Jump to content

Första världskriget och Lettland 1918-1920


Madeleine

Recommended Posts

Hej! Översätter min fars memoarer som handlar om hans liv fram till 1920. Han föddes i en tyskbaltisk familj 1899 i Kurland, nuvarande Lettland. Han gick ut som krigsfrivillig i slutet av första världskriget, och var frivillig i Baltische Landeswehr fram till 1920. I samband med översättningen stöter jag på militära termer som jag inte klarar av utan experthjälp. Tacksam om någon kan hjälpa mig.

 

Fråga 1. Heter det gardesregemente eller garderegemente? (Med el utan s)

 

Fråga 2. En person kallas "fältväbellöjtnanten", rakt översatt. Är det korrekt översättning? Det svåröversatta med versaler.

 

Fråga 3. Vad kan "griffekloppen" vara? Det tycks vara en drillövning med hand-gevär. Så här är texten: "Efter ansträngande övningar med att bilda skyttelinjer drog han ihop oss till små grupper, och lät oss – absolut vansinnigt – GEWEHRGRIFFE KLOPPEN (någon slags drillövning med hand och gevärshandtag?). Alla var fortfarande halvsjuka, så det fungerade inte särskilt bra.

Så kom han också till min grupp. Han drog ut mig ensam och lät mig upp-ner … GRIFFEKLOPPEN, tills jag darrade i hela kroppen och tårarna rann över kinderna på mig.

 

Fråga 4. Svåröversatt markerat med versaler: "Över natten hade landskapet ändrat ansikte. I stället för lugn, rådde nu liv och rörelse. Det tunga artilleriet var i rörelse, långa hästspann drog genom nejden, haubitsar sprängde fram, AVBRÖSTADES? (PROTZTEN AB), vände, sköt sina salvor och så var de borta igen. ARTILLERIBETRAKTARE (rakt översatt; kan det vara observatörer?) satt i träden, stora bränder skickade sina rökslingor upp i den klara himlen. Det var som ett livligt schackbräde där alla figurer rörde sig samtidigt. Kom jag i närheten av ett batteri eller einer FUNKTRUPPE (FUNK = radio-, gnist-), ropade de på mig och erbjöd mig en slurk ur sina fältflaskor." Här var pappa skadad vid västfronten, och var på väg till läkare.

 

Mycket tacksam för eventuell hjälp

Vänliga hälsningar

Madeleine

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 264
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hej! Översätter min fars memoarer som handlar om hans liv fram till 1920. Han föddes i en tyskbaltisk familj 1899 i Kurland, nuvarande Lettland. Han gick ut som krigsfrivillig i slutet av första världskriget, och var frivillig i Baltische Landeswehr fram till 1920. I samband med översättningen stöter jag på militära termer som jag inte klarar av utan experthjälp. Tacksam om någon kan hjälpa mig.

 

Fråga 1. Heter det gardesregemente eller garderegemente? (Med el utan s)

 

Fråga 2. En person kallas "fältväbellöjtnanten", rakt översatt. Är det korrekt översättning? Det svåröversatta med versaler.

 

Fråga 3. Vad kan "griffekloppen" vara? Det tycks vara en drillövning med hand-gevär. Så här är texten: "Efter ansträngande övningar med att bilda skyttelinjer drog han ihop oss till små grupper, och lät oss – absolut vansinnigt – GEWEHRGRIFFE KLOPPEN (någon slags drillövning med hand och gevärshandtag?). Alla var fortfarande halvsjuka, så det fungerade inte särskilt bra.

Så kom han också till min grupp. Han drog ut mig ensam och lät mig upp-ner … GRIFFEKLOPPEN, tills jag darrade i hela kroppen och tårarna rann över kinderna på mig.

 

Fråga 4. Svåröversatt markerat med versaler: "Över natten hade landskapet ändrat ansikte. I stället för lugn, rådde nu liv och rörelse. Det tunga artilleriet var i rörelse, långa hästspann drog genom nejden, haubitsar sprängde fram, AVBRÖSTADES? (PROTZTEN AB), vände, sköt sina salvor och så var de borta igen. ARTILLERIBETRAKTARE (rakt översatt; kan det vara observatörer?) satt i träden, stora bränder skickade sina rökslingor upp i den klara himlen. Det var som ett livligt schackbräde där alla figurer rörde sig samtidigt. Kom jag i närheten av ett batteri eller einer FUNKTRUPPE (FUNK = radio-, gnist-), ropade de på mig och erbjöd mig en slurk ur sina fältflaskor." Här var pappa skadad vid västfronten, och var på väg till läkare.

 

Mycket tacksam för eventuell hjälp

Vänliga hälsningar

Madeleine

 

1. med S

 

2. saxat från wiki:

En Feldwebel och Oberfeldwebel (bägge graderna motsvarar förste sergeant i Sverige) är chef för en stridande grupp, till exempel skyttegruppchef eller stridsvagnschef. De kan också vara plutonsinstruktörer. En Hauptfeldwebel (fanjunkare) och Stabsfeldwebel (förvaltare) är plutonchefer, kompanistabsunderofficerare eller kompaniadjutanter. En Oberstabsfeldwebel (regementsförvaltare) är bataljonsstabsunderofficer.

