Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Senaste AIS-informationen

Recommended Posts

Danska marinen är ju också just nu och fram till Mars månad ungefär i full gång att utbilda sina sjömän. kan ju också vara en del av det som ökar aktiviteten till sjös innom danska flottan.

 

Desutom är F359 Vædderen ett Inspektionsskib, primärt byggt för fiske kontroll samt sjöräddning mm runt Grönland, Fäöarna och Island.

Skulle gissa på att nuvarande aktivitet bygger på att få besättning klar till att avlösa någon av dom andra 3 fartygen i klassen.

Det är normalt 15-20 Värnpliktiga ombord på fartygen. och just nu är dom inne i andra månaden av den värnplikt som startade i Januari månad.(Just saying)

Mig vetligt har klassen inget specielt matriell för att undersöka havsbotten, finns bättre fartyg för det.

 

Snarare lite mer intressant vad Absalon skall göra innom en kort framtid.

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8436981/dansk-krigsskib-bliver-del-af-natomission-mod-flygtningetrafik/

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Korvetten K12 Malmö har patrullerat fram och tillbaka hela dagen i Öresund. Att man har AIS transpondern på hela tiden tyder på att man vill bli sedd. Är det nåt speciellt som hänt eller är det den numera sedvanliga Öresundspatrulleringen som den här gången ombesörjs av Marinen?

 

KBV 003 Amfitrite är på väg med V kurs och ca 7 knop ca 25 km SO om Smygehuk. Hon kommer närmast från Hanöbukten.

 

KBV 002 Triton har rundat Gotland på västsidan under natten och dagen, och befinner sig nu på ONO kurs och ca 8 knop ca 10 km N om Fårö.

 

I Bottenviken opererar de svenska isbrytarna Oden, Frej och Atle, samt de finska Sisu, Otso, Kontio och Ahto.

 

/Per

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Konstaterar att vedettbåten V150 Jägaren är ute på sin kanske sista patrullering i Västerhavet http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:320503/zoom:10

Hon verkar ha varit ute även igår och gick hem till Käringberget på em. Sedan gick hon ut igen nu på morgonen.

 

Finska miljöskyddsfartyget 99 Louhi och har sedan dess stävat söderut med ca 12 knop och befinner sig nu ca 50 km SV om Vaasa. Louhi bemannas av finska marinen och har en sekundär roll som bl a minfartyg i händelse av ofred.

 

Ett flertal isbrytare, både svenska och finska, är igång i Bottenviken, Kvarken och norra Östersjön.

 

/Per

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

060037:

 

BALTOPS 2016 har i år ett stort deltagande med 17 olika nationer, cirka 6 100 man, ett 45-tal fartyg, 60-tal stridsflygplan och helikoptrar och ett flertalet fordon.Sverige deltar med enheter ur Amfibieregementet, Tredje sjöstridsflottiljen, Blekinge flygflottilj, Marinbasen och Luftsstridskolan. Övningen leds det här året av USA samt Nato och bedrivs till havs i Östersjön och på strandnära områden Sverige, Finland och Polen.

 

SO och NV om Utö befinner sig ett stort antal minröjningsenheter. Följande fartyg är identifierade på AIS-kartan: Litauiska N42 Jotvingis, estniska A432 Tasuja och M313 EML Admiral Cowan, lettiska M-06 Talivaldis, franska M650 Sagittaire, tyska M1065 Dillingen, M1098 Siegburg, Seehund 7, Seehund 10 och A516 Donau, norska M351 Otra, holländska M860 Schiedam, M857 Makkum, M862 Zierikzee och M863 Vlaardingen, belgiska M924 Primula och A960 Godetia, brittiska M107 Pembroke, samt danska MSD6 och MSF1. Holländska A803 Luymes stävar söderut utanför Gryts skärgård.

 

Längre ut på Östersjön befinner sig danska L16 Absalon, tyska A1411 Berlin, holländska L801 Johan de Witt, finska 05 Uusimaa, och svenska K35 Karlstad.

 

I Sudersandviken O om Fårö har tre fartyg ankrat för natten: tyska P6125 S75 Zobel och P6130 S80 Hyäne (kommer att avvecklas i Sept 2016), samt litauiska P12 Dzūkas.

 

Strax norr om Tallinn i finska viken befinner sig amerikanska LCC-20 Mount Whitney, brittiska F234 Iron Duke och estniska PVL-103 Pikker.

 

Svenska K12 Sundsvall har gått runt norra Öland och befinner sig ungefär mitt emellan Öland och Gotland.

 

Svenska K12 Malmö befinner sig ca 30 km O om Simrishamn med stadig VSV kurs och ca 9 kn. Hon deltar förmodligen inte i BALTOPS.

 

Svenska KBV 482 gick ut från Malmö på em och är på väg med S kurs i Öresund.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

BALTOPS-uppdatering

-Danska stödfartyget Absalon, finska minfartyget Uusimaa och tyska trossfartyget har igår avgått från Tallinn och går nu västerut mitt i Österjsöbassängen i höjd med Huddinge.

-Minjaktavdelningen som nämndes ovan befinner sig nu utanför Utö och Landsort. De fartyg som nu har transpondern påslagen är trossfartyget Donau, minjaktfartygen HMS Pembroke, Zr. Ms. Vlaardingen, KNM Otra, Primula, Dillingen, Siegburg, Sagittaire, Admiral Cowan, Jotvingis, Talivaldis och de fjärrstyrda minsväparna Seehund 10, Saltholm och MSF1.

 

-Estniska dykarstödfartyget Tasuja och minjaktfartygen Godetia, Zr. Ms Schiedam och Zr. Ms Zieriksee ligger för ankar mellan Muskö och Utö.

