Jump to content

Recommended Posts

Hej

Under en övning i helgen stötte jag på regler för ROE. Inget nytt, ROE kort har jag både använt och läst ett antal. Men tydligen fanns det numera fastställda ROE kort, ROE 1, ROE 2 etc tom ROE 4. Och det har inte jag hört förut? Är det kopplat till verksamhet i Sverige eller internationellt? Kopplat till §5-7 insatser utomlands?

Hjälp mig gärna med info vart jag kan läsa mer!!

Har sökt på forumet men inget funnit... hoppas inte BlåGul hittar en massa :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Jag vet att i vissa delar av FM så förekommer soldatkort med numrerade insatsregler. Jag har sett såna som härstämmat från KFOR. Kan det vara såna som du sett?

 

Generellt så är folk alldeles för slarviga med begreppen, tycker jag.

ROE för en insats bygger på Folkrätten, de mandat som operationen vilar på (UNSC Resolutioner och dyl), andra internationella lagar och överenskommelser samt nationell rätt.

De som är de formella Rules of Engagements för en operation är en ganska omfattande historia. ROE ges en hel bilaga i en operationsorder och den är bedömt sällan under 10 A4-sidor. Bland annat så definieras hur delegation av användning av vissa medel ska ske och till vilka nivåer det är görligt. Exempel på det är vilken nivå som har rätt att besluta om användandet av indirekt eld.

Sån information gör ju ingen soldat glad så därför har ROE-bilagan kokats ner till Soldatkort som enkelt förklarar för enskild soldat hur denne ska gå tillväga i händelse av ingripande. Dessa är utformade enligt de specifika ROE som gäller för den specifika operationen. Jag har svårt att se att det skulle finnas fastställda numrerade insatser utan det är förmodligen något lokalt. Det vore dock bra med ett sådant Soldatkort för insats i Sverige i enlighet med IKFN-förordningen, kanske.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Inom Hemvärnet benämns (på vissa ställen) ROE enligt Insatsregel 1-4. Formuleringen är lite annorlunda över landet har jag märkt.

 

1. Eld får öppnas mot fientliga skyttar och misstänkta punkter.

2. Eld får öppnas mot identiferade mål.

3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

4. Eld får öppnas i nödvärn/självförsvar

 

Detta och andra variationer på denna har jag sett.

Link to comment
Share on other sites

Inom Hemvärnet benämns (på vissa ställen) ROE enligt Insatsregel 1-4. Formuleringen är lite annorlunda över landet har jag märkt.

 

1. Eld får öppnas mot fientliga skyttar och misstänkta punkter.

2. Eld får öppnas mot identiferade mål.

3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

4. Eld får öppnas i nödvärn/självförsvar

 

Detta och andra variationer på denna har jag sett.

 

Ok då förstår jag litegrann, men lagstöd för de olika insatsreglerna, var finns det? Något skriftligt med källa?

Link to comment
Share on other sites

Inom Hemvärnet benämns (på vissa ställen) ROE enligt Insatsregel 1-4. Formuleringen är lite annorlunda över landet har jag märkt.

 

1. Eld får öppnas mot fientliga skyttar och misstänkta punkter.

2. Eld får öppnas mot identiferade mål.

3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

4. Eld får öppnas i nödvärn/självförsvar

 

Detta och andra variationer på denna har jag sett.

Skall det vara på det viset så skall det finnas ett kort för batong, ett för handfängsel, ett för avvisning osv osv.

 

Sen kan man ju undra om det är en fallande skala i pkt 1-4 för om det är det så kan jag tycka att det är märkligt att man får öppna eld mot misstänkta punkter innan man får öppna eld mot identifierade mål....

Link to comment
Share on other sites

Inom Hemvärnet benämns (på vissa ställen) ROE enligt Insatsregel 1-4. Formuleringen är lite annorlunda över landet har jag märkt.

 

1. Eld får öppnas mot fientliga skyttar och misstänkta punkter.

2. Eld får öppnas mot identiferade mål.

3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

4. Eld får öppnas i nödvärn/självförsvar

 

Detta och andra variationer på denna har jag sett.

 

Jag har hört talas om det här. Förvirringen inom Hv om vad begreppet "ROE" egentligen innebär är monumental, vilken den här punktlistan tydligt visar.