Så vad var det tyska ordet för graden?

 

3. Gewehr griffe låter ju som "gevärgrepp" vilket troligtvis skulle innebära drillning, men jag kan inte säga säkert så jag lämnar det till någon annan

 

4. avbröstades, antagligen drogs de av häst och vagn, vilket skulle innebära att de "sattes upp" eller på engelska "unlimber" vilket innebär att man gör klart artilleriet för att kunna skjuta. Vet ej korrekt svenskt ord.

Artilleribetraktare är helt klart eld observatör eller eldledare (eldledare är det korrekta uttrycket för en person som säger hur artilleriet ska skjuta och korrigerar elden beroende på hur de träffar).

Funktruppe skulle jag vilja påstå betyder signalgrupp men jag vet inte hur en sådan skulle kunnat se ut under ww1, efter som radio inte var speciellt vanligt, och därför om det verkligen kan stämma med min tyska kunskap :/

Link to comment
Share on other sites

Hej och stort tack för dina svar! Jag kommer att ha nytta av dem.

 

Fråga 2. Det tyska ordet för vad jag har översatt till "fältväbellöjtnant" (som inte låter rätt) är helt enkelt "Feldwebelleutnant". Det är ju svårt att veta hur rätta ordet är, dels pga. tyska språket, dels pga. de tyska benämningarna/graderna och dels pga. att det handlar om tiden för första världskriget.

 

Fråga 3. "Gewehrgriffe": Griffe betyder enl. lexikon "grepp" eller "handtag", som du skriver. Vi får se om någon annan kanske knäcker den nöten?

 

Fråga 4. Avbrösta - jag tror det är vad du beskriver, det stämmer i sammanhanget. Kanske någon mer har synpunkter på vad det svenska ordet kan vara, om det inte är "avbrösta"?

Eldledare! - Jättebra, det ordet blir säkert bra och rätt. Funktruppe - De hade telegrafi. Kan det då heta Signalgrupp?

 

Tack för ditt engagemang och din hjälp!

 

Vänliga hälsningar

Madeleine

Link to comment
Share on other sites

Fråga 2. En person kallas "fältväbellöjtnanten", rakt översatt. Är det korrekt översättning?

 

Fältväbellöjtnanter förekommer i Gilbert Hamiltons "I fält" som handlar om hans upplevelser i tysk tjänst under första världskriget. Som jag uppfattar saken från sammanhanget där handlar det om personer som befordrats ur manskapet till löjtnanter under krigsförhållanden, och man har valt att införa en separat löjtnantsgrad för att inte genera någon, eftersom dessa personer inte tillhör samma samhällsklass som ordinarie officerare.

 

Det finns ingen svensk motsvarighet, möjligen skulle man med äldre svenskt språkbruk kunna säga att det är ungefär samma skillnad som mellan någon som var löjtnant med fullmakt och någon som konstituerats som löjtnant.

 

Tyska Wikipedia säger:

 

"Der militärische Dienstgrad Feldwebelleutnant (auch Feldwebel-Leutnant) war seit 1877 im deutschen Heer der unterste Offiziersdienstgrad. Zu Feldwebelleutnants wurden bevorzugt Unteroffiziere „des Beurlaubtenstandes“ (Reserve) befördert. Eine Weiterbeförderung zum „wirklichen“ Leutnant war nicht vorgesehen. Die Bezeichnung Feldwebelleutnant war auch in der Kavallerie und in der Berittenen Artillerie üblich - entgegen deren Tradition, Feldwebeldienstgrade als Wachtmeister (z. B. Vizewachtmeister) zu führen."

 

edit:rättelse

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

Hej och stort tack för dina svar! Jag kommer att ha nytta av dem.

 

Fråga 2. Det tyska ordet för vad jag har översatt till "fältväbellöjtnant" (som inte låter rätt) är helt enkelt "Feldwebelleutnant". Det är ju svårt att veta hur rätta ordet är, dels pga. tyska språket, dels pga. de tyska benämningarna/graderna och dels pga. att det handlar om tiden för första världskriget.

 

Fråga 3. "Gewehrgriffe": Griffe betyder enl. lexikon "grepp" eller "handtag", som du skriver. Vi får se om någon annan kanske knäcker den nöten?

 

Fråga 4. Avbrösta - jag tror det är vad du beskriver, det stämmer i sammanhanget. Kanske någon mer har synpunkter på vad det svenska ordet kan vara, om det inte är "avbrösta"?

Eldledare! - Jättebra, det ordet blir säkert bra och rätt. Funktruppe - De hade telegrafi. Kan det då heta Signalgrupp?

 

Tack för ditt engagemang och din hjälp!

 

Vänliga hälsningar

Madeleine

 

Jag pratade med en person som är tysk svensk talande och hon sa att:

Gewehrgriffe kloppen betyder Gevärgrepps slag, vilket troligtvis syftar till att man slår med kolven mot en motståndare, eller att man slår med geväret ut i luften.

