidigare löstes av vpl/anställda såväl inom som utanför landets gränser i en exponentiellt ökande takt om FM inte tilldelas en betydligt fetare budget.

Det är svårt att lösa uppgifter, när verkligheten knackar på, utan tillgängliga och utbildade förband/personal.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Sköt inte något HV-förband i Norrbotten (Lapplandsjägargruppen?) med 8 cm grk för några år sedan? - Inte direkt någon förmåga hämtad ur TOEM men...

 

Vet inte exakt vilket förband det var, men det har hänt. Det var i samband med att Kungen besökte förbandet. Kungen tyckte det var något märkligt att hemvärnet tillförts grk utan hans vetskap... Kort sagt kan sägas att hemvärnsförbandets chef var en driftig man som ville framställa sitt förband som liite bättre än vad det i själva verket kanske var..

Link to comment
Share on other sites

..klippklipp..

 

Om det är rätt som jag uppfattat det så kommer HV vara huvuddelen av försvaret av Sverige i krigstid. Då lär man ju tvingas tillföra lite fler förmågor, och att tillföra grk borde ju vara ganska angeläget i så fall? Tänker jag i alla fall... Så jag tror att du är inne på något.

 

Njae. I fredstid är mer rätt. I krigstid är det inga problem att kalla in folk med plikt. Hv och Insatsförbanden är (ska vara) redo just NU. Det vill säga first line, typ.

Link to comment
Share on other sites

Hehe. Inga problem. Fin dröm, men jag spår enorma logistiska, politiska, militära och alla andra problem med att kalla in massa folk med plikt den dagen kriget kommer... Men det är väldigt OT!

 

Men vad tror ni om sakfrågan, är det troligt att HV kommer att tillföras grk eller inte?

Link to comment
Share on other sites

Hehe. Inga problem. Fin dröm, men jag spår enorma logistiska, politiska, militära och alla andra problem med att kalla in massa folk med plikt den dagen kriget kommer... Men det är väldigt OT!

 

Men vad tror ni om sakfrågan, är det troligt att HV kommer att tillföras grk eller inte?

 

Den svenska politiska utvecklingen har en viss påverkan. Folkpartiet lobbar ju rätt hårt för att hemvärnet ska organiseras om till infanteribataljoner och där ingår ju som bekant grk. Förvisso tappade de i höstens val, men de ökade sin relativa makt jämte mot kristdemokraterna och centern och är nu det näst största allianspartiet. Dessutom är det är bara 4 år till nästa val och försvarsbeslut så inget är väll direkt omöjligt.

Edited by swazze
Link to comment
Share on other sites

I händelse av krig kommer man säker att släpa fram all materiel som finns tillgänglig och med det personalförsörjningssystem som finns idag bör det finnas en mängd granatkastare i förråden oanvända och varför inte låta den kompetens som faktiskt finns idag få möjlighet att upprätthålla sin kompetens.

 

Personligen skulle jag gärna praktisera eldledning om det fanns möjlighet.

Link to comment
Share on other sites

Njae. I fredstid är mer rätt. I krigstid är det inga problem att kalla in folk med plikt.

Kalla in folk till vilka förband då sa du?

 

I händelse av krig kommer man säker att släpa fram all materiel som finns tillgänglig och med det personalförsörjningssystem som finns idag bör det finnas en mängd granatkastare i förråden oanvända och varför inte låta den kompetens som faktiskt finns idag få möjlighet att upprätthålla sin kompetens.

Du underskattar försvarsmaktens avvecklingsiver. FM äger inga förråd idag. De ägs av Fortifikationsverket och hyrs av försvarsmakten. Det betyder att FM måste betala "marknadshyra" för alla lokaler. (Där "marknadshyran" är godtycklig eftersom det inte finns någon civil marknad för mobiliseringsförråd.) Det betyder vidare att försvarsmakten kan tjäna massor av pengar på att sälja granatkastarna till lämplig skrothandlare och kan säga upp hyreskontraktet på ett dyrt förråd.

Link to comment
Share on other sites

och kan säga upp hyreskontraktet på ett dyrt förråd.

Varpå FortV givetvis höjer hyran på allt annat till motsvarande vinstbortfall.. :rockon:

 

Jag kan faktiskt inte se varför Hv _inte_ skulle få 81mm GRK tilldelat och utnyttja motsvarande AmfGrk, JGrk eller liknande.

Systemet ÄR ju trots allt mycket bärbart, och skulle jag vara en aggressor skulle jag känna mig skapligt kissnödig om jag visste att det stolpar omkring Grkplutoner ute i skogarna.

Link to comment
Share on other sites

Jag är positiv till ett vassare Hv. Både generellt och vissa enheters specialisering.

 

Pv och Grk är väl två vapensystem som relativt enkelt kan användas av Hv som skapar stor (?) förmågehöjning.

