Jump to content

Rekrytering till Nationella Skyddsstyrkornas Kavalleri-Jägarpluton


Recommended Posts

Hej.

 

Jag har nu funnit en del intressant information om Nationella Skyddsstyrkornas Kavalleri och Jägarpluton. Detta verkar som ett mycket intressant koncept. Om någon har mer information så får ni gärna posta det till denna tråd.

 

Intresserade av medverkan i den frivilliga Kav-J plutonen som sätts upp i de Nationella Skyddsstyrkornas regi, tillsammans med Kav-J förbundet, skall om möjligt närvara vid ett informationsmöte på Amf 1, Berga.

 

I samband med mötet kommer ytterligare information att delges angående personalförsörjningen, planeringen och förutsättningar. På mötet närvarar bataljonchefen och medlemmar ur Kav-J förbundsstyrelse.

 

Både soldater och befäl, värnpliktigt/reservofficerare, rekryteras till organisationen.

Det finns i skrivande stund ingen särskild kravspecifikation gällande militär bakgrund eller fysisk förmåga avseende ett deltagande. Dock förutsätts plutonens blivande medlemmar besitta en grundläggande kunskap och lämplig erfarenhet inom de olika funktioner som Kavalleri- och jägarförbundet representerar.

 

Utöver en manöverpluton kommer det troligen erbjudas enstaka befattningar inom kompanistabsfunktionen. För övrigt gäller de Nationella Skyddsstyrkornas krav på vandel och avtalsenlig tjänstgöringstid.

Tid: Lördagen den 10 oktober, kl 1200.

Var: Västerhaninge station

Klädsel: Fältuniform M/90 eller oömma kläder/skodon (ej stridsutrustning)

 

Program: 1200 Lunch (utspisning vid ankomst till Berga)

1230 Nationella Skyddstyrkor i framtidens försvar

1300 Studiebesök, Övningen - Marina Nationella Skyddstyrkor

1500 Frågestund

1600 Återfärd till Västerhaninge station

 

Anmälan görs via mail som finns på Kavalleri och Jägarförbundets hemsida www.kav-j.se

Link to comment
Share on other sites

Jag har träffat en av de som är initiativtagare till konceptet och det hela verkar vara en givande och god idé. Som de skriver ligger en del av kraven på att man besitter grundläggande kunskaper vad gäller jägarstrid och annan verksamhet som de förbanden har.

 

Vidare är det ju bra att medlemmarna också fullföljer de satta timmarna som kontrakteras vid inskrivning. Detta är för den enskilde soldaten, gruppen och plutonen för att konceptet ska bli lyckat.

 

Det är ungefär allt jag minns från samtalet med personen i fråga.

 

 

Vidare har ju jäg-kav förbundet gått ihop med PsyOps-förbundet också för att effektivisera och kunna jobba på en bredare front.

Link to comment
Share on other sites

Hm... Hur synkat är det här med RiksHvAvd?

 

Jag är seriöst skeptisk till egna hittepåförband... Även med HvSSG-plutonen så har Hv uppgifter, materiel och organisation enligt TOEM.

 

Är det dock någon form av officiellt försök så kan det vara en god idé, men då ska det finnas en tanke bakom det också.

Link to comment
Share on other sites

Kanske läge för en ny tråd men min fråga är...

 

Varför ska viss militär personal envisas med att sticka ut och bete sig som om dom lite förmer än andra? Är det en slump att det inte snackas om att starta upp speciella "pansar-skytte-plutoner" eller varför inte "bevaknings/insats-plutoner".....

 

Att avdela pengar och personal till att utveckla en särskild typ av pluton känns som om vissa Amf och Jägar individer inte klarar av det faktum att dom skriver kontrakt för att tjänstgjöra på samma villkor som resten av NS... Ska NS kunna utvecklas måste sånt här revir pinkeri stoppas innan det leder till oundvikliga konflikter.

Link to comment
Share on other sites

håller med DaRaven och har samma fråga, hur är detta synkat mot RiksHvAvd och HvSS. Eller är det en lokal hitte-pålösnining där ett förbud vill kunna öva sin egen ninja-lek och pratar med en bataljonchef om att denna får lite folk till sin bataljon mot att de får öva sina egna saker.

