Jump to content

Recommended Posts

Anledning till att man för/tar in pistolen mot bröstkorgen är för att pistolen är ett "självskydds/defensivt" vapen och inte ett offensivt. Denna är tänkt att användas på nära håll och kanske även i trånga utrymmen. Således är anledningen att man tar in vapnet mot bröstkorgen är för att ingen "bad guy" skall kunna lägga beslag på det, dvs skydda det. Även NUHKK.

 

Skulle man då i det läget behöva komma till skott snabbt som kan man öppna eld medan man för vapnet framåt tillbaka korrekt skjutställning/hållning. Det är lättare att snabbt komma till skott "om man arbetar från bröstkorgen och ut, än från en "low ready" ställning (raka armar och vapnet 45 grader nedåt). Därför tar man in vapnet mot bröstkorgen.

 

När man drar vapnet för man först upp det mot bröstkorgen, och möter under resans gång dit, upp med supporthanden, mynningen mot "faran" för att sedan föra vapnet framåt (dvs från bröstkorgen och ut) och in i skjutställningen.

 

Svårt att förklara utan illustrationer men syftet med att dra in vapnet mot bröstet är inte i första hand att kunna skjuta ur den ställningen, utan snabbt att komma till skott samt skydda vapnet. För att drilla in detta i huvudet på soldater och dylikt drar man vapnet på samma sätt som man för ut det från bröstkorgen, förutom själva draget då.

 

 

Läst igenom vad jag just skrivit och meningsuppbyggnaden är inte den bästa, men å andra sidan så går man ju i gröna kläder oxå :)

Link to post
Share on other sites
 • Replies 129
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Tidigare lade man i mina ögon alldeles för lite tid på att lära sig hantera sitt vapen i självförsvar vilket man nu jobbar bort. Strid på korta håll och framför allt med väldigt ont om tid är något s

Om vi fått skjuta mycket mer än vad Hv tillhandahåller idag, så kanske skitande björnen kunnat bli riktigt användbar. Som det är nu får instruktörer och Hv/FM leva med att vi som är skolade i jaktskot

Men det är ju inte kompetenstestets fel att ett krigsförband har så löjligt lite övningstid som HV generellt har. Det är om något isåfall något som pekar på att det är ett alldeles för litet tidsuttag

När det gäller plattor, vapen och annat undrar jag vilka "vi" är. Ibland verkar det som att alla diskussioner kretsar kring hemvärnet. Jag hoppas verkligen att MSS tar fram nya koncept baserat på verkligheten. På tal om det hade ju frivilliga skytterörelsen tagit fram något helt eget koncept. Är det det som HvSS varit inblandade i?

 

Nya reglemetet skall vara framtaget med erfarenhet av bla Israel, USA och Engelska erfarenheter från "verkligheten". Detta enligt instruktörsutbildningen.

Link to post
Share on other sites
1. Antingen så fäktar man som en dåre, eller så flyr man eller så går man in i någon form av försvarsställning och den försvarsställningen ser olika ut för olika personer. Människor är inte som ett fiskstim som alla svänger vänster eller höger så fort en haj dyker upp.

 

2. Någon i FM, troligtvis med inspiration från eller utbildad av/inom Krav Maga har fått förklarat för sig att så här se kampställningen ut och lär därför ut samt skriver i ett dokument att så här ser alla människor ut (kroppställningen) när dom utsätts för ett hot. Och det tror jag blir extremt missvisande.

 

3. Men, drillar man någonting väldigt länge och mycket 1000+ gånger ett par gånger per år, då hämnar det i ryggmärgen varpå kroppen minns hur den gör när den varit i en liknande (övning) situation och intar därför den så kallade kampställningen.

 

4. Jag tror att Halvar kommer att ställa mycket på sin spets angående skyttet.

 

1. Inte en jättenyanserad förklaring av hur människan reagerar under överlevndasstress. Hur en människa reagerar under stress kan variera, precis som du skriver, men några gemensamma nämnare kan man ändå se. Bland annat blir det svårt för kroppens två halvor att göra olika saker samtidigt, kroppen vill vända upp mot hotet för att dels få en bättre överblick av det man reagaerar på samt att kroppen vill kunna verka maximalt mot hot och även hålla balansen bättre. Det blir även omöjligt att stänga ett av ögonen samt mycket svårt att fokusera på något annat än det som uppfattas som hotet. Den sista meningen gör ju att många skjuttekniker från tävlingsvärlden direkt kan avskrivas som orealistiska för strid.

