Jump to content
Sign in to follow this  
Ringo

Thomas Rathsack : JAEGER - I krig med Eliten

Recommended Posts

Har hört endel på radio under dagen om den danska tidningen Politiken som valt att bilägga en mycket avslöjande bok Thomas Rathsack - I krig med Eliten [bG anm.] i dagens utgåva.

 

Det rör sig om en bok som tydligen avslöjar lite väl mycket om hur danska armen opererar i Afganistan och är skriven av en avhoppad dansk elitsoldat. Danska försvaret har nu tydligen polisanmält Politiken för detta tilltag, Mer än så vet jag inte - Är det någon som är mer informerad eller som tom kanske kommit över en blaska med bilaga.

 

Blågul - Flytta topicet om det inte skall vara här på SoldInt //Klart! Militär media snackar vi i Filmsalen. Krook//

Edited by henke
Skrivit om topic för att påvisa bokens titel och författare/Henke

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dagens SvD Boken sålde slut rekordsnabbt och ännu mera i SvD protester från förlag och militär.

 

Ärligt talat vad kan en enskild dansk soldat veta som inte redan talibanerna känner till om danskarnas taktiska uppträdande fält? Vad kan en enskild soldat veta om de stora viktiga hemligheterna? Ingenting förstås.

 

Är inte detta bara en väldigt slug PR kupp av det danska försvaret?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt SR/P3 är det något av en storm bland Danmarks övriga tidningar också. De menar att Politikens tilltag var enkom för att sälja extra tidningar då boken fr.om. idag skulle vara belagd med försäljningsförbud. Att då lägga den som bilaga skulle då vara ett sätt att höja sin upplaga. Men som du säger krigsmakten - hur avslöjande kan den vara?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Till saken hör ju att chefen på förlaget som publicerar boken är fd chef för Jägarkorpset, så är personligen övertygad om att han har rätt bra koll på vad som kan respektive inte bör komma ut i bokform.

 

Med tanke på alla böcker som skrivs om alla andra specialstyrkor så tror jag inte det kommit ut några nya saker.

Håller på att läsa den nu, återkommer när jag läst färdigt.

 

/6111 Andersson

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det som kan avslöjas är förutom specifika operationer även stridstekniska metoder. Insurgenter har inte alls fullständig insyn i alla tänkbara förbands uppträdande och även om de har sett något så är det ju tjänstefel att bekräfta den bild som givits. Då har man ju kvalitetssäkrat informationen!

 

I övrigt så framkommer det i boken att de uppträtt i civila kläder och vad säger folkrätten om det? Och vad säger det om den danska krigsmakten och staten och om NATO och ISAF?

 

Vad blir den juridiska följden om en man ges utrymme att lätta sitt hjärta när det gäller hemligheter? Hela försvarssekretessen undergrävs, något som kan få allvarliga följder, inte minst när det gäller förhållanden till andra nationer.

 

Det är skillnad om tex Aschberg skulle skriva en bok om SSG jämfört med om en operatör i SSG skulle skriva boken. Innehållet värderas olika i de fallen.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är väl bara bra om det framkommer att man agerat i civila kläder, skall man som demokratiskt nation som ofta hänvisar till folkrätten bryta mot densamma.

 

Det jag har läst hittils tycker jag inte avslöjar något nytt om hur dom agerar.

 

När det gäller frågan om vad man skall avslöja som fd operatör är riktigt intressant. Personligen tycker jag inte att det är ok. Dock så blir det allt mer aktuellt med böcker olika tidsperioder och förbannd, dessto mer yrksefolk vi har dessto intressantare blir det. Men detta kan ju faktiskt skötas inom ramen för verksamheten och i ett mer historiskt perspektiv. Vad som gäller här och nu, lär berörda personer få reda på ändå.

 

Tycker det är riktigt intressant att en fd chef inom verksamheten boken handlar om inte tycker det är någon som kan avslöjas som påverkar nuvarande operationer.

