Jump to content

Pistol 88 inom Frivorg


Recommended Posts

Som ordonnans i Hemvärnet/De nationella skyddstyrkorna har jag sedan början på året blivit tilldelad pistol 88 som mitt personliga vapen. Innan hade vi k-pisten som tydligen enligt försvarsmakten var ett ganska ofarligt vapen eftersom vi lätt kunde få ut det till övningar etc. Den blev en himla förändring med pistol 88. Som läget är nu kan man endast få en glimt av vapnet vid skjutbanan och vid skyddsvakttjänst. Om man tex vill förevisa vapnet vid en rekryteringskampanj så är det stört omöjligt. Kan någon kunnig tala om för mej vad Säki säger om detta?

 

Eftersom jag jobbar med rekrytering i vår kår är det ett enormt handikapp att inte ens kunna visa upp vapnet för nya blivande ordonannser. De flesta som söker till hemvärnet går ju INTE med för att få vapenfri tjänst. FM har inte heller lyckats få fram en vettig sk blue gun. De normala för oss ska tydligen vara att vi åker runt utan vapen vilket förmodligen inte var vad vi tänkt oss.

 

Jag undrar: Vad är man i FM så rädda för? Att någon skall råna oss på våra vapen eller? Då måste ju risken vara mycket större att någon går hem och stjäl en AK hos någon hemvärnsgubbe.

 

Dessutom blir sidoeffekten att all rutin när det gäller vapenhantering, typ att aldrig lämna vapnet ur sikte, försvinner i och med att man aldrig har ett vapen med sig.

 

Om man också tar i beaktande att FM inte gjort minsta försök att anpassa vår ordonannsuniform till det nya vapensystemet så hoppas jag ni förstår att man ibland längtar tillbaka till gamla k-pisten. Det perfekta vapnet vid SIB.

Men min fråga är alltså: Vad säger SÄKI om att visa upp pistol 88 vid rekrytering och uppvisning. Är det okej eller inte. Endast raka och konkreta svar är av intresse.

Edited by knutten
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 242
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Men min fråga är alltså: Vad säger SÄKI om att visa upp pistol 88 vid rekrytering och uppvisning. Är det okej eller inte. Endast raka och konkreta svar är av intresse.

SäkI säger ingenting eftersom det inte är frågan om utbildningssäkerhet.

Däremot så regleras sånt i Handbok Säkerhet Vapen och Ammunition och andra styrande dokument.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Men min fråga är alltså: Vad säger SÄKI om att visa upp pistol 88 vid rekrytering och uppvisning. Är det okej eller inte. Endast raka och konkreta svar är av intresse.

SäkI säger ingenting eftersom det inte är frågan om utbildningssäkerhet.

Däremot så regleras sånt i Handbok Säkerhet Vapen och Ammunition och andra styrande dokument.

 

/K

OK Kan du säga mej vad som står där?

Edited by knutten
Link to comment
Share on other sites

Men min fråga är alltså: Vad säger SÄKI om att visa upp pistol 88 vid rekrytering och uppvisning. Är det okej eller inte. Endast raka och konkreta svar är av intresse.

SäkI säger ingenting eftersom det inte är frågan om utbildningssäkerhet.

Däremot så regleras sånt i Handbok Säkerhet Vapen och Ammunition och andra styrande dokument.

 

/K

OK Kan du säga mej vad som står där?

 

Enkelt, prata med din handläggare på utbildningsgruppen. De bör ha full koll på detta. Dock är det enkelt, den ska inte gå att stjäla när den visas upp. Exempelvis sitta fast via vajer i en betongsugga.

Link to comment
Share on other sites

Men min fråga är alltså: Vad säger SÄKI om att visa upp pistol 88 vid rekrytering och uppvisning. Är det okej eller inte. Endast raka och konkreta svar är av intresse.

SäkI säger ingenting eftersom det inte är frågan om utbildningssäkerhet.

Däremot så regleras sånt i Handbok Säkerhet Vapen och Ammunition och andra styrande dokument.

 

/K

OK Kan du säga mej vad som står där?

 

Enkelt, prata med din handläggare på utbildningsgruppen. De bör ha full koll på detta. Dock är det enkelt, den ska inte gå att stjäla när den visas upp. Exempelvis sitta fast via vajer i en betongsugga.

