Jump to content

Strikt hundägaransvar.


Chassi

Recommended Posts

En tanke som slog mig när jag för en tid sedan läste om "strikt hundägaransvar" på Svenska kennelklubbens hemsida enligt nedan.

En hundägare har alltid strikt hundägaransvar, dvs Du är alltid ansvarig för vad Din hund företar sig oavsett om hunden har blivit provocerad eller ej. (Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter)

Ett exempel: Du har Din hund lös på Din tomt. Tomten är inhägnad men plötsligt kommer en främmande hund in på tomten och det blir slagsmål. När slagsmålet är över visar det sig att Din hund inte alls är skadad medan den främmande hunden har fått några bitsår. Som hundägare är Du i detta läge skyldig att ersätta den andra hundägaren för eventuell veterinärvård, trots att den främmande hunden faktiskt inte har på Din tomt att göra!

 

Om Din hund råkar i slagsmål med en annan hund så är Du alltid skyldig att ersätta den andre hundägaren för eventuella skador som Din hund orsakat. Detta gäller oavsett vem som kan anses ha varit vållande till slagsmålet.

 

Alltså om min hund attackeras av en annan så kommer den förhoppningsvis försvara sig, men försvarar den sig bättre än den främmande hunden attackerar så blir jag som hundägare lidande.

 

ett annat scenario som jag funderat på själv är enligt nedan.

 

En främmande hund attackerar mig som hundägare (alltså inte min hund utan mig) och biter mig i armen motsv, min hund skyddar mig och gör ett utfall mot den främmande hunden och skadar denna hund ordentligt med flera bitsår.

Som människa kan jag ju överta någon annans nödvärnsrätt om denne inte har möjlighet att värja sig själv, om min hund i denna situationen skyddar mig emot en annan hund så kommer jag fortfarande vara ansvarig för min hunds skador på den främmande hunden?

 

Den andra hundägaren är ju självklart ansvarig för skadorna dennes hund hivit mig, men fråntas jag ansvaret för skadorna min hund har gett den främmande hunden om min hund nu övertagit min nödvärnsrätt?

 

Bara en tanke.

Link to comment
Share on other sites

Jag hade "uppmärksammat" hunden i fråga på vems tomt det är, varpå den hundägare som brustit i omdöme/uppmärksamhet kan få klargöra med sitt försäkringsbolag vad nödvärn rör sig om.

Link to comment
Share on other sites

Det stadgas i 19 § 1 st. lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter följande.

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.

Om den andre hundens ägare eller innehavare är vållande till skadan (t.ex. genom att släppa sin hund mot din) kan du således återkräva det skadestånd du tvingas utge till ägaren av innehavaren eller ägaren själv. Om däremot ingen kan anses som vållande, blir frågan om skadeståndsskyldighetens uppkomst mer komplicerad. I ett sådant fall torde skadeståndsskyldigheten uppstå på det sätt som du beskriver.

 

Man bör dock komma ihåg att 6 kap. skadeståndslagen (1972:207) (nedan SKL) tillämpas även vid strikt ansvar enligt speciallagstiftning. Således kan jämkning av eventuell skadeståndsskyldighet ske enligt 6 kap. 1 § SKL. Problemet med jämkning av sakskada är att det förutsätter medvållande från den skadelidandes sida, och förligger sådant vållande torde ju i just detta fall skadeståndsskyldighet även föreligga.

Link to comment
Share on other sites

Sedan så kan man väl inte åberopa "Nödvärn" gentemot en hund eftersom det krävs att man blir utsatt för ett brott, och en hund kan inte utföra ett brott eftersom den saknar rättskapacitet? Alltså kan man bara åberopa "Nöd" eftersom att man försöker undvika skada mot hälsa/egendom? ;-)

Sedan kan man ju kräva skadestånd pga det strikta ansvar som den "anfallande hundens" ägare har.

Eller är jag helt ute och cyklar? :dong:

Link to comment
Share on other sites

Sedan så kan man väl inte åberopa "Nödvärn" gentemot en hund eftersom det krävs att man blir utsatt för ett brott, och en hund kan inte utföra ett brott eftersom den saknar rättskapacitet?

En hund kan inte begå ett brott, men däremot användas som verktyg av någon som begår ett brott. Om en hundägare dresserar sin hund till att attackera folk och sedan släpper den lös i syfte att skada dig, torde hon/han kunna dömas för misshandel.

Link to comment
Share on other sites

Nu citerade du bara första mening av vad jag sa, och det du sade nu det var väl i princip det jag sa i resten av inlägget. Hunden kan inte begå ett brott varpå man inte kan åberopa nödvärn gentemot den, utan man kan åberopa Nöd. Att någon sedan har bussat hunden på dig med uppsåt för att tillfoga någon skada, gör att man nog med stor sannolikhet kan kräva skadestånd och få denna fälld för t.ex. misshandel som du (jag) sade.

 

För att länka till en gammal tråd angående nödvärn/nöd:

http://forum.soldf.com/index.php?s=&sh...st&p=151313

Link to comment
Share on other sites

Nu citerade du bara första mening av vad jag sa, och det du sade nu det var väl i princip det jag sa i resten av inlägget.

Gjorde jag?

 

Hunden kan inte begå ett brott varpå man inte kan åberopa nödvärn gentemot den, utan man kan åberopa Nöd. Att någon sedan har bussat hunden på dig med uppsåt för att tillfoga någon skada, gör att man nog med stor sannolikhet kan kräva skadestånd och få denna fälld för t.ex. misshandel som du (jag) sade.

 

Du skrev:

Sedan så kan man väl inte åberopa "Nödvärn" gentemot en hund eftersom det krävs att man blir utsatt för ett brott, och en hund kan inte utföra ett brott eftersom den saknar rättskapacitet? Alltså kan man bara åberopa "Nöd" eftersom att man försöker undvika skada mot hälsa/egendom? ;-)

Sedan kan man ju kräva skadestånd pga det strikta ansvar som den "anfallande hundens" ägare har.

Eller är jag helt ute och cyklar? :dong:

Var någonstans i ovanstående nämner du någonting om nödvärn och brott? Du talar om nöd och om hundägarens strikta ansvar (dvs. det som gäller oberoende av både brottsligt handlande och vållande från ägarens sida).

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...