Jump to content

Försvarspiloter i protest mot ÖB


Recommended Posts

Försvarspiloter i protest mot ÖB

 

Det börjar pyra mer och mer angående brevet med krav på utlandstjänst, som var utskickat från ÖB.

 

För de icke initierade så var andemeningen med brevet i stil med: "Skriv på för att vi ska kunna skicka dig på utlandstjänst närhelst vi vill eller så kan vi ge dig sparken när vi känner för det"

 

Vanliga tongångar om pappret brukar uttalas "utpressningsbrev"

Link to comment
Share on other sites

Well, samtidigt som FM på riksdagens och regeringens order bytt inriktning helt från värnplikt till yrkesbemanning så borde man kanske gjort en konsekvensanalys och riskbedömning av tillvägagångsättet i övergångsperioden.

 

Lite raljant, och utan att klanka ner på de som har strid man mot man som huvuduppgift, så kan man väl säga att det är lättare att bemanna en skyttepluton än en ubåt eller jaktflygplan. Utbildningen till flygförare på Gripen är bedömt längre och ställer högre krav på de antagna än för utbildning markstrid lätt skytte.

 

Hur många flygförare behöver vi under de närmsta åren innan vi hunnit rekrytera och utbildat nya och hur ser vi till att hålla den numerären uppe, blir en ganska självklar fråga.....

Det här gäller inte bara flygförare men exemplet ovan blir tydligt, även om det i högsta grad gäller även andra kategorier som tex fartygsbesättningar. Se gärna diskussionen om incidentberedsakp kring kränkningen av tre Tyska fartyg i Augusti.

Link to comment
Share on other sites

Ja visst är det lättare att producera en skytteplutonchef än en stridspilot men räkna på hur många skytteplutonchefer som genomfört internationell tjänst jämfört med stridspiloter. Jag är inte imponerad över stridspiloternas agerande.

 

Värt att notera är att TP84-piloterna inte är med på det där.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Jag är inte imponerad över stridspiloternas agerande.

 

Jag är inte imponerad av ditt uttalande...

 

Däremot är jag glad att det finns några som kan visa hur dåligt skött det är.

Jag tycker att samtliga skulle ställa arbetet och kräva av arbetsgivaren att skaka fram dom frågor som fortfarande inte är besvarade!

Link to comment
Share on other sites

Värt att notera är att TP84-piloterna inte är med på det där.

 

/K

 

 

Värt att notera är att de flygförarkategorier som tränar inför, återhämtar efter och genomför internationell insats inte är med på det här. Alltså transportförare och helikopterförare.

 

 

Vad tror ni det beror på? Varför har inte dessa förarkategorier deltagit i brevet?

 

 

Som jag i övrigt är positiv till. Bra att någon öppet och direkt konfronterar FML med läget på golvet.

Link to comment
Share on other sites

Tror?

De yngre spetspiloterna har det redan inskrivit i avtalet om internationell tjänst (stor del av de yngre piloterna finns redan i insatsdivisionerna). Samma gäller för många yngre officerare och de officerare som gått kompetenshöjande utbildning (t.ex de som ska få fler stjärnor på axlarna). Så de har inte något att säga till om.

 

De äldre piloterna är nog inte särskilt intresserade av att bli antingen bli kickade (om de inte skriver på) eller att bli skickade till utlandstjänst, särskilt som om äldrepiloterna ansökte för det nationella försvaret. Så det är inte konstigt att de protesterar.

 

Brevet som skickades ut var oerhört klumpigt. Mitt under semestern, dåligt med information före (enligt min mening), och utformat som ett hotbrev, "skriv på eller bli sparkad när vi känner för det" (med tanke på de förestående nerdragningarna så kan ju det bli ganska snart.

Link to comment
Share on other sites

Ja visst är det lättare att producera en skytteplutonchef än en stridspilot men räkna på hur många skytteplutonchefer som genomfört internationell tjänst jämfört med stridspiloter. Jag är inte imponerad över stridspiloternas agerande.

 

Värt att notera är att TP84-piloterna inte är med på det där.