Jo de kan man tycka men det verkar mest handla om hur besvärligt det är att flytta vapnet mellan punkten A och B. Något konkret svar har jag inte fått. Och min fråga är fortfarande. Vad säger regelboken? När det gäller risken för stöld så finns det det ett hål i stocken på pistolen som man kan fästa en kedja i. Om jag fäster kedjan i livremmen på brallorna så skulle det väl vara själva f-n om någon snor pistolen. Dessutom vad är är det i så fall för skillnad om någon vill sno en AK? På övningarna dräller det av detta vapen men där verkar det inte vara så noga.

Edited by knutten
Link to comment
Share on other sites

Nej, inte ordagrannt. Sök upp de skrifterna genom utbildningsgruppen. H SäkVapAm är väl den som du ska fråga efter, samt lokala bestämmelser.

 

Men i stort innebär det styrningar för hur vapen och ammunition får hanteras och förvaras utifrån säkerhetsperspektivet "Hot om tillgrepp".

En AK4 som förvaras hos någon ska förvaras delat och med vapenlås och då med nyckeln på särskild plats (oftast hos högre chef). Det innebär att den som snor vapnet förmodligen bara får med sig en och en halv meter metall och plast, inte ett brukbart vapen.

Några såna möjligheter finns inte för Pistol 88 än.

Pistol 88 torde dessutom vara mer stöldbegärlig än en AK4.

 

Blue gun finns i FM och används vid handgemängsövningar och dylikt. Eftersom det inte finns lösskjutningsmöjligheter med Pistol 88 så får inte den medföras vid lösövningar. Då måste Blue gun användas, även om den är röd till färgen.

 

/K

 

Edit: Om vapen transporteras (A-B) så ska eskort av transporten ske. Transportskyddsstyrkan ska då vara beväpnad enligt konstens alla regler.

Om vapen bärs (i Förband under övning eller skarpt) så gäller oftast att personal endast får framrycka stridsparsvis och inte enskilda. Detta pga risken för tillgrepp.

Jag vet inte om det står så i H SäkVapAm eller om det är en spridd tillämpning.

Link to comment
Share on other sites

Nej, inte ordagrannt. Sök upp de skrifterna genom utbildningsgruppen. H SäkVapAm är väl den som du ska fråga efter, samt lokala bestämmelser.

 

Men i stort innebär det styrningar för hur vapen och ammunition får hanteras och förvaras utifrån säkerhetsperspektivet "Hot om tillgrepp".

En AK4 som förvaras hos någon ska förvaras delat och med vapenlås och då med nyckeln på särskild plats (oftast hos högre chef). Det innebär att den som snor vapnet förmodligen bara får med sig en och en halv meter metall och plast, inte ett brukbart vapen.

Några såna möjligheter finns inte för Pistol 88 än.

Pistol 88 torde dessutom vara mer stöldbegärlig än en AK4.

 

Blue gun finns i FM och används vid handgemängsövningar och dylikt. Eftersom det inte finns lösskjutningsmöjligheter med Pistol 88 så får inte den medföras vid lösövningar. Då måste Blue gun användas, även om den är röd till färgen.

 

/K

 

Edit: Om vapen transporteras (A-B) så ska eskort av transporten ske. Transportskyddsstyrkan ska då vara beväpnad enligt konstens alla regler.

Om vapen bärs (i Förband under övning eller skarpt) så gäller oftast att personal endast får framrycka stridsparsvis och inte enskilda. Detta pga risken för tillgrepp.

Jag vet inte om det står så i H SäkVapAm eller om det är en spridd tillämpning.

 

Vad jag vet så är de AK som medtages vid övningar kompletta. Dessutom har jag aldrig hört talas att stölder av pistoler i FM genom handgripligt våld mot vapenbäraren. När det gäller transporter av vapnet är detta i många fall onödiga. Den lokala gruppen kan förvara en st pistol 88 i sin egen kasun att användas vid förevisning. Men det är klart vill man krångla till det, som man ofta vill i FM, då är allt svårt.

När det gäller blue gun problemet tror jag du delar min åsikt att det är skräp att inte FM får fram dessa "attraper" i brist på annat. Jag hoppas också du förstår det problem vi får vid rekryteringstillfällen när vi inte kan visa de blivande ordonannserna deras tjänstevapen. Klart att det finns ett intresse. Och detta inte bara från "skjutglada" ungdomar. De måste väl ingå i varje soldats rätt och intresse att kunna försvara sig eller?

Edited by knutten
Link to comment
Share on other sites

Jag hittade ett ex av en gammal H SäkVapAM:

Frivillig försvarsorganisation som genomför utbildning med skjutvapen får medges att låna finkalibriga skjutvapen och att tilldelas härför

erforderlig ammunition för utbildning och övningsverksamhet.

Med skjutvapen avses i dessa sammanhang finkalibriga skjutvapen.

