Jump to content

Närkamp/självskydd


Recommended Posts

Hej alla

 

Har hört att fom 2010 så skall alla skyddsvakter som utbildas via HV även ha självskydd (obligatoriskt), tänkte kolla med er om ni har utbildade instruktörer i era kompanier, eller om ni hört något om denna utbildning.

 

Ha de

/David

Link to comment
Share on other sites

På Södertötnsgruppen har vi kört närkamp vid 3 tillfällen det senaste året samt att vi kommer att köra ett block till på nästa övning.

 

Instruktöret har vi fått från MSS & Livgardet. Dessa har hållt en mycket hög kompetens vilket har inneburit att utbildningen har varit mycket bra.

Ta kontakt med Södertörnsgruppe så kan de säkert hjälpa er med namn och kontaktuppgifter.

 

Om jag inte minns helt fel så är det Block D och A vi har och kommer att köra.

Hur som helst så har det varit mycket bra och nyttigt att få ha genomfört dessa övningar.

 

Lycka till med utbildningen.

Link to comment
Share on other sites

Block A och D är det HV gör om jag minns rätt precis som Rainman säger. (A=bas + D=specifikt HV).

Om jag fått rätt information är det block A och D som ingår i den nya skyddsvaktsutbildningen, men är således inget som är specifikt för Hemvärnet.

 

"Det borde också nämnas att försvarsmaktens närstridspaket som tagits fram av Markstridsskolan gällande block D skyddsvakt är ett utbildningskrav för förordnade skyddsvakter, då skyddsvakten behöver alla verktyg han/hon kan få för att lösa sina uppgifter." Från hvss.hemvarnet.se

 

/D

Link to comment
Share on other sites

Med andra ord "slipper" vi kravmagan?

 

Hade gärna gått själv, men det finns personer som jag inte skulle vilja se med den utbildningen =/

Nej, Krav Maga delas in i olika block... bland annat de som nämns ovan i tråden, det är alltså Krav Maga som diskuteras.

 

Skulle helst se att alla i Hemvärnet hade Krav Maga utbildning, eller vad menade du med det sista?

Link to comment
Share on other sites

Med andra ord "slipper" vi kravmagan?

 

Hade gärna gått själv, men det finns personer som jag inte skulle vilja se med den utbildningen =/

 

 

Insinuerar du att det finns olämpliga människor som inte skall lära sig närkamp men de får springa omkring med skarpa vapen?

Är man förordnad till skyddsvakt är man bedömd lämplig. Det är inte 100% säkert system. Men ganska många olämpliga sorteras bort där.

Är man förordnad som skyddsvakt tycker jag man skall ha minst de här två blocken som diskuteras.

 

edit: ändrade utsedd till förordnad som jag menade från början

Edited by hajjper
Link to comment
Share on other sites

Umeå har då 2 utbildade kravmagan int. på i ena insats plut.

Som tänker starta utbildningen så fort de får den sydsutrustning de vill ha.

 

Vet inte hur det är med de andra plutonerna..

Link to comment
Share on other sites

Umeå har då 2 utbildade kravmagan int. på i ena insats plut.

Som tänker starta utbildningen så fort de får den sydsutrustning de vill ha.

 

Vet inte hur det är med de andra plutonerna..

 

Och dessa är instruktörer i närkamp inom FM?

 

"Det har förekommit att ej sanktionerade utbildningar genomförts inom Försvaret av civila instruktörer. Militärt överintresserade personer, med bakgrund i kampsport och självförsvar har aktivt försökt att associera sin egen person och verksamhet med Försvarsmaktens. På grund av okunskap hos individer inom Försvarsmakten och aktiv marknadsföring från personer utanför myndighetens kontroll så har delar av denna osanktionerade verksamhet tagit sig i den militära organisationen."

 

Läs mer:

http://www.kravmaga.se/information.asp?men...&info_id=45

 

Elvsborgsgruppen har en utbildad instruktör.

 

Block A och D är det HV gör om jag minns rätt precis som Rainman säger. (A=bas + D=specifikt HV).

 

Instruktör Närkamp (block A – grundläggande självskydd och block D – RPS-baserat självskydd, batong (ASP+gummiklubba), bojor, grepp/transportteknik). Alltså inte specifikt för Hv (vilket jag i princip skulle tolkat som pensionärsgympa).

