Jump to content

Det nya hemvärnet efter 1 Jan 2010


Recommended Posts

...

Problem:

 

En plutonchef som är med i IK har sin KFÖ uppdelad på två tillfällen (våren och hösten). Han deltar på vårövningen men blir sjuk på höstövningen. Han har alltså inte fullgjort sitt avtal och därmed fryser den del av ersättningen inne som avser kompensera honom för inkomstbortfallet för vårövningen.

...

Ett likande problem:

Du får i god tid reda på när KFÖ skall ske kommande år och kan omgående konstatera att du inte kan delta på vårövningen. Följden blir att du inte kan fullgöra ditt avtal det året eftersom det bara är tid under KFÖ som räknas.

...

Soldater med fyradagarsavtal gör en KFÖ per år medan soldater med åtta dagar gör två KFÖ per år. Befäl genomför ävenSÖB (befälsutbildning) för att uppfylla sitt avtal.

 

De som inte kan göra KFÖ med sitt eget förband ska få möjlighet att göra det med något annat hemvärnsförband.

 

Nu har det väl sagts att hemvärnsveckan skall vara samma vecka varje år? Om det är samma vecka över hela Sverige så går det ju inte ihop med ovanstående, så det bör alltså vara förskjutet lite. ??

Bör ju inte vara så eftersom just ovan nämns. Vi kan ju hoppas!

 

Frågan är om det ENDAST kommer att vara KFÖ-veckan som erbjuds? Om ej, vi måste ju utbildas innan vi kan kfÖvas, så, hur skall de övriga helgerna ersättas? Eller ska de endast ersättas ekonomiskt, men ej räknas in i kontraktstiden?

 

 

I Stockholm gör IK sin "Hemvärnsvecka" vid minst två tillfällen (beror på befattnving).

 

Det är endast vid emvärnsveckan" som du kan få avtalstid. Däremot kan det förekomma annan övningsverksamhet i mindre omfattning, dock utanför avtalstiden.

 

/Ola

 

Är inte alla män mellan 18 och 47(?) redan idag värnpliktiga? Eller har det ändrats det också?

 

Men deltagande i Hemvärnet är inte pliktigt förrän det sker mobilisering. Innan dess är det frivilligt.

 

 

/Ola

Link to comment
Share on other sites

Intentionen för dagen förefaller vara att framtidens HvKFÖ skall räknas under lagen om plikttjänstgöring i likhet med gårdagens KFÖ:er under det kalla kriget. Att en lag inte åberopats under något decennie innebär inte att den slutat existera.

Att skriva på är frivilligt, att fullgöra sitt kontrakt blir det inte (längre).

 

Vad gäller KFÖ:er samtidigt för alla är det synnerligen orealistiskt. Torde finnas få utbildningsplattformar som kan bistå hv med övningsledning m m för flera bataljoner samtidigt.

Att 40-talet hvbataljoner skulle genomföra KFÖ samtidigt skulle i min värld ställa hela FM:s övriga förbandsverksamhet under minst den veckan (yttermera tillkommer timersättningar för övningsdygn e t c).

 

Som vanligt får vi se vad det blir av det hela i slutändan.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det säger ju sig själv egentligen att det inte kan vara samtidigt över hela landet. TEORETISKT så kan hälften av Skånes bataljoner (den region jag känner till) öva samtidigt, vi har ju Önnarp, Rinkaby, Ravlunda, Revinge och Kabusa att skjuta på. Eller rotera fredagen och lördagen. Men det blir tufft för P7's logistik.

Nåväl, chefernas huvudvärk!

 

Vecka 41 passade rätt så bra in nu på hösten. Men denna tiden av året har vi nästan inga helger. På våren däremot är det kristna helger och annat var och varannan helg. Undrar när de ska passa in en HV-vecka där? Om Stockholm/Hvs 70-års jubilieum v21 nästa år skall vara en indikering, så blir det sent.

 

Vi får se.

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

Prel.Utbildningsanvisningar 2010

 

3.2 Hemortsutbildning

Som ett komplement till KFÖ-veckan genomförs hemortsutbildningen bl.a. för att utveckla

förbandsandan och ytterligare höja den enskildes kompetens. Hemortsutbildningen

genomförs i huvudsak med hemvärnsförbandets egna instruktörer.

Exempel på hemorstutbildning:

• Skjutning på skjutbana

• Sjukvårdsutbildning – kamrathjälp

• Sambandsövning

• Materielövningar

• Plutonsfälttävlan

 

Hemortsutbildning bokförs som övrig tid

Link to comment
Share on other sites

Intentionen för dagen förefaller vara att framtidens HvKFÖ skall räknas under lagen om plikttjänstgöring i likhet med gårdagens KFÖ:er under det kalla kriget. Att en lag inte åberopats under något decennie innebär inte att den slutat existera.

