Jump to content

Specialistofficer i Hemvärnet?


Recommended Posts

Nu håller FM på att fylla upp försvarsgrenarna med specialistofficerare och min tanke är om det skulle finnas utrymme för detta även i Hemvärnet.

 

I dagsläget finns ett antal personer med specialistkompetens inom Hv. Några tas ofta i anspråk vilket i sin tur kan leda till problem att lösa sina "ordinarie" uppgifter inom Hv, kopplat till ett acceptabelt tidsuttag gentemot hem, familj och arbete.

 

Skulle man kunna tänka sig att använda funktionen specialistofficer/specialistbefäl även inom Hv för att säkra kompetens, kvarhålla personerna inom Hv (utan att de sliter ut sig/kraschar familjen och därför lämnar Hv) och därmed ge dem möjlighet att fördjupa sig inom området = tillföra ytterligare kompetens åt FM/Hv.

 

Om allt annat ändrar sig, varför skulle Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna inte kunna göra det?

Link to comment
Share on other sites

Nu håller FM på att fylla upp försvarsgrenarna med specialistofficerare och min tanke är om det skulle finnas utrymme för detta även i Hemvärnet.

 

I dagsläget finns ett antal personer med specialistkompetens inom Hv. Några tas ofta i anspråk vilket i sin tur kan leda till problem att lösa sina "ordinarie" uppgifter inom Hv, kopplat till ett acceptabelt tidsuttag gentemot hem, familj och arbete.

 

Skulle man kunna tänka sig att använda funktionen specialistofficer/specialistbefäl även inom Hv för att säkra kompetens, kvarhålla personerna inom Hv (utan att de sliter ut sig/kraschar familjen och därför lämnar Hv) och därmed ge dem möjlighet att fördjupa sig inom området = tillföra ytterligare kompetens åt FM/Hv.

 

Om allt annat ändrar sig, varför skulle Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna inte kunna göra det?

 

Det är väl bara för dom att söka till utbildningen, antas, genomföra och utnämnas till specialistofficerare som alla andra?

Link to comment
Share on other sites

Klipp

 

Det är väl bara för dom att söka till utbildningen, antas, genomföra och utnämnas till specialistofficerare som alla andra?

 

Nu var tanken inte att bli anställd inom FM, utan att kvarhålla kompetens inom Hv. Finns det anledning att frångå den ursprungliga hemvärnstanken från 1940 (vilket gjorts ett flertal gånger) för att ge de som kan och vill göra något som tillför den stora massan mer, än de kunnat göra som "Lasse i ledet"?

 

Eller ska man se på de som inte orkar med arbetsbelastningen (kopplat till familjeförhållanden/ordinarie arbete/Hv-befattning) som ett naturligt urval, i darwinistiskt hänseende?

Link to comment
Share on other sites

Klipp

 

Det är väl bara för dom att söka till utbildningen, antas, genomföra och utnämnas till specialistofficerare som alla andra?

 

Nu var tanken inte att bli anställd inom FM, utan att kvarhålla kompetens inom Hv. Finns det anledning att frångå den ursprungliga hemvärnstanken från 1940 (vilket gjorts ett flertal gånger) för att ge de som kan och vill göra något som tillför den stora massan mer, än de kunnat göra som "Lasse i ledet"?

 

Eller ska man se på de som inte orkar med arbetsbelastningen (kopplat till familjeförhållanden/ordinarie arbete/Hv-befattning) som ett naturligt urval, i darwinistiskt hänseende?

 

Ok, så dom skall bara få en gradbeteckning?

Vad hjälper det?

Link to comment
Share on other sites

Klipp

 

Det är väl bara för dom att söka till utbildningen, antas, genomföra och utnämnas till specialistofficerare som alla andra?

 

Nu var tanken inte att bli anställd inom FM, utan att kvarhålla kompetens inom Hv. Finns det anledning att frångå den ursprungliga hemvärnstanken från 1940 (vilket gjorts ett flertal gånger) för att ge de som kan och vill göra något som tillför den stora massan mer, än de kunnat göra som "Lasse i ledet"?

