Jump to content

Recommended Posts

Den senaste tillägget som jag känner till är kompentens skjutningen tillsammans med provet som alla HV soldater ska genomföra vart annat år. Har skjutit det nu ett par gånger själv och anser att det är väldigt bra.

Är det bara vartannat år för Hv? Ett kompetensprov är bara giltigt i 12 månader.

Link to comment
Share on other sites

Enligt PTOEM 2010 ska "Hemvärnsförbanden ska vara utrustade med kroppsskydd för skydd mot splitter (del av förbanden även mot finkalibrig eld)."

 

Som jag förstår det ska alla ha kroppsskydd och en del med plattor. Man borde väll alltså alltid öva med kroppsskydd?

Link to comment
Share on other sites

Finns den nya peken som pdf?

 

 

Jag lade in svaret på din fråga i länken som Fk Lundqvist så fint visade till.

 

Ok, skall jag tolka det som att det inte finns någon ny pek, eller vad?

För jag hittar ingen länk till någon pdf i den tråden.

Link to comment
Share on other sites

Finns den nya peken som pdf?

Jag lade in svaret på din fråga i länken som Fk Lundqvist så fint visade till.

Ok, skall jag tolka det som att det inte finns någon ny pek, eller vad?

För jag hittar ingen länk till någon pdf i den tråden.

SkjutR A PEK 1 och 2 (båda från 1994) har i alla delar utom de som berör pskott och Ksp m/58 upphört.

Det som gäller nu är SkjutR FM.

 

Nuvarande reglemente består av SkjutR FM Grunder samt SkjutR FM för respektive vapentyp, t ex SkjutR FM Pistol och SkjutR FM Automatkarbin (både Ak 4 och Ak 5 i samma). Begreppet PEK (Pansarskott, Eldhandvapen, Kulspruta) är alltså föråldrat och någon ny PEK finns inte.

 

De delar som har släppts som förhandsutgåvor finns självklart som pdf. SkjutR FM Grunder kom som bok först 2011. Övningsförteckningar uppdateras i dagsläget årligen.

Link to comment
Share on other sites

Allt nytt är inte dåligt.

 

YMMV

Nej allt nytt är inte dåligt, men det som misstas med det nya regementet är precisionen på längre avstånd än 200m.

De gamla PEK gav enligt min och mångas mening bättre grundläggande utbildning i skytte vilket det nya missar.

Att lära en god PEK utbildad soldat det nya är mindre problem än att tvärt om.

Detta är mina och mina kollegors reflektion på området.

519CB

Link to comment
Share on other sites

Allt nytt är inte dåligt.

 

YMMV

Nej allt nytt är inte dåligt, men det som misstas med det nya regementet är precisionen på längre avstånd än 200m.

De gamla PEK gav enligt min och mångas mening bättre grundläggande utbildning i skytte vilket det nya missar.

Att lära en god PEK utbildad soldat det nya är mindre problem än att tvärt om.

Detta är mina och mina kollegors reflektion på området.

519CB

Tidigare lade man i mina ögon alldeles för lite tid på att lära sig hantera sitt vapen i självförsvar vilket man nu jobbar bort.

Strid på korta håll och framför allt med väldigt ont om tid är något som måste nötas om du inte kan garantera att striden kan hållas på avstånd över 200 meter.

Jag tycker att det är lättare att utbilda någon som är duktig på att hantera sitt vapen rent stridstekniskt att skjuta på 200 meter än att lära någon som är duktig på att skjuta prick på 300 meter liggandes med stöd men utan förståelse för strid på 0-7meter till att ta till sig det som krävs då. Rent generellt inom HV alltså....

 

Avstånd över 200 med den rödpunkt som sitter på AK4 är inte, enligt mig, att rekomendera. Då är siktet så begränsande att jag uppfatar det som en större begräsning än en normalduktig skytt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sen är det ju inte heller så att man inte "får" använda det gamla när den situationen uppstår där detta passar bättre! Inte antingen eller utan både och!

