Jump to content

Tjejer i militären


Recommended Posts

Hej

Jag skulle vilja säga att Försvarsmakten kommit långt i sitt arbete med likabehandling och stävjandet av kränkningar.

Försvaret är inte en egen företelse utan det finns där precis som i resten av samhället människor som inte uppför sig som man skulle önska men det som FM gör är signalera väldigt tydligt att det inte är accepterat från någon varesig det vara mellan soldater eller mellan soldater och chefer.

Det har hänt tråkiga incidenter där inte personer förstått var gränserna går tyvärr och det är inget att hymla om men i dagens nya försvarsmakt där alla är kollegor så tror jag att detta kommer minska ännu mera.

 

Hur många tjejer det finns beror väldigt mycket på vilken gren av försvarmaktens alla yrken som du är intresserad av, traditionellt så har flygvapnet och marinen haft en större andel tjejer men Armén knappar in.

 

Det finns här på forumet ett antal tjejer som har gjort lumpen eller arbetar i FM så kanske någon av dom ser detta annars så kan du alltid ta kontakt med Försvarsmaktens HR Centrum som kanske kan peka dig till någon av de skolinformatörer som finns eller sätta dig i kontakt men någon rekryterare.

 

Försvarsmaktens HR-centrum

Benämning/Förkortning: FM HR C

Telefon: 08 - 514 393 00

E-post: [email protected]

Postort: 107 85 Stockholm

Besöksadress: Sandhamnsgatan 63 B

 

/b

Link to comment
Share on other sites

@Kojak32

 

Undantar man de officela reglerna så beror de mycket på hur De människor som du har runt dig är. Hur hårt kommer officerarna se till att de underlydande håller sig till de etiska reglerna och hur bra de är på att göra det själva. Militärer är inte bättre eller sämre än allmänheten.

 

I de flesta tjänstgöringsgrenar kommer du vara en minoritet. när jag gjorde värnplikten fanns en tjej på hela kompaniet. Så var beredd på att du kommer vara ensamn tjej.

 

Som med allt militärt förbered dig för de värsta och hoppas på de bästa.

Link to comment
Share on other sites

Nu när vi har anställda soldater, har FM släppt några siffror på hur könsfördelningen ser ut? Hur de vill att det ska se ut?

 

/Lew, som tror och hoppas att våra förband kommer bli rikare ur könssynpunkt.

Link to comment
Share on other sites

Tror FM vill ha bästa man/kvinna för jobbet. Oavsett kön.

En någorlunda kvalitetsinriktad person inser snabbt att kvotering inte löser några problem, vare sig det gäller invandrare, kvinnor eller annat. Det ser fint ut på papper, men inte mer än så.

Edited by Dini
Link to comment
Share on other sites

Grupppsykologiska studier visar att heterogena grupper löser problem bättre. Självfallet ska alla klara diverse krav som åligger soldaten men jag ser ett visst egenvärde i heterogena grupper (gäller kön, klass, ras etc).

Link to comment
Share on other sites

Grupppsykologiska studier visar att heterogena grupper löser problem bättre. Självfallet ska alla klara diverse krav som åligger soldaten men jag ser ett visst egenvärde i heterogena grupper (gäller kön, klass, ras etc).

Har last en undersokning om detta gjord harover (usa).

Da kvinnor i U.S Army inte far tjanstgora inom combat arms sa soker sig manga till MP da detta MOS ar det mest combat-iriktade en kvinna kan/far valja.

Undersokningen pavisade att units med manga kvinnor gjorde sammre ifran sig an motsvariga med enbart man. Detta skulle dock inte bero pa kvinnors egenskaper som krigare utan pa att mannen omedvetet lade ner mer jobb pa att skydda sina kvinnliga kollegor an pa att bekampa fi.

 

Huruvida denna undersokning gar att overfora till svenska forhallanden later jag dock vara osagt. Jag tror att en storre del av amerikanska manliga soldater an svenska ar uppfostrade att till varje pris skydda kvinnor och barn medan svenska soldater i hogre grad utgar ifran att en kvinna kan forsvara sig sjalv.

 

Storre kulturella skillnader i synsattet pa kvinnor i allmanhet.

 

/Fred

Link to comment
Share on other sites

 

Har last en undersokning om detta gjord harover (usa).

Da kvinnor i U.S Army inte far tjanstgora inom combat arms sa soker sig manga till MP da detta MOS ar det mest combat-iriktade en kvinna kan/far valja.

