Jump to content
Sign in to follow this  
Noname

Rysslands gasledning Nord Stream genom Östersjön

Recommended Posts

Sökte och såg att det faktiskt inte fanns någon vettig tråd för den här debatten (Zapad-tråden känns inte helt rätt...)

 

I min mening är Nordstreams planerade gasledning från Ryssland genom Östersjön in i Tyskland en av de största säkerhetspolitiska händelserna i vårt närområde sedan Sovjet upplöstes.

 

Kort bakgrund

Nordstream är ett ryskt-tyskt gaskonsortium där VD:n är en tysk f.d. agent i STASI, styrelseordförande är f.d. förbundskansler Gerhard Schröder. Majoritetsägare är ryska Gazprom som ägs av ryska staten. Med dessa fakta så kan ju var och en förstå att gasledningen är tungt uppbackad av de högst politiska företrädarna i Ryssland och Tyskland.

 

För att få igenom bygget av gasledningen var Nordstream tvunget att få tillstånd från länderna där gasledningen skulle gå igenom deras ekonomiska zoner och i vissa fall även på deras territorialvatten. I dagsläget har alla länder utom Ryssland och Tyskland gett sitt godkännande (men detta är bara formaliteter). Men arbetet med tillstånd har varit hårt för Nordstream och Ryssland som har utövat mycket mycket politisk press och lagt ner mycket pengar. Det har även förekommit mutanklagelser i och med detta. Det har spenderats väldigt mycket konsultpengar för att bearbeta makthavare i Sverige och bl.a. har förre VD:n och ordföranden i Handelsbanken, Lars O Grönstedt anställts som Nordstreams talesperson och rådgivare i Sverige. Innan han kom in i bilden såg det ut som om det skulle bli ett svenskt nej men han anses starkt ha bidragit till att det trots allt blev ett ja. I slutet stod allt och vägde på en svensk miljöprövning. Därutöver har Nordstream även betalat ut 75 Mkr till en ny hamn i Slite på Gotland som ska användas vid byggandet av gasledningen. Hamnen ska kunna ta emot ryska RoRo-fartyg. Intressant citat från DI Dimension nr 4 2009:

 

Sveriges ambassad i Moskva får under den svenska miljöprövningen flera gånger känna på rysk ilska. Motståndet i Baltikum och Polen mot gasledningen gör att allt hopp står till Sverige och den ryska ivern att övertyga svenskarna har ingen gräns. I en rapport hem till utrikesdepartementet i Sverige rapporterade ambassadören Johan Molander i april förra året att ett möte på ryska UD om en svensk kandidatur till posten som generalsekretare i världshandelsorganisationen WTO kom att handla om Nordstream. ”Nordstream hanteras egentligen inte på denna enhet. Möjligen kan det vara så att generalinstruktion har gått ut i ärendet”, konstaterar ambassadör Molander.

 

Längre ner kan man läsa att rysk media har varit väldigt hårda i kritiken mot den utdragna svenska tillståndsprocessen...

 

”Enligt svensk lagstiftning kan landets regering terrorisera en sökande med ekologiska expertutredningar i ett och ett halvt år. Det är emellertid omöjligt att ignorera Sverige. Men att komma överens med Sverige blir inte enkelt.” Sveriges ambassad skickade hem artikeln till Regeringskansliet och UD

i en av flera alarmerande rapporter. Den skarpaste kritiken från Nordstreams tekniske direktör har dock hemligstämplas med hänvisning till att det skulle skada Sveriges relation till annat land om innehållet blev känt.

 

Nuläget och konsekvenser

Gasledningen ska enligt plan börja byggas i år och de första gasleveranserna ska ske 2012. Givetvis har det kommit upp många säkerhetspolitiska argument i Sverige mot en gasledning. Bl.a. har Ryssland deklarerat att de ska skydda sin ledning med hjälp av Östersjömarinen. Ett av de uttalade syftena med Zapad 09 var att öva beskyddet av gasledningen.

 

I veckan kom också denna nyhet http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3349914

Gasledning ger rysk kontroll över u-båtar

Det omdiskuterade bygget av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland ger Ryssland kontroll över u-båtstrafiken i Östersjön. Med hjälp av sensorer kan Ryssland se alla u-båtar som passerar på internationellt vatten.

 

Längs med bolaget Nordstreams 120 mil långa gasledning kommer det att placeras sensorer. Det är de som ger Ryssland möjlighet att se u-båtarna, enligt Fredrik Westerlund, som är säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

 

– Svenska eller andra u-båtar som vill segla i Östersjön kommer inte att kunna segla över Nordstream-ledningens sträckning utan att bli registrerade. Det inskränker manöverutrymmet för svenska och andra, utländska u-båtar.

 

De ryska sensorerna efter den 120 mil långa gasledningen Nordstream kommer att vara i form av ledningar, som ser ut precis som vanliga elledningar, säger Fredrik Westerlund.

 

Den svenska försvarsmakten räknar också med att Ryssland kommer att bevaka gasledningen med krigsfartyg, eftersom bland andra Vladimir Putin tidigare sagt att det kommer att göras. Det säger Försvarsmaktens utvecklingschef Michael Moore.

