Jump to content

Det nya hemvärnet efter 1 Jan 2010


Recommended Posts

Som jag ser det så är det viktigt att försöka behålla så många "20-timmars" som det bara går. Huvudelen av dessa har ju trots allt en erfarenhet/utbildning av, i runda slängar, 7-15 månaders värnpliket. Dessa är förmodligen bra mycket kompetentare soldater än vad framtidens direktutbildade "3-månaders Coca Cola cowboys och pojksoldater" kommer vara. På så sätt är det ju i och för sig bra att 'avtalstiden' ökar så det ges mer utrymme för utbildning av dessa "kids". Det stora problemet framöver blir nog hur vi ska utbilda kompetenta gruppchefer när "3-månaders" utgör huvudelen av hemvärnets personal?

Edited by Elkhound
Link to comment
Share on other sites

Jag tror det ger sig när befintliga 20 timmars kompanier skall varvas upp till

Insatskompanier.

 

Många är fasta i sina befintliga förband, och kan inte alls tänka sig att byta till något annat.

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser det så är det viktigt att försöka behålla så många "20-timmars" som det bara går. Huvudelen av dessa har ju trots allt en erfarenhet/utbildning av, i runda slängar, 7-15 månaders värnplikt. Dessa är förmodligen bra mycket kompetentare soldater än vad framtidens direktutbildade "3-månaders Coca Cola cowboys och pojksoldater" kommer vara. På så sätt är det ju i och för sig bra att 'avtalstiden' ökar så det ges mer utrymme för utbildning av dessa "kids". Det stora problemet framöver blir nog hur vi ska utbilda kompetenta gruppchefer när "3-månaders" utgör huvudelen av hemvärnets personal?

Genom att ge, och kräva ansvar, så att de ser att det kan bli människor av dem också?

 

Nu ser jag inte ner på alla under 25, för jag är inte alltid själv så vuxen. Jargongen i gruppen under KFÖn förra veckan gav inte många vuxenpoäng till någon.

 

Så länge inte FM/Hv daltar med sina medlemmar på det sätt "vi" nog tror att skolan gör, så ska det nog bli bra!

 

 

Och om nu 20h-soldaterna är så bra, varför rackar då alla ner på dem och vill att det ska vara minst 60h? 7 månaders värnplikt på ett trängregemente för 20 år sedan ger inte per automatik en bättre soldat nu idag, än en nymuckad 3,5 mån Hv-utbildat dito 2010. Tror jag.

Link to comment
Share on other sites

Och om nu 20h-soldaterna är så bra, varför rackar då alla ner på dem och vill att det ska vara minst 60h? 7 månaders värnplikt på ett trängregemente för 20 år sedan ger inte per automatik en bättre soldat nu idag, än en nymuckad 3,5 mån Hv-utbildat dito 2010. Tror jag.

 

 

Precis vad jag oxå tror, dom som söker sig till GSU, det är ju frivilligt måste ha ett starkt intresse och som vanligt är det viljan att lära sig och kunna som avgör hur du uppträder. Har erfarenheter av en del äldre som bara är med för att ha kläder till älgjakten= omotiverade och sämre än en intresserad person.

 

Ett problem kan nog vara att få nog många på övningar mellan KFÖ:érna. Hoppas mycket på det nya HV.

Link to comment
Share on other sites

GSU Hemvärnets utbildning innehåller mer utbildnings timmar än vad en vanlig värnplikt gör på samma tid, helt enkelt genomför man utbildningen i ett högre tempo.

 

Dessutom är utbildningskoncepten helt olikt mellan värnpliktig utbildning och 3 månaders utbildningen.

 

1. Värnpliktiga utbildas direkt in i ett krigsförband som måste byggas upp från grunden. för att sedan vid muck skingras. (Allt måste utbildas direkt)

 

2. GSU soldaterna ska ingå i redan existerande förband och har i förbanden äldre kamrater som kan lära dem mer under återkommande övningar under flera år.

 

Sedan spelar det ingen roll om man är utbildad Stridsfordon 90 förare eller GSU soldat eftersom det man har användning för är GSU delen av sin utbildning, resten är inte så tilllämpligsbar i Hemvärnet.

 

Har man däremot en infanteri utbildning som bas t ex olika former av jägarutbildning eller pansarskytte, eller annan direkt stridande befattning, så har man en mycke bättre utbildningsbakgrund.

 

Om hur man ska ta ut gruppchefer och utbilda dem, nja det blir en återgång till det gamla sättet där man tog ut dem som visar bra ledaregenskaper och skickar dem på chefsutbildning.

 

Ett krav skulle kunna vara att man uppfyllt avtal i minst 3 år och bedömd vara lämplig innan man kan söka gruppchefsutbildning.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
GSU Hemvärnets utbildning innehåller mer utbildnings timmar än vad en vanlig värnplikt gör på samma tid, helt enkelt genomför man utbildningen i ett högre tempo.

 

Dessutom är utbildningskoncepten helt olikt mellan värnpliktig utbildning och 3 månaders utbildningen.

*snip*

Det där vill jag veta mer om.

Jag trodde det var FSS i båda fallen och att det var samma krav i båda fallen (alltså kraven enligt FSS). Är det inte så?

Vad gäller för HV GSU som inte gäller för "vanliga" Arméförband?

 

Jag ser gärna att du kommer med någon form av stomplan med arbetstidsuttag så att en jämförelse kan göras.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

En grundläggande förutsättning för att en 3 månaders alt. 1 månads soldat ska kunna ta tillvara på det han/hon lärt sig är att man inom NS lägger av med att ändra på allting lokalt. Man måste fastställa centralt vadsom ska utbildas och på vilkket sätt man ska göra det - en snabbutbildad soldat har knappast tillräcklig grund utbildning att stå på för att börja varje utbildning med att lära om sånt som man ändrat på sen senast...

