Jump to content
Sign in to follow this  
Noname

Rysslands gasledning Nord Stream genom Östersjön

Recommended Posts

@Rickard N "Been there, done that, got the t-shirt, worn a hole in it and now use it as a duster." B-)

Mina frågor kvarstår, Dock är de öppna för alla att svara på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är det bara jag som fått för mig detta eller planerade inte Ryssland att permanent stationera en militär insatsstyrka på någon av de kontrollstationer som skulle finnas längst linjen? Har fått för mig att jag läste det någonstans när det började snackas om detta i media.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Är det bara jag som fått för mig detta eller planerade inte Ryssland att permanent stationera en militär insatsstyrka på någon av de kontrollstationer som skulle finnas längst linjen? Har fått för mig att jag läste det någonstans när det började snackas om detta i media.

 

Ursprungligen planerades det att ha en serviceplattform mitt på ledningen som skulle se ut ungefär som en version av oljeplattformarna i Nordsjön. Den skulle göra det enklare att skicka de rörliga pluggar som man pumpar genom pipelines för att rensa ur avlagringar och med en mängd elektronik mäta skicket på ledningen eftersom de då bara skulle behöva färdas halva sträckan. Den skulle även kunna utnyttjas för en pumpinstallation som höjer trycket på gasen och med en pumpstation mitt på ledningen och jämnare tryckfördelning skulle man antingen kunna pumpa med lägre tryck i Ryssland och kunna bygga en billigare ledning med tunnare stålväggar eller få högre kapacitet.

 

Men en sådan fast "byggnad" skulle öppna en juridisk möjlighet för Svenska staten att hindra projektet genom att neka en form av bygglov. Kanske för att de ville undvika den risken ströks plattformen ur planerna.

 

Det fanns massor med mediaspekulationer om att Ryssland skulle använda en sådan plattform för att sätta upp antenner och sensorer för att spionera på Sverige. Jag tyckte att det var ett blajargument, visst vore det praktiskt för Rysslands motsvarighet till FRA och de skulle kunna sätta upp militära radaranläggningar på den men om Ryssland vill göra något sådant har de råd med båtar. Om plattformen hade byggts skulle jag gissa att den hade skyddats av en av Gazproms egna paramilitära styrkor om den inte hade fått så hög profil att Ryska militären hade krävt att få sitta på plattformen och vakta den mot Greenpeace osv.

 

Om det vore så att en sjöledning vore det billigaste alternativet och vi inte hade alla dessa strategiska och handelspolitiska övertoner vore den givna lösningen att mellanlanda ledningen på Gotland och driva en kompressorstation med Gotländsk vindkraft backupad med relativt billig Svensk fastlandsel.

 

Jag gissar att vi får en helt annan utveckling med starka Svenska militära installationer på Gotland för att stödja baltstaterna och att den styrkan även får till uppgift att hålla koll på att ingen sabbar gasledningen så Tyskland får sin gas samtidigt som Ryska nationalister vill ha en starkare flotta för att skydda gasledningen mot elaka hot som rustande Svenskar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag gissar att vi får en helt annan utveckling med starka Svenska militära installationer på Gotland för att stödja baltstaterna och att den styrkan även får till uppgift att hålla koll på att ingen sabbar gasledningen så Tyskland får sin gas samtidigt som Ryska nationalister vill ha en starkare flotta för att skydda gasledningen mot elaka hot som rustande Svenskar.

Kan bli en intressant ekvation att lösa. Tänker på styrkeförhållandet mellan de 12 svenska stridsvagnarna på Gotland och de 880 stridsvagnarna som Sovjetiska 11:e Armén lämnade kvar i Kaliningrad området.. Ryska RO-RO fartyg skulle ju även lägga till i Slite hamn för Pipelinebygget läste jag nånstans på forumet. Undrar ju lite försiktigt vilka som tillhör ordinarie besättningar och vilka som får lön av Twice Red Banner Baltic Fleet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ryska RO-RO fartyg skulle ju även lägga till i Slite hamn för Pipelinebygget läste jag nånstans på forumet. Undrar ju lite försiktigt vilka som tillhör ordinarie besättningar och vilka som får lön av Twice Red Banner Baltic Fleet?

Fortsätter på den konspiratoriska banan...

