Jump to content

Så här med ölen i näven....


Recommended Posts

En stilla undran slog rot.

Hur dricks det reglementsenligt inom det millitära?

 

Mina "Army Standards" (reglementet) fastslår.... 0 promille under tjänstetid. Samt stopp på all alkoholförtäring 8 timmar innan tjänstgöring, i fält gäller nollkonsumtion oavset om det gäller 3 dagars övning eller 18 månaders deployment.

 

Vad säger erat reglemente idag?

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Som du vet har jag inte varit på någon Svensk Mission men det som jag hört är att man får dricka ett par öl när man inte tjänstgör på basen.

 

Gissar att det för det mesta fungerar rätt bra, men så har man förstås alltid ett antal som ska strula till det.

 

Det som slår mig är att Svenska Försvaret saknar ett juridiskt system som följer med ut där man åker, och som kan fullfölja sitt uppdrag tills en syndare är lagförd och dömd.

 

Taget från Värnpliktsnytt

 

Berusad KFOR-soldat startade bråk

 

 

Soldaten söp sig full och vrålade könsord åt lokalbefolkningen på serbiska. Tillsammans med andra KFOR-soldater upprörde han en hel folkmassa – och tog sedan fram vapen.

Efter att tre soldater och en tolk åkt på artighetsvisit spårade kvällen ur. Enligt vittnesuppgift från den soldat som körde bilen började en av soldaterna elda upp stämningen på festen efter att han druckit sprit. Han drack mycket och började diskutera hetsigt om frågor som rör Kosovo. Enligt uppgifter ur den rapport Värnpliktsnytt tagit del av är soldaten av serbiskt ursprung.

 

Chauffören var tvungen att stanna bilen så den fulle soldaten kunde kräkas. Strax därefter startade han bråk utanför nattklubben genom att skrika ”din morsas muffla” på serbiska enligt Försvarsmaktens interna rapport. Soldaten säger själv i förhör att han blev provocerad av nattklubbsgäster som kallade honom förrädare, eftersom hans familj flytt från forna Jugoslavien under kriget.

 

När stämningen var som mest hätsk började någon skjuta i luften, varpå gruppchefen för soldaterna, han också full, beordrade de två övriga soldaterna att ta på sig utrustning och vapen. Strax därefter anlände den lokala polisen till platsen.

”Det är värt att nämna att personen med uniform och skägg pratade serbiska flytande”, skriver en lokal polisman i sin rapport.

 

Sedan händelsen uppdagats blev de två soldaterna omplacerade till Livgardets internationella utbildningsenhet, en avdelning som bedriver utbildning av kommande utlandsstyrkor. Men ställföreträdande chefen för internationella utbildningsenheten kände inte till varför de omplacerats dit.

– Sånt är ingenting vi försvarar. Jag är inte insatt i vad de gjort, säger han.

 

Är det lämpligt att sådana personer utbildar kommande styrkor?

– Nej.

Link to comment
Share on other sites

Som du vet har jag inte varit på någon Svensk Mission men det som jag hört är att man får dricka ett par öl när man inte tjänstgör på basen.

 

Gissar att det för det mesta fungerar rätt bra, men så har man förstås alltid ett antal som ska strula till det.

 

Det som slår mig är att Svenska Försvaret saknar ett juridiskt system som följer med ut där man åker, och som kan fullfölja sitt uppdrag tills en syndare är lagförd och dömd.

 

Taget från Värnpliktsnytt

 

Berusad KFOR-soldat startade bråk

 

 

Soldaten söp sig full och vrålade könsord åt lokalbefolkningen på serbiska. Tillsammans med andra KFOR-soldater upprörde han en hel folkmassa – och tog sedan fram vapen.

Efter att tre soldater och en tolk åkt på artighetsvisit spårade kvällen ur. Enligt vittnesuppgift från den soldat som körde bilen började en av soldaterna elda upp stämningen på festen efter att han druckit sprit. Han drack mycket och började diskutera hetsigt om frågor som rör Kosovo. Enligt uppgifter ur den rapport Värnpliktsnytt tagit del av är soldaten av serbiskt ursprung.

 

Chauffören var tvungen att stanna bilen så den fulle soldaten kunde kräkas. Strax därefter startade han bråk utanför nattklubben genom att skrika ”din morsas muffla” på serbiska enligt Försvarsmaktens interna rapport. Soldaten säger själv i förhör att han blev provocerad av nattklubbsgäster som kallade honom förrädare, eftersom hans familj flytt från forna Jugoslavien under kriget.

