Jump to content

Vad är försvarets uppgift


Recommended Posts

Finns ju en tråd om Vilken storlek skall försvaret ha.

Men det är ju inte bara storleken som styr vilken effekt man får ut av försvaret.

 

 

Problemet jag skulle vilja diskutera i denna tråd är att "både och" och "här och nu" har blivit "ingendera" och "långt senare"

 

Tex

Vi har ett förhållandevist starkt flygvapen

Men med nuvarande placering kan man med ett par kryssningsrobotar slå ut hela vår kapacitet på en gång, särskilt nu när man skall centrera alla ledning till en ovanjord byggnad i Enköping helt utan skydd.

Detsamma gäller ju våra flygplatser, borta är ju bas 90 systemet och hela organisationen/tänket om att sprida ut flygvapnet i händelse av krig.

 

Så vad har vi då, jo ca 100 Jas eller vad det nu blir kvar, som i sig är en ansenlig styrka men då hela organisationen inte längre är inställd på krig/konflikt är ju försvarseffekten av flyplanen

försummbar. Sen att vi har skrotat våran datalänk och inte har en fullgod ersättare är ju ytterligare en spik i kistan

 

Finns ju liknande problem i flottan med Visby korvetter utan fullgott luftvärn , och ett land ett folk ett lager i Arboga etc.

 

Slutsatsen jag drar är att vi ett försvar som helt enkelt inte är anpassat för konflikt/krig.

 

Vad är då syftet med vår försvarsmakt, då den inte verkar vara anpassad för försvar?

Är det bara att uppehålla lite kunskap/kompetens så vi i ett senare framtida läge med större hotbild

skall kunna strukturera om till ett försvar som faktiskt är uppbyggt för krig?

 

Eller är det bara till för att vi skall kunna hålla oss med lite svensk trupp utomlands den så kallade "Afganistan doktrinen".

Men om det nu är så, vore det inte mer effektivt att lägg över pengarna till UD, låt dom köpa/hyra in Blackwater och låt dom sköta lite fotpatruller i Afganistan om det nu är det som vi skall ägna oss åt.

 

"Både och" är ju en slogan som myntades av våran förre ÖB, dvs vi skall kunna göra båda saker samtidigt.

Men jag känner att något försvar som är funkis har vi inte, och någon större insats med ca 700 soldater utomlands gör vi inte heller.

I vilket fall känner jag att det 40Miljarder som försvaret får inte ger detta "både och"

 

 

Den andra sloganen "Här och nu"

Faller ju också platt, då det under 90-talet var 24 h mobiliserings tid. Idag är den som högst 90 dagar och i det kommande Försvaret 10 dagar.

Och när man med ett par missiler slår ut hela flygvapnet är det ju inget här som i att man har ett fungerade försvar här och nu. Avsaknaden av numerär och därmed

uthållighet är också ett problem.

Samma sak här känner inte att vi får något "här och nu" för dom 40Miljarderna.

 

Så även om jag är en försvarsvän, så vill jag inte ge mer pengar till försvaret för jag tycker helt enkelt inte att jag får valuta för mina "skattepengar"

Här kan ni få se en liten jämförelse av vad vi får jämfört med våra nordiska grannar.

 

 

Vad tycker ni:

Vad är försvarets uppgift ställd av vår regering?

Löser dom den?

 

Vad borde vara försvarets uppgift?

Hur skall den lösas?

Vad behöver försvaret för att lösa uppgiften?

Edited by Manbane
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 170
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Är det ett insatsförsvar vi ska ha, så e det la så. Har vi ändå ingen realistisk förmåga att kunna försvara oss själva så det är väl lika bra att löpa linan ut och satsa helhjärtat internationellt då. Att inte duga varken eller tycker jag e totalt kass.

 

Då har jag resonerat mig till att vi ska jobba utanför landets gränser.

 

Väl i missionen då.

Vi kan börja med att gå med i NATO så vi får tillgång till vettigt kartmaterial och sambandssystem... kombabilitet!

Sen måste vi inse att det kostar lite, och vara beredda att betala.

 

Ytterligare måste det finnas ett stadigt beslutsunderlag. Att vara handlingförlamad p.g.a. att chefen är karriärist eller av rädsla för att skicka hem folk i säck är inte heller jättebra. Det är svårt att uppnå nåt utan att det ibland kan bli farligt när man befinner sig i konfliktområden!

För att återknyta till beslutsunderlaget måste det finnas att luta sig tillbaka på när opponionen vänder och politiker får kalla fötter för att en patrull blivit utslagna av typ en IED.

