Jump to content

Könsfördelning och värdegrunden


O-son

Recommended Posts

Jag vill med denna tråd uppbringa en mogen och balanserad diskussion kring könsfördelningen och värdegrunden.

 

Det är främst vid FVRF's (flygvapenfrivilligas) ungdomsverksamhet som många anmärkt och kritiserat att de båda könen inte tillåts att dela logement, och i vissa fall inte heller dela kasern. Det här upplevs generellt av ungdomar som något negativt. Främst för gemenskapen och sammanhållningen, då grupperna man verkar i ofta består av de ungdomar som delar logemente.

 

Ungdomar nekas också att umgås med motsatt kön på ledig tid och att vistas på deras logementen. Vid duschning stängs korridor och duschar av för att det ena könet ska kunna duscha enskilt. Tryggt och bra tycker vissa, tidskrävnade och onödigt tycker andra. Men visst är det sällan det inte finns möjlighet att dela in duschar i dam respektive herrduschar? (Det ultimata vore förstås om alla kunde dela utan att göra en stor affär av det hela)

Könsfördelningen försvårar även för befäl/dagelever/gruppchefer när direktiv och ordergivningar ska ges. Respektive chef måste då i värsta fall ta sig mellan olika kaserner för att informera alla, vilket tar tid.

Dock så är det okej att förlägga ungdomar av de båda könen tillsammans i tält, skärmsskydd, osv :) ...

 

Självklart finns det även argument som talar för en könsfördelning. Det kan bidra till ökad trygghetskänsla och öka prestationerna hos vissa individer. Finns säkert flera saker som är positiva.

 

Dock så ska alla i enlighet med FM's värdegrund behandlas likvärdigt oavsett vad.

 

Hur går tänket hos er aktiva i ungdomsorganisationerna?

Är den här fördelningen bra/dålig/rätt/fel?

Varför trycker FVRF på detta hårdera än tex, Hvu, FBU?

Hur har man löst den här frågan ute på förbanden?

Link to comment
Share on other sites

När min gamla HvU-avdelning duschade i fält brukade såväl flickor som pojkar duscha i samma omgång, fast i underkläder då och sedan krångla på oss rena persedlar medan vi skylde oss under handdukar eller vapenrockar. Visst kan man ha synpunkter på den fälthygieniska aspekten här, men det funkade och vad jag vet var det ingen som klagade.

Link to comment
Share on other sites

Låter som dom har krånglat till det alldelens för mycket hos er. :(

 

Ordergivning ser inför samlad grupp/pluton osv. Och om det nu inte fanns plats i en byggnad så får man se till att samtliga samlas på en plats.

Springer era befäl mellan 2 platser för att ge samma order/info så gör dom fel.

Bestäm att samtliga skall samlas på en plats där båda grupper har lika långt till. Så undviker ni att ena sidan muttrar över favorisering om dom alltid måste gå till den andra kasernen.

 

På dom flesta regementen och liknande så brukar det finnas enskilda dush och hygienutrymmen eller lösningar som förekommer detta.

 

Försök hitta en lösning du och alla andra tjejer och killar som fungerar bättre, gå sedan till era befäl och föreslå.

Det ska ganska mycket till ifall dom inte håller med vad ni tillsammans har kommit överens om.

Link to comment
Share on other sites

Låter som dom har krånglat till det alldelens för mycket hos er. :(

 

Ordergivning ser inför samlad grupp/pluton osv. Och om det nu inte fanns plats i en byggnad så får man se till att samtliga samlas på en plats.

Springer era befäl mellan 2 platser för att ge samma order/info så gör dom fel.

Bestäm att samtliga skall samlas på en plats där båda grupper har lika långt till. Så undviker ni att ena sidan muttrar över favorisering om dom alltid måste gå till den andra kasernen.

 

På dom flesta regementen och liknande så brukar det finnas enskilda dush och hygienutrymmen eller lösningar som förekommer detta.

 

Försök hitta en lösning du och alla andra tjejer och killar som fungerar bättre, gå sedan till era befäl och föreslå.

Det ska ganska mycket till ifall dom inte håller med vad ni tillsammans har kommit överens om.

