Jump to content

Det nya hemvärnet efter 1 Jan 2010


Recommended Posts

Sycoon, Är du chef eller stf?

 

 

Ur systembeskrivelsen för SÖB-KFÖ-SÖF

 

Övriga befattningshavare som är berättigade till befattningspenning (från och med stfgruppch) får del av sin befattningspenning utbetalad efter fullgjort avtal. Denna del uppgår till det antal tolftedelar som motsvarar antalet månader månaden efter det att avtalet fullgjorts.

 

 

Exempel:

Befattningshavare fullgör sitt avtal under april månad. I maj utbetalas 4/12 av befattningspenningen. Därefter utbetalas befattningspenning enligt ovanstående rutin.

Jag är Gruppchef. Det saknades ca 2/12 av befattningspengen så det kan stämma.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • 3 months later...

Fick höra av KompC att det i nuvarande listor inte är avtalspersonal på bandvagnsförarens befattning i insats. Är det avsiktligt?

 

Att GU-F och befattning i skytteplutonen är inte inte helt optimal situation är jag den första att framhålla. MEN, om vi inte kan sätta Bilkårister som Bv-förare så blir det mycket svårt att i fredstid lyfta den plutonen!

Ok att det nu sägs att 2019 så kommer alla befattningar i insatsplutonerna att kräva minst GU/GMU, men redan idag?

 

Är det det nya Hv?

Link to comment
Share on other sites

Den är frivillig men full närvaro vid båda krävs för att få ut sin befattningspeng. Det går att delta hos andra bataljoner om plats finns om man missat sin egen men det går inte att vara med på, säg, 2 kfö ett år för att man missat sin söf.

Link to comment
Share on other sites

I min ledighetsansökan kan man markera olika alternativ för tjänstgöring inom FM. Någon av de jag nämnde tidigare är det alternativ som är aktuellt. Frågan är då vilken jag skall kryssa i? Inte för att det spelar jätteboll, men jag blev ändå nyfiken.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Fick höra av KompC att det i nuvarande listor inte är avtalspersonal på bandvagnsförarens befattning i insats. Är det avsiktligt?

 

Att GU-F och befattning i skytteplutonen är inte inte helt optimal situation är jag den första att framhålla. MEN, om vi inte kan sätta Bilkårister som Bv-förare så blir det mycket svårt att i fredstid lyfta den plutonen!

Ok att det nu sägs att 2019 så kommer alla befattningar i insatsplutonerna att kräva minst GU/GMU, men redan idag?

 

Är det det nya Hv?

 

Hur det är till 100% nu vet jag inte men i KFS 14 listorna så är avtalspersonalen borta i insatspluton förutom 2st hundförare. Däremot kan förbandschef göra undantag vid behov. Räknar också med att de som redan har en befattning inte blir sparkade. Möjligtvis kanske man blir tillfrågad framöver om det finns någon ersättare med GU/GMU om man kan ta en befattning i stab & tross eller ledningspluton.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Satt och läste lite i Perspektivplanen och stötte på följande stycke;

 

Markstridskonceptet består av medeltunga mekaniserade bataljoner, förstärkta

hemvärnsförband och understödjande förband. Hemvärnsförbanden utvecklas till

enklare skyttebataljoner med förstärkt förmåga till skydd och fördröjningsstrid.

Min reaktion?

tumblr_inline_mph2ju0a1R1qz4rgp.gif

 

"Enklare skyttebataljon?"

 

Det ska dock bli intressant att se om det kommer några ytterligare styrningar/direktiv vad som avses med denna tankebana.

Jag inbillar mig iallafall att "ökat skydd och och fördröjningstrid" betyder visst splitterskydd och tillförsel av förmågor som GRK(vilket ju iofs redan nu verkar vara en done deal) och någon form av pv, utöver grg/pskott.

Edited by Nestor
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Efter årets sista övning så hade jag sagt två saker på frågan vad Hv behöver för att bli bra:

 

1 Fordonsförare

2 Soldater

 

Vi hade en väldigt bra SÖF (fast det var en KFÖ, sen kan Blågula säga vad de vill), och utöver alla rutiner och småsaker vi behöver bli bättre på, och några få saker vi behöver, så är det faktiskt bara de här två jag ser som som stora hinder för att Hv ska kunna bli gripbara här och nu.