Link to comment
Share on other sites

Det måste väl finnas mängder av ordningsvakter, med massor av praktisk erfarenhet av självskydd som kan bidra som hjälpinstruktörer vid sådana övningar.

 

Hade ju varit väldigt bra om dessa kunskaper kunde överföras på FM personal.

(polisen har nog inte tid och FM officerare saknar nog tillräkligt med praktisk erfarenhet)

Link to comment
Share on other sites

Det finns av FM utbildade instruktörer i närkamp block A i hvleden, om det finns detsamma för block D är mig obekant.

 

För block D ser jag en klar vinst i att använda personal med civil erfarenhet för att komma med tips och tricks under utbildningens gång, dock är dessa personer sannolikt inte inlästa/inlärda på den militära närkampen som är en del av det nya systemtänkandet alltså kommer de utan relevant militär utbildning inte att fungera väl som huvudinstruktörer.

 

Att hvsoldater erbjuds militär instruktörsutbildning i närkamp är bra men i nuvarande läge, och sannolikt även i framtiden, är det bättre om det går att utnyttja en yrkesofficer eller reservare med något mera kunskap/erfarenhet av att utbilda i ämnet som huvudinstruktör.

 

 

Att kasta in en ordningsvakt som instruktör i närkamp är lite som att kasta in en i ämnet outbildad civil skytteinstruktör/officer med enbart PEK-bakgrund som instruktör för utbildning enligt det nya skyttereglementet.

Även en fantastiskt erfaren instruktör från andra myndigheter, bya m fl skulle stöta på problem då all utbildning är styrd utefter förväntad arbetsmiljö, lagrum, doktriner och andra yttre omständigheter. Det kan bara bli fel.

Med bakgrunden av att vara både civilt och militärt utbildad i självskydd/visitation samt med frekvent praktisk erfarenhet i arbetslivet blev jag något skeptisk när det vid ett tillfälle(utanför hv) entusiastiskt talades om att vid ensamarbete utnyttja den nedtagnes huvud som sulstöd för att underlätta vid skyddsvisitation av liggande bus...

 

 

Yttermera om jag minns rätt motsvarar A-blocket ca 16-20h och D-blocket är någon timme kortare.

En utmaning för nuvarande kontraktstider...

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Det finns av FM utbildade instruktörer i närkamp block A i hvleden, om det finns detsamma för block D är mig obekant.

 

För block D ser jag en klar vinst i att använda personal med civil erfarenhet för att komma med tips och tricks under utbildningens gång, dock är dessa personer sannolikt inte inlästa/inlärda på den militära närkampen som är en del av det nya systemtänkandet alltså kommer de utan relevant militär utbildning inte att fungera väl som huvudinstruktörer.

 

Att hvsoldater erbjuds militär instruktörsutbildning i närkamp är bra men i nuvarande läge, och sannolikt även i framtiden, är det bättre om det går att utnyttja en yrkesofficer eller reservare med något mera kunskap/erfarenhet av att utbilda i ämnet som huvudinstruktör.

 

 

Att kasta in en ordningsvakt som instruktör i närkamp är lite som att kasta in en i ämnet outbildad civil skytteinstruktör/officer med enbart PEK-bakgrund som instruktör för utbildning enligt det nya skyttereglementet.

Även en fantastiskt erfaren instruktör från andra myndigheter, bya m fl skulle stöta på problem då all utbildning är styrd utefter förväntad arbetsmiljö, lagrum, doktriner och andra yttre omständigheter. Det kan bara bli fel.

Med bakgrunden av att vara både civilt och militärt utbildad i självskydd/visitation samt med frekvent praktisk erfarenhet i arbetslivet blev jag något skeptisk när det vid ett tillfälle(utanför hv) entusiastiskt talades om att vid ensamarbete utnyttja den nedtagnes huvud som sulstöd för att underlätta vid skyddsvisitation av liggande bus...

 

 

Yttermera om jag minns rätt motsvarar A-blocket ca 16-20h och D-blocket är någon timme kortare.

En utmaning för nuvarande kontraktstider...

