Jump to content

Civilt registrerade terrängbilar i NS


Recommended Posts

Det är väl något man får ta då när denna oreda kommer, om ordern är att transporteras med handa busstransport men man väljer att skita i det och åker sina "Disponibla" fordon så är väl det inte Hemvärnsföreningens fel?

Och om de olika förbanden kommunicerar så lite med varandra så ser jag ett större problem än att det finns några terrängbilar extra.

 

Som sagt så kommer det ju att beställas Tolo och frhoppningsvis så vet den bataljonen vilka fordon den andra bataljonen har till förfogande och det kommer då inte att komma som någon överaskning.

 

Om dessa fordon medförts trots att man skulle ha transporterats med buss så är det väl ett problem som ska klaras ut där och då och inte nu på ett internetforum.

 

En större del utav de fordon som föreningen har är FM sanktionerade och FM står för reservdelarna och föreningen för underhållet, att dessa fordon vid en eventuell oreda ska utnyttjas av NS motsv är givet och då är även FM skyldiga att stå för drivmedlet.

 

Det är inte en förening grundad pgra av gamla gubbars MÖP intressen utan är en överenskommelse mellan föreningen och FM, för att bistå med utrustning till HV.

Link to post
Share on other sites
Och då skall utrustning plockas ut ur fordon och individer har övat på fel saker. Det kanske tom glöms saker kvar i fordonen ifråga som kanske behövs senare. tex monterad sambandsutrustning. Hur löses ev bevakning och försäkringar av fordonens som lämnas kvar?

 

Bara för att personalen åker i bussar kanske extrafordonen körs till insatsområdet. Hur kommer de som kontrollerar räkningar då att reagera när det är tankat betydligt större volymer än beräknat? Var har det drivmedlet tagit vägen.

 

Om det nu genomförs tankning från annat FM-fordon och de vägrar att tanka dessa civilt extra fordon, vad händer då? hur löses detta problem? Om nu dessa extra fordon tankas och drivmedlet inte räcker till nästa enhets fordon... vad gör man då? allt detta pga att det var med fler fordon än beräknat och med en drivmedelskonsumtion som inte var känd av högre stab, eftersom dessa fordon inte finns med i listorna.

Jag ser lite olika problemställningar så jag spaltar upp det:

 

Om hemvärnschefer inte är tillräckligt välövade i den typ av stabs och ledninmgsarbete de skall bedriva till den milda grad att de inte klarar av att leda sitt kompani om de blir av med en 1112 så är det inte den civilt tillförda bilen som är problemet. PUNKT!

Samma sak gäller risken att man glömmer grejjor i fordon, det är inte avhängigt om det är en civil bil man tillfört själv eller om man hux flux skall färja över till gotland. Man kommer att glömma prylar oavsett om man inte har koll på dem, civil bil eller inte.

 

Att chefen vägrar skriva på en bränslenota under skarp beredskap är inte heller avhängigt på den civila bilen, vad händer då QM upptäcker att köket inte funkar och handlar mat på Alis Pizzeria eller ICA, får han stå för fiolerna då med?

Här är det läge att förankra sin ide med utbgruppen innan kriget kommer men när det väl smäller skulle jag bli förvånad om det här blev ett stort problem.

 

Om man skall tanka ala TOLO eller TULO så brukar det finnas soppa så det räcker, en bra ide på nivån över kompanichef kan vara att ha koll på behov och att anmäla det uppåt så att en som ansvara för i det här fallet drivmedel känner till hur mycket som förväntas tankas ur(här blir det ett mer realistiskt knas om nån har en pebba med sig pga den något annorlunda ammunitionen)

 

Jag kan hålla med om att det inte skall trixas hur som helst kring förband och utrustning men nästan allt du räknat upp bygger på att alla förband är identiska och har fastställd utr som motsvarar de uppgifter som ställs.

 

Hemvärnet har inga fordon men förväntas kunna gå fordonsmarsch ändå, och i de lägena kan det vara bra att anmäla uppåt att man medför en extra tgb, blir det då blankt NEJ så får man lasta över den fastställda utrustningen till de tillförda fordonen, blir det ett OK så har man det bra, hur skulle du agera på ovanstående?