Att skriva på är frivilligt, att fullgöra sitt kontrakt blir det inte (längre).

 

Vad gäller KFÖ:er samtidigt för alla är det synnerligen orealistiskt. Torde finnas få utbildningsplattformar som kan bistå hv med övningsledning m m för flera bataljoner samtidigt.

Att 40-talet hvbataljoner skulle genomföra KFÖ samtidigt skulle i min värld ställa hela FM:s övriga förbandsverksamhet under minst den veckan (yttermera tillkommer timersättningar för övningsdygn e t c).

 

Som vanligt får vi se vad det blir av det hela i slutändan.

 

För min egen del välkomnar jag mer tvingande kontrakt eftersom det gamla sättet inte gav kvalitet hos majoriteten av förband.

 

Vi kommer nog att se rätt många övningar utöver de obligatoriska KFÖ sprida över året, det lilla jag hört om nästa års planering indikerar åt det åtminstånde här där jag bor.

Link to comment
Share on other sites

Intentionen för dagen förefaller vara att framtidens HvKFÖ skall räknas under lagen om plikttjänstgöring i likhet med gårdagens KFÖ:er under det kalla kriget. Att en lag inte åberopats under något decennie innebär inte att den slutat existera.

Att skriva på är frivilligt, att fullgöra sitt kontrakt blir det inte (längre).

 

Vad gäller KFÖ:er samtidigt för alla är det synnerligen orealistiskt. Torde finnas få utbildningsplattformar som kan bistå hv med övningsledning m m för flera bataljoner samtidigt.

Att 40-talet hvbataljoner skulle genomföra KFÖ samtidigt skulle i min värld ställa hela FM:s övriga förbandsverksamhet under minst den veckan (yttermera tillkommer timersättningar för övningsdygn e t c).

 

Som vanligt får vi se vad det blir av det hela i slutändan.

 

Har mycket svårt att tänka mig att ett deltagande i en Hemvärnsövning kommer undastas plikt i framtiden, oavsett avtal. Menar du att Polis alltså skall kunna hämta den som inte har laga förfall till KFÖ och den dom uteblir riskerar fängelsstraff? (För det är konsekvensen av ditt resonemang).

 

Det kommet även i framtiden vara frivilligt att gå med och ur Hemvärnet och den enda konsekvensen av att man inte uppfyller sitt avtal är att den särskilda ersättningen för avtalsuppfyllnad fryser inne. (Eller att man blir avpolleterad ur Hemvärnet).

 

/Ola

Edited by Uttern
Link to comment
Share on other sites

Intentionen för dagen förefaller vara att framtidens HvKFÖ skall räknas under lagen om plikttjänstgöring i likhet med gårdagens KFÖ:er under det kalla kriget. Att en lag inte åberopats under något decennie innebär inte att den slutat existera.

Att skriva på är frivilligt, att fullgöra sitt kontrakt blir det inte (längre).

 

Vad gäller KFÖ:er samtidigt för alla är det synnerligen orealistiskt. Torde finnas få utbildningsplattformar som kan bistå hv med övningsledning m m för flera bataljoner samtidigt.

Att 40-talet hvbataljoner skulle genomföra KFÖ samtidigt skulle i min värld ställa hela FM:s övriga förbandsverksamhet under minst den veckan (yttermera tillkommer timersättningar för övningsdygn e t c).

 

Som vanligt får vi se vad det blir av det hela i slutändan.

 

För min egen del välkomnar jag mer tvingande kontrakt eftersom det gamla sättet inte gav kvalitet hos majoriteten av förband.

 

Vi kommer nog att se rätt många övningar utöver de obligatoriska KFÖ sprida över året, det lilla jag hört om nästa års planering indikerar åt det åtminstånde här där jag bor.

 

Det kommer bli fler övningar men utan att de räknas som avtalstid.....

 

/Ola

Link to comment
Share on other sites

Intentionen för dagen förefaller vara att framtidens HvKFÖ skall räknas under lagen om plikttjänstgöring i likhet med gårdagens KFÖ:er under det kalla kriget. Att en lag inte åberopats under något decennie innebär inte att den slutat existera.

Att skriva på är frivilligt, att fullgöra sitt kontrakt blir det inte (längre).