 

2. Rätt många i FM har blivit ganska mer insatta i just dessa stressmekanismer de senaste åren och därför har den här utvecklingen accelererat. Det är nog inte så att någon har fått förklarat för sig hur en viss kampställning ser ut och sen köpt det med hull och hår, utan det ligger nog lite djupare arbete bakom detta. Som du säger själv så kan olika människor i olika situationer reagera på olika sätt på olika hot. Det finns alltså inte en färdig mall att använda, men om man tar hänsyn till de faktorer som är gemensamma för alla människor (och i slutändan alla däggdjur egentligen) så kan man kanske hitta en gyllene medelväg som ligger tillräckligt nära något som skulle kunna fungera för tillräckligt många människor. För att få överhuvudtaget någon effektivitet i utbildningen så gör man så att man fastställer hur kampställningen ser ut i grunden och sen utgår man från den.

 

3. Nja. Dra inte för många paralleller till eventuellt tävlingsskytte nu. För att en färdighet skall fastna och "sitta i ryggmärgen" så skall den efter att man har lärt sig byggstenarna till färdigheten i lugn och ro tränas in i samma stresspulsintervall som man skall ha tillång till den. Alltså, om du i din tävlingsgren i nån skyttedisciplin ligger på vilopuls i tävlingen, så skall du träna in färdigheten i vilopuls.

Om du räknar med att ligga uppemot 145 bpm i hormonellt inducerad stresspuls så behöver färdigheten tränas in just i det pulsintervallet för att du skall kunna räkna med att tillgång till färdigheten när man behöver den.

Det är därför det är så bra med färgmarkeringssystem, då kan man simulera stridssituationer på ett mycket bra sätt och ofta uppnå samma eller liknande förhållanden som under skarp överlevnadsstress.

 

4. Hur då? Idén med Halvar är jättebra, men bara om den används rätt.

Att bara stå och skjuta på en filmduk är väl inga större konster, det är när man börjar lägga på riktig stresspuls på den som skall övas som vi kan börja se bra resultat. Syftet med en anläggning som halvar kan inte vara att träna skjutteknik utan att träna beslutsfattande samt även att trubba av det inre motstånd vi alla har mot att skjuta på riktiga människor. Där kan vi simulera att vi skjuter på riktiga människor på ett mycket bra sätt, men endast om vi gör det med rätt puls i kroppen.

Link to post
Share on other sites

Jag tror inte att Säki tillåter ordentliga stressmoment under skjutövningar tyvärr :(

 

Har själv genomfört stressövningar med karbin och pistol och den var jävligt bra. Rörelser hela tiden med byte av skjutställningar, varvat med armhävningar och sit-ups, ålning, träffkrav, samtidigt som instruktören både skjuter vid dig, skriker åt dig och sliter i dig, detta samtidigt som du ska kunna ta emot och i viss mån analysera information. När man var klar och stressnivån på en extremt hög nivå och en tom blick så var det debriefing. Andra genomförandet skilde sig avsevärt från det första, lära sig att kontrollera stressen osv.

 

Men som du säger: HALVAR tror jag blir ett bra tillskott förutsätt att övningarna genomförs på rätt sätt och att man får upp pulsen på en hög nivå.

 

Angående civilt tävlingsskytte speciellt praktiskt/dynamiskt på pistol så finner vi världens bästa och snabbaste skyttar där så någonting gör vi ju rätt i fråga om teknik. Och jag vet personligen att många av FM´s pistolinstruktörer initialt blivit utbildade av civila, dock så måste man ta det man lär sig där och applicera det på FM i fråga om taktik osv.

 

Auf widerhören....

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

bg_band2.jpg

 

Flyttat en uppsjö inlägg som avhandlat systemet Halvar till tråden som heter just Halvar.

 

Jag vill även upplysa om att det finns en knapp "Anmäl" i detta forum. Vi Blågula är mycket tacksamma ifall ni nyttjar den knappen istället för att skriva inlägg om att det är OT och bör slås ihop med ditten&datten trådar.

 

Fk Satan

Blågul

--------------------

REGLER

Link to post
Share on other sites

SkjutR FM - Inledning

Målet för skjututbildningen är att utveckla skickliga skyttar och chefer som behärskar eldstriden.

Vi ska verka med rätt vapen i rätt situation och kunna skjuta snabbt med den precision som tiden medger och målytan eller avståndet kräver.

