Jump to content

Försvarsutbildarna?


Recommended Posts

Jag har funderingar på att utveckla mig lite och gå fler kurser/utbildningar. Har jag som Insatssoldat nytta av att bli medlem i Försvarsutbildarna och gå deras kurser/utbildningar?

 

Ja! Kolla Försvarsutbildarna o kontakta dom som ligger närmast dej, geografiskt eller funktionsmässigt.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Kanske p g a FM inte tillför lika mycket pengar och stöd efter de senaste besluten om vilken inriktning försvaret ska ha och minskningen av antalet frivilligorganisationer? Med en mindre Försvarsmakt finns det även brist på lämpliga instruktörer (utbildar vpl. tjänstgör utomlands) som krävs för att vissa utbildningar ska kunna genomföras.

 

Mvh,

Foxtrotcharliegrg

Link to comment
Share on other sites

Det där är inte hela sanningen.

 

Efter namnbytet från FBU/CFB till Försvarsutbildarna så tycker jag att FU har haft svårt

att definiera sin verksamhet. De försöker få in diverse "halv-civlia" kurser, och kurser

med internatioell inriktning. Olika specialförbund har bildats för att visa upp att man har

bredden.

 

Sanningen är ju att 95% av kursdeltagarna är Hemvärnsfolk, om det är vi som är beställarna

varför anpassas inte utbudet efter oss?

 

Utbilda i sånt som inte hinns med på förbanden. Det tror jag är nyckeln till framgång.

Link to comment
Share on other sites

...Sanningen är ju att 95% av kursdeltagarna är Hemvärnsfolk, om det är vi som är beställarna

varför anpassas inte utbudet efter oss?

 

Utbilda i sånt som inte hinns med på förbanden. Det tror jag är nyckeln till framgång.

Japp, vi i HV verkar vara rejält överrepresenterade på kurserna men FU ska utbilda efter FM behov av kompetenser (allt från hygientjänst till strid) på uppdrag av FM. Alltså, finns inte behovet (systemet/taktiken/prylen har utgått/ersatts av något annat) så beställer inte FM utbildningen.

De kurser som leder till att vidmakthålla eller tillföra förmåga (krigsplacerad personal, HV) och FM bedömer att det finns behov av kommer säkert fortsättningsvis genomföras (t ex ledarskap) medan de roliga och 'häftiga' kurserna såsom prickskytteri, eskort, minröjning, fältarbete m.m. kommer vara väldigt sällsynta eller lysa med sin frånvaro.

Att FU skulle utbilda HV på sånt som det inte finns tid för på förbanden är något som gjorts tidigare, att HVkomp vill öva mer SIB men övningsbudgeten är slut MEN då råkar lokala/regionala FU ha en SIB-utb som de bjuder in till... :banghead: Till sist så kommer pengarna från samma börs. Jag håller med om att, om kompetensen finns, FU kunde få ansvar för en del utbildning med HV om utbildningsgrupperna inte anser sig ha tid att genomföra en viss utbildning (som förbandet ska ha enligt TOEM/utbplan). Så länge den kan genomföras med uppfyllande av mål/krav och har ett syfte som håller sig inom utbildningsplanen.

Exempel på motsatsen: Knäckebröhults HVkomp tycker kompaniet behöver prickskyttar och vill öva prickskytte (psg90), Utbgrp säger nej p g a det inte ska finnas några prickskyttar i förbandet enligt TOEM. Ska då FU, som råkar ha ett par psg90 i kasunen och en utbildad prickskytteinstruktör, komma och erbjuda en prickskytteutbildning eller säga nej med hänvisning till att Utbgrp (FM) inte anser sig ha behov av just den kompetensen i Knäckebröhults HVkomp?

 

Hur det kommer att fungera i framtiden vet jag inte men gissningsvis blir det svårare att motiver det digra utbud av kurser som funnits tidigare år (början av 2000 och framåt). Den utökade mängden av specialistförbund (t ex Kustjägare, Psyops, Militärtolkar etc) i ivern att visa att FU har en sådan bredd (överlevnad i urban miljö - internationella insatser) för att fortsätta motivera sin existens ökar konkurrensen om redan små medel och minskar det totala kursutbudet. Min spekulation är att i takt med att FM nya personalförsörjningssystem genomförs (kontraktsanställda soldater) och FU tidigare målgrupp (fd värnpliktiga, HV, div friv.org) minskar kommer de olika FU-förbunden (vanliga och special) och friv.org också att minskas/slås samman, bli än mer specialiserade och kursutbudet bli mindre.

 

Mvh,

Foxtrotcharliegrg, som kände sig väldigt pessimistisk den här förmiddagen...