Undersokningen pavisade att units med manga kvinnor gjorde sammre ifran sig an motsvariga med enbart man. Detta skulle dock inte bero pa kvinnors egenskaper som krigare utan pa att mannen omedvetet lade ner mer jobb pa att skydda sina kvinnliga kollegor an pa att bekampa fi.

 

/Fred

En sak som kan spela in är också att homogena grupper oftast löser en uppgift snabbare än en heterogen. Dock så blir oftast resultatet lidande av detta.

Link to comment
Share on other sites

@88M:

Intressant! Jag undrar om det hade varit annorlunda i andra combat arms eller i andra kulturer (har män och kvinnor integrerar boende i USA?). Fritt från huvudet så kan jag inte komma på så många exempel av stridande förband som har "organiska" kvinnliga soldater förutom Sverige och Israel (Caracal-bataljonen). Hur ser läget ut i norden? Några studier om detta? Brittiska arméns sjukvårdare (även pluton/gruppsjukvårdare i stridszoner) är kvinnor, några studier på huruvida dem gör gruppen mer eller mindre effektiv?

 

Vidare är frågan hur man mäter effektivitet. Soldater och förband gör hemskt mycket mer än den rena striden (speciellt nu i COIN). Kvinnliga soldater öppnar dörrar som manliga diton inte kan öppna, också något man ska ta i betänkande.

 

 

*Fotnot: mina studier gällde civila grupper och inte militära diton, alltid något att ta i betänkande.

Link to comment
Share on other sites

FM arbetar för att få in fler kvinnor i försvaret, och skicka fler kvinnor på utlandstjänst. Dels för att erfarenhet visar på att det blir bättre resultat så, och dessutom så har man order från regeringen att göra så, för att efterleva FN-resolution 1325.

Link to comment
Share on other sites

@88M:

Intressant! Jag undrar om det hade varit annorlunda i andra combat arms eller i andra kulturer (har män och kvinnor integrerar boende i USA?). Fritt från huvudet så kan jag inte komma på så många exempel av stridande förband som har "organiska" kvinnliga soldater förutom Sverige och Israel (Caracal-bataljonen). Hur ser läget ut i norden? Några studier om detta? Brittiska arméns sjukvårdare (även pluton/gruppsjukvårdare i stridszoner) är kvinnor, några studier på huruvida dem gör gruppen mer eller mindre effektiv?

 

Vidare är frågan hur man mäter effektivitet. Soldater och förband gör hemskt mycket mer än den rena striden (speciellt nu i COIN). Kvinnliga soldater öppnar dörrar som manliga diton inte kan öppna, också något man ska ta i betänkande.

 

 

*Fotnot: mina studier gällde civila grupper och inte militära diton, alltid något att ta i betänkande.

Vad galler USA tror jag inte skillnaden hade varit sa stor (detta ar dock mitt personliga antagande och inget vederlagt fakta).

Nej inget integrerat boende. Pa baser delas soldater upp konsvis och boende, hygienutrymmen m.m ar helt separerat. I falt (under mission) satts separata talt upp. Undantag gors endast om omstandigheter omojligjor annan losning an delat boende.

Och javisst har du ratt i att soldater gor mycket mer an deltar i strid. Och icke direkt stridande forband ar valdigt konsfordelade harover. Antalet kvinnor inom amerikanska armens transportkompanier t.ex, ar betydligt fler an inom den amerikanska civila transportsektorn. Men som sagt...amerikanska forband som har som huvudsaklig uppgifft att delta i strid verkar gora sa sammre med kvinnor i leden.

 

Sen ar det sa att kriget som det ser ut idag ser valdigt annorlunda ut an for bara 20 ar sedan. Avsaknaden av fronter och forutsagbara konfrontationer har tvingat fram ett nytankande och aven annorlunda utbildning for alla soldater i krigszon. I dag loper en transportsoldat lika stora risker att hamna i eldoverfall som en infanterisoldat. Foljdaktigen utbildas alla soldater som vistas "utanfor taggtraden" pa samma vis som infanterisoldaten. Och de kvinnliga soldater som i dag kor us.armys transportbilar ar val insatta i stridsrutiner.

Link to comment
Share on other sites

Grupppsykologiska studier visar att heterogena grupper löser problem bättre. Självfallet ska alla klara diverse krav som åligger soldaten men jag ser ett visst egenvärde i heterogena grupper (gäller kön, klass, ras etc).

Det där är sant med en brasklapp, heterogena grupper ligger i en normalkurva över en homogen grupp i prestation men problemet är att heterogena grupper också är starkast i den lägre delen av kurvan men det pratas det sällan om.

Tricket är att ha "rätt" sammansatt och tränad heterogen grupp, inte en heterogen grupp till varje pris.