Avbrösta var även vad det tyska ordet betyder, men innebörden är ju "unlimber" vilket jag inte egentligen vet vad det heter på svenska

Funktruppe betyder just signalgrupp

 

 

Feldmeister = fältmästare

Wachtmeister = vaktmästare

Oberfeldmeister = överfältmästare

 

Gamla grader, vet inte riktigt vad som används idagsläget. Vaktmästare betyder dock inte vaktmästare som yrket utan snarare är en titel så som jägmästare.

Edited by Status quo
Link to comment
Share on other sites

1 och 2 verkar du redan ha fått bra svar på.

 

3) Griffe = grepp. Babelfish tycker att 'kloppe' är holländska för 'korrekt'. Så någon form av gevärsexcersis verkar vara rimligt.

 

4) Att avbrösta en kanon är att föra den från transportläge till eldläge. Motsatsen heter uppbrösta.

Funktruppe = signaltrupper.

 

Edit: Naturligtvis heter det signaltrupper. Doh!

Edited by eskil
Link to comment
Share on other sites

Eskil: Får jag citera din notering angående vad avbröstning är? Hur anger jag källan?

Hälsningar

Madeleine

Källan jag har fått det ifrån är instruktionsboken till 40mm luftvärnspjäs 40/48, fast termen är betydligt äldre än så.

Link to comment
Share on other sites

Finns begreppet "viloläge"? - Om inte, vad kan man skriva i stället?

 

Sammanhang:

"Vår bataljon var ständigt verksam under nätterna då vi marscherade. I gryningstid gick vi till angrepp eller motattack, därefter vek vi tillbaka och låg under nedgrävda dagtid eller var, någon gång, i RUHESTTELLUNG (viloläge?).

 

Det är inte lätt med militära termer ... :clap:

 

Hälsningar

Madeleine

Link to comment
Share on other sites

Finns begreppet "viloläge"? - Om inte, vad kan man skriva i stället?

 

Sammanhang:

"Vår bataljon var ständigt verksam under nätterna då vi marscherade. I gryningstid gick vi till angrepp eller motattack, därefter vek vi tillbaka och låg under nedgrävda dagtid eller var, någon gång, i RUHESTTELLUNG (viloläge?).

 

Det är inte lätt med militära termer ... :clap:

 

Hälsningar

Madeleine

 

Om du kan skriva om texten något så är "återhämtning" ett ord ofta används i det militära! :)

Link to comment
Share on other sites

Nya frågor:

 

Det gäller fortfarande 1 vkr, 1918, Tyskland. Pappa skriver: (Det som är oklart har jag markerat med versaler)

 

1. "Lerig, grusig och mörk jordyta, sand eller sten i färgrika lager när man med möda gräver upp sitt hål med bara en PICKHACKE … man ser hålet långt där inne som en rävlya, OCH MAN MÅSTE BLANDA KALK OCH JORD."

Fråga: Jag har sökt på den där hackan, och det finns både PIKHACKA och PICKHACKA. Vad använde man i det militära?

Fråga: Varför måste de blanda kalk och jord???

 

2. Så kom några tunga granater flygande från långt håll, gick in i dalarna eller bergsryggarna framför eller bakom oss. Sedan kom de närmare. Jägarna lyssnade. - Tunga BRESANTER, sade de."

Fråga: Vad för slags flygplan var det? Finns någon bild som man kan använda?

 

3. ZÜNDSTIFJÄGER? Låter som tändstiftsjägare, :D.

Fråga: Vad kan detta vara?

 

4. Man frågar: - Någon frivillig som MELDELAUF? -Genomsur var man, frös gjorde man och trött var man. Varför inte springa?"

Fråga: Kan MELDELAUF betyda ordonnans ... eller vad kan det heta? Pappa tog uppdraget och sprang genom terrängen till en annan plats med bud.

 

Hälsningar

Madeliene

Link to comment
Share on other sites

"Min" korp var en ganska vanlig företeelse så jag är lite förvånad att du inte kände till det verktyget.

Ur svenska wiki:

En korp eller korphacka används ofta i arbetet när man ska hacka i hård jord, morän och liknande. Man hugger i marken med korpen för att göra marken mjukare och på detta sätt blir det sedan möjligt att gräva i marken. korpen var tidigare ett mycket väl använt redskap innan moderna maskiner kom till såsom grävmaskiner, var korpen tillsammans med spett, grävspade och skottkärran välbekanta när man grävde diken och byggde vägar, i gruvor och vid järnvägar med mera.

 

Hämtad från "http://sv.wikipedia.org/wiki/Hacka"

Link to comment
Share on other sites

Kvällens fråga:

 

I det här partiet har pappa lagt sig på marken för att sova, dödstrött. Han har lagt en mantelflik över ansiktet, och männen tror han är död. Han skriver:

 

"Två män ställde sig tätt bredvid mig, rökte och talade med låga röster. Det var DIE MG-BEDIENUNG".

 

Rätt ord att översätta med, vad kan det vara? Rakt översatt skulle det bli "kulsprutebetjäningen", men jag antar att inte det är rätt ord ...

 

Tacksam för idéer och tips.

Madeleine

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...