Jump to content

Du tillfrågas om deltagande i studien: Soldaters aktivitetspåverkan


Guest Studenter

Recommended Posts

Guest Studenter

2010-10-26

 

LUNDS UNIVERSITET

 

Institutionen för hälsa, vård och samhälle

 

Avdelningen för Arbetsterapi och gerontologi

 

 

 

Du tillfrågas om deltagande i studien:

 

Soldaters aktivitetspåverkan hemma - Efter utlandstjänstgöring

 

 

 

Hej.

Vi är två studenter som går sista terminen på arbetsterapeututbildningen vid Lunds Universitet och ber därför nu om DIN hjälp till vårt examensarbete, ni som ingår i enkätundersökningen är soldater som har utlandstjänstgjort.

 

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur soldaters vardag påverkas vid olika aktiviteter efter hemkomst.

 

 

Den metod som vi kommer att använda oss av är snöbollsmetoden som innebär att man utgår från en eller flera personer som i sin tur kontaktar nya personer till att delta i undersökningen utan vår medverkan. Det vill säga att vi önskar att DU i din tur vidarebefordrar detta brev till andra kollegor, soldater som tjänstgjort utomlands så att vi kan få tillbaka så många frågeformulär som möjligt för att öka studiens relevans.

 

 

 

Ditt deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt, men för studiens kvalitet är det mycket viktigt att så många som möjligt deltar. Därför är vi ytterst angelägna att just Du besvarar enkäten så noggrant som möjligt och vidarebefordrar detta mail. Frågorna tar ca 10 minuter att besvara och vi ser gärna att Du besvarar enkäten så fort som möjligt.

 

Dina svar Du lämnar på frågeenkäten kommer att behandlas anonymt. Det innebär att ingen, inte ens vi som ansvarar för studien, kommer att kunna härleda hur Du som enskild individ har svarat. Anonymitet garanteras.

 

 

 

Resultatet kommer att redovisas i vårt examensarbete på kandidatnivå och kan komma att användas i utbildningssammanhang. För att komma till enkäten tryck på länken nedan:

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHpjU21zN2Y2VWlpZ0ozUDVmSTFrTEE6MQ

 

 

 

Om Du vill veta mer om vår studie eller har några frågor så skriv gärna till oss, eller till vår handledare

 

 

 

Tack på förhand

 

Emelie Augustsson

 

Jessica Håkansson

 

E-post: [email protected]

 

 

Handledare: Elizabeth Hedberg-Kristensson

E-post:[email protected]

Link to comment
Share on other sites

Om man avser att använda ett webbformulär, där respondentgruppen inte går att kontrollera avseende vare sig relevans eller representativitet, för en studie som man sedan avser att kalla "akademisk" hoppas jag innerligen att lärosätet underkänner de som kommit på idén!

 

Har handledaren verkligen godkänt metoden? Om så är fallet, hur avser man göra för att få veta ifall de som svarat någonsin varit a) i internationell tjänst, och b)bara svarar en gång?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...