Jump to content

"Låt HV ta över beredskapspolisens uppgifter"


Recommended Posts

Polisförbundet vill lägga ner Beredskapspolisen och överföra deras uppgifter till hemvärnet:

 

Lägg ner den snabbutbildade beredskapspolisen och flytta över deras arbetsuppgifter till hemvärnet. Vi ska inte ha beväpnade beredskapspoliser i uniform med bara fem veckors utbildning på våra gator. Det ger en illusion av trygghet, men inget verkligt skydd mot brottslighet. Därmed skadas trovärdigheten för hela poliskåren. Däremot kan ingen missuppfatta hemvärnets uppdrag. Personalen där har längre utbildning, större organisation, god lokalkännedom och bra erfarenhet för de uppgifter som väntar.

 

Motiveringen är sammanfattningsvis följande

 

Enligt Rikspolisstyrelsen ska beredskapspolisen utföra transportuppdrag, räddningstjänstuppdrag och bevakningsuppdrag. Allt detta ingår redan i dag i hemvärnets uppdrag. Genom att låta hemvärnet ta över beredskapspolisens uppgifter skapas en tydlighet samtidigt som samhällets resurser används optimalt.

 

Hemvärnet har inte polisiära befogenheter. Deras uniformer skiljer sig dessutom klart från polisuniformen. Därmed tydliggörs gränsdragningarna mellan vilka grupper i samhället som gör vad.

 

Hemvärnet har en betydligt längre utbildning, tre månader jämfört med beredskapspolisens fem veckor. Dessutom övar hemvärnet varje år.

 

Hemvärnet har en befintlig organisation på minst 22 000 personer. Beredskapspolisen har en organisation på cirka 1 500 personer.

 

Hemvärnet kan genom sin lokalkännedom och geografiska spridning snabbt och effektivt bistå polisen.

 

Hemvärnet har erfarenhet av att söka efter försvunna personer, bevaka dricksvattenmagasin, energianläggningar och farleder. Beredskapspoliserna har sällan använts och har därför en ringa erfarenhet.

 

Personligen tycker jag det mestadels låter som ett försök att inför EU-ordförandeskapet avhända sig ansvar och kostnader för ev. kommande göteborgsrepriser till Försvarsmakten. Om beredskapspolisen har dålig utbildning och har ringa erfarenhet, så beror det väl mest på att den inte har fått tillräcklig utbildning och att den inte har fått tillräcklig praktik, vare sig i övning eller i skarp tjänst?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 121
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hmm... Jag har nog lite blandade tankar om detta. I princip så är de ganska korrekt. För att få detta att fungera rent praktiskt i HV så bör de göras mer övningar och att höja kravet på närvaron lite mer. De finns givetvis betydligt mer man måste jobba på men de vart de som slog mig först.

Link to comment
Share on other sites

Hemvärnet har en betydligt längre utbildning, tre månader jämfört med beredskapspolisens fem veckor. Dessutom övar hemvärnet varje år.

 

Vad är det för argument, egentligen? Ja, HV har längre utbildning än BP, men med den logiken borde vi ta in läkare för att stödja polisen med bevakning, för de har längst utbildning av alla. Det är ju hur mycket utbildning man har som är relevant mot uppgiften som räknas. Där har vi fem veckor polistjänst mot tre månader exercis, pansar färdiga, städa, skjuta ak5 och annan utbildning som inte är nödvändig när man ska stödja polisen, plus en begränsad del skyddsvaktstjänst och liknande som är relevant. Jag är för dåligt informerad för att ta ta ställning till förslaget som helhet, men med sådana tankevurpor i argumentationen tycker jag inte att det bådar gott.

Link to comment
Share on other sites

Jag är lite delad i detta ämne.

Men vist tycker jag att större befogenhet skulle ges till HV vid vissa situationer men då behövs en mer politsiär utbildning ochså.

Beredskapspolisen är bra men dom har dålig eller snara för lite utbildning.

Jag tycker att beredskaps polisen skulle utnytjas mer till te.x fotbolls derbyn, avanemang och dyligt då man kan dra ner på ordinarie polis.

Men i samma sak (fotboll o arangemang ) tror jag HV skulle funka lika bra, fast med politsiär utb.

Link to comment
Share on other sites

Först och främst måste det klargöras ramfaktorer över när tex BP är tänkt att nyttjas och till vad de då ska nyttjas till. Det tycker jag är en viktig frågeställning att besvara på hög nivå. Därefter kan de utbildas mot att lösa den eller de uppgifterna.

 

Om nu Hv ska överta denna roll ser jag framför mig att ett antal som är fd MP inom hv utbildas till det BP är utbildad till. Samt de nuvarande BP omförodnas/omutbildas till MP. Och de inom Hv som ska nyutbildas till MP ställs det höga krav på. Fyskrav för antagning till SOU med inriktning mot MP samt betygskravet X77 eller J55 och ett civilt arbete eller liknande som tex ordningsvakt, väktare etc. Men de är sista urvalsgruppen.