 

Vad som mer behövs för att öka vår handlingsfrihet och förmåga att göra mer nytta är att täcka upp behoven av t.ex. Medevac, flygande spaningsförmåga och understöd i form av GRK och CAS. Inte för att detta rutinartat behövs i nuvarande områden (Prt MeS), utan snarare för att vetskapen om att förmågorna finns antagligen kommer bidra till att man vågar "gå in" iom att man vet att man för hjälp på "vägen ut".

 

 

Är inte politiker och svenska befolkningen beredda att betala i pengar, NATO-medlemskap och uppfattningen att folk tids nog kommer dö.. ja då kanske det inte är något för oss?

 

 

Hoppas mitt resonemang är förståligt och att jag inte gled ifrån ämnet för mycke.

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser på saken så borde försvarets uppgfiter vara följande:

 

Primärt:

* Att skydda Sveriges självständighet och oberoende från utomstatliga påtryckningar.

* Att skydda Sveriges territorium från att användas av främmande makt i militära syften.

* Att skydda de människor som bor i Sverige från hot och våld från främmande makt.

 

Sekundärt:

* Att stödja andra myndigheter med insatser vid kris eller naturkatastrof.

* Att främja stabilitet och säkerhet i andra länder genom att delta i internationellt sammarbete och internationella insatser.

* Att skydda eller evakuera svenska intressen och medborgare utomlands i de fall värdlandet inte förmår göra det.

Link to comment
Share on other sites

Det militära försvarets uppgifter bör vara:

 

Försvara landet mot väpnat angrepp, hävda Sveriges territoriella integritet

Hur stora de olika förmågorna ska vara för att utföra denna uppgift bestäms av den aktuella hotbilden.

 

Stödja det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fredstid

Förmågan bestäms av storlek/förmåga på de civila försvaret.

 

Att för regeringen vara ett säkerhetspolitiskt instrument

Förmågan bestäms av säkerhetspolitiska ställningstaganden.

 

Jag anser att man inte ska rangordna uppgifterna då uppgiften ska kunna utföras varken den står först eller sist. Om man anser att man inte kan utföra någon av de erlagda uppgifterna, på grund av någon anledning, skall man meddela uppdragsgivaren detta. Så att denna kan ta ställning till detta och antingen ändra i uppgifterna eller avhjälpa den anledning som ligger till grund för oförmågan att lösa erlagd uppgift.

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser på saken så borde försvarets uppgfiter vara följande:

 

Primärt:

* Att skydda Sveriges självständighet och oberoende från utomstatliga påtryckningar.

* Att skydda Sveriges territorium från att användas av främmande makt i militära syften.

* Att skydda de människor som bor i Sverige från hot och våld från främmande makt.

 

Sekundärt:

* Att stödja andra myndigheter med insatser vid kris eller naturkatastrof.

* Att främja stabilitet och säkerhet i andra länder genom att delta i internationellt sammarbete och internationella insatser.

* Att skydda eller evakuera svenska intressen och medborgare utomlands i de fall värdlandet inte förmår göra det.

 

Ett mycket bra svar på Manbane intressanta frågeställning. Jag skriver under helhjärtat på denna prioriteringsordning. Jag tror dessutom att det är precis så här den totalt förkrossande majoriteten svenskar skulle rangordna saken. Vilket gör det anmärkningsvärt att politikerna inte gör det. Jag är tämligen säker på att politikernas ändring av fokus till utlandsuppdrag inte egentligen handlar om att de är så intresserade av den saken i sig utan att de ser detta som en bra väg att på sikt kunna lägga ned försvaret helt. Därför är det mest upprörande för mig att dagens försvarsanställda inte gör denna prioritering som Eskil och folket gör, utan att försvarsanställda lockas av morötterna till roligare tjänst, och ställer sig på utlandsfokuserings-sidan.

 

För effekten är nämligen tydlig i följande fråga som Grisbasse just postade:

 

Har vi ändå ingen realistisk förmåga att kunna försvara oss själva så det är väl lika bra att löpa linan ut och satsa helhjärtat internationellt då. Att inte duga varken eller tycker jag e totalt kass.

Detta är ingen konstig reaktion för den som inte är överdrivet insatt. Men det är ändå en sak att ta sig för pannan åt. Därför att med samma budget som nu så hade vi för bara några år sedan invasionsförsvaret. Med sitt stora antal brigader och enorma mängder material, vapen och ammunition och värnpliktiga så var vi månne inte under kalla kriget helt okränkbara. Men idag hade vi utan tvekan varit det. Det finns idag inte en krigsmakt i världen som hade kunnat invadera Sverige idag om vi haft kvar samma invasionsförsvar som under 90-talet. Och observera återigen, det hade inte kostat mer än det vi har idag.