 

Intressant att Nordstream väldigt gentilt och storsint betalade ombyggnaden av Slite hamn långt innan de hade fått klartecken för gasledningen. Det kanske sågs som viktigt att kapacitet att ta emot RoRo-fartyg i Slite hamn fanns även för andra "alternativa" framtida användningsområden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intressant att Nordstream väldigt gentilt och storsint betalade ombyggnaden av Slite hamn långt innan de hade fått klartecken för gasledningen. Det kanske sågs som viktigt att kapacitet att ta emot RoRo-fartyg i Slite hamn fanns även för andra "alternativa" framtida användningsområden.

 

En enklare konspirationstanke är att det var ett sätt att smörja politiken på Gotland. Svenska politiker är ofta svårmutade och ett avslöjat mutförsök hade varit en PR katastrof men politiker och allmänhet blir glada över gester i form av nyttiga investeringar. Det är tämligen vanlig att stora investeringar även lämnar efter sig lite överdimensionerade byggvägar osv som kostar lite jämfört med projektet men som gör grannarna gladare.

 

Själv får jag helt enkelt inte ihop gasledningens säkerhetsbehov med de Ryska försvarssatsningarna och på den svenska sidan har gasledningen av många debattörer nästan förts fram som en invsionsförberedelse. Det här gäller något mycket större än enbart gasledningen och jag får ett intryck av att man egentligen borde tala om andra ambitioner och hot.

 

Jag tror det är klokt att rusta upp elnät och investera i alternativ till Ryska gas, det är marknadsmässigt klokt för kunderna att inte bli för beroende av en leverantör, det minskar skadorna om framtida ryska ledare stänger av kranen eller inte förmår investera i gasproduktion så avtalen kan uppfyllas och det är bra för klimatet. Den logiken gäller för en mycket stor del av EU.

 

Jag tror även att det är klokt med en militär upprustning men då är det inte gasledningen som är hotet. Det jag tror är det största hotet är olika former av ryska ekonomiska och politiska sammanbrott som kan göra det politiskt lönsamt att ge sig på Baltstaterna. Om gasledningen ger affärer som bygger upp den Ryska ekonomin på bredden minskar den på lång sikt det hotet, om gasledningen ger en koncentration av ekonomisk och politisk makt som festas upp utan investeringar för en långsiktig framtid borde den öka riskerna. Den svenska militära responsen borde vara att höja tröskeln för hur mycket fungerande militär makt en framtida rysk krigsherre/despot behöver för att marschera in i Tallinn, Riga eller Kaunas så det inte räcker med en militärorkester och välfinansierade paramilitära företagssäkerhetsstyrkor som har fått nyckelknippan till delar av den Ryska militären.

 

Det tolkar jag som att vi borde ha ett bra kuppförsvar, ett starkt flygvapen, en liten rörlig armé med symboliska mängder tung materiel i förväg utplacerad i baltstaterna och på Gotland och en plan för att kunna marschera i princip allt vi har på fastlandet i Sverige till Finland. Fortsätter det bli sämre borde det vara vettigt att skaffa två nya "slagkryssare" som har en chans till en framgångsrik duell med den starkaste Ryska flottenheten i form av två uppsättningar luftvärn, RBS-15, radarsystem och UAV:er eller spanande gripenplan som placeras på Gotland och fastlandet. Om det är viktigare med tydliga symboler än maximal kostnadseffektivitet tror jag att nästa steg borde vara att bygga en ny flygflottilj på Gotland för att få en symbolisk närhet till baltstaterna och markera att ett sönderfallet Ryssland är beroende av Svensk/Eu/Nato välvilja för att kunna handla obehindrat via Östersjön.

 

Nu målar jag upp en form av avgrundsscenario och får vi sådana på allvar kommer fysisk försörjning att vara avgörande som livsvillkor, maktmedel och konfliktanledning. Skorpar det iväg till något sådant tror jag att det sker i ett läge där gasledningen redan har blivit oviktig, inte genom att den har blivit angripen och förstörd utan för att det saknas gas att skicka genom den. Då kan det kraftfullaste medlet gentemot ett sönderfallande Ryssland vara en förmåga att gynna handel med moderata fraktioner och bromsa handel med maffia som leds av någon stalin-wannabe. Om det blir allvar är det alltså synnerligen viktigt att ha en egen stark ekonomi och helst även ett civilförsvar.