Ett taktiskt och tekniskt skickligt, säkert och omdömesfullt utnyttjande av vapnen är av avgörande betydelse för framgång i strid.

 

Erfarenheterna från världskrigen och efterföljande krig och konflikter fram till dags datum visar, trots stegrad användning av nya eldkraftigare vapen, att eldhandvapen och den lätta kulsprutan alltjämt behåller sitt värde. Detta gäller särskilt i områden, där civilläget, bebyggelsen, den betäckta och bergiga terrängen många gånger begränsar användningen av de tyngsta och mest eldkraftiga vapnen. Insatsen av eldhandvapen och kulsprutor kan för oss i vissa lägen fälla avgörandet.

 

Rätt bedriven skjututbildning skapar och förstärker de goda soldategenskaperna beslutsamhet, vinnartänkande, självkontroll och självförtroende hos såväl skytt som instruktör.

Soldaternas skjutförmåga har alltid utövat ett avgörande inflytande på förbandens stridsmoral. God personlig skjutförmåga och tillit till det vapen, som är satt i soldatens hand, skapar det självförtroende, som fordras för att denne i strid skall kunna uthärda hårda påfrestningar. Denna förmåga är den mest grundläggande av soldatfärdigheterna. Där detta förtroende saknas, kan missmod och till och med panik lätt uppstå.

 

Det är av betydelse för förbandens effektivitet, att varje soldat även under sin beredskapstid vidmakthåller en hög skjutskicklighet. Möjlighet att erhålla fortgående skjutträning finns genom medlemskap i civila skytteorganisationer liksom även i frivilliga försvarsorganisationer.

 

För att väcka intresse för frivillig skjututbildning hos officerare och soldater bör därför orientering lämnas om mål, arbetsformer och skjutprogram för lämpliga organisationer, som har skjututbildning på sina program.

Edited by Johan Ström
Link to post
Share on other sites
Angående civilt tävlingsskytte speciellt praktiskt/dynamiskt på pistol så finner vi världens bästa och snabbaste skyttar där så någonting gör vi ju rätt i fråga om teknik.

 

Vad är snabbast och bäst? En fast-draw skytt är nog snabbare. Ragnar Skanåker träffade nog på större avstånd och med mer precision.

En duktig dynamisk tävlingsskytt är snabb och precis, men är han det när skivorna skjuter tillbaka?

Det är inte lätt att dra direkta paralleller mellan tävlingsvärlden och verkligheten och det är inte självklart att bara för att man är bra i den ena världen så kommer man att vara bra i den andra med.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Det är av betydelse för förbandens effektivitet, att varje soldat även under sin beredskapstid vidmakthåller en hög skjutskicklighet. Möjlighet att erhålla fortgående skjutträning finns genom medlemskap i civila skytteorganisationer liksom även i frivilliga försvarsorganisationer.

 

För att väcka intresse för frivillig skjututbildning hos officerare och soldater bör därför orientering lämnas om mål, arbetsformer och skjutprogram för lämpliga organisationer, som har skjututbildning på sina program.

 

 

Rent praktiskt hur går detta till?

Nu har vi i ett flertal trådar läst att det är avsevärd skillnad på "militärt" skytte och "civilt" skytte men vad för råd ger ni till personal som vill bibehålla/utveckla sin färdighet att verka med sitt tjänstevapen genom medlemskap i olika organisationer. Vad skulle ni rekommendera, vilken form av skytte bör man börja med för att utvecklas men samtidigt inte förstöra de rutiner/muskelminne/reflexer den militära träningen byggt upp?

Genomför FM någon lobbyverksamhet gentemot skytteorganisationer gällande möjligheter för denna träning?

 

 

 

 

Mycket nyfiken i och med historian kring den frivilliga skytterörelsen och ber om ursäkt om språket verkar "tyket", ifrågasättande eller bara rörigt, har tillbringat en dag med att försöka resonera med personal på en Vårdhögskola........ Gör mig lätt galen.

Link to post
Share on other sites
Angående civilt tävlingsskytte speciellt praktiskt/dynamiskt på pistol så finner vi världens bästa och snabbaste skyttar där så någonting gör vi ju rätt i fråga om teknik.

 

Vad är snabbast och bäst? En fast-draw skytt är nog snabbare. Ragnar Skanåker träffade nog på större avstånd och med mer precision.