 

Och med en målsättning att skapa 1-2 grupper/hv bataljon med MP-utbildad personal. det finns 61st hv-bataljoner och 8*61 = 488 och 16*61 = 976st. Dvs siffermässigt färre än SBP/BP. Men med en tydligt definierad roll över var, när och hur de ska nyttjas.

Link to comment
Share on other sites

Jag är lite delad i detta ämne.

Men vist tycker jag att större befogenhet skulle ges till HV vid vissa situationer men då behövs en mer politsiär utbildning ochså.

Beredskapspolisen är bra men dom har dålig eller snara för lite utbildning.

Jag tycker att beredskaps polisen skulle utnytjas mer till te.x fotbolls derbyn, avanemang och dyligt då man kan dra ner på ordinarie polis.

Men i samma sak (fotboll o arangemang ) tror jag HV skulle funka lika bra, fast med politsiär utb.

beredskaps polisen skall inte användas för att bevaka vid sport evenemang kan inte vanliga polisen lösa det får dom plocka i civila vaktbolag eller flytta derbyn osv kan inte staten stå för kostnaderna så får ju klubbarna betala

beredskaps polisen kan användas när det tex är stora internationella politiska evenemang för att fylla ut polisleden (statliga evenemang)

Link to comment
Share on other sites

Jag är lite delad i detta ämne.

Men vist tycker jag att större befogenhet skulle ges till HV vid vissa situationer men då behövs en mer politsiär utbildning ochså.

Beredskapspolisen är bra men dom har dålig eller snara för lite utbildning.

Jag tycker att beredskaps polisen skulle utnytjas mer till te.x fotbolls derbyn, avanemang och dyligt då man kan dra ner på ordinarie polis.

Men i samma sak (fotboll o arangemang ) tror jag HV skulle funka lika bra, fast med politsiär utb.

beredskaps polisen skall inte användas för att bevaka vid sport evenemang kan inte vanliga polisen lösa det får dom plocka i civila vaktbolag eller flytta derbyn osv kan inte staten stå för kostnaderna så får ju klubbarna betala

beredskaps polisen kan användas när det tex är stora internationella politiska evenemang för att fylla ut polisleden (statliga evenemang)

 

 

kanske skall plocka ner mig själv.

Derbyn är nog att ta i men kanske ett nytt EM.

Ett nytt Göteborgs kravall.

Det är självklart att HV skall vara rätt utbildad för att ta BP jobb och ja håller med om att BP skulle kunna gå in i Hv istället.

Link to comment
Share on other sites

håller fullständigt med Fk_Satan.

hellre fixa HV-MP av SBP och med höga krav, så vi inte får vad ikfn-grupperna blev på 90-talet, fyllda med giriga äldre chefer, som inte ville dela med sig av högre löner, till de med rätt utb för tjänsten.

 

fast jag är osäker på att SBP är så fruktansvärt dåliga som polisfacket antyder.

de flesta beredskaps-poliser är ju oftast inte bara med i SBP utan tjänstgör i HV eller jobbar som skyddsvakter i det civila.

däremot är det ju inte polisen som stoppat användandet av dem, utan regeringen.

 

sedan har vi i sverige vart förskonade mot större nationella kriser, som terrordåd och naturkatastrofer.

ett par bomber i tunnelbanan i stockholm och en värre jordbävning i skåne, hade förmodligen kallat ut resurser som medelsvensson, aldrig hört talas om.

 

dessutom sätta in uniformerad och beväpnad militär mot demonstranter vid eu-möten?

utan att bli för politisk, finns det någon svensk mellan 12 och 70 som inte kommer vråla "ådalen 31" bara man börjar viska om detta?(utom vi då)

 

självklart vore det bra att BP fick vara med under fotbolls-derbyn och andra event med stora skaror folk, men frågan är väl om det är fler poliser vi behöver vid dessa tillfällen?

hemvärnet skall absolut inte vara där iaf, det är totalt ig med militärpersonal och de signaler en M90 sänder ut.

 

vi har under över 50 år bankat in att "militären är ond" i skallen på våra barn, det går inte över så lätt.

och folket i gemen vet inte att militär numera får brukas mot svensk befolkning.

lex ådalen är djupt rotad.

 

EDIT:

rätta mig om jag har fel, men beredskapspoliser är väl inget nytt påfund?

de fick bara tillnamnet "SÄRSKILDA" pga någon lagändring där polisen togs ur civilförsvaret ihop med skyddslagens grundande eller motsv?

dock fick de annan och tyngre beväpning och större lagligt stöd vid detta tillfälle?

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Blanda inte äpplen och päron i samma saft, det smakar konstigt.