 

Absolut. Så är det till viss del. Vid "större" ordergivningar så har plutonerna/grupperna ställt upp eller samlats på gemensam plats. När det skiter sig är främst vid kontraorder och tillkommande order. Man ställer inte gärna upp flera plutoner (ibland ett kompani) en gång till bara för att säga "Ta med ryggsäckarna också. Slut." Då skickar man ordern via dagelever/gruppchefer i stället. (som får vidarebefodra detta mellan kasernerna)

När det finns enskilda dusch och hygienutrymmen (vilket det oftast gör) borde de användas. Men det har man tydligen uteslutit.

Vad gäller könsfördelningen logementsvis så har flera ungdomar framfört sina klagomål och förslag till respektive befäl/chef utan någon positiv respons.

 

Dock så har FVRF gjort ett tillägg i sin(a) policy/stadgar: "Ungdomar ska om så möjligt förläggas i separata sovutrymmen/logementen" (kan hända att de använt lite andra ord, men i grova drag är det rätt) Det här tillägget ogillas såklart av flera. Men beslutsfattarna hävdar att detta är fullt nödvändigt och i enlighet med värdegrunden.

Link to comment
Share on other sites

Men beslutsfattarna hävdar att detta är fullt nödvändigt och i enlighet med värdegrunden.

Ingår det i värdegrunden att lära ungdomar att flickor och pojkar/män och kvinnor inte ska bo tillsammans, som soldater snarare än könsrepresentanter?

Link to comment
Share on other sites

Låter i min värld konstigt. Könssegregering är i min värld inte ett dugg bättre än rassegregering, något som absolut inte ska förekomma i FM. Hygienfrågan kan lösas på många sätt (draperi, egen dusch osv) och om det är någon dum fan som inte kan hålla händerna i styr är det H*N som ska få det obehagligt. Som du nämner kan ni dela tält i skogen, varför skulle ni då inte kunna dela lucka på kasern?

Link to comment
Share on other sites

Under Sjövärnskårens sommarkurser på Märsgarn har tjejer och killar alltid sovit i samma logement, delat på samma duschrum (dessa har varit utrustade med draperier) och toaletter m.m. Fast anledningen bakom torde vara att ingen realistisk möjlighet till att göra tvärtom och skilja dem åt finns. Vid SVK:s sommarkurser på Känsö ska det vara åtskillt har jag för mig, jag har sämmre insikt där då jag själv inte har deltagit.

 

Min egna åsikt är att sammanhållningen och gruppdynamiken tjänar riktigt bra på att killarna och tjejerna bor ihop. Befälen har aldrig gjort skillnad på oss och samtliga har fått deltaga på samma villkor. Det här befästes ännu mer av att man bor ihop. Man lär sig att visa respekt och lär känna varandra på ett helt annat plan än vad jag tror hade varit möjligt om könen hade varit åtskiljda. Stämningen i gruppen tror jag också ligger på ett helt annat plan där de båda könen bor ihop.

Link to comment
Share on other sites

Kan inte annat än hålla med om att sammanhållning med mera blir bättre vid gemensamt boende oavsett könstillhörighet.

 

 

Men, tyvärr har även soldater som bott ihop en tid svårt att hålla tassarna på rätt täcke vilket rapporteras i media då och då.

 

I ungdomsverksamheten anser jag därför att könssegregerat boende/hygienlösningar kan vara önskvärt, dels p g a att det finns tomtar, dels p g a att det vid kursverksamhet med mera kan blandas rätt friskt (deltagarna känner inte alltid varandra), dels p g a att det inom ungdomsverksamheten förekommer att ungdomar leder ungdomar (med varierande resultat), dels på grund av att 16-20 årsåldern är en känslig/jobbig tid i sig.

 

Det är en jäkla skillnad på hur viktigt sammanhållning är mellan uppställda insatsförband och ungdomsverksamhet för enskilda ungdomar.

 

Jobbigt att komplettera tidigare order i spridd gruppering? Välkommen till FM.

 

YMMV

Edited by Munin
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag håller nog med Munin i det här, efter att själv ha varit FBU-ungdom en gång i tiden så vill jag nog påstå att fokus rent allmänt flyttades en aning, till just det motsatta könet av helt andra orsaker än att det skulle vara positivt för uppgiften.