 

I en sådan fattig, sönderfallande och mörk framtid för Ryssland med flera tror jag att den svenska flottans huvuduppgift blir att så billigt och bränslesnålt som möjligt eskortera handelsfartyg på världshaven förbi diverse fallerade stater.

 

För mig känns den här formen av scenarier rimligare än "ryssen vill invadera oss genom att spana från gasledningen!", jag tror krigsrisken är synnerligen liten så länge som ekonomin mår bra och går det åt pepparn kommer det att ske under en period då det inte finns resurser för några jättesatsningar. Givet detta är det yttersta målet att se till att sönderfall som ger bokstavligt talat onda ledare inte leder till att de ledarnas makt inte kan bre ut sig över många människors liv och en stor yta och att man dessutom i möjligaste mån undviker krig. Det som skrämmer mig med Ryssland är att landet förefaller vara så instabilt att starka onda män skulle kunna ta över det helt eller i delar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intressant att Nordstream väldigt gentilt och storsint betalade ombyggnaden av Slite hamn långt innan de hade fått klartecken för gasledningen. Det kanske sågs som viktigt att kapacitet att ta emot RoRo-fartyg i Slite hamn fanns även för andra "alternativa" framtida användningsområden.

 

En enklare konspirationstanke är att det var ett sätt att smörja politiken på Gotland. Svenska politiker är ofta svårmutade och ett avslöjat mutförsök hade varit en PR katastrof men politiker och allmänhet blir glada över gester i form av nyttiga investeringar. Det är tämligen vanlig att stora investeringar även lämnar efter sig lite överdimensionerade byggvägar osv som kostar lite jämfört med projektet men som gör grannarna gladare.

 

Själv får jag helt enkelt inte ihop gasledningens säkerhetsbehov med de Ryska försvarssatsningarna och på den svenska sidan har gasledningen av många debattörer nästan förts fram som en invsionsförberedelse. Det här gäller något mycket större än enbart gasledningen och jag får ett intryck av att man egentligen borde tala om andra ambitioner och hot.

 

Ja, givetvis var det direkta syftet att effektivt tysta kritiker på Gotland genom att vara lite extra generösa med detta. Jag tror personligen inte att det fanns något annat syfte. Men som sagt vill man vara konspiratorisk...

 

Vad gäller den andra biten med skyddet av gasledningen och Östersjömarinen så behöver de ju faktiskt inte hänga ihop mer än att Östersjömarinen får en förevändning att stärka sin andel av budgeten eller på högre nivå, att Ryssland ser detta som en anledning att flytta fram sina positioner i Östersjön.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det här gäller något mycket större än enbart gasledningen och jag får ett intryck av att man egentligen borde tala om andra ambitioner och hot.

 

En färsk avhandling från Uppsala universitet som läggs fram i veckan påpekar att EU enligt gjorda prognoser kommer att behöva öka sin gasimport med 90 % fram till 2030 och huvuddelen av den ökningen kommer att behöva komma från Ryssland.

 

... the widening gap between EU production and consumption requires a 90% increase of import volumes between 2006 and 2030. The main sources of imported gas for the EU are Russia and Norway. Between them they accounted for 62% of the EU’s gas imports in 2006.

[...]

There is limited potential for increased gas exports from Norway to the EU, and all of the scenarios investigated show Norwegian gas production in decline by 2030.

 

Mot den bakgrunden föreställer man sig att det inte bara är Ryssland som varit angeläget att få till den här gasledningen. Tunga spelare inom EU - t.ex. Tyskland, kanske Frankrike och rent av Storbritannien - har sannolikt också uppmuntrat Sverige och Finland att lämna samtycke. Det stora bekymret (enligt samma avhandling) är att det inte kommer att vara möjligt att öka EU:s gasimport i takt med förbrukningsökningen, och det torde onekligen kunna ställa till problem.

 

... a 90% increase of import volumes to the EU by 2030 will be impossible to achieve.