 

Som sagt, att få gamla hundar att sitta är inte det enklaste alltid! :)0:)

Link to comment
Share on other sites

Om vi fått skjuta mycket mer än vad Hv tillhandahåller idag, så kanske skitande björnen kunnat bli riktigt användbar. Som det är nu får instruktörer och Hv/FM leva med att vi som är skolade i jaktskott har det i ryggmärgen.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Håller med 709!!

Ska man ha nytta av "nya" peken så är det nötning som gäller o inte köra det typ 2 ggr om året där mertiden av skjut tiden går åt till att friska på minnet.....

 

Rödpunkt upp till 100m är kanon "jagar själv med rödpunkt" däröver bör/skall det vara förstorat sikte...

Link to comment
Share on other sites

Om man ska få upp skjutförmågan någolunda behöver soldaterna öva åtminstånde 4 ggr per år (en skjutdag per kvartal).

 

Tyvärr har det blivit en för stor fokus på skjutning på kort avstånd i de första versionerna av skjutR, något som man tog till sig och lade till fler övningar på långt avstånd i den senare versionen, dock så anser jag att man ska börja i grundläggande skjututbildning med att få färdighet att skjuta med järnsikten, AK 5C som används i GMU har järnsikten som back up och dessa skulle användas när man skjuter SARA R första delar.

 

När jag utbildat soldater i Ksp och pskott så tvingas man gå tillbaka och träna in förmågan att skjuta med järnsikten något som var givit tidigare.

 

Tråkigt att man inte satte ditt motsvarande sikten på Ak4B som finns på Ak5C, inget vidare svårt att lägga till även nu i efterhand.

Link to comment
Share on other sites

Det heter alltså öppna riktmedel, inte "järnsikten" och riktmedel med optik heter följaktligen optiska riktmedel.

 

Järn sikten som ord är lättare att förstå för oinvigda skyttar, på Ak5C så kallas de även för reservriktmedel.

 

Desto större anledning att lära dem de rätta benämningarna.

Det finns många ord i det militära som är svåra att förstå för de oinvigda, det betyder inte att vi skall sluta använda dem, det betyder att vi skall inviga de oinvigda.

(Järnsikten är för övrigt ett ord.)

Link to comment
Share on other sites

Som du säger själv så är det inte ett prov i stridsteknik utan skjutteknisk förmåga.

 

Provet är utmärkt och prövar den testades möjlighet till precision under tidspress, målväxling under tidspress samt vapenhantering under tidspress.

Se det som ett test på samma sätt som att man har badbyxor på sig när man simmar 200 meter i simbassäng under simtestet och inte iförd ytsimutrustning i ett oljebrinnande hav bestruket med kulspruteeld.

 

Kompetensprovet är bra som just ett prov men det finns en inbyggd risk att man genom det tränar in ett felaktigt beteende. Att alltid öva in dubbelskott/målväxling och dessutom VETA när ammen tar slut i magasinet till en bössa utan sistaskottsspärr/pingpong-paddel är ok som prov och tävling men inget annat. Övningen jag tänker på är den från 20m med ryggen mot tre helfigurer, övningen som lätt modifierad kommer från tävlingsvärlden kallas "el presidente" och är som många andra övningar från 70-talet skapad av Jeff Cooper.

 

Några punkter:

  1. Du kan aldrig vara säker på att lede fi ger upp och dör efter två skott.

  2. Gäller fortfarande trestegsprincipen? Vart är sidoförflyttningen i detta förfarande?
  3. Man behöver inte examineras som man slåss men att träna som man slåss är en bevisad framgångsfaktor. Detta (och punkt 2) är i mångt och mycket ett HV-problem men med tanke på hur lite tid vi får på skjutbanorna finns det en stor risk att "examinering" och "träning för examinering" tar väldigt mycket tid och energi från realistiskt skytte.

Link to comment
Share on other sites

@JTS:

Absolut, det var lite min poäng. Ett utmärkt test men den inbyggda faran med ett test som är just ett test och inget annat är att vi med våra fyra (högt räknat) garanterade skjutdagar riskerar att lägga mycket tid på det och lite tid på stridstekniken. KU är ypperliga och jag går på så många jag kan men 8 dagar är vad statsmakterna kan kräva av mitt minskap. Min rädsla är att det kan/kommer bli mycket fokus på bra provresultat och mindre fokus på FUSA.

