Jump to content

Det nya hemvärnet efter 1 Jan 2010


Recommended Posts

Preliminära Utbildningsanvisningar 2010

 

3.2 Hemortsutbildning

Som ett komplement till KFÖ-veckan genomförs hemortsutbildningen bl.a. för att utveckla

förbandsandan och ytterligare höja den enskildes kompetens. Hemortsutbildningen

genomförs i huvudsak med hemvärnsförbandets egna instruktörer.

Exempel på hemorstutbildning:

• Skjutning på skjutbana

• Sjukvårdsutbildning – kamrathjälp

• Sambandsövning

• Materielövningar

• Plutonsfälttävlan

Link to comment
Share on other sites

Jag frågar mig om det inte kan vara nyttigt att tjänstgöra någon övning i annat kompani? Tänker då på att andra kan löser saker och ting lite annorlunda och man kan lära sig saker att ta med till ordinarie plassering? Samtidigt får man lite övning i att fungera i tillfälligt sammansatta kompaniledningar.

 

Ta nu inte detta som kritik, eller påstående. Detta är frågor från en sketen sergant som inte har en aning om hur det funkar i en kompanistab.

 

Att övningstiden begränsas till en eller 2 gånger/år (den som räknas) är ungefär så vi i 20h har haft det sedan flera år tillbaka. Så att du inte gillar det kan jag förstå.

 

Som komplement till att öva med sitt eget kompani kan det säkert vara bra att få input från andra men det är nog först efter det att du kan leda och känner ditt eget kompani. Men visst; helt bortkastat är det väl inte, men inte sjutton är det samma sak att leda någon annans kompani eller pluton. Själva idéen med KFÖ är ju att du ska öva förbanden och då menar man ju naturligtvis med förbandens ordinarie personal.

 

Och dessutom är det ju inte säkert att det finns en vakans på din befattning i det kompani som du väljer att öva med, om det nu inte är ditt "eget".

 

Normalt finns det idag ett övningsutbud som ligger på faktorn 1,5 gånger den avtalstid du skall fullgöra. Om jag som kc ska göra 100 timmar så brukar det normalt finnas 150 timmars övningar jag kan gå på. Vidare räknas idag mycket av planering (orderskrivning mm) som kontraktstid. I framtiden, med det nya systemet, skall all planering och all verksamhet som handlar om att hålla ihop kompaniet bedrivas utanför kontraktstid. Detta är möjligen bara ett problem för dem i kompaniledningarna.....

 

Jag känner att jag låter lite gnällig varför jag för tydlighetens skull vill upprepa: det nya systemet är inte endast av ondo. Det finns många fördelar, självklart.

 

 

/Ola

Link to comment
Share on other sites

Men jag förstår inte problemet. Bara för att det kommer vara 1-2 KFÖ per år innebär inte det att övningsverksamheten läggs ner resten av året.... I så fall vill jag ha säker källa på det. För jag har hört tvärtom, att antalet övningstillfällen defacto kommer öka!

Det är riktigt att det kommer förekomma övningsverksamhet vid sidan om KFÖ men den får du inte avtalstid för!

 

Ola

 

 

Visst att man inte får avtalsstid på övningar utanför KFÖ, men är det inte så vi har i dag, på vårt förband har vi A-tid eller övrig tid. Och många kommer även på övrig tid övningar därför att de är bra övningar.

 

Idéen med KFÖ är att samla så stor del av förbandet som möjligt till en gemensam övning och lyckas man med att 80% av personalen så är det en framgång.

 

Övas förbandet till 80% styrka så är det mycket lättare att ta med de som missat övningar tidigare därför han/hon omgivs av soldater som vet hur det ska fungera.

 

Själv så skulle inte jag tveka att öva med ett annat förband om jag inte kan på mitt förbands KFÖ, även om jag skulle vara tvungen att agera i en annan befattning än min ordinarie. Fördelen är uppenbar, jag kan lära mig nya sätt som man sedan kan använda i sitt eget förband.