 

-Den tyska robotbåten Hyäne tillsammans med den litauiska patrullbåten Dzukas har avgått från Fårö och går ni ONO, medan Frettchen går norrut mot Gotska Sandön. HMS Malmö går norrut längs gotländska västkusten och befinner sig nu utanför Visby.

 

-Tyska trossfartyget Elbe går NO söder om Öland och robotbåten Hermelin har i morse lämnat Rostock, går nu norrut mot Lolland.

 

-HMS Ulvön ligger vid kaj i Karlskrona.

 

-HMS Karlstad befinner sig norr om Ösels västra udde.

-Det är fortfarande spår av USS Mount Whitney och HMS Iron Duke utanör Tallinn, men de är ca 20 timmar gamla nu.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

BALTOPS uppdatering 070130:

 

Tack Andratenor! Först en liten kommentar bara. Även om BNS Godetia tycks ha en s.k. "mine avoidance sonar" så är hon inget minröjningsfartyg utan i första hand ett ledningsfartyg och stödfartyg för minröjningsstyrkor. Hon kan även användas för fiskeriskydd och humanitära operationer. Godetia kom i tjänst 1966 och skulle ursprungligen ersättas av ett nytt fartyg runt 2015, men kommer enligt nuvarande planer att kvarstå i tjänst till 2020. Detta kommer att göra henne till ett av de äldsta örlogsfartygen som då fortfarande är i aktiv tjänst.

 

Korvetten K12 Malmö har nu lämnat Visby och vid 21-tiden var hon på väg sydvart i höjd med Klintehamn med 26-27 knop. Det finns för övrigt två fartygssymboler för K12 Malmö, och den andra fartygssymbolen indikerar att hon för en timme sedan befann sig ca 40 km S om Gotlands södra udde med S kurs och ca 19 knop.

 

Tyska robotbåten S73 Hermelin befinner sig ca 50 km S om Karlskrona med ONO kurs och ca 22 knop (eventuellt för att delta i BALTOPS).

 

Tyska stödfartyget A1411 Berlin befinner sig nu i Gotska sjön ca 40 km N om Visby.

 

Tyska tankfartyget A511 Elbe ankom till Sudersandbukten på Ö Fårö på em och har förmodligen ankrat för natten.

 

Danska lednings- och stödfartyget L16 Absalon och tyska robotjagaren F219 Sachsen befinner sig ca 60-70 km N o Gotlands norra udde.

 

Den stora gruppen med minröjningsenheter verkar fortsätta operera N, V och O om Utö och ner till i höjd med Landsort.

 

Finska minfartyget 05 Uusimaa opererar ungefär mitt i Östersjöbassängen i höjd med Huvudskär - Dagö.

 

 

Övriga observationer:

 

Lettiska minröjningsfartyget M-04 Imanta verkar ha gått ut från Liepaja på em., men det är tveksamt om hon ska delta i BALTOPS (rör sig norrut med sakta fart).

 

Lettiska patrullfartyget P-05 Skrunda patrullerar ca 40 km O om Liepaja på en nord-sydlig linje.

 

Finska gränsbevakningens största fartyg Turva opererar S om Helsingfors. Just nu är hon på väg med SV kurs och ca 13 knop.

 

Tyska ubåten U32 verkar ha gått ut från Eckernförde på fm igår, och befinner sig nu ca 15 km V om Sjællands udde.

 

Tyska telespaningsfartyget A50 Alster gick ut från Eckernförde igår morse har sedan dess opererat i mynningen till Eckernfördebukten. Vilken annan marin har AIS transpondern påslagen på sina telespaningsfartyg? ;-)

 

Holländska patrullfartygen P840 Holland och P842 Friesland har tydligen bägge varit på örlogsbesök i Oslo, och är nu på väg söderut på Nordsjön ca 30-40 km NV om Hirtshals i Danmark med 6-7 knop.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Några observationer 222100:

 

Korvetten HMS Härnösand lämnade igår kväll området S om Gotland och har under dagen gjort en vända på Hanöbukten. Senaste positionen är ca 30 km SO om Karlskrona och hon hade då en OSO kurs och 14 knops fart.

 

Den gamla trotjänaren torpedbärgaren HMS Pelikanen lämnade Garpen på Hasslö i Karlskronas skärgård på fm idag ochj befinner sig nu ca 6 km S om Aspö med SO kurs och ca 11 knop.

 

Trossbåten 657 har under em opererat i vattnet runt Aspö. Systerfartyget 653 Donsö befinner sig ca 4 km NV om Lysekil. Utsjöbevakningsfartyget KBV001 Poseidon befinner sig ca 20 km O om henne på S kurs och ca 4 knop.

 

Utsjöbevakningsfartyget KBV 002 Triton befinner sig ca 20 km N om Visby på NNO kurs och ca 5 knop.

 

Lettiska patrullbåten P-08 Jelgava opererar utanför Liepaja.

 

Finska isbrytaren SISU gick ut från Helsingfors tidigt i morse och befinner sig nu vid mynningen till Finska Viken med V kurs och ca 8 knop. Ska hon genomföra en expedition i Arktis måhända?

 

De tre finska skolfartygen Axel Von Fersen , Fabian Wrede och Wilhelm Carpelan lämnade Skärgårdshavet utanför Åbo igår kväll och de befinner sig nu i Ekenäs skärgård med NO till O kurs. Även landstigningsbåten U625 befinner sig i området.

 

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) befinner sig strax S om Bornholm. Den omfattar minst följande fartyg: tyska tankfartyget A511 Elbe , brittiska minjaktfartyget M108 Grimsby, norska minjaktfartyget M342 Måløy, estniska minjaktfartyget M314 Sakala, litauiska minjaktfartyget M53 Skalvis , belgiska minjaktfartyget M923 Narcis samt de danska minröjningsdrönarna MSF1 och MSD6 Saltholm. Tyska högsjöbogseraren/dykskolfartyget A 1439 Baltrum deltog i gruppen tills i natt, men verkar nu var på väg till marinbasen Hohe Dühne utanför Rostock.