 

Jag har full förståelse för polisförbundets vilja att få fram fler riktiga poliser istället för att använda sig av SBP. Inget fel med det då de företräder de riktiga poliserna och vill gärna se en statushöjning där istället för att leden fylls ut med hobbypoliser som har bristfällig utbildning och aldrig satts in i hetluften på riktigt.

 

Att blanda in HV i detta är om möjligt ännu mer hål i huvudet än att ge SBP bättre utbildning och större möjlighet att sättas in då min tro är att HV ska hålla sig till ofred och ren katastrofhjälp där inget tvång mot civilbefolkningen kan komma ifråga. Helt klart är dock att man antingen bör höja statusen på SBP eller lägga ner konceptet helt och hållet.

Link to comment
Share on other sites

Jag har inte större koll på vad beredskapspolisen är för något, men jag ifrågasätter starkt att vårt lilla försvar ska få ytterligare fler bollar att hålla i luften. Snart ska väl hemvärnet få börja vikariera på lågstadieskolor när ordinarie lärare är sjuka, eller så tillsätter man yrkesofficerer att rädda Saab. Kanske ska värnpliktiga få fixa krisen på äldreboenden genom att göra excersisövningar varje vecka?

 

Om beredskapspolisen har brist på kompetens får man ju öka kompetensen, inte skylla ifrån sig ansvaret. Kanske storstadspolisen ska nöja sig med en vanlig Saab istället för stora Amerikanska SUV'ar. Eller så kan man ta och minska ner på pappersarbetet så att i alla fall hälften av alla poliser ska finnas ute på gatorna. Det är inte bara försvaret som behöver utöka sin förmåga.

Link to comment
Share on other sites

Jag har inte större koll på vad beredskapspolisen är för något, men jag ifrågasätter starkt att vårt lilla försvar ska få ytterligare fler bollar att hålla i luften. Snart ska väl hemvärnet få börja vikariera på lågstadieskolor när ordinarie lärare är sjuka, eller så tillsätter man yrkesofficerer att rädda Saab. Kanske ska värnpliktiga få fixa krisen på äldreboenden genom att göra excersisövningar varje vecka?

 

Om beredskapspolisen har brist på kompetens får man ju öka kompetensen, inte skylla ifrån sig ansvaret. Kanske storstadspolisen ska nöja sig med en vanlig Saab istället för stora Amerikanska SUV'ar. Eller så kan man ta och minska ner på pappersarbetet så att i alla fall hälften av alla poliser ska finnas ute på gatorna. Det är inte bara försvaret som behöver utöka sin förmåga.

Nu var det ju inte polismyndigheten utan polisförbundet som uttalat sig. Så att säga att man skyller ifrån sig ansvaret var ju lite långsökt. Som alla andra fackförbund så ser de inte gärna att andra än deras medlemmar kommer och kliver in i verksamheten. Jämför gärna frågan med andra fackförbunds inställning till konsulter som "tar medlemmarnas arbeten" och hejåhå.

Men precis som i hemvärnet så vill jag se en rejäl uppsnäppning av SBP innan jag ser en skarp insats.

Edited by Born
Link to comment
Share on other sites

nu får de poliser som läser detta ta mina spekulationer med en nypa salt, men finns det inte en klick av "gammalt garde" i den kåren också?

firman innehåller ju folk som gnäller över kontraktsanställda och specialister, men själva knappt rört sig från mässen sedan berlinmuren föll.

jag vet äldre poliser som tex avskyr väktare, för "de är bara låssas-poliser som stjäl våra jobb"

det må så vara att det finns väktare som missat både mönstring och PHS ett flertal gånger, men de är försvinnande få.

 

däremot finns det få poliser som vill utföra väktarnas uppdrag, och det samma gäller SBP.

de uppdrag som är tänkta för SBP är ju oftast jobb som avlastar "riktig" polis.

men de ligger i en grå-zon.

 

i dag gör ju ordningsvakter en del jobb där det egentligen skulle krävas polis, för att avlasta polisen.

OV har knappast längre utb än SBP.

såg att DN vrålar ut: "de får bära vapen efter fem veckor"

min pluton hade skarpladdade vapen och beredskap efter fyra dar i "lumpen" då ovan nämda mur föll.

vi var knappast väl rustade för den uppgiften.

 

betänk också att denna diskussionen inte är helt ny heller.

runt 95 var den uppe, då det stod mellan bildande av beredskapsplutoner i HV(senare insats) eller om det skulle vara SBP istället.

nu blev det en kompromiss.

 

men det finns uppgifter för SBT, likväl som det finns för insats.

tyvärr behöver vi nog ha polisuniformer ett bra tag till.

svensk allmänhet har svårt att lyda militära uniformer, då de enda det vet är att högvakten får bruka våld, om någon går innanför linjen.

en polisuniform lyder 90% av befolkningen automatiskt. ("den som inte saktar in när han ser en polisbil, står still")

men när samhället har präntat in detta, är det väl inte så svårt att förstå det?

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det är av godo att särskilja militär och polisiär verksamhet. Det är min utgångspunkt.