En duktig dynamisk tävlingsskytt är snabb och precis, men är han det när skivorna skjuter tillbaka?

Det är inte lätt att dra direkta paralleller mellan tävlingsvärlden och verkligheten och det är inte självklart att bara för att man är bra i den ena världen så kommer man att vara bra i den andra med.

 

 

Ang den dynamiska skytten när skivorna skjuter tillbaka. Hur snabb och precis är en soldat när skivorna skjuter tillbaka, speciellt när soldaten inte tidigare har erfarenhet av stridssituation/stridskontakt? Nu tänker jag bara högt men en person som fungerar psykiskt/mentalt under tävling (då det medför en viss stress) kan nog även fungera hyfsat i en stridskontakt, speciellt om vederbörande har övat i att dra och skjuta snabbt och precis på ett flertal mål (5-10,000 skott per år), mot en soldat som gått igenom SkjutR en eller två gånger.

 

Mina inlägg syftar inte emot vem som är bättre och vem som är sämre. Dock så menar jag att den största utvecklingen inom militärt skytte (på pistol) har skett inom den civila sektorn. Det är de personer som skjuter 5-10-15,000 9mm bulor om året som kommer med nya intryck och nya lärdomar. Detta appliceras sedan förstås på de erfarenheter som både militära och civila operatörer vunnit utomlands, under "skarp" tjänstgöring, under skarpa situationer.

 

Det viktigaste när det kommer till skytte, är att skapa och bygga en bra och ordentlig grund för soldater och operatörer att vila på. Alla människor har inte samma utvecklingskurva som andra, vissa behöver olika inlärningssätt och mer stöd. Jag har personligen skjutit aktivt sedan jag var 15 år (både jakt, karbin, pistol etc) och jag har tävlat i Precision, PPC, IPSC (dynamiskt), mm samtidigt som under 90% av mitt yrkesliv har jag burit vapen till yrket och en sak kan jag säga. Jag är en sjujävla skytt och grunden för min utveckling låg i precisionen och jag tror att FM skiter lite i det blå skåpet om man går bort från precisionen för mycket. För där skall grunden ligga och inte i instinktivt skytte.

 

I övrigt så slår jag personligen ett slag för att blanda in FX Ammo i nya SkjutR. FX gör ont, man vill inte bli träffad och det medför stress och viss ångest om än väldigt lite så ger det en liten försmak av stressen du kan komma att uppleva i verkligheten. Men ett tips - bär förstärkta och vaderade handskar....

 

Out!

Link to post
Share on other sites

Man kan inte automatiskt dra slutsatsen att en bra tävlingsskytt alltid kommer att skjuta bra under den skarpa stress som stridssituationer innebär.

Tävlingsstress är bra, men den har inte alltid jättemycket gemensamt med dödsskräck. Hur många tävlingsskyttar har du sett skita på sig innan stationen börjar? Hur många har fått bilateral symmetri och börjat skrika efter mamma?

 

Självklart är det bra att folk blir duktiga på att skjuta pistol och andra vapen i tävlingssammanhang, men det är inte så att dom kunskaperna utan vidare kan överföras till stridssituationer.

 

Exempelvis det här med precision. Ja, visst skall man skjuta med precision, men vad är precision? Vilka krav är rimliga att ställa på en soldat med kort utbildning som är i dödsskräck?

Kommer han eller hon att kunna fokusera på kornet? Kommer han eller hon att behöva skjuta med endast en hand?

Räcker det ibland med att träffa i kroppen, jämfört med att hålla en knytnäves träffbild? Vad är en bra träffbild? osv..

 

 

 

 

Alltså: Tävla gärna och bli duktig i den arenan, men tro inte att det automatiskt innebär att alla dina kunskaper är användbara eller ens tillgängliga i striden.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Jag tycker att Meterors inlägg i Hv-skarpskyttetråden var intressant.

 

http://forum.soldf.com/index.php?showtopic...mp;#entry746120

 

Jag har själv funderat över det faktum att stridsavstånden i Afghanistan generellt verkar vara av det längre slaget, samtidigt som vi på bred front har infört en "standard-ak" med kortare pipa än M-4 samt en "karbin" (ak 5 D) med ännu kortare pipa.

 

Några reflektioner över detta från insatta? Johan Ström?

 

Är tanken att ak = "självförsvarsvapen" vid stridskontakt på korta avstånd (<300 m) medan striden på de längre avstånden ska skötas med andra vapensystem som ak 5 B, ksp 58, grg, tksp, psg och sist men inte minst 20-40 mm akan?