 

Därför så måste man ta sig för pannan när de som inte är i övrigt negativa till svenska försvaret ändå känner att man måste ge upp ambitionen att kunna försvara Sverige. Nu när fienden är så otroligt mycket svagare än tidigare så är det inte en svår uppgift att säkra sverige och det hade enkelt gått med nuvarande budget. Istället har man fått uppgivenhet och att fler och fler som tidigare var motiverade att försvaret skulle få kosta pengar nu säger -"Lägg ner skiten, försvaret duger ändå inte till att försvara Sverige och personligen skiter jag i afganistan."

 

Detta måste vi vända, vi måste få folk att inse att vi har redan pengarna, vi har resurserna, men att politiker och möjligen irrlärda chefer på högkvarteret har satt oss i en situation där vi inte kan försvara Sverige. Men allt finns egenligen på plats, pengar, värnpliktslagar. Allt finns kvar och vi skulle enkelt kunna vara helt ointagliga om vi valde att fokusera på vårt eget försvar först och afganistan endast om något sedan blev över.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

@Pal

Jag tolkar dig som att du har bevis för att en majoritet av Försvarsmaktens anställda sätter internationell tjänst före Sveriges försvar. Har du belägg för det? I så fall visa upp det för det är av intresse för allmänheten.

De flesta försvarsmaktsanställda som jag känner (och det är en del) skulle sätta försvaret av Sverige före internationella uppdrag om de var tvungna att välja. Min bedömning är att ca 100% av dem tycker så.

 

Tidigare fanns inget motsatsförhållande och det behöver inte vara det nu heller.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

@Pal

Jag tolkar dig som att du har bevis för att en majoritet av Försvarsmaktens anställda sätter internationell tjänst före Sveriges försvar. Har du belägg för det? I så fall visa upp det för det är av intresse för allmänheten.

De flesta försvarsmaktsanställda som jag känner (och det är en del) skulle sätta försvaret av Sverige före internationella uppdrag om de var tvungna att välja. Min bedömning är att ca 100% av dem tycker så.

 

Tidigare fanns inget motsatsförhållande och det behöver inte vara det nu heller.

 

/K

Det låter ju jättebra. Och faktum är att jag skall inte säga emot dig, jag känner också många som skulle säga att Sverige går först. Men det är något som haltar, det måste väl ändå du också se. Därför att det som officielt kommer ut från försvarsmakten är ett odelat fokus på utlandsuppdrag. Så är det bara. Hur kan det bli så om det varken är politikernas senast uttalade vilja eller de som jobbar i yrkets? Hur kan alla som arbetar på mitt jobb ändå tro att vi idag inte skulle ha resurser att försvara Sverige? Varför ger vi med så stor budget upp förmågan att helt spika igen? Fienden är vekare, vi kunde varit lika starka som vi var när fienden var som farligast, vi lägger nästan lika mycket resurser på försvaret nu som då. Så varför kan vi inte försvara oss idag? Det enda uppenbara svaret är att vi istället lagt resurserna på att kunna åka till afganistan. Varför gör vi detta först om ingen vill det?

Link to comment
Share on other sites

Statens vilja är fortsatt att FM ska agera i Sveriges intresse i internationella operationer och HKV gör det som beställs från Regering och Riksdag. Den FM-anställde löser tilldelad uppgift eller slutar.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det är ju väljarkåren som ytterst bestämmer i Sverige. Om det har blivit så att vi har en förvarspolitik som inte stämmer med väljarnas uppfattning, så är försvaret helt enkelt inte en fråga som berör väljarna tillräckligt mycket för att den skall avgöra val. Det är ju på sätt och vis något att glädja sig åt eftersom det betyder att vi inte känner oss särskilt hotade, även om min personliga uppfattning är att vi borde stärka försvaret på hemmaplan.

Link to comment
Share on other sites

Dagens försvar är ett Mickey Mouse försvar i storlek men bra kvalitetsmässigt. Frågan är om de få bataljoner som vi har skulle räcka vid ett förändrat läge?

 

Koncentrationen gör oss än sårbar, försvinnande lite luftförsvar (2 LV Bat) gör att vi måste prioritera hårt vad som ska skyddas och vad ska spelas med.