 

När stämningen var som mest hätsk började någon skjuta i luften, varpå gruppchefen för soldaterna, han också full, beordrade de två övriga soldaterna att ta på sig utrustning och vapen. Strax därefter anlände den lokala polisen till platsen.

”Det är värt att nämna att personen med uniform och skägg pratade serbiska flytande”, skriver en lokal polisman i sin rapport.

 

Sedan händelsen uppdagats blev de två soldaterna omplacerade till Livgardets internationella utbildningsenhet, en avdelning som bedriver utbildning av kommande utlandsstyrkor. Men ställföreträdande chefen för internationella utbildningsenheten kände inte till varför de omplacerats dit.

– Sånt är ingenting vi försvarar. Jag är inte insatt i vad de gjort, säger han.

 

Är det lämpligt att sådana personer utbildar kommande styrkor?

– Nej.

Ja det var ju inte så lyckat får man nog konstatera. Har svårt att se den utvecklingen/påföljden av händelsen om den inträffat "hos mig". Ett bra exempel på att nolltollerans i fält och under deployment, med stränga påföljder vid överträdelse, trots allt kan vara försvarbart och av behov.

Trots att det kan kännas som lite överförmynderi för de som sköter sig ibland.

Finns nog få saker som kan skada anseende lika mycket som en soldat som uppträder berusat och omdömmeslöst oavsett vilken uniform han/hon bär.

Självklart skall/bör även millitär personal ha rätten att njuta ett glas vid lämpliga tillfällen. Men då civilt och på egen tid. Men vapen uniformer och sprit är nog ingen lyckad blandning. Särskillt inte i tjänst.

En fredagskväll med nästa inställningstid 0600 på måndag inbjuder dock till större frihet...så skål.

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Som du vet har jag inte varit på någon Svensk Mission men det som jag hört är att man får dricka ett par öl när man inte tjänstgör på basen.

 

Gissar att det för det mesta fungerar rätt bra, men så har man förstås alltid ett antal som ska strula till det.

 

Det som slår mig är att Svenska Försvaret saknar ett juridiskt system som följer med ut där man åker, och som kan fullfölja sitt uppdrag tills en syndare är lagförd och dömd.

 

Svenska Försvaret saknar inte ett juridiskt system. Svensk lag gäller väl soldater nere i Afghanistan/Kosovo också? Således bör det vara tjänstefel eller kanske frammkallande för skada av annan (Skarpa vapen och sånt?) om man är full i tjänst?

Link to comment
Share on other sites

Nja. Den senaste tidens nyheter från KFOR har ju handlat om svenska soldater som varit fulla i tjänst och de straff de fått är att de blivit omflyttade till en annan tjänst. Senast soldatfyllan jag läste om blev fyllona i fråga satta på vaktmästartjänst.

 

På logementena på F17 står det iallaf precis innanför dörren att förtäring av alkohol på området är strängt förbjudet, kan även varit innehav men är inte lika säker på det...

Edited by linush
Link to comment
Share on other sites

Fritt från minnet förbjuder SoldI I19/A9 alkoholförtäring och -förvaring på regementsområdena (inklusive i bilar parkerade på vpl-parkeringen). Brott mot detta skulle enligt uppgift ge staff på den vanliga skalan - varning, extratjänst eller löneavdrag. Oklart om någon blivit bestraffad.

Link to comment
Share on other sites

Svenska Försvaret saknar ett fungerande juridiskt system, det bevisar VärnpliktsNytts artikel. Att en Soldat blir omplacerad till annan tjänst är inget straff, soldaten kan ju fortsätta med sitt beteende ändå eftersom märkbara åtgärder saknas motsvarande det civila Samhället.

 

Slående här på forumet i diskutionerna så hör man relativt ofta om olika nivåer av frågasatt beteenden och standardåtgärden är omflyttning av personen till ny tjänst, (flytta problemet någon annan stans)

 

 

Soldater under utbildning är under pliktlagarna och genomför sin utbildning i Sverige, men även där finns det flera exempel på "förflytta till ny tjänst" som Värnpliktsnytt skrivit om. Mindre åtgärder beslutar Den värnpliktigas befäl om, vid grövre så är dessa åtkommliga för Polis och rättssystemet att utreda och lagsöka.