Link to comment
Share on other sites

Alternativt kan det här både vara sanktionerat och fullgott. Ett framtida och mer kompetent NS kommer behöva andra resurser än rent skytte/bevakning. Här passar MP/GRK/Jägerininjas in, blir ju flertalet fler uppgifter som ska lösas om och när vi övergår till en TA-modell.

 

 

Otroligt OT med lite relaterat:

I framtiden ska vi ha heltidsanställda förband och 'kontraktsanställda' förband som vad jag förstår ligger inne deltid men kan bli utkallade när som helst (motsv. R30 beredskap med R10-inställningstid?), på vilket sätt kommer dessa skilja sig från de framtida 'vassare' NSS-förbanden? Hur kommer NSS-förbandens kontrakt och uppgifter skilja sig från dagens HV? Blir just nu mest förvirrad.... :/

Link to comment
Share on other sites

Alternativt kan det här både vara sanktionerat och fullgott. Ett framtida och mer kompetent NS kommer behöva andra resurser än rent skytte/bevakning. Här passar MP/GRK/Jägerininjas in, blir ju flertalet fler uppgifter som ska lösas om och när vi övergår till en TA-modell.

 

Det som jag kännertill i dagsläget som är på gång till Hv är MP, Trafik, Pi och CBRN. Dessa är sanktionerade från RiksHvAvd och där håller de på att skriva (p)TOEM. Troligen kommer metodförsök att genomföras med dessa enheter i hemvärnets ram efter nyår. Mao pågår inte ens rekrytering till dessa enheter ännu, och de har ännu inte klartecken på att gå vidare till metodförsöksfasen ännu.

 

Därför undrar jag och funderar på hur väl förankrat det är med jägeriplutoner etc. Samt att de ligger under södertörnsgruppen... Borde det inte vara mer rimligt att de ligger under Karlsborgsvingar eller i19/AJB vingar?

Link to comment
Share on other sites

Mycket intressant att detta skapar debatt. Som jag förstått det hela så ligger utvecklandet av en Kavalleri och Jägarpluton inom NS helt i linje med FMs nya inriktning och det är inte frågan om någon form av "hitta-på-föband".

 

Alltså är det sanktionerat av RiksHvAvd, och ni sitter och skissar på (p)TOEM förslag till denna enhet? Om jag tex skulle ringa RiksHvAvd eller Utv vid HvSS så känner de till detta? och kan då upplysa mig om det är ett metodförsök eller om det är något som ska införas i hemvärnet. Samt att de kan upplysa mig om tidsplanen?

 

Vilken IO kommer denna enhet att införas i hemvärnet? är det IO12, IO14 eller IO16?

Link to comment
Share on other sites

Jag är inte så förtjust i att dåligt tränade soldater ska hålla på med jägar- eller andra mer avancerade operationer, överlåt sånt åt eliten som tränar varje dag på sånt. Visst att man kan ha folk som har hållit på med sånt ingå i ett hv reservförband med en sådan inriktning var dom kan hålla sina kunskaper i någorlunda skick så i fall det behövs kan dom rycka in och antingen hjälpa till att utbilda fler eller i ett nödfallsscenario själv rycka ut dock efter en kort uppfräschnings kurs.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det låter konstigt att man med 60h/10 dagar skall kunna uppnå eller bibehålla en jägares kompetens. Sen skall man helst ha möjlighet att utvecklas också. Vilket gör att jag ger det här förslaget 2/10 tomhylsor i betyg. Eller skall det här bli ett fristående spörchalförband med högre dagsuttag?

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det låter konstigt att man med 60h/10 dagar skall kunna uppnå eller bibehålla en jägares kompetens. Sen skall man helst ha möjlighet att utvecklas också. Vilket gör att jag ger det här förslaget 2/10 tomhylsor i betyg. Eller skall det här bli ett fristående spörchalförband med högre dagsuttag?

alltså 60h/10dagar är inte vad dom får max göra...det är vad dom skall göra minst under året.

Om dom sedan väljer att ägna stor del av sin fritid till liknande aktiviteter så dom upprätthåller fysiska förmågan.

Och kanske även tar en del frivilliga träningar/övningar..så är dom rätt fort uppe i en bra möjlighet till mål som går att hänföra mot dom förbandens krav.

