Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Gotlandsklassen uppgraderas

Recommended Posts

Stororder till Kockums

 

Karlskrona 2010-09-20 | Uppdaterad i går 07:40

 

Kockums får mångmiljonorder för att uppgradera två ubåtar ur Gotlandsklass.

 

Ordern uppges vara värd flera miljoner kronor.

Ubåtarna ska förses med nytt ledningssystem-, navigationssystem-, spanings- och sambandssystem.

– Ubåtarna kommer att få motsvarande system som införts på ubåten Södermanland vilket innebär att det skapas en stor likhet mellan ubåtsklasserna Gotland och Södermanland, enligt David Nilsson, informatör på varvet.

I avtalet med Försvarets materielverk ingår även en option om att utföra samma arbeten på ubåten HMS Gotland.

I samband med att ubåtarna finns på varvet kommer de också att genomgå en årsöversyn.

Som BLT tidigare berättat har det varit viktigt för Kockums att få uppgraderingsordern för att säkerställa kompetensen på ubåtsområdet tills man börjar bygga nästa generations ubåtar A26.

Gotlandsklass är en serie omfattande tre ubåtar som konstruerats och tillverkas av Kockums i Malmö. Ubåtstypen har två dieselmotorer och två Stirlingmotorer vilket ger luftoberoende och fördubblad uthållighet jämfört med tidigare svenska ubåtar.

 

Lars-Göran Enarsson

[email protected]

Telefon: 0455-772 02

 

Bra att Halland och Uppland uppgraderas. Verkar som om åtminstone Kockums tycks tro att det fortfarande finns en chans att Gotland behålls.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha, det tog ett par år innan de insåg att det är lite vridet att Södermanlands-klassen* har nyare system än den nyare klassen. Så kan det gå i dumsnåla Sverige.. :)

Tänk om de kunde kasta in de två 'saknade' Stirlingmotorerna också.. ;)

 

Sen är det typiskt Svenskt 'lagom-tänk' att bara uppgradera 2/3... Lägg ner FMV!

 

*Innan någon hoppar på mig så räknas Södermanland från och med modifieringen som en egen klass. Men 'egentligen' är det en Västergötland. Nu var det sagt.. ;)

Edited by hajjper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vänta lite, saknade stirlingmotorer? Alla ubåtar har ju stirlingmotorer monterat

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vänta lite, saknade stirlingmotorer? Alla ubåtar har ju stirlingmotorer monterat

Ja, fast somliga har bara två i stället för fyra...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är inte helt glasklart att det är öppen info, alternativt att det är obra att delge detta. Så jag kommer inte berätta vilka individer jag vet som har det ena eller det tredje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rätta mig gärna, men de enda ubåtarna mig veterligen som har fyra Stirlingmotorer är den nya japanska Soryu-klassen. De har fyra st Kawasaki Kockums V4-275R Mk-III Stirling motorer på vardera 75 KW. Enligt Combat Fleets så har försöksubåten TSS 3601 Asashio endast två st Sterling V4-275R MkII motorer på vardera 88 KW.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ytterligare modifieringar inplanerade för ubåten Halland:

 

halland_600_nyteknik.jpg

Trots att HMS / Halland håller världsklass när det gäller lednings- och navigeringssystem ska ubåten moderniseras. Foto: TT

Ubåten Halland ska moderniseras

 

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/fartyg/article3852603.ece

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är ju ett positivt besked att Halland ska modifieras. Samtidigt ska man komma ihåg att detta ingalunda betyder att alla tre Gotlandsubåtarna ska halvtidsmoderniseras. Där är vi inte än. Dessutom så måste med all sannolikhet minst en av Södermanlandsubåtarna livstidsförlängas så att hon kan användas även efter 2018. Annars så kommer vi inte att kunna hålla fyra ubåtar i insatsorganisationen efter 2018. Oavsett vad som händer så står det klart att det kommer att bli en svacka i kapaciteten för ubåtsvapnet, innan de två nya ubåtarna kan inlemmas i organisationen (tidigast troligen nån gång 2023-24).