 

Det som förundrar mig är att vi spenderar alla dessa pengar på försvaret men endå får ett sånt lågt resultat för våra pengar, Hur mycket rundgång har dessa pengar? och vad skulle man göra för att få en högre effekt på resurserna? Ser på våra grannländer och jämför deras nivå i förhållande till resurser.

 

Så mitt tioöres bidrag.

 

Helt enkelt om vi inte har som huvuduppgift att försvara Sverige då skulle Svenska försvaret sakna existens berättigande.

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Statens vilja är fortsatt att FM ska agera i Sveriges intresse i internationella operationer och HKV gör det som beställs från Regering och Riksdag. Den FM-anställde löser tilldelad uppgift eller slutar.

 

/K

 

 

Bra tillägg. Alla tror att anställda inom FM bara har alternativet att lyda order. Man har alltid valet att sluta....

FM är ett verktyg, inget annat.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att FM ska vara för det nationella behovet.

Jag tror inte alls på att vi försvarar Sverige genom insats i Afghanistan. Kolla hur det gick för USA med deras deltagande i världen. Slog tillbaka direkt.

Däremot är det en självklarhet att vi ska deltaga i internationella insatser för att hjälpa där vi kan hjälpa. Dock bör man i vissa fall satsa mer civilt bistånd i den region där vi har trupp för att koncentrera hjälpen. Trupp förbättrar säkerheten men det krävs annat bistånd för att bygga upp. Detta sker inte av sig självt i en post-konflikt.

 

Alltså, FM ska försvara Sverige på hemmaplan främst. Lite som på den gamla goda tiden.

Håller med om att det är väldigt konstigt att man inte får mer för alla dessa pengar. Hade FM klarat en utomstående, journalistisk granskning? Knappast....

Link to comment
Share on other sites

Statens vilja är fortsatt att FM ska agera i Sveriges intresse i internationella operationer och HKV gör det som beställs från Regering och Riksdag. Den FM-anställde löser tilldelad uppgift eller slutar.

 

/K

 

Polisen, både som organisation och de enskilda poliserna är en enormt aktiv och påverkande part. Är detta en styggelse? Varför kan poliser så högljutt tycka saker om vilka lagar som måste till och vilka som måste ändras? Polisen får dessutom nästan helt som de vill. Otaliga lagar och lagförändringar har kommit till stånd nästan enkom på förslag från denna myndighet och dess medarbetare. Det finns absolut ingenting som hindrar att försvarsmakten och dess anställda agerar på samma sätt. Faktum är att jag som medborgare förväntar mig att de skall påverka mig. Brandförsvaret och brandmän påtalar vad jag gör fel, kommer med lagförslag om brandvarnare och ser rent allmänt till att politiken styrs åt ett håll som de med sina expertkunskaper anser är bra för att färre skall behöva dö i bränder. Detta är bra. Denna påverkan är en anledning till varför jag gärna betalar polisers och brandmäns löner. I varken polisen eller brandförsvarets fall finns anledning att kritisera att de aktivt påverkar. Jag skulle bli mer förbannad om de inte gjorde det.

 

Så varför kan inte HKV, försvarsmakten och dess anställda göra samma sak? De har kunskapen och jag förväntar mig att de tar sitt ansvar och påverkar vårt gemensamma land i en riktning som de med sin expertis bedömmer ger oss säkerhet. Och att de för ett jävla liv om det går åt andra hållet. Men detta görs inte! Så då är frågan, alla de försvarsanställda som du känner till och som vill att sverige skall kunna försvaras, varför säger de ingenting? Varför säger de inte vad de vill och vad som är fel? Vad är det för fel på dom jämfört med poliser?

 

Jag är skeptisk, och tror nog snarare att man inser att det är en farlig väg för landet, men att egenintresset tar överhanden. För det är absolut ett roligare jobb nu än under invasionsförsvaret, det förstår jag också. Således moroten med kul, varierad och stimulerande tjänst gör att man trots bättre vetande med liv och lust nedmonterar förmågan att försvara Sverige och gläds åt att få frattenera sig med utländska kollegor i ett missionsinriktat försvar. Om detta har jag en sak att säga. Förbannat IG!

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

Statens vilja är fortsatt att FM ska agera i Sveriges intresse i internationella operationer och HKV gör det som beställs från Regering och Riksdag. Den FM-anställde löser tilldelad uppgift eller slutar.