 

Trots att jag tillhör insats så genomförde jag min sista övning som signalist på Batstaben och jag lärde mig en hel del som jag tar med mig tillbaka till insats kompaniet (dessutom lämnade jag ifrån mig en del också).

 

Även om det skulle innebära att man missar ett års KFÖ så är det inte värre än att komma igen och delta på nästa års KFÖ

 

 

Visst jag missar avtalspremien, men jag behåller likväl min befattningspeng.

Link to comment
Share on other sites

Jag må väl säga att KFÖ systemet har för min del inte fallit ut speciellt väl detta år. I stort sett alla pengar brändes på årets KFÖ som för min plutons del inte upplevdes som speciellt bra. Så nu finns det inte pengar för så mycket mer... Hoppas det blir bättre utfall nästa år...

 

//Skäggot.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom Insats ska göra minst 10 dagar á 8 timmar så räcker knappast två KFÖ om man kör med fyra dagars KFÖ som verkar vara praxis nu. Så det måste komma till fler heldagar andra helger.

 

Har det inte gått ut någon skrivelse från RiksHVCh om hur det skall fungera? Min tolkning när han talade om KFÖ-systemet på Insatsövningen så skulle alla ha möjlighet att fylla kontrakten, eftersom det skulle bli fler övningstillfällen totalt sett över året för insats.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom Insats ska göra minst 10 dagar á 8 timmar så räcker knappast två KFÖ om man kör med fyra dagars KFÖ som verkar vara praxis nu. Så det måste komma till fler heldagar andra helger.

 

Har det inte gått ut någon skrivelse från RiksHVCh om hur det skall fungera? Min tolkning när han talade om KFÖ-systemet på Insatsövningen så skulle alla ha möjlighet att fylla kontrakten, eftersom det skulle bli fler övningstillfällen totalt sett över året för insats.

 

En insatssoldat gör 2x4 dagar, KFÖ + SÖF. Gruppchefer m.m. gör mer, men då rycker de in tidigare på KFÖ:n. Enligt information från RiksHvAvd denna vecka.

Link to comment
Share on other sites

@hajjper

 

Hade du bemödat dig med att läsa denna tråd hade du sett det redan på första sidan...

 

 

Tänk så mycket information som finns i soldf:s trådar för den som orkar läsa...

 

Från Tidningen Hemvärnet ja, frågan är vad som står på avtalen. Eftersom det enligt info varit krångligt att få fram fastställda avtal.

 

Är det någon som skrivit på de nya avtalen ännu?

Link to comment
Share on other sites

@hajjper

 

Hade du bemödat dig med att läsa denna tråd hade du sett det redan på första sidan...

 

 

Tänk så mycket information som finns i soldf:s trådar för den som orkar läsa...

 

Från Tidningen Hemvärnet ja, frågan är vad som står på avtalen. Eftersom det enligt info varit krångligt att få fram fastställda avtal.

 

Är det någon som skrivit på de nya avtalen ännu?

 

Detta togs upp på bl.a. utbildnignsgruppchefernas seminarium som var på HvSS under vecka 42, Sedan håller RiksHvC på att åka runt till de olika utbildningsgrupperna för att informera om de nya avtalen. Samt att Brigen Ekenberg kommer att belysa dessa avtal på det kommande tinget. Ungefär så ser processen ut när det gäller att sprida informationen om förändringarna. Så de nya avtalen är på väg ut i organisationen.

Link to comment
Share on other sites

Kom med i matchen.

 

För det första så finns det inga "hundplutoner". Att man på alla plutoner har två hundförare medför inte

att man har särskilda hundplutoner.

 

För det andra är 20-timmars ett minne blott, större delen kommer vara uppe till "Insats" dvs tjänsgöra

8-10 dygn om året.

 

Tanken är att datumet för KFÖn skall vara allmänt känt minst sex månader innan. Jag fick t.ex veta min

bataljons KFÖ i augusti.