 

Är det någon som vet hur mycket nytta britterna anser sig ha haft av SUSAT i Affe?

Edited by LeadHead
Link to post
Share on other sites

I en lång rad av inlägg på defensetech diskuteras stridsavstånden i Afghanistan under rubriken "Taking Back the Infantry Half-Kilometer". Problemet för våra hamburgerätande vänner är förutom skjutreglementet också USA's M4'or med 14,5' pipor (att piporna ifråga är av den lättare varianten ska inte heller hjälpa träffsäkerheten). USMC nyttjar fortfarande 'långa' M16A4 med 20' pipa och har enligt uppgifter på Kitup! inte samma problem med att slå ut folk på längre avstånd (tydligen ska USMCs tradition av att vara 'riflemen first' också väga in).

Edited by 903Lew
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

angående NUH – KV – KF delen i utbildningen är det inte risk för felinlärning då skjutningarna inte sker mot fallmål eller mål som vänds bort.

Risken är väl ganska stor att det kommer sitta i "ryggmärgen" att efter avlossade skott mot en levande individ vare sig om personen ligger eller står och fortfarande är ett hot efter påskjutningen att NUH – KV – KF görs för så har man drillat det på skjutbanan, 3 skott sen NUH – KV – KF

 

det har ju visat sig att skjutbane beteende tas med ut i skarpa situationer med ödesdigra konsekvenser som följd

Link to post
Share on other sites

Kan finnas en tanke till varför variationen inom antal skott ingående i skjutmomenten varierar kraftigt.

 

Först lär du dig gå...

Edited by Munin
Link to post
Share on other sites

men fortfarande står tavlan kvar för vi drillar in skyttet på stationära mål som inte faller.

en ide är kanske att öva drillen på fallande mål istället för tavlor. Det ger mer positiv belöning för hjärnan att se målen falla.

alltså kan man öva in NUH – KV – KF på ett mer för hjärnan realistiskt sätt då målen som är bekämpade o ligger ner.

Link to post
Share on other sites
 • BlåGul -1

Jag håller med Joppe. Om inte målen faller så blir NUH inte indrillat på rätt sätt och ganska dåligt.

Mer Canaxa åt folket!

Link to post
Share on other sites

Jag håller också med Joppe.

 

Serien Tactical Impact (lett av bland andra Larry Vickers) hade under säsong 1 ett segment som hette "Training Scars". En sak de nämnde var att soldater som övats på icke-fallande mål oftare tror att två skott i bröstet ska fälla någon. Bättre då att arbeta med mål som kräver en mängd skott för att falla helt*, något som gör att soldaten behöver processa fler data än de som kommer från avtryckarfingret.

 

 

*I programmet använde de mål som för varje träff föll bedömt 5 cm. Efter 3-5 träffar hade målet fallit bakom skydd/bil/ur sikte och var således nedkämpat.

Link to post
Share on other sites

Fallmål 2010 går oftast bra att använda även på skjutbana, beroende på vad lokala bestämmelserna säger.

Det ger ett helt annat tänk jämfört med pappisar helt klart. Programmerar man även målen lite random med antal träff som

krävs för utslaget så blir effekten ännu bättre.

Såklart är det mer bök och meck att plocka ut 2010 än ett gäng pappfigurer så jag tror att övningsledarens bekvämlighet

kan vara det som är gränssättande snarare än vad som är möjligt och mest realistiskt.

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...

En liten tanke som jag fick när vi provade den nya peken. Är det inte på det viset att det är anpassat för att "skydda" de delar av överdelen på kroppen som inte skyddas av skyddsväst. Dvs att vända upp bålen mot hotet. För där har ju skyddsvästen "bra" skydd. Jag vet att det inte bara är därför men tagit fram tekniken men ändå.

Själv tycker jag om den nya tekniken. Mycket bättre än gamla jaktskott mm. Men nu till frågan.

Vi i hemvärnet är ju inte utrustade med skyddsväst. Det gör ju i princip att man ger en ännu större yta att träffa för motståndaren. rätta mig om jag har fel.

Förresten har övriga delar av FM skyddsväst på stridande befattning?

Link to post
Share on other sites
Vi i hemvärnet...[/Quote]

 

Snarare är ytan som uppvisas enligt det nya reglementet faktiskt mindre än tidigare. Jaktskottsförfarandet m m är/var faktiskt en större målbild på grund av den rakare kroppshållningen och bredden i axelhöjd om vi pratar frontalt. Större målyta i höjd och delvis i bredd med andra ord.