 

 

 

 

/6111 Andersson

Share this post


Link to post
Share on other sites

När det gäller civila kläder och folkrätt. - Anses den delen av folkrätten ö.h.t. tillämplig idag i Affeland? Är det konstigare att ISAF/OEF SF-förband uppträder i civila kläder än om t.ex. ANP gör det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yttrandefriheten ska vi värna om!! I Sv. Dagbladet i dag försäkrade en företrädare för svenska försvaret att man aldrig i Sverige skulle reagera på samma sätt som i Danmark. Några legala åtgärder skulle aldrig komma i fråga och inte heller krav på förhandsgranskning. Så yttrandefriheten är det grundläggande.

 

En helt annan sak är att man som försvarsanställd (och inom många andra branscher också) förbinder att inte yppa eller avslöja uttalat hemlig information som kommit en till del. Det tycker jag inte alls är nån inskränkning i yttrandefriheten. I det aktuella danska fallet verkar det ju inte som om jägarsoldaten avslöjat nån direkt hemlig information och därför skulle ha brutit mot sekretessen. Så det finns säkert andra motiv till att danska försvarsmakten gått ut så kraftigt.

 

Dessutom är det nog lite väl naivt att hävda att en soldats berättelse om sin tjänstgöring skulle kunna avslöja förhållanden som kunde vara farliga för de nuvarande soldaternas säkerhet. Talibanerna är inga amatörer, utan proffs på terrorism, och har säkert tillgång till hemligare säkerhetsinformation än en enskild soldat.

 

 

 

När det gäller civila kläder och folkrätt. - Anses den delen av folkrätten ö.h.t. tillämplig idag i Affeland? Är det konstigare att ISAF/OEF SF-förband uppträder i civila kläder än om t.ex. ANP gör det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Är väl bara bra om det framkommer att man agerat i civila kläder, skall man som demokratiskt nation som ofta hänvisar till folkrätten bryta mot densamma.

 

Det jag har läst hittils tycker jag inte avslöjar något nytt om hur dom agerar.

 

När det gäller frågan om vad man skall avslöja som fd operatör är riktigt intressant. Personligen tycker jag inte att det är ok. Dock så blir det allt mer aktuellt med böcker olika tidsperioder och förbannd, dessto mer yrksefolk vi har dessto intressantare blir det. Men detta kan ju faktiskt skötas inom ramen för verksamheten och i ett mer historiskt perspektiv. Vad som gäller här och nu, lär berörda personer få reda på ändå.

 

Tycker det är riktigt intressant att en fd chef inom verksamheten boken handlar om inte tycker det är någon som kan avslöjas som påverkar nuvarande operationer.

Danska försvaret tycker inte att det är bra att det kommer fram, till skillnad från den fd chefen.

 

Den fd chefen är just före detta och kan kanske inte på samma sätt som den högst aktiva staben bedöma vilken information som kan skada och vilken som inte kan det?

 

Du har visst vetat mycket om Jaegerkorpset och dess insatser. Har du fått den informationen från operatörer i korpset eller från forsvaret?

 

När det gäller civila kläder och folkrätt. - Anses den delen av folkrätten ö.h.t. tillämplig idag i Affeland? Är det konstigare att ISAF/OEF SF-förband uppträder i civila kläder än om t.ex. ANP gör det?

Att ANP skulle gå i civila kläder är inte något häpnadsväckande. Poliser har inte folkrättens krav på utmärkning.

 

Det är däremot emot västvärldens grundläggande normer att länder som ska hjälpa Afghanistan att upprätta ett demokratisk samhälle med FN-stadgan som grund, själva bryter mot folkrätten genom att låta dess militär agera i civila kläder med dolda vapen. Det ger ju i så fall ANA carte blanche att bryta mot folkrätten och vad har ISAF och FN då för grund att applicera på uppbyggnaden av ANA?

 

Och Folkrätten ska tillämpas överallt och alltid. Modern krigföring och militär nödvändighet tycks kullkasta det gamla ideologiska tänket, något som bla belyses i boken. Det går inte att föra krig och samtidigt iaktta Folkrätten, enligt danskarna.