 

Försvarsmakten har nu också börjat anpassa sig till det nya säkerhetspolitiska förhållandet när man bl.a. i höstas genomförde beredskapsövningen Dagny II på Gotland.

 

Väldigt intressant är även att kommande övningar fokuserar på gasledningen i Östersjön fast där scenariot istället gäller en oljeledning som går från Nordsjön genom Kattegatt till Tyskland. I scenariot anges att denna oljeledning är den främsta energikällan för STORMAKTEN (!) som även anser Sverige som ett hot mot energiförsörjningen. Detta utvecklar sig sedan till att STORMAKTEN genomför en invasion av Jämtland och Västsverige...

 

Detta är alltså ett färskt svenskt övningsscenario på taktisk- och operativ nivå. Att ha en stormakt som B-sida har ju inte övats sen tidigt 90-tal! Är detta en omläggning av svensk militär doktrin och början på ett långsamt svenskt uppvaknande?

 

Jag tycker i alla fall att detta är väldigt anmärkningsvärt (och positivt). Vad tycker ni?

 

Edit: rättstavning

Edited by Noname

Share this post


Link to post
Share on other sites

En fråga: de där sensorerna som det talas om; vilken civil/fredstida funktion är det tänkt att de ska ha?

 

Alltså, varför installerar man dessa sensorer? Och nu menar jag inte "för att kunna följa svenska eller finska atomdrivna och kärnvapenbestyckade boomers" :banghead:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Upptäckt och positionering av läckor. Konstruktionen med många hydrofoner (alt. accelerometrar) placerade längs en hyfsat rät linje gör att det blir ganska enkelt att använda dem även i sonarapplikationer.

 

/mdn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kort bakgrund

Nordstream är ett ryskt-tyskt gaskonsortium där VD:n är en tysk f.d. agent i STASI, styrelseordförande är f.d. förbundskansler Gerhard Schröder. Majoritetsägare är ryska Gazprom som ägs av ryska staten. Med dessa fakta så kan ju var och en förstå att gasledningen är tungt uppbackad av de högst politiska företrädarna i Ryssland och Tyskland.

 

Det är väl inget konstigt att förre detta agenter/toppmilitärer från det forna östblocket befinner sig på ledande positioner idag. Det är ju trots allt oftast de främsta, framförallt i diktaturer, som hamnar i ledningen på kontrollerande organisationer. Att vara VD för ett företag som vet efterfrågan, lönekostnad, kostnad för insatsvaror mm (planekonomi) är ju knappast en utmaning emedan uppgiften att hålla folket under kontroll torde vara det. Dessutom är jag övertygad om att dessa personer lärde sig en hel del om det politiska maktspel som förekommer i alla företag och är en extremt viktig del för att ta sig till toppen.

 

Jag tror dock gasledningen innebär en långt större säkerhetspolitisk risk än vad Nationen Sverige ännu insett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag tror dock gasledningen innebär en långt större säkerhetspolitisk risk än vad Nationen Sverige ännu insett.

 

 

Jag skulle kunna drista mig att omformulera din mening till ”Jag tror dock gasledningen innebär en långt större säkerhetspolitisk risk än vad Nationen Sverige officiellt vågar medge."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kort bakgrund

Nordstream är ett ryskt-tyskt gaskonsortium där VD:n är en tysk f.d. agent i STASI, styrelseordförande är f.d. förbundskansler Gerhard Schröder. Majoritetsägare är ryska Gazprom som ägs av ryska staten. Med dessa fakta så kan ju var och en förstå att gasledningen är tungt uppbackad av de högst politiska företrädarna i Ryssland och Tyskland.

 

Det är väl inget konstigt att förre detta agenter/toppmilitärer från det forna östblocket befinner sig på ledande positioner idag. Det är ju trots allt oftast de främsta, framförallt i diktaturer, som hamnar i ledningen på kontrollerande organisationer. Att vara VD för ett företag som vet efterfrågan, lönekostnad, kostnad för insatsvaror mm (planekonomi) är ju knappast en utmaning emedan uppgiften att hålla folket under kontroll torde vara det. Dessutom är jag övertygad om att dessa personer lärde sig en hel del om det politiska maktspel som förekommer i alla företag och är en extremt viktig del för att ta sig till toppen.

Nej, jag tycker heller inte att det är så konstigt och det var väl främst styckena under sista quoten i ursprungsinlägget som var diskussionsgrunden.

 

I DI Dimension nr 4 2009 (som del av faktan i inlägget byggde på) står även följande om Nordstreams VD.