Alldeles för mycket av FM:s (och däribland HV) verksamhet är av icke-militär karaktär, något som inte är bra. Den militära distinktionen suddas ut.

 

Givetvis så ska statens resurser användas på ett bra och effektivt sätt. Därför så bör FM fortsätta med stödet till det civila och till Polisen. Hur många organisationer behövs egentligen för det stödet? Vi har idag ett stort antal organisationer som faktiskt sysslar med samma sak om än något nischat.

I och med den nya tillämpningen av lagrummet för FM att stödja Polisen så behövs inte SBP utan den funktionen kan lösas genom organisationen Hemvärnet. Det kommer att behövas viss tilläggsutbildning men det är bara nyttigt.

 

Att folk inte lyder en militär i uniform var det dummaste jag har hört. Du ska nog utvärdera dig själv Bushman. Jag har sett många ageranden som bevisar motsatsen. Mitt samhälle (Sverige) tycks inte vara det samma som ditt. Folk vet inte om vilka befogenheter militär personal har och lyder därför utan att ifrågasätta.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

men det finns uppgifter för SBT, likväl som det finns för insats.

tyvärr behöver vi nog ha polisuniformer ett bra tag till.

svensk allmänhet har svårt att lyda militära uniformer, då de enda det vet är att högvakten får bruka våld, om någon går innanför linjen.

en polisuniform lyder 90% av befolkningen automatiskt. ("den som inte saktar in när han ser en polisbil, står still")

men när samhället har präntat in detta, är det väl inte så svårt att förstå det?

 

Jag tror att du är ute på djupt vatten med en sådan kommentar. Militären besitter nog en stor respekt bland befolkningen. Och även om befolkningen har svårt att ta militären på allvar nu så skulle det nog ändras illa kvikt när de börjar hetta till. De som säger att det militära är en jävla lekstuga och som inte har någon respekt för en M90 uniform kommer säkerligen att ändra uppfattning när skiten träffar fläkten. HV bistår FM, och SBP bistår Polisen.

 

För övrigt så håller jag med Krook. Polisiär verksamhet och militär verksamhet ska man skilja på. SBP behövs, det tror jag abslut. Men, jag känner att det kanske behövs mer utbildning. Kanske något liknande en reservofficer skulle vara passande? En längre utbildning, och efter det någon månads arbete vid en polismyndighet varje eller varannat år?

 

 

 

/Nyllet

Edited by Nyllet
Link to comment
Share on other sites

Låt delar i hemvärnet ha grupper som kanske gör 70h (10h extra ren polis utbildning) och där "squad leader" (vad det nu heter, jag är inte militär...) får en extra ren polisiär utbildning på några veckor... Så har du säkert ett hemvärn med kompetens som överstiger beredskapspolisens i både bredd och djup. Sen så blir det säkert billigare också. Varför ska vi ha två organisationer, beredskaps polisen och hemvärnet, som har så lika uppgifter och kompetens?. Det är bara slöseri med pengar på grund ut av att "poliser" ska ha blå uniformer, inte gröna.

Link to comment
Share on other sites

Hur många av dessa 1500 SBP är även extra Hv-soldat?. Samt till vad exakt ska SBP nyttjas till. är det att stå och dirigera trafik eller IMF? Sedan måste utbildningen anpassas mot uppgiften och uppgiften måste tydligt klargöras för de som ska ingå i enheterna.

 

Är det nu att ta hand om trafik... då kan trafiksoldater och MP vara en lösning för hemvärent....

Link to comment
Share on other sites

Jag vill gärna har ett klargörande på följande: Från början var det så att om man kontraktskrev sig som Särskild Beredskapspolis, så fick man inte längre stå kvar i Hv. Är den regeln borta idag?

 

 

Vad beträffar det där "efter bara fem veckors utbildning så får de bära vapen"... Initialt försökte SBP rekrytera bland folk som gjort lumpen som MP och inom jägeriet... Fick man dra ner på den "ambitionen" på grund av bristande tillströmning? Vilka är SBP idag? De måste väl i rimlighetens namn har gjort lumpen i alla fall, så några femveckors "ladda å patron ur" är det väl knappast fråga om?

 

Jag var själv ganska pigg på att söka SBP en gång i tiden, men jag tyckte att man övade alldeles för lite för att jag skulle känna någon större tilltro till "systemet".

 

 

OnT: Jag tycker förslaget låter bra! Slå ihop SBP med HV och bygg någonsorts MP-kloss som kan stödja polisen vid speciella händelser. Med "speciella" menar jag dock inte att sättas in vid kravaller eller för att damma på AFA eller fotbollshuliganer. Men för att frigöra "riktiga" poliser genom att överta viss bevakning, leda trafik och sköta logistiskt och sambandsunderstöd är väl ganska okontroversiellt?