Med risk för att verka förmanande och gammaldags så tycker jag att det kan vara nog så knepigt i den åldern att förhålla sig till sig själv och framför allt personer man tycker är spännande, vanligtvis det motsatta könet. Spridningen i mognad är också stor i just den åldersgruppen, en del beter sig som vuxna andra som barn utan förståelse för andras behov och reaktioner.

Det sammantaget gör att man utan att göra avkall på verksamheten vid kurser och motsv kan sova och ha hygienutrymmen separat för att sedan genomföra moment i övningar tillsammans, av den enkla anledningen att missuppfattningar, snedsteg och rena övertramp skadar verksamheten mer än det lilla omaket att man får duscha med sina kamrater av samma kön.

Det handlar inte om att tjejer i det här fallet skall skyddas, det kan vara lika svettigt för en kille i 15års åldern att vara bland ett gäng tjejer i 20årsåldern.

 

Det är som sagt inte samma sak att vara anställd i ett insatsförband och åka på hobbyläger med militär anknytning. Verksamheten skall självklart bedrivas blandat men jag ser nog helst att man delar upp både sov och hygienutrymmen för ungdomar.

 

Att man sen som militär inte kan hantera flera ordergivningar eller spridda förband är lite märkligt. Jag har ett förslag, samla alla och ge ordern, därefter iväg till respektive plats.....

Link to comment
Share on other sites

Håller med Munin och GC1

 

Det finns en kännslighet nu när det är icke-myndiga ungdomar. Så länge det inte finns möjlighet för vuxna ledare att vara med överallt så är jag benägen att tycka att dom ev vinster i sammanhållning, för det ju enbart det som avsees och inte möjlighet till hanky-panky, är för små för att uppväga ev ehhh risker?

 

Obevakade, kanske med en och annan insmugglad folköl och med 15åringars hela sinne för konsekvenser... nja...det har ju gått åt skogen för vuxna värnpliktiga mer gånger än en tyvärr

 

Skilda dushar och logement, gemensamma samkväm om det finns nog med vuxna ledsagare tycker jag låter bra.

 

[edit] jag är fd HV-U, och har arbetat med ungdommar civilt i många år. [/edit]

 

/b

Link to comment
Share on other sites

På tiden jag fortfarande var scoutledare handskades jag med ungdomar av båda könen i berörd ålder, där var det aldrig tal om något annat än samgruppering vid förläggning (oavsett om det gällde kvarter eller fält). Nu var det iofs en annorlunda organisation (och man kände personerna väl då man delat kår i flertalet år) men principen tycker jag ändå är god. Ytterst handlar det väl ändå om tillit och ansvar; klarar ungdomarna inte ansvaret är frågan om de har i verksamheten att göra. Talar vi sedan om folkölsincidenter är väl just det problemet, inte eventuell samgruppering?

 

Gällande hanky-panky under samtycke har jag inga åsikter så till vida att båda parter är över 15. Om inget annat håller det falangen tät ;-).

 

/Lew, som i gröna klader inte är karl utan endast knekt (och hammarbyare).

Link to comment
Share on other sites

ett problem kan ju vara föräldrarna. men rätt ledare så kan ju ungdomarna få förklarat att känna och smaka på varandra ut över vad tjänsten kräver får de göra när de inte är i är under organisationens ansvar.

 

Personligen tror jag reglerna uppkommit för att undvika jobbiga händelser. personligen är jag dock av den åsikten att i gröna kläder är man soldat, kön och ras får man ha i civila kläder.

Link to comment
Share on other sites

jo men när man är 15-17 är man ju faktiskt inte, och då menar jag uttryckligen INTE soldat, minns våra vänner i rödakorset och barnsoldater.

men jag erkänner absolut att jag resonerar annorlunda nu efter att Blackadder blivit pappa... till en tjej såklart :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Under Sjövärnskårens sommarkurser på Märsgarn har tjejer och killar alltid sovit i samma logement, delat på samma duschrum (dessa har varit utrustade med draperier) och toaletter m.m. Fast anledningen bakom torde vara att ingen realistisk möjlighet till att göra tvärtom och skilja dem åt finns. Vid SVK:s sommarkurser på Känsö ska det vara åtskillt har jag för mig, jag har sämmre insikt där då jag själv inte har deltagit.