 

Hellre lära nåt som är lite gammalt än att lära om nytt varje gång och inte få ett inlärt ryggmärgs beteende.

Link to comment
Share on other sites

GSU Hemvärnets utbildning innehåller mer utbildnings timmar än vad en vanlig värnplikt gör på samma tid, helt enkelt genomför man utbildningen i ett högre tempo.

 

Dessutom är utbildningskoncepten helt olikt mellan värnpliktig utbildning och 3 månaders utbildningen.

*snip*

Det där vill jag veta mer om.

Jag trodde det var FSS i båda fallen och att det var samma krav i båda fallen (alltså kraven enligt FSS). Är det inte så?

Vad gäller för HV GSU som inte gäller för "vanliga" Arméförband?

 

Jag ser gärna att du kommer med någon form av stomplan med arbetstidsuttag så att en jämförelse kan göras.

 

/K

 

Utbildningsmässigt så innehåller båda GSU delarna samma saker men eftersom GSU Hemvärn är kortare tidsmässigt och alla deltagare är frivilliga så har man helt enkelt mer kvällstjänst än normal GSU, runt 600 timmar. Det finns väldigt många artiklar skrivena om GSU Hemvärn plus en tråd här på Soldf, bara läsa.

 

Men konceptet som gäller för vanlig värnplikt är att man måste utbilda soldaterna hela vägen fram till färdigt förband medan GSU Hemvärn är tänkt att man ska fortbilda sig till olika befattningar på Hemvärnsförbandet efter sin grundläggande utbildning.

 

kort en hemvärns soldat kan fortbilda sig in i olika tjänster medan en värnpliktig utbildas till en specifik befattning direkt under sin "längre" utbildning.

Link to comment
Share on other sites

Hmm hur är GSU-delen kortare tidsmässigt än för övriga förband när GSU-delen finns reglerad i FSS (FSS = Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän).

 

Vad jag förstått det genomför GSU-hv FSS utbildningen och med tre(fyra) tillägg:

* Skyddsvakt

* Minibuss

* Pansarskott

(* Krutstubin med enskild laddning)

 

Detta med krutstubin vet jag inte hur vanligt det är...

 

Under dessa 90 dagar försöker de trycka in en hel del fältdygn, så troligen genomför dessa vpl fler flätdygn än ordinarie värnpliktiga gör de första 3 månaderna. Detta kan vara en av orsakerna till att de har ett högre övningsuttag... Dock så är variationen i antalet timmar och övningsdygn...

Link to comment
Share on other sites

Om man ska tro rykten så:

 

Självklart finns det begränsningar men inom skyddsvaktsområdet är det min bedömning att Hv-soldater utbildade i närtid via Gsu-Hv kommer att spela ballarna av dagens något otidsenliga utbildningar inom hemvärnets paradgren.

Självfallet handlar det om grundkunskaper men de grundkunskaperna ligger högre än vad hv presterar erbjuda idag.

Sen finns det en del att önska i andra områden, sista ordet är dock inte sagt än.

 

Utbildningsgrupperna har ett styvt jobb framför sig om de utbildnings och instruktörsmässigt ska komma ikapp det delvisa kliv framåt som Gsu-Hv ser ut att ta.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Utbildningsmässigt så innehåller båda GSU delarna samma saker men eftersom GSU Hemvärn är kortare tidsmässigt och alla deltagare är frivilliga så har man helt enkelt mer kvällstjänst än normal GSU, runt 600 timmar. Det finns väldigt många artiklar skrivena om GSU Hemvärn plus en tråd här på Soldf, bara läsa.

 

Men konceptet som gäller för vanlig värnplikt är att man måste utbilda soldaterna hela vägen fram till färdigt förband medan GSU Hemvärn är tänkt att man ska fortbilda sig till olika befattningar på Hemvärnsförbandet efter sin grundläggande utbildning.

 

kort en hemvärns soldat kan fortbilda sig in i olika tjänster medan en värnpliktig utbildas till en specifik befattning direkt under sin "längre" utbildning.

Jämför inte GSU med GU nu Charlie Spartan. En vanlig GSU/FSS på ett markförband är <3 månader, dvs den samma som för Hv.

 

Du får gärna påvisa var någonstans GSU HV är mer effektivt än vanlig GSU. Det finns inget på forumet som säger det, förutom enskilda "tyckanden". Det jag efterfrågar är fakta, inte tyckande. För om HV kan göra det bättre än de ordinarie förbanden så gör de sistnämnda fel.

 

Hmm hur är GSU-delen kortare tidsmässigt än för övriga förband när GSU-delen finns reglerad i FSS (FSS = Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän).

 

Vad jag förstått det genomför GSU-hv FSS utbildningen och med tre(fyra) tillägg:

* Skyddsvakt

* Minibuss

* Pansarskott

(* Krutstubin med enskild laddning)

 

Detta med krutstubin vet jag inte hur vanligt det är...

 

Under dessa 90 dagar försöker de trycka in en hel del fältdygn, så troligen genomför dessa vpl fler flätdygn än ordinarie värnpliktiga gör de första 3 månaderna. Detta kan vara en av orsakerna till att de har ett högre övningsuttag... Dock så är variationen i antalet timmar och övningsdygn...