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

De två A 19 båtarna (som ska moderniseras) liksom de två nya A 26 båtarna kommer att få optroniska periskop från franska Sagem:

 

http://www.janes.com/article/55194/sagem-to-supply-optronic-masts-for-swedish-submarines

 

Nån som vet hur Sagem står sig jämfört med andra periskoptillverkare som Kollmorgon och Thales? En fördel med just optroniska periskop ska tydligen vara att de inte behöver gå igenom tryckskrovet. Jag har för mig att det även fanns en svensk periskoptillverkare tidigare (AEG?) men som tvingades i konkurs alt. lägga ner sin periskoptillverkning pga. uteblivna ubåtsordrar.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Halvtidsmoderniseringen av HMS Gotland är klar och hon kommer att sjösättas officiellt på onsdag ( SAAB Kockums event ):

 

Swedish AIP submarine HSwMS Gotland completes mid-life upgrade

 

Man kan ju undra om denna lösning med en mindre dykarsluss i skrovet bakom tornet är en bättre lösning än den på A26, eller om det helt enkelt är den enda lösningen som möjlig på Gotlandsklassen. Samtidigt som HMS Gotland tillförs senare i år så kommer förmodligen HMS Östergötland att utgå. Hon har legat upplagd i malpåse hos Kockums de senaste åren efter att ha använts som skolubåt för utbildning av de singaporeanska ubåtsbesättningarna, och verkar vara i dåligt skick att döma av bilder. Ännu har jag inte sett någon officiell bekräftelse på att systerbåten HMS Södermanland ska påbörja livstidsförlängning. Denna behövs om vi ska kunna hålla fyra ubåtar operativa fram tills A26 levereras.

 

Enligt fmv.se så är det HMS Uppland som ska levereras om 12 månader. HMS Halland har ganska nyligen genomgått generalöversyn och beslut om ev. HTM kan vänta till 2021.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/18/2018 at 4:14 PM, Perman said:

Man kan ju undra om denna lösning med en mindre dykarsluss i skrovet bakom tornet är en bättre lösning än den på A26, eller om det helt enkelt är den enda lösningen som möjlig på Gotlandsklassen.

Om jag förstår rätt är det i den tillagda sektionen den finns vilket måste vara mycket enklare än nån annanstans där nåt annat måste tas bort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, griffon said:

Om jag förstår rätt är det i den tillagda sektionen den finns vilket måste vara mycket enklare än nån annanstans där nåt annat måste tas bort.

 

Jo säkert. Synd bara att man inte resonerade på samma sätt när man designade A26. Jag vill nog hävda att exportmöjligheterna av A26 har spelat en större roll än man tror när man designade A26, kanske t o m så att man i viss mån åsidosatt nationella behov. Visst kan man hävda att man måste kunna exportera A26 för att sprida utvecklingskostnaderna, men inget hade väl hindrat att vi byggt en egen variant av A26 för våra speciella behov? Att bygga ett litet antal mycket avancerade (och mycket dyra) ubåtar som ska klara allt tror jag inte på. Då är det mycket bättre med en high / low mix som ökar möjligheterna att få upp antalet ubåtar till en rimlig nivå. Alla svenska ubåtar behöver väl inte kunna landsätta sabotagegrupper på fiendeland eller släppa ut autonoma farkoster?

 

/Per

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Perman said:

Alla svenska ubåtar behöver väl inte kunna landsätta sabotagegrupper på fiendeland eller släppa ut autonoma farkoster?

Med tanke på att motståndaren ska ha så liten chans som möjligt att lista ut när det kan hända tycker jag det är viktigt att alla kan. Om man utan stor kostnad skulle kunna få en liten serie mindre kustubåtar tvivlar jag på att de skulle kunna frigöra ett meningsfullt antal av de dyrare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/20/2018 at 7:00 AM, griffon said:

Med tanke på att motståndaren ska ha så liten chans som möjligt att lista ut när det kan hända tycker jag det är viktigt att alla kan. Om man utan stor kostnad skulle kunna få en liten serie mindre kustubåtar tvivlar jag på att de skulle kunna frigöra ett meningsfullt antal av de dyrare.

 

Jag vet inte om kustubåt är en relevant benämning på en ubåt som är ungefär lika stor som Västergötlandsklassen innan förlängning och som har en räckvidd och uthållighet på 4.000 NM resp. +20 dygn. Jag skulle i vilket fall hellre vilja se ett ubåtsvapen med 3 Mod GTD + 2 A26 + 2 Pelagic än ett med 3 Mod GTD + 3 A26. Kvantitet är en kvalité i sig.