 

Min egna åsikt är att sammanhållningen och gruppdynamiken tjänar riktigt bra på att killarna och tjejerna bor ihop. Befälen har aldrig gjort skillnad på oss och samtliga har fått deltaga på samma villkor. Det här befästes ännu mer av att man bor ihop. Man lär sig att visa respekt och lär känna varandra på ett helt annat plan än vad jag tror hade varit möjligt om könen hade varit åtskiljda. Stämningen i gruppen tror jag också ligger på ett helt annat plan där de båda könen bor ihop.

Innan undertecknad blev fullfjädrad grodbataljonist, genomlevde även jag en hel del år inom främst den marina ungdomsverksamheten (UKA1, någon?) och därmed mycket tid på olika öar vid olika tillfällen. Inte minst inom SVK fanns en hel del tjejer som vi delade utrymmen med.

 

I uniform spelade könet ingen roll, vi var efternamn med varandra och löste uppgifterna tillsammans utan att ha en tanke på vem som var tjej och kille. Den biten kom inte förrän i kasern/förläggning i hus där det kunde vara aningen spännande att se dessa krigare utom uniform. Men med lite kvällstjänst blir även de mest förhärdade för trötta för att tjejspana.

 

I vilket fall var det spännande i max något dygn. Vi gjorde allt samtidigt, och jag har inget minne av att det ens fanns duschdraperier någonstans.

 

Inte fan dog vi av det.

Blev vi bättre eller sämre människor? Ingen aning, men vad brukar segregering och särbehandling normalt leda till?

 

Vad säger feminismen om detta?

Link to comment
Share on other sites

jo men när man är 15-17 är man ju faktiskt inte, och då menar jag uttryckligen INTE soldat, minns våra vänner i rödakorset och barnsoldater.

men jag erkänner absolut att jag resonerar annorlunda nu efter att Blackadder blivit pappa... till en tjej såklart :rolleyes:

 

Det sägs ju att döttrar är guds straff för att man föddes som karl.

Link to comment
Share on other sites

Därför att det inte är alltför roligt att stå och förklara för föräldrarna att deras 15 åriga dotter blivit på "smällen" oavsett byxmyndig eller ej.

Ja det har hänt ja inom FVRF, kanske ger en liten hint om varför man tänkt till och tagit ståndpunkt till att sköta ungdoms vht. med den typen av policy.

Link to comment
Share on other sites

Jag har ganska omfattande verksamhet av samgruppering av tjejer/flickor/killar/pojkar över åren, i nästintill alla åldrar och med grader mellan menig och fänrik.

 

Det är i skenet av det svårt att se goda skäl till särgruppering baserad på kön, mest för att det oftast faller på frågan "Varför?", som många här redan är inne på.

 

Det är ingen garanti att ungdomar uppför sig hyggligt mot varandra bara för att man skiljer de sextonåriga hormonstinna flickorna från de sextonåriga hormonstinna pojkarna - om de är lagda för jävelskap kommer de utsätta någon för det ändå - alltså blir gruppens interna uppförande en ledarskapsfråga, inte en fråga om kön. Om ungdomsledarna inte kan förklara för ungdomarna att "Om ni ska ha sex med risk för graviditet som resultat, självklart utom tjänsten, skall lösskjutningsanordning anbringas!", då ska de inte vara ungdomsledare.

 

Jag vet att många scoutkårer har könsdelade sovrum på gårdarna, och vad jag förstått kan det där utmynna i värre knepigheter. Till exempel en kårledares beslut att en kille som kommit ut som homosexuell skulle sova med tjejerna.*

 

Som regel skulle jag förespråka könsblandade kaserner, med en självklar öppenhet och konkret beredskap att anpassa det efter de ungdomar som av religiösa, kulturella eller andra skäl vill ha könsdelad förläggning/draperier på sängen/motsv.

 

//Ormtunga

 

*Judith Butler skulle jubla på det klockrena i exemplet som visar hur kön och (hetero)sexualitet är ömsesidigt beroende

Link to comment
Share on other sites

 

Som regel skulle jag förespråka könsblandade kaserner, med en självklar öppenhet och konkret beredskap att anpassa det efter de ungdomar som av religiösa, kulturella eller andra skäl vill ha könsdelad förläggning/draperier på sängen/motsv.