Inte skiljer det mycket men det skiljer till det nya reglementets fördel, balansen är dessutom bättre och därmed även precisionen tillika snabbheten i slutändan.

 

Förutom vissa ställningar i sportskytte och westernfilmer m ä kan jag inte erinra mig någon skytteställning med automatkarbin som innebär att enbart visa sida som målbild, även med det gamla reglementet var bålen delvis eller helt riktad mot fi/måltavla.

 

Sedan är det min erfarenhet att jag numera med hjälp av att bålen är centrerad mot målet även kommer till skott snabbare och i bättre balans då jag instinktivt "vet" var målet är, dvs rakt framför mig. Detta gäller oavsett om jag brukar automatkarbin eller pistol.

 

Allt nytt är inte dåligt.

 

 

YMMV

Link to post
Share on other sites

Det bästa skyddet mot att dö av skottskador är alltid att skjuta ihjäl liraren som vill dig, dina kamrater och din nation illa.

Det "nya" sättet att skjuta ger snabbare och bättre riktade skott, rekylupptagningen är dramatiskt bättre och om du fattar ett ordentligt grepp långt fram på handskyddet vinner du mycket tid när du målväxlar. Kombinera detta med ett rödpunktsikte långt fram och två öppna ögon och du får högre chans att döda din motståndare (på detta sätt slipper du att bli skjuten och dö). Tekniken grundar sig på noll och intet sätt i nyttjandet av skyddsvästar, att "visa mer platta" är snarare än bonus om man råkar vara utrustad med en sådan. Tekniken grundar sig främst i kroppens naturliga reaktion vid rädsla och reaktion på ljud och chock, att kura ihop sig och anta något som liknar en boxnings-ställning. Att försöka kämpa emot denna naturliga ställning och reaktion är kontraproduktivt, speciellt som den ger soldaten en ypperlig plattform att nyttja för att skjuta folk.

Edited by 903Lew
Link to post
Share on other sites

Det jag fick höra under min senaste närkampsutbildning är att man har kroppen i en rät vinkel mot anfallaren för att minimera risken att kulor ska rikoschettera mellan plattorna i kroppskyddet (krsk 94). Vet inte hur mycket sanning som ligger i det, men han är en av de som är med och utvecklar FM Närkamp, och det ska ju vara kopplat till vapenhanteringen vad jag förstår.

Link to post
Share on other sites

Eftersom skjutR kommit upp i en ny tråd så puffar jag upp denna tråd.

 

Det finns ett antal länkar ute på skjutreglementet. men majoriteten är av äldre versioner, MSS har under åren utvecklat skjutreglementet succesivt och fört in feedback och mindre förbättringar, grunderna är dock detsamma, så man har behållt den röda tråden.

 

Den senaste tillägget som jag känner till är kompentens skjutningen tillsammans med provet som alla HV soldater ska genomföra vart annat år. Har skjutit det nu ett par gånger själv och anser att det är väldigt bra.

Link to post
Share on other sites

Kompetensprovet är bra som just ett prov men det finns en inbyggd risk att man genom det tränar in ett felaktigt beteende. Att alltid öva in dubbelskott/målväxling och dessutom VETA när ammen tar slut i magasinet till en bössa utan sistaskottsspärr/pingpong-paddel är ok som prov och tävling men inget annat. Övningen jag tänker på är den från 20m med ryggen mot tre helfigurer, övningen som lätt modifierad kommer från tävlingsvärlden kallas "el presidente" och är som många andra övningar från 70-talet skapad av Jeff Cooper.

 

Några punkter:

 1. Du kan aldrig vara säker på att lede fi ger upp och dör efter två skott.

 2. Gäller fortfarande trestegsprincipen? Vart är sidoförflyttningen i detta förfarande?
 3. Man behöver inte examineras som man slåss men att träna som man slåss är en bevisad framgångsfaktor. Detta (och punkt 2) är i mångt och mycket ett HV-problem men med tanke på hur lite tid vi får på skjutbanorna finns det en stor risk att "examinering" och "träning för examinering" tar väldigt mycket tid och energi från realistiskt skytte.

 

 

El Prez är jävligt rolig, speciellt när man har duktigt med ammo och får jobba sig ner till den kortaste tiden man klarar av. Men allt som är roligt är inte bra och det som är bra är inte alltid roligt.