Link to comment
Share on other sites

bg_band2.jpg
En hel del av de senaste inläggen har handlat om något helt annat än originalfrågan. Åter till den nu. Frågor om för-/nackdelar med kvinnor i stridande förband/försvaret behandlas i andra trådar.

 

/mdn, Blågul

--------------------

REGLER

Link to comment
Share on other sites

Tack för de uttömmande svaren. Trots alla ansträngningar från FM:s sida verkar kvinnor och militärtjänstgöring fortfarande vara ett hett ämne. Jag tänkte mig i första hand en grundutbildning inom armén, därefter får man avvakta. Läser dock på Pliktverkets hemsida att en procentuellt sett större del av de kvinnor som antagningsprövats, i slutändan blir uttagna till militärtjänstgöring (808 av totalt 2210), vilket kan jämföras med männen (ca 2600 uttagna män av totalt 19 000 mönstrade). Man kan ju fråga sig om det rör sig om kvotering, eller om de kvinnor som vill göra lumpen helt enkelt är mer motiverade än männen. Jag förväntar mig hur som helst att genomgå samma färdighetstest som männen, för att folk senare inte ska titta snett på mig när jag väl är inne i militärtjänstgöringen.

Link to comment
Share on other sites

Tack för de uttömmande svaren. Trots alla ansträngningar från FM:s sida verkar kvinnor och militärtjänstgöring fortfarande vara ett hett ämne. Jag tänkte mig i första hand en grundutbildning inom armén, därefter får man avvakta. Läser dock på Pliktverkets hemsida att en procentuellt sett större del av de kvinnor som antagningsprövats, i slutändan blir uttagna till militärtjänstgöring (808 av totalt 2210), vilket kan jämföras med männen (ca 2600 uttagna män av totalt 19 000 mönstrade). Man kan ju fråga sig om det rör sig om kvotering, eller om de kvinnor som vill göra lumpen helt enkelt är mer motiverade än männen. Jag förväntar mig hur som helst att genomgå samma färdighetstest som männen, för att folk senare inte ska titta snett på mig när jag väl är inne i militärtjänstgöringen.

 

 

När du genomfört GMU så kan du även söka dig till Hemvärnet och insatsplutonerna, Vi har många som varit med i HV och sedan gått vidare som Specialist Officer, Utlandsstyrkan, mm. och sedan kommer tillbaka och fortsätter inom Hemvärnet.

 

Välkommen!

Link to comment
Share on other sites

...

Man kan ju fråga sig om det rör sig om kvotering, eller om de kvinnor som vill göra lumpen helt enkelt är mer motiverade än männen. Jag förväntar mig hur som helst att genomgå samma färdighetstest som männen, för att folk senare inte ska titta snett på mig när jag väl är inne i militärtjänstgöringen.

 

Nej, ingen kvotering, det är positiv särbehandling. FM har som ambition att öka andelen medarbetare som är kvinnor och/eller har en annan etnicitet. Varför? Därför att de båda grupperna är underrepresenterade i FM

Hur? Genom att i första hand välja en ur underrepresenterad grupp när det finns två likvärdiga individer att välja bland.

 

 

Att notera: Ja, killar presterar normalt sett mycket högre på muskelstyrka. Nej, det spelar faktiskt ingen större roll. Är kravvärdet 5 och tjejen fixar en 5:a och killen en 9:a så går tjejen före, eftersom kravet är uppfyllt. (Vid alla andra krav likvärdigt uppfyllda).

 

Min 50-öring till ämnet.

Link to comment
Share on other sites

Personligen tycker jag att all form av positiv särbehandling eller kvotering är fel. Kvinnor kan platsa på sina egna meriter, även om det inte är en lika stor grupp av kvinnor jämfört bland män som besitter den förmågan.

 

Nu är jag utan erfarenhet av det militära livet men när folk väl har platsat så hade jag inte sett annorlunda på någon på grund av eventuella orättvisor i urvalsprocessen. Jag hade ställt upp för dom likt väl ändå och hoppats att alla gör sitt jobb rätt och riktigt.

 

Det sammanfattar väl mina 2 öre.

Edited by SajberT
Link to comment
Share on other sites

Personligen tycker jag att all form av positiv särbehandling eller kvotering är fel.

 

Finns det förresten stöd i svensk lag för sådan särbehandling? Ovan nämndes något om könsutjämningen som i linje med någon FN-resolution men det har ju ingen bindande juridisk makt.

Link to comment
Share on other sites

jadå Lampros du kan vara lugn, det finns laga stöd.