 

/K

 

Edit: Sekretesslagen är en begränsning i YGL och syftar till att skydda känsliga fakta för enskilda, företag och för staten. Enskilda personer kan röja information som betyder stora men, både svenskar och danskar. Jag anser att man är naiv som tror att inte enskilds pusselbit kan vara motståndare till gagn.

Danska försvaret avser att lagföra jägaren. Det gör de för att han brutit mot sekretessen och sätter personal i risk. Sveriges försvarsmakt skulle göra det samma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det är en stor skillnad om ANP uppträder i civila kläder än om ISAF/OEF soldater gör det.

 

ANP är ju polisen,,,börjar däremot ANA agera civilklädda så har vi ett problem.

 

Problemet med oskyldiga som blir dödade grundar sig ju just i det problemet att man agerar civilt. Sen är det nog lite naivt att tro att Talibanerna skall ta på sig något som markerar dom som kombatanter, typ armbindel, när dom opererar som soldater och inte är civila.

 

/6111 Andersson

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är jag verkligen ingen fena på "krigets lagar", dvs. folkrätt, humanitärrätt, etc. Men är inte krig mellan stater en förutsättning för uniformskravet?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det krävs inte att det är krig mellan två stater för uniformskrav. Men Talibanerna är ju den fd sittande regimen så får väl räknas som vilka motståndsmän som helst även om dom inte repesenterar något som vi vill ha med att göra.

 

Om jag hade blivit påskjuten av en civilklädd snubbe så hade jag också skjutit tillbaka om jag var beväpnad.

 

Det är ju en komplicerad region med gamla klankonflikter, konflikter om opiumhandel mm. Dvs det är inte bara Talibaner vs ISAF/OEF som har konflikter där det används vapen.

 

/6111 Andersson

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det som kan avslöjas är förutom specifika operationer även stridstekniska metoder. Insurgenter har inte alls fullständig insyn i alla tänkbara förbands uppträdande och även om de har sett något så är det ju tjänstefel att bekräfta den bild som givits. Då har man ju kvalitetssäkrat informationen!

 

I övrigt så framkommer det i boken att de uppträtt i civila kläder och vad säger folkrätten om det? Och vad säger det om den danska krigsmakten och staten och om NATO och ISAF?

 

Vad blir den juridiska följden om en man ges utrymme att lätta sitt hjärta när det gäller hemligheter? Hela försvarssekretessen undergrävs, något som kan få allvarliga följder, inte minst när det gäller förhållanden till andra nationer.

 

Det är skillnad om tex Aschberg skulle skriva en bok om SSG jämfört med om en operatör i SSG skulle skriva boken. Innehållet värderas olika i de fallen.

 

/K

Om danska försvarsmakten hade velat minska trovärdigheten hade man aldrig satt igång en process som denna, tvärtom, tystnad hade varit den bästa vägen. Detta inser naturligtvis danskarna, därför kan inte detta vara allvarligt menat från danska försvarsmaktens sida.

 

Vad gäller Talibanernas kunskaper kan vi utgå från att de har en kader informationsgivare inom ANA med kvalitetssäkrad information om allt som rör operatörers/soldaters alla taktiska verktyg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är principer om tystnadsplikt viktigare än gamla operationer, varvid forsvarets utspel är helt i sin ordning. De kan givetvis inte tillåta att fd personal bryter mot påskrivna tystnadsplikter. Då ramlar hela systemet ihop. Självklart är det allvarligt menat.

 

Men krigsmakten. Vad får dig att tro att ANA har insyn i de mest skyddsvärda jaeger-operationerna?

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men krigsmakten. Vad får dig att tro att ANA har insyn i de mest skyddsvärda jaeger-operationerna?