 

/K

Vad jag förstått så går diskussionen inom FM inte så mycket ut på att man tänker vägra utlandstjänst utan att man känner att ÖB gått lite väl raskt fram med kvasten och att det inte är riktigt klart vad man skall ta ställning till.

Att idag som chef för Sveriges största myndighet ha ett synsätt att anställningskontrakt i stort sett är en blancocheck som det står "gilla läget" på är inte sunt i mina ögon.

 

Sen kan jag erkänna att det kliar lite i kroppen när så många piloter blir så psykiskt ur balans att de måste ställa in flygningar för att ha avlastningssamtal samtidigt.

Jag förstår dem och deras irritation, men.....

Link to comment
Share on other sites

Flygförarna har länge i sina egna ögon avnjutit en särställning och tjatat öronen av alla som lyssnat över hur unika dom är.

 

Inget ont i att föra upp detta på bordet men i ärlighetens namn så är det inte den kategori av anställda som jag känner någon sympati för i första hand. Att detta påverkat dom till den milda grad att man inte kunnat upprätthålla flygsäkerheten känns löljligt.

 

Skulle det någon gång bli tal om utlandstjänst för piloterna så kommer dom i vanlig ordning se till att försöka hålla FM gisslan tills dess att dom får ett avtal tillfredställer dom.

 

Nä jag kan personligen inte få bort den unkna smaken som detta framkallade.

 

Visst i detta brev ingår inte TP84 piloterna men har ni glömt bort att det krävdes att FML genom dåvarande tf Persdir fick åka ner och snäppa upp dom och tvinga in dom i ledet, så dom har redan haft sin dust på det här området.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

De äldre piloterna är nog inte särskilt intresserade av att bli antingen bli kickade (om de inte skriver på) eller att bli skickade till utlandstjänst, särskilt som om äldrepiloterna ansökte för det nationella försvaret. Så det är inte konstigt att de protesterar.

 

Förvisso så har många äldre officerare (oavsett om de är flygförare eller inte) tagit anställning för det "nationella försvaret". Men om nu Försvarsmaktens inriktning har ändrats av våra politiker som faktiskt bestämmer och i det nya försvaret så krävs det att alla är beredda på att tjänstgöra utomlands, då står ju faktiktiskt dessa äldre officerare inför ett val: Antingen köper man den nya inriktningen och skriver på avtalet eller så köper man det inte och då är man faktiskt helt fri att inte längre fortsätta att arbeta inom Försvaret. Det är ju ingen som tvingar dem att skriva på..

 

Sen tycker jag också att det är dåligt av FM att producera svar på de många legitima frågeställningar som anställda har angående villkoren för det här avtalet. Men jag har ändå svårt för de som kommer med ursäkten "men jag ville bara vara med och försvara Sverige innanför landets gränser" (då kan ni väl gå med i de nationella skyddsstyrkorna då??).

Link to comment
Share on other sites

Detta brev är något som gäller alla anställda i försvaret, armé-,flygvapen,marinofficerare och civilanställda.

 

Hur skulle ni reagera om er arbetsgivare skulle ändra på er nuvarande anställning med att du skulle kunna skickas till främmande platser, varhelst i världen, mot att om du inte skriver på så kan du komma att få sparken?

Link to comment
Share on other sites

Detta brev är något som gäller alla anställda i försvaret, armé-,flygvapen,marinofficerare och civilanställda.

 

Hur skulle ni reagera om er arbetsgivare skulle ändra på er nuvarande anställning med att du skulle kunna skickas till främmande platser, varhelst i världen, mot att om du inte skriver på så kan du komma att få sparken?

 

Jag skulle inte bli glad. Ett perspektiv är att det handlar om att ändra villkoren för redan anställda personer, men i ett större perspektiv är frågan hurvida försvaret är en så speciell verksamhet att de spelregler som gäller i övrigt på arbetsmarknaden inte ska gälla?