 

Danska stöd- och ledningsfartyget L17 Esbern Snare har opererat i Lübeck-bukten under dagen, och befinner sig nu O om Fehmarn med N kurs och 15 knop.

 

Den nya tyska fregatten F 222 Baden-Württemberg verkar vara på provtur i mynningen till Eckernförde-bukten och farvattnen NO om detta.

 

Danska fregatten F361 Ivar Huitfeldt har opererat N om Sjælland och i Århusbukten sedan igår kväll, och befinner sig nu ca 10 km SO om Grenå med SV kurs och ca 8 knop.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det verkar som om minst två ubåtar som nyligen byggts av tyska HDW just nu håller på med provturer på Skagerak. Det rör sig om tyska U31 och egyptiska S41. En havsgående bogserbåt i form av HDW Herkules assisterar som "Submarine Safety vessel". Fartygen befinner sig N om Skagen.

 

Tyska fregatten Lübeck har troligen deltagit tillfälligt i operationerna under em, men är nu på väg mot Stora Bält med SSV kurs. Senaste positionen ca 25 km OSO om Grenå.

 

Tyska fregatten Augsburg har opererat i Bälthavet mellan Danmark och Tyskland de senaste två dygnen, och är nu O om Fehmarn på väg mot Lübeckbukten med S kurs.

 

Tyska minröjningsfartyget Datteln opererar utanför Schönhagen på den tyska halvön Schwansen.

 

Utsjöbevakningsfartyget KBV 003 Amfitrite gick ut från Ystad vid lunchtid igår och har under kvällen passerat mellan Bornholm och fastlandet med NO kurs och ca 8 knop.

 

Minjaktfartyget Ven har passerat över Gotska sjön under dagen med SO kurs och gick igenom Fårösund på kvällen. Senaste positionen är ca 15 km SO om Fårösund.

 

Finska utsjöbevakningsfartyget Turva tillhörande Gränsbevakningen opererar ca 12 km O om Helsingfors i Finska Viken.

 

Finska utsjöbevakningsfartyget Uisko tillhörande Gränsbevakningen opererar i Åbo skärgård.

 

Utsjöbevakningsfartyget KBV 181 Gotland är på väg mot Bottenviken, och befinner sig ca 30 km SO om Holmsund med ONO kurs och ca 11 knop.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det börjar röra på sig lite:

 

Finska minfartyget FNS Hämeenmaa är på väg ut ur Finska Viken med VSV kurs och ca 13 knop. Sista kända positionen är ca 25-30 km SO om Hanko. Månne är hon på den årliga långresan?

 

Finska skolfartyget FNS Wilhelm Carpelan gick ut från Upinniemi strax före lunch idag och verkar ha gått in till Soumenlinna (Sveaborg) vid 14-tiden.

 

Finska utsjöbevakningsfartyget Tursas från Gränsbevakningen gick ut från Åbo vid 14-tiden idag med S kurs. Sista kända positionen är alldeles V om ön Högsåra för 2,5 timme sedan.

 

Finska utsjöbevakningsfartyget Uisko opererar i Åbo skärgård.

 

Den nybyggda finska isbrytaren Polaris har lämnat Bottenviken och är nu på väg över Bottenhavet med S kurs, och befinner sig nu nånstans V om Pori.

 

Stödfartyget A 264 Trossö lämnade Furusundsleden igår kväll och har nu förmodligen anlänt till Muskö.

 

Skolfartygen A 504 Argo och A 503 Arcturus opererar i vattnen runt Muskö.

 

Korvetten K 31 Visby gick ut genom Danziger Gatt i natt med SO kurs, och befinner sig nu nånstans O om Gotland.

 

Skoilfartyget A 505 Astrea har gått genom Kalmarsund under em med S kurs och verkar nu vara på väg in till Karlskrona.

 

Tyska fregatten F 217 Bayern lämnade farvattnen utanför Eckernförde bukten i natt och har gått genom Stora Bält under kvällen med N kurs och ca 24 knop. Senast kända position är 20 km NV om Kalundborg för 1 timme sedan.

 

Tyska minröjningsfartyget M 1062 Sulzbach-Rosenberg opererar i vattnen utanför Schönhagen.

 

Flera MHV båtar från danska marina hemvärnet opererar i danska vatten.

 

Segelskolfartyget S 02 Falken är på väg över Biscayabukten med NNO kurs och ca 7 knop. Destination uppges vara Scilly öarna utanför Cornwall.

 

En brittisk fartygsstyrka bestående av robotjagaren D 35 Dragon och fregatten F 83 St Albans är på väg genom Engelska kanalen med NO kurs och ca 20 knop.

 

Signalspaningsfartyget A 201 Orion uppges ligga i hamnen i Da Nang i Vietnam. Det kan väl ändå inte vara möjligt?

 

/Per

 

 

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, det är årets långresa som har började igår med Hämeenmaa. Rutten skall i år gå på Östersjön, Nordsjön och Atlanten, men kan inte hitta mer exakta hamnar ännu.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för infon! Hämeenmaa är på väg norrut genom Öresund just nu.

 

Tilläggas kan att ubåten Södermanland gick ut från Malmö vid 14-tiden igår, och är nu på väg åt NO mellan Bornholm och svenska fastlandet med ca 9 knop. Inte ofta man kan följa en svensk ubåt på AIS!

