Jump to content

Specialistofficer och familj


Recommended Posts

Hej

 

Vad jag förstår, efter att ha läst förmåner för Specialistofficer, är att ersättningen ligger på 140 kr/dag.

Utöver detta kan man söka både bostads- & familjebidrag som skall täcka utgifterna under SOU.

 

Kan man leva på den totala ersättningen om man har familj och gift/sambo?

(Förstår att frågan är beroende på vilka utgifter man har osv. men hur ligger det till generellt?)

 

Finns det möjlighet att söka CSN (motsv.) för att dryga ut denna "ersättning"?

 

Rent ekonomiskt är det svårt för mig (och svårt att motivera detta för min fru :blink:) att från idag gå från en bra genomsnittslön och en fast anställning för att istället påbörja en SOU och ev. minska inkomsten.

 

Vilka erfarenheter finns runt SOU och gift/sambo med familj (ett eller flera barn)?

 

/HC

Link to comment
Share on other sites

Kika här:

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekryterin...nder-studierna/

 

Familjebidrag

 

Det finns olika familjebidrag som du själv måste ansöka om hos Försäkringskassan (nytt fönster). Du bör söka bidraget i tid, helst innan utbildningen börjar, eftersom du inte kan få bidrag för längre tid tillbaka än 30 dagar. Familjepenning och bostadsbidrag är skattefria bidrag. Blanketter för bidragsansökan finns hos Försäkringskassan eller kan hämtas hos personalkonsultenterna vid ditt förband.

 

* Familjepenning ska täcka nödvändiga utgifter för uppehälle till familjemedlemmar eller andra mot vilka du är försörjningspliktig. Du kan få familjepenning för barn under 18 år samt för maka/make/sambo som vårdar ditt barn under din tjänstgöringstid.

* Bostadsbidrag ska täcka den hyra du betalar, dock högst en så kallad normalhyra. Även om du är ensamboende kan du få bostadsbidrag. Du kan få bostadsbidrag för din boendekostnad om du har betalat för ditt boende i minst tre månader innan du rycker in. Du måste kunna visa att du har haft ekonomisk förmåga att betala och att du faktiskt har betalat. Det är inte säkert att du får hela bostadskostnaden täckt. Taket för bidraget varierar beroende på i vilken kommun du bor och vilka du bor tillsammans med.

* Begravningsbidrag betalas ut om någon av dina familjemedlemmar avlider. Familjebidraget är behovsprövat.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Vilka erfarenheter finns runt SOU och gift/sambo med familj (ett eller flera barn)?

 

/HC

Nu har inte jag gått SOU men jag kan delge vad andra i den sitsen återgivit:

-Ekonomiskt så går det, om man inte har allt för dyra vanor. Du kommer att få sämre ekonomiskt läge som anställd förmodligen.

-Tidsmässigt är det kärvare. Det är mycket tid borta från familjen under utbildningen.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Vad jag förstår, efter att ha läst förmåner för Specialistofficer, är att ersättningen ligger på 140 kr/dag.

Utöver detta kan man söka både bostads- & familjebidrag som skall täcka utgifterna under SOU.

 

Kan man leva på den totala ersättningen om man har familj och gift/sambo?

(Förstår att frågan är beroende på vilka utgifter man har osv. men hur ligger det till generellt?)

 

Finns det möjlighet att söka CSN (motsv.) för att dryga ut denna "ersättning"?

 

Rent ekonomiskt är det svårt för mig (och svårt att motivera detta för min fru :)) att från idag gå från en bra genomsnittslön och en fast anställning för att istället påbörja en SOU och ev. minska inkomsten.

 

Vilka erfarenheter finns runt SOU och gift/sambo med familj (ett eller flera barn)?

 

/HC

 

 

Om du har ett arbete i dag med en bra genomsnittslön så tycker jag verkligen att du skall fundera mycket noga på vad det är du tänker göra. Om det inte är så att du svårligen vantrivs på ditt nuvarande arbete så skulle jag nog avråda dig eller åtminstone att du avvaktar en aning till man kan se hur FM behandlar sina nys specialister. Om du har barn och familj skall ni även beakta kravet på utlandstjänst, särskilt om du väljer en smalare specialistutbildning där det kommer att vara ont om folk och man i så fall kan riskera en tätare frekvens på utlandstjänsten.

Link to comment
Share on other sites

Under utbildningen så var det knapert, och nu ligger vår lön på ca 18,5K till ca 20K (FÖRE skatt) beroende på år i tjänsten, tidigare meriter, förband mfl.

Man blir inte rik av det här jobbet......

 

Men det kanske ingen trodde heller?

Link to comment
Share on other sites

Som jag tolkar det är FM endast intresserade av personer 19-25 år (max) ensamstående, obundna ekonomiskt samt oerhört flexibla avseende staioneringsort nationellt/internationellt. Är det verkligen dessa som alltid är bäst lämpade som specialistofficerare i alla lägen?

Link to comment
Share on other sites

Som jag tolkar det är FM endast intresserade av personer 19-25 år (max) ensamstående, obundna ekonomiskt samt oerhört flexibla avseende staioneringsort nationellt/internationellt. Är det verkligen dessa som alltid är bäst lämpade som specialistofficerare i alla lägen?

 

Kan tillägga att jag hörde klagomål under helgen när vi sökte till AspU. Någon/några tyckte att det hela var anpassat till "arbetslösa 19-åringar". Att ge sig in i det militära har nog aldrig hjälp i familjära situationer.

Själv var jag arbetslös när jag sökte :baskerKav:

Link to comment
Share on other sites

Min högst personliga uppfattning är att lönenivåerna för specialistofficerare är absurt låga. Dessa löner skulle bättre passa för anställda soldater och kanske underbefäl, men inte efter två år på skola. SO är nästan lika underbetalda som sjuksköterskor, vilka efter 3,5 år på högskola knappt får mer än 20 000 i månaden för sitt ansvar över medmänniskors liv.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Som jag tolkar det är FM endast intresserade av personer 19-25 år (max) ensamstående, obundna ekonomiskt samt oerhört flexibla avseende staioneringsort nationellt/internationellt. Är det verkligen dessa som alltid är bäst lämpade som specialistofficerare i alla lägen?

 

Kan bara hålla med, nej, det är inte de som är bäst lämpade. Men jag är fast övertygad om att tanken är att det får duga för det man betalar för, dvs "gott nog".

 

Ovanstående skall ses som kritik till systemet, inte som individuell kritik till de många kompetenta spec. off. ar jag personligen känner.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...