Men i Utlandsstyrkan kan även befäl vara intresserad av att släta över problem av olika orsaker och kan till och med vara involverad.

 

Men vem på plats utreder och lagsöker Svensk militär Utomlands och sedan ser till och följer upp ärendet till slutförande. Det är svårt för det svenska rättssystemet att kunna verka utomlands.

 

 

Intrycket av artikeln är det görs inte alls utan det var en bra journalist som grävde upp fakta och ställde frågor. Bra gjort av Värnpliktsnytt!

Link to comment
Share on other sites

Under min tid i Liberia och Kosovo gällde för min del "tjänstbarhetsprincipen".

Vilket innebär att man ska kunna blåsa rent dagen efter då "arbetsdagen" börjar.

Sen är det alltid ett evig diskuterande mellan den och "två-ölsregeln".

"Tjänstbarhetsprincipen" förlitar sig på att den enskilde individen själv kan bedöma sitt intag, vilket "två-ölsregeln" inte medger.

Tyvärr kan ju inte alla hantera denna "frihet" och för enkelhetens skull vore nog "två-ölsregeln" lämpligast för alla.

 

I Affe är det väl "torrt", rakt av?

 

Sen ett påpekande till er alla skyttar/mfl där ute: Bara för att folk får för sig att dansa/hoppa runt på mässen är man inte "skitfull", kanske inte ens berusad.

 

----------------------

 

Hur fungerar det om en officer dricker i tjänsten?

I en hel del kulturer anses det ju som en förolämpning inte dricka serverad sup/grogg vid viktigare möten, tex med byäldstar mfl.

Ser man mellan fingrarna då om det nu dricks?

Link to comment
Share on other sites

Svenska Försvaret saknar ett fungerande juridiskt system

 

Det stämmer inte. Svensk lag gäller vid utlandstjänstgöring.

Militärpolis sköter utredning och agerar tillsammans med "legal officer" för att hjälpa åklagare i sverige med förundersökning om det behövs.

 

Slående här på forumet i diskutionerna så hör man relativt ofta om olika nivåer av frågasatt beteenden och standardåtgärden är omflyttning av personen till ny tjänst, (flytta problemet någon annan stans)

 

Ja, normalförfarande som jag har förstått det är att soldater som är under "utredning" skickas hem och placeras vid annan tjänst i väntan på utredning och lagliga åtgärder. Väcks det åtal så kan det ta tid innan soldaten blir dömd och det är svårt att avskeda någon utan en fällande dom (som jag har förstått det).

 

Soldater under utbildning är under pliktlagarna och genomför sin utbildning i Sverige, men även där finns det flera exempel på "förflytta till ny tjänst" som Värnpliktsnytt skrivit om. Mindre åtgärder beslutar Den värnpliktigas befäl om, vid grövre så är dessa åtkommliga för Polis och rättssystemet att utreda och lagsöka.

Men i Utlandsstyrkan kan även befäl vara intresserad av att släta över problem av olika orsaker och kan till och med vara involverad.

 

Värnpliktiga soldater under utbildning i Sverige går under alla normala lagar, det är inte ett delat rättssystem som i exempelvis USA.

Dessutom finns det diciplinära åtgärder som kan beslutas om av "högre chef", tror det är regementschef.

 

Detta betyder att i de fall där värnpliktsnytt skriver en artikel om att en soldat förflyttas eller liknande så utesluter inte detta rättsliga åtgärder.

 

I utlandsstyrkan så är det inte "ditt befäl" som utreder incidenter, utan MP. Således så är det svårt för ett befäl att "släta över problem" som anmälts rätt väg.

 

Men vem på plats utreder och lagsöker Svensk militär Utomlands och sedan ser till och följer upp ärendet till slutförande. Det är svårt för det svenska rättssystemet att kunna verka utomlands.

 

 

Intrycket av artikeln är det görs inte alls utan det var en bra journalist som grävde upp fakta och ställde frågor. Bra gjort av Värnpliktsnytt!

 

Som sagt, svaret på den frågan är återigen MP och legal officer - och om det behövs leds förundersökning av åklagare i Sverige.

 

Påståendet om att Värnpliktsnytt skulle ha gjort något bra har jag inga kommentarer till.

Link to comment
Share on other sites

Tillämplig lagstiftning är främst:

 

Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

 

"1 § Denna lag gäller för

...

5. dem som tjänstgör utomlands i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten."