Link to comment
Share on other sites

Det här med premie vid fullgjort avtal är något nytt och tillsammans med SGI möjliggör för absoluta majoriteten att kunna delta i KFÖ övningarna utan ekonomiska förluster.

 

KFÖ övningarna i sig är ett resultat att Hemvärns förbanden måste lyftas till en fungerande nivå över hela linjen och det enda sättet att göra detta är att öva hela förbandet samtidigt.

 

Om man nu av olika orsaker får hinder att delta i KFÖ övningen, tråkigt visst men det är bara ta nya tag och komma igen nästa år. Dessutom deltar man på förbandets egena mindre övningar så visar man sitt intresse att delta (själv deltar jag för att det är roligt)). Och fortfarande ska man ha kvar "övrig tid".

 

Tycker inte att man ska stirra sig blind på KFÖ övningen och hoppa av bara för att man missar ett års KFÖ. Försök delta i ett annat förband - då kanske man lär sig nya saker att utföra uppgifter!

 

Nästa år kommer en ny chans att delta fullt ut.

 

 

Blir intressant när man spikat avtalsvilkor, mm, och man offentliggjort alla detaljer.

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är fantastiskt att folk nu, dryga två månader innan införandet reagerar och dömer ut det nya systemet... Detta är en förändring som varit på gång sedan 2007 när det klubbades igenom vid rikshemvärnstinget. Hade inte hemvärnetsmedinflytande-organisation sagt ja till dessa förändringar hade de troligen inte genomförts.

 

Även då var det några få som höjde rösten och påpekade de brister som nu återigen påpekas i denna tråd. Varför har ni inte lyft upp detta? varför har det inte skrivits motioner inom medinflytandeorganisationen runt just dessa punkter?

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är fantastiskt att folk nu, dryga två månader innan införandet reagerar och dömer ut det nya systemet... Detta är en förändring som varit på gång sedan 2007 när det klubbades igenom vid rikshemvärnstinget. ....

 

Även då var det några få som höjde rösten och påpekade de brister som nu återigen påpekas i denna tråd. Varför har ni inte lyft upp detta? varför har det inte skrivits motioner inom medinflytandeorganisationen runt just dessa punkter?

 

Jag har inte varit på en enda övning, utbildning eller möte i Hv, och ingen FBU-kurs, där det någonsin diskuterats detta så ingående. Antingen har alla runtom mig tyckt det varit bra, eller så har ingen brytt sig.

 

Nu när du lyfter fram det, så har jag faktiskt inte varit på ett enda infomöte arrangerat av bataljonen eller Skånska gruppen om detta. Intressant så här i efterhand.

Link to comment
Share on other sites

Det är i år en del motioner som yrkar på högre ersättning i samband med KFÖ, det är ganska underhållande att läsa rådets avslag på motioner och sedan titta på de nya ersättningarna för hemvärnet.

 

bl.a. har rådet skrivit följande motivering till avslag:

 

Rikshemvärnsrådet anser att en enskild hemvärnssoldat inte lider några större ekonomiska förluster med nuvarande system och att förslaget inte skulle innebära någon större skillnad för den enskilde men en desto högre kostnad för Hemvärnet. Medellönen i dag ligger på en nivå där dagpenningen kompenserar en del av inkomstbortfallet. Rikshemvärnsrådet har dock förhoppning om att ett framtida reformerat ersättningssystemet kommer att innebära att huvuddelen av hemvärnssoldaterna kommer att få fullgod ersättning.

 

tycker detta är mycket intressant hur en medinflytande organisation väljer att så konsekvent säga nej till höjda ersättningar och förbättrade förmåner. Vore det inte klokare om medinflytandeorganisationen istället kämpade för högre ersättningar osv?

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är fantastiskt att folk nu, dryga två månader innan införandet reagerar och dömer ut det nya systemet... Detta är en förändring som varit på gång sedan 2007 när det klubbades igenom vid rikshemvärnstinget. Hade inte hemvärnetsmedinflytande-organisation sagt ja till dessa förändringar hade de troligen inte genomförts.