Utlåning av enhandsvapen skall ske med mycket stor restriktivitet.

Beslutet skall vara skriftligt och organisationen, d v s dess styrelse, skall skriftligen förbinda sig att följa Försvarsmaktens bestämmelser

om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition.

I beslutet skall även framgå att utlämnande förband äger rätt att kontrollera hur utlånade skjutvapen respektive tilldelad ammunition

förvaras.

Utlånade skjutvapen och tilldelad ammunition skall förvaras i för skjutvapnen respektive ammunitionen avsedda och godkända förvaringsutrymmen.

Förvaring i bostad medges ej.

Kontroll av att utlånade skjutvapen och tilldelad ammunition hanteras, förvaras och transporteras enligt gällande bestämmelser skall ske årligen

genom utlämnande förbands försorg.

Till frivillig försvarsorganisation utlånade skjutvapen omfattas av de krav på årlig inventering som gäller för ej förrådsställda skjutvapen.

När det gäller din syn på säkerheten Knutten, så kan jag förstå om du är frustrerad men jag uppmanar dig till att tänka till några extra gånger. Säkerhetsbestämmelserna har tillkommit av anledning. Att det inte stjäls så många pistoler beror dels på säkerhetsbestämmelserna och dels på att det inte förekommer så många pistoler i FM.

Vid övning med AK4 så medförs (oftast av chefen) nyckel till patronlägeslåsen. För att få grepp på ett funktionellt vapen under transporten så måste man stjäla vapnet av en person och sedan rätt nyckel av en annan. Ganska jobbigt för buset.

 

Försök se det som säkerhet för dig och din omgivning, inte bara som krångel.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Blue gun finns i FM och används vid handgemängsövningar och dylikt. Eftersom det inte finns lösskjutningsmöjligheter med Pistol 88 så får inte den medföras vid lösövningar. Då måste Blue gun användas, även om den är röd till färgen.

 

/K

”Dock får pistol med monterad pipattrapp användas vid dubbelsidiga övningar då lös

ammunition används

”25B. PIPATTRAPP P88 – Får användas till Pistol 88, Pistol 88C samt Pistol 88C2.

Pistol med monterad pipattrapp medges för användning vid dubbelsidiga övningar då lös

ammunition används.”

 

 

 

Omedelbara ändringar SäkI Ehv/Pv 2008

Link to comment
Share on other sites

...eller så går du till ett Insatskompani och slipper bli särbehandlad vad det gäller ditt personliga vapen.

 

Vår avtalspersonal tyckte mest att det var bökigt att ha kpist, hände vid ett par tillfällen att deras am "glömdes bort", blev rätt surt då.

Link to comment
Share on other sites

...eller så går du till ett Insatskompani och slipper bli särbehandlad vad det gäller ditt personliga vapen.

 

Vår avtalspersonal tyckte mest att det var bökigt att ha kpist, hände vid ett par tillfällen att deras am "glömdes bort", blev rätt surt då.

Jag tillhör insats. ALLA ordonannser har pistol 88 numera.

Link to comment
Share on other sites

Är gruppens kasun godkänd för förvaring av vapen med allt vad det numera innebär så ska det ju inte vara något problem så.

 

Däremot ställer jag mig undrande till om ni går misste om massa folk just bara för att dessa inte får se den pistol dom är tänkta att ha.

 

Tips är att tjata på dom ordentligt och verkligen påpeka att ni har så svårt att sköta er verksamhet som du säger här och att ni behöver pist 88.

samt beställa tid för vapenutlåsning, behov av eskorter osv i god tid innan, då pratar vi några veckor innan ca 4 kanske eller mer.

samt läsa på lite om vad som egentligen gäller och inte hur man själv vill att det ska vara, nu är det ju så att FM har vissa riktlinjer och följer man dom på rätt sätt så är det inte så svårt som man tror.

 

Edit: nu kan jag tyvär inte hänvisa till något mer än VPL nytt men där stod det att förra året så "försvann" det iaf 2 ak4 och tror det var 6 pistoler inte säker och någon enstaka ak5, så av någon anledning försvinner det fler pistoler än karbiner.

Edited by Chassi
Link to comment
Share on other sites

Är gruppens kasun godkänd för förvaring av vapen med allt vad det numera innebär så ska det ju inte vara något problem så.

 

Däremot ställer jag mig undrande till om ni går misste om massa folk just bara för att dessa inte får se den pistol dom är tänkta att ha.