 

Länk:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941811.HTM

 

Sedan blir även annan lagstiftning aktuell, bl.a. Lag (1994:260) om offentlig anställning och Lag (1982:80) om anställningsskydd*.

 

Omplacering kan ske i stället för avskedande. Sedan kan man omplaceras enligt överenskommelse, men det var inte det vi diskuterade.

 

Citat gällande omplacering (*LAS)

"Skulle däremot omplaceringen förändra dina arbetsuppgifter så pass mycket att du i realiteten får en ny tjänst är det fråga om ett avskedande. I detta fall krävs enligt LAS att du grovt åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren."

 

"Svenska Försvaret saknar ett fungerande juridiskt system, det bevisar VärnpliktsNytts artikel."

 

Att enbart bygga sitt resonemang om fungerande rättssystem på en artikel i en tidning känns en smula tunt...

 

Artiklarna i VN skrivs oftast av en vpl "reporter" utan formell journalistutbildning. I detta fallet av Ludvig Drevfjäll (19 år) muckar i augusti 2009.

Länk:

http://www.varnpliktsnytt.se/Om-Varnpliktsnytt/Medarbetare/

Edited by major disaster
Link to comment
Share on other sites

Personligen kan jag inte förstå varför det fortfarande är tillåtet med alkohol i utlandsstyrkan.

Det är inte i takt med utvecklingen i övriga FM, hade det varit det så hade vi sett ett totalförbud och torrläggning.

Det sker för mycket skit kopplat till alkohol i utlandsstyrkan, och jag köper personligen inte tvåölsregler eller tjänstbarhetsprinciper i utlandsstyrkan.

ALLA är ALLTID i tjänst i utlandsstyrkan. Inser man inte det har man inte där att göra.

Kravallsituationen i Kosovo kan uppstå inom tio minuter, när som helst på dygnet vilken dag som helst.

Överfallet på Campen i Afghanistan kan även det ske när som helst.

 

Det går UTMÄRKT att genomföra utlandstjänst fullständigt torrlagd.

Link to comment
Share on other sites

Personligen kan jag inte förstå varför det fortfarande är tillåtet med alkohol i utlandsstyrkan.

Det är inte i takt med utvecklingen i övriga FM, hade det varit det så hade vi sett ett totalförbud och torrläggning.

Det sker för mycket skit kopplat till alkohol i utlandsstyrkan, och jag köper personligen inte tvåölsregler eller tjänstbarhetsprinciper i utlandsstyrkan.

ALLA är ALLTID i tjänst i utlandsstyrkan. Inser man inte det har man inte där att göra.

Kravallsituationen i Kosovo kan uppstå inom tio minuter, när som helst på dygnet vilken dag som helst.

Överfallet på Campen i Afghanistan kan även det ske när som helst.

 

Det går UTMÄRKT att genomföra utlandstjänst fullständigt torrlagd.

Jag håller med.

Jag har vid två tillfällen i Kosovo varit med om att sökgrupper som varit "lediga" inte kunnat sättas in som tänkt vid follow up search eftersom de suttit på mässen och druckit.

Det har inte varit tal om att kröka ner sig utan helt i ordning om man tolkar tjänstbarhetsregeln som att man inte behöver göra något innan nästa PLANERADE uppgift....

Link to comment
Share on other sites

Att en Soldat blir omplacerad till annan tjänst är inget straff, soldaten kan ju fortsätta med sitt beteende ändå eftersom märkbara åtgärder saknas motsvarande det civila Samhället.

Att en soldat omplaceras från sin tjänst utomlands till sitt hemmaförband alt till IntUtbE beror på att Försvarsmakten inte kan sparka folk med omedelbart varsel. Även någon som brutit mot ev regler/lagar har rätt till rättegång/att överklaga och en uppsägningstid. I vissa fall har den tiden fått spenderas på dåvarande SWEDINT/nu IntUtbE med att göra allehanda handräckningsuppgifter alt vila i hemmet.

 

Detta i väntan på att de själva skall säga upp säg eller tills FPAN motsv. beslutat om avsked. Soldaterna i fråga är definitivt inte med och utbildar nya soldater.

 

/D

Link to comment
Share on other sites

Det har inte varit tal om att kröka ner sig utan helt i ordning om man tolkar tjänstbarhetsregeln som att man inte behöver göra något innan nästa PLANERADE uppgift....

 

Precis.

Problemet är ju bara att vi tror att det bara är vi som planerar verksamheten. Motståndarens planering gäller även oss, och den har alltid företräde.

