Jump to content

Hälften av utbildningsgrupperna kan läggas ned.


Recommended Posts

Nya nedskärningar att vänta. Hälften av utbildningsgrupperna ligger i farozonen.

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvare...gar_4383499.svd

 

Det rimmar lite illa med att det skall satsas på Hemvärnet.

Inte oväntat då ett flertal utbildningsgrupper framöver endast kommar att ha en bataljon inom sitt område. Att då ha 18 (tagit Dalregementsgrupppen som exempel) officerare och civilanställda för att hjälpa en bataljon känns också lite överdimensionerat. Med 18 heltidsanställda som servar en bataljon (plus frivilligorganisationer i området) så skulle man ju kunna utgöra stora delar av den bataljonstaben/ev kompaniledningar istället.

 

/D

Link to comment
Share on other sites

Skulle tippa på att....

 

* Lapplandsjägargruppen

* Gotlandsgruppen (3-4 personer kvar under södertörnsgruppen eller LGG)

* Södertörnsgruppen

* Kalmar och kronobergsgruppen

* Södermalandsgruppen

* Bohusdalsgruppen

* Hallandsgruppen

* Blekingegruppen

* Gävleborgsgruppen

* Uppland- och Västmalandsgruppen

* Fältjägargruppen (Eller Västernorrlandsgruppen)

 

Samtidigt inordnas utbildningsgrupperna under: I19, LG, P4 (eller P7)

Link to comment
Share on other sites

Inte oväntat då ett flertal utbildningsgrupper framöver endast kommar att ha en bataljon inom sitt område. Att då ha 18 (tagit Dalregementsgrupppen som exempel) officerare och civilanställda för att hjälpa en bataljon känns också lite överdimensionerat. Med 18 heltidsanställda som servar en bataljon (plus frivilligorganisationer i området) så skulle man ju kunna utgöra stora delar av den bataljonstaben/ev kompaniledningar istället.

 

Hur står det till med möjligheten att värva frivilliga att utbilda i områden där det gissas att de är i farozonen för nedläggning och

finns det bra övningsfält osv i de områdena?

 

Sedan inser jag inte varför en utbildningsgrupp skulle behöva läggas ner för att personalen skulle kunna ingå i bataljonsstab och kompaniledningar.

Link to comment
Share on other sites

Skulle tippa på att....

 

* Lapplandsjägargruppen

* Gotlandsgruppen (3-4 personer kvar under södertörnsgruppen eller LGG)

* Södertörnsgruppen

* Kalmar och kronobergsgruppen

* Södermalandsgruppen

* Bohusdalsgruppen

* Hallandsgruppen

* Blekingegruppen

* Gävleborgsgruppen

* Uppland- och Västmalandsgruppen

* Fältjägargruppen (Eller Västernorrlandsgruppen)

 

Samtidigt inordnas utbildningsgrupperna under: I19, LG, P4 (eller P7)

Hörde att C Marinbasen i Karlskrona är tänkt som en av Garnisonscheferna. Så någon/några utb.grupper kommer nog sorteras in under MarinB.

 

//QH5 :)

PS. @BlåGul Rokare, Sorry att jag bredde ut mig i signaturen. Är det OK så här?

Edited by Qvintus_Helge5
Link to comment
Share on other sites

Hörde att C Marinbasen i Karlskrona är tänkt som en av Garnisonscheferna. Så någon/några utb.grupper kommer nog sorteras in under MarinB.

 

//QH5 :)

PS. @BlåGul Rokare, Sorry att jag bredde ut mig i signaturen. Är det OK så här?

 

Det tror jag beror på vilken av P7/P4 som blir kvar... Dock så tror jag att detta mest handlar om budgetpåverkan mot politikerna för att få de pengar som behövs för att göra denna omställning som politikerna har beslutat om.

Link to comment
Share on other sites

Hörde att C Marinbasen i Karlskrona är tänkt som en av Garnisonscheferna. Så någon/några utb.grupper kommer nog sorteras in under MarinB.

 

//QH5 :)

PS. @BlåGul Rokare, Sorry att jag bredde ut mig i signaturen. Är det OK så här?