Link to post
Share on other sites

Här var den aktuella bilen en "Plutonsstab" och plutonen, eftersom den är norr om dalälven, är bandvagnsburen. Här ser jag genast ett flertal problem. Blandannat så övas ett felaktigt beteende in i denna Hemvärnsinsatspluton. Men också en viss problematik om det blir terrängkörning eller en större snömängd.

 

om nu fordonsparken utökas med 20% från pluton och uppåt, utöver det som står i TOEM och vad som är angett i enheters utrustningslistor så kan det bli ett problem vid tex logistik.

 

tex en lastbil med släp kan ta tre bandvagnar. Insatskompaniet från Knäckebyhult ska på order från ATS flyttas till Stockholm. ATS tittar i sina listor och konstaterar att det för detta insatskompani krävs 3st lastbilar för att flytta två plutoner, 1st lastbil för att flytta kompaniledningen. På en av lastbilarna lastas 1st Bv206 samt 4st BvSläp. För att förflytta personalen krävs det två stycken bussar som rymmer 52 passagerare.

 

Var ska de två terrängbilarna som är "extra utrustning" nu lastas? Eftersom de inte får plats uppstår en viss kalabalik, i att tömma dessa två fordon på utrustning som kan vara bra att ha. Men eftersom plutonerna inte övat på att plutonchefer åker med i bandvagnarna kommer det att uppstå problem runt detta.

 

Detta är en aspekt på saker och ting som kan uppstå....

 

Ett annat problem som uppstår i att ha extra fordon är vilken befattning finns föraren på? Om det nu i det aktuella fallet enbart finns fyra stycken befattningar för fordonsförare Bv206. Hur löses då denna problematik i att ha en person till för att köra terrängbilen? För denna befattning finns inte i den aktuella plutonstypen.

 

Ett tredje problem är mer krigsmässigt, hur löses reservdelar till ett fordon som inte finns i den aktuella enhetstypen? Hur ser den kedjan ut i krigstid för hemvärnet?

Link to post
Share on other sites

@Fk Satan

Jag förstår att du har en stor tilltro till den tänkta organistationen kring Hemvärnet och till den organisation som skall se till att den utrustning som SKALL finnas också finns på plats, hel och funkis.

 

Själv har jag inte ett så väldigt stort förtroende för de här sakerna, därför ser jag hellre att man rustar sig till tänderna och den dag kriget kommer och det tillförs transportresurser på hög nivå och en mängd bandvagnar per kompani så lastar man över utrustningen till de tillförda bandvagnarna.

 

I de fall det skall köras lastbilar och bussar så kanske man kan tänka sig att även terrängbilen åker med på egna hjul.

 

Om plutoncheferna faller ner i konen pga att de inte får åka 1112 utan bandvagn och att de inte övat på detta verkar farligt eftersom de förmodligen inte övat på att åka bandvagn nu heller för då hade förmodligen inte den civila terrängbilen gjort entre.

 

Jag har full förståelse för de problem som uppstår då man skall flytta hela förband, en inte helt oviktig lektion var transporten av IA01 från Gotland till Kosovo, där lärde jag mig bla att inte bara se hinder utan att i mångt och mycket se möjligheter och utnyttja alla resurser till max.

 

Att vi inte är överens om att det här är en bra ide verkar solklart, jag anser dock inte att tillförseln av en civil bil med i stort sett enbart civila standardkomponenter som drivs av bensin kommer att orsaka vare sig en logistisk eller ledningskollaps under förutsättning att chefer och soldater övar under realistiska former med duktiga instruktörer.

Jag ser ett större hot i att utbgrupper på flera håll tillåtit chefer med minimal utbildning rulla på utan att någonsin gå i befattning vilket leder till en felaktig syn på både sin egna och förbandets förmåga, för då inträder nämligen många av de problem du pekat på tidigare. Vem gör vad, hur mycket UH behöver vi, hur långt kan vi marscha på..., hur lång förberedelsetid behöver vi för... osv.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...