Skyddsvakt ingår i ordinarie FSS, liksom Pansarskott. Dock så ingår inte Minibuss.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Om man ska tro rykten så:

 

Självklart finns det begränsningar men inom skyddsvaktsområdet är det min bedömning att Hv-soldater utbildade i närtid via Gsu-Hv kommer att spela ballarna av dagens något otidsenliga utbildningar inom hemvärnets paradgren.

Självfallet handlar det om grundkunskaper men de grundkunskaperna ligger högre än vad hv presterar erbjuda idag.

Sen finns det en del att önska i andra områden, sista ordet är dock inte sagt än.

 

Utbildningsgrupperna har ett styvt jobb framför sig om de utbildnings och instruktörsmässigt ska komma ikapp det delvisa kliv framåt som Gsu-Hv ser ut att ta.

 

Då ska du inte tro på rykten då :bash: Det ska vara samma utbildning vare sig man utbildas på 3-månaders eller senare under sin tjänstgöring(glöm den gamla utbildningen).

 

Jag är säker på att dom instruktörer vi hade under vår SV-utb. är samma som utbildat 3-månaders, dom får också åka runt till bl.a HvSS och utbilda.

Link to comment
Share on other sites

Lite info taget från mil.se

 

( http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyhet...l-frivillighet/ )

 

"Så här planeras utbildningen

 

Den grundläggande militära utbildningen, GMU, som ska vara enhetlig i hela Försvarsmakten, är tänkt att genomföras på flera olika platser i landet och vid olika tidpunkter under året. Avsikten är att minimera tiden mellan ansökan och inryckning.

 

Innan GMU sker urval och uttagning med både webbaserad lämplighetsundersökning och antagningsprövning. Efter kort väntetid får individen erbjudande om specifik utbildningsplats och därefter genomförs GMU.

 

Efter GMU inriktas individen mot en befattning, antingen vid ett insatsförband och får då en kompletterande militär grundutbildning, KMU, eller inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

 

KMU är anpassad utifrån tänkt förband i insatsorganisationen och kan också ligga till grund för efterföljande utbildning till officer och specialistofficer. För blivande anställda och kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän sker KMU vid det förband som senare ska anställda individen.

 

I slutet av KMU sker ytterligare ett urval för en tidsbegränsad anställning inom ramen för en befattningsutbildning. I slutet på denna period bedöms lämplighet för fortsatt anställning och tjänstgöring.[/i]"

 

Så det verkar som det inte kommer vara någon skillnad på grundutbildningen oavsett vilken befattning man i framtiden kommer att utbildas till

Edited by Dinskugga
Link to comment
Share on other sites

GMU och Gsu-Hv är likartade utbildningar men icke samma utbildning.

 

Gsu-Hv leder efter godkänd utbildning till en plats i hv alternativt fortsatt militär utbildning inom annan del av FM.

GMU är grundutbildningen för frivilliga som efter godkänd utbildnings slut går till annan del av FM, detta kan inkl. Hv.

 

En inbyggd redundans i systemet för att tillvarata uppvisade kompetenser där Gsu-Hv huvudsakligen är inriktat på att säkerställa rekryteringsbehov inom hv i delar av landet och GMU är en mer allmän militär grundutbildning.

 

 

Givetvis skrivet med reservationen att nytt beslut kan tas när som helst.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

GMU är Grundläggande militär utbildning som sedan ska fyllas på med Fortsatt militär utbildning. Det är exakt det samma som FSS, GSU och AMU.

Den enda skillnaden mellan GSU-HV och annan GSU/GMU/mfl är att den förstnämnda är rekryteringsprocess in mot Hemvärnet. De övriga grundutbildningarna KAN leda till Hemvärnet men behöver inte göra det. Det har alltså inte med utbildningen i sig att göra utan syftet med utbildningen.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Om en abetsgivare med flera månaders varsel inte klarar av att skaffa vikarie/utsätta arbetet/omfördela arbetsuppgifter i maxilmalt 6 dagar (antar att det fär InsatsplutCh tjänstgär två arbetsfria helger), hur i hela fridens namn skall han då klara av av samma persons influensa/vinterkräksjuka/vård av sjukt barn där "förvarningstiden" är lika med noll?

 

Att få det "pliktklassat" samt en skälig ersättning visar för soldaten, familjen, arbetsgivaren och hela svenska folket att det hela numera är mer än en hobby för dem som är engagerade i HV.

 

Detta kan bli bra om det utförs rätt! Finns nog många motståndsnästen som måste kringås eller köras över på vägen dit.

 

Jag delar din uppfattning i stort men tänk på att många arbetsgivare har redan problem med produktionsstörningar pga sjukdom och varseltiden för ledighet nog inte sex månader utan betydligt kortare....

 

Och visst skulle det förenkla om man lagstiftade om att alla Hemvärnsövningar är att betrakta som klassisk repmånad till vilken trilskande hv-soldat kan hämtas av Polisen eller sättas i fängelse om han inte kommer. Vidare kommer Lag om disciplinansvar i totalförsvaret gälla så bataljonchefen kan även bestämma om att dra in dagpenningen om hemvärnssoldaten bråkat, ordervägrat, åkt hem från övningen för barnen blev sjuka där hemma eller liknande

 

Men hur många tror du kommer våga gå med i Hemvärnet under dom premisserna?

Hur många tror du kommer lämna Hemvärnet?

Inte alla men många, väldigt många....

 

Så var försiktig med vad du önskar - det kan slå in.

 

Ola

 

 

Jag håller med Uttern. Självklart så bör man med god framförhållning kunna lösa de eventuellt uppkomna problem som kommer ivägen, men man bör även akta att förhållandet mellan arbetsgivare/-tagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende samt att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet inom de ramar som begränsas av lagstiftning.

