Jump to content

Kungens torpedbåt?


Gåsapåg

Recommended Posts

Om du tycker han var i "sin ungdom" under slutet av 80-talet så kan det kanske stämma. Saken är den att när de sista motortorpedbåtarna som fanns kvar i originalskick skulle säljas, meddelade Kungen att han hade intresse av att bevara en av dem i så ursprungligt skick som möjligt. Ganska snabbt anslöt sig ett antal entusiaster till idén och T46 köptes in för att bevaras som ett levande museifartyg.

 

Ungefär samtidigt skulle T26 som fanns på skjutstationen i Karlsborg säljas. Lennart Segerström som bl.a. har många fingrar med i tillblivelsen av militärfordonshistoriska muséet i Malmköping, tyckte att hon var värd att bevara då det visade sig att hon hade kvar originalmotorerna och i övrigt inte hade byggts om särskilt mycket. Han grundade därför en stiftelse som köpte in T26. För att kunna hantera de båda fartygen bildades en stödförening av intresserade personer som ville hjälpa till med återställandet och allt annat arbete som behövdes.

 

På så vis bildades Föreningen MTB-veteraner som sedan dess fungerat som en slags fadderorganisation för dessa båda fartyg men även andra, bl.a. T38, T56, T121 Spica och R142 Ystad som idag också ingår i det som numera kallas Veteranflottiljen och främst finns på gamla Gålöbasen. Idag har omfattningen av verksamheten ökat rejält och många av fartygen har dessutom fått K-märkning och stöttas bl.a. av Sjöhistoriska muséet.

 

Så vitt jag vet ägs T46 fortfarande av Kungen, T38 tillhör Marinmuseum och resten ägs av olika stiftelser med uttalade mål att bevara fartygen i så långt det är möjligt, fullt fungerande och ursprungligt skick. Jag har själv tillhört Föreningen MTB-veteraner sedan 1989 men har efter flytt till Halmstad tyvärr inte tid att vara aktiv längre. Det behövs mycket frivilliga krafter och även ekonomiskt stöd för att bevara fartygen. Den som känner sig manad att vilja göra en kulturhistorisk insats kan med fördel börja med ett besök på Veteranflottiljens hemsida.

Edited by Björn
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...