Link to post
Share on other sites
Vi i hemvärnet...[/Quote]

 

Snarare är ytan som uppvisas enligt det nya reglementet faktiskt mindre än tidigare. Jaktskottsförfarandet m m är/var faktiskt en större målbild på grund av den rakare kroppshållningen och bredden i axelhöjd om vi pratar frontalt. Större målyta i höjd och delvis i bredd med andra ord.

Inte skiljer det mycket men det skiljer till det nya reglementets fördel, balansen är dessutom bättre och därmed även precisionen tillika snabbheten i slutändan.

 

Förutom vissa ställningar i sportskytte och westernfilmer m ä kan jag inte erinra mig någon skytteställning med automatkarbin som innebär att enbart visa sida som målbild, även med det gamla reglementet var bålen delvis eller helt riktad mot fi/måltavla.

 

Sedan är det min erfarenhet att jag numera med hjälp av att bålen är centrerad mot målet även kommer till skott snabbare och i bättre balans då jag instinktivt "vet" var målet är, dvs rakt framför mig. Detta gäller oavsett om jag brukar automatkarbin eller pistol.

 

Allt nytt är inte dåligt.

 

 

YMMV

 

Missuppfatta mig inte nu jag tycker själv detta sätt är mycket bättre än det "gamla" sättet. Men funderar lite över det och frågar därför andra som är mer insatta i ämnet än jag. Men som påpekat så är det ju helt riktigt att man faktiskt visar en mindre del av kroppen. Intressant hmmm.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Pederb&
   Årets julklapp - Ak 4 C till alla hemvärnssoldater! Försvarsmakten köper in ytterligare exemplar av den justerbara kolven, benämnd Ak 4 C, och målet är att alla hemvärnssoldater ska vara ombeväpnade i slutet av 2022.
    

  • By henke
   Ny automatkarbin för skarpskyttar, Ak 4D. Det är en ekonomiskt effektiv lösning där man snabbt kan nyttja uppgradera befintliga Ak 4B med det gamla Ak 4 OR riktmedlet Hensoldt 4x24, ny justerbar kolv, nytt handskydd från Spuhr.  Ett benstöd kommer också att anskaffas, dock ej det på bilden. 
   Det nya handskyddet har Spuhr interface och andra saker kan fästas på det, såsom laserpekare, osv. 
   400 Ak 4D kommer att tillföras de reguljära förbanden.  
   Hemvärnet kommer tillföras 5000 av den enklare Ak 4C som enbart har den nya kolven, som kraftigt förbättrar förmågan att kunna skjuta automateld med Ak 4 samt bättre anpassas till skytten.
   ---
   New assault rifle for sharpshooters. This is the new Swedish version of Heckler&Koch Gewehr 3, called Automatkarbin 4D (Ak 4D).
   It's a budget solution to get a more qualified weapon for sharpshooters in caliber 7.62x51 mm NATO.
   It's a standard modernized Ak 4B with picatinny rail that has been fitted with a new handguard and adjustable buttstock from Spuhr. The optics is the old sharpshooter's Hensoldt 4x24 sight that was used on Ak 4A as Ak 4OR. A bipod is also fitted. The handguard can be fitted with all sorts of accessories such as laser designators, etc. 
   A total of 400 Ak 4D will be made available for regular troops. Automatkarbin 4C is an Ak 4B fitted only with the new Spuhr buttstock. A total of 5000 Ak 4C will be made available for the Swedish Home Guard (Hemvärnet). The videos I've seen when Spuhr is shooting full auto seems very promising.
   The old original buttstock made it very hard to get any accuracy in full auto. 
  • By P-skott>Strv 122
   Igår släppte Luftvärnsregementet en ny podcast där de intervjuade en vapenofficerare som diskuterade om dagens utrustning för den individuella soldaten och hur framtiden ser ut. 
    
   Mycket intressant!
    
   Podden: 
    
  • By Pederb&
   Hej,
    
   Finns det större magasin till AK4 att köpa?
    
   Undrar bara?
  • By Jantar73
   Hej!
   Jag letar med ljus och lykta efter Arméflygreglemente pansarvärnshelikopterkompani från 1993, M-nummer M7741-132011.
   Om någon har ett uppslag på vart jag kan få tag på ett digitalt eller fysiskt ex, så vore jag ytterst tacksam.
   /Patrick
×
×
 • Create New...