 

FM om instruktörer: "Utbildningen introducerades i Försvarsmakten för sex-sju år sedan och idag finns ungefär 200 instruktörer."* Om det bara finns 200, var finns då hemvärnspersonal som är FM-godkända instruktörer i närkamp? Enligt vad som nämndes i sb med instruktörskurs skyddsvakt så skall man vara godkänd på alla moment (A - D), annars blir man inte instruktör.

*http://www.mil.se/upload/Forband/Utbildningsforband/Luftvarnsregementet_Lv6/nyhetsbrev_februari_2009.pdf

 

"Det har förekommit att ej sanktionerade utbildningar genomförts inom Försvaret av civila instruktörer. Militärt överintresserade personer, med bakgrund i kampsport och självförsvar har aktivt försökt att associera sin egen person och verksamhet med Försvarsmaktens. På grund av okunskap hos individer inom Försvarsmakten och aktiv marknadsföring från personer utanför myndighetens kontroll så har delar av denna osanktionerade verksamhet tagit sig i den militära organisationen." Citerar mitt eget inlägg tidigare i tråden om instruktörer som FM inte godkänt.

 

Enligt utbildningsgruppen så är instruktörskurs närkamp endast öppen för yoff. Och som tidigare nämnts, endast av FM godkända instruktörer (MSS ansvarar) får användas. Se SäKI G, kap 29, för ytterligare info.

 

Först ser du "en klar vinst i att använda personal med civil erfarenhet för att komma med tips och tricks under utbildningens gång". Sedan sågar du användande av just det? En kompetent ordningsvakt, med erfarenhet, som agerar säkerhetskontrollant (motsv) kan väl ha mer erfarenhet av frihetsberövanden än en åldrande trafikpolis...

 

Att ensam genomföra en ytlig kroppsvisitation (av säkerhetsskäl) är inget en seriös instruktör lär ut. Och att i sb med en sådan placera foten på den frihetsberövades huvud saknar stöd i såväl i handböcker som behovs- och proportionalitetsprincipen.

Det finns oseriösa personer som tror sig vara experter på det mesta. Vad hade denna självutnämnda (för någon godkänd teknik från RPS är det inte) "instruktör" för bakgrund/placering?

Link to comment
Share on other sites

Personen ifråga jag tänkte på i skrivande stund är godkänd av FM för instruktion i närkamp, huruvida detta skett på rätt sätt inom FM eller om denne har komplett behörighet har jag ingen aning om. Vad jag vet är att utbildningsbehovsframställan, prövning av densamma innan utbildning och utbildningen ifråga skall ha skett tjänstevägen.

 

Nja, det finns mig veterligen reservare med aktuell utbildning också.

 

För att vid utbildning komma med tips och tricks behöver man knappast vara instruktör vid utbildningstillfället ifråga? Tänk utvikningar istället för instruktörsfunktion, arbeta med den eventuella kunskap truppen besitter också...

Eller menar du att en nog så erfaren kspskytt/signalist/kockjävel/ordningsvakt etc ska hålla tand för tunga vid utbildningstillfällen i deras respektive ämnesområde/yrkeskunskaper?

Med all respekt för militära instruktörer men med lägsta nivån 3 veckors instruktörskurs i ämnet eller mindre ner till ingen tidigare erfarenhet alls (tänker på yof/so för övrigt samt delvis utanför hvsammanhang) så finns det vanligen, absolut inte alltid, något större erfarenhet i truppmassan...

 

Bakgrunden för instruktören ifråga har jag ingen aning om då jag inte träffat personen. Metoden ifråga relaterades till av personal vid ett grönt kurstillfälle nyligen, dessa hade delgivits denna vid något tidigare tillfälle. Kände inget behov av att gräva djupare i ämnet...

Skall man spekulera har framför allt yngre förmågor och troll, civilt som militärt, ibland ett större behov av att "kärva" till saker än grundlig kunskap i det de instruerar i.

 

 

Tror vi missförstår varandra rätt egentligen..

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Personen ifråga jag tänkte på i skrivande stund är godkänd av FM för instruktion i närkamp, huruvida detta skett på rätt sätt inom FM eller om denne har komplett behörighet har jag ingen aning om. Vad jag vet är att utbildningsbehovsframställan, prövning av densamma innan utbildning och utbildningen ifråga skall ha skett tjänstevägen.

 

Väldigt enkelt att kontrollera eftersom vederbörande, om denne gått utbildningen, fått ett utbildningsbevis utfärdat av instruktör med lägst examinators behörighet.