 

Eller ska man se på de som inte orkar med arbetsbelastningen (kopplat till familjeförhållanden/ordinarie arbete/Hv-befattning) som ett naturligt urval, i darwinistiskt hänseende?

 

Ok, så dom skall bara få en gradbeteckning?

Vad hjälper det?

 

Jag menar att ge viss personal inom Hv en möjlighet att stiga av från Hv-förbandet och tillföra kompetens på ett bredare område (inom utbildningsgrupp/centralt inom FM eller annars där den behövs). I dagsläget måste du ha en placering inom Hv-förband för att kunna vara instruktör. Tanken var att kunna ge en möjlighet för de som kan tillföra mer i en annan placering en möjlighet, utan att Hv-förbandet (familjen/arbete) blir lidande.

 

Det handlar alltså om att ta tillvara kompetens och "befria" specialisten från kravet på placering i Hv-förband. Oftast är det fråga om chefsplaceringar som blir lidande av frånvaron som instruktör (och alltså inga 20 timmar).

 

Möjligheten blir då att kvarhålla kompetens utan att de behöver välja mellan uppgifterna (vilket kan tära på familj/arbete).

Link to comment
Share on other sites

Att göra tvärtom borde ju vara rimligare:

Genomför officersutbildning (SOU eller OP), ta anställning vid ett förband och göra det som en nyutexad officer gör i några år, för att sedan ta en tjänst på en utbildningsgrupp med tillhörande krigsplacering i Hemvärnet.

 

Men jag ifrågasätter den som måste vara heltidsanställd för att lösa uppgiften"Hemvärnet 60h". Hemvärnet kryllar av folk med alldeles för hög ambitionsnivå. Det är inte beställt och därför önskas inte leveransen. Den som vill jobba heltid får söka fast anställning som normalt folk.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Att göra tvärtom borde ju vara rimligare:

Genomför officersutbildning (SOU eller OP), ta anställning vid ett förband och göra det som en nyutexad officer gör i några år, för att sedan ta en tjänst på en utbildningsgrupp med tillhörande krigsplacering i Hemvärnet.

 

Men jag ifrågasätter den som måste vara heltidsanställd för att lösa uppgiften"Hemvärnet 60h". Hemvärnet kryllar av folk med alldeles för hög ambitionsnivå. Det är inte beställt och därför önskas inte leveransen. Den som vill jobba heltid får söka fast anställning som normalt folk.

 

/K

 

Nu verkar huvuddelen av svaren skjuta förbi det mål jag angivit. Om jag har varit otydlig tidigare försöker jag vara extra tydlig nu:

 

- Personen har en familj på hemorten

- Är för gammal för att byta yrke (och gå SOU/OP)

- Har ordinarie arbete

- Har en efterfrågad kompetens och agerar instruktör ofta (så ofta att hemförhållanden/ordinarie arbete blir lidande)

 

Skall det finnas möjlighet att vara enbart instruktör (kanske specialistbefäl) i Hv och på så sätt tillföra mer än som Lasse i ledet? Eller skall alla som inte kan/vill bli yoff/specoff automatiskt diskvalificeras från att kunna tillföra något med rimligt tidsuttag?

Link to comment
Share on other sites

Återigen. Jobbar man så mycket att familjen blir lidande så bör man söka fast anställning.

Specialistofficer är en personalkategori som genomför 1,5 års utbildning (minst) för att anställas som fast anställd eller som reservare.

Är man för gammal för att jobba som specialistofficer så ska man inte jobba som specialofficer.

 

Rimligt tidsuttag är det inte om man inte får ihop det sociala livet.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Skall det finnas möjlighet att vara enbart instruktör (kanske specialistbefäl) i Hv och på så sätt tillföra mer än som Lasse i ledet? Eller skall alla som inte kan/vill bli yoff/specoff automatiskt diskvalificeras från att kunna tillföra något med rimligt tidsuttag?