 

//Ormtunga

 

Du får kalla mig lat men med just den där meningen så omöjliggörs i stort sett alla möjligheter att respektera alla och en vars "rätt". Den enkla vägen är att sära på verksamheten av två skäl:

1. Det kan finnas individer som inte är tillräckligt bekväma med sammanblandning av könen på en alltför intim nivå.

2. Det finns för mig en enkelhet att behandla "alla" lika men det kan samtidigt vara att dela på kön och jag tror rörelsen mår bättre av bilden utåt, killar och tjejer duschar INTE tillsammans än killar och tjejer SKA duscha tillsammans.

 

Vi får inte göra misstaget att blanda ihop ungdomsverksamhet med värnplikt, anställningar i insatsförband eller hemvärnsförband, inom ungdomsverksamhet gäller helt andra förutsättningar i form av mål och ansvarsförhållanden.

Link to comment
Share on other sites

Det finns ett sätt att komma till rätta med trakasserier och annat otrevligt. Utbildning....om man befarar att ungdomarna kan komma att bete sig fel så måste det förebyggas med utbildning och mer tid tillsammans, inte uppdelning. För mig låter uppdelning som bristande kompetens och förmåga i ledarskiktet.

Det där med duschar kan enkelt fixas genom proportionerlig tilldelning av tid.....mellan kl. och kl. har tjejer tillträde och mellan.....killarna, enkelt. Så har det fungerat på många ställen och brukar vara en accepterad lösning.

 

Jag tror att det är just själva synliggörandet och markeringen av olikheter som är grunden till de problem man säger sig vilja undvika, bl a sexuella trakasserier. Är vi jämställda kan vi också sova i samma rum. Uppdelningen markerar att något av könen är svagare än det andra och därmed potentiella offer, så kan man naturligtvis inte ha det om man vill uppnå jämställdhet tycker jag.

 

Problemet sitter inte mellan benen, däremot bakom pannbenet, tror jag.

Link to comment
Share on other sites

Det är mycket enkelt.

 

Eftersom ungdomarna av idag ligger runt så jädra mycket och dessutom pga. låg ålder och därmed tillhörande bristande omdöme sällan använder skydd så skiljer FM pojkar och flickor åt för att man skall kunna stå med ryggen någorlunda fri om två-tre månader när arga föräldrar ringer och frågar hur fan det kan komma sig att deras dotter kunde bli gravid på ett militärläger?

 

 

Det handlar om "liability", förmågan att svära sig fri från ansvar. FM har en utvecklad förmåga till detta och Flygvapenfrivilligas ungdomsverksamhet är inget undantag.

Link to comment
Share on other sites

Varför ska man av princip göra allt tillsammans?? Vissa har problem med att vara nakna med andra människor... Visserligen tror jag inte att JTS har fel men samtidigt så är det MÅNGA som inte varit med tjejer eller killar innan dom fyllt 18-19 år. Det kan helt klart vara en nackdel att kräva, vilker blir resultatet när man läser en dels resonemang... för att inte tala om det faktum att föräldrar kan ha en hel del att tycka till om att deras ungdomar ska duscha tillsammans med äldre folk...

 

Varför ska man överhuvudtaget behöva duscha tillsammans utan att få vara lite privat?? Jämför jag hur mitt gamla logement på P7 ser ut idag jämfört med när jag lumpade där för 15 år sen har man insett att privatliv är bra att ha i tex duschen...

Link to comment
Share on other sites

För mig låter uppdelning som bristande kompetens och förmåga i ledarskiktet.

Vilket i sin tur kan förklaras med att ledarna också är ungdomar och därför inte har hunnit utveckla det kompetens i ledarskap som delikata situationer kräver.

Link to comment
Share on other sites

Det finns ett sätt att komma till rätta med trakasserier och annat otrevligt. Utbildning....om man befarar att ungdomarna kan komma att bete sig fel så måste det förebyggas med utbildning och mer tid tillsammans, inte uppdelning. För mig låter uppdelning som bristande kompetens och förmåga i ledarskiktet.