 

Sammantaget delar jag således Magnus Redins uppfattning ovan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker inte om Sonar grejer. Plus att jag tror säkert sonar grejornas räckvidd är hemligstämplade för att kanske dölja hur pass kraftfulla dom är. Jag skulle bli mycket nöjd om FM satte ihopa något som kan spränga ledningen om det skulle behövas. Och sedan såklart bygga upp ett bättra försvar på gottland. Gärna en radarstation som sveper över Byggområdet när dom bygger den och kanske sätter ut en Båt som aktivt kontrollerar vad dom igentligen gör på båtarna. Jag vet att jag är paranoid me jag kan inte hjälpa det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag tycker inte om Sonar grejer. Plus att jag tror säkert sonar grejornas räckvidd är hemligstämplade för att kanske dölja hur pass kraftfulla dom är. Jag skulle bli mycket nöjd om FM satte ihopa något som kan spränga ledningen om det skulle behövas. Och sedan såklart bygga upp ett bättra försvar på gottland. Gärna en radarstation som sveper över Byggområdet när dom bygger den och kanske sätter ut en Båt som aktivt kontrollerar vad dom igentligen gör på båtarna. Jag vet att jag är paranoid me jag kan inte hjälpa det.

jag vet inte om sonar är normalt när de gäller undervattningsledningar. men är de som skriver ryssarnas planer hälften så kreativa som jag tror är du inte paranoid.

 

jag är gravt emot gasledningen och ryska flottans närvaro så nära svenskt teritorium.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag skulle bli mycket nöjd om FM satte ihopa något som kan spränga ledningen om det skulle behövas.

Och vad tror du Ryssarna skulle svara på det? Omgruppera till Positioner öster om Volga?

Och sedan såklart bygga upp ett bättra försvar på gottland.

Gotlands existens som Svenskt territorium borde bli det minsta problemet om Sverige spränger Gasledningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spränger vi gasledningen eller på annat sätt stoppar leveransenär det nog inte bara ryssen som blir sur.. Det är där den stora faran ligger, de gasberoende skiter i oss och låter oss överköras av leverantören för att säkra sin egen energitillförsel..

 

Ett snabbmobiliserat kuppförsvar på Gotland som på 60-talet hade varit nåt. Problemet är väl att det inte finns 900 befäl på ön som kan beväpnas i fredstid.. Är väl inte heller några 1500 HV-soldater kvar där heller skulle jag tro..

Edited by Proto

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av vilken anledning skulle vi vilja blåsa gasledningen oavsett vad som händer?

Miljöförstörelsen kommer främst drabba oss och de ekonomiska sviterna kommer göra en hel del människor rätt så sura.

Vad finns det att tjäna på att spränga den om nu en eventuell konflikt skulle komma av närvaron av skydd för just sagd gasledning?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ingen som ser kopplingen mellan byggstarten och nyheten om Svensk nyproduktion av ubåtar? För konspirationsfanatiker blir nästa slag om östersjön under ytan. Regeringen ser kanske ledningen som ett större hot än vad som hittills är officiellt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingen som ser kopplingen mellan byggstarten och nyheten om Svensk nyproduktion av ubåtar? För konspirationsfanatiker blir nästa slag om östersjön under ytan. Regeringen ser kanske ledningen som ett större hot än vad som hittills är officiellt.

 

Det är ingen gasledningen utan ett fiskeredskap för att fånga Godzilla och släppa lös henne mot Svenskarna?

 

Gasledningen i sig är inget militärt hot, hotet finns i hur vi och våra grannar hanterar ekonomiska beroenden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingen som ser kopplingen mellan byggstarten och nyheten om Svensk nyproduktion av ubåtar? För konspirationsfanatiker blir nästa slag om östersjön under ytan. Regeringen ser kanske ledningen som ett större hot än vad som hittills är officiellt.

 

Det är ingen gasledningen utan ett fiskeredskap för att fånga Godzilla och släppa lös henne mot Svenskarna?

 

Gasledningen i sig är inget militärt hot, hotet finns i hur vi och våra grannar hanterar ekonomiska beroenden.

 

Njae Magnus

 

Jag är benägen att hålla med dig, delvis. Självklart är vår självständighet en viktig faktor.

 

Men... efter att ha närmare synat våra ryska grannar på riktigt nära håll så har jag lärt en del.

 

Tex. om du tänker dig mellan/högstadiet och ett gäng pubertala pojkar. *tänk tänk*

 

Ok. Självutnämnd alfapudel "ett" kliver två steg fram för att markera/ta ett större revir av alfapudel "två". Om då alfapudel "två" inte genast kontrar med annan kraftfull markering eller dylikt så har alfapudel "ett" "vunnit makt/territoruim/tjejjer/glass.. fyll i själv... du minns nog.

