Jump to content
Sign in to follow this  
Jerah

Vad hade Sverige för elitförband innan 1945?

Recommended Posts

Satt och läste lite historia här om dagen och läste då att inför Ribbentrops besök under kriget; så beordrade man att man skulle byta ut all personal, etc mot elitsoldater för att ge skenet av att beredskapen var mycket bättre än den faktiskt var. Vilket fick mig att fundera på "vad hade Sverige för elitförband?". Kustjägare, FJS, och så vidare bildades ju först efter kriget så att säga..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Begreppet elitförband är brett och har väl egentligen bara på senare år kommit att förknippas med specialstyrkor av olika slag. I det här fallet rörde det sig nog om de förband som var bäst utrustade och utbildade just vid besökstillfället.

 

Är det däremot tidiga varianter på extra tuffa jägare du letar efter, så ligger nog Skidlöparbataljonen som senare blev Arméns Jägarskola som senare blev I22 bra till.

Edited by g3space

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi hade kanske inga ELITTRUPPSLAG 1945. Men informellt ser man ju snabbt i en armé vilka regementen som är "elit" och vilka som inte är det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vilka regementen var elit, och vilka var inte det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jägarförband började väl utbildas åren efter invasionen av Norge, 1943 fanns enligt uppgift ca 5000 jägare.

Står lite grann i "Krigsfall Sverige" om det, och Farfargubben brukade berätta att de brukade skicka patruller in över Gränsen mot Norge för att spana, han deltog dock inte själv i någon sådan patrull.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Borde inte de flesta kavalleriförband räknas som de mer "elit" på den gamla onda tiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var det inte så att man på den tiden ansåg att Pansarförbanden var just elit förband jämfört med gamla Kavalleri & Infanteri förband?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Livregementena hade väl "elit"-status förr?

 

Grenadjärer och skarpskyttar räknades väl som elitsoldater?

 

Allt kavalleri med adels-arvet skulle nog kunna räknas som elit?

 

/JE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Satt och läste lite historia här om dagen och läste då att inför Ribbentrops besök under kriget; så beordrade man att man skulle byta ut all personal, etc mot elitsoldater för att ge skenet av att beredskapen var mycket bättre än den faktiskt var. Vilket fick mig att fundera på "vad hade Sverige för elitförband?". Kustjägare, FJS, och så vidare bildades ju först efter kriget så att säga..

Jag skulle gissa att man kommenderat fram musköteri ur Kungl. Flottan. :navy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tanner

Jägarförband började väl utbildas åren efter invasionen av Norge, 1943 fanns enligt uppgift ca 5000 jägare.

Står lite grann i "Krigsfall Sverige" om det, och Farfargubben brukade berätta att de brukade skicka patruller in över Gränsen mot Norge för att spana, han deltog dock inte själv i någon sådan patrull.

Förtäljer historien om man någonsin hamnade i stridskontakt med några tyskar?

Edited by Tanner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jägarförband började väl utbildas åren efter invasionen av Norge, 1943 fanns enligt uppgift ca 5000 jägare.

Står lite grann i "Krigsfall Sverige" om det, och Farfargubben brukade berätta att de brukade skicka patruller in över Gränsen mot Norge för att spana, han deltog dock inte själv i någon sådan patrull.

Förtäljer historien om man någonsin hamnade i stridskontakt med några tyskar?

 

Han nämnde ingenting om att nått sånt skulle ha inträffat, och med tanke på att länderna inte var i krig så försökte man nog undvika stridskontakt i största möjliga mån.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Drabanter? :P

 

Det fanns väl någon form av spaningsförband på den tiden har jag för mig?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jägarförband började väl utbildas åren efter invasionen av Norge, 1943 fanns enligt uppgift ca 5000 jägare.

Står lite grann i "Krigsfall Sverige" om det, och Farfargubben brukade berätta att de brukade skicka patruller in över Gränsen mot Norge för att spana, han deltog dock inte själv i någon sådan patrull.

Förtäljer historien om man någonsin hamnade i stridskontakt med några tyskar?

 

Han nämnde ingenting om att nått sånt skulle ha inträffat, och med tanke på att länderna inte var i krig så försökte man nog undvika stridskontakt i största möjliga mån.

 

Direkta stridigheter förekom inte officiellt men det förekom spänningar i gränsöverskrädningar längs norgegränsen och mellan finnar i tornedalen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alla bataljoner med nr 1337?