Link to comment
Share on other sites

Amrisarna har ju reservförband inom SF som beskrivs i detalj i Robert D. Kaplans bok 'Imperial Grunts'. Dessa förband består uteslutande av föredetta SF-ninjas som innan 9/11 stegade ner och skaffade sig 'vanliga' jobb. När American Airlines fick ett plötsligt underskott i flygetyg kallades de in och agerar för närvarande över hela världen i SF-tjänst, enligt uppgift ska de vara jävligt bra på det de gör.

 

Idén med en speciell Jägarpluton med folk som har hög ambitionsnivå men pga olika skäl inte kan/vill skriva upp sig på heltid eller bedriva utlandstjänst ser jag som ett bra alternativ. De kommer inte vara lika ninja som heltidsninjas, men de kommer garanterat ha ett högre PersQ inom jägartjänst än de skulle ha om de istället övade på att bevaka objekt. Jag tror och hoppas projekt som detta kommer bli vanligare, ett framtida NSS kommer behöva mer än skyttekompanier.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror och hoppas projekt som detta kommer bli vanligare, ett framtida NSS kommer behöva mer än skyttekompanier.

 

Frågan är vad beställaren vill ha. Vilka uppgifter som skall lösas och om det ryms inom förbandets operativa ramar. Själv tror jag att det är mer aktuellt att det skapas Bas-säk-plutoner än jägeriplutoner inom hemvärnet, och det från ett beställarperspektiv. Jag tipsar på att detta kommer att införas 2014. Bassäk plutoner är mer användbara ur ett hemvärnsperspektiv än jägeriplutoner. Men det är vad mina två hjärnceller tro och tycker.

 

Personligen tror jag också att det inte är föränkrat på högre nivå inom hemvärnsorganisationen att skapa en jägeripluton ute på södertörnsgruppen... Då tror jag att det är mer trorligt att det hamnar under de utbildnignsgrupper som tex K3 ansvarar för eller de som I19 ansvarar för. Samt att det känns mer naturligt.

Link to comment
Share on other sites

Utan att ha några fakta kring det hela med jäg/kav-pluton, så känns det hela lite märkligt med tanke på att HV-Und kompanierna precis är på väg ur startgroparna.

Det kanske bara är jag som funderat i de banorna.

 

//Challe

Edited by Challe
Link to comment
Share on other sites

alltså 60h/10dagar är inte vad dom får max göra...det är vad dom skall göra minst under året.

Exakt det är vad man skall göra, och det är utifrån dessa ramar man skriver (P)TOEM. Annars skulle man kunna hävda att reguljära HV skulle ha egenbyggda JAS 39 med egenutbildade flygförare, för att det är ju bara krav på 20 h, men nisse i knäckebröhult är ju både arbetslös och svetskunnig...

Link to comment
Share on other sites

Idén verkar vara lite på lokal nivå och mer spörchel spörschel för en liten klick utvalda med tidigare tjänst inom jägeriet.

Utan att göra påhopp på idén tror jag det finns stor risk att det blir en "klubb för inbördesbeundran"

som tidigare postare till vilken IO skall detta vara tänkt , vilka uppgifter är det tänkt denna pluton skal lösa?? Om vi ser till de uppgifter som Hv har i dag finns det nog inte behov av mera spörsel om inte Hv skall få utökade uppgifter.

om nu Hv skule få utökade uppgifter och nya förmåge krav bör man koncentera befintliga förband och styrkor att klara dessa med utökad utbildning, ny materiel mm mm . och som kuriosa med utökade uppgifter följer helt andra kravprofiler på enskild soldat som andra fysiska krav, som syn, hörsel och fysisk prestationsförmåga.

 

Vi har i dag förband på heltid som har som uppgift att lösa special uppdrag, som undsättning, extraktions uppdrag, samt

und inhämntning

Link to comment
Share on other sites

Kan det inte helt enkelt vara hen helt vanlig 60h pluton som rekryterar/t sitt manskap ur kav/jägarförbundet? Bara för att det sätts upp en pluton med en rekryteringsbas ur ett frivilligförbund behöver det inte per automatik betyda att denna tillförs ytterligare uppgifter eller ak5D och ksp90 :rockon:

 

Efter vad jag hört om detta från södertörnsgruppens håll, och jag måste understyka att det inte är så mycket, är sådant att jag anar ovanstående. Hur som får vi se hur det artar sig efter 8 oktober.