 

För att vid utbildning komma med tips och tricks behöver man knappast vara instruktör vid utbildningstillfället ifråga? Tänk utvikningar istället för instruktörsfunktion, arbeta med den eventuella kunskap truppen besitter också...

 

Jo, för att få instruera nya tekniker för brukaren ska instruktören själv vara utbildad på detta. Eftersom "lasse i ledet", som mkt väl kan ha god kännedom om omhändertagande från ev. polisiär verksamhet, inte är instruktör med rätt att utbilda på "tips och trix" är detta enligt SäkI förbjudet.

 

Enligt kompletterande anvisningar från MSS (NK sektionen) får en brukare som själv genomgått utbildningen assistera instruktören i avseende att kontrollera att eleverna utför teknikerna på rätt sätt/hjälpa till/kontrollera säkerheten. Vad som dock är viktigt att påpeka är att brukaren som genomgått utbildningen Aldrig får visa/instruera en elev en teknik som instruktören inte redan lärt ut. (jämför militär trafiklärare och motorinstruktör)

 

Alltså spelar det ingen roll hur duktig "lasse i ledet" än må vara på civil närkamp/väktarroller/polisiära finesser. Han/hon får enligt SäkI inte lära ut detta.

Link to comment
Share on other sites

Alltså spelar det ingen roll hur duktig "lasse i ledet" än må vara på civil närkamp/väktarroller/polisiära finesser. Han/hon får enligt SäkI inte lära ut detta.

 

detta är riktigt bra info.

ty det finns ju alltid någon i varje grp någon som vet bättre eller har tränat någon mumbo-sambo brasiliansk jitterbugg MMA.

och måste dessutom visa detta.

 

jag blev lite intresserad hur det funkar med försäkringar och dyl.

iom att jag själv blivit skadad under ett markör-spel, då motståndaren använde grepp som förmodligen finns med i någon block i närkampen, men som inte borde använts under övn.

jag gjorde anmälan via skyddsombud den officiella vägen, men inget hände.

jag har fortfarande efter snart fyra år smärtor i den utsatta kroppsdelen, men inte så det hämmar arbete eller motsv.

 

det måste ju finnas en regel likt i kampsporten jag tränade, med att man klappar i mattan, när det går för långt.

det gick ju liksom inte att skrika "avbryt" när någon halvt vrider din axel ur led och bänder din tumme i vinklar du inte trodde fanns.

 

iom att vi får utbildning i självskydd måste det ju medfölja någon form av, utbildning i vad du får bruka under övn.

 

i nbg fick vi åtminstone varningen att "de markörer ni jobbar mot har hela närkamps-utb, på 40 timmar, och det är upp till er själva om ni vill prova"

i hv bör det finnas en gräns höger vänster för vad man får bruka under markör-spel.

framförallt nu om vi skall få utökad övn i "bryt och bend".

det är nog få arbetsgivare som skulle gilla tanken på att få sina anställda sjukskrivna pga hemvärnsövn.

 

min olycka som jag ser det som, berodde mest på att jag förmodligen spelade våldsam pundare rätt bra, och att vi inte fått tydliga gränser från övn ledning vad som gällde.

däremot iom att jag är utbildad väktare kunde jag direkt säja att det grepp som användes, var inget som RPS rekommenderar till väkteriet iaf.

 

finns det någon del i säki som behandlar detta?

eller är det upp till varje skyddsvaktsinstrk att bestämma vilket mått av realism som skall förekomma under övn?

Link to comment
Share on other sites

SäKI G kap 29 (utdrag)

 

"Behörighet

 

2. Instruktörsbehörighet. – För att utbilda på närkamp i Försvarsmakten skall instruktören ha genomfört godkänd utbildning enligt MSS anvisningar.

3. Övergångsbestämmelser. – Officer som har genomgått RPS självskyddsinstruktörskurs med godkänt resultat har befogenhet att utbilda på laga befogenhetstekniker till och med 2009.

Utbildning och övning

 

4. Övningar och utbildning med ingående närkampsmoment. – Närkampsinstruktören skall leda de delmoment i övningen där närkampmoment ingår.