Det där med duschar kan enkelt fixas genom proportionerlig tilldelning av tid.....mellan kl. och kl. har tjejer tillträde och mellan.....killarna, enkelt. Så har det fungerat på många ställen och brukar vara en accepterad lösning.

 

Jag tror att det är just själva synliggörandet och markeringen av olikheter som är grunden till de problem man säger sig vilja undvika, bl a sexuella trakasserier. Är vi jämställda kan vi också sova i samma rum. Uppdelningen markerar att något av könen är svagare än det andra och därmed potentiella offer, så kan man naturligtvis inte ha det om man vill uppnå jämställdhet tycker jag.

Problemet sitter inte mellan benen, däremot bakom pannbenet, tror jag.

 

Well, du är för att slå ihop duschandet för att markera jämstäldhet men det ska ske på olika tider? Är det inte smidigare att i så fall ha olika duschar?

 

Det här med att peka ut offer knöt jag an mot i ett tidigare inlägg, alla är inte lika mogna och jag kan tänka mig att det kan uppstå en obekväm situationför en kille i 15 årsåldern om han konfronteras naken av en ung utåtagerande kvinna i 20årsåldern....

 

Vad vinner man på att duscha och sova i samma sal som inte går att uppnå på annat sätt i ungdomsverksamheten?

Det är som bekant inte soldatutbildning vi talar om. Se bara till att de moment som övas innehåller moment som stärker gruppgemenskapen.

 

Jag är övertygad om att det skulle gå bra i 99 fall 100 minst men den gången någon känner sig obehaglig till mods inför att näcka inför lite obekanta människor av det motsatta könet så kan jag tänka att det hade varit bra med segregation mellan könen. Om man mår dåligt av att inte få se andra människor nakna så går det att lösa på annat sätt och i övrigt så tror jag att det här är en fråga som är viktigare för tyckare än för deltagare....

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Könssegregering hör verkligen inte hemma i denna verksamhet och jag anser inte att det varken krävs eller ens är förenligt med värdegrunden.

Jag är själv ungdomsledare och skulle inte komma på tanken att sära på könen. Vid inkvartering i mindre rum (typ 2 bädds) låter jag dem dela rum med samma kön men är det tält eller logement som rymmer fler blandas könen.

Hygieninrättningar är det sällan några problem med idag då det ofta är ordnat så att killar och tjejer har egna utrymmen. Om mina ungdomar skulle råka ut för annat skulle jag föredra att tiden i dusch delas upp snarare än att det sköts med badkläder på.

Link to comment
Share on other sites

Jag är själv Hv ungdom och har personligen inte upplevt några problem med könsblandning i logementen/tält. Det är precis som nämnts i tidigare inlägg: det handlar mer om mognad än om kön. En annan passande del som Ormtunga har tagit upp, om man könssegregerar, hur ska man isf behandla homosexuella ungdomar?

I min förening så har vi löst duschproblematiken på följande sätt: efter morgon BRAK med löpning så börjar endera könet duscha, under tiden belönas det andra könet med XX min extra fys för att de föddes med fel kön. När de är klara med sin fys brukar de som började duscha vara klara och man är då återigen bara olika grupper med ungdomar i logementena som byter om.

Däremot så har jag ett antal kamrater som är medlemmar i FVRF och har där berättat om hur detta problem har uppstått. Och jag måste hålla med om att det förmodligen känns mindre skoj att gå in i sitt logemente för att hitta en blandning av naken hud, hår och grönkläder på en av sängarna. Däremot så anser jag att de blir då ännu häftigare med det motsatta könet, och att då ta sig över till (i mitt fall) tjejkasernen skulle vara ngt som definitivt vore värt att hålla på nattsömnen några timmar för.

 

Angående könsblandningen så är jag böjd att hålla med min Ungdoms instruktör "I övriga FM så delar könen logement, så det är lika bra att ni vänjer er nu."

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

De ungdomar som är aktuella för ungdomsverksamheten är ju faktiskt fortfarande barn, de som är 18 år är ju inte i definitionen barn men dom är å andra sidan i sammarbete med barn, är man under 18 är man fortfarande barn.

 

Verksamheten är frivillig och deltagarna är barn, därför tycker jag att det är vår skylldighet som utbildare att ge dessa de möjligheter dom kan tänkas behöva.