 

Utlandstvång, tidsbegränsade anställningar och ingen övertidsersättning är sådant som kan se naturligt ut ur ett ledningsperspektiv. Det kanske är så att den rätta fackliga vägen är att acceptera detta, men att balansen återställs med saker som ett långtgående rehabiliteringsansvar för stridsskadade, påslag på förtidspension som tas ur försvarsbudgeten, stöd till anhöriga med mera. Som utomstående i den här frågan, och alltså representant för den allmänna opinionen, tycker jag att utlandstvång är naturligt, men man måste ju hålla med om att det verkar ha hanterats på ett sätt som skulle fått mig att se mig om efter en annan arbetsgivare.

Link to comment
Share on other sites

Detta brev är något som gäller alla anställda i försvaret, armé-,flygvapen,marinofficerare och civilanställda.

 

Hur skulle ni reagera om er arbetsgivare skulle ändra på er nuvarande anställning med att du skulle kunna skickas till främmande platser, varhelst i världen, mot att om du inte skriver på så kan du komma att få sparken?

 

Välkommen till den civila verkligeten.

 

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, som det så fint heter. Man behöver inte ens komma överens med facket, man behöver bara samråda, vilket inte är något bindande.

 

Jag anser personligen att det är dålig personalpolitik att "retroaktivt" införa nya anställningsvillkor, men det är lagligt.

Link to comment
Share on other sites

Hur skulle ni reagera om er arbetsgivare skulle ändra på er nuvarande anställning med att du skulle kunna skickas till främmande platser, varhelst i världen, mot att om du inte skriver på så kan du komma att få sparken?

När en myndighet beter sig på detta sätt så kommer det garanterat smitta av sig på den civila marknaden.

Och det vill inte jag vara med om!

Link to comment
Share on other sites

Jag anser personligen att det är dålig personalpolitik att "retroaktivt" införa nya anställningsvillkor, men det är lagligt.

Jag skulle nog vilja sett en liten större analys av de lagrum som försvarsmakten arbetar inom. Fram till årskiftet kan det vara motiverat för en general att visa upp resultat men hur ser det ut efter årskiftet?

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Lagrummet att kommendera personal till internationell tjänst har FM haft hela tiden. De har nyttjat det sparsamt men jag vet tillfällen då det har skett. Bekanta har tvingats åka till insatsområden på utrikestjänsteresa i ett par veckor. De har då inte ens fått villkoren i utlandsavtalet utan endast lön och traktamente och har fått betala logi och mat själva.

 

Att vara uniformerad är att vara ett uns livegen. Detta tycks nu gå upp för vissa yrkesgrupper som inte kan garanteras att hållas utanför den läskiga delen av världen där folk skjuter skarpt och förhållandena knappa.

 

Det är inte fel att protestera men piloterna har grava trovärdighetsproblem med den särbehandling de krävt och sitt sätt att se på sitt yrke.

Link to comment
Share on other sites

Jag är rätt less på den där debatten om obligatoriet.

 

Det är sen länge bara en akademisk diskussion i mina ögon. Redan idag är obligatoriet ett faktum för många och en icke-fråga för andra. Med ett uttalat obligatorium som nu ska till kommer i princip ingenting att hända annat än att man har formaliserat det. Den som idag har ett stort tryck på sig att bestrida befattningar i tex Afghanistan kommer imorgon att ha samma tryck på sig. Den som idag inte ligger i märket för att åka utomlands, kommer imorgon inte heller att ha "hotet" hängande över sig i någon större utsträckning. De som har dåligt arbetsklimat och undermåliga chefer som inte ser till både the men and the mission, kommer inte heller i morgon att ha det speciellt drägligt eller stor förmåga till framgång.

Precis som idag kommer folk kunna tacka nej med hänvisning till familj, sociala situation eller liknande och precis som idag kan man inte förvänta sig att slippa undan med hjälp av det kortet hur många gånger som helst. Rätt eller fel, det är en verklighet som många av oss lever i redan idag och accepterar. jag får känslan av att de som är mest oroliga är de som borde vara minst oroliga.

Det man däremot kan ha synpunkter på är att FM inte tagit steget fullt ut med att formalisera det stöd och det skydd som var och en som tar på sig att lösa en av huvuduppgifterna.