 

Vad gäller KFÖ:er samtidigt för alla är det synnerligen orealistiskt. Torde finnas få utbildningsplattformar som kan bistå hv med övningsledning m m för flera bataljoner samtidigt.

Att 40-talet hvbataljoner skulle genomföra KFÖ samtidigt skulle i min värld ställa hela FM:s övriga förbandsverksamhet under minst den veckan (yttermera tillkommer timersättningar för övningsdygn e t c).

 

Som vanligt får vi se vad det blir av det hela i slutändan.

 

Har mycket svårt att tänka mig att ett deltagande i en Hemvärnsövning kommer undastas plikt i framtiden, oavsett avtal. Menar du att Polis alltså skall kunna hämta den som inte har laga förfall till KFÖ och den dom uteblir riskerar fängelsstraff? (För det är konsekvensen av ditt resonemang).

 

Det kommet även i framtiden vara frivilligt att gå med och ur Hemvärnet och den enda konsekvensen av att man inte uppfyller sitt avtal är att den särskilda ersättningen för avtalsuppfyllnad fryser inne. (Eller att man blir avpolleterad ur Hemvärnet).

 

/Ola

 

Plikten är snarare så att man är skyldig att uppfylla sitt kontrakt och därmed kan med stöd av lagen hävda att man måste vara ledig från sitt arbete för att uppfylla sitt kontrakt med försvarsmakten.

 

Är man med i Hemvärnet så är man 100% Frivillig och med det så vill man delta i verksamheten, annars ska man gå ur.

 

Tog fram lagtexten till den lag som min tidigare länk refererade till.

 

SFS nr: 1994:2076 Källa: Regeringskansliets Rättsdatabas

 

Departement/

myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM

 

Rubrik: Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid

viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

 

Utfärdad: 1994-12-15

 

Övrigt: Lagen (1994:2076) träder i kraft 1995-07-01

 

 

 

 

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

skall gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

 

1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

 

2. som reservofficer,

 

3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt

åtagande,

 

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal

för beredskapsändamål eller

 

5. i utlandsstyrkan i Försvarsmakten.

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Intentionen för dagen förefaller vara att framtidens HvKFÖ skall räknas under lagen om plikttjänstgöring i likhet med gårdagens KFÖ:er under det kalla kriget. Att en lag inte åberopats under något decennie innebär inte att den slutat existera.

Att skriva på är frivilligt, att fullgöra sitt kontrakt blir det inte (längre).

 

Vad gäller KFÖ:er samtidigt för alla är det synnerligen orealistiskt. Torde finnas få utbildningsplattformar som kan bistå hv med övningsledning m m för flera bataljoner samtidigt.

Att 40-talet hvbataljoner skulle genomföra KFÖ samtidigt skulle i min värld ställa hela FM:s övriga förbandsverksamhet under minst den veckan (yttermera tillkommer timersättningar för övningsdygn e t c).

 

Som vanligt får vi se vad det blir av det hela i slutändan.

 

Har mycket svårt att tänka mig att ett deltagande i en Hemvärnsövning kommer undastas plikt i framtiden, oavsett avtal. Menar du att Polis alltså skall kunna hämta den som inte har laga förfall till KFÖ och den dom uteblir riskerar fängelsstraff? (För det är konsekvensen av ditt resonemang).

 

Det kommet även i framtiden vara frivilligt att gå med och ur Hemvärnet och den enda konsekvensen av att man inte uppfyller sitt avtal är att den särskilda ersättningen för avtalsuppfyllnad fryser inne. (Eller att man blir avpolleterad ur Hemvärnet).

 

/Ola

 

Plikten är snarare så att man är skyldig att uppfylla sitt kontrakt och därmed kan med stöd av lagen hävda att man måste vara ledig från sitt arbete för att uppfylla sitt kontrakt med försvarsmakten.

 

Är man med i Hemvärnet så är man 100% Frivillig och med det så vill man delta i verksamheten, annars ska man gå ur.

 

Tog fram lagtexten till den lag som min tidigare länk refererade till.

 

SFS nr: 1994:2076 Källa: Regeringskansliets Rättsdatabas

 

Departement/

myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM

 

Rubrik: Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid

viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

 

Utfärdad: 1994-12-15

 

Övrigt: Lagen (1994:2076) träder i kraft 1995-07-01

 

 

 

 

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

skall gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

 

1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

 

2. som reservofficer,

 

3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt

åtagande,

 

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal

för beredskapsändamål eller

 

5. i utlandsstyrkan i Försvarsmakten.

