Jump to content

GSU Hv, 3-mån utb


Recommended Posts

Bakgrund

Försvarsmakten har beslutat att under 2010 genomföra 90 dagars grundutbildnng av värnpliktiga som syftar till ett frivilligt avtal om en krigsplacering inom hemvärnet. Under 2010 finns det totalt 588 elevplatser fördelade på ett stort antal orter. In- och utryckande sker enligt lokal chef för respektive organisationsenhet.

 

Under 2011 kommer det också att genomföras 90 dagars grundutbildning. Antalet elevplatser är i skrivande stund ej fastslaget men en inriktning på det kommande beslutet gör gällande att det handlar om motsvarande siffror för 2011.

 

Allmänt och tidsförhållanden

De olika förbanden ansvar för rekrytering av lämpliga presumtiva hemvärnssoldater fram till tidpunkten för inskrivning/ändring av inskrivningsbeslutet. På så vis kan respektive utbuldningsgrupp både säkra kravet på lokalrekrytering av de sökande och sammansättning av de värnpliktiga, avseende kön, etnicitet etc.

 

Beslut

Utifrån detta är det från soldf.com sida beslutat att frågor rörande tremånaders utbildningen diskuteras och förs i pliktverket enl de normala regler som gäller för forumsdelen pliktverket. När soldater från GSU-Hv placeras i Hemvärnet är detta en fråga för Hv/Friv-forumet.

 

Ärendets beredning

Beslut i detta ärende har fattats av Krook C Kasern Forum.soldf.com. I utarbetandet av detta har DaRaven och Fk Satan varit deltagande från forumet Hv/Friv. Samt från forumet Pliktverket har Simon deltagit. Även övriga Moderatorer vid soldf.com har haft möjlighet att yttra sig i frågan och de som yttrat sig har bifallit ovan nämnd arbetsordning.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Create New...