Edited by 903Lew
Link to comment
Share on other sites

Men det är ju inte kompetenstestets fel att ett krigsförband har så löjligt lite övningstid som HV generellt har. Det är om något isåfall något som pekar på att det är ett alldeles för litet tidsuttag för att ens kunna upprätthålla någon form av kompetens, än mindre utveckla den.

 

@JTS:

Absolut, det var lite min poäng. Ett utmärkt test men den inbyggda faran med ett test som är just ett test och inget annat är att vi med våra fyra (högt räknat) garanterade skjutdagar riskerar att lägga mycket tid på det och lite tid på stridstekniken. KU är ypperliga och jag går på så många jag kan men 8 dagar är vad statsmakterna kan kräva av mitt minskap. Min rädsla är att det kan/kommer bli mycket fokus på bra provresultat och mindre fokus på FUSA.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Allt nytt är inte dåligt.

 

YMMV

Nej allt nytt är inte dåligt, men det som misstas med det nya regementet är precisionen på längre avstånd än 200m.

De gamla PEK gav enligt min och mångas mening bättre grundläggande utbildning i skytte vilket det nya missar.

Att lära en god PEK utbildad soldat det nya är mindre problem än att tvärt om.

Detta är mina och mina kollegors reflektion på området.

519CB

Tidigare lade man i mina ögon alldeles för lite tid på att lära sig hantera sitt vapen i självförsvar vilket man nu jobbar bort.

Strid på korta håll och framför allt med väldigt ont om tid är något som måste nötas om du inte kan garantera att striden kan hållas på avstånd över 200 meter.

Jag tycker att det är lättare att utbilda någon som är duktig på att hantera sitt vapen rent stridstekniskt att skjuta på 200 meter än att lära någon som är duktig på att skjuta prick på 300 meter liggandes med stöd men utan förståelse för strid på 0-7meter till att ta till sig det som krävs då. Rent generellt inom HV alltså....

 

Avstånd över 200 med den rödpunkt som sitter på AK4 är inte, enligt mig, att rekomendera. Då är siktet så begränsande att jag uppfatar det som en större begräsning än en normalduktig skytt.

Jag delar inte din uppfattning om detta!

 

Jag anser av erfarenhet att det är mycket lättare att lära en soldat att skjuta väl med det gamla systemet än med det nya när vi når avstånd i skyttet.

Där emot anser jag som du skriver att det är mycket viktigt att kunna strida på alla avstånd, korta som långa.

Dock ställer när kampen mycket höga krav på vapen hantering vilket givet vis nås med nötning.

Tiden räcker helt enkelt inte till med dagens system då man utbildar soldater.

Denna brist får tyvärr effekt då vi sänder soldater utomlands där avstånden många gånger är mycket långa.

 

Med detta vill jag ha sagt att längre utbildning som man hade före 2000 talets ankomst men med moderna tekniker och att man först lär ut grundläggande soldatkunskaper utan att lämna luckor på vägen.

Jag anser nämligen att man startar med utbildning i skytte i lugn takt och lär sig precision och teknik för detta för att när soldaten kan detta gå vidare med de roliga skyttet som det nya reglementet nu ger.

Det ena utesluter inte det andra men närkamp är tufft, svårt och faligt då det utövas mot en fiende som vill en illa. Det är alltid lite lugnare att skjuta på en fiende från 500m om man nu kan det och har lärt sig det.

För vem vill gå närmare fienden än man behöver, torde vara en självbevarelse drift att bekämpa fi på så långt avstånd som är möjigt.

519/CB

Link to comment
Share on other sites

519 CB

Den typ av strid du hela tiden återkommer till tror jag kräver annan utrustning än AK4B och AK5C.

De nu förekommande AK inom FM är anpassade för strid på kortare avstånd än dina 500meter i Hindu Kush, om man inte inser det så får man ett negativt överslag i utbildningen. En välskjutande AK4 med ordentlig optik knäpper man folk med uppåt kilometern med lite förarbete och tur, en AK4B får du problem med när du ligger på avstånd runt 200 pga optikens utformning. Ska man då ligga och nöta liggande från förberedd eldställning på ensamma mål runt 400meter eftersom det är så i Afghanistan. Eller ska man utbilda soldaterna på att med sin AK snabbt, direkt och effektivt kunna nedkämpa mål på närstridsavstånd som ju just med Afghanistan som referens är det avstånd man har störst svårigheter och istället se till att nyttja de vapensystem som har störst effekt på de aktuella avstånden?