 

Tips är att tjata på dom ordentligt och verkligen påpeka att ni har så svårt att sköta er verksamhet som du säger här och att ni behöver pist 88.

samt beställa tid för vapenutlåsning, behov av eskorter osv i god tid innan, då pratar vi några veckor innan ca 4 kanske eller mer.

samt läsa på lite om vad som egentligen gäller och inte hur man själv vill att det ska vara, nu är det ju så att FM har vissa riktlinjer och följer man dom på rätt sätt så är det inte så svårt som man tror.

 

Kasunen har tidigare förvarat k-pistar i mängd så de borde inte vara något problem säger jag utan att vara expert.

 

När det gäller rekrytering så måste du väga in att det finns en mängd alternativa fritidssysselsättningar för ungdomar idag. Om det nu är så att man är intresserad av skytte och vapen (vilket ju inte är förbjudet) så inte söker man sig till en organisation som består av vapenfria och motorcyklar från 80-tio talet. Vad har vi att "locka" med då? Det är väl så att försvarsmakten lever kvar i en tro att ex värnpliktiga "ramlar" in i fríorganisationerna mot ersättning som består av milersättning och frisk luft. Tror inte det är så tyvärr. Lite klartänkande och förmåga att lyssna på oss som jobbar med detta skull inte skada.

Link to comment
Share on other sites

Kasunen ska ju vara larmad antingen till polis, bevakning eller vaktbolag för att vara godkänd för vapenförvaring, låscylindrar till kasunen skalla kunna låsas in i eget skåp med kodlås motsv fyller den inte de kriterierna så är den inte godkänd.

 

hur som helst.

 

vad säger att jag inte jobbar med det du gör?

 

jag skrev några tips till dig som jag vet fungerat för mig och min org tidigare, jag vet inte hur ni jobbar när ni vill ha ut utrustning osv för det skrev du aldrig.

 

men det är ingen idé att försöka straffa systemet för att det inte funkar smärtfritt, det funkar om man gör rätt.

 

jag vet inte hur er rekryteringstaktik organiseras men är inte era motorcycklar från 70-80 talet?

 

******ONÖDIGT UTTALANDE SOM EJ FÖR DEBATTEN I RÄTT RIKTNING*******

Edited by Dobberman
borttagande av textmassa
Link to comment
Share on other sites

Är gruppens kasun godkänd för förvaring av vapen med allt vad det numera innebär så ska det ju inte vara något problem så.

 

Däremot ställer jag mig undrande till om ni går misste om massa folk just bara för att dessa inte får se den pistol dom är tänkta att ha.

 

Tips är att tjata på dom ordentligt och verkligen påpeka att ni har så svårt att sköta er verksamhet som du säger här och att ni behöver pist 88.

samt beställa tid för vapenutlåsning, behov av eskorter osv i god tid innan, då pratar vi några veckor innan ca 4 kanske eller mer.

samt läsa på lite om vad som egentligen gäller och inte hur man själv vill att det ska vara, nu är det ju så att FM har vissa riktlinjer och följer man dom på rätt sätt så är det inte så svårt som man tror.

 

Edit: nu kan jag tyvär inte hänvisa till något mer än VPL nytt men där stod det att förra året så "försvann" det iaf 2 ak4 och tror det var 6 pistoler inte säker och någon enstaka ak5, så av någon anledning försvinner det fler pistoler än karbiner.

 

Det är mycket möjligt att vapen försvunnit (tappat etc)men jag påstod att det aldrig förekommit att någon blivit "rånad" på sin pistol och än mindre i samband med förevisning eller rekrytering. Om man dessutom sätter i en pipatrapp som nämns i tidigare avsnitt så är ju vapnet obrukbart. Dessa åtgärder borde enligt min mening räcka för en säker hantering men samtidigt har man uppnått det önskemål som jag framfört tidigare.

Link to comment
Share on other sites

Man kan låta civilister klämma och känna på allt ifrån drivor av granatgevär, PV-robot och AG90 på ett "Regementets dag" motsv. - men en ynka pistol går ej för sig..?

 

tror vi får göra skillnad på stora evenemang på militärt område och mindre förevisningar på kanske icke militärt bevakat område, dessutom har man ju på regementets dag skarpa vakter i området.

 

hur som.

Link to comment
Share on other sites

pistol ät lätt att stoppa på sig ;) en AG90 får jag inte ner i byxfickan :P

 

Här är det rätt vanligt med pistol på övningar, skarpskuttning mm, dock alltid skarp pistol inga attrapper mm. Dock en skit pistol om ni frågar mig XD P210 urk

Link to comment
Share on other sites

Skall en pistol alt. "skarp" AK4 med på förevisning på något torg motsvarande skall man ha beväpnade vakter. Och hur det ligger till lagmässigt att ha skarpt beväpnade soldater mitt bland civila vet jag ärligt talat inte. Dock tror jag inte att det är tillåtet.