En före detta agent för Östtysklands säkerhetstjänst Stasi leder Nordstream. Han heter Matthias Warnig men var mer fruktad under kodnamnet Arthur i Stasi. Hans specialitet var bland annat att infiltrera främmande näringsliv och en av hans många medaljer var en belöning för infiltration av västtysk energiindustri, enligt tysk press som har forskat i Stasis öppnade arkiv. Själv sticker inte Matthias Warnig under stol med sitt förflutna och så sent som i oktober 1989 – bara veckor före Berlinmurens fall – fick han ta emot sju guldmedaljer för sitt arbete som spion av Stasis chef Erich Fritz Emil Mielke. En viktig förklaring till att Matthias Warnig lyckades så bra inom Stasi var att han hade nära kontakt med den dåvarande KGB-officeren Vladimir Putin, som senare kom att bli president i Ryssland och central inom Gazprom som äger Nordstream. Matthias Warnig är fortfarande vd för Nordstream, även om hans förflutna inom Stasi blev ett problem när Gerhard Schröder rekryterades till ordförandeposten i gaskonsortiet och därmed blev den förre Stasiagentens edsvurne. Mattias Warnig kom också att bli en viktig spelare på den svenska arenan, om än i det fördolda.

 

Det enda anmärkningsvärda med honom är i så fall kontakten med Putin på 80-talet som i sig iofs inte behöver betyda något idag (men givetvis torde de ha en nära kontakt idag också...)

 

Jag skulle kunna drista mig att omformulera din mening till ”Jag tror dock gasledningen innebär en långt större säkerhetspolitisk risk än vad Nationen Sverige officiellt vågar medge."

 

Jag håller med. Detta har ju dock visat sig bl.a. genom den ökade svenska militära närvaron på Gotland. Nu är det inte längre någon hemlighet att detta var en uttrycklig order från ÖB om ökad närvaro på Gotland bl.a. genom stridsvagnskompaniet som är förrådsställt samt att övningar i ökad utsträckning ska förläggas där (bl.a. Dagny II, lokala övningar av AMF 1, IA 09, missionsutbildning FS mm).

 

Men som sagt, nu börjar det bli officiellt att den ryska gasledningen i Östersjön ses som ett sånt stort potentiellt hot då Försvarsmakten bygger motsvarande övningsscenarion med ledningar på havsbotten där fienden utgörs av

 

- En STORMAKT

- Har HÖGTEKNOLOGISK STATUS

 

och angriper vårt territorium under olika förevändningar av att man behöver skydda sin energiförsörjning.

 

För er som inte är insatta kan jag säga att motståndare vid stora övningar byggs utifrån "Handbok Fiktiv motståndare" som har ersatt de gamla "Handbok Stormakten" med flera. I den publikationen finns det fyra olika aktörer med olika teknologisk status:

- Högteknologisk status (jmf USA/delar av Rysslands armé m.fl)

- Gammal teknologisk status (jmf teknik från 60-70-tal och begränsad operativ- och taktisk förmåga t.ex. Sverige)

- Låg teknologisk status (jmf Afghanistan, länder i Afrika)

- Motståndare som tillämpar alternativa (icke-konventionella) metoder.

 

På 2000-talet har den lågteknologiska motståndaren varit den dimensionerande vid svenska övningar, därför är detta så stort.

 

Till detta kan jag tillägga att Försvarsmakten i "Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009" deklarerat att man pga neddragningar tvingats dimensionera försvaret för att endast möta en motståndare med gammal teknologisk status eller lägre...

Share this post


Link to post
Share on other sites

I FM remissvar 07 påpekas detta.

Gasledningen med tillhörande underhållsplattform skulle kunna utrustas med sensorer avsedda

för underrättelseinhämtning. Dessa sensorer skulle kunna inhämta olika typer av

information under ytan, på ytan och i luften. Den aktör som eventuellt skulle få tillgång till

sådan information längs hela eller delar av gasledningen skulle ha informationsfördelar

gentemot andra aktörer i Östersjön

 

 

Annan leverantör av skiten

:lala:

Edited by Dobberman
Fippla filhosting

Share this post


Link to post
Share on other sites
I FM remissvar 07 påpekas detta.
Gasledningen med tillhörande underhållsplattform skulle kunna utrustas med sensorer avsedda

för underrättelseinhämtning. Dessa sensorer skulle kunna inhämta olika typer av

information under ytan, på ytan och i luften. Den aktör som eventuellt skulle få tillgång till

sådan information längs hela eller delar av gasledningen skulle ha informationsfördelar

gentemot andra aktörer i Östersjön

Yttrandet i helhet

Kan du lägga upp den pdf:en på nåt annat ställe där det faktiskt går att ladda ner den...rapidshare suger.

 

Tack på förhand ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om en stormakt angriper oss för att skydda sin energiförsörjning och det har någon koppling till gasledningen är den närmaste stormakt som kommer att försörjas via ledningen Tyskland.

 

Om vi skall skydda oss mot dem föreslår jag att huvuddelen av investeringarna görs inom ny elproduktion med en rejäl export till Tyskland så bråk med oss ger brist på el i norra Tyskland.

 

Sedan är det stora säkerhetspolitiska problemet med ledningen att Ryssland kan sätta sig hårt på Ukraina, Vitryssland eller för oss ännu värre baltstaterna och i första skedet hota stänga av kranarna till alla utom Tyskland och i andra skedet stänga av till Tyskland för att straffa centrala EU om Tyskland eller EU motsätter sig detta. Så frågan är om mäktiga ryssar framöver anser att makt och i värsta utökat territorium är viktigare än avtalsföljande och vanlig ekonomi.