 

Man bör även akta att småföretagare (egenföretagare, småföretagare, ensamföretagare eller vad man väljer att kalla "sig") kan med få förhinder att delta på de övningar som ger dagar, då de med kort varsel kan få förhinder pga sjukdom, vunna upphandlingar, projekt som måste färdigställas etc.

 

En annan grupp som säkerligen kommer att få problem med det nya tidsuttager är personer som kanske inte i dagsläget vet vad som kommer att påverka deras liv vecka x. De flesta av er har säkerligen fått ställa in planerade aktiviteter pga tentor, mässor, kurser, semenarium mm.

 

Men, av de tre skeden som finns i livet så är det Framtiden som är okänd som är spännande. Utvärdering kommer säkert att ske löpande.

 

Mvh

 

H O L

Link to comment
Share on other sites

Nu är jag lite irriterad!

Andemeningen i ovan får mig att fundera om dessa personer är skiträdda för lite utmaning här i livet, att man sitter hemma och darrar av fruktan över att det invande plötsligt ändrats.

 

Jag själv tillhör en grupp som nämns i ovan. Jag är 42 år gammal och blev arbetslös i Mars i år och eftersom det är svårt med rätt jobb att söka så satte jag mig på skolbänken för att pluga istället för att sitta hemma och böla över orättvisorna i världen och att just jag inte kan få jobb just nu.

 

Nu läser jag ett Högskolelinje på 3 år och kommer ha en teoretisk risk att misssa en Hemvärnsövning på grund av en krävande tenta, så är det ett problem, nej absolut inte, då snackar jag med mina chefer och ordnar så jag kan öva med ett annat förband.

 

Man hör mycket om problem hit och problem dit och en förlamande rädsla för att få saker att fungera därför man kan ju stöta sig med någon, och man kan förlora några soldater som inte gjort en enda timme de senaste åren. Men jag ser väldigt lite av att se möjligheter det nya, chanser att ta för att förbättra och förändra till det bättre.

 

Vad är det SAKNAR NI VISIONER OCH FRAMTIDS TRO!!!! Eller är man bara generellt feg och rädd för förändringar och överslätande för att unvika stöta sig.

 

Till Ämnet!

 

Utvärderingar har redan skett, man har hållit ett antal Krigsförbandsövningar och resultatet är att man ansåg att det ökar antalet Soldater som genomför sitt avtal samt genom att låta hela förbandet öva tillsammans ökar förbandens totala förmåga.

 

Kom ihåg att för året 2007 var det 47% som uppfyllda avtal på 28 278 soldater är lika med en hård kärna om cirka 13 300 som fullgjorde sina kontrakt. Omkring 4 300 hade någon gång deltagit i verksamheten men utan att komma upp till sina avtalade timmar. 7 710 gjorde 2007 inte en enda timme. Källa: Tidningen Hemvärnet

 

Man får inga fungeraden förband med så få som deltar, dessutom så var förbandsuppfyllndade bara 63% dvs vi hade 37% som saknades för att göra fulltaliga grupper, plutoner och Kompanier.

 

Förra året var avtalsuppfyllnaden fortfarande låga 48%, men samtidigt minskades antal soldater som fullgjorde sina avtal med ca 1 000 st. Samma år tappade man ca 3 000 soldater av de 28 278 soldater som fanns 2007. Källa: Tidningen Hemvärnet

 

Vi som Hemvärn måste upp till åtminstånde runt 90% avtalsuppfyllnad samtidigt vi övar tillsammans så våra förband kan börja fungera, det gamla sättet fungerar inte och det måste vi inse.

 

Nu ökar man kraven men samtidigt så ser man till att öka ersättningen för de som ställer upp, det är bra.

Samtidigt så kommer vi se en satsing på Hemvärnet under nästa år, både på övningar som material, och förhoppningsvis kommer det vara genomgående bra övningar, till det så genomförs GSU Hemvärn med 600 soldater.

 

Förra året var det runt 12 300 soldater som deltog helt i övningarna, och ytterligare ca 6 000 som deltog delvis i övningarna. Då behöver vi lyfta dessa 6 000 och kan vi återaktivera 50% av de ca 7 000 som har avtal men inte deltar, så blir vi ett Hemvärn om runt 22 000 Soldater med de ca 600 som genomför GSU Hemvärn nästa år.

 

Jag ser det som jäkla stort misslyckande att vi år efter år haft sådant dåligt intressa att fullgöra sina avtal och ännu sämre att ingen har stake nog att våga ställa krav. Skitdåligt ledarskap av cheferna i Hemvärnet.

 

Nu hoppas jag på ett Hemvärn med kvalitet, krav och ambition inte det värdelösa pissdåliga Hemvärn som vi haft.

 

Vill dock ge ett erkännande till ett antal mycket duktiga Soldater och befäl som faktiskt skapade riktiga förband trots omständigheterna.

 

Frivilligt att vara med men med krav att delta när man är med!

Edited by Krook
Link to comment
Share on other sites

Vad är det SAKNAR NI VISIONER OCH FRAMTIDS TRO!!!! Eller är man bara generellt feg och rädd för förändringar och överslätande för att unvika stöta sig.

Jag tror snarare att det är en fråga om att våga väga för- och nackdelar med det nya systemet och vara öppen för att för- och nackdelarna kan vara olika i olika delar av landet.

 

Utterns kompani hade högst kontraktssuppfyllnad 2008 i Livgardesgruppen som i sin tur brukar ha högst i landet. Bataljon Attundaland hade KFÖ i våras och sänkte sin kontraktsuppfyllnad (om man endast för avtalstid för KFÖ:n) trots att man är det förband som hittils har haft högst närvaro vid sin KFÖ.