5. Övningar med ingående närkampsmoment och vid tillämpningsövningar. – Närkampsinstruktör får utse säkerhetskontrollanter i enlighet med SäkI. Säkerhetskontrollant skall själv genomfört minst i motsvarande utbildningsgrad som truppen övas i. Exempel: Vid övning i vakttjänst där greppteknik ingår skall truppen och säkerhetskontrollanten genomfört formell utbildning.

6. Specifika säkerhetsbestämmelser. – I övrigt skall MSS bestämmelser avseende närkampsutbildning och tillämpningsövningar följas."

 

Utbildning/övning med närkampsmoment skall (inte får/bör) ledas av närkampinstruktör. Här ger inte SäKI något utrymme för tolkning. Som vanligt finns den inneboende slöheten hos vissa ansvariga med vad det gäller att ta in SäKI.

 

I samband med framtagandet av skyddsvaktsutbildningspaketet (långt ord) kom närkampsinstr från MSS och förevisade. De "klappade ur" för att avbryta momenten för att undvika skador, på samma sätt som i brottning, mm.

Edited by major disaster
Link to comment
Share on other sites

@Mattan läs igen, självklart skall ingen ha funktionen som instruktör eller leda utbildning utan instruktörsutbildning i ämnet.

 

Vad jag skriver om är situationen när:

Huvudinstruktör förevisar och instruerar i greppmetod X varefter eleverna prövar/övar metoden.

Därefter vid feedback inflikar lasse-i-ledet(någon form av erfarenhet angående greppmetod x i ryggen där) vissa synpunkter på hur detaljer i metod x kan göras på ett bättre sätt för alla inblandade.

Huvudinstruktören avfärdar utvikningen(gärna med motivering) alternativt säger: -bra där, och tillåter truppen att pröva de där små luriga detaljerna i metoden som gör livet lite enklare (vem vet, instruktören kanske bara glömde bort att förevisa detaljen ifråga tidigare).

Lektionen fortsätter med nästa moment.

 

SäkI är viktigt och skall hållas på, det är dock lämpligt att inte hamna i kadettens reglementesfälla och stirra sig blind på sin egen kunskapsnivå och roll som instruktör.

Med en god instruktörsutbildning att falla tillbaka på och sunt förnuft bryts inte säki av att någon annan än huvudinstruktören överför information (så länge detta sker under dennes överinseende).

 

 

Skulle tveksamheter uppstå är det dock dags att retirera till känd mark:

"- Det där ser bra ut, men idag lär ni er metod x så som jag förevisade.

Vi kan återkomma till detta senare när jag kollat upp det men nu kör vi igen."

 

imho

 

 

Klapp och/eller ordet Avbryt! har fungerat hittills vid närkampsutbildning under anställning såväl som i hv (en sån där detalj som ska gås igen vid säkerhetsgenomgången innan övningen/momentet börjar).

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

-HV har ett antal egna närkampsinstruktörer Block A+D. Ca 10-talet examinerades vid en instruktörskurs riktad mot just HV som hölls vid LG nånstans i vintras.

Vid Hvgrupper där egen NK-instr inte finns får man äska om att låna från ett utbildningsförband alt. använda sig av polisiär självskyddsinstruktör tom. utgången av 2009.

 

-Att klappa ifrån när det gör ont är en självklarhet och något som används inom närkampssystemet.

 

-Eventuella tips och trix från övad trupp tas aldrig under passet utan isåfall under nån rast eller efter passet är slut. Det finns inte utrymme att tweaka till systemet för en enskild instruktör, han är bunden till att utbilda EXAKT enligt anvisningarna. Det har med skaderisk att göra men även med kvalitetssäkring. Det finns en anledning till att teknikerna i närkampssystemet ser ut som dom gör, eventuella önskemål om förändring tas isåfall upp med instruktören som vidarebefordrar till examinator/systemföreträdare.

Link to comment
Share on other sites

SäkI är viktigt och skall hållas på, det är dock lämpligt att inte hamna i kadettens reglementesfälla och stirra sig blind på sin egen kunskapsnivå och roll som instruktör.

Med en god instruktörsutbildning att falla tillbaka på och sunt förnuft bryts inte säki av att någon annan än huvudinstruktören överför information (så länge detta sker under dennes överinseende.