 

Jag är inte speciellt oroad över sonarspaning edyl från gasledningen eftersom de har råd med båtar om de verkligen är intresserade.

 

Sedan är är det bra med ett fungerande försvar för att hantera olika former av politiska sammanbrott även om huvuddelen av investeringarna kan göras strikt produktiva.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Om en stormakt angriper oss för att skydda sin energiförsörjning och det har någon koppling till gasledningen är den närmaste stormakt som kommer att försörjas via ledningen Tyskland.

 

Om vi skall skydda oss mot dem föreslår jag att huvuddelen av investeringarna görs inom ny elproduktion med en rejäl export till Tyskland så bråk med oss ger brist på el i norra Tyskland.

 

Sedan är det stora säkerhetspolitiska problemet med ledningen att Ryssland kan sätta sig hårt på Ukraina, Vitryssland eller för oss ännu värre baltstaterna och i första skedet hota stänga av kranarna till alla utom Tyskland och i andra skedet stänga av till Tyskland för att straffa centrala EU om Tyskland eller EU motsätter sig detta. Så frågan är om mäktiga ryssar framöver anser att makt och i värsta utökat territorium är viktigare än avtalsföljande och vanlig ekonomi.

 

Jag är inte speciellt oroad över sonarspaning edyl från gasledningen eftersom de har råd med båtar om de verkligen är intresserade.

 

Sedan är är det bra med ett fungerande försvar för att hantera olika former av politiska sammanbrott även om huvuddelen av investeringarna kan göras strikt produktiva.

Ja, man får ju inte läsa scenariot som fan läser bibeln...

 

Jag tolkar det som att Sverige faktiskt ser gasledningen som något som kan leda till ett militärt hot i framtiden. Det handlar ju mer om att skicka en signal att vi tar detta på allvar och förbereder oss utefter hela den militärpolitiska skalan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Därför så skickar vi 12 obemmanade stridsvagnar till gotland för förrådställning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Därför så skickar vi 12 obemmanade stridsvagnar till gotland för förrådställning.

 

Jag har ingen koll på antalet men det är en god idé.

 

Om vi ordnar och övar allt för att ha 12 stridsvagnar med tillbehör stående på Gotland

och vid behov flyga eller skeppa över personal till dem har vi koll på mycket av det som

behövs för att ställa 12 stridsvagnar eller fler i Estland, Lettland eller Litauen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Därför så skickar vi 12 obemmanade stridsvagnar till gotland för förrådställning.

 

Jag har ingen koll på antalet men det är en god idé.

 

Om vi ordnar och övar allt för att ha 12 stridsvagnar med tillbehör stående på Gotland

och vid behov flyga eller skeppa över personal till dem har vi koll på mycket av det som

behövs för att ställa 12 stridsvagnar eller fler i Estland, Lettland eller Litauen.

Haha, ja den utfästelsen (riksdagens solidaritetsförklaring) blev ju succé...vår försvarspolitiska trovärdighet bland våra grannländer är ju enastående.

 

Det kompaniet vi lyckas uppbåda som kanonmat i Baltikum lär ju hoppa av iver...

Share this post


Link to post
Share on other sites
har vi koll på mycket av det som

behövs för att ställa 12 stridsvagnar eller fler i Estland, Lettland eller Litauen

 

Hur menar du?

Share this post


Link to post
Share on other sites
har vi koll på mycket av det som

behövs för att ställa 12 stridsvagnar eller fler i Estland, Lettland eller Litauen

 

Hur menar du?

Jag tror att han syftar på uttalandet av vår förre "Landsfader" som var i stil med: Baltländernas sak är vår, vi kommer att med vapen i hand

försvara Baltländernas suveränitet.

Eller hur han nu formulerade det.

 

Saken är den att 12 122:or på Gotland ger inget flexibelt strategiskt försvar, snarare vittnar det om den totala systemkollaps som

idag är vårat territoriella försvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag tror att han syftar på uttalandet av vår förre "Landsfader" som var i stil med: Baltländernas sak är vår, vi kommer att med vapen i hand

försvara Baltländernas suveränitet.

Eller hur han nu formulerade det.

 

Saken är den att 12 122:or på Gotland ger inget flexibelt strategiskt försvar, snarare vittnar det om den totala systemkollaps som

idag är vårat territoriella försvar.

 

Jo men jag trotts allt ganska glad över att saker börjar fungera lite bättre.

Hellre ett litet försvar som över huvud taget funkar till någonting än ett fortsatt förfall.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Från dagens SvD

 

FP vill stärka försvaret

 

Det svenska försvaret behöver rustas upp, framför allt med tanke på utvecklingen i Ryssland. Det skriver Folkpartiledaren Jan Björklund på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

 

Tillsammans med partikamraterna Allan Widman och Birgitta Ohlsson, talespersoner i försvars- respektive utrikespolitiska frågor, redogör han för det försvarspolitiska program som partiledningen inom kort väntas anta. En av punkterna är att Gotlandsbrigaden (P18) ska återuppsättas, något som Björklund tidigare uttalat.