Link to comment
Share on other sites

Personligen kan jag inte förstå varför det fortfarande är tillåtet med alkohol i utlandsstyrkan.

Det är inte i takt med utvecklingen i övriga FM, hade det varit det så hade vi sett ett totalförbud och torrläggning.

Det sker för mycket skit kopplat till alkohol i utlandsstyrkan, och jag köper personligen inte tvåölsregler eller tjänstbarhetsprinciper i utlandsstyrkan.

 

Det går UTMÄRKT att genomföra utlandstjänst fullständigt torrlagd.

Detta kan ju tillämpas på hela samhället, då det sker ännu mera skit kopplat till alkohol utanför FM's grindar.

 

Och man ska ju inte glömma fördelarna med alkohol. Att få ta några öl som gör att man glömmer vart man är, 800 mil hemmifrån, och att det är sex veckor kvar till leaven kan ibland vara behövligt. Att få reboota systemet lite. Jag undrar om inte systemet skulle innehålla mera friktion om det blev totallt alkoholförbud? Någonstans måste ju ventilen släppas ut iaf.

 

Vad bör man praktiskt införa för alternativ då? Alla är ju inte intresserade av att hänga på gym på sin lediga tid.

Link to comment
Share on other sites

1. Detta kan ju tillämpas på hela samhället, då det sker ännu mera skit kopplat till alkohol utanför FM's grindar.

 

2. Och man ska ju inte glömma fördelarna med alkohol. Att få ta några öl som gör att man glömmer vart man är, 800 mil hemmifrån, och att det är sex veckor kvar till leaven kan ibland vara behövligt. Att få reboota systemet lite.

 

3. Jag undrar om inte systemet skulle innehålla mera friktion om det blev totallt alkoholförbud? Någonstans måste ju ventilen släppas ut iaf.

 

4. Vad bör man praktiskt införa för alternativ då? Alla är ju inte intresserade av att hänga på gym på sin lediga tid.

 

1. Alla i samhället är inte beväpnade och lever mitt i en miljö som kan ändra sig och bli fientlig på bråkdelar av sekunder. Dom som är beväpnade här hemma och lever i en miljö som kan bli fientlig på bråkdelar av sekunder bör inte heller dricka kan jag tycka.

 

2. Visst, det är gött att kunna ta en öl för att slappna av. Men är det alltid lämpligt? Är det exempelvis lämpligt att dricka två starköl när du kör husvagnsekipaget på E6:an söderut med hela familjen i bilen?

 

3. Vilka friktioner skulle det vara? Är det inte lämpligare att släppa på ventilen genom exempelvis att träna, snacka skit med polarna, spela spel, kolla på film, ragga på damer och herrar och att huda i barren?

 

4. Tja, se ovan. Plus att mässen behöver ju inte vara stängd? Kan man inte lika gärna dricka kaffe eller läsk och snacka skit som att dricka en öl och snacka skit?

 

 

Ingen gillar att kunna ta en öl och snacka skit mer än jag, men var sak har sin tid. Drick på Leaven, drick på Gardet när du kommer hem.

Alkohol i utlandsstyrkan orsakar så OERHÖRT mycket mer skada än vad det gynnar något.

Link to comment
Share on other sites

Vad bör man praktiskt införa för alternativ då? Alla är ju inte intresserade av att hänga på gym på sin lediga tid.

 

Är man soldat så bör man vara intresserad av att "hänga" på gym (eller annan fysiskt ansträngande aktivitet) åtminstone en del av sin lediga tid...

 

Vad är det som gör just alkoholen så viktig? Är det helt omöjligt att hänga på mässen och "släppa på ventilen" med kaffe, cola, saft och bullar istället?

Link to comment
Share on other sites

1. Detta kan ju tillämpas på hela samhället, då det sker ännu mera skit kopplat till alkohol utanför FM's grindar.

 

2. Och man ska ju inte glömma fördelarna med alkohol. Att få ta några öl som gör att man glömmer vart man är, 800 mil hemmifrån, och att det är sex veckor kvar till leaven kan ibland vara behövligt. Att få reboota systemet lite.

 

3. Jag undrar om inte systemet skulle innehålla mera friktion om det blev totallt alkoholförbud? Någonstans måste ju ventilen släppas ut iaf.