 

Det tror jag beror på vilken av P7/P4 som blir kvar... Dock så tror jag att detta mest handlar om budgetpåverkan mot politikerna för att få de pengar som behövs för att göra denna omställning som politikerna har beslutat om.

 

Säkert är det så. Men eftersom MarinB kommer bestå, denna gång. Så kan det ju vara lämpligt avseende stöd till Hv att resurserna finns så geografiskt klokt som är möjligt. Och var Garnisonscheferna väljer att förlägga sina utbildningsgrupper är ju inte ett beslut på politisk nivå, egentligen inte central FM-nivå heller. Men vi vet ju vad detaljstyrning är numera.

 

//QH5 :D

Link to comment
Share on other sites

Ganska dålig metodik om man vill rekrytera nya medarbetare av kategorin GSS de närmaste åren, vem vill jobba för en organisation som lägger ner?

 

Snacka om att göra dålig reklam för sig själv.

Minskad numerär för hemvärnet har väl stått med i planerna sedan Fm perp?

Iaf fanns det med för 1år sedan här...

FM underlag till Försvarspolitiska prop 2009

 

Man kan fråga sig varför FML vill gå ner i antal inom Hemvärnet.....

För det är en rejäl ambitionssänkning....

 

1. Dom går ner för att finansiera höjda ersättningar till befintliga hemvärnssoldater. (detta alt är mest troligt)

2. FM reguljära styrkor står inte ut med att Hemvärnet är numerärt större än dom själva.

3. FM finansierar övergång till yrkesförsvar genom att kapa bort 1/3-del av hemvärnet.

 

Det finns dom som säger att hemvärnet ändå inte har producerat de antal som funnits som mål på pappret. Det är sant men det betyder inte att man ska minska målbilden. Speciellt när man påbörjar en övergång där det under flera år kommer finnas ENORMA beräknade brister i reguljära styrkor.

Samt det vanliga skälet, varför minska på en verksamhet som ger mest pang för pengarna?

Link to comment
Share on other sites

....

Det finns dom som säger att hemvärnet ändå inte har producerat de antal som funnits som mål på pappret. Det är sant...

 

Samt det vanliga skälet, varför minska på en verksamhet som ger mest pang för pengarna?

 

Lite motsägelsefullt. Om vi inte kan leverera, kan vi då ge mest pang?

 

Jag har slutat oroa mig för nerläggningar. Även utan P7 kommer t.ex. Hv i Skåne att finnas kvar, det blir väl ett serviceförråd kvar, t.ex. i Malmö, enbart HvFriv-instruktörer istf Yoff, mm.

 

Varför ta ut sorgen i förtid.

Link to comment
Share on other sites

Vore väl skönt med åtminstone en mandatperiod utan hot om nedläggningar.

 

Vore väl skönt med en myndighet utan motsättningar mellan HV - Nationella Skyddsstyrkorna och reguljära förband.

 

Vore väl skönt med en myndighet där dessa kunde samverka och arbeta tillsammans för fred och frihet och ta tillvara på varandras erfarenheter och kunskaper.

 

Vore väl skönt med en myndighet där dess ledare såg till att förbanden tilldelas den utrustning som krävs för att kunna möta kraven ledarna ställt på förbanden.

 

Vore väl skönt med en myndighet där dess ledare såg till att förbanden får den övningstid som krävs för att kunna lösa de uppgifter som de blivit tilldelade.

 

Vore väl skönt med ett bra stöd från närliggande utbildningsgrupper istället för ett stöd från långt bort liggande utbildningsgrupper.

 

Vore väl skönt med en milersättning för resor i tjänsten eller till tjänsten.

 

Vore väl skönt med en peng eller ett arvode vid rekrytering, när man ändå kämpar för HV - NSS fortlevnad.

 

Vore väl skönt om myndigheten lyssnade på dess soldater och chefer och tog åt sig av kritiken.

 

 

Vi genomför eftersök på människor och har i många fall räddat liv. Vi släcker skogsbränder och jobbar dygnen runt. Vi skottar bangårdar så tågen kan rulla i takt med ekonomin. Vi plockar döda fåglar och vi fyller sandsäckar vid översvämningar. Detta gör vi varje år och oftast under ledig tid och allt vi vill ha:

 

 

1. Bidra till fred och stabilitet

2. Övningstid som låter oss möta kraven

3. Utrustning som möter kraven.

4. En skälig ersättning för vårt slit

5. Inte behöva oroa oss för nedläggningar flera ggr per mandatperiod

 

Vi är och kommer under många år framöver vara de enda som kan påverka en fiende inom våra gränser. Oavsett hur liten skada det mår vara så är vi de enda. Förutom vid runt 2014......några tusen artonåringar....samlade vid några få platser i Sverige.....