 

Så i våra förband där vi idag har hög kontraktsuppfyllnad (>85%) så kan detta komma att påverka oss negativt.

 

Personligen tror jag dock att fördelarna kan komma att överväga detta och att vi kanske kan få tillbaka vissa av de som tidigare inte har haft möjlighet att öva en helg per månad och som då valt att vara vilande/lämna Hemvärnet.

 

Längre förbandsövningar är väldigt viktigt men då måste det även ges budget för befattningsutbildningar m.m. under de så kallade hemortsutbildningarna.

Och låt för guds skull förbandsövningarna vara förbandsövningar och inte en ändlös radda av stationsövningar där man på sin höjd låter en gruppchef gå i befattning.

 

/D (som tror att Nationella Skyddstyrkorna blir att räkna med i framtiden)

Link to comment
Share on other sites

Håller med dig Charlie, min uppfattning är att det generellt är väldigt låga krav på soldater och framförallt chefer.

 

Jag har varit med på övningar som egentligen varit katastrofala. Men på utvärderingen hyllas soldaterna och cheferna. Trots att ett par öppnat verkanseld mot civila, missat att någon traskar in 5m framför och planterar en "sprängladdning" på ett mastfäste eller allmänt beter sig på ett oansvarigt sätt. Hur skall soldaterna kunna förbättra sig och anstränga sig ifall ingen påpekar på vad de måste förbättra?

 

När jag tagit upp frågan med en del befäl/BG så får man till svar att

 

-"De är ju endast ute en gång per år"

-"Vi kan inte vara för hårda, risken är att de lämnar"

-"Det blir konflikter ifall vi påpekar bristerna"

-"Jag vet, men jag orkar/kan inte bry mig"

 

Med den här attityden så förstår jag varför allmänheten, och det internt inom Hemvärnet finns personer som anser att vissa förband/kompanier är en "prostata gerilla" och gamla gubbar som leker krig..

 

Det finns ju TOEM, och det är väl inga enorma förändringar där till 2010? Jag tror kontraktsuppfyllnaden kommer öka linjärt med kvalitén på förbanden.

Link to comment
Share on other sites

Nu är jag lite irriterad!

Andemeningen i ovan får mig att fundera om dessa personer är skiträdda för lite utmaning här i livet, att man sitter hemma och darrar av fruktan över att det invande plötsligt ändrats.

 

Vad är det SAKNAR NI VISIONER OCH FRAMTIDS TRO!!!! Eller är man bara generellt feg och rädd för förändringar och överslätande för att unvika stöta sig.

 

 

Vet inte om det är mig du syftar på, men om det är så du har tolkat mitt inlägg, så har du tolkat det fel och jag får nästa gång lägga ned mer tid på att bli tydligare i min kommunikation.

 

Jag håller helt med dig att för att få en fungerande förbandsverksamhet så bör man ligga betydligt högre i kontraktsuppfyllnad än vad man gör idag och inte för att jag är någon allvetandes fader, men det räcker att läsa ett par inlägg här för att förstå att man någon gång måste bryta trenden och titta på nya grepp inom organisationen för att på så sätt få bättre verkan.

 

Men jag tror, men jag kan också ha fel, att det måste finnas en möjlighet att på något sätt fullgöra sitt kontrakt på fler än två (eller ett) tillfälle under året och då inte med "något annat" förband utan med det som man tillhör och även då i den befattning som man är placerad.

 

Mvh

 

H O L

Edited by Holmlund K4 97/98
Link to comment
Share on other sites

Nu är jag lite irriterad!

Andemeningen i ovan får mig att fundera om dessa personer är skiträdda för lite utmaning här i livet, att man sitter hemma och darrar av fruktan över att det invande plötsligt ändrats.

 

Jag själv tillhör en grupp som nämns i ovan. Jag är 42 år gammal och blev arbetslös i Mars i år och eftersom det är svårt med rätt jobb att söka så satte jag mig på skolbänken för att pluga istället för att sitta hemma och böla över orättvisorna i världen och att just jag inte kan få jobb just nu.

 

Nu läser jag ett Högskolelinje på 3 år och kommer ha en teoretisk risk att misssa en Hemvärnsövning på grund av en krävande tenta, så är det ett problem, nej absolut inte, då snackar jag med mina chefer och ordnar så jag kan öva med ett annat förband.

 

Man hör mycket om problem hit och problem dit och en förlamande rädsla för att få saker att fungera därför man kan ju stöta sig med någon, och man kan förlora några soldater som inte gjort en enda timme de senaste åren. Men jag ser väldigt lite av att se möjligheter det nya, chanser att ta för att förbättra och förändra till det bättre.

 

Vad är det SAKNAR NI VISIONER OCH FRAMTIDS TRO!!!! Eller är man bara generellt feg och rädd för förändringar och överslätande för att unvika stöta sig.

 

Till Ämnet!

 

Utvärderingar har redan skett, man har hållit ett antal Krigsförbandsövningar och resultatet är att man ansåg att det ökar antalet Soldater som genomför sitt avtal samt genom att låta hela förbandet öva tillsammans ökar förbandens totala förmåga.

 

Kom ihåg att för året 2007 var det 47% som uppfyllda avtal på 28 278 soldater är lika med en hård kärna om cirka 13 300 som fullgjorde sina kontrakt. Omkring 4 300 hade någon gång deltagit i verksamheten men utan att komma upp till sina avtalade timmar. 7 710 gjorde 2007 inte en enda timme. Källa: Tidningen Hemvärnet

 

Man får inga fungeraden förband med så få som deltar, dessutom så var förbandsuppfyllndade bara 63% dvs vi hade 37% som saknades för att göra fulltaliga grupper, plutoner och Kompanier.