 

4. Vad bör man praktiskt införa för alternativ då? Alla är ju inte intresserade av att hänga på gym på sin lediga tid.

 

1. Alla i samhället är inte beväpnade och lever mitt i en miljö som kan ändra sig och bli fientlig på bråkdelar av sekunder. Dom som är beväpnade här hemma och lever i en miljö som kan bli fientlig på bråkdelar av sekunder bör inte heller dricka kan jag tycka.

 

2. Visst, det är gött att kunna ta en öl för att slappna av. Men är det alltid lämpligt? Är det exempelvis lämpligt att dricka två starköl när du kör husvagnsekipaget på E6:an söderut med hela familjen i bilen?

 

3. Vilka friktioner skulle det vara? Är det inte lämpligare att släppa på ventilen genom exempelvis att träna, snacka skit med polarna, spela spel, kolla på film, ragga på damer och herrar och att huda i barren?

 

4. Tja, se ovan. Plus att mässen behöver ju inte vara stängd? Kan man inte lika gärna dricka kaffe eller läsk och snacka skit som att dricka en öl och snacka skit?

 

 

Ingen gillar att kunna ta en öl och snacka skit mer än jag, men var sak har sin tid. Drick på Leaven, drick på Gardet när du kommer hem.

Alkohol i utlandsstyrkan orsakar så OERHÖRT mycket mer skada än vad det gynnar något.

Kan inte annat än att hålla med på samtliga punkter.

konsekvenserna och riskerna med alkohol är för stora för att acceptera för soldater i krigszon.

Är ingalunda nykterist och uppskattar en kall öl mer än någon annan dryck, men det skulle kännas minst sagt kymmigt om jag schabblade bort en "battles" liv på grund av alkoholrelaterad konsekvens eller om min battle på grund av bakfylla missar att försvara mitt eget.

 

Spara ölen till hemkomsten.

 

/GMY

Link to comment
Share on other sites

Om jag ska göra fler missioner (än de fyra redan gjorda) så ska jag kunna ta en öl eller två på mässen. Jag är inte borta halvårsvis vartannat år utan att kunna få njuta någon gång under tiden.

Visst har Jake the Snake rätt i mycket av det han skriver men man måste få ha det bra också. Och man kan faktiskt agera med en öl i kroppen.

 

Mässen är vardagsrummet och i mitt vardagsrum vill jag kunna slappa med en kall öl i goda vänners lag. Mission är ett jobb och inget engångsäventyr för mig.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Personligen kan jag inte förstå varför det fortfarande är tillåtet med alkohol i utlandsstyrkan.

Det är inte i takt med utvecklingen i övriga FM, hade det varit det så hade vi sett ett totalförbud och torrläggning.

Det sker för mycket skit kopplat till alkohol i utlandsstyrkan, och jag köper personligen inte tvåölsregler eller tjänstbarhetsprinciper i utlandsstyrkan.

 

Det går UTMÄRKT att genomföra utlandstjänst fullständigt torrlagd.

Detta kan ju tillämpas på hela samhället, då det sker ännu mera skit kopplat till alkohol utanför FM's grindar.

 

Och man ska ju inte glömma fördelarna med alkohol. Att få ta några öl som gör att man glömmer vart man är, 800 mil hemmifrån, och att det är sex veckor kvar till leaven kan ibland vara behövligt. Att få reboota systemet lite. Jag undrar om inte systemet skulle innehålla mera friktion om det blev totallt alkoholförbud? Någonstans måste ju ventilen släppas ut iaf.

 

Vad bör man praktiskt införa för alternativ då? Alla är ju inte intresserade av att hänga på gym på sin lediga tid.

Jag har provat hela skalan kan jag säga, allt från något jag borde blivit hemskickad i på stört till att dricka 2 burkar öl på pinkycermonien, och min fasta övertygelse är att de missioner jag inte druckit alls eller varit väldigt restriktiv med alkoholen har avlöpt minst lika trivsamt som den då alkoholintaget överlag var högt på hela bataljonen.

 

Det handlar om att ha ett helhetsgrepp där det inte görs skillnad på folk och folk, man skall inte behöva uppleva att delar av bataljonen har större frihet att lägga sin arbetstid eller vara mer "passfri" vilket medgör mer drickande än andra och samtidiggt se till att det faktist finns fler saker att göra än att träna men samtidigt skall det fullkomligt drälla av möjligheter till träning så att det inte upplevs som bökigt och ett evigt köande när man vill träna!