Link to comment
Share on other sites

Skulle tippa på att....

 

* Lapplandsjägargruppen

* Gotlandsgruppen (3-4 personer kvar under södertörnsgruppen eller LGG)

* Södertörnsgruppen

* Kalmar och kronobergsgruppen

* Södermalandsgruppen

* Bohusdalsgruppen

* Hallandsgruppen

* Blekingegruppen

* Gävleborgsgruppen

* Uppland- och Västmalandsgruppen

* Fältjägargruppen (Eller Västernorrlandsgruppen)

 

Samtidigt inordnas utbildningsgrupperna under: I19, LG, P4 (eller P7)

 

 

Fokuserade på upplands/västmanlandsgruppen, visst skulle organisationen unnas av en strömlinjeformning men att helt lägga ner vore att i Kris/krig totalt ge upp stora industicentra, vilket i mina ögon vore dumt, jag ryser och får flashbacks till min värnplikt och mitt hemregemente P10, 2004 genomförde vi SVEA -04 en beredskapsövning då hela bataljonen , P10, omgrupperade inom 4 timmar efter första orientering, till Stockholm och hade VCP´s upprättade, inom 2 timmar efter att ordern gick från Bataljonchefen, att betänka är att vi (alla stridande kompanier) var i fält när orienteringen dvs berdedduppgiften kom, att då ytterligare dra bort militär kapacitet från detta befolkningsrika område vore enligt min syn på saken strategiskt självmord... jag är partisk, men ändå, se till befolkningsmängd, industriell kapacitet samt moraliskt och strategiskt värde, vore de då inte bättre att spara in på "skogsförband" i "ödemarken" (inget illa menat till de som tillhör dessa förband, finge jag råda skulle inget läggas ned och allt skulle rustas upp) till fördel för urbana förband?

Edited by Renown
Link to comment
Share on other sites

Renown och övriga, sitt ner i båten, det är valår i år med allt vad det innebär om politiska uttalanden och möjlighet till beslutsfattande om förändringar inom myndigheter.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

@Renown

 

Den listan är min högst personliga gissning på vilka grupper som åker om antalet ska halveras. Och i upplands- / västmalandsgruppens fall betyder det inte att allt hemvärn i det område bara försvinner. Utan det omorganiseras under en annan utbildningsgrupps ledning, i detta fall Livgardesgruppens ledning. Det gör att utbildningen av det lokala försvaret av huvudstaden koncentreras till ett ställe.

 

Och tittar du i listan ser du att även "ödemarken" drabbas av en del nedläggningar. Norr om Dalälven blir det som i övriga landet en halvering av utbildnignsgrupper...

 

Men men det är som munin skriver valår och sedan är detta min personliga lista...

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Skulle tippa på att....

 

* Lapplandsjägargruppen

* Gotlandsgruppen (3-4 personer kvar under södertörnsgruppen eller LGG)

* Södertörnsgruppen

* Kalmar och kronobergsgruppen

* Södermalandsgruppen

* Bohusdalsgruppen

* Hallandsgruppen

* Blekingegruppen

* Gävleborgsgruppen

* Uppland- och Västmalandsgruppen

* Fältjägargruppen (Eller Västernorrlandsgruppen)

 

Samtidigt inordnas utbildningsgrupperna under: I19, LG, P4 (eller P7)

Det skulle vara intressant att se hur LG skulle ta över utbildningen av ett marint Hv-förband. Var lägger vi båtarna? ,O

Tror knappast Amf1 är särskilt intresserade av att stödja och upplåta övningsterräng till ett Hv-förband som tillhör en utbildningsgrupp tillhörande ett annat regemente/garnison.

Det skulle även vara ofantligt korkat att prioritera bort marina förband i vår kustnära huvudstad. :banghead:

 

:baskerPa::baskerHV:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...