Jump to content

Försvarsmaktens doktrindokument


Recommended Posts

Jag har börjat blivit intresserad av doktriner. Både aktuella och historiska.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Doktrin står det "Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin, fastställdes av överbefälhavaren den 31 maj 2002."

 

Är det någon som har denna?

När jag söker på mil.se/forsvarsmakten.se så hittar jag den inte.

Det går att hitta andra rapporter och liknande. Är det så att "vår" doktrin består av ihoppusslandet av flera rapporter och dokument eller finns det en sammanstäld militärstrategisk doktrin som ETT dokument?

Link to comment
Share on other sites

Jag har nu fått tag på en kopia av doktrinen (m02)

 

I den står det såhär:

"Under perioden fram

till 2004 kommer en doktrin för gemensamma operationer och doktriner

för mark-, luft- och maritima operationer att tillkomma. Försvarsmaktens

doktriner skall ge vägledning och förståelse för hur stridskrafterna

skall användas idag och de närmast kommande åren."

 

Finns det nyskrivna doktriner eller är det fortfarande dessa som är aktuella idag och används?

Link to comment
Share on other sites

Finns det nyskrivna doktriner eller är det fortfarande dessa som är aktuella idag och används?

 

Sverige har haft ett rätt så udda förhållande till doktriner jämfört med många andra länder. Vi levde länge gott på den så kallade Marginaldoktrinen som gick ut på att Stormakten i huvudsak skulle vara engagerad i krig nere på kontinenten, och att stridshandlingar gentemot Sverige skulle vara med marginella resurser (eller för att göra det enkelt, ett anfall genom Sverige var en omfattning).

 

Sen tog det kalla kriget slut och spelplanen förändrades högst betydligt och vi började få riktiga doktriner. Tyvärr så är det dessa som vi fortfarande ser. Tanken med våra doktriner, från den Militärstrategiska till respektive arena-doktrin, var att dom fortlöpande skulle omarbetas och uppdateras. Någonstans i bakhuvudet så finns det något som säger att doktrinerna skulle ha en livslängd på 5 år max och vi har ju nu passerat bäst-före-datumet.

 

Jag vet att man drog igång arbetet med att skriva nya doktriner för några år sen, men resultatet kommer att dröja ett tag till.

 

Omvärldsutvecklingen och FM:s förvandling har gjort valda delar av våra doktriner ytterst inaktuella och bättre vetande gör gällande att dom är felaktiga. Men det är detaljer. Vår krigföring ska grundas på manövertänkande. Dom konceptuella faktorerna, vårt geografiska läge, historiska fakta och de 6 grundläggande förmågorna är de samma.

Edited by Adeptus Bellum
Link to comment
Share on other sites

Utöver militärstrategisk doktrin och doktrinerna för gemensamma, mark-, luft- och marina operationer finns även några "grundsyner" som ingår i doktrinserien. De är grundsyn logistik, grundsyn ledning, grundsyn underrättelsetjänst och grundsyn informationsoperationer. Boken Militärteorins grunder ingår också.

 

Bara att börja läsa...

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Fult sagt kan man säga att de svenska doktrinerna är något fattiga och allmänt hållna. Jag kan närmast jämföra dom med Marko Smedbergs "Om" serie. Egentligen skulle det räcka med "Militärteorins grunder". Om vi jämför med utländska doktriner så är dessa mer av typen handböcker såsom vår "Anbas" var för flygbasförband.

 

En doktrin skall vara ramverket för hur man uppträder så att vi har ett gemensamt utbildningsmål, i det här fallet så behöver man upp/omarbeta doktrinen vid behov eller efter ett antal år. De doktriner vi har nu är närmast tidlösa och mer av akademiskt grundkursintresse.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Fult sagt kan man säga att de svenska doktrinerna är något fattiga och allmänt hållna. Jag kan närmast jämföra dom med Marko Smedbergs "Om" serie. Egentligen skulle det räcka med "Militärteorins grunder". Om vi jämför med utländska doktriner så är dessa mer av typen handböcker såsom vår "Anbas" var för flygbasförband.

 

En doktrin skall vara ramverket för hur man uppträder så att vi har ett gemensamt utbildningsmål, i det här fallet så behöver man upp/omarbeta doktrinen vid behov eller efter ett antal år. De doktriner vi har nu är närmast tidlösa och mer av akademiskt grundkursintresse.

 

J.K Nilsson

 

Man kan säga det mer elakt ;-) Det är en samling floskler med begränsad verklighetsförankring.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Kan man säga på någon rent generell nivå vilka som har mest bruk för en doktrin och kanske använder den mer dagligdags än andra? Hur pass inbäddad är doktrinläran i officerprogrammen?

På den första frågan, en doktrin är ditt beslutsstöd. Du skall kunna vara förutsägbar i ditt uppträdande gentemot dina kamrater men inte så förutsägbar så att det blir en nackdel i ditt umgänge med fienden. En doktrin används alltså med uppdragstaktik. Vad kan man förvänta sig som "Milobefälhavare" av attackflyget (slå mig inte jag fick ett anfall av nostalgi... 8-/ ). Alltså kan jag titta i "Doktrin för luftoperationer" (Eller jag kan egentligen inte det men tanken är god) och få en uppfattning om vad som krävs för ett visst resultat mot en viss motståndare. Är det rimligt att företagsplanera de attackresurser som finns eller som kan tilldelas milot för ett visst anfall?

 

Alla som behöver ta självständiga beslut inom ramen för ett "Beslut I Stort" behöver stöd av en doktrin.

 

På fråga två säger jag att jag inget vet, men jag har en aning...

 

J.K Nilsson

Edited by J.K Nilsson
Link to comment
Share on other sites

Uppfattat J.K Nilsson. Bra svarat!

Men jag fick ändå inte ett direkt svar på frågan (eller så fick jag det), det jag menade var rent konkret om det finns någon befattning/grad som pluggar och använder doktriner mer än andra eller är svaret som du beskrev att det mer beror på situation och när ett beslut ska tas?

Link to comment
Share on other sites

I min mening bör alla ha någon uppfattning om vad den egna doktrinen innebär. Om inte annat så för att veta varför man slåss.

 

Som vanligt finns det någon som har sagt det bättre och i det här fallet kopierar jag ur British Maritime Doctrine:

There is also an especial need to recognise that, for reasons of motivation, morale, commitment and professional operational understanding, junior military ranks need to have access to an understanding and interpretation of the strategic context in which their profession is expected to operate.

Hela kapitel ett, "Maritime Doctrine in Context", är faktiskt rätt bra läsning om du vill ha svar på din fråga.

 

Vem behöver då kunna något om doktrinen för att kunna utföra sitt jobb? Som JK Nilsson säger är det alla som behöver ta någon form av självständiga taktiska beslut. Det kan vara en fartygschef, kompanichef eller liknande. Man kan också gå steget längre och säga att det är alla som kan komma i en situation där han eller hon ges möjlighet att ta initiativ. I båda fallen möjliggör kännedom om doktrinen att chefer tar beslut som är i högre chefs anda.

 

Ett kort svar blir: Ju högre upp du kommer, desto mer använder du doktrinen. (Kommer du tillräckligt högt upp dikterar du innehållet i den, vare sig du vill eller inte.)

 

Sen kan ju den som är intresserad av att studera influenser på svenska doktriner jämföra andra utgåvan av British Maritime Doctrine med den svenska Doktrin för marina operationer...

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...