Jump to content

Egeninköpta ak4 magasin i aluminium


Fällman

Recommended Posts

Som ämnet lyder är min fråga hur vida egeninköpta magasin antingen i aluminium får användas. Efter att sökt omkring på forumet verkar det som det finns en del personer vilka har utrustat sig med denna typ av materiell men även en rad som strikt hävdar att denna utrustningen inte är tillåten även om eventuellt tillstånd gets från PC eller dylik. Jag har därför inte blivit klok om magasinen är en vapendel och därför har strängare krav på sig eller inte. Värt att poientera detta är ingen tråd berörande hur vida hemvärnsolater tenderar att överkitta sig eller om "tilldelat material är tillräckligt material" stämmer. Jag anser att kan ak4 magasinen i stål bytas ut aluminium fås en viktminskning av medhavd personlig utrustning vilket alltid bör vara av godo.

Link to comment
Share on other sites

Som ämnet lyder är min fråga hur vida egeninköpta magasin antingen i aluminium får användas. Efter att sökt omkring på forumet verkar det som det finns en del personer vilka har utrustat sig med denna typ av materiell men även en rad som strikt hävdar att denna utrustningen inte är tillåten även om eventuellt tillstånd gets från PC eller dylik. Jag har därför inte blivit klok om magasinen är en vapendel och därför har strängare krav på sig eller inte. Värt att poientera detta är ingen tråd berörande hur vida hemvärnsolater tenderar att överkitta sig eller om "tilldelat material är tillräckligt material" stämmer. Jag anser att kan ak4 magasinen i stål bytas ut aluminium fås en viktminskning av medhavd personlig utrustning vilket alltid bör vara av godo.

 

 

Enligt civila vapenlagar & regler från RPS så är inte magasin att klassas som tillståndspliktig vapendel. Detsamma gäller inom FM.

Undantag: I de fall där magasinet utgör en sk laddspärr d.v.s att vapnet ej går att ladda utan att magasin är infört. Denna konstruktion av vapen är dock ovanliga. Med laddat vapen i detta fall avses: skarp patron som förs in i vapnets patronläge & möjliggör avfyrning.

Förtydligande: FM automatkarbiner med tillbehör uppfyller ej undantaget.

 

Civila förvarings bestämmelser: finns inget krav på vapen/säkerhetsskåp vid förvaring av sådan vapendel, dock skall förvaring ske på ett sådant sätt att obehöriga ej utan tillgrepp skall kunna komma över icke tillståndspliktig vapen del. Vilket innebär att man får i den egna bostaden får förvara i garderoben om man så behagar.

 

Inom FM förvaras magasin enligt ovanstående rekomendation från RPS.

 

I övrigt som svar på frågan: Aluminiummagasin till ak4 finns inom FM dock ej i någon större skala. Anledningen som jag fått beskriven av tekniker är att alumagasinen känsligare för mekanisk åverkan samt tål mindre slitage. Lättare deformationer av "läpparna" i magasinets ovandel orsakar eldavbrott.

Alumagasinen köptes in ett antal år efter plåtmag & då hållbarheten visade sig lägre valde man att inte köpa in mer alu utan valt att i utbildningstid anv befintliga plåtmag. Skador i magasinen utgör ingen direkt risk. Om man ej blivit tilldelad alumag vilket är ovanligt så med tillstånd från respektive PC får alumag nyttjas. Inom norska hemvärnet så används alumag som standard.

 

Användandet av icke enhetlig/reglementerad utr är inte bara en fråga om att individer inom förbanden nyttjar egen utr & får förbandet att se ut som nån taikongerilla utan är också en försäkringsfråga. All utrustning som anv reguljärt inom FM skall det finnas riskanalyser på, vilket görs innan utr tilldelas förbanden. Vid ett tillbud med skadeutfall i fredstid där icke reglementerad utr som saknat tillstånd nyttjats så döms det som "egenhantering".

Edited by Sierra-India
Link to comment
Share on other sites

Sierra India tar upp det mest som finns att säga, dock är den berömda 'försäkringsfrågan' oklar då det finns folk som hävdar både det ena och det andra.

 

Mitt tips; använd dem om du känner att 400g sparad vikt är uppdragsnödvändigt. Men helt ärligt, nog funkar väl kungens magasin i hederlig norrländsk plåt?

Link to comment
Share on other sites

Sierra India tar upp det mest som finns att säga, dock är den berömda 'försäkringsfrågan' oklar då det finns folk som hävdar både det ena och det andra.

 

Mitt tips; använd dem om du känner att 400g sparad vikt är uppdragsnödvändigt. Men helt ärligt, nog funkar väl kungens magasin i hederlig norrländsk plåt?

 

På 4 mag blir det 594g sparad vikt.

Link to comment
Share on other sites

Det är en märkbar viktminskning man får.

Hanteringen blir lättare, visst är dom känsligare men k-pisten's mag åkte inte i smältugnen och dom var ökända

för att böja magasinsläpparna...

 

Försäkringsfrågorna är utklarade sedan länge..se tidigare inlägg.

Dessutom är det mag som är tillverkade av H&K samt enligt tidigare inläggare har dom funnits i FM tidigare.

 

Det som kan sätta hinder är SäkI och tolkningar av dessa skrifter.

Samt lokala befäl.

Link to comment
Share on other sites

Nej, försäkringsfrågan är inte oklar. Den är helt klar enligt HKV JUR. Tjänstgörande är försäkrade, även om de skjuter GRG nakna.

 

Däremot så kan man åka dit på annat eftersom man bryter mot instruktioner om att endast använda mtrl och utr som är godkända för användning. BOA ska vara utfärdat.

I förlängningen så bör man kunna bli avskiljd från sin tjänst och om skada sker på personal eller egendom kan man bli ersättningskyldig eller pålagd disciplinpåföljd.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Tack så mycket för svaren, vad jag kan utläsa är att om jag får tillstånd från lokal ort kan jag alltså köpa in och bruka aluminium magasin.

 

OT: har försökt söka efter listor med BOA utrustning utan att lycka, finns de över huvud taget på mil eller letar jag på fel plats? svar kan skickas i pm

Link to comment
Share on other sites

Tack så mycket för svaren, vad jag kan utläsa är att om jag får tillstånd från lokal ort kan jag alltså köpa in och bruka aluminium magasin.

 

OT: har försökt söka efter listor med BOA utrustning utan att lycka, finns de över huvud taget på mil eller letar jag på fel plats? svar kan skickas i pm

 

Och att den individen som ger dig tillstånd har rätten att utfärda denna typ av tillstånd... Jag skulle inte gå lägre än chef för regemente, skola, centrum eller utbildningsgrupp för att tycka att det är en individ som har rätt att utfärda denna typ av tillstånd. Samt att denna individ ska vara den som är arbetsmiljöansvarig för dig. Men detta innebär att du bara får ha dessa magasin när denna individ är ansvarig för dig. Sedan är det också en fråga för den som är säkerhetsansvarig för resp övning osv...

Link to comment
Share on other sites

Som Krook säger gäller BOA, om AK4 finns med aluminiummagasin anskaffade och dessa finns med M-nummer torde de också vara omnämnda i säkerhetsanalysen och omfattas av BOA. Du bör dock kontrollera det innan du anskaffar!

 

HKV utfärdar BOA (kommer inte ihåg vilken sektion, så här på semestern) och du bör kunna kontrollera det genom ditt regementes logistiksektion (G4). De bör också kunna ge dig svaret på vem som ska ge dig tillstånd för användandet och dessutom hjälpa dig att få ett sådant tillstånd utfärdat.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...