 

Jag antar att du menar att p.3 är tillämplig på Hemvärnet? Jag är, som jag skrivit tidigare, mycket tveksam till om detta håller. Punkten avser den situationen att någon fullgör tjänstgöring efter ett frivilligt åtagande, med vilket menas den situationen att Hemvärnet mobilieras och vi alla, som är krigsplacerade i Hemvärnet, kallas in att tjänsgöra. Då är vi underkastade närvaroplikt och arbetsgivaren kan inte säga upp dig. Den avser inte övningar eftersom detta inte är tjänstgöring.

 

Om jag har fel så är det väl inget stort problem för Hemvärnet - det är ju bara att be Riksdagen att ändra lagen så att den även omfattar när Hemvärnet övar. Men jag tror inte att det kommer bli så. Hemvärnsövningar är och förblir en hobbyverksamhet.

 

(Ursäkta min något pessimistiska hållning)

 

Men jag vill nog lägga till att det är ju inte säkert att detta är ett praktiskt problem. Jag tror att de som, i någorlunda god tid, begär ledigt för att gå på en Hemvärnsövning, i 999 fall av 1000 kommer få ledigheten beviljad av sin arbetsgivare.

 

 

 

/Ola

Link to comment
Share on other sites

 

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

skall gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

 

1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

 

2. som reservofficer,

 

3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt

åtagande,

 

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal

för beredskapsändamål eller

 

5. i utlandsstyrkan i Försvarsmakten.

 

Jag antar att du menar att p.3 är tillämplig på Hemvärnet? Jag är, som jag skrivit tidigare, mycket tveksam till om detta håller. Punkten avser den situationen att någon fullgör tjänstgöring efter ett frivilligt åtagande, med vilket menas den situationen att Hemvärnet mobilieras och vi alla, som är krigsplacerade i Hemvärnet, kallas in att tjänsgöra. Då är vi underkastade närvaroplikt och arbetsgivaren kan inte säga upp dig. Den avser inte övningar eftersom detta inte är tjänstgöring.

 

Om jag har fel så är det väl inget stort problem för Hemvärnet - det är ju bara att be Riksdagen att ändra lagen så att den även omfattar när Hemvärnet övar. Men jag tror inte att det kommer bli så. Hemvärnsövningar är och förblir en hobbyverksamhet.

 

(Ursäkta min något pessimistiska hållning)

 

Men jag vill nog lägga till att det är ju inte säkert att detta är ett praktiskt problem. Jag tror att de som, i någorlunda god tid, begär ledigt för att gå på en Hemvärnsövning, i 999 fall av 1000 kommer få ledigheten beviljad av sin arbetsgivare.

 

/Ola

Om jag inte är helt felunderrättad så har HKV med jurister redan idag gjort precis den här tolkningen. Arbetsgivare har inte att smack att säga till om när Nisse Hv-soldat ska vara tjänstledig för fullgöra sina kontraktstimmar. Efter kontraktstimmarna är det dock en annan femma. Det är i ljuset av det här som man ska se att bara KFÖ ger kontraktstimmar och andra övningar inte. Det ska således vara omöjligt för soldater att hävda att de inte får ledigt från jobbet, dvs repövningsstuket från invasionsförsvaret.

 

Om man är krass kan man säga att Försvarsmakten gjort tolkningen (som iofs jag tycker är helt rimlig) med den starkes rätt. Jag tror att det ska mycket till för att ett företag ska börja juridiskt opponera sig mot Försvarsmakten.

 

Jag ser väldigt ljust på det här och är övertygad om att det möjliggör att Hv går från en skock med goda soldater till goda samövade förband.

Link to comment
Share on other sites

Jag antar att du menar att p.3 är tillämplig på Hemvärnet? Jag är, som jag skrivit tidigare, mycket tveksam till om detta håller. Punkten avser den situationen att någon fullgör tjänstgöring efter ett frivilligt åtagande, med vilket menas den situationen att Hemvärnet mobilieras och vi alla, som är krigsplacerade i Hemvärnet, kallas in att tjänsgöra. Då är vi underkastade närvaroplikt och arbetsgivaren kan inte säga upp dig. Den avser inte övningar eftersom detta inte är tjänstgöring.

 

Nej den tilllämpas när vi ska uppfylla vårt avtal och i fredsmässig normal verksamhet, Den har funnits där men man har inte använt den på Hemvärnssoldater så hög grad än.

 

När Hemvärnets mobliseras så tilllämpas pliktlagen som gäller alla Svenska medborgare, och framför allt de som är Krigsplacerade, det är en annan del av samma lagstiftning.