 

Även då var det några få som höjde rösten och påpekade de brister som nu återigen påpekas i denna tråd. Varför har ni inte lyft upp detta? varför har det inte skrivits motioner inom medinflytandeorganisationen runt just dessa punkter?

 

Livgardesgruppen har alltid varit emot detta vid alla samtal med RikhvC, så till den milda grad att han blivit irriterad på oss.

 

Jag och övriga kc inom bataljon Stockholm, tog upp det själva med RikhvC.s inspektion i Stockholm för två (?) år sedan.

 

Livgardesgruppen har motionerat om att vi inte vill ha KFÖ till tinget.

 

Så visst har vi agerat. Har du inte hört oss?

 

Men nu är beslutet fattat och nu ska vi försöka genomföra detta elände bäst i landet. Det jag har i denna tråd velat lyfta fram är vissa komplikationer av systemet när det gäller ledighet och ersättning.

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Var på genomgång med riksgeneralen igår. Framtiden ser riktigt bra ut.

Jag själv som är stark anhängare av KFÖ systemet ser mycket positivt till nästa år och dess nya förändringar speciellt dom nya kontrakten med dagar.

 

Ersättningarna höjs nu riktigt bra, för varje dag du genomför i KFÖ systemet så får 875:- skattefritt i ersättning. Utöver det så får du fortfarande SGI och km ersättning.

Insats soldater får 8 x 875= 7000:- efter två fullgjorda kfö veckor. Inte så dåligt tycker jag.

Summan 875 är samma för alla, hög som låg, det är antalet dagar man skriver på som styr, nya kontrakt på väg ut i organisationen.

Gör instas soldaten tid på KFÖ ett så kommer 3500 in på kontot samma om du gör KFÖ två, missar du tvåan så missar du 3500, vilket borde få folk att vilja vara med.

Nu gäller också lagen för skydd om anställning (1994:2076) vid hemvärns kfö veckor så nu faller också argumentet att min arbetsgivare inte vill släppa mig eller hotar med sparken

Utöver denna ersättning så är även befattningspengen kvar.

Link to comment
Share on other sites

Och vad kommer att erbjudas som utbildning utöver KFÖvnings-dagarna?

 

Hur mycket tid kommer att ges för personligtvapen-, gruppvapen-, skjut-, sjukvård-, strids- och sambandsutbildning.

 

Jag har hört lite olika här.

Link to comment
Share on other sites

Var på genomgång med riksgeneralen igår. Framtiden ser riktigt bra ut.

Jag själv som är stark anhängare av KFÖ systemet ser mycket positivt till nästa år och dess nya förändringar speciellt dom nya kontrakten med dagar.

 

Ersättningarna höjs nu riktigt bra, för varje dag du genomför i KFÖ systemet så får 875:- skattefritt i ersättning. Utöver det så får du fortfarande SGI och km ersättning.

Insats soldater får 8 x 875= 7000:- efter två fullgjorda kfö veckor. Inte så dåligt tycker jag.

Summan 875 är samma för alla, hög som låg, det är antalet dagar man skriver på som styr, nya kontrakt på väg ut i organisationen.

Gör instas soldaten tid på KFÖ ett så kommer 3500 in på kontot samma om du gör KFÖ två, missar du tvåan så missar du 3500, vilket borde få folk att vilja vara med.

Nu gäller också lagen för skydd om anställning (1994:2076) vid hemvärns kfö veckor så nu faller också argumentet att min arbetsgivare inte vill släppa mig eller hotar med sparken

Utöver denna ersättning så är även befattningspengen kvar.

 

Men den höjda ersättningen är väl till för att kompensera att du måste ta ledigt från jobbet? Det innebär ju inte mer pengar än idag. (lite beroende på vad du tjänar förstås)?