 

1 Fordonsförare

Vad hjälper det att jag har två bra grg-skyttar, vi har fyra grupper och alla är entusiastiska och vill bli bäst, om vi inte kan flytta oss själva?
Tyvärr, Hv/FM får på något sätt ordna så att intresset för att gå Bv-utbildning blir större.

 

2 Soldater

Fler soldater gör så att vi kan verka. Behöver jag säga mer? Sju är bättre än fem soldater i en grupp. Min pluton fungerar mycket bra nu, men vi har en uthållighet som räknas i ett-två dygn, sen har vi slitit ut oss själva. Personalbrist.

Andra och tredje pluton, de är tjugo man totalt, tillsammans, på pappret. Katastrof. GSS har en stor skuld i detta.

 

Ville bara säga detta.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Nu har jag en fråga som dom juridiskt kunniga kanske kan svara på. Det är ju sen tidigare klart att man har rätt till ledighet för att fylla kontraktet inom HV genom Lagen om skydd för anställning (1994:2076).

 

Om jag nu väljer att tillämpa detta och ta ledigt (tjänstledighet) så funkar det ju så här på mitt jobb (kommunalt) att det finns en kvot som vid tjänstledighet ligger på typ 1.94. Detta gör då att jag tappar altså 1.94 dagslön per ledig dag. Vilket fort blir mycket många minus. Jag undrar nu om detta på nått sätt går emot denna ovanstående lag (tänkte mest på §5) och man kan hävda att kvoten borde vara 1. Nu kan jag ju ta semester också vilket jag brukar göra, men höra mig för om denna fråga.

 

//Skäggot

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag en fråga som dom juridiskt kunniga kanske kan svara på. Det är ju sen tidigare klart att man har rätt till ledighet för att fylla kontraktet inom HV genom Lagen om skydd för anställning (1994:2076).

 

Om jag nu väljer att tillämpa detta och ta ledigt (tjänstledighet) så funkar det ju så här på mitt jobb (kommunalt) att det finns en kvot som vid tjänstledighet ligger på typ 1.94. Detta gör då att jag tappar altså 1.94 dagslön per ledig dag. Vilket fort blir mycket många minus. Jag undrar nu om detta på nått sätt går emot denna ovanstående lag (tänkte mest på §5) och man kan hävda att kvoten borde vara 1. Nu kan jag ju ta semester också vilket jag brukar göra, men höra mig för om denna fråga.

 

//Skäggot

 

Så länge kvoten är densamma oavsett anledning till tjänstledighet (utbildning, tjänstgöring, personliga skäl, test av ny arbetsplats) så är det svårt att hävda att 9 kap, §5 i Lag om totalförsvarsplikt (1994:1809, vilken lag om skydd för anställning hänvisar till) skulle vara tillämpningsbar.

 

Paragrafen bör tolkas så att om en person erhåller sänkning av sina förmåner enkom för att den tar ut ledighet för tjänstgöring i FM/HV så är detta i strid med lagen. Om det däremot är så att samtliga anställda erhåller ett motsvarande avdrag för tjänstledighet, oavsett anledning, så har man inte erhållit en sänkning av sina förmåner, eftersom sänkningen är lika för alla.

 

Min personliga reflektion är nog dessvärre att ni har ett dåligt anställnings-/kollektivavtal från början, och att denna lag dessvärre inte kan nyttjas för att minska inkomstbortfallet i det läget.

Link to comment
Share on other sites

Okej.. lite mer tolkning. Forskade i lite kollektivavtal och hittade följande lydelse från kommunals AB avtal.

 

 

§ 30 Civil- och värnplikt

 

Mom. 1 Arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 62,5 % av prisbasbeloppet

 

enligt lagen om allmän försäkring (AFL), får ersättning enligt detta

 

moment vid ledighet för sådan tjänstgöring inom totalförsvaret enligt lagen om

 

totalförsvarsplikt som anges nedan.

 

För de dagar då dagpenning enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga

 

utges vid civil- eller värnpliktstjänstgöring som omfattar

 

a) grundutbildning avsedd att pågå högst 60 dagar och

 

b) repetitionsutbildning,

 

får arbetstagaren ersättning med belopp som motsvarar skillnaden mellan

 

87,3 % av lönebortfallet och högsta belopp för dagpenning. I ersättningen ingår

 

semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen

 

(SemL).

 

 

Mom. 2 Arbetstagare får ledigt för att tjänstgöra som reservofficer för tid som

 

arbetstagaren är skyldig att fullgöra sådan tjänstgöring enligt officersförordningen.