Inte heller här något nytt under solen. FM som organisation är en ganska dålig arbetsgivare, däremot finns det många bra arbetsgivarrepresentanter där ute och det är ofta de som är avgörande om nåt ska fungera i verkligheten. Sen kan man dessutom fråga sig vad tusan facket pysslat med, både avseende det här och soldatavtalet. Piloternas initiativ är ett symptom på detta, precis som att det är piloterna som gör en sån här grej är minst lika symptomatiskt för andra missförhållanden.

 

Jag är inte speciellt förvånad att det blivit såhär och jag är ärligt talat inte speciellt orolig. Dock kommer det nog inte vara helt smärtfritt för organisationen som helhet och var och en som individ. Det var det inte heller på 90-talet.

För mig är att arbeta inom FM i grunden ett starkt ideologiskt ställningstagande och inte något som har med hotellnätter eller "inter-service rivalry" att göra. Det handlar om att göra saker som är för viktiga för att de inte ska göras. Sen ska alla som utför de uppgifterna ha en dräglig tillvaro och det börjar med dig själv och din närmaste chef. Varför inte öva dig själv, din chef och resten av organisationen i det som ÖRA faktiskt innebär? Vem vet, vi kanske alla blir lite bättre av det.

Link to comment
Share on other sites

I alla tider, inte minst i Europa, så har krigare motiverats att deltaga i arméer med fyra saker. Äventyr, ära, pengar eller nationalism. Det finns inga andra sätt att skapa en motiverad krigare. Nu har någon clown fått för sig att vi skall motivera krigare med att prata om att de får göra gott för människor långt bort i länder vars namn ingen kan lära sig stava till. Sällan har väl något varit så dömt att misslyckas. Varför i herrans namn läser aldrig någon på? Det finns bara fyra sätt, har alltid bara funnits fyra sätt, och kommer alltid bara finnas fyra sätt.

 

Använd dessa fyra sätt så får ni folk som vill åka. Inte svårt och inte nytt.

Den som tror att det finns ett mer politiskt korrekt sätt att motivera krigare på bör betraktas som oduglig och omedelbart separeras från sin uppgift som rekryterare.

Link to comment
Share on other sites

I alla tider, inte minst i Europa, så har krigare motiverats att deltaga i arméer med fyra saker. Äventyr, ära, pengar eller nationalism. Det finns inga andra sätt att skapa en motiverad krigare. Nu har någon clown fått för sig att vi skall motivera krigare med att prata om att de får göra gott för människor långt bort i länder vars namn ingen kan lära sig stava till. Sällan har väl något varit så dömt att misslyckas. Varför i herrans namn läser aldrig någon på? Det finns bara fyra sätt, har alltid bara funnits fyra sätt, och kommer alltid bara finnas fyra sätt.

 

Använd dessa fyra sätt så får ni folk som vill åka. Inte svårt och inte nytt.

Den som tror att det finns ett mer politiskt korrekt sätt att motivera krigare på bör betraktas som oduglig och omedelbart separeras från sin uppgift som rekryterare.

Fast vi har ju skickat folk utomlands även tidigare, på samma grunder som vi skickar folk nu, och det har väl inte saknats folk rent generellt, iaf inte på skyttet? En form av ära kan man väl se det som även nu, en rumsren form av krigsära.

 

Tycker det är konstigt att man arbetar inom FM om man blankvägrar skarpa uppgifter. Det ingår ju i jobbet att man kan tvingas tillämpa det man lärt sig och det man får betalt för. Sen om det är här eller i Afghanistan... Men jag ser inte Gripen i Afghanistan inom den närmaste tiden, eller?

Link to comment
Share on other sites

Inte för att jag har särskilt mycket till övers för flygförare. Men läser man det öppna brevet ordentligt så är det inte så att de på något vis vägrar internationella insatser. Det man opponerar sig emot(och med all rätt) är på det sätt som FM presenterar obligatoriet på. Eftersom FV har haft ett insatsberett förband sedan 2000 då SWAFRAP AJS 37 var klart för insats. Sedan dess har FV haft ett insatsförband i beredskap. Så inte kan det vara bristande vilja hos FV, snarare brister det hos Regering och Riksdag som inte säger ja när det kommer förfrågningar om att sätta in förbandet. För förfrågningar har det kommit, och hittills har det blivit kalla handen, inte från FV utan högre upp i beslutskedjan.