 

Och, som jag tidigare skrivit i denna tråd många gånger, RikshvC och FM:s jurister har med största sannolikhet fel. Du kan inte kräva ledighet med stöd av de lagrum de åberopar för en övning. Det förutsätter att du är inkallad med plikt. Men detta kommer kanske inte ha någon praktisk betydelse, eftersom 99% av alla arbetsgivare kommer ge dig ledigt, tror jag.

Link to comment
Share on other sites

Och vad kommer att erbjudas som utbildning utöver KFÖvnings-dagarna?

 

Hur mycket tid kommer att ges för personligtvapen-, gruppvapen-, skjut-, sjukvård-, strids- och sambandsutbildning.

 

Jag har hört lite olika här.

Ingen övrig utbildning som sker mellan KFÖ/SÖB/SÖF kommer att räknas in i avtalstiden. Vid direkt fråga till RiksHvCh så sade han att det var fritt fram att

öva mellan de obligatoriska övningarna. Dock skulle övningarna följa de riktlinjer som man håller på att ta fram och de fick inte kosta så mycket. Min tolkning är att det är helt upp till respektive utbildningsgrupp/bataljon beroende på hur mycket som blir kvar efter KFÖ. Har du KFÖ i mars och den drar över budgeten, ja då blir det inte så mycket mer övningar det året. Har du KFÖ i november så kan du nog få övningar tidigare under året för då vet man inte vad KFÖ'n blir att kosta.

 

Som exempel nämndes att dessa extra utbildningar inte skulle genomföras med externa instruktörer. Vid en fråga om man fick öva tre-fyra gånger mellan SÖF/KFÖ så skruvade RiksHvCh på sig, det kändes tydligt att det var mer än vad han önskade.

 

/D

Link to comment
Share on other sites

Var på genomgång med riksgeneralen igår. Framtiden ser riktigt bra ut.

Jag själv som är stark anhängare av KFÖ systemet ser mycket positivt till nästa år och dess nya förändringar speciellt dom nya kontrakten med dagar.

 

Ersättningarna höjs nu riktigt bra, för varje dag du genomför i KFÖ systemet så får 875:- skattefritt i ersättning. Utöver det så får du fortfarande SGI och km ersättning.

Insats soldater får 8 x 875= 7000:- efter två fullgjorda kfö veckor. Inte så dåligt tycker jag.

Summan 875 är samma för alla, hög som låg, det är antalet dagar man skriver på som styr, nya kontrakt på väg ut i organisationen.

Gör instas soldaten tid på KFÖ ett så kommer 3500 in på kontot samma om du gör KFÖ två, missar du tvåan så missar du 3500, vilket borde få folk att vilja vara med.

Nu gäller också lagen för skydd om anställning (1994:2076) vid hemvärns kfö veckor så nu faller också argumentet att min arbetsgivare inte vill släppa mig eller hotar med sparken

Utöver denna ersättning så är även befattningspengen kvar.

 

Men den höjda ersättningen är väl till för att kompensera att du måste ta ledigt från jobbet? Det innebär ju inte mer pengar än idag. (lite beroende på vad du tjänar förstås)?

 

Och, som jag tidigare skrivit i denna tråd många gånger, RikshvC och FM:s jurister har med största sannolikhet fel. Du kan inte kräva ledighet med stöd av de lagrum de åberopar för en övning. Det förutsätter att du är inkallad med plikt. Men detta kommer kanske inte ha någon praktisk betydelse, eftersom 99% av alla arbetsgivare kommer ge dig ledigt, tror jag.

 

Du kan även i fortsättningen få ut SGI om du skulle ha jobbat när det är övning.

Så SGI+Avtalspremien är ju en klar förbättring.

Link to comment
Share on other sites

Var på genomgång med riksgeneralen igår. Framtiden ser riktigt bra ut.

Jag själv som är stark anhängare av KFÖ systemet ser mycket positivt till nästa år och dess nya förändringar speciellt dom nya kontrakten med dagar.

 

Ersättningarna höjs nu riktigt bra, för varje dag du genomför i KFÖ systemet så får 875:- skattefritt i ersättning. Utöver det så får du fortfarande SGI och km ersättning.