Edited by Foxtrotcharliegrg
Link to comment
Share on other sites

Exempel på motsatsen: Knäckebröhults HVkomp tycker kompaniet behöver prickskyttar och vill öva prickskytte (psg90), Utbgrp säger nej p g a det inte ska finnas några prickskyttar i förbandet enligt TOEM. Ska då FU, som råkar ha ett par psg90 i kasunen och en utbildad prickskytteinstruktör, komma och erbjuda en prickskytteutbildning eller säga nej med hänvisning till att Utbgrp (FM) inte anser sig ha behov av just den kompetensen i Knäckebröhults HVkomp?

Skillnaden är väl att när hämvärnet övar så övar man förbandet som helhet medan försvarsutbildarna utbildar individer. Även om Knäckebröhults hemvärnskompani behöver några prickskyttar så kan ju Kalle Karlsson från nyss nämnda kompani utbilda sig till prickskytt för att sedan söka den befattningen i utlandsstyrkan t.ex.

 

(Ja, jag vet att ytterst få, om ens någon FU-kurs ger den kompetens som anses vara nödvändig för behörighet till US, men det borde inte vara så.)

Link to comment
Share on other sites

Sanningen är ju att 95% av kursdeltagarna är Hemvärnsfolk, om det är vi som är beställarna

varför anpassas inte utbudet efter oss?

Det är just det jag tycker är fel med Försvarsutbildarna. Tidigare fanns det ju intressanta kurser, men nu är det bara en massa hemvärnskurser. Beställaren borde vara FM som helhet och inte Hv, om man ens ska ha kvar frivorg det vill säga, men det är en annan diskussion.

Link to comment
Share on other sites

Sanningen är ju att 95% av kursdeltagarna är Hemvärnsfolk, om det är vi som är beställarna

varför anpassas inte utbudet efter oss?

Det är just det jag tycker är fel med Försvarsutbildarna. Tidigare fanns det ju intressanta kurser, men nu är det bara en massa hemvärnskurser. Beställaren borde vara FM som helhet och inte Hv, om man ens ska ha kvar frivorg det vill säga, men det är en annan diskussion.

 

Beställaren ÄR FM som helhet. Problemet är att FM inte ser andra behov än att utbilda Hv via Försvarsutbildarna (med vissa undantag). Och därav försvinner de "roliga" kurserna, eftersom det inte finns ett definierat behov från beställaren. Felet ligger helt enkelt inte hos Försvarsutbildarna.

Link to comment
Share on other sites

Sanningen är ju att 95% av kursdeltagarna är Hemvärnsfolk, om det är vi som är beställarna

varför anpassas inte utbudet efter oss?

Det är just det jag tycker är fel med Försvarsutbildarna. Tidigare fanns det ju intressanta kurser, men nu är det bara en massa hemvärnskurser. Beställaren borde vara FM som helhet och inte Hv, om man ens ska ha kvar frivorg det vill säga, men det är en annan diskussion.

 

Utbildningsutbudet Vinter 2009:

http://www.forsvarsutbildarna.se/index.php...&file=28856

 

10 kurser, varav 4 med inriktning på "Ungdomar".

Endast en där målgruppen är HV (Insatspluton - stridsteknik vinter).

 

Utbildningsutbuder Sommar/höst 2009:

http://www.forsvarsutbildarna.se/index.php...&file=30047

 

0 med målgruppen är HV. Stor inriktning på Instruktör/Funktioner/Internationell/Krisberedskap.

 

Vilka var detta intressanta kurser? PSG/Eskort osv där större delen var HV soldater?

Link to comment
Share on other sites

Exempel på motsatsen: Knäckebröhults HVkomp tycker kompaniet behöver prickskyttar och vill öva prickskytte (psg90), Utbgrp säger nej p g a det inte ska finnas några prickskyttar i förbandet enligt TOEM. Ska då FU, som råkar ha ett par psg90 i kasunen och en utbildad prickskytteinstruktör, komma och erbjuda en prickskytteutbildning eller säga nej med hänvisning till att Utbgrp (FM) inte anser sig ha behov av just den kompetensen i Knäckebröhults HVkomp?

Skillnaden är väl att när hämvärnet övar så övar man förbandet som helhet medan försvarsutbildarna utbildar individer. Även om Knäckebröhults hemvärnskompani behöver några prickskyttar så kan ju Kalle Karlsson från nyss nämnda kompani utbilda sig till prickskytt för att sedan söka den befattningen i utlandsstyrkan t.ex.

 

(Ja, jag vet att ytterst få, om ens någon FU-kurs ger den kompetens som anses vara nödvändig för behörighet till US, men det borde inte vara så.)

 

 

Kursen regleras ju av FM och skall fylla upp en viss PersQ nivå (oftast relativt låg)...

/D

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

För mig funkar försvarsutbildarna som en liten rekreation, man får komma iväg på någon självvald utbildning på en trevlig kursgård och träffa andra.

De där hemma i Insats träffar man ju varje vecka.

 

På de kurser jag varit så har dock kvaliteten på instr varierat, oftast mycket god men undantag förekommer tyvärr!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...