 

/Per

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

5980eb8197295_SkrmklippHMSVisbyskuggarrysktfartygsfrband.thumb.JPG.134a03f87f2130927e6c667a54ca68bf.JPG

 

Den svenska korvetten HMS Visby skuggar med stor sannolikhet just nu det ryska fartygsförbandet som inkluderar Typhoon-ubåten Dmitri Donskij och slagkryssaren Pjotr Veliki som är på väg söderut. Senaste positionen för Visby är ca 45 km O om östra udden på Fårö. 

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

I princip 80 % av alla större danska stridsfartyg är just nu på väg med NV kurs och ca 16 knop ca 10 km O om Skagens udde. Förbandet omfattar alla tre fregatterna av Ivar Huitfeldt-klassen samt ledningsfartyget HDMS Absalon. Absalon har signalerat att hon har begränsad manövrerbarhet. Var det sista större danska stridsfartyget HDMS Esbern Snare befinner sig okänt, men enligt AIS:en så låg hon i Fredrikshamn igår morse.

 

Ca 12 km SV om Trelleborg befinner sig HMS Belos med V kurs och ca 12 knop.

 

Ca 60 km SSO om Karlskrona stävar norska kustbevakningens patrullfartyg KNM Olav Tryggvason med ONO kurs och ca 12 knop. Destination uppges vara Mersrags i Lettland.

 

/Per

 

 

Skärmklipp Hela danska flottan utanför Skagen.JPG

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan vi gissa att HMS Belos ska hjälpa till i sökandet efter den saknade svenska journalisten ? Hörde lite radio trafik när hon lämnade Karlskrona.

Känner en skeppare på URF, har prövat att nå honom utan framgång, vilket iofs inte är ovanligt.

Edited by jhonny

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, destinationen för Belos visade sig vara Göteborg.

 

P 11 Stockholm patrullerar i Östersjön och har rundat Gotland och befinner sig nu strax norr om Visby med NNO kurs och ca 6 knop. Mina farhågor om att dessa patrullfartyg huvudsakligen kommer att operera i Östersjön ser tyvärr ut att besannas. Synd att man inte vill stationera ett av fartygen i Göteborg.

 

Norska kustbevakningens KNM Olav Tryggvason befinner sig nu ca 20 km O om Ventspils i Lettland. I närheten finns också polska minjaktfartyget ORP Czajka. Dessa fartyg av Krogulec-klassen (project 206FM) byggdes i början av 60-talet och skulle egentligen tagits ur tjänst 2010, men är fortfarande i tjänst drygt 50 år senare.

 

Strax N om Ösel finns lettiska minutläggaren och ledningsfartyget A 53 Virsaitis och estniska minjaktfartyget E 314 EML Sakala.

 

M 73 Koster gick norrut igenom Kalmarsund igår med destination Berga. Hon har nyligen tagits i tjänst efter ett års uppdatering hos SAAB Kockums.

 

/Per

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En svensk fartygsgrupp befinner sig ca 25 km O om danska Gedser med SV kurs och ca 9-14 knop. Gruppen består minst av minröjningsfartygen M 75 HMS Vinga och M 14 HMS Sturkö, korvetten K 33 HMS Härnösand samt patrullfartyget P 12 HMS Malmö.

 

Mittemellan Gedser och Warnemünde stävar två belgiska fartyg med V kurs och ca 11 knop. Det är minröjningsfartygen M 916 BNS Bellis och M 923 BNS Narcis.

 

Omedelbart S om Bornholm befinner sig den danska patrullbåten P 523 HDMS Najaden med OSO kurs och ca 3 knop.

 

Ca 20 km O om Gotska Sandön stävar en annan svensk minröjare M 76 HMS Ven med NNV kurs och ca 14 knop. 

 

Kärnavfallstransportfartyget M/S Sigrid är visserligen inget militärt fartyg, men kanske ändå intressant att hon lämnade Oskarshamn i lördags morse och angjorde sedan Forsmarksanläggningen vid lunchtid igår. Nu befinner hon sig ca 40 km N om Gotska Sandön med S kurs och ca 13 knop.

 

EDIT: Det visade sig att det var mer än hälften av alla svenska ytstridsfartyg som just nu besöker Kiel i samband med "Östersjö chefers konference".. Förutom HMS Carlskrona så består förbandet (enl den tyska artikeln) av tre Visbykorvetter, två"Schnellboote" (förmodar att det är Stockholmsklassens patrullfartyg som avses) samt två minröjningsfartyg: "Brücke in der Ostsee" - 3. Flottille der Königlich Schwedischen Marine besucht die Einsatzflottille 1 in Kiel

 

Det måste vara väldigt länge sedan som så många svenska fartyg gör ett utlandsbesök. Här är en gogglad version av den ty artikeln: "Bro i Östersjön" - 3: e flottan av Kungliga Sjöfarten besöker den operativa flottan 1 i Kiel

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samtidigt som huvuddelen av den svenska ytstridsflottan har besökt Kiel i Tyskland så besöker 4:e Sjöstridsflottiljen huvudstaden i Estland. Enligt AIS kartan så deltar minst minjaktfartygen M74 HMS Kullen och M76 HMS Ven samt stödfartyget A264 HMS Trossö i Tallinnbesöket. Totalt så har alltså fem av åtta operativa svenska ytstridsfartyg just besökt Kiel, och fyra av sju minjaktfartyg Kiel (2) och Tallinn (2). Även bägge stödfartygen deltar/har deltagit: HMS Carlskrona (Kiel) och HMS Trossö (Tallinn).

 

Finska sjömätningsfartyget Pohjanmeri (f.d. FNS Pohjanmaa) fortsätter att operera i Hanöbukten.

 

/Per

 

UPDATE: Tydligen var det bara två av Visbykorvetterna som var med och besökte Kiel. Det var tyska flottan som uppgav tre Visby på sin FB sida.