 

Andra punkter i programmet är att Visbykorvetterna ska färdigställas och placeras ut på förband, att armén ska organiseras i fem brigader, att den tänkta avvecklingen av stridsfordon inte ska få genomföras.

 

Folkpartiet vill även bryta upp Högkvarteret, som man kallar överbyråkratiserat, i flera regionala staber. Partiet vill inte att flygvapnet ska bantas mer och dagens antal Jas-plan bör bibehållas och moderniseras.

 

Folkpartiet är redo att fatta beslut om ökade anslag till försvaret i nästa försvarsbeslut, som ska fattas under kommande mandatperiod. Nästa försvarsbeslut måste fokusera mer på hotbilden i Sveriges närområde, i synnerhet Östersjöområdet, enligt debattartikeln.

 

 

Artikel i orginal hittar ni här.

 

Och här är själva debatt artikeln.

 

Försvaret av Sverige måste stärkas

 

ÖKAD HOTBILD Sveriges försvarsförmåga kring Östersjön har skalats ned för långt. Nu växer ­hotbilden just där. Försvaret måste rustas för att återigen kunna försvara Sverige, ­skriver Jan Björklund, Allan Widman och Birgitta Ohlsson (FP) i ett nytt försvarspolitiskt program.

 

Den politiska utvecklingen i Ryssland är oroande. Ryssland är idag mer auktoritärt än under Jeltsin. Arbetsvillkoren för såväl den politiska oppositionen som för granskande regimkritiska journalister är mycket svåra. I stora kretsar av det ryska samhället finns en ny Stalinkult som skrämmer. Det aggressiva maktspråket mot små grannländer är oroande, inte minst invasionen av Georgien överraskade omvärlden genom sin brutalitet. Den ekonomiska tillväxten sedan millennieskiftet går bland annat till militär återupprustning.

 

De svenska försvarsbesluten sedan Berlinmurens fall har alla utgått från att utvecklingen i Ryssland är på väg åt rätt håll. Styrkan och beredskapsnivån på vårt försvar måste kunna variera över tid med hänsyn till utvecklingen i vår omvärld.

 

Att sänka garden i det svenska invasionsförsvaret under 90- talet var rätt tänkt utifrån den utveckling som då kunde ses. Men den analys vi gör av utvecklingen i Ryssland leder oss till slutsatsen att vi befinner oss vid en vändpunkt. Under den kommande mandatperioden skall riksdagen fatta ett nytt försvarsbeslut. Vår bedömning är att den svenska nationella försvarsförmågan återigen måste stärkas. Sverige kommer att behöva rusta upp sitt försvar.

 

Inte minst energifyndigheter i Norra Ishavet leder till ett ökat säkerhetspolitiskt intresse i norr. Den rödgröna regeringen i Norge genomför förstärkningar av det norska försvaret i nordområdena.

 

Också i Östersjöområdet tillkommer nya energipolitiska aspekter; stora delar av Nordvästeuropa håller på ett göra sig beroende av rysk gas. Gasledningen kommer att flytta fram Rysslands geopolitiska intressen i Östersjön.

 

Vi vill på intet sätt ställa svenska internationella militära insatser i motsatsställning till att försvara Sverige. Det svenska deltagandet i Afghanistan är både riktigt och viktigt. Men nästa försvarsbeslut måste trots det fokusera mer på hotbilden i vårt närområde, i synnerhet i Östersjöområdet. Det svenska försvarets förmåga att verka i Östersjöområdet har, enligt vår mening, skalats ned för länge och för långt.

 

Gotland avmilitariserades med 2004 års försvarsbeslut. Gotland är speciellt. Det är en stor plattform mitt i Östersjön som kan användas för många militära syften. Det är en gammal svensk militär sanning att ett oförsvarat Gotland är lätt att inta, medan ett invaderat Gotland är omöjligt för Sverige att återta.

 

I ett försvarspolitiskt program som Folkpartiets partiledning inom kort föreslås besluta om, vill vi särskilt markera följande punkter som viktiga inför det försvarsbeslut riksdagen ska fatta nästa mandatperiod:

 

1. Gotlandsbrigaden (P18) bör återuppsättas.

 

2. Visbykorvetterna har hittills kostat drygt 10 miljarder kronor, trots det är de inte användbara. Korvetterna måste nu färdigställas, beväpnas och förbandssättas.

 

3. Armén bör på sikt organiseras i fem brigader i en förbandsreserv som kan mobiliseras på relativt kort tid. Det nya systemet med bataljonsstridsgrupper har tillkommit för att försörja de internationella insatserna, men för att försvara Sverige krävs större enheter, brigader. Alla moderna befintliga stridsvagnar, stridsfordon, artilleripjäser och luftvärnssystem skall bibehållas. Den avveckling som har varit tänkt av moderna stridsfordon bör inte få genomföras.

 

4. Krigsplanläggningen för att försvara Sverige behöver återupptas. Det överbyråkratiserade Högkvarteret på Lidingövägen behöver brytas upp i bland annat några regionala staber. Man kan tänka sig tre militärkommandon för att planera och leda försvaret; ett i nord, ett i syd och ett särskilt Östersjökommando.