 

För övrigt: Är det inte dags att det här landet lämnar VÅDASKOTTEN i Ådalen bakom sig nu? Det var en olycklig skithändelse som fått alldeles för stora konsekvenser i fråga om samhällsskyddet, enligt mitt personliga förmenande.

Link to comment
Share on other sites

@Krook:

 

OT och förtydligande:

om skiten har träffat fläkten, och det står folk i M90 ute i gatubilden med AK4B, så lyder folk militären.

om du däremot ställer ut HV som skyddsvakter runt tex kungens älgjakt, med endast en armbindel som förklarar "skyddsgraden" har allmänheten däremot svårare att lyda.

 

du har ju fullständigt rätt i att det måste skiljas på polisiärt och militärt, samt att SBP behövs.

det jag menar med "svårt att lyda militären" är ju som jag skrev, vi har präntat in att svensk militär ej får sättas in mot svensk befolkning, sedan 1931.

står du med ett vapen så lyder folk, står du däremot bara i uniformen, blir du däremot ifrågasatt.

 

en polisuniform signalerar ju en annan sak, här är vi lärda att de är de enda som har "rätt att bruka våld" mot befolkningen.

 

titta på när MP eller trafiksoldater jobbar ute i gatubilden.

de använder numera reflex-väst, precis som polis, ov och alla andra "makt-utövare"

den anpassningen är ju inte enbart gjord för att de skall synas väl i trafiken.

det ser enhetligt ut helt enkelt.

 

det beror ju på helt var och när du ställer ut en "militär", hur allmänheten reagerar.

har vart med om bilister som totalt har skitit i stopptecken, från folk i m90, för att sedan stoppas av polis, och hävda "men militären får ju inte stoppa bilar, det är polisen sak".

en liknade sak skulle förmodligen ej ske i centrala boden eller runt revinge, men på platser där militär ej syns ofta, händer det.

 

men det är ju också en fråga om uppträdande.

det är en sak att ställa ut en fullt utrustad och utbildad MP vid ett objekt, det är en annan att ställa ut en kok-lotta från knäckebröhults HV, att mota bort nyfikna runt en haveriplats ect.

 

där ser man skillnaden på långt avstånd, detta har tyvärr hänt, och kommer att hända igen.

här håller jag med alla belackare av Hv's dåliga kvalitet, vi har långt kvar innan alla blir "rätt man på rätt plats"

det är baksidan av att vi är lätt gripbara.

 

hur nära behöver "svennebanan" gå för att se skillnad mellan en polisman och en ur SBP?

bara för att vi här på forumet ser det på beväpning, så gör inte merparten av allmänheten det.

däremot behöver man aldrig ifrågasätta att någon ur SBP inte har utbildning för att vara på den platsen, han blir ställd att bevaka motsv.

 

det är ingen större skillnad på ditt och mitt sverige Krook.

slut OT

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Håller också med FK_Satan, att man skulle utbilda hv MP inom varje bataljon som ska kunna lösa dessa uppgifter, men jag tycker att man inte ska redan behöva ha ett yrke inom polisen eller som ordningsvakt.

Link to comment
Share on other sites

Att utbilda hvsold till MP kostar förmodligen minst många många helger även om de i grunden är ordningsvakter eller annat. Det mest realistiska borde vara att använda de MP som finns och bygga antalet grupper efter detta. Det blir naturligtvis inte många grupper men att nyutbilda hvmän under deras "fritid" ser jag som orealistiskt.

Alternativet är att anställa HVmän under kanske 8-10 veckor och utbilda dem. Men vem ska utbilda? Polisen och FM i samverkan (och då menar jag inte utbildningsgrupperna á IB77).

Link to comment
Share on other sites

om skiten har träffat fläkten, och det står folk i M90 ute i gatubilden med AK4B, så lyder folk militären.

om du däremot ställer ut HV som skyddsvakter runt tex kungens älgjakt, med endast en armbindel som förklarar "skyddsgraden" har allmänheten däremot svårare att lyda.

 

du har ju fullständigt rätt i att det måste skiljas på polisiärt och militärt, samt att SBP behövs.

det jag menar med "svårt att lyda militären" är ju som jag skrev, vi har präntat in att svensk militär ej får sättas in mot svensk befolkning, sedan 1931.

står du med ett vapen så lyder folk, står du däremot bara i uniformen, blir du däremot ifrågasatt.

Är det inte ett allmänt problem oavsett vilken uniform eller beväpning man har? Jag tycker trenden pekar mot en allmän respektlöshet mot myndighetsutövare oavsett katagori. Göteborgskravallerna, Rosengård etc.......bevisligen har ett vapen ingen avskräckande verkan oavsett

vem som bär det.

 

Hemvärnet kan bevakning och det nämnde polisförbundet......varför skulle inte det fungera?