På den tiden fanns det säkert 1337 bataljoner, nu finns det väl som mest 1,337 eller kanske 13,37 bataljoner??? :banghead::rockon:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Direkta stridigheter förekom inte officiellt men det förekom spänningar i gränsöverskrädningar längs norgegränsen och mellan finnar i tornedalen

 

vänligen precisera angående tornedalen + ge källa/källor

 

har aldrig sett något om sådant.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uttrycket elit idag skilljer sig väl märkbart med dåtidens sätt att uttrycka ordet elit på militära förband.

 

För länge sedan sa ordet "elit" mer om ett förbands moral och stridsvillja medans det idag kanske handlar mer om ett förband med extra bra utrustning.

 

Jag skulle kunna tänka mig att infanteriförband utbildade i norrland på något vis skulle kunna likna vid ett elitförband då det säkerligen krävdes en del av dessa soldater samt att den 20 åriga mannen på den tiden inte var lika mjäkig som en 20 åring idag.

 

Om det i det här fallet handlar om att man bytte ut vanliga oldater mot den ska "eliten" har jag svårt att tänka mig, isf handlar det nog mer om att klä på soldaterna den nyaste utstyrseln och ge dom de nyaste vapnen, allt för att ge sken av något önskvärt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elitförbanden har en lång historia. I Sverige fanns elitstyrkor inom skilda truppslag redan under 1600-talet. Berömda är exempelvis de finska hakkapeliterna, lätt kavalleri. Under 1700- och 1800-talet skapades de regementen och mindre enheter som blev föregångare till de jägarförband vi har idag. Under dessa sekler skapades terminologi, reglementen, utrustning och indelning av de förband som utförde strid bakom fiendens linjer. Detta är en typ av elitförband som innefattar huvuddelen av de kriterier vi har på denna typ av enheter. Läs "Rogers Rangers" (Nelsson 2003/Historiska media) om jägarförband under senare hälften av 1700-talet i Nordamerika. Liknande förband fanns vid ungefär samma tid i Sverige. Ett skönlitterärt exempel är "Karl XII:s spion" (Holm 1977/Legenda) som behandlar diversionsuppdrag under Nordiska kriget (1700-1721). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Till de tidiga elitförbanden så får vi nog även räkna de sk Arriärgardena, vilka verkade bakom fiendens linjer i akt och mening att dels inhämta information, men även genom att terrorisera och störa de reguljär fientliga förbanden som då och då drogs tillbaka för att pusta ut. Om det helt plötsligt dyker upp arga elaka fientliga ryttare som hugger ned folk och sätter eld på allt de kommer åt så påverkar detta moralen tämligen negativt. Detta förfarande var vanligt i de sedvanliga krigen mellan Sverige och Ryssland.

Lars Widing skildrar detta i sina böcker i den sk Karolinersviten som börjar med "På ryttmästarns tid".
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har alltid haft svart att forsta vad elit ar i militaren. I mina ogon sa betyder elit att man ar den basta pa nagot. Atminstone sa ar man en av de basta. Sa nar man pratar om elitforband, sa ar det fel (tycker jag) att saga att jagare ar mer elit an artilleri. De gor ju inte alls samma sak. Sa ett artilleri forband borde kunna vara eliten i vad de gor. Eller raknas det bara vem som kan gora mest armhavningar o dyl?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tänker snarare att ett elitförband är/kan vara ett förband som är framtaget för en speciell extraordinär uppgift.
På så vis skulle man kunna påstå att tex Nordic Battlegroup är en form av elitförband, ett förband uppsatt och tränat för en mer specifik uppgift.

Sen finns ju tex SAS, SOG, Delta Force med mera och de är ju alla elit i bemärkelsen att det är väl övade för olika uppgifter, men också att de har utrustning som krävs för olika uppgifter.

Att jämföra Jägarförband med artilleri är löjligt då det är svårt att dra med sig artilleriet bakom fiendens linjer likväl som det skulle vara svårt för jägareförbanden att skjuta artilleri, en jämförelse gör sig liksom inte möjlig.

Benämningen "Elit" är enligt min uppfattning något felutnyttjad och har getts för stor tyngd när begreppet faktiskt är tillämpbart i många fler fall än vad som görs möjligt på grund av feltolkning av begreppet i sig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×