 

Tjejer kan sova i samma logement som killar men om de inte vill så ska det finnas ett förberett alternativ där dom kan sova åtskillda från killarna, det ska finnas möjlighet att få duscha ifred utan insyn (gäller både killar och tjejer).

 

Att systematisera och strukturera könsfördelningen tycker jag är fel, rätt torde vara att komma med alternativ ist för färdiga riktlinjer.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Bumpar tråden för att ge ett exempel på hur det var för min del på FVRFs Sommarskola 2012 & en senare FVRM Kurs.

 

På Sommarskolan så var det helt okej att dela logement med en person av det andra könet, och då var det rum med två bäddar på tal. Vi fick inga anmärkningar om att det inte var okej, och instruktörerna visste om att det skedde. Sen så hade vi dock uppsatta tider för duscharna så där blandades det inte, och jag förstår varför i och med att vi i plutonen hade känt varandra i bara 2 dagar.

 

På kursen v. 38 vid LSS så var det dock segregerat så att tjejerna i plutonen sov tillsammans i sitt egna rum. Och vi hade även fått väldigt klara instruktioner om hur vi fick uppträda gentemot det motsatta könet. Hålla hand var helt okej men att ligga var ett stort no-no efter en incident på en föregående kurs. Det bör dock noteras att samtliga närvarande var medlemmar i FVRM då och därför ansågs ha ett större ansvar och skulle sköta sig mycket striktare än på Sommarskolan.

 

Och som jag sa till en klasskamrat när jag berättade om verksamheten, man åker inte ut på övningar för att ragga.

 

//Flygarpojken, GK-Elev i FVRM.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Och som jag sa till en klasskamrat när jag berättade om verksamheten, man åker inte ut på övningar för att ragga.

 

//Flygarpojken, GK-Elev i FVRM.

Och då talar du för alla? Tvärt om är det säkert många som i den åldern drömmer om lite rajtantajtan i skogen.

Varför duschar tjejer och killar inte tillsammans efter skolgymnastiken (i den mån man fortfarande har detta ämne...)?

Det verkar ju vara det optimala att avdramatisera könet redan i unga år. Så säg att man från förskolan och till gymnasiet införde detta. Bra va.

/m

Link to comment
Share on other sites

 

Och som jag sa till en klasskamrat när jag berättade om verksamheten, man åker inte ut på övningar för att ragga.

 

//Flygarpojken, GK-Elev i FVRM.

Och då talar du för alla? Tvärt om är det säkert många som i den åldern drömmer om lite rajtantajtan i skogen.

Varför duschar tjejer och killar inte tillsammans efter skolgymnastiken (i den mån man fortfarande har detta ämne...)?

Det verkar ju vara det optimala att avdramatisera könet redan i unga år. Så säg att man från förskolan och till gymnasiet införde detta. Bra va.

/m

 

Det där om drömma om rajtantajtan i skogen, lika många, om inte fler, drömmer nog om att vara rambokrigare och ligga och skjuta kulspruta dagarna i ända när de kommer med, bara för att åsikter och drömmar finns betyder det inte att de är rätt.

Jag känner inte till hur praxis på de gymnasier (högstadier kanske också finns?) där elever bor på skolområdet och bär, åtminstone något som kan likna, uniformer.

De skolidrottshallar jag besökt (jag vet inte många hallar i stockholmsområdet jag inte besökt...) har rätt kraftig brist på de åtgärder som krävs för att det ska bli mer privatliv än vad det är i duscharna i starship troopers filmerna, kanske vore en bra åtgärd innan samkönade duschmöjligheter diskuteras.

Ungdomsverksamheten är, som alla inblandade vet, inte helt och hållet militär verksamhet. Däremot fungerar det bra både som ett sätt att knyta kontakter och för att få en del nyttiga erfarenheter. Försvarsmaktens nytta av detta är att ungdomar ges en annan syn på militärlivet än de hollywoodfilmer där man kan se Sylvester, Arnold eller Jean-Claude stå och slanga ca 2 000 bulor från höften med en automatkarbin, utan att byta magasin eller att pipan ens börjar se orange ut, samtidigt som de träffar alla bus inom en radie på fem mil.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...