 

Javisst, då tillhör man bataljonens utbildningsektion. (S3?)

Link to comment
Share on other sites

Nu verkar huvuddelen av svaren skjuta förbi det mål jag angivit. Om jag har varit otydlig tidigare försöker jag vara extra tydlig nu:

 

- Personen har en familj på hemorten

- Är för gammal för att byta yrke (och gå SOU/OP)

- Har ordinarie arbete

- Har en efterfrågad kompetens och agerar instruktör ofta (så ofta att hemförhållanden/ordinarie arbete blir lidande)

 

Skall det finnas möjlighet att vara enbart instruktör (kanske specialistbefäl) i Hv och på så sätt tillföra mer än som Lasse i ledet? Eller skall alla som inte kan/vill bli yoff/specoff automatiskt diskvalificeras från att kunna tillföra något med rimligt tidsuttag?

 

Hur mycket tid man lägger på det är ju upp till var och en att deala med sin andra hälft och samvetet. Inte träffa familjen, eller, minska på tidsuttaget.

 

Däremot så finns väl fortfarande befäl till förfogande kvar? Om man har sådana kunskaper att det inte går att kombinera med en befattning i plutonen/kompaniet, så har den möjligheten iallafall förr funnits.

Link to comment
Share on other sites

Däremot så finns väl fortfarande befäl till förfogande kvar? Om man har sådana kunskaper att det inte går att kombinera med en befattning i plutonen/kompaniet, så har den möjligheten iallafall förr funnits.

 

I TOEM 2009 kan jag inte hitta några sådana för ett Hvkomp. Inte heller i PLIS-listorna för ett kompani.

Link to comment
Share on other sites

Däremot så finns väl fortfarande befäl till förfogande kvar? Om man har sådana kunskaper att det inte går att kombinera med en befattning i plutonen/kompaniet, så har den möjligheten iallafall förr funnits.

 

I TOEM 2009 kan jag inte hitta några sådana för ett Hvkomp. Inte heller i PLIS-listorna för ett kompani.

 

Kallas numera Stabsbefäl.

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår tänket och är litegran inne på samma bana. Kanke inte just specialist "officer" men något i denna riktningen ja.

 

Soldater, befäl mm som specialiserar sig inom resp. område för att kunna stötta sin Plutonchef och eller Kompanichef med olika uppgifter, kanske t.o.m delegera uppgiften till dom!

Dessa behöver inte exkat inneha titeln "specialistofficer" utan något anant som tyder/indikerar på att dessa har en fördjupad kunskap inom ett vistt område. (specialistsoldat?)

 

Omården som man skulle hunna fördjupa sig inom för HV skulle kunna vara:

-Skyddsvakt (juridik mm)

-Eskort/tptskydd/pers.skydd *

-Underättelse (spaning, ytövervakning mm)

-markstrid

-Prickskytt/skarpskytt *

-Sjv

-osv osv...

* Insatsplutonerna

 

Som "specilist" får man kanske göra ytterligare ett antal timmar (dagar enligt det nya systemet) fast inte så mycket. Kanske 1 max 2 dagar fler än övriga för att bibehålla kunskapen coh inneha beffatningnen. Sedan så är det även dessa som sköter utbildning mm inom förbandet. Dessa är ju trots allt "specialister". Detta ligger även till grund för befodran.

 

Tanken är god OCH det går att utveckla detta om man vill. Det gäller ju att ta tillvara på resurser man har inom kompaniet, plutonen och gruppen. Finns det sedan ett intresse, varför inte låta dessa då vidareutbilda sig och då bli specialister som man sedan tar tillvara på.

 

Personligen tror jag mer på att soldater el.dyl. specialiserar sig inom något. Enda sättet man kan överleva idag och om man vill vidareutveckla sig själv.

 

Som sagt, en tanke....