 

En intressant aspekt är dock om 1.000 tons varianten saknar sluss (vilket jag inte vet men förmodar är fallet). I så fall måste besättningen lita på URF för att kunna räddas, såvida inte ubåten ligger på relativt grunt vatten för då kan man göra s. k. fri uppstigning från någon av skrovluckorna.

 

UPDATE:

Här sjösätts marinens ubåt efter tre års renovering

Sjösättning av modifierad ubåt

HSwMS Gotland Relaunched After Mid-Life Upgrade by Saab Kockums (inkl. intervju av marinchefen Jens Nykvist)

Sjösättning av HMS Gotland

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ytterligare några länkar.

 

Allt material hos SAAB Kockums inkl. videoklipp om sjösättningen, intervjuer m.m.: HSwMS Gotland Relaunched After Mid-Life Upgrade

 

Mönch Publishing Group med detaljer om själva arbetet med ombyggnaden: Maritime 'Gotland' Class Mid-Life Upgrade

 

The Warzone: Sweden's Notorious Little Carrier Killing Sub Just Got Some Major Upgrades

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Provturer med HMS Gotland påbörjades 19 oktober.

 

 

FMV:

 

Första provturen för modifierad ubåt

 

 

Från SAAB Kockums sajt:

 

Sea trials commence of upgraded Gotland submarine

 

 

 

Pressrelease (på eng):

 

Sea Trials Commence of Upgraded Gotland Submarine

 

 

 

Naval Today:

 

Upgraded Swedish submarine HSwMS Gotland starts sea trials

 

 

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

HMS Uppland sjösatt idag efter renovering och halvtidsmodernisering:

 

Här sjösätts ubåten HMS Uppland

 

Uppland sjösatt i Karlskrona

 

WEBB-TV: En miljard kronor senare – nu sjösätts ubåten

 

The upgrade of Gotland-class submarines

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

”Vi måste kunna möta en förändrad hotbild”

 

Försvarets renoverade ubåt sjösätts i Blekinge

 

spacer.png

(Foto: SAAB)

 

Den nya 2-meters sektionen verkar innehålla en dykarsluss och förbättrat kylsystem. Kylsystemet är gissningsvis samma som kommer att återfinnas på Blekinge-klassen, och är mycket viktigt för att kunna sälja A26 ubåtarna utomlands. Återigen en anpassning av de svenska ubåtarna för att möta exportbehoven, men säkert nödvändigt om SAAB Kockums ska kunna behålla kompetensen att bygga ubåtar i framtiden. Förbättrad passiv FAS (Flank Array Sonar) som det ser ut och högre IT säkerhet. Vad som menas med "Engagement" i fören vet jag inte, men kan röra sig om bogsonaren. Ny optronisk mast men ledningsrummet verkar vara kvar under tornet (det har ju flyttats till bogen på A26). Framgår tyvärr inte om man lyckats höja effekten på tredje (fjärde?) generationens Stirling motorer.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/23/2019 at 7:16 AM, Perman said:

Vad som menas med "Engagement" i fören vet jag inte, men kan röra sig om bogsonaren.

Som jag tolkar bilden här är det torpedtuberna: https://www.thedrive.com/the-war-zone/21662/swedens-notorious-little-carrier-killing-sub-just-got-some-major-upgrades

Fungerar tuberna på A26 annorlunda på nåt sätt än de tidigare så att det är en rimlig tolkning?

Men annars skulle jag säga att det utpekade är det som jag tror är nytt på utsidan av fören, som i så fall är inbyggt på A26.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/25/2019 at 6:40 AM, griffon said:

Som jag tolkar bilden här är det torpedtuberna: https://www.thedrive.com/the-war-zone/21662/swedens-notorious-little-carrier-killing-sub-just-got-some-major-upgrades

Fungerar tuberna på A26 annorlunda på nåt sätt än de tidigare så att det är en rimlig tolkning?

Men annars skulle jag säga att det utpekade är det som jag tror är nytt på utsidan av fören, som i så fall är inbyggt på A26.

