Jump to content
Sign in to follow this  
henke

Forumets syfte

Recommended Posts

Det huvudsakliga syftet med forumet är att komplettera den befintliga informationen på SoldF.com:s informationssidor.

Innan forumet kom till fick jag många mail med massor av frågor och påståenden om vapen, lumpen, utrustning, etc.

Genom forumet kan alla hjälpa till att besvara andras frågor och det blir lättare och roligare att fråga själv.

 

Kort och gott: INFORMATIONSFÖRMEDLING.

 

Anledningen till att vi håller hårt på regler i forumet och inte tillåter diskussioner kring bla. politik är för att det rätt lätt blir kaos, ordkrig och ohanterligt. Vi vill hålla forumet ”ON TOPIC”. Forumet är inte en plats där man skall försöka få folk att ansluta till sin egen personliga uppfattning i olika frågor, få utlopp för sin aggression mot något eller försöka sprida kraftigt vinklad information.

Man skall kunna ställa en fråga och kunna få ett bra svar på den. Forumet ger besökaren en bra möjlighet att tipsa om bra informationskällor, kunna berätta om sina erfarenheter och kunna bidra med sin unika kunskap. Att traditionellt diskutera/debattera i syfte att övervinna den andre eller åskådarna att ansluta till sin personliga uppfattning i en fråga är inte det vi skall använda Forumet till. Internet är fullt av forum som är helt nedsmutsade av pajkastning och olösliga av skräpinlägg. SoldF.com Forum skall hållas rent och snyggt, även om det ibland råkar bli så att någon känner sig trampad på tårna och censurerad för att deras inlägg raderas eller anses opassande. Det finns tydliga regler och de allra flesta följer dem mycket bra. BlåGul gör ett utomordentligt jobb att följa upp reglerna. Det finns över 1000 medlemmar och konstigt vore det om inte det lite då och då sades lite olämpliga saker som sedan raderas. Det är priset vi får betala för att ha det någorlunda rent, städat och sansat här. Man måste tänka på att många läser det och att de kanske inte betraktar saker från samma synsätt som vissa andra av oss. Det kan lätt misstolkas och bli väldigt fel.

 

Att försöka ändra någons uppfattning i en diskussion via ett Internetbaserat forum är mycket svårt. Har man redan en uppfattning och möter någon med en avvikande tenderar man till att mer och mer dras ifrån varandra och mer markant "hålla" på sin linje, i vart fall utåt. Dessutom kan man sitta hemma och fila på bra argument eller snabbt kasta ur sig något, det är ingen som ser skillnaden i hur inlägget kom till. Min ståndpunkt är att antingen pratar man ut om saker ansikte mot ansikte då man snabbare kan kommunicera med fler sinnen och även undvika många missförstånd, eller att man helt enkelt använder sig av vetenskapligt utformade skrivelser där teori och metoder förklaras och tydliga referenser till tidigare verk framgår. På så vis får man en viss trovärdhet på sina påståenden. De flesta är ganska anonyma och det är svårt att veta hur kunnig en person är i ett ämne eftersom så lite är känt om personens erfarenhet och faktiska kunskap. Lösningen på det är att berätta mer om sig själv i sin profil. På så vis får man mer trovärdighet och belägg för sin inlägg.

 

Att debattera allmänna ämnen rör hela samhället tycker många är kul och intressant. På SoldF.com är många intresserade av försvar och militaria och de flesta är här av den anledningen. Debatter om saker som rör hela samhället bör därför föras på platser där besökarna är av mer varierad åskådning. Tex på de flesta dags-och morgon-tidningars hemsidor. SoldF.com Forum gör inte anspråk på att bli DEN ENDA DISKUSSIONSKANALEN, utan överlåter gärna diskussioner som rör annat än vårt huvudsakliga ämne till andra forum.

 

Vårt huvudämne och styrka är Sveriges Försvarsmakt och dess utrustning och det är det vi skall hålla oss till.

 

/Henrik Svensk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...