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trots det allt värre isläget (framför allt i norra Östersjön) så förekommer marina fartygsrörelser.

 

262320:

 

Utsjöbevakningsfartyget KBV 002 Triton har ankrat strax V om Gotska Sandön

 

Patrullfartyget P11 HMS Stockholm lämnade Karlskronabassängen sent på em idag och har sakta stävat över Hanöbukten med VSV kurs. Senaste positionen är ca 12 km S om Nogersund.

 

Minjaktfartyget M77 Ulvön befinner sig ca 12 km S om Gedser med V kurs och ca 10 knop.

 

NV om den tyska ön Fehmarn befinner sig en större fartygsgrupp med (mestadels) tyska fartyg med O kurs och ca 10 knop. Fartygsgruppen leds av stödfartygen A515 Main och A513 Rhein, och i kön följer minjaktfartygen M1090 Pegnitz, M1067 Bad Rappenau, M1069 Homburg, M1065 Dillingen, litauiska ledningsfartyget N42 Jotvingis, lettiska M-08 Rūsiņš samt tyska M1062 Sulzbach-Rosenberg. Fartygsgruppen torde omfatta nästan hälften av tyska marinens totala minröjningskapacitet (räknat i antal fartyg).

 

Tyska korvetten F262 Erfurt lämnade marinbasen Hohe Dühne utanför Rostock vid 10-tiden idag och ligger nu still SV om Fehmarn.

( German Navy corvette deploying to SNMG1 )

 

Delar av Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) opererar i Sejerøbukten ca 3 km S om Sjællands udde. Fartygsgruppen omfattar minst brittiska minjaktfartyget M31 Cattistock, tyska minjaktfartyget M1063 Bad Bevensen och holländska ubåtsstödfartyget A900 HNLMS Mercuur.

(German minehunter FGS Bad Bevensen joining SNMCMG1)

 

Noteras kan att samtliga svenska statsisbrytare (inkl. ODEN som normala vintrar används som forskningsfartyg) är nu operativa i Bottenviken och Bottenhavet, liksom Sjöfartsverkets Scandica och Fyrbyggaren som nu tjänstgör som hjälpisbrytare i Vänern resp. Stockholms skärgård (Baltica finns inte med på iskartan men torde ha isbrytaransvaret för sydsvenska farvatten. Hon ligger i hamnen i Kalmar just nu). Aktuellt isläge och vilka svenska och utländska isbrytare som finns var: ICE CHART 2018-02-26 No. 89

 

/Per

 

 

 

 

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

051915:

 

Fartygen som deltar i tyska minsvepardivisionens årliga divisionsövning befinner sig nu utanför fyren Kullen i naturreservatet Kullaberg. Förutom de fartyg som tidigare nämnts så kan nu även de danska enheterna drönarkontrollfartyget MSD 6 Saltholm och drönaren MSF 1 identifieras. Stödfartyget A 513 Rhein har lämnat gruppen och är på väg mot passagen mellan Rödby och Puttgarten.

 

Kanadensiska fregatten HMCS St John's är också på väg mot samma passage fast från V.

 

Danska robotfregatten F 363 Niels Juel befinner sig ca 40 km längre västerut med O kurs och ca 17 knop.

 

Systerfartyget F 362 Peder Willemoes har opererat V om Korsør under dagen.

 

Tyska minsveparen M 1098 Siegburg befinner sig i Kielbukten på väg tillbaka mot Kiel med S kuirs och ca 9 knop.

 

Bevakningsbåten 90 Ärlig gick ut från Käringberget i Göteborg i morse och har sedan patrullerat utanför Orust och Tjörn under dagen. Mot bakgrund av att just dessa bevakningsbåtar inte har sjötrafikövervakning som sin uppgift så verkar hennes uppträdande lite märkligt. Kan dock kanske vara för att avlasta patrullfartygen av Stockholmsklass.

 

Minröjnings- och röjdykarfartyget M 14 Sturkö letar minor utanför Helsingborg fram till torsdag:

Minsökning utanför Helsingborgs hamn

Fartyg från Karlskrona letar minor utanför Helsingborg

 

Patrullfartyget P 12 Malmö gick ut från Karlskronabassängen på fm och har sedan patrullerat i Hanöbukten.

 

Angående isläget så finns nu sammanhängande istäcke utefter ostkusten från Karlskrona i söder till ända upp till Åland hav. Den mindre isbrytaren Ale verkar nu ha anlänt till Vänern för att där assistera hjälpisbrytaren Scandica. Endast ett mindre område i Bottenhavet fritt från is: Ice Chart

 

/Per

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

1019:10:

 

Ovanlig besökare i Öresund:

 

Algeriska fregatten 390 Erradi har passerat Öresund under dagen med S kurs och ca 11 knop, och är på väg mot Kiel. Fartyget skuggas av den danska patrullbåten HDMS Nymfen. Dessa Thyssen Krupp byggda MEKO 200 fregatter räknas som de tyngst bestyckade MEKO 200 fregatterna i världen med bl a 16 st SAAB Mk3 sjörobotar, 32 st Denel Umkhonto-IR lv-robotar, 1st Oto Melara 127/64 LW 127mm pjäs (möjligen med VULCANO ammunition), 2st MSI 30mm pjäser (möjligen SEAHAWK A2), 2 st MU90 torped ställ, 4 st Rheinmetall MASS remskastare, 2 st WASS/Finmeccanica MORPHEUS "acoustic countermeasures launching systems", SAAB Sea Giraffe AMB 3-D "surveillance radar", och SAAB CEROS 200 "optronic/fire control radar". Fartygen är baserade på den sydafrikanska Valour klassen och är försedda med CODAG-WARP system (COmbined Diesel And Gas turbine-WAter jet and Refined Propellers) "which consists in a water-jet drive, in addition to two light propellers".