Link to comment
Share on other sites

I dag är det faktiskt så att många hemvärnsinstruktörer som är anställda av FM för att utbilda i markstrid. Jag skulle kunna räkna upp flera stycken som arbetar på olika regementen.

 

Om jag ska vara ärlig så vet vi inte vad framtiden innehåller men kärnan i det hela är kompetensen.

I dag saknas det kompetens för att utbilda hemvärnet på flera håll i landet och Skåne är ett bra exempel på där det inte fungerar riktigt så bra som det skulle kunna göra.

Troligen beror det på att det saknas officerare som är villiga, kvalificerade eller brinner för att utbilda hemvärnet.

Mycket kan kanske bero på den ibland dåliga status just Hemvärnet som namn har.

 

Framtiden ser dock ljus ut, Nationella Skyddsstyrkorna kommer få en mycket mer betydande roll med nya krav och ny materiel.

Redan i dag ser man på mil.se att Hemvärnet står listat som ett eget vapenslag skiljt från de övriga vapenslagen.

Jag vet inte vilka intentioner våra politiker eller försvarsmakts ledningen har men betydelsen av ett fungerade försvar av landet som bygger på frivillighet har ökat med neddragningen på regementen.

 

Det är kanske då på sin plats att man ser till att trygga kunskap och kompetens så att man kan leverera bra utbildning till Nationella Skyddsstyrkorna.

Om detta innebär anställning vid FM som specialist officer med utbildning 1,5år etc. det får väl FM avgöra men de väljer redan i dag att anställa personal från leden in på regementena så dessa personer skulle garanterat kunna bli kontrakterade vid utbildnings grupperna för att bedriva utbildnings verksamhet mot Hemvärnet/Nationella Skyddsstyrkorna.

 

En sak är säker hur mycket vi än spekulerar så är det bara mer eller mindre kvalificerade gissningar.

Framtiden kommer dock att innebära mycket intressant och nytt för de som är engagerade på frivillig bas.

/519 CB

Link to comment
Share on other sites

Men, vänta nu... Det finns trots allt väldigt mycket som fungerade i vpl-/invasionsförsvaret. Ett koncept för att tillföra kompetenta förbandschefer och tillse tillgång på instruktörer var RESERVOFFICERARE. Varför inte de nuvarande befälsutbildningarna vid ex HvSS inte sammanställs i en större, klarare definierad, obligatorisk kurs är kanske lite underligt. En delad ROK vore inte dumt, och skulle snäppa upp förmåga på både förbandschefer som instruktörer. Även om det rent praktiskt kan vara svårt att göra två hela somrar på raken så går det idag använda sig av distans-/datastödd utbildning och valididering av kunskap för att minska tidsuttag. Som det är idag vid kurser så hamnar vi ofta i Hv:s eviga dilemma, sammansatta förband/kurser där man får starta från en minsta gemensam utb.ståndpunkt. Med styrd kurs säkerställer man utb.ståndpunkt och bäddar då för att nå högre förmåga eller snabbare.

Link to comment
Share on other sites

Håller med Wedin om en samlad utbildningsplan med delad tidsplan för befattningshavare. Man kan på sikt höja kraven och därmed kompetensen på Hemvärnets befäl.

 

Jag håller däremot inte med om att reservare är den enda lösningen. Jag anser att Hv bör ta till sig två-befälsystemet fullt ut och inse att Batch och Kompch inte ska vara instruktörer, de ska vara chefer. Instruktör i markstrid skall enligt min mening vara den kompetente gruppchefen (möjligtvis plutch stf). Gruppchefen är ryggraden i alla enheter och måste stärkas och utvecklas i den rollen. Fördelen med gruppchefen som instruktör är dessutom att när grpch sprider sin överlägsna kunskap i markstrid till soldaterna kommer hans/hennes roll som chef och ledare bara att stärkas. Vinna-vinna i min värld!