 

Att I19 och karlsborg skulle kunna ha en motsvarande verksamhet är inte omöjligt, men man får inte glömma att det är befolkningen i närområdet som avgör om en pluton kan bemannas i hemvärnet, och inte att SF regementet ligger i krokarna. I stockholmsområdet är väl AMF mer SF än LG av vad jag erfar.

 

det var mina fem ören.

Link to comment
Share on other sites

Kan det inte helt enkelt vara hen helt vanlig 60h pluton som rekryterar/t sitt manskap ur kav/jägarförbundet? Bara för att det sätts upp en pluton med en rekryteringsbas ur ett frivilligförbund behöver det inte per automatik betyda att denna tillförs ytterligare uppgifter eller ak5D och ksp90 :)

Att utnyttja Försvarsutbildarnas olika förbund för att rekrytera till Hemvärnet är en utmärkt idé, speciellt om man kan få motiverade soldater och ha förbundet som rekryteringshjälp.

 

Jag ser dock risken för en ordentlig kulturkrock om man lockar med jägartjänst och sedan erbjuder bevakningstjänst. Risken finns att man tröttnar eller att plutonen kör sitt eget race utanför TOEM vilket i mina ögon inte är ok. Det är att låta förbundet öva för Hemvärnets budget. Någon som vet varför KJ förbundets försök gick i graven?

 

Kanske vore det mera lämpligt att jacka in frivilliga från KavJ i HvUnds underrättelsekompani? Där kan de säkert få öva fast spaning tills de kräks om de vill.

 

Jag ser gärna att fler förbund och frivilligorganisationer rekryterar till Hemvärnet.. Eller vänta nu, hur många koklottor, stabslottor, MC-ordonannser, sjukvårdare och hundförare har vi egentligen fått av det. ;)

 

/D (som stött på andra hemvärnsförbands dykgrupper, jägargrupper, prickskyttegrupper, MP-grupper, hundplutoner, ronderingsplutoner, spaningsgrupper m.m.)

Link to comment
Share on other sites

Jag talade med en av initiativtagarna bakom Kav-j plutonen i dag. Enligt honom är avsikten med plutonen att personalförsörja Hv genom en riktad rekrytering. Plutonens stridsuppgifter, enligt honom, avviker inte på något sätt från övriga Hv. Förhoppningen var att även andra förbund och föreningar inom Försvarsutbildarna hjälper Hv med personalförsörjningen genom att rekrytera personal från sina funktionsområden.

 

Kav-j plutonen var ett sätt att fånga upp och ta tillvara på kompetenta vpl från Kav-j och liknande förband. Om personerna inledningsvis fick ingå i en enhet där alla medlemmar bar på liknande

grunderfarenheter förväntades detta öka deras intresse för Hv. Detta gör det även enklare att utnyttja och underhålla medlemmarnas kunskap och erfarenheter inom FM.

 

Personer från icke Kav-j förband var också välkomna, det var ingen stängd rekrytering. Däremot kommer tempot kanske vara lite högre i samband med utbildning och övningar.

 

Mer information om verksamheten skulle ges i samband med mötet den 10:e.

Edited by dbman26
Link to comment
Share on other sites

[idé, speciellt om man kan få motiverade soldater och ha

 

Jag ser gärna att fler förbund och frivilligorganisationer rekryterar till Hemvärnet.. Eller vänta nu, hur många koklottor, stabslottor, MC-ordonannser, sjukvårdare och hundförare har vi egentligen fått av det. ;)

 

/D (som stött på andra hemvärnsförbands dykgrupper, jägargrupper, prickskyttegrupper, MP-grupper, hundplutoner, ronderingsplutoner, spaningsgrupper m.m.)

 

Ja jus det..skall ytterligare ett förbund fylla upp befattningar genom icke deltagende??

nu tror jag iofs inte illa om kav/jäg/mp mfl men...såpass speciallicerad rekrytering som det gäller så känns det som ett nytt hvund försök.

Se istället till att befattningarna blir fyllda i hvund, 60h, 30h och 20h kompanierna först innan vi börjar hitta på nya "hittepå "förband.