 

5. Flygvapnet bör inte minskas mer. Dagens antal Jas-plan bör bibehållas och moderniseras utifrån svenska operativa behov.

 

6. Vi inser att ökade försvarsambitioner kan komma att kräva ökade ekonomiska ramar. Vi är i så fall beredda att fatta sådana beslut under nästa mandatperiod.

 

De rödgröna partierna föreslår nya stora nedskärningar i det svenska försvaret. Vilken analys av Ryssland som ligger bakom deras förslag är obegripligt. Vi vill varna för att försvaret av vår frihet och säkerhet återigen ska ses som en budgetregulator. Att försvara landet är en av statens mest grundläggande kärnuppdrag.

 

JAN BJÖRKLUND

 

partiledare FP

 

ALLAN WIDMAN

 

försvarspolitisk talesperson FP

 

BIRGITTA OHLSSON

 

utrikespolitisk talesperson FP

 

 

Och artikel hittar ni i orginal här

 

Så det verkar som om iallafall opositionen har uppmärksammat läget, antagligen har den sittande regerigen också gjort det, men jag kan erkänna att jag är dålig insatt i politiken runt denna gasledningen. Men givet den sista paragrafens innehåll så bör deras vy skillja sig markant från den som de som skrivit artikeln har. Nu kan vi ju bara hoppas att detta inte bara är valfläsk, men jag skulle tro att det inte är en direkt lämplig metod att använda hot mot rikets säkerhet som medel för att fiska röster, även om det säkerligen används över allt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Frykis

 

Nej val fläsk är det nog inte, man skulle kunna fiska mer röster med bättre sjukvård som exempel. Men en sak jag undrar ifall vi ska öka militärens aktivitet, kommer vi ha tillräckligt med folk? är det inte så att värnplikten kanske lades ner lite för tidigt just nu när gas ledningen kom?

jag tycker att dom i det nya systemet ( även om det inte ser ut så nu) borde ha värnplikt på 3 månader det vill säga en gsu ifall det skulle hända något så kan dom iallafall hålla i ett vapen och kunna orienterna sig någorlunda i krig.Gasledningen tycker jag kunde ha utrustats på andra sätt än att ha sensor,det är bara absurt enligt min mening att ha koll på alla ubåtar etc men jag är inte så insatt för att kunna yttre mig alltför mycket. :banghead:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej den stora frågan är väl ändå hur vi ska kunna ha folk till fem stycken brigader. Det enda som går då utan att öka försvarsbudgeten fruktansvärt mycket är ju att återinföra värnplikten. Socialdemokraternas förslag om tre månaders värnplikt verkar helt plötsligt inte så dumt längre i så fall.

 

Jag kan inte komma på något annat sätt att få tillräckligt med personal till brigaderna än värnplikt i alla fall.

 

Edit: Man kanske skulle kunna ha folk vars kontrakt tagit slut krigsplacerade också, men det skulle inte räcka till allt.

Edited by Kolind

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så det verkar som om iallafall opositionen har uppmärksammat läget, antagligen har den sittande regerigen också gjort det, men jag kan erkänna att jag är dålig insatt i politiken runt denna gasledningen. Men givet den sista paragrafens innehåll så bör deras vy skillja sig markant från den som de som skrivit artikeln har. Nu kan vi ju bara hoppas att detta inte bara är valfläsk, men jag skulle tro att det inte är en direkt lämplig metod att använda hot mot rikets säkerhet som medel för att fiska röster, även om det säkerligen används över allt.

 

FP är inte i opposition. Vänsterblocket är det.

 

Nej den stora frågan är väl ändå hur vi ska kunna ha folk till fem stycken brigader. Det enda som går då utan att öka försvarsbudgeten fruktansvärt mycket är ju att återinföra värnplikten. Socialdemokraternas förslag om tre månaders värnplikt verkar helt plötsligt inte så dumt längre i så fall.

 

Jag kan inte komma på något annat sätt att få tillräckligt med personal till brigaderna än värnplikt i alla fall.

 

Edit: Man kanske skulle kunna ha folk vars kontrakt tagit slut krigsplacerade också, men det skulle inte räcka till allt.

 

Ettårig frivillig militärtjänstgöring liknande dagens värnplikt med därpå följande krigsplacering kanske kunde vara något? Därefter inkallelse enligt pliktlagen som även i framtiden kan användas i en krigs/krissituation. Ovanpå/efter detta kan ju även stående förband finnas för att tillgodose den omedelbara beredskapen samt internationella insatser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Meteor

 

Det låter som det bästa i mina öron också, men det känns inte som om något parti skulle vilja lägga ut så mycket pengar på det. Det känns som att man får dra ner på ambitionerna en aning om man ska ha båda delar. Men den bästa lösningen enligt mig också

 

Just nu känner jag mest att det kanske skulle vara bättre att ha kvar pliktlagen som den var och köra på på det gamla systemet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag tror att han syftar på uttalandet av vår förre "Landsfader" som var i stil med: Baltländernas sak är vår, vi kommer att med vapen i hand

försvara Baltländernas suveränitet.

Eller hur han nu formulerade det.