 

Dock krävs ju kontrakt på mer än åtta dagar om året. Säg åtta dagar skjutning och sen de åtta dagarna tillsammans med "sitt" förband. (Jag vet inte hur mycket mer övnings som krävs på Grk (51-60 eller 81 mm) jämfört med Grg. ??)

Link to comment
Share on other sites

Den enda vägen att få GRK - oavsett om det är 120 mm m/41 som det finns enorma mänder pjäser av eller 81 mm som jag inte vet pjästillgången på - är i min mening att utbilda dem direkt till detta som en påbyggnad på GMU-HV och där dessa sedan krigsplaceras i respektive bataljon.

 

Även om man skulle ha den samlade kompetensen på en bataljon att sätta upp en komplett grk-pluton så skulle de pga bristande samövning inte få den effekt som en direktutbildad pluton skulle få.

 

I annat fall är jag skeptisk till att tillföra den här kompetensen till NSS/HV.

 

De jämförelser som görs med GRG väldigt missvisande. Skillnaden mellan fyra skarpa GRG granater och ett eldlag från en pluton med 120 mm GRK är som jämföra en majbrasa med vulkanutbrott. Således är det väldigt mycket viktigare att elden ligger rätt i målet. Systemet är också mer komplext än ett GRG där du ser vad du skjuter på emedan GRK skjuter i "blindo" utan att se målet.

 

Sedan krävs det ju en del andra nivåhöjningar innan systemet skulle gå att använda. Sambandet måste fungera avsevärt bättre än idag (inte via GSM), Eldledning och på stabsnivå. Det minsta problemet torde vara fordon för att dra pjäserna och transportera ammunitionen.

Link to comment
Share on other sites

för att inte prata om en fungerande batteriplatsgrupp som sköter beräkningarna av skjutvärdena..

och då behövs även en vädergrupp som kan ge metreologiskt underlag.

 

så det går åt väldigt mycket folk för att kunna skjuta.

 

har man 1 pjäsgrupp så behöver man en batteriplatsgrupp, en vädergrupp och en eldledningsgrupp

dvs, helt plötsligt är vi uppe i en pluton bara för att serva 1-2 pjäser.

nu kan iofs flera pjäsgrupper vara länkade till samma batteriplatsgrupp (12st pjäser om vi använder den gamla SKERen)

 

skall man ha nytta av det så börjar vi snacka kompanier.

Link to comment
Share on other sites

@Skuggan

 

Om jag inte minns fel rymdes de där funktionerna i GRK plutonen med undantag för eldledarna.

 

De fanns som KompArt på skyttekompaniet (tror de var 4-6 personer med en KB som chef och några 10 månaders soldater)

 

På Stabs/GRK komp så fanns där 2-3 Eldledare (KB) som skötte en del i batstaben men också åkte ut och ledde eld själva. De låg organisatoriskt under Ledningsplutonen.

 

Grk var lite annorlunda än artilleriet i detta avseendet tror jag.

Link to comment
Share on other sites

Det fanns en enklare tid också... Tänk dessa i en/två Tgb20 eller Bv206...

 

Grk under AVK

 

Användandet av Grk på detta sätt var alltså som direkt understöd till kompaniet.

 

Det är förvisso bara 60 mm, men det räcker väl långt?

 

Eller vore en Granatspruta bättre nuförtiden? Inget nytt vapen som skall introduceras i FM, vi har det ju redan.

Direkt från vår hemsida:

s_mk19m3.jpg

Granatspruta på SoldF

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

Mitt utbildningsår var varje skytte-, robot-, och span-kb utbildade e-ledare med avslutad skarpskjutning. Det gick några sommarveckor för detta. Men svårt var det inte!

 

Hur ser dagens archer-komp ut? Hur mycket folk har de idag skalat ned en 77 Pluto? Det som var igårmärmen sak, det som är idag är en mer slimad organisation och väder-data kanske idag kan fås från annat håll?

Link to comment
Share on other sites

Jag är själv utbildad eldledare inom kustartilleriet och att man med någon veckas utbildning skulle vara fullt fungerande eldledare i alla moment verkar för mig osannolikt, snarare att man utbildas till en kvalificerad eldobservatör. Men att reglera elden är inte svårt, det kan nog dom flesta lära sig med någon veckas utbildning.

 

Väderdata är bra men pratar vi GRK är det inte nödvändigt, oftast kan eldledare utifrån egna observationer ha verkan i målet vid första salvan och endast kräva mindre justeringar.

 

Samövning är alltid bra men i kustartilleriet utbildades inte hela förband utan det var individer som sedan placerades ut i sina spärrbataljoner/amfibiebataljoner (hur det är idag vet jag inte) och vid min senaste KFÖ (innan bataljonen lades ner) sköt vi GRK med gott resultat med en pjästropp (3 pjäser). Som jag ser det så går det om man får tag i tidigare utbildad personal att relativt enkelt sätta upp en GRK-pluton, och med några extra utbildningsdagar hålls kompetensen vid enkelt vid liv.