 

//I

Link to comment
Share on other sites

Ja visst är det lättare att producera en skytteplutonchef än en stridspilot men räkna på hur många skytteplutonchefer som genomfört internationell tjänst jämfört med stridspiloter.

 

/K

 

 

Så tills piloterna har genomfört internationell tjänst är de på minus, menar du?

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är konstigt att man arbetar inom FM om man blankvägrar skarpa uppgifter. Det ingår ju i jobbet att man kan tvingas tillämpa det man lärt sig och det man får betalt för. Sen om det är här eller i Afghanistan... Men jag ser inte Gripen i Afghanistan inom den närmaste tiden, eller?

 

 

Men är det ingen som har läst pilotbrevet eller?

 

Det är absolut inget i brevet som avsäger sig skarpa uppgifter! Det man motsätter sig är att tvingas skriva på ett avtal in blanco. Precis som man säkerligen gör på de flesta andra verksamhetsorter i landet. Nu är det ju så att flygande personal, som tur är, har ett kort i rockärmen för att kunna dra i nödbromsen om något i flygpassets omgivning kan påverka säkerheten för de inblandade.

 

Flygsäkerhetskortet. Man får tycka vad man vill om det, men det finns av en anledning. Detta har nu använts för att sätta press på arbetsgivaren i en, för alla i Försvarsmakten, viktig principfråga. Hur man behandlar sin personal.

Förhoppningsvis kan det komma att gagna alla yrkeskategorier i FM, inte bara de som skrivit brevet.

 

 

Frågan som man däremot bör ställa sig är, när är det ok att dra upp flygsäkerhetskortet, och när är det inte ok?

 

Något som man som utomstående inte heller riktigt känner till är hur ofta det används och i vilka situationer. Många av oss tror ofta att det används så fort förare mår lite dassigt eller tycker saker och ting i tjänsten blir lite obekväma eller ansträngande. Där tror jag att man lätt har fallit tillbaka till fördomar och förutfattade meningar om bortskämda flygare. Hade det verkligen varit på det sättet hade nog flygvapnets dagliga verksamhet ganska snabbt urholkats.

Link to comment
Share on other sites

Ja visst är det lättare att producera en skytteplutonchef än en stridspilot men räkna på hur många skytteplutonchefer som genomfört internationell tjänst jämfört med stridspiloter.

 

/K

 

 

Så tills piloterna har genomfört internationell tjänst är de på minus, menar du?

Nej, men så länge de inte delar bördan av internationell tjänst så bör de dra ner på gnället. Och jag baserar mitt tyckande på mer än det här brevet.

 

*snip*

Flygsäkerhetskortet. Man får tycka vad man vill om det, men det finns av en anledning. Detta har nu använts för att sätta press på arbetsgivaren i en, för alla i Försvarsmakten, viktig principfråga. Hur man behandlar sin personal.

Förhoppningsvis kan det komma att gagna alla yrkeskategorier i FM, inte bara de som skrivit brevet.

 

 

Frågan som man däremot bör ställa sig är, när är det ok att dra upp flygsäkerhetskortet, och när är det inte ok?

 

*snip*

Flygsäkerhetskortet ska inte vara ett utpressningsverktyg. Det urlakar förtroendet för säkerhetsarbetet men framförallt pilotkåren. "Vargen kommer" är förmodligen bekant?

 

Hur gagnar det övriga yrkeskategorier, där de flesta som utför grovjobbet redan har obligatoriet?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

 

Nej, men så länge de inte delar bördan av internationell tjänst så bör de dra ner på gnället. Och jag baserar mitt tyckande på mer än det här brevet.

 

Varje dag sitter ett antal piloter i några minuters beredskap för att hävda svensk territoriell integritet. Det görs oavsett tid på dygnet och väder och beredskapen används - ofta. Svårt att påminna sig att Armén löser något liknande eller har löst sedan 1981. Däremot är det ingen från Flygvapenhåll som angriper armébröder för det.

