Jump to content

Recommended Posts

Jag sitter och bläddrar i försvarsmaktens "Handbok flygengelska" och finner med viss förvåning att beteckningen "sjukvårdstransport" numera används som översättning på bl.a. "medevac", dvs transport av patienter. När jag gjorde lumpen i forntiden skilde man på "sjuktransport", dvs transport av sjuk eller skadad, och "sjukvårdstransport" vilket är transport av sjukvårdsenheter (tex ett fältsjukhus). Finns det någon fastslagen terminologi för det här? Om man beställer en ambulans vill man ju rimligen ha en ambulans och inte en lastbil full med bårbockar. Eller är det fritt fram att kalla det vad man vill? Isf skulle jag nog förorda det mer oortodoxa "ambulans"...

Link to comment
Share on other sites

Transport av skadade, ambulanser och sånt heter Sjuktransport.

Transport av sjukvårdsförband heter Sjukvårdstransport, men det är väldigt sällan förekommande som term.

 

Detta är man dock väldigt dålig på inom FM. Själv hann jag gör tre missioner innan jag lärde mig säga rätt.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det nya inom FM gör gällande att man skiljer på olika typer ev evakuering av "sjuka/sårade"

 

Medicinsk Evakuering - MEDEVAC sker med fordon/farkost som är utrustade med visst minimum av sjukvårds utrustning samt där personal medföljer som har fastställd utbildning el kompetens ( Legitimerad) evakuering av sjuka eller sårade är någon form av medicinsk evakuering

 

Casualty Evacuation - CASEVAC evakuering av skadad/sjuk med fordon/farkost utan medicinsk utrustning el sjukvårdspersonal med fastsäld minimum av utbildning/kompetens

 

Strategisk Evakuering - STRATEVAC Evakuering av sårad/skadad ut ut ett operationsområde från Sjukvårdsnivå (Role 2 förmåga) till vård el sekundär kirurgi ofta i hemlandet patienter där behandling/vård tiden beräknas ta mer än 4 dygn inom Role 2 förmåga bör evakueras för vård i hemlandet motsvarande (Role ¤) nivå

 

Andra begrepp:

Främre evakuering sker inom stridszonen från skadeplats till första behandlande enhet. Vid främre evakuering sker transporten normalt med förbandets egna resurser i form av land/sjögående farkost men kan även ske med helikopter.

 

"MIST" minnes ramsa/begrepp för avrapportering av patient mellan olika sjukvårdsenheter

MIST används vid överlämning av patient s k ”MIST hand-over”:

 

Mechanism of injury (Vad har orsakat skadorna)

Injuries found (Vilka skador har jag funnit på patienten)

Signs and symptom (Symtom/tecken, vitalparametrar (andningsfrekvens, pulsfrekvens, blodtryck, medvetandegrad (GCS-Glasgow Coma Scale))

Treatment done (Vilken behandling har jag gett patienten)

 

Vidare kommer format vid behov av "medevac" vara METHANE och "9-Liner"

Edited by Krook
Link to comment
Share on other sites

Från denna pdf om sjukvård i Afghanistan:

• Role 1 = Daglig sjukvård och akut

medicinskt omhändertagande,

inklusive triage och stabilisering

inför transport av sjukvårdsgrupp

(splitterskyddad ambulans med

sjuksköterska). Förbandsplatsen

bemannas av Medical Officer (MO),

det vill säga specialistkompetent

läkare samt sjuksköterskor med specialisering

inom distrikt och akutvård.

 

• Role 2 = Liv- och extremitetsräddande

kirurgi med olika grader av

vårdkapacitet. Det rör sig om alltifrån

små och lättrörliga operationslag

utan egentlig vårdkapacitet, till

mindre fältsjukhus med vårdkapacitet.

 

• Role 3 = Större fältsjukhus med flera

specialiteter representerade, intensivvårdsavdelning

och vårdplatser. Här

finns också laboratorieresurser,

tandläkare, röntgenavdelning med

CT, osv.

 

• Role 4 = Större sjukhus i Sverige.

Efter stabilisering på Role 2–3-nivå

skall patienten snarast förflyttas till

högre vårdnivå, så kallad repatriering

Link to comment
Share on other sites

Jag kapar tråden lite och hoppas det är okej!

 

Är någon duktig på vad de olika Role-nivåerna innebär när det kommer till fältsjukhus. Vilket är bäst/sämst och vad motsvarar det i den civila världen (ungefär)?

direkt från Nato publikation AJP 4.10 som beskriver sjukvårdens olika förmågor som delsan in i Role nivå

 

Role 1

The Role 1 medical treatment facility provides first aid, triage, resuscitation and stabilisation. It is an essential element of every national contingent and it must be readily and easily available to all force personnel. Normally included within the basic Role 1 capabilities are: routine sick call and the management of minor sick and injured personnel for immediate return to duty, as well as casualty collection from the point of wounding and preparation of casualties for evacuation to the rear.

 

Role 2

A Role 2 medical facility is an intermediate structure capable of receiving casualties, providing triage and stabilisation for further evacuation, treatment and holding of patients until they can be returned to duty or evacuated. In addition to Role 1, Role 2 minimum capability includes : a. Re-supply to Role 1. b. Evacuation from Role 1. c. Limited holding capacity. d. Personnel reinforcement to Role 1. e. Patient record maintenance. f. Tracking of evacuated patients. g. Operational stress management. The deployment of Role 2 units is mission-dependent, especially when: a. There are large numbers of personnel or when there is a risk of high numbers of casualties. b. Geographic, topographic, climatic or operational factors may limit evacuation capability. c. The overall medical capability of the force at Role 1 might require additional support or reinforcement (such as during realignment of troops, or during retrograde operations and training exercises in theatre).

medical facilities consist of Role 2 minimum capability augmented by any or all the following:

a. Emergency surgery.

b. Intensive care.

c. Essential post operative care.

d. Blood replacement.

e. Laboratory capability.

f. Basic imaging capability (e.g., radiology, ultrasound)

Role 3

medical facilities include the capability of Role 2 extended by surgery, intensive and post-operative care, medical, dental and nursing care, and relevant diagnostics. Role 3 units can provide lower level units medical personnel replacement. Resupply of Role 2 facilities and either control of or ready access to patient evacuation assets are included within the minimum capability.

medical facilities include one or more of the following : a. Specialist surgery (neuro-surgery, maxillo-facial, burns, etc.). b. Advanced and specialist diagnostic capabilities (CT scan, arthroscopy, sophisticated lab tests, etc.). c. Major medical, dental and nursing specialities. d. Preventive medicine. e. Environmental health capability

Role 4

A Role 4 medical facility provides definitive care of patients for whom the treatment required is longer than that dictated by the theatre evacuation policy or for whom the capability usually found at Role 3 is inadequate. This would normally include definitive care specialist surgical and medical procedures, reconstruction and rehabilitation. This care is usually highly specialised, time consuming and normally provided in the casualty’s country of origin. Under very unusual circumstances, a Role 4 medical facility may be established in the Theatre of Operations (TOO).

 

motsvarar :

Role 1 = Husläkare/Vårdcentral motsv

Role 2 = Akutmottagning/Sjukhus

Role 3 = Akutmottagning/Specialistsjukhus

Role 4 = Universitetssjuhus (som har allt)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...