 

Saken är den att 12 122:or på Gotland ger inget flexibelt strategiskt försvar, snarare vittnar det om den totala systemkollaps som

idag är vårat territoriella försvar.

 

Jo men jag trotts allt ganska glad över att saker börjar fungera lite bättre.

Hellre ett litet försvar som över huvud taget funkar till någonting än ett fortsatt förfall.

Så tänkte nog Georgien också vars Militär inte var så olikt den svenska vid tidpunkten strax före Rysslands anfall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så tänkte nog Georgien också vars Militär inte var så olikt den svenska vid tidpunkten strax före Rysslands anfall.

 

Jag vet för lite om den konflikten och deras militär för att svara på ditt påpekande.

 

Ur min synvinkel förefaller konfliktriskerna runt gasledningen mestadels vara ekonomiska och de kraftigaste

motåtgärderna borde vara konstruktiva investeringar som genererar välstånd och inte en snabb återgång till

kalla krigets invasionsförsvar.

 

Samtidigt vill jag även ha ett starkare försvar men jag skulle föredra att vi börjar med att hejda förfallet och

slutför de pågående investeringarna och förbättringarna och som i FP:s debattartikel gör Visby systemet

komplett.

 

Sedan skulle jag föredra att stärka flygvapnet och dess basorganisation eftersom flyget kan hjälpa

våra grannar. Förbättra det billiga hemvärnets rörlighet, samband och vapen så de blir ett problem för

en klassisk luftlandsättning eller motsvarande, skaffa fler av de avancerade system som vi redan har och

mer personal till dem och göra armén lite större.

 

Lite större är ett ytterst vagt uttryck som betyder att jag egentligen inte har någon aning om vilken volym

som är tillräcklig eller lagom och det blir bara fel om jag anger ett visst antal brigader. Men har vi en

handfull av ett system kan samma kunskap och i stort sett samma servicorganisation hantera två handfullar

så vi borde t.ex. kunna dubbla antalet nya haubitsar. Sedan skall det vi har vara komplett och fungerande

inklusive att ha all ammunition, drivmedel osv i förråd.

 

Hela den lilla armé som det blir borde sedan ha logistik så den klarar av att marschera till Finland och göra

sitt yttersta. Det är förhoppningsvis tillräckligt för att en dålig ledare i ett återigen sönderfallande

Ryssland skall tänka efter en gång extra innan han gör något aggressivt och med ett starkt flygvapen kan

det även gälla våra Baltiska grannar.

 

Det skulle aldrig räcka för att hindra ett välmående och aggressivt Ryssland, då skulle vi behöva hela kalla

kriget försvaret och mer därtill om vi skall hjälpa grannarna. Då behövs det värnplikt, flerdubblad budget

och tio års intensivrustande för att åstadkomma ett försvar som ungefär motsvarar det Israel har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ryssland i fokus för försvarets oro

Militären ska ha mer fokus på Sverige och landets närhet. Det är ÖB Sverker Göransons budskap. Och militären skärper blicken mot Ryssland.

- DN.se

 

Hör det här hemma här? Nu kommer ÖB på att Ryssland kanske är rätt farligt samtidigt som man planerar att skrota värnplikten. Förhoppningsvis så kommer det att få den politiska karusellen att rulla igen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Apropå 12 stridsvagnar på Gotland och eventuella risker med ett starkt och aggressivt Ryssland..

 

Här kan ni se hur svenska politiker skulle reagera på en konflikt i vårt närområde:

 

http://bambuser.com/channel/folkochforsvar/broadcast/494008

Filmen visar ett påhittat, och enligt våra kära folkvalda, helt orealistiskt scenario (för det som hände i Georgien kan ju omöjligt hända någon annan stans).. Politikernas reaktion är enig och ..tja.. kraftfullt passiv! :baskerPa:

 

Kommentarer på filmen finns här:

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2010/0...rklaringen.html

http://stenkyrka.blogspot.com/2010/01/nar-...till-salen.html

 

Sen har en av de som var med i panelen skrivit i sin blogg och kommenterat bloggarna ovan, men eftersom det blir en politisk partsinlaga får ni som är intresserade leta upp länken själv (finns på Wiseman).

 

Jag vill inte med upplägget uppmana till en partipolitisk debatt, ty min mening är att alla politikerna som ställde upp var i stort sett eniga om hur man skulle handla.

 

MEN, hur hade DU handlat?

 

Peace in our time!

 

/E

 

PS När MP-representanten berättade om hur ändamålsenligt och starkt försvar hans parti förespråkar höll jag på att sätta mitt vatten i halsen..

Edited by Erik_G

Share this post


Link to post
Share on other sites

En annan syn på att gasledningen dras genom Östersjön är att Kreml själv vill kontrollera distributionen till Väst-Europa. Jag tror att Ryssarna är j-vligt trötta på Ukrainarnas försök att kontrollera rysk gas. Även i Georgien märks Gazprom:s försök att monopolisera gasmarknaden.

En sak som inte nämnts är att Polen och Baltstaterna kallar North European Gas Pipeline (NEGP) för energiversionen av Nazi-Soviet pakten från 1939.