 

Under sådan ledighet behåller arbetstagaren 25 % av den lön som arbetstagaren

 

enligt då gällande förläggning av ordinarie arbetstid skulle ha fått.

 

 

Skulle mom.1 kunna gälla för KFÖ inom hemvärnet?

 

//Skäggot

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Nu har jag en fråga som dom juridiskt kunniga kanske kan svara på. Det är ju sen tidigare klart att man har rätt till ledighet för att fylla kontraktet inom HV genom Lagen om skydd för anställning (1994:2076).

 

Om jag nu väljer att tillämpa detta och ta ledigt (tjänstledighet) så funkar det ju så här på mitt jobb (kommunalt) att det finns en kvot som vid tjänstledighet ligger på typ 1.94. Detta gör då att jag tappar altså 1.94 dagslön per ledig dag. Vilket fort blir mycket många minus. Jag undrar nu om detta på nått sätt går emot denna ovanstående lag (tänkte mest på §5) och man kan hävda att kvoten borde vara 1. Nu kan jag ju ta semester också vilket jag brukar göra, men höra mig för om denna fråga.

 

//Skäggot

Så ni får alltså betala för jobbdagar ni utfört om ni måste vara lediga? Det var det sjukaste jag hört.

Link to comment
Share on other sites

Okej.. lite mer tolkning. Forskade i lite kollektivavtal och hittade följande lydelse från kommunals AB avtal.

 

 

§ 30 Civil- och värnplikt

 

Mom. 1 Arbetstagare, vars fasta kontanta lön överstiger 62,5 % av prisbasbeloppet

 

enligt lagen om allmän försäkring (AFL), får ersättning enligt detta

 

moment vid ledighet för sådan tjänstgöring inom totalförsvaret enligt lagen om

 

totalförsvarsplikt som anges nedan.

 

För de dagar då dagpenning enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga

 

utges vid civil- eller värnpliktstjänstgöring som omfattar

 

a) grundutbildning avsedd att pågå högst 60 dagar och

 

b) repetitionsutbildning,

 

får arbetstagaren ersättning med belopp som motsvarar skillnaden mellan

 

87,3 % av lönebortfallet och högsta belopp för dagpenning. I ersättningen ingår

 

semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen

 

(SemL).

 

 

Mom. 2 Arbetstagare får ledigt för att tjänstgöra som reservofficer för tid som

 

arbetstagaren är skyldig att fullgöra sådan tjänstgöring enligt officersförordningen.

 

Under sådan ledighet behåller arbetstagaren 25 % av den lön som arbetstagaren

 

enligt då gällande förläggning av ordinarie arbetstid skulle ha fått.

 

 

Skulle mom.1 kunna gälla för KFÖ inom hemvärnet?

 

//Skäggot

 

Det är möjligt att det är tillämpningsbart. Problemet är att den anger "totalförsvarspliktig" samt "uttges för civil- eller värnpliktstjänstgöring". Jag tolkar det som att det (vilket även kan anses vara förtydligt i själva texten) att det gäller de som är uttagna för tjänstgöring enligt inledningen i Lagen om totalförsvarsplikt, och inte de som tjänstgör enligt Lagen om skydd för anställning.

 

Bäst vore kanske därför att kontakta ditt fackförbund och begära deras tolkning av paragrafen. Eftersom civil- och värnplikt idag är vilande kan det vara så att man valt att tolka de som tjänstgör inom FM/Hv som en del av denna paragraf. Annars kan det vara något som kanske kan vara värt att upplysa fackförbundet om...

Link to comment
Share on other sites

Civil och värnplikten är vilande, men inte lagstiftningen som omger den. Dvs inga värnpliktiga mönstras eller kallas in, så även inga kallas in för repövningar, men man krigsplacerar fortfarande soldater med plikt och om regering besluta så kallas dessa in för tjänstgöring enligt pliktlagen.

 

Lagen om totalförsvarsplikt gäller alla medborgare, och för oss som är krigsplacerade i synnerhet.

Link to comment
Share on other sites

Civil och värnplikten är vilande, men inte lagstiftningen som omger den. Dvs inga värnpliktiga mönstras eller kallas in, så även inga kallas in för repövningar, men man krigsplacerar fortfarande soldater med plikt och om regering besluta så kallas dessa in för tjänstgöring enligt pliktlagen.

 

Lagen om totalförsvarsplikt gäller alla medborgare, och för oss som är krigsplacerade i synnerhet.