 

Om jag har fel så är det väl inget stort problem för Hemvärnet - det är ju bara att be Riksdagen att ändra lagen så att den även omfattar när Hemvärnet övar. Men jag tror inte att det kommer bli så. Hemvärnsövningar är och förblir en hobbyverksamhet.

 

(Ursäkta min något pessimistiska hållning)

 

Vi är på väg från bara vara en hobby verksamhet till att bli en mer seriös och allvarligt menad verksamhet. Med det menar jag att visst kommer det vara roligt att delta men det är en allvarlig bakgrund med Hemvärnet. Trots allt övar vi för att använda vapen om det skulle bli skarpt och i slutändan kan vi tvingas använda vapen mot en annan människa för att försvara oss.

 

Även stöd till samhället som Hemvärnet gjort är en skarp verksamhet som betydder väldigt mycket för de som vi i Hemvärnet hjäpt.

 

Vi får nog jämföra oss mer med deltidbrandkårerna än med vanliga idrottsförening.

 

Men jag vill nog lägga till att det är ju inte säkert att detta är ett praktiskt problem. Jag tror att de som, i någorlunda god tid, begär ledigt för att gå på en Hemvärnsövning, i 999 fall av 1000 kommer få ledigheten beviljad av sin arbetsgivare.

 

Tror som du, är man ute i god tid så är det inga problem.

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

 

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

skall gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör

 

1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

 

2. som reservofficer,

 

3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt

åtagande,

 

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal

för beredskapsändamål eller

 

5. i utlandsstyrkan i Försvarsmakten.

 

Jag antar att du menar att p.3 är tillämplig på Hemvärnet? Jag är, som jag skrivit tidigare, mycket tveksam till om detta håller. Punkten avser den situationen att någon fullgör tjänstgöring efter ett frivilligt åtagande, med vilket menas den situationen att Hemvärnet mobilieras och vi alla, som är krigsplacerade i Hemvärnet, kallas in att tjänsgöra. Då är vi underkastade närvaroplikt och arbetsgivaren kan inte säga upp dig. Den avser inte övningar eftersom detta inte är tjänstgöring.

 

Om jag har fel så är det väl inget stort problem för Hemvärnet - det är ju bara att be Riksdagen att ändra lagen så att den även omfattar när Hemvärnet övar. Men jag tror inte att det kommer bli så. Hemvärnsövningar är och förblir en hobbyverksamhet.

 

(Ursäkta min något pessimistiska hållning)

 

Men jag vill nog lägga till att det är ju inte säkert att detta är ett praktiskt problem. Jag tror att de som, i någorlunda god tid, begär ledigt för att gå på en Hemvärnsövning, i 999 fall av 1000 kommer få ledigheten beviljad av sin arbetsgivare.

 

/Ola

Om jag inte är helt felunderrättad så har HKV med jurister redan idag gjort precis den här tolkningen. Arbetsgivare har inte att smack att säga till om när Nisse Hv-soldat ska vara tjänstledig för fullgöra sina kontraktstimmar. Efter kontraktstimmarna är det dock en annan femma. Det är i ljuset av det här som man ska se att bara KFÖ ger kontraktstimmar och andra övningar inte. Det ska således vara omöjligt för soldater att hävda att de inte får ledigt från jobbet, dvs repövningsstuket från invasionsförsvaret.

 

Om man är krass kan man säga att Försvarsmakten gjort tolkningen (som iofs jag tycker är helt rimlig) med den starkes rätt. Jag tror att det ska mycket till för att ett företag ska börja juridiskt opponera sig mot Försvarsmakten.

 

Jag ser väldigt ljust på det här och är övertygad om att det möjliggör att Hv går från en skock med goda soldater till goda samövade förband.

 

Jag har sett det PM som juristerna upprättat på FM. Och de har naturligtvis tolkat lagen så att de gynnar deras (FM) syften. Men den arbetsgivaren som vill pröva saken har ju bara att neka ledigheten så är det upp till den arbetstagarorganisation (om arbetstagaren är organiserad) sin känner för det att begära förhandling. Efter lokal och central förhandling är det Arbetsdomstolen som avgör.

 

Men självklart kommer FM:s inställning att påverka - och varför skulle man som arbetsgivare bråka om detta egentligen - man slipper ju betala lön för de dagar som arbetstagaren är ledgi och i de flesta fallen får han/hon utföra arbetet en annan dag istället.