 

/K

Förtroende har ett pris, det går inte att spela dubbelt, ibland får ANA vara med ibland inte. Om man vill skapa förtroende måste man ge förtroende. Även om afghanerna inte får veta i förväg kommer de få veta i efterhand. Bilden växer fram, fakta läggs till fakta. Jag tror inte att ANA har insyn i de mest skyddsvärda jaeger operationerna men jag tror att kunskapen är tillräckligt stor. Bland talibanerna finns åtskilliga med amerikansk utbildning, män med erfarenhet från Irak, Tjetjenien och tom balkan. Den kunskapen räcker inte till för att få övertaget i anfall, men den är fullt tillräcklig för att kunna hålla sig undan, och det räcker, de är hemma och danskarna är på besök.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men krigsmakten. Vad får dig att tro att ANA har insyn i de mest skyddsvärda jaeger-operationerna?

 

/K

Förtroende har ett pris, det går inte att spela dubbelt, ibland får ANA vara med ibland inte. Om man vill skapa förtroende måste man ge förtroende. Även om afghanerna inte får veta i förväg kommer de få veta i efterhand. Bilden växer fram, fakta läggs till fakta. Jag tror inte att ANA har insyn i de mest skyddsvärda jaeger operationerna men jag tror att kunskapen är tillräckligt stor. Bland talibanerna finns åtskilliga med amerikansk utbildning, män med erfarenhet från Irak, Tjetjenien och tom balkan. Den kunskapen räcker inte till för att få övertaget i anfall, men den är fullt tillräcklig för att kunna hålla sig undan, och det räcker, de är hemma och danskarna är på besök.

Min fetmarkering är vad jag menar. Det är det som danska forsvaret även fortsatt vill skydda.

 

Oavsetts vems territorium som striden utkämpas på så är operationssekretess avgörande för specialoperationer. Det gynnas inte av att fd medlemmar skriver böcker där modus operandi läggs ut i detalj.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Man har inte sådan tur att texten finns översatt till svenska?

Eller engelska?

 

Har sökt på Peoples Press men bara hittat en Dansk version, vi andra får tydligen vänta ett tag...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Man har inte sådan tur att texten finns översatt till svenska?

Eller engelska?

 

Har sökt på Peoples Press men bara hittat en Dansk version, vi andra får tydligen vänta ett tag...

 

Som tur är så är boken inte skriven av en skönlitterär författare, således är det en hyffsat enkel danska med mängder av instoppade engelska förkortningar. Så det går rätt fort att läsa den endå...

 

Det som beskrivs som torde kunna vara skyddsvärt är ju snarare operationerna man genomför när man har civilakläder, skyddsrutiner samt då, för våran egen del...

Svensk SF brukar ju inte nämna vilka man tränar med och om man tränar med någon... trots att folk från andra länder skadas i sverige vid övningar och vice versa.

 

Den största behållningen var dock beskrivningen av de åtgärder man genomförde inför mötet i Köpenhamn, lagom efter att folk visat vad ett fredliga demonstranter kan ställa till med i Göteborg...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har läst Rathsacks bok på danska. Den är ju inte nåt litterärt mästerverk. Utan mer personliga minnen från hans karriär som dansk elitsoldat. Den beskriver på ett självupplevt sätt hur träning och olika uppgifter både i Danmark och utomlands (Afganistan, Irak) genomfördes. Den tecknar en bild av Rathsack själv som en äventyrssökande man som gillar spänning och verkligt krävande utmaningar. Jag undrar vad han kommer att ägna sig åt resten av livet. Han är lite över 40 nu o har begärt avsked från Jaegerkorps.

 

Att boken ur ett militärt perspektiv skulle vara till skada för danska insatser i Afganistan begriper jag egentligen inte. Att den fick en överbefälhavare i Danmark (var det väl?) att avgå fattar jag ännu mindre. Men kanske för att boken avslöjade en hel obehagliga insatser av elitsolaterna. Vad vet jag? Nån som är mer politiskt och militärt insatt förstår det kanske??

