Jump to content

Vems målbild gäller?


Recommended Posts

Att dela högre chefs målbild är, har vi lärt oss av HVSS, en viktig framgångsfaktor i all planering och vid verkställandet av planerna. Med hemvärnets 70- årsjubileum som exempel kommer vi att beskriva konsekvenserna av att förbanden och utbildningsgrupperna inte delar en gemensam målbild.

 

Hemvärnet firar 70 år. Brigadgeneral Roland Ekenberg har i flera sammanhang, både i tal och skrift, uttryckt sin inställning till firandet av detta jubileum. Vi hänvisar då bla till ”Kommunikationsplan för Hemvärnet 70 år” samt dess bilaga 1. Ett antal arrangemang syftande till att lyfta fram detta jubileum kommer att gå av stapeln i Stockholm i anslutning till den 29 maj. I ett svar från informationschef Sune Ullestad anges att ambitionsnivån är att ” det är självklart att Hv 70 år ska manifesteras överallt. Däremot kan rikshemvärnschefen inte detaljstyra detta ute i landet.”

 

Vad är då Örebro- Värmlandsgruppens målbild utifrån den ställda uppgiften? Noll och intet. Den som anser att gruppens ambitionsnivå är tillräcklig skulle säkert protestera och hävda att det, i anslutning till den 29 maj, genomförs både KFÖ, SÖF, baskrav och att hemvärnet deltar på nationaldagsfiranden runt om i länet. Men detta är inte ett resultat av att hemvärnets 70- årsdag skall manifesteras runt om i landet. Detta är, vad gäller KFÖ, SÖF och baskrav, snarare ett resultat av den målbild riskhemvärnschefen har för ett reformerat utbildningssystem. Vad gäller vårt deltagande på nationaldagsfiranden runt om i länet handlar det snarare om att fira just nationaldagen. Behöver vi då problematisera detta? Vi hoppas att vårt exempel är ett undantag och att förband och utbildningsgrupper runt om i landet har hittat gemensamma former för att manifestera jubileet . Tyvärr har vi liknande erfarenheter när det gäller övrigt stöd som gruppen ska erbjuda. Listan kan göras lång och vi nöjer oss med att nämna några områden där vi upplever att vi får ett alldeles för bristfälligt stöd: materialbeställningar, förbandsvärderingar, planeringar inför KFÖ, tillgänglighet och samverkan.

 

Vad får då detta för konsekvenser? I vårt förband börjar det nu höjas röster, främst från underställda chefer, att det är det upplevda bristfälliga stödet, och de motstridiga målbilderna, från utbildningsgruppen som avgör om det personliga engagemanget skall vara tillräckligt för att fortsätta i hemvärnet.

 

För mig som kompanichef är detta förödande. Ett antal år av förbandsbygge och relationsarbete riskerar att gå om intet och det under en period där jag är som mest beroende av att mina chefer är som mest motiverade. Om det vore någon av oss som var orsaken till ett bristande engagemang i förbandet finns metoder och verktyg att ta till. Om inte någon annan gjorde det så skulle vi göra det själva och förpassa oss till en befattning där vi inte kan dra ned den motivation som finns. Men hur skall vi som kompanichefer och plutonchefer hantera en utbildningsgrupp som är källan till energiläckage och bristande engagemang?

 

C 5112

Edited by byggare_bob
Link to comment
Share on other sites

För mig som kompanichef är detta förödande. Ett antal år av förbandsbygge och relationsarbete riskerar att gå om intet och det under en period där jag är som mest beroende av att mina chefer är som mest motiverade. Om det vore någon av oss som var orsaken till ett bristande engagemang i förbandet finns metoder och verktyg att ta till. Om inte någon annan gjorde det så skulle vi göra det själva och förpassa oss till en befattning där vi inte kan dra ned den motivation som finns. Men hur skall vi som kompanichefer och plutonchefer hantera en utbildningsgrupp som är källan till energiläckage och bristande engagemang?

 

C 5112

Det låter som om ni har ett dåligt debattklimat inom er organisation. Alla röster är inte hörda, t ex via medinflytandeorganen. Min uppfattning är att det här kan vara ett resultat av att man använder medinflytandeorganen på fel sätt. Det är mest en formalitet, och man pratar inte om det vesäntliga, kanske mest formella ärenden, medaljer och att kanalen mest används som ett renodlat enkelriktat infoforum. Jag har historisk erfarenhet av sådant och då blir det inte bra. En spontan reflexion på det du lyfter ut i etern.

 

Kanske är det en organisatorisk fråga, vem har ansvar för vad, när och hur? Om det inte är tydliggjort kan det också resultera i sånt här. Mitt råd om hur ni kan hantera det här är att ta tjuren vid hornen. Begär ett storforum, (varför skulle utb.grp inte köpa det) och ventilera era synpunkter. Lycka till.

 

mvh

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...