 

Jo SäkI bryts eftersom det är annan person än instruktören som instruerar. Se Mj Disasters inlägg ovan med utdrag ur SäkI. Att hitta nya trix jobbar huvudinstruktörerna på MSS med och dessa nya tips och trix utbildas sedan instruktörerna på minst vart annat år då de behöver förnya sin behörighet. Skulle däremot instruktören glömt någon lite detalj och blir påmind om detta är det ju bara bra och instruktören visar då hur detta skall utföras, inte den som påminde.

Link to comment
Share on other sites

grejen var att jag faktiskt "klappade ur" för brinnade livet, men att killen som höll tag i tumme och axel på mig inte uppmärksamade detta.

som jag skrev, jag var för upptagen med smärtan som rusade genom huvudet, arm och tumme var inte "avbryt" det första lätet som kom över mina läppar.

det var mer "flämt, aooohaw, flämt".....

 

jag tror att problemet är lättlöst, har man ingen närskyddsinstrk på plats, vid en skyddavakts utbildning, avbryter blågul på plats momentet INNAN det blir tal om handgemäng.

därefter likt ett sjv-moment går man igenom muntligen vad markör tänker göra, och vad skyddsvakten kan göra för motgrepp.

man behöver ej ha med en utbildad NS-instrk, man får in ett tänk och man kan tom köra om momentet vid senare tillfälle där instrk är med, och man befinner sig i en "skyddad" miljö.

Link to comment
Share on other sites

grejen var att jag faktiskt "klappade ur" för brinnade livet, men att killen som höll tag i tumme och axel på mig inte uppmärksamade detta.

som jag skrev, jag var för upptagen med smärtan som rusade genom huvudet, arm och tumme var inte "avbryt" det första lätet som kom över mina läppar.

det var mer "flämt, aooohaw, flämt".....

 

jag tror att problemet är lättlöst, har man ingen närskyddsinstrk på plats, vid en skyddavakts utbildning, avbryter blågul på plats momentet INNAN det blir tal om handgemäng.

därefter likt ett sjv-moment går man igenom muntligen vad markör tänker göra, och vad skyddsvakten kan göra för motgrepp.

man behöver ej ha med en utbildad NS-instrk, man får in ett tänk och man kan tom köra om momentet vid senare tillfälle där instrk är med, och man befinner sig i en "skyddad" miljö.

 

Man kan aldrig regelstifta bort idioterna ur verksamheten tyvärr.

 

Kvalitén i utbildningen kan man ju ifrågasätta isåfall om man bara muntligen går igenom vad som skall ske. "Öhh jag fäller honom med ett karateslag"??

Det blir ju lika kass som alla andra övningar vi har bedrivit med regeln "Handgemäng under övningen är förbjudet". Detta har medfört att vi oftast är totalt värdelösa på all strid innanför handgranatsavstånd. Övningen bryts när omfattningen kommit på plats, inte när man har stormat och tagit terrängen fullt ut.

Link to comment
Share on other sites

Det blir ju lika kass som alla andra övningar vi har bedrivit med regeln "Handgemäng under övningen är förbjudet". Detta har medfört att vi oftast är totalt värdelösa på all strid innanför handgranatsavstånd. Övningen bryts när omfattningen kommit på plats, inte när man har stormat och tagit terrängen fullt ut.

 

där har du en poäng.

men tyvärr som du skrev i raden ovanför, vad händer när insats-plutons största pann-ben med inställningen "två man i en bur" tror att alla tränar MMA och skickar ut framtänderna och sliter axel ur led på HV-komps ortoped, med tre inbokande operationer på måndagen efter.

 

det är en sak att brottas runt med vpl där man slipper bry sig om vårdköer och försäkrings-kassor.

iofs den verkligheten kommer nog smärtsamt att drabba firman inom något år.(personlig erfarenhet från nbg och skövde)

dagens försäkringskassa och soldatyrket lär inte funka sådär glockrent ihop :rolleyes:

 

men utbildning i handgemäng är väl något som är gravt eftersatt i de flesta delar av firman, och de som har det på schemat blir ibland lite för ivriga när det får brukas, och ibland ännu ivrigare när det inte skall brukas.