 

Må vara att den är vilande och att alla är totalförsvarspliktiga, men det gör en begränsning vilket är den som hänvisas till, nämligen "uttages för civil- eller värnpliktstjänstgöring". Hemvärnstjänstgöringen faller inte in under dessa, då det inte är värnpliktstjänstgöring, vilket är roten till problemet stycket är tillämpningsbart, och som också borde vara anledningen till att det finns en särskild lag som säger att vissa delar av lagen om totalförsvarsplikt även gäller vid Hemvärnstjänstgöring. Samma stycke är troligen inte heller tillämpningsbart för GSS/K/T-tjänstgöring, då dessa inte heller är uttagna för civil- eller värnpliktstjänstgöring.

 

Det är historiskt sett inte så konstigt att stycket finns, då värnpliktstjänstgöringen var en plikt, där frågan om tjänstgöring inte kunde avgöras av den enskilda invididen. Därmed är det inte konstigt att det finns en stycke i kollektivavtalen som syftar till att minska skadan för den enskilda. Det är också mot bakgrund mot detta man kan fråga fackförbundet om tolkning av paragrafen mot dagens situation. Man ska dock vara medveten om att de kan bedöma att det inte finns något tolkningsutrymme och stänga den vägen för en minskad inkomstförlust.

 

 

 

Historiskt är det

Link to comment
Share on other sites

 

12 § En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning har förvärvat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift ska krigsplaceras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är lämplig för. Den som har genomgått en längre grundutbildning än 60 dagar ska krigsplaceras i den verksamhet där grundutbildningen fullgjordes, om det inte från totalförsvarets synpunkt är väsentligt bättre att han eller hon krigsplaceras i en annan verksamhet.

En totalförsvarspliktig som har fullgjort annan militär utbildning än sådan grundutbildning som anges i denna lag eller tjänstgöring och som därigenom har förvärvat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift får krigsplaceras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är lämplig för.

Krigsplaceringen ska inte kvarstå längre än tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl i enskilda fall, får beslut fattas om förlängning. Lag (2010:447).

 

Nja det som är intressant är att om man är med i Hemvärnet så är man även krigsplacerad inom detsamma, och det är det faktum att vi är krigsplacerade inom hemvärnet och håller ett avtal med försvarsmakten om regelbunden övning som gör lagen tillämplig. Lagen tar även höjd för de som förvärvat kunskaper på annat sätt genom värnplikten exempelvis GUF eller utländsk militär utbildning får krigsplaceras.

 

Senaste ändring/uppdatering av lagen genomfördes 2010....

Link to comment
Share on other sites

Det du hänvisar till är dock inte tillämpligt i aktuellt fall. Det är fortfarande inte frågan om en person som är uttagen för civil- eller värnpliktstjänstgöring, utan ett person frivilligt valt att delta tjänstgöring med motsvarande egenskaper.

 

Det är frågan om tolkning av ett kollektivavtal, varvid lydelserna i avtalet blir väsentliga. I detta fallet är ordet uttages/uttagen av betydelse, eftersom det i syftar till att en annan part än den anställde eller arbetsgivaren beslutat om att den anställde ska omfattas av en tjänstgöringsplikt. Man kommer i detta sammanhang inte ifrån det faktum att den som går med i Hemvärnet gör detta frivilligt.

 

Jag skulle snarare säga att förhållandet är tvärtom, Lagen om totalförsvarsplikt, är inte rakt av tillämplig på Hemvärnet. Detta styrks av att det finns lagstiftning som särskilt reglerar hemvärnspersonals status, skyldigheter och rättigheter. Ytterligare indikativt på detta är att det har krävts en särskild lag för att kapitel 9 i lagen om totalförsvarsplikt ska gälla hemvärnets personal, vilket enligt logisk slutledning inte hade krävts om hemvärnets personal redan från början omfattats av lagen om totalförsvarsplikt. Likaså har krävts särskild reglering av GGS/T personal via Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar, vilket också är indikativt på att dessa inte heller faller under Lagen om totalförsvarsplikt.

 

Det bör även noteras att den ändring som gjordes 2010 egentligen endast ändrade en egenskap hops lagen om totalförsvarsplikt, och det var att den pliktade utbildningen till totalförsvaret gjordes vilande. I övrigt innehåller lagändringen mest uppdateringar av lagtexten avseende t.ex. namnbytet till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för inskrivningskontoren.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

En liten update kan vara på sin plats. Skrev ju ett mail till facket om det hela och dom ringde upp och vi surrade lite. Deras tolkning var att (nu var jag lite upptagen med annat så jag tog inte reda på exakt hur dom hade tänkt) kollektivavtalet i fråga inte var applicerbart på hemvärnsmän, GSS T/K e.dl.

