Jump to content

KRO/A 2010 Insatskompani eller hvkomp


Recommended Posts

Snart är det jul igen med listarbete mm.

 

Om det finns någon som har underrättelseläge på 2010 listan och vad som isf skiljer så tacksam för en hint.

 

För att driva debatt, om du fick vara redigeringsansvarig, vad skulle du vilja styra upp / ändra (en åtgärd). Hänsyn behöver inte tas till ekonomi.

Link to comment
Share on other sites

Plutonerna är OK (även om RU är löjligt väl tilltagen på vissa saker). Men stabs- och trosstroppen är kass. Överjävligt kass.

 

Mitt förslag

 

C stabs- och trosspluton, tillika Kvartermästare.

 

Stabstropp

 

C stabstropp

 

Stabsgrupp

C stabsgrupp/stabsass

Samverkansbefäl x 2

Hundtjinstr.

 

Sambandsgrupp

C Sambandsgrupp/signmek

4 x signalister

4 x ordonnanser

 

Skyddsgrupp

C skyddsgrupp

Stf skyddsgruppch

6 x sold

 

Trosstropp

C trosstropp/bitr. kvm

 

Packgrp

C packgrp

3 x lbilfö

 

Repgrp

C repgrp/kompmek

2 x fordmek

 

Förplgrp

C förplgrp

4 x kock

 

Sjvgrp

C sjvgrp

Stf sjvgrpch

Sjv/sjtpledare

6 x sjv

Link to comment
Share on other sites

Jag har ingen erfarenhet av strid på marken på den nivån, men jag antog att staben var tillräckligt stor för att kunna försvara sig själv.

Ja, det kan de nog under förutsättning att de inte tas med överraskning. Så 'vaktgrupp' är väl kanske ett bättre namn.

Link to comment
Share on other sites

Under normal verksamhet så behövs inpasseringpost till LUP bemannas, eventuellt bevakning vid stabsplatsen specifikt, patrullsling upprättas. Löses genom samgruppering med en pluton, men smidigare om man kan sköta det själv.

Link to comment
Share on other sites

Jo visst är det smidigare att sköta det själv, men hur göra när man är konstant underbemannade? Att samgruppera med en pluton är det enda alternativet under en längre tid iaf.

@Sleipner

Ditt förslag ser mycket bra ut och täcker väl det behov man kan se i framtiden (KRO 09) men sen återstår det ju att se om man från högre ort gör samma bedömning. Jag tvivlar.......

II63

Link to comment
Share on other sites

Plutonerna är OK (även om RU är löjligt väl tilltagen på vissa saker). Men stabs- och trosstroppen är kass. Överjävligt kass.

 

Mitt förslag

 

C stabs- och trosspluton, tillika Kvartermästare.

 

Stabstropp

 

C stabstropp

 

Stabsgrupp

C stabsgrupp/stabsass

Samverkansbefäl x 2

Hundtjinstr.

 

Sambandsgrupp

C Sambandsgrupp/signmek

4 x signalister

4 x ordonnanser

 

Skyddsgrupp

C skyddsgrupp

Stf skyddsgruppch

6 x sold

 

Trosstropp

C trosstropp/bitr. kvm

 

Packgrp

C packgrp

3 x lbilfö

 

Repgrp

C repgrp/kompmek

2 x fordmek

 

Förplgrp

C förplgrp

4 x kock

 

Sjvgrp

C sjvgrp

Stf sjvgrpch

Sjv/sjtpledare

6 x sjv

 

Ser ut som bra grund, för insats komp är det några förare till som skall in. Kanske några händer och fötter i pack eller stridstross grupp om man fick önska.

Link to comment
Share on other sites

4.2 ORGANISATION HEMVÄRNSINSATSKOMPANILEDNING

4.2.1 HEMVÄRNSINSATSKOMPANILEDNING (60472H)

 

 

Chefsgrupp

HEMVÄRNSKOMPANICHEF GN6

STF C HEMVÄRNSKOMPANI GN6

HVKOMPKVARTERMÄSTARE GN6

2 STABSBEFÄL KOMPANI GN6

HUNDTJÄNSTINSTRUKTÖRBEFÄL XG78 SBK

 

SUMMA PERS 6

 

 

4.2.2 STABS- OCH TROSSTROPPPLUTON

C Stabs- och Trosspluton GN6

 

Stabs- och sambandsgrupptropp

C STABSGRUPPTROPP GN7 Tillika C Stab- och trossto

 

Stabs- och sambandsgrupp

SAMBANDSGRUPPCHEF X08 FRO

2 STABSBITRÄDE (stf sbgrpch) XF9XF8 SLK

1 STABSBITRÄDE XF9 SLK

2 SIGNALIST XO9 FRO

4 ORDONNANS XR9 FMCK

2 FÖRARE, TGB XK9 SKBR

FÖRARE, PB med tungt släp XK 9 SKBR

 