 

S K I P P E R ‏ @Twitt_Skipper

 

First of Two German built MEKO A-200 AN Frigate Commissioned with Algerian Navy

 

Algeria commissions second Meko frigate

 

--

 

Bevakningsbåten 90 Ärlig gick ut från Strömstad tidigt i morse och befinner sig just nu strax utanför Göteborg med N kurs ca 20 knop. Även kustbevakningsfartygen KBV 001 Poseidon och KBV 494 har patrullerat eller patrullerar på Västerhavet.

 

Patrullfartyget P12 Malmö befann sig ca 50 km V om estniska Ösel för ca 8 timmar sedan.

 

Finska miljöskyddsfartyget FNS 999 Louhi har passerat genom den Åboländska skärgården sedan igår med SO kurs, och är nu på väg in i Finska Viken med O kurs och ca 11 knop. Hon till hör flottan och har en sekundär roll som minfartyg i händelse av ofred.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sjöslag utanför Karlskrona, tyska korvetten Oldenburg stormade in över gränsen och Patrullfartyget P11 Stockholm ryckte ut för att ta itu med tyskarna...:))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hon stormade tydligen över sjögränsen i 12 knop ;-)

Samövning med tyska marinen utanför Blekinge

 

Noteras kan att om man håller pekaren på fartygssymbolen för HMS Stockholm så står det " Swedish warship P12" (alltså HMS Malmö), men om man klickar på den och öppnar så framgår det av bilderna att det är HMS Stockholm det är fråga om. Inte så lite förvirrande. HMS Malmö verkar för övrigt ha anlänt till Karlskrona tidigt i morse.

 

Fattar fortfarande inte varför man bevakar samma farvatten hela tiden (dvs. Skånes sydkust, Hanöbukten, södra och mellersta Östersjön samt farvattnen runt Gotland) med bägge patrullfartygen av Stockholmsklass. Mig veterligen så har ännu inget av dessa fartyg varit norr om Kullens fyr, åtminstone inte enligt AIS kartan och som patrullfartyg. Man får inte glömma bort att huvuddelen eller ca 80-90 % av den civila sjötrafiken som angör en svenska hamn från utlandet använder Göteborgs hamn. Min gissning är att det är rent ekonomiska och budgetmässiga orsaker bakom detta. M. a. o. så får vi troligen inte ut den effekt i sjötrafikövervakningen med de ombyggda fartygen (och den dubbla bemanningen) som vi skulle kunna fått om det hade funnits pengar. Man får hoppas att situationen kommer att bli bättre dock.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

022345

 

Det flytande ryska kärnkraftverket Akademik Lomonosov verkar nu befinna sig ca 25-30 km SSO om Karlskrona. Det åtföljs av minst tre ryska fartyg (2 offshore supply + 1 salvage/rescue vessel) och i kölvattnet skuggar KBV 003 Amfitrite. Kursen är VSV och farten ca 6 knop. Kärnkraftverket är enligt media uppgifter ännu inte laddat med kärnbränsle (ska laddas i Murmansk).

Flytande ryskt kärnkraftverk bogseras genom Östersjön

 

Finska minfartyget 05 Uusimaa befinner sig på Nordsjön ungefär mitt emellan skotska Aberdeen och norska Egersund. Kursen är huvudsakligen västlig (sicksackande), farten ca 14 knop och destinationen uppges vara "DEHAM VIA THE MINCH".

 

Tyska signalspaningsfartyget A 53 Oker lämnade Helsingfors i morse och befinner sig nu ca 30 km NV om Dagerort på estniska Dagö. Kursen är SV och farten ca 18 knop.

 

Finska skolfartyget 690 Fabian Wrede lämnade farvattnen utanför Obbnäs efter lunch och verkar nu vara på väg in mot Helsingfors.

 

/Per

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

132000:

 

Just nu är en stor mängd örlogsfartyg till sjöss framför allt runt Bornholm och då i första hand minröjningsenheter. Många av fartygen ingår i BALTOPS 2018 men det rör sig nog om minst ytterligare en övning. Här är de fartyg som går att identifiera där:

 

Litauiska minfartyget N42 Jotvingis, danska patrullbåten P 524 Nymfen och minröjningsdrönarna MSF 1, MSD 5 Hirsholm och MSD 6 Saltholm, lettiska minröjningsfartyget M-06 Tālivaldis, tyska minröjningsfartyget M 1063 Bad Bevensen, drönarkontrollfartyget M 1090 Pegnitz samt drönarna Seehund 01, 10 och 16, holländska minröjningsfartygen M 857 Makkum, M 861 Urk, M 863 Vlaardingen, ubåtsstödfartyget A 900 Mercuur samt sjömätningsfartyget A 802 Snellius, brittiska minröjningfartyget M 110 Ramsey, norska patrullfartyget Olav Tryggvason (som nyligen omklassats som "auxiliary" med idnr A 536) och minsveparen M 351 Otra, franska minröjningsfartyget M 652 Céphée och M 647L'Aigle, och polska minsveparna 633 Dąbie, 636 Wicko, 646 Wdzydze samt försöksfartyget 630 Goplo.

 

 

I övrigt så befinner sig danska fregatten F 362 Peter Willemoes i Öresund med S kurs och ca 19 knop.

 

Tyska minröjningsfartyget M 1067 Bad Rappenau är på väg in till Eckernförde.

 

Korvetten K 33 Härnösand opererar ca 60 km V om Dagö.

 

KBV 181 Gotland opererar på Bocköfjärden NO om Luleå.