 

/Ola

Link to comment
Share on other sites

Om en abetsgivare med flera månaders varsel inte klarar av att skaffa vikarie/utsätta arbetet/omfördela arbetsuppgifter i maxilmalt 6 dagar (antar att det fär InsatsplutCh tjänstgär två arbetsfria helger), hur i hela fridens namn skall han då klara av av samma persons influensa/vinterkräksjuka/vård av sjukt barn där "förvarningstiden" är lika med noll?

 

Att få det "pliktklassat" samt en skälig ersättning visar för soldaten, familjen, arbetsgivaren och hela svenska folket att det hela numera är mer än en hobby för dem som är engagerade i HV.

 

Detta kan bli bra om det utförs rätt! Finns nog många motståndsnästen som måste kringås eller köras över på vägen dit.

Link to comment
Share on other sites

Om en abetsgivare med flera månaders varsel inte klarar av att skaffa vikarie/utsätta arbetet/omfördela arbetsuppgifter i maxilmalt 6 dagar (antar att det fär InsatsplutCh tjänstgär två arbetsfria helger), hur i hela fridens namn skall han då klara av av samma persons influensa/vinterkräksjuka/vård av sjukt barn där "förvarningstiden" är lika med noll?

 

Att få det "pliktklassat" samt en skälig ersättning visar för soldaten, familjen, arbetsgivaren och hela svenska folket att det hela numera är mer än en hobby för dem som är engagerade i HV.

 

Detta kan bli bra om det utförs rätt! Finns nog många motståndsnästen som måste kringås eller köras över på vägen dit.

 

Jag delar din uppfattning i stort men tänk på att många arbetsgivare har redan problem med produktionsstörningar pga sjukdom och varseltiden för ledighet nog inte sex månader utan betydligt kortare....

 

Och visst skulle det förenkla om man lagstiftade om att alla Hemvärnsövningar är att betrakta som klassisk repmånad till vilken trilskande hv-soldat kan hämtas av Polisen eller sättas i fängelse om han inte kommer. Vidare kommer Lag om disciplinansvar i totalförsvaret gälla så bataljonchefen kan även bestämma om att dra in dagpenningen om hemvärnssoldaten bråkat, ordervägrat, åkt hem från övningen för barnen blev sjuka där hemma eller liknande

 

Men hur många tror du kommer våga gå med i Hemvärnet under dom premisserna?

Hur många tror du kommer lämna Hemvärnet?

Inte alla men många, väldigt många....

 

Så var försiktig med vad du önskar - det kan slå in.

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Hela den reformen kommer att kosta rätt stora pengar i förhållande till historiskt vad man satsat på ersättning till Hemvärnet.

 

Har skissat mycket grovt på att dessa höjda ersättningar kommer kosta försvarsmakten.

 

Hemvärnets förbanden 17 000 soldater (8 dagar) 119 miljoner kronor

Övriga Hemvärnet 5 000 soldater (4 dagar) 17,5 miljoner kronor

 

Antalet har jag hämtat från den nya försvarbeslutet, vi kommer få se ett antal vanliga 4 dagars (20 timmars) bli omgjorda till 8 dagars (60 timmars). Hur den verkliga fördelningen ser ut i dag vet jag inte.

 

Den stora grova missen jag medvetet gjort är att jag inte räknat in befälens högre kontrakts och befattningspengar

 

Den stora nyheten är trots allt att alla meniga soldater får en kraftigt höjd ersättningsnivå

 

Med en ökad utgift om runda slängar 140 miljoner kroner bara på kontraktsersättningar så vill man från statsmaktens sida se resultat. Och själv tror jag starkt på att man höjer övningsbudgeten och mtrl budgeten för Hemvärnsförbanden

Link to comment
Share on other sites

Om en abetsgivare med flera månaders varsel inte klarar av att skaffa vikarie/utsätta arbetet/omfördela arbetsuppgifter i maxilmalt 6 dagar (antar att det fär InsatsplutCh tjänstgär två arbetsfria helger), hur i hela fridens namn skall han då klara av av samma persons influensa/vinterkräksjuka/vård av sjukt barn där "förvarningstiden" är lika med noll?

 

Att få det "pliktklassat" samt en skälig ersättning visar för soldaten, familjen, arbetsgivaren och hela svenska folket att det hela numera är mer än en hobby för dem som är engagerade i HV.

 

Detta kan bli bra om det utförs rätt! Finns nog många motståndsnästen som måste kringås eller köras över på vägen dit.

 

Jag delar din uppfattning i stort men tänk på att många arbetsgivare har redan problem med produktionsstörningar pga sjukdom och varseltiden för ledighet nog inte sex månader utan betydligt kortare....