 

1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren

1. är arbetstagare,

2. gör en förfrågan om eller söker arbete,

3. söker eller fullgör praktik, eller

4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

 

 

2 § Förbudet i 1 § hindrar inte

1. särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet,

2. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor,

3. tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal, eller

4. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

 

 

Dvs, det är ok att diskriminera en som söker arbete så länge som skälet till varför denne blev diskriminerad är en åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

 

/b

Link to comment
Share on other sites

En kontroversiell röst i sammanhanget är amerikanen Brian Mitchell. Han skrev boken "Women In The Military - Flirting With Disaster" (1998). Ett referat:

 

http://www.bible-researcher.com/women/mitchell1.html

 

Disclaimer: jag stödjer inte nödvändigtvis hans teser.

Edited by lampros
Link to comment
Share on other sites

Har tjänstgjort med tjejer på skytte i Kosovo och har inte haft problem med det.

 

Dock lugna missioner...

 

Hur är det med tjejer i strid i Affe? Har det förekommit/förekommer det? Känns trovärdigare med svenska erfarenheter än amerikanska. Annan kvinnosyn och så...

 

/JE

Link to comment
Share on other sites

Hur är det nu: när brandkåren söker kvinnor - så måste de klara EXAKT samma krav som männen - eller?

 

I armén är det i vart fall inte så. FM vill ha kvinnor i armén, basta. Därför har kraven sänkts. Varför? För att bevisa att FM inte diskriminerar? Oh please...

 

Nyss nämnde jag Mitchells "Women In The Military" och länkade till ett referat. Här är en annan översyn, en närmare titt på Mitchells bok och annat relaterat, dvs kritiskt till kvinnor i armén:

 

http://www.fredoneverything.net/MilMed.shtml

 

Nåväl. Vad som sas tidigare i denna Soldf-tråd visar att det finns lite sans. I US Army. Som att kvinnor får inte vara i stridande förband, det är inte optimalt (officiellt, för att männen tenderar att beskydda kvinnorna). Kvinnor får nöja sig med att vara MP och liknande.

Link to comment
Share on other sites

Kan det vara så att det är ett beteende som går att jobba med när det gäller männen i stridande befattningar? Går det att ta bort beskyddarinstinkten? Man kanske ska börja titta på den biten istället för att bara hänvisa till att det inte går pga den ena partens oförmåga att prioritera? Jag skulle se det som en nedvärdering av min förmåga om en kvinna nekades en plats i min grupp med den hänvisningen.

 

Kraven ska dock vara lika, krävs det bara en 5a så bör det ju göra detsamma om man får en 5a eller 7a då båda uppnått kravet. Vill man alltid ha det bästa av allt så skulle det innebära att det krävdes en läkarutbildning för att utföra lokalvård på ett sjukhus. Förövrigt anser jag mig själv vara en fullt duglig soldat men jag har tjänstgjort med både män och kvinnor som jag ansett göra ett bättre och ibland även ett sämre soldatjobb än jag själv, faktiskt helt utan att lägga någon värdering eller vikt i vilket kön respektive soldat repressenterar.

Link to comment
Share on other sites

Nej jag har ingen källa på det.

 

Vad som komplicerar bilden i Sverige är såklart att förr hade vi allmän vpl för män. Det var en massarmé, man ville ha "varenda jävel" under fanorna. Då var kraven redan rätt låga, man tog ju även in kriminella och folk från ungdomsvårdskolor.

 

Men USA då? Men "sänkta krav för kvinnor" kanske inte ens går att härleda ens där. Där infördes väl yrkesarmé och leden öppna för kvinnor ungefär samtidigt?

 

Eller går det - att se "sänkta krav för kvinnor" - i elitgrenar i USA? Rangers?

 

Hur som helst, kvinnor i armén är ett intressant ämne. Om kvinnor vill tjänstgöra, bra. Och historiskt har vi ju enstaka amazoner och sköldmör, vi har Hervor, Tomoe Gozen, Lakshmi Baï och Jeanne d'Arc. Alla utom Hervor är historiskt belagda. Jeanne å sin sida är "en vanlig tös" som tar befälet och praktiskt taget jagar engelsmännen ur landet. Verkligheten överträffar dikten. Men hon hade ju gudomlig ledning. Men visst, hon var en vanlig dödlig, en normal brud som drog i fält och fixade det. Rent taktiskt så fäktade hon inte så mycket, hon var mest banérförare. Detta sa hon själv vid rättegången.