Det finns fler parametrar än vad som syns från vår horisont.

Share this post


Link to post
Share on other sites
En annan syn på att gasledningen dras genom Östersjön är att Kreml själv vill kontrollera distributionen till Väst-Europa. Jag tror att Ryssarna är j-vligt trötta på Ukrainarnas försök att kontrollera rysk gas. Även i Georgien märks Gazprom:s försök att monopolisera gasmarknaden.

En sak som inte nämnts är att Polen och Baltstaterna kallar North European Gas Pipeline (NEGP) för energiversionen av Nazi-Soviet pakten från 1939.

Det finns fler parametrar än vad som syns från vår horisont.

Intressant med parallellen till Molotov-Ribbentrop-pakten.

 

Med gasledningen till Tyskland blir Rysslands gasvapen mot Ukraina mer verkansfullt då Tyskland inte drabbas i lika hög grad vilket varit fallet förut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ska till en bra jävla massa stålar för att köpa fordon för fem brigader.

Din underrättelseanalys av kvalificerad desinformation imponerar.

Vad hade du att fem brigader skulle ge tillbaka för kostnaden av dem?

Skulle de skrämma bort Gazprom från Svensk ekonomisk zon?

På vilket sätt skulle det ge Sverige politiska och ekonomiska fördelar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   Better to leave the Arktika icebreaker in St. Petersburg until broken engine is replaced, says Murmansk expert
    
   Arktika (2016 icebreaker)
    
   /Per
  • By Perman
   Vad säger detta om ryssarna system med idnr på sina fartyg? Är det bara till för att förvilla väst? Att man bytte idnr på ett fartyg var vanligt under kalla kriget, men att två hade likadana nummer har jag inte läst om tidigare.
    
   /Per
  • By Perman
   Sista ryska fartyget av Kara-klassens robotkryssare från kalla kriget RFS Kerch har tagits ur tjänst efter 45 års tjänst. Utvecklingen av robotkryssare började med Kynda-klassen på 60-talet som prioriterade ytattack, fortsatte sedan med Kresta I och II under slutet av 60- och 70-talet som hade en mer balanserad SSM/ASW bestyckning, under slutet av 70-talet kom Kara-klassen med ubåtsjakt som prio ett och gasturbiner i stället för ångturbiner, för att (vad gäller konventionellt drivna kryssare) kulminera med Slava-klassen under 80-talet som återigen hade amerikanska hangarfartygsgrupper som tänkta huvudmål. Kara-klassen betecknades av Sovjet som "Large Antisubmarine Ship" och ansågs tillhöra jagarkategorin mer än kryssarkategorin (trots ett deplacement på 9,700 ton fl). En av kryssarna av Kara-klassen RFS Ochakov sänktes 6 mars 2014 som blockadfartyg i kanalen till den ukrainska marinbasen Donuzlav Bay på västra Krim, och en annan RFS Azov användes som försöksfartyg för det då nya SA-N-6 / S-300F / SA-10 Grumble systemet med roterande VLS behållare för 8 robotar. 4 Nov 2014 så bröt en eldsvåda ut akterut på RFS Kerch när hon låg för underhåll i Sevastopol, och man trodde då allmänt att fartyget skulle skrotas. Emellertid så verkar det som om hon har reparerats efter detta.
    
   Capt(N) på twitter
    
   Large Anti-Submarine Ships Project 1134B Berkut-B Project 1134BF
    
   Project 1134.2 Berkut-B / Kara class Guided Missile Destroyer på Global Security
    
   /Per
  • By Perman
   Kreml schickt U-Boot durch die Ostsee
   (tysk artikel, google translate kraschade)
    
   I och med detta så har den ryska baltiska flottan 4 aktiva ubåtar och därmed förmodligen flest aktiva ubåtar i Östersjön (åtminstone för tillfället). Tyskarna har pappret sex operativa AIP ubåtar, men i praktiken är bara en eller två av dessa är aktiva (resten är under reparation/underhåll eller väntar på detta). Polska och svenska marinerna har tre aktiva ubåtar var (om man räknar med HMS Gotland som nyligen sjösattes efter HTM; HMS Uppland tillförs nästa år; de svenska ubåtarna är alla AIP ubåtar).
    
   EDIT: Kola Flotilla is 36 years of age
    
   Artikeln från ryska försvarsdepartementet antyder att det kan vara fråga om en tillfällig ombasering av Vladikavkaz. Även robotjagaren Severomorsk av Udaloy-klass befinner sig i Östersjön i samband med marinparaden 29 Juli i St Petersburg, och den nybyggda robotkorvetten Uragan (project 22800) som genomför provturer på Ladoga kommer likaså att delta.
    
   /Per
  • By Perman
   Russian navy ship crashes into vessel carrying livestock in Black Sea
    
   Tydligeh så ska alla sjömän på det ryska fartyget ha räddats. Hur det har gått med besättningen och djuren på det andra fartyget är ännu okänt.
    
   EDIT: Det andra fartyget ska bara ha fått mindre skador: Russian spy ship sinks off Turkey after collision with freighter
    
   /Per
    
    
    
    
×
×
 • Create New...