 

Men det var inte bortkstad tis att traggla sig igenom danskan, vilket faktiskt inte var särskilt svårt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Varför försvarschefen avgick finns beskrivet här: http://www.dn.se/nyheter/varlden/bok-falle...rschef-1.966966 och det känns inte särskilt konstigt att han fick gå.

 

Nej det var verkligen inte överraskande, tyvärr är ju försvarsmaktens agerande mera skadligt än någonsin innehållet i Rathsacks bok. Jag misstänkte att detta var en PR bluff, kunde aldrig tro att danska försvarsmakten betedde sig som fullblodsidioter, men jag hade fel på bägge punkter.

 

"There is something rotten in the state of Denmark"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Man har inte sådan tur att texten finns översatt till svenska?

Eller engelska?

 

Har sökt på Peoples Press men bara hittat en Dansk version, vi andra får tydligen vänta ett tag...

 

Som tur är så är boken inte skriven av en skönlitterär författare, således är det en hyffsat enkel danska med mängder av instoppade engelska förkortningar. Så det går rätt fort att läsa den endå...

 

Det som beskrivs som torde kunna vara skyddsvärt är ju snarare operationerna man genomför när man har civilakläder, skyddsrutiner samt då, för våran egen del...

Svensk SF brukar ju inte nämna vilka man tränar med och om man tränar med någon... trots att folk från andra länder skadas i sverige vid övningar och vice versa.

 

Den största behållningen var dock beskrivningen av de åtgärder man genomförde inför mötet i Köpenhamn, lagom efter att folk visat vad ett fredliga demonstranter kan ställa till med i Göteborg...

 

Boken finns nu på svenska. Kan köpas på nätet. Och i bokhandel också. Men ... jag vet inte egentligen om jag tycker att den är värd att köpa. Tja ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har lagt upp info om den svenska upplagan på

http://www.soldf.com/books_allm.html

 

Vi kommer inom någon dag lägga upp en röstning på personer som utmärkt sig på forumet som kommer få ett ex av boken och lite andra saker. Jag försökte få till att vi skulle få signerade ex att dela ut, men det var tydligen svårt att fixa för förlaget. :)

 

Avseende boken tycker jag bara bilderna berättigar till ett köp på dryga 150 kr.

Till skillnad mot McNabs böcker där det varit en gruppbild på en lastramp med svartmaskade ansikten och resten arkivfoton på generell materiel så finns här många bilder från det privata albumet. Bilder från skarp oplats vilket är rätt anmärkningsvärt, skarp skada, omaskad bild på flickvän, sina hundar och annat personligt.

 

Det är ju ganska unikt att en soldat ur en nordisk specialstyrka lättat på bladet från munnen. Hittills har det ju mest varit en boom av fd SAS soldater och ett gäng Navy Seals.

 

Med tanke på all uppståndelse den väckt är ju bara det ett skäl till att den har sin givna plats i bokhyllan att lyfta fram för omläsning om några år.

 

jagare_omslag_uppslag.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Årets julklapp från frun, och såklart redan läst ut den.

 

Självklart väldigt intressant för varje "regular MÖP" men något jag verkligen störde mig

på var den riktigt dåliga översättningen till svenska, samt att det var märkbart att flera

översättare gjort jobbet.

 

Förlaget kunde utan större ansträngningar låtit någon insatt korrekturläsa och gjort

uttrycken mera enhetliga.

 

Frömandskåren blev Kustjägare efter ungefär halva boken.

Uttryck som stridskraft (stridsvärde) och lag (grupp) används flitigt.

 

Tycker även att det vara uppenbart att Rathsack jobbade mot en deadline på slutet,

medan kapitlena om han två perioder i Afghanistan var väldigt detaljerade så saknade

Irak kapitlet detta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tycker även att det vara uppenbart att Rathsack jobbade mot en deadline på slutet,

medan kapitlena om han två perioder i Afghanistan var väldigt detaljerade så saknade

Irak kapitlet detta.