 

Hur vanliga är krigarkvinnorna, de som fixar det lika bra som männen? En på hundra, en på tusen? Är "G. I. Jane" en myt? Jag vidhåller vad jag sa tidigare, att i armén ha kvinnor som MP o dyl är nog bäst ändå. Men visst är det ball med G I Jane-typerna ändå. Tänk bara på "Aliens" och den stenhårda mexbruden, hon är en sådan där man kan tro på: "You're just too bad"... Även om det bara är på film. Jag har själv skrivit om amazoner i min pjäs med samma namn. Två svenska kvinnliga kadetter pendlar djupet och bredden i detta med att kriga och döda, att strida för livet och inte bara vara en glorifierad hjälparbetare:

 

http://www.fandom.se/svensson/Drama.pdf

 

Sedan har vi andra vapengrenar. Som flyget. I USA var man först med kvinnliga stridspiloter tror jag. Men funkar det? Formellt är en kvinna lika bra (kanske bättre) pilot än en man, men i strid? Flyga upprepade stridsuppdrag i en månads tid?

 

Och om det funkar så bra, varför har vi inga kvinnliga Gripenpiloter? Eller har vi det?

 

(Edit: stavfel)

Edited by lampros
Link to comment
Share on other sites

 

Sedan har vi andra vapengrenar. Som flyget. I USA var man först med kvinnliga stridspiloter tror jag. Men funkar det? Formellt är en kvinna lika bra (kanske bättre) pilot än en man, men i strid? Flyga upprepade stridsuppdrag i en månads tid?

 

Och om det funkar så bra, varför har vi inga kvinnliga Gripenpiloter? Eller har vi det?

 

(Edit: stavfel)

 

 

Har inte setts någon nämnbar skillnad vad gäller uthållighet hos kvinnliga besättningar, inte bland de som flyger högprestandakärror med högt operationstempo och långa (8h+) pass (F-15E, här finns både mixade besättningar och helt ..ehhhh...unmanned)och ej heller bland de som flyger större maskiner med extremt långa pass (12h+) dit vi kan räkna B-52, B-2 osv.

 

 

Nej vi har ingen svensk kvinnlig Gripenpilot, men Sydafrika har en....och hon har till och med sin äkta make på div:en.

Link to comment
Share on other sites

 

I armén är det i vart fall inte så. FM vill ha kvinnor i armén, basta. Därför har kraven sänkts.

 

Rörande GMUn har jag hört det sägas från PERSS, det finns dock inga skillnader i krav när det gäller anställning i insatsförband.

 

Kraven har alltså sänkts generellt för både killar och tjejer, men syftet är att underlätta rekryteringen av tjejer till GMU:n.

Link to comment
Share on other sites

Det är klart de har sänkt kraven för att rekrytera tjejer. Men även för att rekrytera lite mer intellektuella personer.

Förr var man den perfekta soldaten om man drog 12/9 och skrev 3/9 på intelligenstestet. Nu känns inriktningen lite mer som att man vill ha 6/9 och 6+/9 i intelligenstestet.

Dvs, man prioriterar hjärna lite mer än muskler. Soldater som inte kan fatta rätt beslut i rätt tid är en värdelös soldat. När vi hade invasionsförsvar gjorde det inget att Benke som drog en 12:a blev bortsprängd när Darwin överbevisade honom. Nu när vi skall ha ett vassare försvar så behövs det både mer kvinnor, och att männen lär sig att utnyttja styrkorna som det andra könet de facto besitter.

 

Jag skulle inte ha något alls emot att ha enbart kvinnor i min grupp. Vi kanske inte skulle orka bära mest. Men jag är övertygad om att vi skulle lösa våra stridsuppgifter minst lika bra som en helt manlig grupp.

 

Jag tror det handlar rätt mycket om att döda fördomar och att sluta se kvinnor i FM som sexobjekt, utan se dem som soldater. Hur man uppträder civilt skiter jag i. Men inom FM finns det en hel del som måste lära sig att skilja på detta. Det får man kvitto på ganska ofta tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

I min pluton på hkpflj är vi säkert 30% tjejer och detta fungerar bra. Min gruppchefskollega är till exempel (trots att hon är kvinna :Malaj: ) bland de fysiskt och framförallt psykiskt bästa.

 

Så det fungerar alldeles utmärkt med kvinnor i FM. Kvinnorna blir inte särbehandlade överhuvudtaget utan det är exakt likadant för dem som för oss, förutom att de får hundra kronor mer i månaden :/

Link to comment
Share on other sites

Kvinnorna blir inte särbehandlade överhuvudtaget utan det är exakt likadant för dem som för oss, förutom att de får hundra kronor mer i månaden :/

 

Och hur motiverar man detta lönepåslag?

Edited by mdn
Brott mot §§ 7 & 8 borttagna
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...