 

Sedan slutet av 90-talet har vi haft stridsflygförband stående i beredskap för internationell tjänst. De har upprepade gånger efterfrågats från andra nationer och organisationer, men det politiska modet har saknats att våga skicka ut dem, men ändå är man mycket noggrann med att man vill ha förbanden anmälda i de internationella styrkeregistren.

 

 

 

 

Flygsäkerhetskortet ska inte vara ett utpressningsverktyg. Det urlakar förtroendet för säkerhetsarbetet men framförallt pilotkåren. "Vargen kommer" är förmodligen bekant?

 

Hur gagnar det övriga yrkeskategorier, där de flesta som utför grovjobbet redan har obligatoriet?

 

/K

 

 

En arbetsdag på en flygdivision är idag extremt mentalt ansträngande med mycket spridda arbetsuppgifter. Ett flygpass är normalt 60-90 min. För att få kvalitet i detta läggs 2-6 h i planering innan, beroende på uppdragets art. Ombyte och utgång till flygplan sker 45-60 min innan start. Efter landning bör 1-2 h läggas på utvärdering för att kunna ta till vara på erfarenheter. I dagsläget är vi inte ens i närheten av dessa siffror pga alla sido- och tilläggsuppgifter som de senaste åren ramlat ner på divisionerna (och alla andra förband i Försvarsmakten). 3h idrott i veckan på arbetstid? Knappast. Det som blir lidande är förberedelsetid och utvärdering. Vi har ett omfattande regelverk skrivet genom ett tusentals kamraters gravstenar sedan 40-talet. Därför är man oerhört lyhörd till personer som anmäler att de inte känner att de kan flyga. En pilot som inte vill flyga är nämligen extremt sällsynt.

 

Personer upplever stress och mental påfrestning olika, men man bör i sammanhanget påminna sig om att detta är individer som är uttagna just för deras förmåga att hantera stress och mental påfrestning.

 

 

Vi har aldrig framställt det som att vi varit emot ett obligatorium. Däremot ville vi ha villkoren utklarade innan.

 

 

 

 

Vad är det för gnäll du refererar till?

Link to comment
Share on other sites

*snip*

Vi har aldrig framställt det som att vi varit emot ett obligatorium. Däremot ville vi ha villkoren utklarade innan.

Jo, pilotkåren har i många lägen uttryckt motvilja mot obligatoriet. Det var helt tydligt under förra året och det krav som ställdes på elever på nivåhöjande utbildning.

 

Vad är det för gnäll du refererar till?

Jag refererar till de senaste årens högljudda misstycke till utlandsobligatorie och ställda krav.

Alla är inte gnälliga och några av de mest ansatta är piloter. Jag tänker då på TP84-besättningarna. Det är dock inte de som hörs mest.

 

Det finns officerare på varje förband som står i beredskap inom ramen för vakttjänstgöring och sånt, något som funnits i alla år. Så visst har även Armén folk för nationell beredskap.

 

 

Det kan vara på sin plats att känna till att det finns folk som ser FV som en möjlighet för att slippa ansträngande fältdygn och internationell tjänst. Det kanske ska vara så i den nya Försvarsmakten, men jag tycker att det rimmar illa med "En Försvarsmakt", ökade internationella anstränganden och att alla ska bidra.

Link to comment
Share on other sites

Nej, men så länge de inte delar bördan av internationell tjänst så bör de dra ner på gnället. Och jag baserar mitt tyckande på mer än det här brevet.

 

Det kan jag känna också, gnälla ska den som gnälla bör. Men om det inte finns möjligheter till samordning inom yrkesgruppen, ett fackförbund som är märkligt tyst och en ibland uttalad och ibland outtalad inställning om att "hålla käft och tjänstgöra", hur ska då de som "bör gnälla" göra sin röst hörd? Genom ett debattinlägg i Hallandsposten?

 

Flygförarkategorin har ju den fördelen att de är relativt få och har ganska god sammanhållning. Alltså är det relativt enkelt för dem att företa sig något sådant här. Om förmågan hade funnits att samordna andra personalkategorier på liknande sätt, så är jag säker på att det också hade skett.