 

/JE

Link to comment
Share on other sites

... Fördelen med gruppchefen som instruktör är dessutom att när grpch sprider sin överlägsna kunskap i markstrid till soldaterna kommer hans/hennes roll som chef och ledare bara att stärkas. Vinna-vinna i min värld!

 

/JE

 

För att uppnå detta behöver vi möjlighet till vidareutbildning inom befintlig nivå, kurser på 1-2 veckor som inte syftar till befordran. Mer pengar till Försvarsutbildarna? Kanske, men detta borde gå att integrera med ordinarie förbandsverksamhet i heltidsförbanden. Frivillig kortidstjänstgöring helt enkelt, inte i syfte att förstärka ett förband, utan som kursverksamhet för Hemvärnet.

 

En bieffekt skulle vara att minska irritationen på vissa håll över lättvindig befordran i Hemvärnet: en ny HV-plutch. har inte bara gått ett par tvåveckorskurser på HVSS, han har gjort en massa vidareutbildning inom soldat och gruppchefsnivåerna också.

Link to comment
Share on other sites

Håller med Wedin om en samlad utbildningsplan med delad tidsplan för befattningshavare. Man kan på sikt höja kraven och därmed kompetensen på Hemvärnets befäl.

 

Jag håller däremot inte med om att reservare är den enda lösningen. Jag anser att Hv bör ta till sig två-befälsystemet fullt ut och inse att Batch och Kompch inte ska vara instruktörer, de ska vara chefer. Instruktör i markstrid skall enligt min mening vara den kompetente gruppchefen (möjligtvis plutch stf). Gruppchefen är ryggraden i alla enheter och måste stärkas och utvecklas i den rollen. Fördelen med gruppchefen som instruktör är dessutom att när grpch sprider sin överlägsna kunskap i markstrid till soldaterna kommer hans/hennes roll som chef och ledare bara att stärkas. Vinna-vinna i min värld!

 

/JE

 

Och vem har utbildat Gruppchef till "sin överlägsna kunskap i markstrid"? Skall vi lägga ner MSS?

Är det bara markstrid vi skall öva/kunna? Vem skall utbilda i skyddsvaktsjuridik, tunga vapen, sjukvårdstjänst, matlagning?

 

Någonstans måste utveckling ske, annars skulle vi hålla på med soldatutbildning modell 1940. Utveckling förutsätter att man tänker/agerar utanför angivna ramar. Vissa delar av utvecklingen av FM kommer från Hvbefäl som vill lite mer.

 

Hur stor andel av i anspråkstagna instruktörer (över plutons ram) i Hemvärnet är gruppchefer?

Link to comment
Share on other sites

Den ursprungliga frågan i tråden kan väl uppfattas på två sätt:

 

-Ska man kunna anvancera i grad i Hemvärnet genom instruktörsverksamhet?

 

-Ska man kunna uppfulla sitt kontrakt, dvs anses ha genomfört KFÖ, genom instruktörsverksamhet?

 

 

De här frågorna har jag stött på i flera sammanhang:

 

1) Krävs det att universitetslärare är aktiva forskare? Eller duger det med före detta aktiva forskare? Eller personer helt utan forskningserfarenhet? Ska man kunna avancera från adjunkt till lektor eller t.o.m. professor på något annat än forskningsmeriter?

 

2) Krävs det att en instruktör i judo är aktivt tävlande? Eller duger det med före detta tävlande? Måste man inte åtminstone kräva att personen själv tränar aktivt på en högre nivå än han instruerar? Ska man kunna avancera till svart bälte utan tävlingsmeriter?

 

3) Kan man instruera i Hemvärnet om man inte längre orkar/har lust att öva i krigsbefattning? Ska man kunna avancera i grad?

 

Mina erfarenheter från 1) och 2) är att man på grund av resursbrist inte kan avstå från att använda före detta aktiva som instruktörer, att den som varit aktiv på en MYCKET högre nivå än den han instruerar kan vara trovärdig lång tid efter att han slutat själv, och att det på nybörjarnivå ofta fungerar bäst med en föredetting.