Så finns det plats för en tvåa :D:-P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med FkN, det var väldigt detaljerat på vissa ställen medan det ibland var stora hopp mellan händelser och väldigt dåligt med detaljer. Men vilken höjdarbok i det stora, jag blev sjukt sugen på att bara packa ryggsäcken och gå till Stockholm och tillbaks typ. Det var en inspirerande bok!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klart värd bok, otroligt människoöde. Så likt men så otroligt väsensskilt, man undrar om det är sådant här som våra egna killar i SuperSpetsnäsGruppen pysslar med.

 

Dock är undertiteln ("boken som skakade Danmark") felvisade. En sådan undertitel tillhör självfallet boken "Mamma, jag vill gifta mig med en Syrier"...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Axial
   Hittade av en slump denna bok återgiven på nätet.
   Den handlar om att Sverige blivit ockuperat av en främmande makt och hur svenskarna själva lagt grunden för ockupationen. Ungefär som "Anfall mot Sverige" fast skriven 1914.
   Intressant att läsa vilka argument för ett starkt försvar som fanns då, dessutom är själva språket en utmaning
    
   Project Runeberg
    
   Kapitlen 1 till 13 återfinns längst ned på den angivna sidan.
  • By Harakiri
   Vill bara tipsa alla därute om den danska dokumentärfilmen "Jægerne - Danmarks Elitesoldater." som sändes på danska TV2 för inte alltför längesen.
   Dokumentären visar allt från hur förbandet övar i Danmark till förberedelser och deployment i Afghanistan.
   Intressant och klart sevärd för er som vill veta lite mer om Jægerkorpset!
    
    
    
   (Bör gillas av de som läst och uppskattat Thomas Rathsacks bok JAEGER - I krig med Eliten)
    
   Dokumentären finns bla. på Youtube under namnet "Jægerkorpset - Danish Special Forces"
  • By Stefan F
   Läste boken för ett par månader sedan, och när det postades i "Vlasko"-tråden blev jag lite nyfiken.
   Med stor reservation eftersom jag inte har boken framför mig, jag uppenbarligen inte var på plats, och minnet ibland sviktar.
    
   Om jag kommer ihåg rätt beskriver Henriksson händelsen ungefär så här:
   -----------------------------
   Kompanichef/plutonchef beordrar varningsskott när styrkan blir stoppad. En soldat skjuter varningsskott. Rikochet/stenflisa träffar Vlaskos läpp. Han tar 3 st. gisslan.
   Vlasko kräver en PBV och annat, men får i slutändan inget - förutom id-kortet från den soldaten som sköt varningsskottet, på beslut av kompanichefen.
    
   Personal i kompaniet har efter det tappat i förtroende för kompanichefen.
   Vid ett möte frågar Henriksson varför, får svaret att det beror på utlämnandet av id-kortet.
   Henriksson svarar ungefär: "Jo, men det hände ju ingenting med soldaten efter det, så enligt mig agerade kompanichefen därför helt korrekt."
   Och efter det var alla nöjda och glada, och Henriksson har återigen räddat situationen.
   ------------------------------
   Några tankar:
   - Med det resonemanget så skulle jag kunna slänga en sten mot någons huvud med syfte att skada denne, men om jag missar så har det "inte hänt något".
   - Kanske befälet som beordrade varningsskottet skulle lämnat ut sitt id-kort istället?
   - Om det hade hänt något med soldaten, hade då Henriksson fortfarande tyckt det var ok att lämna ut id-kortet.
  • By Krook
   Magnus Ernström har i dagarna släppt sin bok om BA01: Ett halvt år - Ett helt liv.
   En del av innehållet i boken har vi tidigare fått ta del av i hans inlägg på forumet för det är ju Unicorn, en av forumets mest omtyckta medlemmar.
    
   Ord om boken:
   Newsdesk
   Cornucopia
    
    
   Själv har jag inte läst den än men planerar att köpa den i veckan och jag återkommer då med omdömen.
    
   Nästa helg är Magnus på Terräng i Stockholm för boksignering.
    
   /K
×