 

För insats i Sverige under vilket förhållande som helst (Midsommar i fredens solsken --> Det stora fosterländska krigets mörker) så finns det som bekant rätt tydliga lagar. Kan vi inte hålla oss till dem?

Link to comment
Share on other sites

Inom Hemvärnet benämns (på vissa ställen) ROE enligt Insatsregel 1-4. Formuleringen är lite annorlunda över landet har jag märkt.

 

1. Eld får öppnas mot fientliga skyttar och misstänkta punkter.

2. Eld får öppnas mot identiferade mål.

3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

4. Eld får öppnas i nödvärn/självförsvar

 

Detta och andra variationer på denna har jag sett.

Skall det vara på det viset så skall det finnas ett kort för batong, ett för handfängsel, ett för avvisning osv osv.

 

Sen kan man ju undra om det är en fallande skala i pkt 1-4 för om det är det så kan jag tycka att det är märkligt att man får öppna eld mot misstänkta punkter innan man får öppna eld mot identifierade mål....

Verkar väl snarare vara som att skalan går från 4 - 1 tycker jag.

Link to comment
Share on other sites

1. är typ krig.

4. är skyddsvaktsverksamhet. Det står nog "Eld får öppnas enligt skyddslagen eller i nödvärn". Kan kolla exakt när jag kommer hem.

 

Man behöver inte vara hjärnkirurg för att lista ut att dessa, eller motsv. insatsregler är bra mycket lättare för olle-i-skogen att hålla reda på än att han skall plugga in, komma ihåg och tillämpa lagtext.

Bara för att det finns insatsregler betyder väl inte det att man måste bryta mot någon lag eller förordning? Sedan när blev världen svart/vit?

Link to comment
Share on other sites

1. är typ krig.

4. är skyddsvaktsverksamhet. Det står nog "Eld får öppnas enligt skyddslagen eller i nödvärn". Kan kolla exakt när jag kommer hem.

 

Man behöver inte vara hjärnkirurg för att lista ut att dessa, eller motsv. insatsregler är bra mycket lättare för olle-i-skogen att hålla reda på än att han skall plugga in, komma ihåg och tillämpa lagtext.

Bara för att det finns insatsregler betyder väl inte det att man måste bryta mot någon lag eller förordning? Sedan när blev världen svart/vit?

 

Nej du har rätt, hjärnkirurg behöver man inte vara för att hålla koll på förenklade regler, men trots det måste alla regler ha lagstöd, speciellt de där man håller på med våldsutövning i någon form.

Japp, är det krig förklarat så är det krigets lagar som gäller, de har jag koll på, skyddslagen likaså, den har jag bra koll på. Men varianten två är problemet, variant tre är ju även det nödvärn men en förtydling och det är ju lika viktigt i regel fyra.

Det jag skulle vilja vet är när hemvärnet (ja det var en Hv övning jag var på helgen) började använda dessa uttryck och vart finns de i skrift?

För variant 2, vart har vi lagstöd då, samhället i svår kris eller liknande? Krigsliknande förhållanden? Det är ju saker som numera mest utlandsstyrkan håller på med, ja krigsliknande förhållanden alltså

 

Jag ville med första frågeställningen ha svar på vart kan jag läsa mer... inte veta om skalan skulle vara skriven åt ena eller andra hållet - kingecho1 inte illa upp.

Edited by sisuchef
Link to comment
Share on other sites

1. är typ krig.

4. är skyddsvaktsverksamhet. Det står nog "Eld får öppnas enligt skyddslagen eller i nödvärn". Kan kolla exakt när jag kommer hem.

 

Man behöver inte vara hjärnkirurg för att lista ut att dessa, eller motsv. insatsregler är bra mycket lättare för olle-i-skogen att hålla reda på än att han skall plugga in, komma ihåg och tillämpa lagtext.

Bara för att det finns insatsregler betyder väl inte det att man måste bryta mot någon lag eller förordning? Sedan när blev världen svart/vit?

 

Nej du har rätt, hjärnkirurg behöver man inte vara för att hålla koll på förenklade regler, men trots det måste alla regler ha lagstöd, speciellt de där man håller på med våldsutövning i någon form.

Japp, är det krig förklarat så är det krigets lagar som gäller, de har jag koll på, skyddslagen likaså, den har jag bra koll på. Men varianten två är problemet, variant tre är ju även det nödvärn men en förtydling och det är ju lika viktigt i regel fyra.