 

Vissa personer har en sådan erfarenhet att ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta dem som instruktörer även om de inte har någon krigsbefattning i Hämvärnet, och dessa får man väl hitta på något sätt att utnyttja. Jag tycker däremot att det är bäst att undvika att skapa en instruktörskarriärväg i Hemvärnet vid sidan av krigsbefattningsvägen, inte minst som den utbildning som finns är ganska kort och inte ger mycket trovärdighet om den inte kombineras med omfattande annan utbildning/erfarenhet. Vi bör inte skapa en särskild karriärväg för "Värmerocksbefäl".

Link to comment
Share on other sites

-Ska man kunna anvancera i grad i Hemvärnet genom instruktörsverksamhet?

 

Denna fråga är väl med JA besvarad? Som jag tolkat det nya befälssystemets användande i Hv kan gruppchef med stor erfarenhet befordras i befattning pga god instruktörskompetens.

 

"OR 7 fanjunkare/2 stjärnknappar Hv/Friv: Mycket rutinerad med flera års tjänstgöring i befattning och fackområde/Urvalsbefodran (beslut av Rikshemvärnschef)

 

OR 6 sergeant 1klass/1 stjärna

Hv: Rutinerad. Instruktör. Urvalsbefodran

Friv: Tjänstegrensföreträdare bataljon

 

OR 5 sergeant/3 vinklar

Hv: Gruppchef/instruktör grundutbildad

Friv: Gruppchef/ instruktörsutbildning

 

OR 4 korpral/2 vinklar

Hv/friv: Gruppchef/ gruppchefskurs "

 

(Ovanstående saxat från hemvarnet.se)

 

/JE

Link to comment
Share on other sites

Får jag fråga var och hur gruppchef och instruktör kopplas ihop mot högre grad?

Vad har instruktör för koppling till någon grad och vad för roll motsvarar det i insatsorganisationen?

 

/K

 

Sökte lite och hittade detta: hemvarnet.se

Besvarar väl inte alla frågor men det bästa jag kunde hitta...

/JE

Link to comment
Share on other sites

I dokumentet anges att korpral är normal gruppchefsgrad och att specialistofficerarna har fördjupade kunskaper. Nu läste jag ganska fort så jag kan ha missat något men jag såg då inget om instruktör kopplat till grad eller befattning.

 

Det kan väl vara lämpligt med specialistofficerare som instruktörer men då tycker jag nog att de ska ha gått SOU. Detta för att säkerställa deras kompetens. Duktiga hemvärnsbefäl kan vara instruktörer men då för enklare övningar samt biträden till YO/RO. Då är hemvärnsbefälens kompetens det relevanta och inte graden, även om den anger någon form av kompetensmått på ett trubbigt sätt.

Link to comment
Share on other sites

Jag tolkar det som att den som blivit godkänd på gruppchefskurs samt innehar befattningen befordras till korpral (OR4). Sergeant (OR5) kan endast den befordras till som dessutom blivit godkänd på grundkurs instruktör. Till Sergeant 1 kl (OR6) sker befordran efter urval med krav på rutin och att man är verksam som instruktör. Fanjunkare (OR7) kan den bli som är "Mkt rutinerad med flera års tjg i bef och fackområde, Urvalsbef (beslut av Rikshemvärnschef)". (Min förre utbgrpchef menade att Hemvärnsfanjunkare skulle man bara ha 1-2/utbgrp.)

 

Dessa hemvärnssoldater är givetvis inte lika kompetenta som specialistofficeren med SOU. Jag menar bara att hemvärnssoldater med dessa grader kommer att bli naturliga förebilder och "instruktörer" på hemmabataljonen motsv. För mer kvalificerad utbildning måste ju instruktörer med högre kompetens från utbgrp eller regemente motsv leda verksamheten. Precis som yoff gör idag och gjorde igår.

 

/JE

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...