 

Jag förstår verkligen varför man på ett emotionellt plan blir förbannad när de "göttiga piloterna" uttalar sig om saker de i praktiken ännu inte har drabbats av. Men egentligen så är väl piloternas gnäll inget som försämrar övriga gruppers situation?

 

Flygsäkerhetskortet ska inte vara ett utpressningsverktyg. Det urlakar förtroendet för säkerhetsarbetet men framförallt pilotkåren. "Vargen kommer" är förmodligen bekant?

 

"Vargen kommer"-fenomenet är bekant och kan appliceras. Men frågan är om nu många av piloterna på våra divisioner har gått med olustkänslor i kroppen inför det här, är det då fel att ställa några flygpass för att reda ut begreppen? För om det är så, så har det ju de facto varit ett flygsäkerhetsproblem.

 

Hur gagnar det övriga yrkeskategorier, där de flesta som utför grovjobbet redan har obligatoriet?

 

Nåja, huvuddelen av försvarsmaktens personal har ju ändå inlett sin tjänstgöring före obligatoriet infördes. Alltså är omskrivningen av avtalet, men tillhörande utlandsobligatorie, något som påverkar många i FM. Civila som militära. Oavsett om det i praktiken bara kommer fortsätta att drabba de som just nu är lidande så är det likväl en fråga om principer, personalhantering och vanlig enkel hyffs.

 

Att kräva att stora delar av personalen skriver på ett blankt kontrakt som ännu inte på långa vägar är klart, och hota med dörren om det inte passar, känns ganska osmakligt.

 

Jag anser att piloternas brev kan gagna alla yrkeskategorier i FM, genom att frågan belyses offentligt och tas upp i sådana ordalag. Att de som sitter på frågan kan få det lite svettigt om skjortkragen när media ligger på kan ju omöjligt vara något som endast gagnar den yrkeskategori som skrivit brevet. Problematiken gäller ju alla som inte har utlandsobligatoriet som en naturlig del av sitt anställningsavtal.

 

 

Problemet med in blanco-avtalet gäller alla i FM. Piloterna är de som tog upp det offentligt, vilket har lett till att den offentliga diskussionen här, på bloggar, m.m., har riktats bort från pudelns kärna och mer riktats mot gnälliga piloter, snuskiga pilotlöner och allmänn smutskastning mellan yrkesgrupper. Det är synd och något som spelar AG i händerna.

 

 

 

Edit:

 

Tillägg: Jag tycker fortfarande det är intressant att varken Hkp- eller Tp-förare är med och skriver under brevet, trots att det är de två förarkategorierna som kan drabbas i praktiken av en omskrivning av avtalet. Varför?

Link to comment
Share on other sites

Men Simon. Det är få som inte har förstått att det här skulle komma. Redan under förra året flaggade FML att alla skulle komma att omfattas av obligatoriet. Det är inget nytt!

Ändrade förutsättningar i arbetet är inga konstigheter i någon bransch. Jag kan tycka att officerskadern i vissa fall har för stora krav på trygghet. Det gäller inte bara piloter utan många andra också.

 

Obligatoriet har tagits upp av andra tidigare men det är inga som tidigare använt sig av stridsåtgärder såsom piloterna gjorde. Det har hanterats på andra sätt, i andra fora.

 

Princip och hyfs är lätt: Alla yngre har obligatoriet, dvs de jag ska leda och vara föregångsman för. Staten, min arbetsgivare, vill detta och alltså skriver jag på eller slutar.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Krook.

 

Jag väljer att citera Wisemanswisdoms, där diskussionerna stundtals har varit hårda;

 

Ett utlandsobligatorium är ofrånkomligt. Det är egentligen inget snack om saken. Däremot kan man ha tusen och en åsikter om hur förarbetet med obligatoriet genomförts. Över en natt skapade man en förtroendekris mellan anställda och försvarsmaktsledning och det helt i onödan.

 

 

Det är ju inte utlandsobligatoriet i sig som ifrågasätts, det är ju hur man har hanterat det hela.

 

Jag delar din åsikt om trygghetsnarkomanin.