 

kort funderinga... hur löste man detta under förvarsmaktsdagarna som genomfördes bla i göteborgs hamn med beväpnad personal och uppvisningar av vapen....

 

Man skall ta i bektande risken för tillgrepp och göra en analys samt därefter följa handbok säk/vapen, iakta dom transport/eskortbestämmelser som finns och ha tillstånd från polisen om det är en offentlig tillställning (se ordningslagen).

 

/b

Link to comment
Share on other sites

Skall en pistol alt. "skarp" AK4 med på förevisning på något torg motsvarande skall man ha beväpnade vakter. Och hur det ligger till lagmässigt att ha skarpt beväpnade soldater mitt bland civila vet jag ärligt talat inte. Dock tror jag inte att det är tillåtet.

 

kort funderinga... hur löste man detta under förvarsmaktsdagarna som genomfördes bla i göteborgs hamn med beväpnad personal och uppvisningar av vapen....

 

Man skall ta i bektande risken för tillgrepp och göra en analys samt därefter följa handbok säk/vapen, iakta dom transport/eskortbestämmelser som finns och ha tillstånd från polisen om det är en offentlig tillställning (se ordningslagen).

 

/b

 

Slutstycke ur samt kabel fastsatt i soldaten/vapnet + stridsparsvis uppträdande. (gällde på några...)

Link to comment
Share on other sites

Skall en pistol alt. "skarp" AK4 med på förevisning på något torg motsvarande skall man ha beväpnade vakter. Och hur det ligger till lagmässigt att ha skarpt beväpnade soldater mitt bland civila vet jag ärligt talat inte. Dock tror jag inte att det är tillåtet.

 

Va, skulle inte det var tillåtet? Polisen skall väl inte lägga sig i vad försvarsmakten gör trodde jag. När jag gjorde lumpen, vilket iofs var 15 år sen, så hade vi skarpa vapen ibland på allmän plats, polisen hade inte med det att göra. Högvakten har väl det hela tiden för övrigt, har de något sorts tillstånd från polisen då eller? Det vore helt befängt i så fall, militären först, det civila sammhället sen.

Link to comment
Share on other sites

Polisen har inget att göra med försvarets tjänstevapen. De bär försvaret som de vill - och försvaret är numera förmodligen betydligt mer restriktiva än någon poliskår på hela jorden skulle ens fantisera om...

Det stämmer fullt ut.

FM har generell vapenlicens, och får därmed bära vilka vapen somhelst, var som helst, öppet eller dolt osv. Dock ligger det inom FM myndighetsansvar att internt reglera myndighetens vapenbruk och -hantering.

 

Hoppas det förtydligade för någon.

Link to comment
Share on other sites

Wannabeeknuttar med pistol?

 

Går man med i som mc-ordonnans i Hv bara för att man tror- "att man ska få bära pistol" + att det skulle vara "bra" i rekryteringssyfte!

 

Garanterat inga mc-ordonannser som jag vill ha min bataljon.

Link to comment
Share on other sites

Wannabeeknuttar med pistol?

 

Går man med i som mc-ordonnans i Hv bara för att man tror- "att man ska få bära pistol" + att det skulle vara "bra" i rekryteringssyfte!

 

Garanterat inga mc-ordonannser som jag vill ha min bataljon.

 

Jag vet inte vilket skäl du har att vara med i Hemvärnet. Ett kan ju vara att du är intresserad av vapen vilket ännu så länge inte är ett lagbrott utan ett fullt legitimt intresse.Ett annat skäl är att man vill kunna försvara sig själv och sitt land. För detta behöver man ett vapen. Vill man bli bra i sin vapenhantering krävs mycket övning men också att man lär sig visa rutiner tex att aldrig lämna sitt vapen obevakat och ej heller låta någon annan låna vapnet. Inte en sekund ens. Kort sagt:vapenvana. Om man aldrig får ut ett vapen, varken under övningar eller vid andra tillfällen, hur ska man då kunna skaffa sig dessa rutiner?

Jag tror ingen blir MC ordonnans för att få bära pistol men jag tror inte hellar att du skulle få många att gå med i Hemvärnet om dom endast fick ta med sin AK på skjutbanan och vid eventuell skyddsvakttjänst. Fråga gärna dej själv och dina kamrater i bataljonen om dom skulle dyka upp på övningarna under dom förutsättningarna.

Jag tror svaret är givet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...