Insats soldater får 8 x 875= 7000:- efter två fullgjorda kfö veckor. Inte så dåligt tycker jag.

Summan 875 är samma för alla, hög som låg, det är antalet dagar man skriver på som styr, nya kontrakt på väg ut i organisationen.

Gör instas soldaten tid på KFÖ ett så kommer 3500 in på kontot samma om du gör KFÖ två, missar du tvåan så missar du 3500, vilket borde få folk att vilja vara med.

Nu gäller också lagen för skydd om anställning (1994:2076) vid hemvärns kfö veckor så nu faller också argumentet att min arbetsgivare inte vill släppa mig eller hotar med sparken

Utöver denna ersättning så är även befattningspengen kvar.

 

Men den höjda ersättningen är väl till för att kompensera att du måste ta ledigt från jobbet? Det innebär ju inte mer pengar än idag. (lite beroende på vad du tjänar förstås)?

 

Och, som jag tidigare skrivit i denna tråd många gånger, RikshvC och FM:s jurister har med största sannolikhet fel. Du kan inte kräva ledighet med stöd av de lagrum de åberopar för en övning. Det förutsätter att du är inkallad med plikt. Men detta kommer kanske inte ha någon praktisk betydelse, eftersom 99% av alla arbetsgivare kommer ge dig ledigt, tror jag.

 

Du kan även i fortsättningen få ut SGI om du skulle ha jobbat när det är övning.

Så SGI+Avtalspremien är ju en klar förbättring.

 

Självarklart får du SGI. Avtalspremien är till för att kompensera de som tjänar så mycket att de går back på ersättning endast enligt SGI. För dessa innebär de nya reglerna ingen höjning - bara en kompansation för utebliven lön. (Det nya är ju att du framdeles måste ta ledigt för att KFÖ delvis bedrivs på arbetstid).

 

För de som tjänar lite mindre innebär SGI och avtalspremien en höjning.

 

 

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Men den höjda ersättningen är väl till för att kompensera att du måste ta ledigt från jobbet? Det innebär ju inte mer pengar än idag. (lite beroende på vad du tjänar förstås)?

 

Och, som jag tidigare skrivit i denna tråd många gånger, RikshvC och FM:s jurister har med största sannolikhet fel. Du kan inte kräva ledighet med stöd av de lagrum de åberopar för en övning. Det förutsätter att du är inkallad med plikt. Men detta kommer kanske inte ha någon praktisk betydelse, eftersom 99% av alla arbetsgivare kommer ge dig ledigt, tror jag.

 

Man ska ha en hög lön för att missa en del av sin lön idag med SGIs 90% och en ännu jävligt högre för att inte 875:- SKATTEFRITT ska räcka..

Angående Rikshv och juristernas och lagen så var den INTE tillämplig tidigare, nu är den det. Dubbel kollade det med honom på senaste mötet.

Link to comment
Share on other sites

Men den höjda ersättningen är väl till för att kompensera att du måste ta ledigt från jobbet? Det innebär ju inte mer pengar än idag. (lite beroende på vad du tjänar förstås)?

 

Och, som jag tidigare skrivit i denna tråd många gånger, RikshvC och FM:s jurister har med största sannolikhet fel. Du kan inte kräva ledighet med stöd av de lagrum de åberopar för en övning. Det förutsätter att du är inkallad med plikt. Men detta kommer kanske inte ha någon praktisk betydelse, eftersom 99% av alla arbetsgivare kommer ge dig ledigt, tror jag.

 

Man ska ha en hög lön för att missa en del av sin lön idag med SGIs 90% och en ännu jävligt högre för att inte 875:- SKATTEFRITT ska räcka..

Angående Rikshv och juristernas och lagen så var den INTE tillämplig tidigare, nu är den det. Dubbel kollade det med honom på senaste mötet.

 

Vem var "honom" var det juristerna eller RikshvC?

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...