 

Frågan är om man på ledningsnivå klarar av att hantera det. Vem har full koll på egna och fiendens aktiviteter och placering (vill ju inte bekämpa mål där det finns egna i närheten), vem har koll på vilka operationer som behöver understöd och prioriterar, vem har koll på tillgänglig ammunitionsmängd? Kort sagt, vem tilldelar eldtillstånd?

Link to comment
Share on other sites

Mitt utbildningsår var varje skytte-, robot-, och span-kb utbildade e-ledare med avslutad skarpskjutning. Det gick några sommarveckor för detta. Men svårt var det inte!

 

Det var samma sak på mitt utbildningsår. Däremot var det en väsentlig skillnad på den utbildningsståndpunkt vi hade och de som var kompart och eldledare.

 

Vi kunde utifrån en karta ropa in XY och få in granater som vi sedan eldreglerade in i målet. Bortom 200m, Höger 50m- Elden ligger rätt i målet. Ett Eldlag, Eld...

 

Kompart och Eldledare var ljusår mer avancerade och träffade direkt. Sedan minns jag att de kunde en massa annat som att organisera eldgivning mellan GRK plutonerna, skjuta med andra förband, ge indirekt eld till de olika plutonerna på sitt komp med en och samma pluton och framförallt fick de vansinnigt mycket träning.

 

Så vi blev nog avancerade eldreglerare eller eldobservatörer.

Link to comment
Share on other sites

Många gånger räcker det att läsa in terminologin och lära sig just det du säger, att kunna målange och reglera. Redan på den nivån skulle HV ha stort stöd i verksamheten om resurserna fanns.

Att kunna göra eldförberedelser för sitt område och ange utgångspunkter för målangivelse med hjälp av E-gruppen som sedan förvaras och förbereds vid skjutande enhet skulle göra att man snabbt kan få understöd. I princip skulle man kunna samgruppera E-pruppen vid typ kompani/bataljonsstaben som då kan betjäna kompaniets/bataljonens samtliga grupper/plutoner med hjälp av eldobservatörer.

 

 

Att planlägga eld med flera förband som då även skjuter olika typer av ammunition med olika verkan i målet kräver lite räknande om man nu inte vill brassa på med all tilldelad ammunition på en gång vilket inte är att föredra då man kan behöva använda den till nya uppdykande mål eller reglering.

 

Ska man sedan då skjuta kontinuerlig lys från någon enstaka pjäs för att synka med egen anfallande trupp och dessutom lägga den rätt för att erhålla maximal sikt för egna och minimal för motståndaren. Blanda sedan in att det blåser så lysen driver... Kan ibland bli lite svettigt och att lägga det på en plutonchef under anfall skulle nog skapa hjärnbrand.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

"Hemvärnsinsatskompani kan vid ett försämrat omvärldsläge också ges som stridsuppgift att:

  • Försvara, mot en motoriserad motståndare, ett eller flera terrängavsnitt under minst 2 tim.
  • Fördröja en motoriserad motståndares framträngande längs ett ca 10 km djupt framryckningsstråk under minst 4 tim.
  • Störa motståndarens verksamhet inom ett upp till ca 30-50 x 30-50 km stort område upp till 30 dygn."

Att ha en rörlig granatkastarpluton tillgänglig inom bataljonen skulle avsevärt underlätta detta enligt min mening.

Att som fiende veta att i det de mörka svenska skogarna smyger runt massa vilda svenska soldater som kastar 12/8 cm granater på dom och sen försvinner är inte bara demoraliserande utan påverkas både sömn och förhoppningsvis numerären så att framryckningen avtar eller kanske t.o.m. avstannar.

 

Vid skydd av viktiga objekt kan en i närheten grupperad GRK-pluton mycket snabbt kunna få granater i förberedda mål och på så sätt överraska anfallaren.

 

Vidare skulle även reguljära förband kunna ha stor nytta av lokalt baserat understöd.

 

Så visst finns det nytta...

 

Det finns kompetens inom NSS som med repetitionsövning och återkommande kompetensutbildning (använd t.ex. SÖF-tiden för detta) mycket väl skulle kunna bemanna GRK-plutoner.

Link to comment
Share on other sites

Ser inte riktigt vart i de nuvarande uppgifterna som NSS behöver Indeld. Självklart så skulle det va kul att ha men det är ju mycket som man vill ha!!

 

Den enda anledningen till att NSS skulle få denna förmåga (vilket jag inte är positiv till) är att NSS är det enda nationella försvar som finns under de närmaste åren.

 

Dessutom skulle det med en påbyggnad på GMU-NSS faktiskt gå att utbilda dessa förband kostnadseffektivt och kunna bibehålla kompetensen då tex GRK plutonerna gör annan SÖF/KFÖ än övriga förbandet/bataljonen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...