En KSP58 ersätter lätt en hel omgångs pangande när vi kryper upp på avstånd över 250m utanför skjutbanan, ett GRG levererar spräng på det dubbla avståndet med mycket hög precision.

 

Men det är mina egna tankar

Link to comment
Share on other sites

Den typ av strid du hela tiden återkommer till tror jag kräver annan utrustning än AK4B och AK5C.

 

Jag delar inte din uppfattning i denna frågan helt klart.

Dessa båda vapen och i synnerhet AK4B når mycket långt men begränsas av sitt rödpunktsikte.

Detta går dock att hantera och kompencera för om soldaten vet hur han skall hantera vapnet och vad som påverkar vid längre avstånd.

 

En KSP58 ersätter lätt en hel omgångs pangande när vi kryper upp på avstånd över 250m utanför skjutbanan, ett GRG levererar spräng på det dubbla avståndet med mycket hög precision.

 

Här är vi helt överens.

 

Ksp 58 levererar oerhört bra eldkraft men bara om skytten är väl utbildad och vet hur träffbild mm försändras vid längre avstånd.

Detta kommer inte av sig själv. I det gamla systemet fick alla en bra grund att stå på och vem som kunde ta över en Ksp utan problem.

Under min VPL och i mitt förband fick alla utbildning på Ksp 58 och alla hade god grund att stå på så även om skytten blev utskjuten så var det bara att fortsätta striden utan större påverkan eller förlust av ett tungt vapen.

 

GRG levererar spräng på upp till 800m med en god besättning.

I kombination med bra eldledning blir det oerhört effektivt.

 

AK4B med Kikarsikte 09 kommer kunna leverera ut till 600m.

 

Psg 90 levererar utan tvekan 800m med rätt ammuniton.

 

Men för att kunna bli en duktig skytt på dessa vapen så krävs en god grund och den får man tyvärr inte enbart med det nya reglementet.

 

/519CB

Link to comment
Share on other sites

Det jag fick höra under min senaste närkampsutbildning är att man har kroppen i en rät vinkel mot anfallaren för att minimera risken att kulor ska rikoschettera mellan plattorna i kroppskyddet (krsk 94). Vet inte hur mycket sanning som ligger i det, men han är en av de som är med och utvecklar FM Närkamp, och det ska ju vara kopplat till vapenhanteringen vad jag förstår.

 

"rikoschettera mellan plattorna"? Nu är jag inte helt säker på att jag fattar. Skulle en kula kunna studsa mellan plattorna, genom din kropp, eller vad är det någon har påstått?

Link to comment
Share on other sites

Det har smugit sig in ett missförstånd nånstans i hemvärnet kring skjutställningar.

 

Man KAN stå som en skitande björn och skjuta, med fötterna helt parallella pekandes mot målet och med stödhanden runt magasinsstyrningen, men man MÅSTE inte stå så. I skjututbildningen får man prova olika konstiga skjutställningar för att lära sig att man KAN skjuta på olika sätt, men det effektivaste sättet är att stå i kampställning (precis som i närkampssystemet) med skjutfoten lite längre bak och stödhanden långt FRAM på handskyddet. Då kommer man att stå lite snett mot motståndaren, men det gör ingenting. Det är i kampställning man slåss, skjuter pistol och karbin så det funkar alldeles utmärkt. Titta på valfri Youtubefilm med fräcka operatörer som skjuter, typ Travis Haley, Chris Costa, Paul Howe eller Kyle Lamb så får ni se själva.

 

Att skjuta ett så långt vapen som AK4 genom att stå helt parallellt i skitande björnen med stödhanden långt bak på magasinsstyrningen GÅR att göra, men det blir fruktansvärt långsamt och instabilt.