 

Lägg in gruppaktiviteter på "passfri tid" som löpning eller cirkelträning, skytte eller annat som höjer gruppens förmåga. Har du några timmar ledigt dagtid kan du gott träna ordentligt på den tiden utan att det blir dig övermäktigt.

 

Framför allt så är man mer attraktiv på den "civila marknaden" om man kommer hem lite mer vältränad än när man åkte ;-)

 

Edit: Bonuseffekter

Edited by GC1
Link to comment
Share on other sites

Om jag ska göra fler missioner (än de fyra redan gjorda) så ska jag kunna ta en öl eller två på mässen. Jag är inte borta halvårsvis vartannat år utan att kunna få njuta någon gång under tiden.

Visst har Jake the Snake rätt i mycket av det han skriver men man måste få ha det bra också. Och man kan faktiskt agera med en öl i kroppen.

 

Mässen är vardagsrummet och i mitt vardagsrum vill jag kunna slappa med en kall öl i goda vänners lag. Mission är ett jobb och inget engångsäventyr för mig.

 

/K

Mission är ett jobb även för mig. Låt vara att min förestående Irakkommendering blir min första utlandsmission till en direkt krigszon, men jag räknar med att genomföra minst 7 till innan jag hänger bössan på kroken.

Liksom du skulle känna dig (om nolltolleransen infördes i svenska FM) känner jag (i US.Army där den redan är ett faktum).

Dock anser jag att avhållsamhet från alkohol och bestämmelser som reglerar detta är berättigade gällande millitär personal i krigszon eller pa övning med skarpt läge.

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Nu smakar ju alkoholfri/folle öl inte likadant som en starkpilsner men eftersom ölens existensberättigande här verkar vara den sociala samvaron vi nordeuropeer har runt öl så borde väl den fungera fullgott? Samma mäss, samma folk men 0-3,5% i galse istället för 5,2%.

 

Skulle detta innebära att folk är mindre villiga att göra mission?

Skulle detta göra att man slipper vissa dåliga företeelser i utlandet?

Link to comment
Share on other sites

Om jag ska göra fler missioner (än de fyra redan gjorda) så ska jag kunna ta en öl eller två på mässen. Jag är inte borta halvårsvis vartannat år utan att kunna få njuta någon gång under tiden.

Visst har Jake the Snake rätt i mycket av det han skriver men man måste få ha det bra också. Och man kan faktiskt agera med en öl i kroppen.

 

Mässen är vardagsrummet och i mitt vardagsrum vill jag kunna slappa med en kall öl i goda vänners lag. Mission är ett jobb och inget engångsäventyr för mig.

 

/K

 

Det är mycket riktigt ett jobb och inget äventyr och det är just därför jag vill se ett förbud för alkohol i missionen. Nuförtiden brukar man få tre till fyra leaver på sex månader i missionen, det gör att det blir rätt många tillfällen ändå som man har att dricka öl på under de sex månaderna.

Som sagt, det är inte vi som planerar utan det är motståndaren. Det finns inget som heter "Passfri" i utlandsstyrkan....

Du har helt rätt i att man kan agera med en öl i kroppen (nöd/nödvärn) men jag vet inte... Jag är personligen hellre nykter och säker på att träffa min motståndare än halvlurig och riskerar att träffa vänner på fel sätt.... ;-)

Link to comment
Share on other sites

Om man ska hårdra det hela så är man faktiskt i tjänst när man har leave också...

 

Om säkerheten är helt beroende på att jag inte tar den där ölen så gör jag det inte, men det är situationsberoende och inte regelberoende. Inför Bosnien-missionerna så ströp man spritförsäljningen på mässarna vilket var en adekvat åtgärd men öl tilläts dem som inte var oundgängliga. Det var till största del funktionellt. De som gjorde fel fick snacka med MP, legal och åka hem. Precis som om de gjorde andra fel.

 

Jag har sett när det funkat och jag har sett plutoner där det inte funkat så bra. I det sistnämnda fallen så har det varit fel på ledarskapet på plutonsnivån. Rötägg finns det aldrig, de sätter inga regler stopp för. Om du säger nej, så super de i barren i stället. Bättre då att det sker under kontrollerade former och får ihop plutonen.

 

Skytte kan avlösas för att plutonen ska få slappa lite så orättvis-motiveringen köper jag inte.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Är man soldat så bör man vara intresserad av att "hänga" på gym (eller annan fysiskt ansträngande aktivitet) åtminstone en del av sin lediga tid...