 

Förra året var avtalsuppfyllnaden fortfarande låga 48%, men samtidigt minskades antal soldater som fullgjorde sina avtal med ca 1 000 st. Samma år tappade man ca 3 000 soldater av de 28 278 soldater som fanns 2007. Källa: Tidningen Hemvärnet

 

Vi som Hemvärn måste upp till åtminstånde runt 90% avtalsuppfyllnad samtidigt vi övar tillsammans så våra förband kan börja fungera, det gamla sättet fungerar inte och det måste vi inse.

 

Nu ökar man kraven men samtidigt så ser man till att öka ersättningen för de som ställer upp, det är bra.

Samtidigt så kommer vi se en satsing på Hemvärnet under nästa år, både på övningar som material, och förhoppningsvis kommer det vara genomgående bra övningar, till det så genomförs GSU Hemvärn med 600 soldater.

 

Förra året var det runt 12 300 soldater som deltog helt i övningarna, och ytterligare ca 6 000 som deltog delvis i övningarna. Då behöver vi lyfta dessa 6 000 och kan vi återaktivera 50% av de ca 7 000 som har avtal men inte deltar, så blir vi ett Hemvärn om runt 22 000 Soldater med de ca 600 som genomför GSU Hemvärn nästa år.

 

Jag ser det som jäkla stort misslyckande att vi år efter år haft sådant dåligt intressa att fullgöra sina avtal och ännu sämre att ingen har stake nog att våga ställa krav. Skitdåligt ledarskap av cheferna i Hemvärnet.

 

Nu hoppas jag på ett Hemvärn med kvalitet, krav och ambition inte det värdelösa pissdåliga Hemvärn som vi haft.

 

Vill dock ge ett erkännande till ett antal mycket duktiga Soldater och befäl som faktiskt skapade riktiga förband trots omständigheterna.

 

Frivilligt att vara med men med krav att delta när man är med!

 

Det glädjer mig att du är irriterad; då är vi två.

 

Som framgått var jag chef för ett kompani i Stockholm fram till årsskiftet. Idag är jag stabsbefäl i IK Stockholm. MItt kompani hade 90% kontraktsuppfyllnad förra året och har alltid legat högt, mycket högt. Generellt sett hade kompanier tillhörande Livgardesgruppen, som vanligt, högst kontraktsuppfyllnad i landet.

 

Den vision du talar dig så varm för har vi i Stockhoms Hemvärn bedömt innebära en försämring för vår verksamhet. Vi har redan hög kontraktuppfyllnad. KFÖ-systemet innebör en försämring för oss! Men för många andra i landet må KFÖ-system möjligen innebära en förbättring.

 

Men låt då dessa genomföra systemskiftet - varför slå sönder en väl fungerande verksamhet i Stockholm?

 

Vi har redan uppnått den vision som RiksHvC vill genomföra!

 

RiksHvC har inte lyssnat på oss utan tvingat även oss i Stockholm att införa detta system.

 

Men, som sagt, för många kommer det nya systemet innebära en förbättring men får många, mig inkluderat, innebär det en försämring. Och jag tillhör inte den skara du kritiserar; jag har de senaste åren lagt ned mellan 500 och 1000 timmar om året på Hemvärnet.

 

Som kanske framgått så överväger jag att sluta i Hemvärnet och jag tror många, väldigt många, i samma belägenhet som jag kommer finna att det nya systemet inte fungerar om man vill ha ett arbete och familj samtidigt som man vill vara med i Hemvärnet. Jag har familj med små barn och jobbar som jurist med arbetsrätt som specialitet inom Svenskt Näringsliv.

 

 

 

Och slutligen; du har fel. Det är inte bara frivilligt att gå med, det är faktiskt frivilligt att gå ur eller strunta i övningnarna om man vill, det inträder ingen konsekvens eller straff mer än att du riskerar att uteslutas ur Hemvärnet. Inte förrän Hemvärnet mobilieras (vilket aldrig skett) blir, de som är krigsplacerade i Hemvärnet skyldiga att inställa sig.

 

Men du kanske uttryckte en vision om ett Hemvärn där alla blir inkallade till övningarna under straffansvar, dvs plikt?

 

 

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Jag ska gå med i ett IK i Göteborg och var på "intervju" med kompanichefen för några dagar sedan. Enligt honom så vill dom inte riktigt ha det så som det nya förslaget är utan dom kommer att köra en KFÖ och sen några mindre övningar...

 

Är detta bara önskningar från hans sida eller är det något som även ni i Stockholm kan göra?

Link to comment
Share on other sites

Det glädjer mig att du är irriterad; då är vi två.

 

Som framgått var jag chef för ett kompani i Stockholm fram till årsskiftet. Idag är jag stabsbefäl i IK Stockholm. MItt kompani hade 90% kontraktsuppfyllnad förra året och har alltid legat högt, mycket högt. Generellt sett hade kompanier tillhörande Livgardesgruppen, som vanligt, högst kontraktsuppfyllnad i landet.

 

Den vision du talar dig så varm för har vi i Stockhoms Hemvärn bedömt innebära en försämring för vår verksamhet. Vi har redan hög kontraktuppfyllnad. KFÖ-systemet innebör en försämring för oss! Men för många andra i landet må KFÖ-system möjligen innebära en förbättring.

 

Men låt då dessa genomföra systemskiftet - varför slå sönder en väl fungerande verksamhet i Stockholm?

 

Vi har redan uppnått den vision som RiksHvC vill genomföra!