 

Ja det verkar vara torpedtuberna som  avses med "Engagement". Tror inte tuberna på A26 funkar så mycket annorlunda än 53 cm tuberna på Gotland (där automatisk omladdning infördes). Möjligen är en av dem försedd med liners från början för att kunna använda 2 exemplar av den nya 400 mm torped 47. Att alla fyra 53 cm tuber bara skulle använda lätta torpeder anser jag vara uteslutet. Torped 62 är och förblir huvudvapnet på svenska ubåtar. Lätta torpeder kan användas mot andra ubåtar eller mot mindre ubåtsjaktfartyg, men kan inte ersätta tunga torpeder. De fyra tuberna på A26 verkar vara placerade över och under varandra med två på varje sida av slussen, och med de undre tuberna något tillbakaflyttade jämfört med Gotland om man får tro skissen. Hela bogen/fören på A26 verkar vara betydligt mer hydrodynamiskt utformad. Jag skulle också gärna vilja veta vad som menas med "Protection" på skissen med de bägge ubåtstyperna. Kan det möjligen vara motmedelssystemet?

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Perman said:

Jag skulle också gärna vilja veta vad som menas med "Protection" på skissen med de bägge ubåtstyperna.

Det har ju skrivits om att A26 ska tåla kraftigare/närmare min- och sjunkbombexplosioner och det som eventuellt går att uppgradera en äldre med i det avseendet är stötdämpning av utrustning.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sweden’s second overhauled Gotland-class sub on sea trials as Saab sees bow wave of submarine recap needs

 

Frågan är bara vad som kommer att hända med HMS Halland i och med att ubåtskontraktet nu ska vara under omförhandling. Förhoppningsvis kommer även hon att genomgå halvtidsmodernisering nån gång 2021-22, eftersom det ändå är väl använda pengar att uppgradera ubåtsklassen. Däremot så kanske livstidsförlängningen av HMS Södermanland kan vara i farozonen.

 

/Per

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By griffon
   Riskreducering inför de som ska börja byggas?
   http://theleadsouthaustralia.com.au/industries/defence/australia-set-to-build-its-first-research-submarine/
  • By Perman
   I nordvästra hörnet av Nordafrika pågår en alldeles egen kapprustning:
    
   Morocco Plans to Acquire First Submarine Ship
    
   Senaste medlemmen i ubåtsfamiljen är ju annars Thailand som har beställt en ubåt från Kina och planerar att köpa ytterligare två senare. Thailand opererade dock med fyra ubåtar under andra världskriget så det är inte en helt ny medlem. Marocko har dock aldrig haft några ubåtar så vitt jag vet.
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan
    
   UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea
    
   /Per
    
    
   UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet:
   Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag)
   Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet)
    
   Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor)
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Kreml schickt U-Boot durch die Ostsee
   (tysk artikel, google translate kraschade)
    
   I och med detta så har den ryska baltiska flottan 4 aktiva ubåtar och därmed förmodligen flest aktiva ubåtar i Östersjön (åtminstone för tillfället). Tyskarna har pappret sex operativa AIP ubåtar, men i praktiken är bara en eller två av dessa är aktiva (resten är under reparation/underhåll eller väntar på detta). Polska och svenska marinerna har tre aktiva ubåtar var (om man räknar med HMS Gotland som nyligen sjösattes efter HTM; HMS Uppland tillförs nästa år; de svenska ubåtarna är alla AIP ubåtar).
    
   EDIT: Kola Flotilla is 36 years of age
    
   Artikeln från ryska försvarsdepartementet antyder att det kan vara fråga om en tillfällig ombasering av Vladikavkaz. Även robotjagaren Severomorsk av Udaloy-klass befinner sig i Östersjön i samband med marinparaden 29 Juli i St Petersburg, och den nybyggda robotkorvetten Uragan (project 22800) som genomför provturer på Ladoga kommer likaså att delta.
    
   /Per
  • By griffon
   Ganska detaljerad genomgång av vad som skulle ha kunnat bli verklighet.

   Today, Sweden is known for its AIP (Air Independent Power) submarines. Yet Sweden was one of the first countries to pursue a nuclear powered submarine, starting development in 1957. This article summarizes the major features of the nuclear and AIP designs which were part of the journey to the conventionally powered A-11 Sjöormen Class.
    
   http://www.hisutton.com/Swedish_SSN.html
×
×
 • Create New...