 

Vad är det som gör just alkoholen så viktig? Är det helt omöjligt att hänga på mässen och "släppa på ventilen" med kaffe, cola, saft och bullar istället?

Alla är vi olika. Jag har försökt gå på gymmet, springa och lite annat under mina missioner men det har inte funkat. Antingen har jag varit för trött från att jobbat hela dagen, eller så är man ledig men omotiverad för att den övriga gruppen jobbar. Lite skönare att spela tv-spel med px-personalen då istället. Vi har alla olika utgångslägen, intressen och möjligheter så alla behöver inte vara intresserad av att "hänga" på gymmet.

 

Visst är det inte helt omöjligt, men det är inte samma sak att ta en kaffe och bulle som att slappna av med en öl.

 

Jag säger inte att öl är oumbärligt, jag förstår att öl ställer till en del problem, men jag är inte övertygad att problemen är SÅ STORA som vissa vill mena. Jag håller med om att det borde vara 0% och förstår att vissa tycker att det måste vara 0%, men hur stort problem är det egentligen? Och är det egentligen rätt väg att förbjuda det för majoriteten som inte har problem?

Link to comment
Share on other sites

Om man ska hårdra det hela så är man faktiskt i tjänst när man har leave också...

 

Om säkerheten är helt beroende på att jag inte tar den där ölen så gör jag det inte, men det är situationsberoende och inte regelberoende. Inför Bosnien-missionerna så ströp man spritförsäljningen på mässarna vilket var en adekvat åtgärd men öl tilläts dem som inte var oundgängliga. Det var till största del funktionellt. De som gjorde fel fick snacka med MP, legal och åka hem. Precis som om de gjorde andra fel.

 

Jag har sett när det funkat och jag har sett plutoner där det inte funkat så bra. I det sistnämnda fallen så har det varit fel på ledarskapet på plutonsnivån. Rötägg finns det aldrig, de sätter inga regler stopp för. Om du säger nej, så super de i barren i stället. Bättre då att det sker under kontrollerade former och får ihop plutonen.

 

Skytte kan avlösas för att plutonen ska få slappa lite så orättvis-motiveringen köper jag inte.

 

/K

 

Helt rätt, därför ska man självklart överväga sina handlingar även på leave. "FN-soldat misshandlade flickvän", "FN-Soldat greps av polis" osv är ju rubriker som kommer som brev på posten annars.

 

Man vet ju aldrig om säkerheten kommer att vara helt beroende av den där ölen eller inte. Vad som helt kan ju hända precis när som helst, och vi har ju fått se exempel även i modern tid (exempelvis KS 09) när A.L.L.A.med kort varsel löste oerhört skarpa uppgifter, oavsett om man var så kallat passfri eller inte (man var ju inte det när allt kom omkring).

Jag ser det som en fråga om mental och operativ beredskap. Jag har aldrig krockat så svårt att jag behövde bilbältet, men jag bär det ändå varje gång jag kör eller åker. Jag har aldrig behövt skjuta någon, men jag gör ändå ALLTID fullständig färdiga till strid innan jag lämnar campen. Jag bär ALLTID skjutvapen, även inne på campen. Jag gör detta därför att jag är medveten om att det är min motståndare och inte jag som kommer att avgöra när jag behöver gå från condition yellow till condition red. Coopers färgskala är faktiskt väldigt bra. Jag ser det som otänkbart att gå ner i condition white när jag är ute på utlandstjänst, utan jag håller mig själv lägst i yellow 24/7 (därav ingen alkohol). Det funkar för mig och jag är definitivt ingen överman.

 

YMMV

Edited by jake the snake
Link to comment
Share on other sites

Det är bra JTS.

Själv ser jag nytta med att kunna gå upp och ner genom beredskapsgraderna. De finns ju där av en anledning.

 

/K

 

Edit: Det kommer en massa nya regler och policies varje år. De flesta syftar till något bra men det blir bara så fel när det blir regler i stället för kultur och ledarskap.

Regeln som innebar förbud mot erotiskt mtrl (såsom tidningar) under mission var en sån regel och jag tycker att totalt alkolholförbud (oavsett läge) är ytterligare ett sånt exempel.

Genom att vara som folk så kan man hantera det här på ett normalt sätt. Jag har upplevt det, jag vet att det fungerar. Det funkade hyffsat i tidiga Bosnien och om det inte funkar i Kosovo nu så borde man som chef fundera till på vad man gjort för fel.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...