 

RiksHvC har inte lyssnat på oss utan tvingat även oss i Stockholm att införa detta system.

 

Men, som sagt, för många kommer det nya systemet innebära en förbättring men får många, mig inkluderat, innebär det en försämring. Och jag tillhör inte den skara du kritiserar; jag har de senaste åren lagt ned mellan 500 och 1000 timmar om året på Hemvärnet.

 

Som kanske framgått så överväger jag att sluta i Hemvärnet och jag tror många, väldigt många, i samma belägenhet som jag kommer finna att det nya systemet inte fungerar om man vill ha ett arbete och familj samtidigt som man vill vara med i Hemvärnet. Jag har familj med små barn och jobbar som jurist med arbetsrätt som specialitet inom Svenskt Näringsliv.

 

 

 

Och slutligen; du har fel. Det är inte bara frivilligt att gå med, det är faktiskt frivilligt att gå ur eller strunta i övningnarna om man vill, det inträder ingen konsekvens eller straff mer än att du riskerar att uteslutas ur Hemvärnet. Inte förrän Hemvärnet mobilieras (vilket aldrig skett) blir, de som är krigsplacerade i Hemvärnet skyldiga att inställa sig.

 

Men du kanske uttryckte en vision om ett Hemvärn där alla blir inkallade till övningarna under straffansvar, dvs plikt?

 

Ola

 

Hej Ola Du är väldigt aktiv, konstaterar att du gör motsvarande mellan 62 till 124 åttatimmarsdagar per år, väldigt mycket tid.

 

Visst så kan man strunta i övningarna om man nu vill, men vad skulle du säga till en sådan soldat, efter du lagt ner väldigt mycket förberedelsetid inför övning efter övning för att gång på gång se vissa aldrig dyka upp.

Jag tror att du tar till god ledarskap och motiverar dessa soldater att komma eller alternativt låter dessa lämna in, ditt förbands höga siffor indikerar det. Du ställer krav att delta!

 

Ställer man rimliga krav på sina medarbetare tillsammans med god ledarskap, så svara majoriteten upp till dessa krav.

 

Men varför blir det troliga kontraktsuppfyllnaden sämre med KFÖ systemet än med det gamla systemet hur står praktisk skillnad blir det i verkligheten?

I hur pass hög grad övade man med nära kompletta förband tidigare?

Och på vilket sätt kan man anpassa det nya systemet med era förhållande, trots allt så kan man välja tid och plats för övningar för att maximera deltagandet, finns det mer saker man kan göra.

En väl förbered och genomförd KFÖ kan skapa en otroligt bra energi i förbandet, och höja enskildas och förbandets förmåga

Dessutom så innebär det nya systemet en betydligt högre ersättnings nivå där det inte innebär en förlust ekonomiskt att delta för majoriteten.

 

Det är roligt att höra om förband som faktiskt fungerar som riktiga förband, men tråkigt att veta att dessa är i en förödande låg minoritet av alla förband.

 

Min utgångspunkt är att vi måste se till helheten och lyfta upp alla förband till en minimi nivå (TOEM), men även att det ska vara möjligt genom lokala förbandsövningar höja nivåen än mer på sitt förband.

 

Det går inte med att bara ett handfull förband är bra, alla måste upp till effektiv nivå annars är inte Hemvärnet värt att bevara! För det totala nivåen är för låg, det är ett luftslott.

 

En personlig fundering: Du överväger att sluta på grund av det nya systemet som kräver ett betydligt mindre antal dagar för kontraktet än du redan genomför i dagsläget och du som skäl hävdar familjen och arbetet, mm. Det låter lite fel att hävda att just det nya systemet är orsaken.

 

 

Ditt förband bevisar att om man tillämpar en god blandning av krav och gott ledarskap så blir förbandet något att räkna med. Det förändras inte i och med det nya systemet, ( däremot blir ersättningen för meniga soldater mycket bättre)

Link to comment
Share on other sites

Det glädjer mig att du är irriterad; då är vi två.

 

Som framgått var jag chef för ett kompani i Stockholm fram till årsskiftet. Idag är jag stabsbefäl i IK Stockholm. MItt kompani hade 90% kontraktsuppfyllnad förra året och har alltid legat högt, mycket högt. Generellt sett hade kompanier tillhörande Livgardesgruppen, som vanligt, högst kontraktsuppfyllnad i landet.

 

Den vision du talar dig så varm för har vi i Stockhoms Hemvärn bedömt innebära en försämring för vår verksamhet. Vi har redan hög kontraktuppfyllnad. KFÖ-systemet innebör en försämring för oss! Men för många andra i landet må KFÖ-system möjligen innebära en förbättring.

 

Men låt då dessa genomföra systemskiftet - varför slå sönder en väl fungerande verksamhet i Stockholm?

 

Vi har redan uppnått den vision som RiksHvC vill genomföra!

 

RiksHvC har inte lyssnat på oss utan tvingat även oss i Stockholm att införa detta system.

 

Men, som sagt, för många kommer det nya systemet innebära en förbättring men får många, mig inkluderat, innebär det en försämring. Och jag tillhör inte den skara du kritiserar; jag har de senaste åren lagt ned mellan 500 och 1000 timmar om året på Hemvärnet.

 

Som kanske framgått så överväger jag att sluta i Hemvärnet och jag tror många, väldigt många, i samma belägenhet som jag kommer finna att det nya systemet inte fungerar om man vill ha ett arbete och familj samtidigt som man vill vara med i Hemvärnet. Jag har familj med små barn och jobbar som jurist med arbetsrätt som specialitet inom Svenskt Näringsliv.