 

/Per

 

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

041430:

 

Patrullfartyget HMS Stockholm är nu på väg norrut mot farvattnen utanför Ölands södra udde. Från ca 2-tiden i natt till 9-tiden i morse så skuggade hon den ryska konvojen som är på väg ut från Östersjön efter att ha deltagit i festligheterna i St Petersburg. Den ryska konvojen som bl a omfattar robotubåten Orel, en robotkryssare och en jagare/fregatt verkar nu befinna sig S om Bornholm. Konvojen skuggas av den danska patrullbåten HDMS Freja. I övrigt så är det svårt att hitta några örlogsfartyg på AIS kartan pga. den enorma mängd båtar och fartyg som nu är till sjöss.

 

EDIT: Det ryska förbandet består enligt The Barents Observer förutom robotubåten Orel även av robotkryssaren Marshal Ustinov, robotjagaren Severomorsk samt robotfregatten Admiral Gorshkov.

With a nuclear submarine in centre, Northern Fleet flotilla sails home

 

/Per

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var tydligen en väldig flygaktivitet när det ryska fartygsförbandet lämnade Östersjön. Ett am Boeing WC-135 Constant Phoenix (radioaktivitetssniffare), ett tyskt P-3 Orion, ett am P-8 Poseidon och ett sv S-102B Korpen följde i spåren efter fartygen. Ev.  även ett par ty spanings Tornados: Leif Nixon på twitter

 

/Per

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

211330:

 

Stödfartyget P04 Carlskrona lämnade hamnen i Karlskrona vid 6-tiden i morse och stävar nu med SV kurs och ca 5 knop över Hanöbukten. Vid 09:25 görs en kraftig gir åt styrbord och man intar en NO kurs tillbaka mot Karlskrona, följt av en ny gir mot styrbord vid 09:48 varefter man återtar en SV kurs. Högst troligt så har dessa manövrer att göra med det flyghaveri på en JAS 39C som inträffade samtidigt norr om Kallinge. Gissningsvis så har man fått information vid 09.25 ca om att ett plan har problem och vänt tillbaka, och sedan vid 09:48 så har man fått ny info om att piloten skjutits ur sig, landat med fallskärm i skogen och att han är på väg att plockas upp av en HKP 14.

 

Kustbevakningens KBV003 Amfitrite gick ut från Karlskrona vid 7-tiden i morse och ligger sedan 9-tiden stilla ca 10 km V om Hasslö i Hanöbukten.

 

Danska fregatten F361 Ivar Huitfeldt gick ut från Korsør vid 9-tiden i morse och befinner sig just nu ca 6-7 km N om Stora Bält bron med SSO kurs och ca 2 knop. I närheten befinner sig även danska patrullfartyget P525 Rota samt sjömätningsfartygen A541 Birkholm och A542 Fyrholm (bemannade av danska marinen).

 

Ca 10 km NO om Eckernförde i Kielbukten befinner sig tyska minjaktfartyget M1059 Weilheim och tankfartyget A514 Werra.

 

Japanska robotjagaren 112 Makinami och skolfartyget 3508 Kashima befinner sig ca 15 km S om Ölands södra udde med SSV kurs och ca 18-19 knop. De besökte Stockholm för en vecka sedan. Trodde först att eskortfartyget var nån typ av skolfregatt, men Makinami är en reguljär robotjagare av Takanami-klassen.

 

Lettiska minutläggaren A-53 Virsaitis opererar ca 25-30 km SV om Liepaja i nån typ av sökmönster. Ca 15-20 km NV om Liepaja opererar minjaktfartyget M-06 Talivaldis i ett liknande sökmönster.

 

Skolfartygen A503 Arcturus och A504 Argo opererar i Stockholms yttre skärgård. Just nu befinner sig Arcturus utanför Kapellskär med S kurs och ca 21 knop.

 

I finska viken så befinner sig gränsbevakningens fartyg Turva ca 6 km SO om Helsingfors med NO kurs ca 12 knop, och utanför Obbnäs opererar skolfartyget 691 Wilhelm Carpelan.

 

I Södra Kvarken ca 40 km S om Umeå i Bottniska viken befinner kustbevakningens KBV 201 med NNO kurs och ca 12 knop.

 

/Per

 

 

 

 

 

 

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En konvoj med 8 stycken svenska och finska krigsfartyg rör sig norrut från Dalarö.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Chassi said:

En konvoj med 8 stycken svenska och finska krigsfartyg rör sig norrut från Dalarö.

 

Tack! Hur kunde jag missa dessa? Fartygsgruppen verkar omfatta 5 av av de 7 minröjningsfartyg som finns i svenska marinen. Dessutom deltar 2 av de 3 finska minröjningsfartygen av Katanpää-klass. I runda slängar ca 70% av den samlade minröjningskapaciteten i de bägge marinerna.

 

Ett lite ovanligare örlogsfartyg som deltar är mintendern och dykeristödfartyget A212 Ägir. Hon är ett katamaranfartyg på 117 ton som tidigare har rapporterats som utrangerad på wiki, men hon verkar ju fortfarande vara aktiv. Byggdes i Norge 1985 och köptes in 1989 till marinen. Fartyget har inte den traditionella blågrå färgen som svenska örlogsfartyg normalt har utan en mer ljusgrå nyans.