 

Och visst skulle det förenkla om man lagstiftade om att alla Hemvärnsövningar är att betrakta som klassisk repmånad till vilken trilskande hv-soldat kan hämtas av Polisen eller sättas i fängelse om han inte kommer. Vidare kommer Lag om disciplinansvar i totalförsvaret gälla så bataljonchefen kan även bestämma om att dra in dagpenningen om hemvärnssoldaten bråkat, ordervägrat, åkt hem från övningen för barnen blev sjuka där hemma eller liknande

 

Men hur många tror du kommer våga gå med i Hemvärnet under dom premisserna?

Hur många tror du kommer lämna Hemvärnet?

Inte alla men många, väldigt många....

 

Så var försiktig med vad du önskar - det kan slå in.

 

Ola

 

 

Jag har själv erfarenhet av en heltidstjänst i US Army och inte ens de orsakar problem för enskild soldat som åker hem för sjukt barn eller annat dyligt, snarare tvärt om så stödde de den enskilda soldaten och kunde flyga hem honom/henne långa sträckor och ordna hämtning och hjälp på olika sätt.

Deras ide är att om soldaten vet att hans/hennes anhöriga har det bra så är soldaten bättre att utföra sitt jobb.

 

Tror knappast att vi i Sveriges Hemvärn skulle kunna vara sämre. Våra förutsättningar är bättre och vi har även här lagar som reglerar sådana omständigheter. Dessutom så pratar vi bara om 4 till 10 dagars övning per år låt oss inte överdriva problemen heller.

 

Hemvärnet kommer trots allt förbli frivilligt att vara med i, men med plikt att delta i Krigsförbandsövningarna så länge man är med.

Alla som är med är frivilliga även Bataljonchefen är frivillig och vi kan utgå från att alla befäl använder sunt förnuft i sitt agerande.

Link to comment
Share on other sites

Kul att se att det händer något på den fronten, men jag tror (och hoppas) att det inte blir massa folk som är med för pengarna i framtiden. Jag tror att det är fler med mig som sparar lite komp-tid och semesterdagar för att kunna ha betalt under övningarna också, eller?

Link to comment
Share on other sites

Frågan är vad 20-timmarssoldaten säger om att skriva på ett kontrakt som innebär 4 dagar i stället för 20 tim. Är de erbjudna stålarna tillräckligt för att få de 20-timmars som redan i dag, många gånger, har svårt att få tiden att räcka till för att fylla kontraktet, ett nog lockande bete för att skriva på det nya på fyra dagar? Hmm... vad innebär fyra dagar? Fyra dygn? Fyra sextimmarsdagar...

Edited by Elkhound
Link to comment
Share on other sites

Norskarna har redan idag en ersättning i HV som motsvarar lön, eller ännu bättre om man är befäl av något slag. Norska Hv har länge (alltid?) varit pliktat precis som vilken repövning/KFÖ som helst.

Funkar det hos dem borde det kunna funka hos oss.

 

Fördelen med "vår" lösning är att våra soldater har anmält sig frivilligt, Norskarna är som regel plasserade i HV som vilken annan krigsplacering som helst. Detta leder till att inte alla är så motiverade.

Edited by Proto
Link to comment
Share on other sites

Hur stor närvaro har norskarna vid sina Hemvärnsövningar när de har plikt på att närvara? Hur bra funderar det systemet?

 

 

Har inga siffror før det, men de jag personligen känner i soldatleden och befäl anser det funkar hyfsat. Problemet i stort är att de dras med ett antal mindre motiverade soldater som gärna försöker komma undan en dag eller två, eller "alltid" måste hämta ungarna på dagis när det är övning.

 

Ett annat problem är att det också i några fall, varit befäl från utbildningsgrupperna (motsvarande) inte alltid varit smidiga och använt sunt förnuft.

Sitter du med din lastbil i Nordnorge och vägen är stängd pga snöstorm är det svårt att hinna hem till övningen..

 

Sitter du på några siffror eller uppgifter i övrigt är jag nyfiken.

Edited by Proto
Link to comment
Share on other sites

Frågan är vad 20-timmarssoldaten säger om att skriva på ett kontrakt som innebär 4 dagar i stället för 20 tim. Är de erbjudna stålarna tillräckligt för att få de 20-timmars som redan i dag, många gånger, har svårt att få tiden att räcka till för att fylla kontraktet, ett nog lockande bete för att skriva på det nya på fyra dagar? Hmm... vad innebär fyra dagar? Fyra dygn? Fyra sextimmarsdagar...

 

Med tanke på KFÖ-konceptet så räkna med 4 dygn varav det sista, som allt som oftast kommer att vara en söndag, är avkortat.