 

Sen kollade jag upp och min faktor var faktiskt 1.7... men en som jobbar heltid har säkert högre.

 

Motdraget blev då att jag skrev en motion till kommunal om att dom ska ändra aktuell paragraf för att passa in i den verklighet som idag är. Lade in en del förslag utan att för den delen låsa motionen till en specifik lösning.

 

Så nu får man väl hålla tummarna och vänta....

 

//Skäggot

Link to comment
Share on other sites

Edit: det här skulle vara i "Det nya Hv efter 2010"-tråden men jag blev tydligen döv på ögonen.

 

Senaste Hemvärnstidningen http://tidningenhemvarnet.se/wp-content/uploads/2014/02/Hemv1401.pdf, sidan 18.

 

Har du någon idé om hur vi ska rekrytera fer till hemvärnet?

Jag tror att gemene man inte vet vad hemvärnet gör i samhället, hur många timmar vi faktiskt lägger ner bara på stöd till samhället. De vet inte att det fnns män och kvinnor runt om i hela landet som är beredda att bara efter ett samtal ta på sig sin uniform, när som helst på dygnet, och gå ut och exempelvis hjälpa till och leta efter försvunna människor. Vi måste få ut det budskapet. Vi är lite dåliga på att informera våra egna om att de kan uttala sig i pressen. Hur de kan uppmuntra och få in nya människor. Vi måste bli bättre på att hjälpa till att sprida informationen om oss och vad vi gör och kan göra.

 

 

 

eller....

 

Så kan Hv/FM börja sälja dagens Hv och inte bara GMU ledande till GSS och äventyr i främmande land.

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

 

 

Senaste Hemvärnstidningen http://tidningenhemv...02/Hemv1401.pdf, sidan 18.

Vem kom på idén att lägga ut en tryck-PDF på nätet.... 14MB, och som uppslag. Om nu HV vill förbättra sin kommunikation med samhället så kan de börja med att göra denna kommunikation lättillgänglig och lättsmält. EN e-pub eller webanpassad produktion hade inte skadat. IT-förmåga än inte på topp helt enkelt.

/m

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 

 

 

Senaste Hemvärnstidningen http://tidningenhemv...02/Hemv1401.pdf, sidan 18.

Vem kom på idén att lägga ut en tryck-PDF på nätet.... 14MB, och som uppslag. Om nu HV vill förbättra sin kommunikation med samhället så kan de börja med att göra denna kommunikation lättillgänglig och lättsmält. EN e-pub eller webanpassad produktion hade inte skadat. IT-förmåga än inte på topp helt enkelt.

/m

 

 

Inte är det väll så farligt med en 14MB PDF fil?

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Om rätt till ledighet etc. vid KFÖ (motsv):

Att soldater tvingas ta ut semesterdagar för att delta under krigsförbandsövningar är inte acceptabelt, säger Alexander Wedin på Frivilligavdelningen vid Högkvarteret.

-Lagen om totalförsvarsplikt från 1994 är glasklar på den punkten. Personer som ingår i ett krigsförband är omfattade av diciplinansvaret i totalförsvaret och har skyldighet att inställa sig till beordrad tjänstgöring, under detta faller även Hemvärnet som en del av insatsorganisationen. Den arbetsgivare som anser att den anställda personen skall ta ut semester för att exempelvis kunna delta på en KFÖ har fel. Man kan heller inte säga upp en person på grund av inkallelsen, säger han.

från http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=434104&context=73665

 

(läst i tråden http://forum.soldf.com/index.php?/topic/46643-raett-till-ledighet-vid-kfoe-motsv/)

 

Edit: La till citat

 

 

 

Svenskt Näringsliv delar inte den åsikt som kommer till uttryck i artikeln. Frågan kommer tas upp direkt med FM:s jurister.

 

 

då är det så att antingen gör FM-jurister och svenskt näringsliv upp i godo, eller också är det bara att driva det till domstol och få rättpraxis på det hela. Skulle på sätt och vis kanske vara den bästa lösningen för då blir det ganska klart och tydligt vad som gäller

 

Någon som kan svara på vad som hände med detta?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...