 

Så här är många av de vuxna Ryssar jag mött.

 

Så vi bör nog inte ta för lätt på deras intrång i vår ekonomiska zon, det kan kosta att återta.

 

Fast vad vet jag, gamla fnask som prostinnan sade.

 

Pappsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ingen som ser kopplingen mellan byggstarten och nyheten om Svensk nyproduktion av ubåtar? För konspirationsfanatiker blir nästa slag om östersjön under ytan. Regeringen ser kanske ledningen som ett större hot än vad som hittills är officiellt.

 

Nya ubåtar är industristöd rätt och slätt. Har inget med ny gasledning att göra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nya ubåtar är industristöd rätt och slätt. Har inget med ny gasledning att göra.

Precis. Gasledningar under vatten har ingen som helst gemensam nämnare med ubåtar. Undervattensverksamhet övervakas bäst med stridsvagnar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nya ubåtar är industristöd rätt och slätt. Har inget med ny gasledning att göra.

Precis. Gasledningar under vatten har ingen som helst gemensam nämnare med ubåtar. Undervattensverksamhet övervakas bäst med stridsvagnar.

 

Nu går vi lite OT, men titta på nedanstående:

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_moto...ticle669710.ece

http://www.e24.se/business/verkstadsindust...aten_670147.e24

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?...artikel=2966827

 

När politikerna säger nya ubåtar så är det för att man vill ha en beställare i FM...

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6194041

 

"Gasledningen Nordstream på Östersjöns botten från Ryssland till Tyskland var mycket kontroversiell när den
byggdes - nu planerar ryska Gazprom att anlägga ytterligare en pipeline i Östersjön.
När Nordstream skulle byggas hade Sverige ett ord med i laget eftersom ledningen går genom den svenska ekonomiska zonen i Östersjön. Regeringen
höll i det längsta inne med sitt besked men gav till slut sitt tillstånd, trots den oro som fanns då bland annat om de miljömässiga konsekvenserna.
Nordstream är igång med full kapacitet sedan slutet av 2012 och nu vill huvudägaren, ryska Gazprom, utöka kapaciteten och anlägga ytterligare en
ledning som ska gå mer eller mindre parallellt med den nuvarande och alltså landa i Tyskland."
Ryssen igång med att provocera fram nya bråk?
Edited by vikingman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har de lagt en ledning kan de väl lika gärna lägga en till, varför inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://gcaptain.com/merkel-wants-10-billion-expand-russian-subsea-gas-pipeline/

 

Merkel Wants $10 Billion To Expand Russian Subsea Gas Pipeline

 

People living in the sparsely populated area have filed almost 160 objections. Local approval is still pending and the site also requires removal of two shipwrecks sunk by the Swedish navy in the 18th century. European allies have also objected — worried that the project will deepen Europe’s reliance on supplies from an increasingly antagonistic Russia — and U.S. lawmakers have proposed stiffer sanctions on energy companies that do business with Russia.

 

Någon som har en aning vilka dessa två skeppsvrak är?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-07-06 at 10:33 AM, vikingman said:

Någon som har en aning vilka dessa två skeppsvrak är?

Ingen alls.

Men jag vet att det handlar om 20 små skepp sänkta på grunt vatten för att skapa ett hinder.

http://www.academia.edu/14143380/The_Great_Northern_War_underwater_A_Swedish_ship_barrier_of_1715_in_Northeast_Germany

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   Kreml schickt U-Boot durch die Ostsee
   (tysk artikel, google translate kraschade)
    
   I och med detta så har den ryska baltiska flottan 4 aktiva ubåtar och därmed förmodligen flest aktiva ubåtar i Östersjön (åtminstone för tillfället). Tyskarna har pappret sex operativa AIP ubåtar, men i praktiken är bara en eller två av dessa är aktiva (resten är under reparation/underhåll eller väntar på detta). Polska och svenska marinerna har tre aktiva ubåtar var (om man räknar med HMS Gotland som nyligen sjösattes efter HTM; HMS Uppland tillförs nästa år; de svenska ubåtarna är alla AIP ubåtar).
    