 

SWE NAVY A212

 

 

/Per

 

 

Skärmklipp minröjningsgrupp i Stockholms skärgård.JPG

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   Man kan se fartygen i den maritima komponenten av Bundespolizei eller "Küstenwache" som kustbevakningsfartyg. "Küstenwache" är dock ingen egen myndighet utan ett samarbetsorgan för flera federala myndigheter, nämligen tullen, polisen (Bundespolizei), sjöfartsverket, fiskeriförvaltningen samt sjökarteverket. Samarbetet manifesteras genom att de i kustbevakningen ingående myndigheternas fartyg, båtar och flyg har gemensam logo och gemensamt färgschema. Med de nya bestyckade patrullfartygen torde man kunna stödja den tyska marinen i högre grad än tidigare vid kriser och ofred. Fartygen får även landningsdäck för en helikopter av Super Puma storlek:
    
   Germany to Arm New Coastal Patrol Vessels with BAE Systems’ 57mm Guns
    
   Neues Bundespolizei-Einsatzschiff in Dienst gestellt
    
   Potsdam-Klasse (ty wiki)
    
   Första fartyget BP 81 Potsdam stationeras i Cuxhaven med hemmahamn Neustadt i Holstein:
   Neuer Küstenwachkreuzer für Cuxhaven
    

   Foto: Bundespolizei See
    
   Officiella anledningen till att man bestyckar de nya patrullfartygen med BAE 57 mm Mk3:
    
   Kanonen für die Polizei
    
    
    
   EDIT: Det kanonsystem som nu beställts för Potsdam-klassen är alltså av typ BAE 57mm Mk 110 Mod 0 Naval Gun System, som i sin tur är en modifiering av BAE 57 Mk3. Väsentliga data och prestanda torde dock vara desamma.
    
   Finns det någon som möjligen har mer info om 57 mm Mark 295 granaten som nämns på tyska wiki's sida om 57 mm Mk110 ( Mk 110 )? Den verkar ha högre utgångshastighet än alla andra 57 mm granattyper, och ska innehålla 8.000 splitter. Frågan är om det är fråga om stålkulor, förfragmenterade stålsplitter eller om det är granatens stålväggar som splittras i ca 8.000 delar?
    
   Jag är egentligen inte speciellt förvånad att tyskarna nu börjar bestycka sina kustbevakningsfartyg. Möjligen är jag något förvånad över den kraftiga bestyckningen i form av 57 mm Mk110. Hade nog väntat mig mer en MLG 27. Jag är även förvånad över den något låga farten (21 knop) på de nya fartygen. De två f. d. östtyska robotbåtarna av Sassnitz-klassen som bl a ska ersättas kan göra 25 knop (de fick två MTU dieslar efter övertagandet), men saknar helikopterdäck.
    
   /Per
    

  • By weekendwarrior
   Marina eldrörsvapen och dess ammunition
    
   Jag hade lite svårt att avgöra om tråden hör hemma i Kasunen eller Marint, då det både handlar om vapen och fartyg. Blågul får flytta på den om de anser det blivit fel.
    
   Förr var ammunitionen man använde till eldrörsvapen mot fartyg av sk halvpansargranat.
    
   Men hur der det ut idag vad det gäller fartygskonstruktion och ev skrov-, däcks- och hyttpansar (örlogsfartyg byggda efter VK2 och fram till idag)?
    
   Vilka ammunitionstyper är effektiva mot dagens fartyg och vilka ammunitionstyper används av fartygs- och landbaserade eldrörspjäser mot sjömål?
    
   Hur effektivt är det med luftbrisader med ammunition i 120-155 mm kaliber mot dagens örlogsfartyg och används det som taktik?
    
   Ytterligare en fråga, med viss risk för OT, är om eldlokaliseringsradar fungerar även mot mer direkt riktad eld i relativt flack projektilbana, som den från fartyg?
  • By JakobS
   Vad tror vi om konceptet med en ny serie robotbåtar för marinen?
   Jag själv är otroligt mycket för en ny serie med mindre enheter (dock inte sagt att jag inte önskar stora enheter, det måste vara en bra balans).
    
   Exempelvis så finns detta koncept på 46 meter, med 40mm eller 57mm i fören, 2 x 30mm på sidorna, 4 x sjömålsrobot samt amerikanska RIM-116 eller franska Mistral i aktern. Visserligen inte optimerad för ubåtsjakt, men helt perfekt för att hålla skärgården.
    
   Vad tycker forumets samlade expertis? Det vore oerhört kul att höra!
      • By Hetsig
   Om regeringen skulle få för sig att ta tummen ur, skulle man då ha möjlighet att sätta luftvärnssystemet Aster-15 och 30 på korvett klass Visby?
  • By Perman
   Från försvarsberedningens slutrapport:
    
   -citat-
   "Två korvetter av Gävleklass ska modifieras och livstidsförlängas för
   att kunna vara operativa in på 2030-talet."
   -slut citat-
    
   Det här måste i praktiken betyda att anskaffningen av de två nya ytstridsfartygen (som ska ersätta GLE och SVL) nu skjuts ytterligare framåt i tiden. Man häpnar! Den senaste planeringen hade tidigare talat om anskaffning i slutet av 2020-talet. Kan så små korvetter verkligen behållas operativa så länge och vara tillräckligt moderna under hela denna tid? Det ser nästan ut som om de kommer att behöva omsättas samtidigt som utfasningen av Visbyfartygen börjar på 2030-talet. Då lär det verkligen behövas en rejäl halvtidsmodernisering av Gävleklassen nu snarast, och även fortsatta uppdateringar och renoveringar senare. Det lär t ex inte gå att fortsätta att använda pjäser som härstammar från slutet av 40-talet eller sjunkbomber från 30-talet (1900-talet alltså ) 57 mm pjäsen på fördäck ska ju bytas ut mot en 57/70 Mk3 (men utan stealthkupol), men den gamla 40 mm pjäsen akterut behöver även den bytas ut mot någon typ av modernt point defence system. Sedan tycker jag att man ska uppdatera och starta tillverkning av Saab Dynamics ASW-601 som prövades på en av patrullbåtarna: http://www.youtube.com/watch?v=6rXc9FUGfEU
    
   /Per
×
×
 • Create New...