 

jag är nog mer inne på att det kan vara bra att gå igenom muntligen.

man kan få ett hum om personen är lämplig att ha som skyddsvakt på det sättet.

svarar han en gång att han skall bruka batongen på damen med skylten "lille jesus kommer" samt sparka henne i mjälten, så kanske man skall ha ett litet öga på honom.

fortsätter han flina och yra om "tran-sparkar och dim mak-slag" så kanske han inte är så lämplig att ha i en grind där han möter folk, det finns fina skogsdungar och långa staket som behöver patrulleras i så fall.

har upplevt folk på skyddsvaktskurser som klarat sig igenom efter flinade ha mejat ner alla figuranter, hur fredliga de än vart.

bara de kunde sätta en kula i bildäcket så var de godtagna.

 

inte ens civila väktarskolor släpper igenom sånt folk längre.

vi låter dem gå omkring med skarpladdad AK4 mitt i centrala stockholm....

Link to comment
Share on other sites

grejen var att jag faktiskt "klappade ur" för brinnade livet, men att killen som höll tag i tumme och axel på mig inte uppmärksamade detta.

som jag skrev, jag var för upptagen med smärtan som rusade genom huvudet, arm och tumme var inte "avbryt" det första lätet som kom över mina läppar.

det var mer "flämt, aooohaw, flämt".....

 

jag tror att problemet är lättlöst, har man ingen närskyddsinstrk på plats, vid en skyddavakts utbildning, avbryter blågul på plats momentet INNAN det blir tal om handgemäng.

därefter likt ett sjv-moment går man igenom muntligen vad markör tänker göra, och vad skyddsvakten kan göra för motgrepp.

man behöver ej ha med en utbildad NS-instrk, man får in ett tänk och man kan tom köra om momentet vid senare tillfälle där instrk är med, och man befinner sig i en "skyddad" miljö.

 

 

Hur skall man kunna verbalt träna tekniker?? Kanske något för polisen, istället för träning så sitter ni i fikarumemt och berättar vilka tekniker ni gör. Man slipper ju bli svettig. Hmmm eller inte..........

/D

Link to comment
Share on other sites

grejen var att jag faktiskt "klappade ur" för brinnade livet, men att killen som höll tag i tumme och axel på mig inte uppmärksamade detta.

som jag skrev, jag var för upptagen med smärtan som rusade genom huvudet, arm och tumme var inte "avbryt" det första lätet som kom över mina läppar.

det var mer "flämt, aooohaw, flämt".....

 

jag tror att problemet är lättlöst, har man ingen närskyddsinstrk på plats, vid en skyddavakts utbildning, avbryter blågul på plats momentet INNAN det blir tal om handgemäng.

därefter likt ett sjv-moment går man igenom muntligen vad markör tänker göra, och vad skyddsvakten kan göra för motgrepp.

man behöver ej ha med en utbildad NS-instrk, man får in ett tänk och man kan tom köra om momentet vid senare tillfälle där instrk är med, och man befinner sig i en "skyddad" miljö.

 

 

Hur skall man kunna verbalt träna tekniker?? Kanske något för polisen, istället för träning så sitter ni i fikarumemt och berättar vilka tekniker ni gör. Man slipper ju bli svettig. Hmmm eller inte..........

/D

 

frågan är väl träna eller inte träna alls.

ja muntlig genomgång suger det är vi väl överens om, men hur ofta får man med sig en NK-instrk ut på övn?

det går ju att genomföra på andra sätt också, frågan är bara om det finns övningstid till att köra momentet kanske 5 ggr, för att sedan köra det "live"

 

och det är väl en jättebra ide att köra själva med full ställ, och lyckas trycka halva AKn i fejjan på din motståndare?

''skit samma det är ju inte jag som blir sjukskriven"

det är ju lixom inte kåbojs och indianer längre i HV heller.

visst man kan hålla egna mumbojumbo övn med någon från lokala ninjutsu-klubben om man vill, men det blir extremt jobbigt att förklara om det inträffar en olycka.

och med viss erfarenhet från HV i för många år nu, det är alltid fel gubbe som får bära hundhuvudet.

det finns alltid svågerpolitik som går först.

 

jake the snake har fullständigt rätt i att vi är värdelösa på att öva närkamp i praktiken, vilket verkligen behövs.

lede fi lär ju knappast leta upp en dojo att hoppa på dig i?

 

skyddsvakt och närskydd är ju delar som man säkert viftar undan i meningen "klarar vi striden, klarar vi allt"

något som visar sig vara fel så fort man får öva mot figuranter som inte beter sig exakt som i vaktB.