 

Jag vet inte var missförståndet kommer ifrån, men det verkar att någon i hemvärnet har gått utbildningen och sen trott att man SKALL stå så. Man KAN stå så, men det är ineffektivt.

Edited by JTS
Link to comment
Share on other sites

Varje individ har sin personliga skjutställning, målet med nya skjutR är att träffa målet snabbt och med tillräcklig precision för att VINNA!.

 

Allt annat är underordnat detta mål.

 

Hur man står och håller i sitt vapen är det sätt som man verkar bäst och som kommer naturligast för individen. Tillika hur man ordnar sin väst beror på hur man själv vill ha den. När jag instrurera så lånar jag ut min egen väst till olika skyttar så de kan prova en lösning och sedan förbättra från sina förutsättningar hur de vill ha den.

 

När du träffar målet snabbt och effektivt inom tids och träffkraven så gör du rätt.

Link to comment
Share on other sites

Varje individ har sin personliga skjutställning, målet med nya skjutR är att träffa målet snabbt och med tillräcklig precision för att VINNA!.

 

Allt annat är underordnat detta mål.

 

Hur man står och håller i sitt vapen är det sätt som man verkar bäst och som kommer naturligast för individen. Tillika hur man ordnar sin väst beror på hur man själv vill ha den. När jag instrurera så lånar jag ut min egen väst till olika skyttar så de kan prova en lösning och sedan förbättra från sina förutsättningar hur de vill ha den.

 

När du träffar målet snabbt och effektivt inom tids och träffkraven så gör du rätt.

 

Helt rätt, men hur många prövar och jämför och kommer fram till rätt lösning jämfört med hur många som INTE jämför utan hemfaller till förklaringar som i den här tråden och sen skjuter ineffektivt?

 

Det är individens förutsättningar som skall bestämma, men vi kan på förhand säga att en viss skjutställning är mer eftersträvansvärd än en annan och detta endast genom att titta på naturlagar och mänskliga förutsättningar. Återigen, titta på alla fräcka amerikanska operatörer på Youtube och se hur dom skjuter. Tror man inte på dom eller mig så ta en skjuttimer till skjutbanan och mät vilken skjutställning som är snabbast och vilken som mest liknar kampställningen man normalt slåss i.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Jag är benägen att hålla med Kevva vad det gäller PEK. Jag anser att den gamla PEK'en fortfarande är en bra grundläggande skytteträning men framförallt var den enklare att bedriva på kompaninivå.

Resultatet bli alltså färre skjuttillfällen med PEK ny, vilket också visar sig på den allmänna vapenhanteringen. Hade man kompletterat dagens övningar i instinktivskytte med 2-4 tillfällen per år med PEK enligt tidigare modell tror jag det hade givit positiv effekt för all form av skytte och vapenhantering.

Link to comment
Share on other sites

Gamla PEK är bra, men den är inte anpassad till de möjligheter och begränsningar som rödpunkts siktet ger. Försök skjuta på 300 meter med rödpunkts siktet, det är svårt att få en bra träff ( idioti att ta bort järnsiktet).

 

Nya uppdateringen av SkjutR AK (som kom förra året) återförde en del övningar på långt avstånd. Och nya skjutprovet har två moment, liggande och knästående på 100 meter tillsammans med El Presidente övningen.

 

Just den sistnämde är väldigt bra eftersom vändning och magasinsbyte ingår, samt kravet på stängda magasinsfickor. Man tvingas till ett väldigt verklighets nära agarenade i sin omladdning och vapenhantering.

 

Väldigt rolig och krävande prov.

Link to comment
Share on other sites

Gamla PEK är bra, men den är inte anpassad till de möjligheter och begränsningar som rödpunkts siktet ger. Försök skjuta på 300 meter med rödpunkts siktet, det är svårt att få en bra träff ( idioti att ta bort järnsiktet).

Jo, redan över 250 meter börjar man få lite problem att träffa med RPS. Ytterligare ett skäl till att öva mer precisionskytte på 200-300 meter med Ak4B.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Någon som har reglementena på PDF nu då? PM:a mig gärna.

 

Har för avsikt att gå Skjutinstruktör i sommar, men min stf KompC vill läsa det nu. Ok, jag också.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...