SUMMA PERS 12

 

Hemvärnsgrupp

C HEMVÄRNSGRUPP AK GN8

STF C HVGRUPP GN 8

5 HEMVÄRNSMAN AK GN 9

HEMVÄRNSMAN AK/FÖ TGB GN 9

 

SUMMA PERS 8

 

SUMMA PERS 21

 

 

 

Trosstropp

C Trosstropp GN 7

 

Sjukvårdsgrupp

C SJUKVÅRDSGRUPP XH 8 SRK

STF C SJUKVÅRDSGRUPP XH 8 SRK

4 SJUKVÅRDARE XH 9 SRK

3 SJUKVÅRDARE, FÖ XH 9 SRK

 

SUMMA PERS 9

 

Kokgrupp

C KOKGRUPP XT 8 SLK

STF C KOKGRP XT 8 SLK

32 KOCK XT 9 SLK

12 KOCK, FÖ LB XT 9 SLKSKBR

 

SUMMA PERS 6

 

Packgrupp

C PACKGRUPP, TLB XK8 SKBR GN?

1 FÖRARE, TLB XK9 SKBR GN?

2 FÖRARE, TGB XK 9 SKBR

 

SUMMA PERS 4

 

SUMMA PERS 37

TOTAL SUMMA PERS 44 48

 

Då bemanningsansvarig inte bemannar befattning äger förbandschef rätt att placera annan, med rätt kompetens, lämplig hemvärnssoldat.

 

 

 

Detta förslag är det AG insats har lämnat in.

 

vi måste akta oss så att insatskompaniet inte följs av ett "lätt undrhållskompani"

Edited by QM insats komp
Link to comment
Share on other sites

bara en liiiiiiiten grej

SKBR finns inte längre

de har beslutat ta in män i organisationen för att kunna hänga med i de nya tiderna som råder (tror det var så )

Du har fel.

Organisationen finns definitivt kvar, men har bytt namn till Bilkåren. Förkortningen är fortfrande SKBR vad jag vet, så häng inte upp dig på den detaljen.

 

Källa skbr.se

Ett historiskt beslut fattades vid den extra riksstämman den 7 februari 2009 i Stockholm. Delegaterna röstade igenom förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren. Vid stämman beslutades också att Bilkåren får ett nytt emblem för att passa det nya namnet.
Edited by cf112
Link to comment
Share on other sites

Ser Ok ut, men allvarligt, är det inte lite fel i vissa delar? de jag lämnat kvar undrar jag över.

 

4.2 ORGANISATION HEMVÄRNSINSATSKOMPANILEDNING

4.2.1 HEMVÄRNSINSATSKOMPANILEDNING (60472H)

 

 

Chefsgrupp

HEMVÄRNSKOMPANICHEF GN6

STF C HEMVÄRNSKOMPANI GN6

HVKOMPKVARTERMÄSTARE GN6

2 STABSBEFÄL KOMPANI GN6

HUNDTJÄNSTINSTRUKTÖRBEFÄL XG78 SBK

 

SUMMA PERS 6

 

 

4.2.2 STABS- OCH TROSSTROPPPLUTON

C Stabs- och Trosspluton GN6

 

Stabs- och sambandsgrupptropp

C STABSGRUPPTROPP GN7 Tillika C Stab- och trossto

 

Stabs- och sambandsgrupp

SAMBANDSGRUPPCHEF X08 FRO

2 STABSBITRÄDE (stf sbgrpch) XF9XF8 SLK

1 STABSBITRÄDE XF9 SLK

2 SIGNALIST XO9 FRO

4 ORDONNANS XR9 FMCK

2 FÖRARE, TGB XK9 SKBR

FÖRARE, PB med tungt släp XK 9 SKBR

 

SUMMA PERS 12

 

 

 

 

Trosstropp

C Trosstropp GN 7

 

 

 

Kokgrupp

C KOKGRUPP XT 8 SLK

STF C KOKGRP XT 8 SLK

32 KOCK XT 9 SLK

12 KOCK, FÖ LB XT 9 SLKSKBR

 

SUMMA PERS 6

 

Packgrupp

C PACKGRUPP, TLB XK8 SKBR GN?

1 FÖRARE, TLB XK9 SKBR GN?

2 FÖRARE, TGB XK 9 SKBR

 

Först och främst, vad är en stabs- och trosstropppluton för något?

 

Vad är en stabs- och sambandsgrupptropp?

 

Det står 12 personer på bemanning för stabs- och sambandsgruppen, men jag räknar 13 befattningar.