''men vad fan det har ju alltid kommit någon springade emot mig med en yxa"

 

tänk på att alla inom hv inte har samma förutsättningar till övn.

och betänk att krav maga's grundide är att få det i vilken beväring som helst på tre månader.

gissar då att de israeliska 19-20 åringarna tränar rätt intensivt, då rörelser och grepp sitter reflexmässigt.

 

en skyddsvakt får ev ett eller två pass på ett år.

alla är inte 25 åriga väktare utan barn, som bor på gymmet och springer milen under 55 minuter.

det utgör en stor skillnad, varför den verbala lösningen hur löjeväckade den en må låta, är ett alternativ för oss andra att få in tänket, att man faktiskt måste brottas med lede fi, och att han inte uppträder som det står i boken.

 

jag förespråkar träning och mycket av den, men vi kommer aldrig att kunna komma upp i samma mängd som, en skyttesoldat i IA09.

varken med eller utan instrk.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Det är lagt som förslag att man på södertörnsgruppen skall bedriva närkamp på månadsbasis.

 

Jag hade planer på att utb. till självskyddsinstruktör, får se om det är något jag gör. Tränade en del i vår och ska igång nu i höst igen i det gröna, det är kul och det är något som de flesta skyddsvakter som är lämpliga borde kunna.

 

Som ovan sagt tror jag inte heller att alla som man ser på hv-övn. är lämpliga att träna krav, finns ett ganska stort utrymme för att skada sig själv och andra, något som faktiskt kan göras av ren oaktsamhet, så parallellen till att handhava ett skarpladdat vapen tyckte jag kändes olämplig.

 

:tveka:

Link to comment
Share on other sites

Jag har tränat krav (och diverse annat åt det hållet) och min bestämda åsikt är att det borde ingå åtminstone en helg krav i skyddsvaktsutbildningen.

 

Varför?

 

Någon som inte har fått någon liknande utbildning någonsin kommer med största sannolikhet att frysa totalt vid första smällen, eller kanske redan första gången han/hon blir utsatt för hot om att få en smäll. I det läget blir personen en risk för sig själv och sina kamrater. Tänk handfallen person med bössa i hand som står stilla med vidöppen mun och handen mot sitt ömmande kindben i fem sekunder medan han/hon försöker få ihop vad som just hänt med sin undermedvetna världsbild om att sånt här händer inte mig.

 

Dessutom är det mycket bättre att den som kan hamna i en situation där handgemäng krävs har fått lite utbildning och i alla fall har en grund att stå på och vet hur lite han/hon egentligen kan om saken. Alternativet att börja improvisera från noll eller, ännu värre, från en bra bit under noll efter att ha fått all sin utbildning via Hollywood är så extremt dåligt att det knappt ens får rum på skalan.

 

Man kan dessutom utgå från att det bus som faktiskt ger sig in i handgemängssituationer med en militär skyddsvakt har en del praktisk erfarenhet av handgemäng sedan tidigare. Det kommer inte att sluta bra för den outbildade skyddsvakten. Nästa problem blir vem som är i besittning av det där vapnet efteråt...

 

Jag tror inte det är realistiskt att träna upp alla skyddsvakter till en nivå där de kan räkna med att ge sig in i handgemäng och vinna. Då krävs det månader och år. Däremot kan vi kanske få in förståelsen att det oftast är bättre att backa in och kalla på förstärkning än att ens försöka, även i de som idag är övertygade om att de är Johan Rambo från Grytgöl. Dessutom kan vi få folk att behålla sin förmåga att agera även om de får en smäll, vilket kanske är det viktigaste. Man behöver inte ha det fysiska övertaget, men hamnar man inte i totalt underläge mentalt redan från början har man ändå en chans att reda ut situationen. En rätt god chans, eftersom man inte är ensam.

 

Och ja, en helg koncentrerad krav med bra instruktörer ger en kraftig nivåhöjning. Det är så pass enkelt.

Link to comment
Share on other sites

Sitter och räknar blåmärken efter helgens närkamps utb.

 

Mycket nyttiga och lagom hårda moment i block D.

 

Instruktör från LG. som var mycket bra!

Viktigt att våga gå på hårt men inte gå över gränsen.

 

Vi som var där höjde vår kompetens ett par snäpp till.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...