 

Jag delar inte din åsikt om att skriva på ett kontrakt utan att veta vad som står i det.

Link to comment
Share on other sites

Simon, du måste se genom retoriken.

Avtalet som ska skrivas på är inte in-blanco. Det står där att du omfattas av internationell tjänstgöringsplikt. Alla som anställts 2004 eller senare har det i sina avtal. De som påbörjat nivåhöjande utbildning så sent som 2009 har också det i sina avtal. Innebörden är att du inte ska kunna välja bort internationell tjänst om din kompetens är behövd.

 

Just nu är förutsättningarna för internationell tjänst kända av alla som orkat sätta sig in i det. Utlandsavtalet är det avtal som gäller för internationell tjänst. Det skulle ha omförhandlats men det är skjutet på framtiden.

Målsättningen är att rotationstakten inte ska bli högre än 1:4 vilket är alldeles för högt för uthålligheten. Storbrittanien har dragit lärdomar av det och det har kommit FM till del. Troligtvis får de allra flesta en rotationstakt som är betydligt humanare men det är ju den politiska ambitionen som styr. Hur ska det kunna hanteras i avtal?

 

 

Det finns ingen som kan säga hur det ska se ut i framtiden eftersom vi har en demokratisk ordning i landet. Det är den politiska viljan som styr våra internationella ambitioner. Om man vill vara säker på att inte behöva åka ut så mycket så kan ju Vänsterpartiet vara lösningen. Men då får man nog finna sig i att bli nedlagd inom kort.

 

/K

 

Edit:

"Över en natt" är inte sant. Det är möjligen så att någon enstaka just upptäckt var FM står idag men de flesta måste ha kännt av utvecklingen.

De senaste 10 åren har präglats av en internationell ambitionsökning och man har ofta talat om gripbara förband och dylikt. Vissa officerare har under 6 år haft internationell tjänstgöringsplikt så det är ingen nyhet. Det är inget som skett över en natt utan det har pågått i över ett decennium!

Link to comment
Share on other sites

 

Jo, pilotkåren har i många lägen uttryckt motvilja mot obligatoriet. Det var helt tydligt under förra året och det krav som ställdes på elever på nivåhöjande utbildning.

 

Mig veterligen berör detta EN individ som då gick tillbaka till sitt R10-förband, då han inte ville skriva på något in blanco utan istället ansåg sig kunna invänta ett specificerat avtal.

 

 

 

 

Jag refererar till de senaste årens högljudda misstycke till utlandsobligatorie och ställda krav.

Alla är inte gnälliga och några av de mest ansatta är piloter. Jag tänker då på TP84-besättningarna. Det är dock inte de som hörs mest.

 

Vilka ställda krav är det man varit missnöjd med? Återigen missnöjet har inte riktat sig mot ett obligatorium eller utlandstjänst utan sättet det genomförs på.

Ser du historiskt är det just Tp 84 som har varit mest aktiva i kravställandet, så det känns som du har lyssnat mycket selektivt.

 

Det finns officerare på varje förband som står i beredskap inom ramen för vakttjänstgöring och sånt, något som funnits i alla år. Så visst har även Armén folk för nationell beredskap.

Liksom övriga försvarsgrenar, men jag skulle verkligen dra mig för att jämföra den med incidentberedskapen. Ja, jag har erfarenhet av bägge typerna av beredskap.

 

Det kan vara på sin plats att känna till att det finns folk som ser FV som en möjlighet för att slippa ansträngande fältdygn och internationell tjänst. Det kanske ska vara så i den nya Försvarsmakten, men jag tycker att det rimmar illa med "En Försvarsmakt", ökade internationella anstränganden och att alla ska bidra.

 

Det arkiverar jag under vandringssägner.

Link to comment
Share on other sites

Tillägg: Jag tycker fortfarande det är intressant att varken Hkp- eller Tp-förare är med och skriver under brevet, trots att det är de två förarkategorierna som kan drabbas i praktiken av en omskrivning av avtalet. Varför?

 

De stöder brevet, men man prioriterade att få iväg brevet innan den stundande flygvapenövningen (efter mellanliggande helg) högre än att invänta dem.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...