Link to comment
Share on other sites

Polisfacket har alltid varit emot att andra gör polisers jobb. Jag har läst många artiklar där de har varit emot hur man använder väktare och ordningsvakter i samhället idag. Nu hoppar de på SBP. Trist. Det är dags för dem att inse att det inte krävs mer än ett par veckors utbildning för att göra mycket av polisens arbete gällande ordningshållning på gatan idag.

 

Jag har lämnat branchen helt men jag har jobbat som väktare i 15 år varav jag även jobbat som ordningsvakt både i krogsvängen och i centrumanläggningar under 10 av dessa år. Bredvid detta så kommer även skyddsvaktsjuridiken in från hemvärnet.

Det är inte mycket juridik att hålla reda på när man jobbar med ordningshållning eller bevakning av objekt. Det krävs inga tre år för att lära sig det.

Låt de privata bevakningsföretagen göra mer polisiärt jobb gällande ordningshållning så kan de riktiga poliserna jobba med riktiga brott.

 

En polis pluggar inte i 2,5 år för att enbart kunna ta hand om fyllon på stan. Deras utbildning är bred för att kunna jobba med hela skalan från någon som kränker en annan med ord till mord.

Lite som snacket man hör inom FM ibland. En HV fänrik är inget att ha mot en riktig Fänrik. Det gäller att se varför utbildningen är lång eller förkortad och se vad den är riktad emot.

En kort utbildning för ett syfte ska inte ses ner på som det idag görs av många inklusive polisfacket.

 

I grunden så önskar jag att det fanns mer poliser så att man inte behövde använda sig av privata bolag men så ser inte ekonomin ut idag och då gäller det att hitta lösningar.

 

Jag ser inte att detta någonsin kan bli hemvärnets roll annat än när det gäller bevakning av objekt, civila som militära. Här räcker våran utbildning väl. Det är inte i utbildningen som det brister i. Det är i att hitta lämpliga människor som kan göra ett bra jobb med den utbildningen dom får-

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med de flesta här, särskilt;

 

Jag tycker att det är av godo att särskilja militär och polisiär verksamhet. Det är min utgångspunkt.

Alldeles för mycket av FM:s (och däribland HV) verksamhet är av icke-militär karaktär, något som inte är bra. Den militära distinktionen suddas ut.

 

Givetvis så ska statens resurser användas på ett bra och effektivt sätt. Därför så bör FM fortsätta med stödet till det civila och till Polisen. Hur många organisationer behövs egentligen för det stödet? Vi har idag ett stort antal organisationer som faktiskt sysslar med samma sak om än något nischat.

I och med den nya tillämpningen av lagrummet för FM att stödja Polisen så behövs inte SBP utan den funktionen kan lösas genom organisationen Hemvärnet. Det kommer att behövas viss tilläggsutbildning men det är bara nyttigt.

Självklart skall det militära och det polisiära särskiljas, annars skulle man kunna skrota det ena??

 

Hur många av dessa 1500 SBP är även extra Hv-soldat?. Samt till vad exakt ska SBP nyttjas till. är det att stå och dirigera trafik eller IMF? Sedan måste utbildningen anpassas mot uppgiften och uppgiften måste tydligt klargöras för de som ska ingå i enheterna.

 

Är det nu att ta hand om trafik... då kan trafiksoldater och MP vara en lösning för hemvärent....

Precis!!! Och varför är dessa med i både HV och SBP??? För att hjälpa till när det behövs!!! Dom vill göra en insats, precis som de flesta inom HV och de som jobbar som poliser.

 

OnT: Jag tycker förslaget låter bra! Slå ihop SBP med HV och bygg någonsorts MP-kloss som kan stödja polisen vid speciella händelser. Med "speciella" menar jag dock inte att sättas in vid kravaller eller för att damma på AFA eller fotbollshuliganer. Men för att frigöra "riktiga" poliser genom att överta viss bevakning, leda trafik och sköta logistiskt och sambandsunderstöd är väl ganska okontroversiellt?

 

För övrigt: Är det inte dags att det här landet lämnar VÅDASKOTTEN i Ådalen bakom sig nu? Det var en olycklig skithändelse som fått alldeles för stora konsekvenser i fråga om samhällsskyddet, enligt mitt personliga förmenande.

Mycket har skett med försvaret sedan vådaskotten i Ådalen. Det är nu mycket högre och bättre utbildning, säkerhet och kompetens på soldaterna idag än vad det var då. Visst kan man ha detta i åtanke, men vad är viktigast? och skall en sådan sak stå ivägen eller ska vi försöka dra lärdom av detta och nu gå vidare??

 

Polisfacket har alltid varit emot att andra gör polisers jobb. Jag har läst många artiklar där de har varit emot hur man använder väktare och ordningsvakter i samhället idag. Nu hoppar de på SBP. Trist. Det är dags för dem att inse att det inte krävs mer än ett par veckors utbildning för att göra mycket av polisens arbete gällande ordningshållning på gatan idag.