 

 

 

Och slutligen; du har fel. Det är inte bara frivilligt att gå med, det är faktiskt frivilligt att gå ur eller strunta i övningnarna om man vill, det inträder ingen konsekvens eller straff mer än att du riskerar att uteslutas ur Hemvärnet. Inte förrän Hemvärnet mobilieras (vilket aldrig skett) blir, de som är krigsplacerade i Hemvärnet skyldiga att inställa sig.

 

Men du kanske uttryckte en vision om ett Hemvärn där alla blir inkallade till övningarna under straffansvar, dvs plikt?

 

Ola

 

Hej Ola Du är väldigt aktiv, konstaterar att du gör motsvarande mellan 62 till 124 åttatimmarsdagar per år, väldigt mycket tid.

 

Visst så kan man strunta i övningarna om man nu vill, men vad skulle du säga till en sådan soldat, efter du lagt ner väldigt mycket förberedelsetid inför övning efter övning för att gång på gång se vissa aldrig dyka upp.

Jag tror att du tar till god ledarskap och motiverar dessa soldater att komma eller alternativt låter dessa lämna in, ditt förbands höga siffor indikerar det. Du ställer krav att delta!

 

Ställer man rimliga krav på sina medarbetare tillsammans med god ledarskap, så svara majoriteten upp till dessa krav.

 

Men varför blir det troliga kontraktsuppfyllnaden sämre med KFÖ systemet än med det gamla systemet hur står praktisk skillnad blir det i verkligheten?

I hur pass hög grad övade man med nära kompletta förband tidigare?

Och på vilket sätt kan man anpassa det nya systemet med era förhållande, trots allt så kan man välja tid och plats för övningar för att maximera deltagandet, finns det mer saker man kan göra.

En väl förbered och genomförd KFÖ kan skapa en otroligt bra energi i förbandet, och höja enskildas och förbandets förmåga

Dessutom så innebär det nya systemet en betydligt högre ersättnings nivå där det inte innebär en förlust ekonomiskt att delta för majoriteten.

 

Det är roligt att höra om förband som faktiskt fungerar som riktiga förband, men tråkigt att veta att dessa är i en förödande låg minoritet av alla förband.

 

Min utgångspunkt är att vi måste se till helheten och lyfta upp alla förband till en minimi nivå (TOEM), men även att det ska vara möjligt genom lokala förbandsövningar höja nivåen än mer på sitt förband.

 

Det går inte med att bara ett handfull förband är bra, alla måste upp till effektiv nivå annars är inte Hemvärnet värt att bevara! För det totala nivåen är för låg, det är ett luftslott.

 

En personlig fundering: Du överväger att sluta på grund av det nya systemet som kräver ett betydligt mindre antal dagar för kontraktet än du redan genomför i dagsläget och du som skäl hävdar familjen och arbetet, mm. Det låter lite fel att hävda att just det nya systemet är orsaken.

 

 

Ditt förband bevisar att om man tillämpar en god blandning av krav och gott ledarskap så blir förbandet något att räkna med. Det förändras inte i och med det nya systemet, ( däremot blir ersättningen för meniga soldater mycket bättre)

 

Jag hinner bara bemöta en av de saker du skrivit: Nackdelen med det nya systemet är att jag måste fullgöra min kontraktstid vid några få tillfällen per år, för många är det bara ett tillfälle. OM jag inte kan någon av dessa tillfällen kan jag inte fullgöra mitt avtal. För mig, som sitter i en kompaniledning, är det inte ett alternativ att öva med ett annat kompani, som du säkert förstår.

 

Jag vet redan nu att jag inte kommer kunna vara med på den övning som är inplanerad i mars, vilket alltså för med sig att jag inte kommer fullgöra mitt avtal nästa år.

 

Ergo: det nya systemet är sämre för mig och det är en av anledningarna till att jag överväger att sluta.

 

MEN, och detta är viktigt; det blir inte sämre för alla, men för vissa. Förhoppningsvis blir är det fler som gynnas av systemet än som missgynnas....

 

Ola

 

Tillägg: 500-1000 timmar gällde den tid jag var kc, vilkat jag slutade med 2008-12-31. Idag lägger jag ned färre antal timmar.

Link to comment
Share on other sites

Jag frågar mig om det inte kan vara nyttigt att tjänstgöra någon övning i annat kompani? Tänker då på att andra kan löser saker och ting lite annorlunda och man kan lära sig saker att ta med till ordinarie plassering? Samtidigt får man lite övning i att fungera i tillfälligt sammansatta kompaniledningar.

 

Ta nu inte detta som kritik, eller påstående. Detta är frågor från en sketen sergant som inte har en aning om hur det funkar i en kompanistab.

 

Att övningstiden begränsas till en eller 2 gånger/år (den som räknas) är ungefär så vi i 20h har haft det sedan flera år tillbaka. Så att du inte gillar det kan jag förstå.

Link to comment
Share on other sites

Men jag förstår inte problemet. Bara för att det kommer vara 1-2 KFÖ per år innebär inte det att övningsverksamheten läggs ner resten av året.... I så fall vill jag ha säker källa på det. För jag har hört tvärtom, att antalet övningstillfällen defacto kommer öka!

Link to comment
Share on other sites

Men jag förstår inte problemet. Bara för att det kommer vara 1-2 KFÖ per år innebär inte det att övningsverksamheten läggs ner resten av året.... I så fall vill jag ha säker källa på det. För jag har hört tvärtom, att antalet övningstillfällen defacto kommer öka!

Det är riktigt att det kommer förekomma övningsverksamhet vid sidan om KFÖ men den får du inte avtalstid för!

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...