Det jag skulle vilja vet är när hemvärnet (ja det var en Hv övning jag var på helgen) började använda dessa uttryck och vart finns de i skrift?

För variant 2, vart har vi lagstöd då, samhället i svår kris eller liknande? Krigsliknande förhållanden? Det är ju saker som numera mest utlandsstyrkan håller på med, ja krigsliknande förhållanden alltså

 

Jag ville med första frågeställningen ha svar på vart kan jag läsa mer... inte veta om skalan skulle vara skriven åt ena eller andra hållet - kingecho1 inte illa upp.

 

Hemvärnets eller Nationella Skyddsstyrkornas primära uppgift är väpadstrid över hela konfliktskalan.

Under fred ställs höga krav och lagen är ytterst tydlig vad gäller användandet av våld.

Skymningsläge och kris är däremot en problematisk fas där det gäller att man har så bra underrättelser att man kan fatta rätt beslut om våldsanvändning.

Fortfarande gäller ju våra svenska lagar och krig är inte förklarat.

Krig är inte så svårt att det är fritt fram.

Jag har faktiskt inte sett ROE eller hört om det i de förband jag har kontakt med.

Link to comment
Share on other sites

Kan tyvärr inte ge källa på någon skrivelse. Men det är ingen lokal företeelse. För jag har sett andra kort med insatsregler från andra utb.grupper än min egen.

 

Insatsregel fyra tillämpas vid ex. skyddsvaktstjänst i fredstid. Lagstöd: nödvärnsrätten och ev. andra beroende på situation.

Insatsregel tre är också fredstid. Men då finns det en förhöjd hotbild. Lagstöd: Samma som ovan.

Insatsregel två är helt klart vid ofred. Lagstöd: diverse lagar som man kan stödja sig på vid ofred.

Insatsregel ett tillämpas när skiten träffat och passerat fläkten.

 

Som man kan läsa ut ovan är inte dessa de enda insatsregler (ROE) som man behöver. IKFN är t.ex. inte med som den uppmärksamme noterat.

Edited by hajjper
Link to comment
Share on other sites

Kan det vara så att ROE-kort etc är lokala påfund av folk som varit iväg på missioner? och som sedan tar fram lokala ROE-kort för varje specifik övning? Sedan kanske individer sätter nummer på dessa beroende på vilka situationer som övas.

Link to comment
Share on other sites

Kan tyvärr inte ge källa på någon skrivelse. Men det är ingen lokal företeelse. För jag har sett andra kort med insatsregler från andra utb.grupper än min egen.

 

Insatsregel fyra tillämpas vid ex. skyddsvaktstjänst i fredstid. Lagstöd: nödvärnsrätten och ev. andra beroende på situation.

Insatsregel tre är också fredstid. Men då finns det en förhöjd hotbild. Lagstöd: Samma som ovan.

Insatsregel två är helt klart vid ofred. Lagstöd: diverse lagar som man kan stödja sig på vid ofred.

Insatsregel ett tillämpas när skiten träffat och passerat fläkten.

 

Som man kan läsa ut ovan är inte dessa de enda insatsregler (ROE) som man behöver. IKFN är t.ex. inte med som den uppmärksamme noterat.

Det finns inte "diverse lagar som man kan stödja sig på vid ofred". Det finns när det kommer till våldsanvändning två lägen: Fred eller krig.

I fred gäller i Sverige Nödvärnsrätt, Skyddslag, Polislag och IKFN-förordningen, mm. Alltså det som man lär sig under Skyddsvaktsutbildningen.

I krig gäller Krigets lagar samt de lagar som hoppar igång när statsmakten förklarar att nationen är i krig.

 

För tjänst i Sverige så behövs inte ROE för svensk trupp utan endast för främmande trupp som genomför internationell insats här.

 

När det gäller soldatkortet i den här tråden så är punkterna 1 och 2 endast tillämpbara i krig. De andra två (som egentligen är samma sak) är tillämpbara när som helst.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Tack Krook, det var ungefär så jag uppfattade det hela innan jag var på övningen, ska ta upp det på måndag på ett litet möte... Tycker inte om att gruppen eller någon annan kommit på något som verkar bra men inte har stöd i någon laglig handling.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...