 

Jag har lämnat branchen helt men jag har jobbat som väktare i 15 år varav jag även jobbat som ordningsvakt både i krogsvängen och i centrumanläggningar under 10 av dessa år. Bredvid detta så kommer även skyddsvaktsjuridiken in från hemvärnet.

Det är inte mycket juridik att hålla reda på när man jobbar med ordningshållning eller bevakning av objekt. Det krävs inga tre år för att lära sig det.

Låt de privata bevakningsföretagen göra mer polisiärt jobb gällande ordningshållning så kan de riktiga poliserna jobba med riktiga brott.

 

En polis pluggar inte i 2,5 år för att enbart kunna ta hand om fyllon på stan. Deras utbildning är bred för att kunna jobba med hela skalan från någon som kränker en annan med ord till mord.

Lite som snacket man hör inom FM ibland. En HV fänrik är inget att ha mot en riktig Fänrik. Det gäller att se varför utbildningen är lång eller förkortad och se vad den är riktad emot.

En kort utbildning för ett syfte ska inte ses ner på som det idag görs av många inklusive polisfacket.

 

I grunden så önskar jag att det fanns mer poliser så att man inte behövde använda sig av privata bolag men så ser inte ekonomin ut idag och då gäller det att hitta lösningar.

 

Jag ser inte att detta någonsin kan bli hemvärnets roll annat än när det gäller bevakning av objekt, civila som militära. Här räcker våran utbildning väl. Det är inte i utbildningen som det brister i. Det är i att hitta lämpliga människor som kan göra ett bra jobb med den utbildningen dom får-

Håller med dig helt och hållet! Jobbar själv som väktare, dock inte så länge som du, och man märker hos de flesta deras bitterhet mot väktare osv. Men polisen klarar ju inte av deras uppgift som de har idag!! Och än mindre när det blir större påfrestningar på samhället! Vad ska vi och dom göra då??

 

 

Alla har på ett sätt rätt! Men samtidigt så tänker jag på ALLAS säkerhet, poliserna när de behöver hjälp, sjukvården, brandmän, civila, naturkatastrofer, händelser som behöver säkerhet men polisens eller andra resurser inte räcker till. vilka skall man då kalla in??

Det är samhällsskyddet som är det VIKTIGAST, sedan om det är väktare, SBP eller HV som tillfälligt har kallats in för att hjälpa, avlösa eller stötta spelar ingen roll. Bara dom får den hjälp dom behöver just DÅ!

 

Personligen så tycker jag att själva idén Är bra! Det är väldigt många i min pluton och andra som jag har träffat som har en väldigt hög vilja att göra en insats. En insats att hjälpa till, spelar ingen roll om det är skogsbrand, försvunnen person osv. Dom hjälper till! Det är därför dom är med!

Lägg dessa pengar/resurser på HV och då kanske på MP eller liknande. HV är mycket enklare att kalla ut, behöver inte vara en katastrof, kan användas på lokal nivå osv. Mycket bra och stor resurs! Jag tror inte att dessa skulle ha något emot att frivilligt ställa upp för ytterligare 2-3 veckors Extra utbildning för att stötta polisen och hjälpa andra när det behövs. Det känns lite som att SBP:s uppgifter och när de kan användas är den samma som HV.

En annan fördel OM man skulle lägga pengarna/resurserna på HV så skulle HV och polisen komma närmre och kanske ändra sin uppfattning om dom. När jag säger närmre menar jag inte att gränser suddas ut eller grå zoner bildas. Båda får bra erfarenheter av detta. Det är inte många HV grupper som får eller den möjlighet att träna/öva/samverka med polisen. Vilket är synd! Det skulle behövas.

 

 

I grund och botten är HV fortfarande soldater, inga poliser, men vi är båda människor, båda till för att skydda och hjälpa samhället.

Link to comment
Share on other sites

Polisfacket har alltid varit emot att andra gör polisers jobb. Jag har läst många artiklar där de har varit emot hur man använder väktare och ordningsvakter i samhället idag. Nu hoppar de på SBP. Trist. Det är dags för dem att inse att det inte krävs mer än ett par veckors utbildning för att göra mycket av polisens arbete gällande ordningshållning på gatan idag.

Att ett fackförbund inom en viss branch rackar ner på organisationer i den branchen vars anställda inte är organiserade i deras fina fackförbund är väl knappast förvånande? Fackens uppgift är ju att i första hand se till sina egna intressen (och i andra hand till sina medlemmars). Om man avskaffar SBP och i stället anställer fler "riktiga" poliser är det ju bra för polisförbundet för då får de fler medlemmar.

Link to comment
Share on other sites

om skiten har träffat fläkten, och det står folk i M90 ute i gatubilden med AK4B, så lyder folk militären.

om du däremot ställer ut HV som skyddsvakter runt tex kungens älgjakt, med endast en armbindel som förklarar "skyddsgraden" har allmänheten däremot svårare att lyda.