Att inom Org ha en massa förband utan 100% uppfyllnad ger ingen trovärdighet.

Link to comment
Share on other sites

Jag talade med en av initiativtagarna bakom Kav-j plutonen i dag. Enligt honom är avsikten med plutonen att personalförsörja Hv genom en riktad rekrytering. Plutonens stridsuppgifter, enligt honom, avviker inte på något sätt från övriga Hv. Förhoppningen var att även andra förbund och föreningar inom Försvarsutbildarna hjälper Hv med personalförsörjningen genom att rekrytera personal från sina funktionsområden.

 

Kav-j plutonen var ett sätt att fånga upp och ta tillvara på kompetenta vpl från Kav-j och liknande förband. Om personerna inledningsvis fick ingå i en enhet där alla medlemmar bar på liknande

grunderfarenheter förväntades detta öka deras intresse för Hv. Detta gör det även enklare att utnyttja och underhålla medlemmarnas kunskap och erfarenheter inom FM.

 

Personer från icke Kav-j förband var också välkomna, det var ingen stängd rekrytering. Däremot kommer tempot kanske vara lite högre i samband med utbildning och övningar.

 

Mer information om verksamheten skulle ges i samband med mötet den 10:e.

 

Om det nu är så att soldater från K3 och Amf besitter sådana kunskaper som görs gällande så är det KOMPLETT vansinne att samla denna förmåga i ett litet förband... Dessa soldater ska rekryteras till förbanden på hemorten och där fungera som föredömen och ledstjärnor för övrig personal.... Jägar förbanden är duktiga på att hävda sitt eget kunnade - efter muck har man en utmärkt möjlighet att "betala tillbaka" en del av den dyra utbildningen åt FM genom att sprida kunskap... det gör man inte genom att ens skapa misstanke om favorisering vad gäller utrustning och övningstid mm

Link to comment
Share on other sites

Jag talade med en av initiativtagarna bakom Kav-j plutonen i dag. Enligt honom är avsikten med plutonen att personalförsörja Hv genom en riktad rekrytering. Plutonens stridsuppgifter, enligt honom, avviker inte på något sätt från övriga Hv. Förhoppningen var att även andra förbund och föreningar inom Försvarsutbildarna hjälper Hv med personalförsörjningen genom att rekrytera personal från sina funktionsområden.

 

Men då är det ingen Kav-J pluton som sätts upp utan en hemvärnspluton... utan fullt normal rekrytering, där det skickas ut en intresselapp till folk som kan tänkas vara med i hemvärnet. Ungefär som om hemvärnet skulle köpa annonsplats på soldf och söka efter folk som kan tänkas ingå i hemvärnet. OCh då blir det ingen soldf-pluton till de nationella skyddstyrkorn...

Link to comment
Share on other sites

Som vanligt upplever jag att i detta forum så kan ett citat ur en Internet sida göras till höna av en fjäder i detta fall känns det som ett helt hönshus.

 

Detta är ett försök att rekrytera direkt ur en fbu förening där initiativtagaren känner en hel del folk. Som synes i annonsen så står det INGET om att det ska bli ”special forces” av detta utan ett försök att få till en Hv plut med grunden av rekrytering från kav j förbundet, där en hel del av medlemmarna bor i Stockholms området.

Förstår inte hur det kan bli tal om TOEM och ev tillhörighet. Som sagt, en hv plut i ett av våra kompanier, sen om det blir 20/30/60 pluton beror nog på vilket komp och hur många som känner sig kallade. Jag måste ju erkänna att jag gärna ser denna pluton, OM det blir någon sådan i vårat insats komp.

Som jag ser det så är det inte större skillnad från att försöka rekrytera direkt från ett regemente, i vårat fall AMF1. Inte blir det en amf pluton för att folket kommer därifrån och går med i hv, eller?

Ni alla som är med i Hv/NSS vet hur svårt det är i dag att få in nytt folk i organisationen, detta är ett ”annat” sätt bara vänt direkt mot en fbu förening.

Kan bara slå ett slag för att den 10 okt som är mitt under KFÖ kan bli riktigt intressant för dom besökande, oberoende av vilket kompani dom får se.