   EDIT: Kola Flotilla is 36 years of age
    
   Artikeln från ryska försvarsdepartementet antyder att det kan vara fråga om en tillfällig ombasering av Vladikavkaz. Även robotjagaren Severomorsk av Udaloy-klass befinner sig i Östersjön i samband med marinparaden 29 Juli i St Petersburg, och den nybyggda robotkorvetten Uragan (project 22800) som genomför provturer på Ladoga kommer likaså att delta.
    
   /Per
  • By Perman
   Russian navy ship crashes into vessel carrying livestock in Black Sea
    
   Tydligeh så ska alla sjömän på det ryska fartyget ha räddats. Hur det har gått med besättningen och djuren på det andra fartyget är ännu okänt.
    
   EDIT: Det andra fartyget ska bara ha fått mindre skador: Russian spy ship sinks off Turkey after collision with freighter
    
   /Per
    
    
    
    
  • By Perman
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23782512.ab
    
   http://www.blt.se/karlskrona/rysk-forflyttning-en-stark-markering/
    
   Fartygen som gick igenom Stora Bält nu i kväll är av Buyan M-klass och är bestyckade med 8 st kryssningsmissiler vardera av typ Kalibr-NK (3M-54 Klub) eller P-800 Onix. Kalibr-Nk är en kryssningsmissil i första hand för landmål men som även finns i 'anti-ship' och 'anti-submarine' versioner. De flesta versioner är överljudsrobotar, men det finns även en underljudsversion med längre räckvidd. P-800 Onix är ren sjörobot med överljudsfart. Fartygens namn är Zelenyy Dol resp. Serpukhov, och de har tidigare i augusti i år avfyrat kryssningsmissiler från Medelhavet mot mål i Syrien. De kom i tjänst så sent som i dec 2015.
    
   Även om fartygen är bestyckade med ett mycket potent kryssningsrobotsystem som från Östersjön kan nå mål på Island, så har de bara korträckviddiga värmesökande luftvärnsrobotar av MANPADs typ för egenskydd (monterade i 2x4 fasta lavettage typ Komar). Inte för att jag vill undervärdera införseln av detta Kalibr-NK system i Östersjön, men i ärlighetens namn så tycker jag att man i media även borde nämna att Ryssland nyligen förflyttat två toppmoderna fregatter av Steregushchiy-klass FRÅN Östersjön till Svarta Havet.
    
   /Per
  • By Perman
   Rysslands enda docka för sina största örlogsfartyg har sjunkit
    
   Dockan uppges ha sjunkit efter att pumparna havererat när strömmen försvann och vatten trängt in. Den är en av världens största torrdockor och byggdes på Götavarvet i Göteborg 1980, och är den enda ryska torrdocka som rymmer hangarfartyget Admiral Kuznetsov  (project 1143.5) och den atomdrivna slagkryssaren Pjotr Velikij (project 1144 Orlan). Dockan verkar ha sjunkit i havet och det finns uppgifter om att även hangarfartyget har ett 5m långt hål i vattenlinjen och ett 4x5 m hål i flygdäcket efter att en kran kollapsat över fartyget (rysk media rapporterar dock att hon inte skadats). 1 man rapporteras omkommen och minst fyra är skadade. Hangarfartyget var på väg att avsluta en omfattande renovering och modernisering i dockan.
    
   /Per
  • By Perman
   World’s largest air-cushion amphibious assault ship to undergo repairs at Baltic shipyard
    
   Det finns två st svävare av Zubr klassen i östersjöflottan. Svävare är ganska komplexa och känsliga fartyg som kräver mycket underhåll för att fungera. Det var ju en av anledningarna till att finska marinen till slut övergav sitt Flottilj 2000 projekt, där ytattacken i framtiden bl a skulle ha bestått av (4 st?)små robotbestyckade svävare ledda av två flottiljledare av Hamina klassen. Östersjöflottans två stora Zubr svävare har kapacitet att landsätta minst 3 strv/10 BTR/8 BMP + 360 soldater på Gotland mindre än 3 timmar efter att man lämnat Baltyisk. Efter ytterligare 6-8 timmar tillkommer sedan övriga amfibiefartyg (med bl a 4 stora landstigningsfartyg av Ropucha klass) med sin last. Grekiska marinen har fyra svävare av Zubr klassen.
    
   Air cushion small landing ships Project 12322 Zubr Project 12322E
    
   Projekt 1232.2 Zubr
    
   /Per
×
×
 • Create New...