 

du har ju fullständigt rätt i att det måste skiljas på polisiärt och militärt, samt att SBP behövs.

det jag menar med "svårt att lyda militären" är ju som jag skrev, vi har präntat in att svensk militär ej får sättas in mot svensk befolkning, sedan 1931.

står du med ett vapen så lyder folk, står du däremot bara i uniformen, blir du däremot ifrågasatt.

Är det inte ett allmänt problem oavsett vilken uniform eller beväpning man har? Jag tycker trenden pekar mot en allmän respektlöshet mot myndighetsutövare oavsett katagori. Göteborgskravallerna, Rosengård etc.......bevisligen har ett vapen ingen avskräckande verkan oavsett

vem som bär det.

 

Hemvärnet kan bevakning och det nämnde polisförbundet......varför skulle inte det fungera?

 

jo HV klarar bevakning bra, när vi är förberedda på vår uppgift.

det är mer si och så de första timmarna, vid en insats där larmet kommer plötsligt.

fast då delar vi nog problemet med FM i övrigt just nu.

 

saker som EU-kravallerna i GBG och nämnda rosengård, är ju knappast insatser där varken HV eller SBP, skall ha hand om.

åtminstone inte i första ledet.

fast frågan är väl, var inte SBP med i de första EU-bråken i malmö 2001?

jag minns att det var turbulens ang deras deltagande där, som stoppade att de fick delta i GBG, och gjorde att närpoliser från åmål, hamnade i första ledet på avenyn, medan piketpoliser stod och bevakade mässan?

det var något tjafs om SBP´s beväpning som stoppade dem, de var annars uttagna för att just bevaka och och sköta trafiksysslor.

 

hela denna diskussionen kommer ju av att det numera är polismyndigheterna som basar över BP, och kan använda dem som de vill.

och polisförbundet anser att de har för dålig utbildning, för att lösa uppgifter.

jag ser egentligen inget problem, ut och öva dem istället, för att gnälla.

 

jag tror det är som med HV, polisförbundet har ej koll på vad de har i sina led.

sedan tittar man skeptiskt på SBP, drar alla över en kam och hävdar att de är för dåligt utbildade.

lite likt HV där officerare på regementena ej har fullständig koll på HV, ser bara saft och bulle folket och anser att alla är lika kass.

Link to comment
Share on other sites

Att ett fackförbund inom en viss branch rackar ner på organisationer i den branchen vars anställda inte är organiserade i deras fina fackförbund är väl knappast förvånande? Fackens uppgift är ju att i första hand se till sina egna intressen (och i andra hand till sina medlemmars). Om man avskaffar SBP och i stället anställer fler "riktiga" poliser är det ju bra för polisförbundet för då får de fler medlemmar.

Ja, att polisförbundet inte verkar ha något som helst förtroende för någon som inte har utbildats på PHS är ju i sig ingen nyhet. Tidigare har man ju gett sig på de civila utredarna.

 

Vad jag dock finner högst märkligt, är att man föreslår HV som ersättare. Det logiska vore väl att kräva fler "riktiga" poliser?

Link to comment
Share on other sites

....

 

För övrigt: Är det inte dags att det här landet lämnar VÅDASKOTTEN i Ådalen bakom sig nu? Det var en olycklig skithändelse som fått alldeles för stora konsekvenser i fråga om samhällsskyddet, enligt mitt personliga förmenande.

 

Ursäkta, det här är extremt OT. Men är du seriös? Vådaskott? Det stämmer bra att kulspruteskytten sköt ett antal vådaskott när han omgrupperade. Men befälhavaren, kapten Mesterton beordrade faktiskt eld.

 

/Nyllet

Link to comment
Share on other sites

....

 

För övrigt: Är det inte dags att det här landet lämnar VÅDASKOTTEN i Ådalen bakom sig nu? Det var en olycklig skithändelse som fått alldeles för stora konsekvenser i fråga om samhällsskyddet, enligt mitt personliga förmenande.

 

Ursäkta, det här är extremt OT. Men är du seriös? Vådaskott? Det stämmer bra att kulspruteskytten sköt ett antal vådaskott när han omgrupperade. Men befälhavaren, kapten Mesterton beordrade faktiskt eld.

 

/Nyllet

 

Jag är helt seriös, ja. Ådalenskotten har fått ett enormt genomslag i arbetarrörelsens mytologi -och detta helt oförtjänt. De som träffades av militärens kulor, träffades av rickochetter -inte av verkanseld. Avsikten var att avge varningsskott eftersom demonstrationståget vägrade följa militärens anvisningar. Vidare var det faktiskt så att truppen utsattes för b.la stenkastning -enligt idag känt mönster!

Link to comment
Share on other sites

bg_band2.jpg

Och där lämnar vi olika historieskrivning av vad som hände i ådalen. Däremot kan vi konstatera att händelserna i ådalen har fått konsekvenser för hur militär kan tänkas nyttjas i detta land.

 

Fk Satan

Blågul

--------------------

REGLER

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...