Jump to content

En epok går i graven - id-brickor


major disaster

Recommended Posts

I ca 50 år har vi försetts med id-brickor från staten. Nu är det slut med det...

 

"Skatteverket utfärdar inte längre några id-brickor

 

Sedan 1960-talet har Skatteverket utfärdat id-brickor till alla nyfödda i landet. Avsikten var att dessa skulle användas vid krig eller krigsfara. Tillverkningen av brickorna upphörde i början av året.

 

Under 1950-talet var det kalla kriget i full gång och atombombskrig upplevdes som ett reellt hot. Det medförde att Sverige i början av 1960-talet började ge alla nyfödda barn identitetsbrickor av stål. Det var ett led i civilförsvaret och brickorna skulle användas vid krig eller krigsfara.

 

Man befarade många offer bland civilbefolkningen och då måste man enkelt kunna identifiera döda och skadade. Till brickan hörde även en halskedja av stål. Id-brickan skickades ut med automatik och utan kostnad till alla nyfödda. Det var vårt kontor i Kristianstad som till en början skötte verksamheten men sedan ett antal år tillbaka är det vårt Malmökontor som gör det.

 

Brickorna hade samma utseende som de brickor försvarets personal fick. Från början var det Försvarsdepartementet som bekostade brickorna men från 1992 fick Skatteverket ta över det ekonomiska ansvaret, utan extra tillskott av pengar. Cirka 100 000 brickor tillverkades varje år.

 

År 2003 var id-brickorna uppe i riksdagen i form av en motion. Id-brickorna ansågs ha spelat ut sin roll. Men skatteutskottet avstyrkte och menade att regeringen fick följa frågans vidare utveckling. I regleringsbrevet för 2010 befriade regeringen oss till slut från den här uppgiften.

 

För att ge service har Skatteverket expedierat enstaka beställningar av id-brickor till medborgare som hört av sig. Priset var 30 kr, viket inte alls täckte tillverkningskostnaden. Denna service pågick till och med den 31 januari i år. Men nu är det alltså slut på den här verksamheten."

Link to comment
Share on other sites

Min uppfattning är att det även fortfarande präglas ID-brickor. Åtminstone så får folk som ryckt in i Utlandsstyrkan såna.

 

/K

 

Det stämmer, dock så är det min uppfattning att de som skall till IntUtbE präglas inne på LG. Dessa brickor har bara personnummer, övriga data går lättare idag att ta fram än när brickan skapades.

Link to comment
Share on other sites

Jag trodde att civilpersoner slutade få brickor redan 1990.

I alla fall har jag två uppsättningar brickor, de från min födsel och de jag fick efter slutförd värnplikt.

 

Dock borde väl alla som är med i försvaret fortfarande få ut dessa?

 

Vi fick då ingen i lumpen 2004, men däremot till utlandstjänst 2007 (den med bara personnummer som nämnt) :banghead: (har kvar både den från födsel å den från US)

Edited by Richie_3000
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...