Link to comment
Share on other sites

"Elkhound Posted Yesterday, 23:17

Frågan är vad 20-timmarssoldaten säger om att skriva på ett kontrakt som innebär 4 dagar i stället för 20 tim. Är de erbjudna stålarna tillräckligt för att få de 20-timmars som redan i dag, många gånger, har svårt att få tiden att räcka till för att fylla kontraktet, ett nog lockande bete för att skriva på det nya på fyra dagar? Hmm... vad innebär fyra dagar? Fyra dygn? Fyra sextimmarsdagar..."

 

 

Frågan är väll egentligen om vi vill ha ett 20-h hemvärn med tanke på den kvalitet eller brist på kvalitet som det ger. Om vi tappar 50% av manskapet så kanske det bara är bra för att sen få 50% bättre kvalitet på de som kan stanna kvar inom organisationen.

Link to comment
Share on other sites

"Elkhound Posted Yesterday, 23:17

Frågan är vad 20-timmarssoldaten säger om att skriva på ett kontrakt som innebär 4 dagar i stället för 20 tim. Är de erbjudna stålarna tillräckligt för att få de 20-timmars som redan i dag, många gånger, har svårt att få tiden att räcka till för att fylla kontraktet, ett nog lockande bete för att skriva på det nya på fyra dagar? Hmm... vad innebär fyra dagar? Fyra dygn? Fyra sextimmarsdagar..."

 

 

Frågan är väll egentligen om vi vill ha ett 20-h hemvärn med tanke på den kvalitet eller brist på kvalitet som det ger. Om vi tappar 50% av manskapet så kanske det bara är bra för att sen få 50% bättre kvalitet på de som kan stanna kvar inom organisationen.

 

Jag tycker att det är en väldigt klok synpunkt. Hemvärnet som det det ut idag är inte bra - det kan väl alla vara överens om. Och jag tror, precis som du, att vi kommer tappa många soldater med det nya förslaget, men de som är kvar kan vara väl motiverade och lösa sin uppgift på ett bättre sätt.

 

De problem som jag tidigare tagit upp är nog mest relaterade till befälen. En menig kan kanske välja att göra sina dagar med ett annan kompani, om han själv är sjuk när hans eget kompani har sin KFÖ men för ett befäl i kompaniledningen, kc, stf kc eller kvm är ju detta inte möjligt. Det är ju att leda sitt eget kompani som är själva tanken med att sitta i kompaniledningen...

 

 

Ola

Edited by Uttern
Link to comment
Share on other sites

20 timmars ryckte i år in fredag morgon, "muck" söndag eftermiddag vid 16-17-tiden. Jag antar att övningar även i fortsättningen läggs till en helg och att det då praktisk innebär ett dygns förlägning av tiden för 20 timmars. Tror inte detta bjuder på några stora problem i min pluton, de som har svårast att komma ifrån är de som är lantbrukare med djurhållning.

Om man väljer att ha första dygnet som utbildning innan "man går ut i fält" kan övernattning ske i hemmet och sådana problem/dagis mm blir då enklare. Precis som för befälen sist KFÖ.

Edited by Proto
Link to comment
Share on other sites

@Elkhound: 20 timmars är snart förbi, 16 av 22 tusen skall vara i NSS och då ha 8/9/10 dygns avtal.

 

Om man ser detta i paritet till hur det är nu med 1-2 Insatsplutoner per bataljon, eller ett Insatskompani

där det är igång, så är detta en stor förändring.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
*snip*

Jag tycker att det är en väldigt klok synpunkt. Hemvärnet som det det ut idag är inte bra - det kan väl alla vara överens om.

*snip*

Hemvärnet är idag bra för det det är tänkt för. I morgon är en annan femma men är det beställt 20h-soldater så är det det man ska få. Det har Hemvärnet levererat.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Och jag tror, precis som du, att vi kommer tappa många soldater med det nya förslaget, men de som är kvar kan vara väl motiverade och lösa sin uppgift på ett bättre sätt.

 

Som jag ser det.

Så är man inte redan idag motiverad att öka sitt engagemang i det nya som kommer så kan man lämna in redan nu.

För varför skall vi lägga en massa energi, tid och pengar på det som innom en snar framtid kommer att försvinna.

 

Jag tycker att samtliga soldater skall bestämma sig omgående, så de som blir kvar står redo när skiftet sker.

 

Jag ser givetvis att så många som möjligt vill fortsätta vara med, men kvalite är viktigare än kvantite

Edited by Rainman
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...