 

Varför 6 kockar på kockgrupp, när den alltid varit 5 man i alla förband sen Hedenhös. Och jag antar att det finns två varianter av kockgrupp, en med 3 kockar och 1 kock/förare, en med 2 kockar och 2 kock/förare. Varför? avser man verkligen också att man måste tillhöra 3 frivilligorganisationer för att bemman kock/förar tjänsten?

 

Varför finns det separata förare till tgb på stabs- sambandsgruppen?

 

Varför är inte KVM chef stabs- och trosspluton som man varit i samtliga nyordnade infanteriförband efter 1980 (exempelvis, NB85, NB85/90, IB2000).

Link to comment
Share on other sites

Ser Ok ut, men allvarligt, är det inte lite fel i vissa delar? de jag lämnat kvar undrar jag över.

 

 

 

Först och främst, vad är en stabs- och trosstropppluton för något?

Klipp och klistra fel när jag kopierade över dokumentet

 

Vad är en stabs- och sambandsgrupptropp?

se ovan

 

Det står 12 personer på bemanning för stabs- och sambandsgruppen, men jag räknar 13 befattningar.

Se ovan

 

Varför 6 kockar på kockgrupp, när den alltid varit 5 man i alla förband sen Hedenhös. Och jag antar att det finns två varianter av kockgrupp, en med 3

kockar och 1 kock/förare, en med 2 kockar och 2 kock/förare. Varför? avser man verkligen också att man måste tillhöra 3 frivilligorganisationer för att bemman kock/förar tjänsten?

Anledningen till 6 man är att vi skall ha uthållighet i 30 dygn, och kokgruppchefer har ingen stålmannen dräckt under uniformen, han/hon behöver en stf

 

Varför finns det separata förare till tgb på stabs- sambandsgruppen?

Uthållighet

 

Varför är inte KVM chef stabs- och trosspluton som man varit i samtliga nyordnade infanteriförband efter 1980 (exempelvis, NB85, NB85/90, IB2000).

därför att QM är 1,25 bakom Kompanichef och stödjer honom med uthhållighetsfrågor samt att det behövs en stf även till QM

Edited by QM insats komp
Link to comment
Share on other sites

bara en liiiiiiiten grej

SKBR finns inte längre

de har beslutat ta in män i organisationen för att kunna hänga med i de nya tiderna som råder (tror det var så )

SKBR heter numera enbart Bilkåren, och är öppen för alla.

Edit: Pucktvåa.. Slut edit.

Edited by larsev
Link to comment
Share on other sites

Tolkar jag rätt nu?

 

Hemvärnsinsatskompaniledning

Chefsgrupp

C HEMVÄRNSKOMPANI

STF C HEMVÄRNSKOMPANI

KVARTERMÄSTARE

STABS- OCH SAMVERKANSBEFÄLKOMPANI

STABS- OCH SAMVERKANSBEFÄLKOMPANI

HUNDTJÄNSTINSTRUKTÖR

 

 

Hemvärnsinsatskompani stabs- och trosspluton

C STABS- OCH TROSSPLUTON

Stabstropp

STABSTROPPCH

Stabs- och sambandsgrupp

C STABS- OCH SAMBANDSGRUPP

STF C STABS- OCH SAMBANDSGRUPP

STABSBITRÄDE

SIGNALIST

SIGNALIST

ORDONNANS

ORDONNANS

ORDONNANS

ORDONNANS

FÖRARE TGB

FÖRARE TGB

Skyttegrupp

C HEMVÄRNSGRUPP

STF C HEMVÄRNSGRUPP

HEMVÄRNSSOLDAT

HEMVÄRNSSOLDAT

HEMVÄRNSSOLDAT

HEMVÄRNSSOLDAT

HEMVÄRNSSOLDAT

HEMVÄRNSSOLDAT/FÖ

Trosstropp

TROSSTROPPCH

Sjukvårdsgrupp

C SJUKVÅRDSGRUPP

STF C SJUKVÅRDSGRUPP

SJUKVÅRDARE/BILFÖ

SJUKVÅRDARE/BILFÖ

SJUKVÅRDARE/BILFÖ

SJUKVÅRDARE

SJUKVÅRDARE

SJUKVÅRDARE

SJUKVÅRDARE

Kokgrupp

C KOKGRUPP

STF C KOKGRUPP

KOCK

KOCK

KOCK/FÖ

KOCK/FÖ

Transportgrupp

C TRANSPORTGRUPP

FÖRARE TGB

FÖRARE TGB

FÖRARE TLB

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Inte nödvändigtvis om det är "Utkast till..." Informationsspridning från Rikshemvärnschefsnivån till utbildningsgrupperna går tydligen sådär, och då är jag snäll.

Edited by Sleipnir
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...