 

Angående Kj plutonen så var det ett försök att skapa en pluton inom fbu med eget TOEM och ett nära samarbete med AMF1, som inte är helt dött utan går lite på tomgång. Även där så har det försökts att rekrytera inom egen org men av flera skäl hamnat lite på tomgång om jag förstått det hela. Men, det är inte helt nerlagt utan även där finns lite idéer om framtiden inom vanliga hv alt inom insats.

 

Mvh Boston

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
  • 1 month later...

Vi har Insatsplutoner och Underättelse plutoner i hemvärnet, fattar inte riktigt vad den här nya typ Jägarplutonen ska ha för uppgifter som inte redan täcks av HV Und och insatsplutoner, känns som om man krystar fram detta för att locka till sig Elit och jägar wannabees, särskilt som man det inte kommer finnas nåt krav på att man gjort GU som jägarsoldat.

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är ett lovvärt initiativ! Vad är det för fel att försöka locka personal till Hemvärnet genom att direktrekrytera från en ”grupp i personalreserven” som hitintills inte är direkt överrepresenterade inom hemvärnet? Om vi kan få fler jägar-, span- och kavalleriutbildade till hemvärnet genom att locka med en speciell pluton där de får träffas, umgås och verka tillsammans med människor som har likartade utbildningserfarenheter så är det ju jättebra. Kan inte se något problem med en lokal Hv-plut rekryterad och grundad utifrån en den gemensamma bakgrund, erfarenhet och utbildning som medlemmarna i kav j förbundet har.

 

Delar helt uppfattningen om att en Kav-j pluton är ett utmärkt sätt att försöka fånga upp och ta tillvara på kompetenta vpl från Kav-j och liknande förband.

 

Kan bara önska er lycka till med försöket att personalförsörja en Hv-plut genom riktade rekryteringsinsatser gentemot målgruppen ”kav-j utbildade”! En pluton vars stridsuppgifter och utrustning, som sagt, inte på något sätt skulle avvika från övriga Hv. För även om plutonen inte kommer få verka ”behind enemy lines”, så tror jag detta är rätt väg att gå för få in fler Kav-j utbildade i Hemvärnet.

:angry:

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är ett lovvärt initiativ! Vad är det för fel att försöka locka personal till Hemvärnet genom att direktrekrytera från en ”grupp i personalreserven” som hitintills inte är direkt överrepresenterade inom hemvärnet? Om vi kan få fler jägar-, span- och kavalleriutbildade till hemvärnet genom att locka med en speciell pluton där de får träffas, umgås och verka tillsammans med människor som har likartade utbildningserfarenheter så är det ju jättebra. Kan inte se något problem med en lokal Hv-plut rekryterad och grundad utifrån en den gemensamma bakgrund, erfarenhet och utbildning som medlemmarna i kav j förbundet har.

 

Delar helt uppfattningen om att en Kav-j pluton är ett utmärkt sätt att försöka fånga upp och ta tillvara på kompetenta vpl från Kav-j och liknande förband.

 

Kan bara önska er lycka till med försöket att personalförsörja en Hv-plut genom riktade rekryteringsinsatser gentemot målgruppen ”kav-j utbildade”! En pluton vars stridsuppgifter och utrustning, som sagt, inte på något sätt skulle avvika från övriga Hv. För även om plutonen inte kommer få verka ”behind enemy lines”, så tror jag detta är rätt väg att gå för få in fler Kav-j utbildade i Hemvärnet.

:angry:

Med tanke på Hv uppgifter kanske det skulle uppmuntras fler alternativ där man rekryterar direkt ur bevakningsplutoner från GU förbanden, men det låter inte lika sexigt?

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på Hv uppgifter kanske det skulle uppmuntras fler alternativ där man rekryterar direkt ur bevakningsplutoner från GU förbanden, men det låter inte lika sexigt?

Detta har gjorts, man har fått nästan minst en hel pluton (som av organisatoriska skäl endå fick splittas upp om jag inte minns fel) ur minst en utbildningsomgång. Dessa var helt klara för HV redan innan muck.

Dock så avbröt man detta, jag vet inte varför. Nu tror inte jag detta kommer vara ett alternativ på samma sätt dock, eftersom att vid muck så kommer du ha gjort minst fyra år och inte 10 månader.

Framtidens rekrytering finns i direktutbildning till HV... tror jag.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...