 

/K

 

Polisen, både som organisation och de enskilda poliserna är en enormt aktiv och påverkande part. Är detta en styggelse? Varför kan poliser så högljutt tycka saker om vilka lagar som måste till och vilka som måste ändras? Polisen får dessutom nästan helt som de vill. Otaliga lagar och lagförändringar har kommit till stånd nästan enkom på förslag från denna myndighet och dess medarbetare. Det finns absolut ingenting som hindrar att försvarsmakten och dess anställda agerar på samma sätt. Faktum är att jag som medborgare förväntar mig att de skall påverka mig. Brandförsvaret och brandmän påtalar vad jag gör fel, kommer med lagförslag om brandvarnare och ser rent allmänt till att politiken styrs åt ett håll som de med sina expertkunskaper anser är bra för att färre skall behöva dö i bränder. Detta är bra, denna påverkan är en anledning till varför jag gärna betalar polisers och brandmäns löner. I varken polisen eller brandförsvarets fall finns anleding att kritisera att de aktivt påverkar. Jag skulle bli mer förbannad om de inte gjorde det.

 

Så varför kan inte HKV, försvarsmakten och dess anställda göra samma sak? De har kunskapen och jag förväntar mig att de tar sitt ansvar och påverkar vårt gemensamma land i en riktning som de med sin expertis bedömmer ger oss säkerhet. Och att de för ett jävla liv om det går åt andra hållet. Men detta görs inte! Så då är frågan, alla de försvarsanställda som du känner till och som vill att sverige skall kunna försvaras, varför säger de ingenting? Varför säger de inte vad de vill och vad som är fel? Vad är det för fel på dom jämfört med poliser?

 

Jag är skeptisk, och tror nog snarare att man inser att det är en farlig väg för landet, men att egenintresset tar överhanden. För det är absolut ett roligare jobb nu än under invasionsförsvaret, det förstår jag också. Således moroten med kul, varierad och stimulerande tjänst gör att man trots bättre vetande med liv och lust nedmonterar förmågan att försvara Sverige och gläds åt att få frattenera sig med utländska kollegor i ett missionsinriktat försvar. Om detta har jag en sak att säga. Förbannat IG!

 

Att polisen får som de vill är absolut inte sant. De känner sig ordentligt bakbundna när det gäller att utöva sitt jobb pga gällande lagar. Tack vare gällande lagar skulle kanske många andra säga.

 

 

Jag håller med dig om att det är tyst inom officerskåren. Pinsamt tyst. Det är coolt att knipa igen, ställa in sig i ledet, vara dumlojal.

Så kom igen nu, nu säger vi vad vi tycker. Många officerare tror att de inte kan strejka ens men självklart kan officerare det. Så länge det inte blir samhällsfarligt men det är ju inga proble eftersom det inte finns några hot mot oss. ;)

Strejkkassan för officerare är ganska så stor.........

Link to comment
Share on other sites

Det finns en fundamental skillnad

Räddningstjänsten, Polisen, brandkåren etc åker på skarpa insatser varje dag och dess medarbetare har därför goda argument när lagar behöver ändras för att förbättringar ska uppnås.

Learning by doing...

 

När användes svenska försvaret skarpt senast?

Tex senaste skarpa flygvapen insatsen med jaktflyg ägde rum för knappt 50 år sedan i Kongo. De som var med då är sedan lång tid pensionärer och många har hunnit avlida.

 

Min personliga åsikt är att vi bör gå med i NATO. Nästan samtliga EU medlemmar är också NATO medlemmar, bara Sverige, Finland, Österrike och Irland står utanför.

Finland har ett respektingivande försvar,det har inte Sverige.

Österrike och Irland är helt omringade av andra västländer och kan anpassa sitt försvar därefter.

Link to comment
Share on other sites

Jag förtydligar frågan.

När användes svenska försvaret i strid eller krig senast?

För att förtydliga ytterligare kan du skriva var någonstans i världen du menar.

I Sverige?

Rätt länge sedan.

Link to comment
Share on other sites

Polisen, både som organisation och de enskilda poliserna är en enormt aktiv och påverkande part. Är detta en styggelse? Varför kan poliser så högljutt tycka saker om vilka lagar som måste till och vilka som måste ändras? Polisen får dessutom nästan helt som de vill. Otaliga lagar och lagförändringar har kommit till stånd nästan enkom på förslag från denna myndighet och dess medarbetare. Det finns absolut ingenting som hindrar att försvarsmakten och dess anställda agerar på samma sätt. Faktum är att jag som medborgare förväntar mig att de skall påverka mig. Brandförsvaret och brandmän påtalar vad jag gör fel, kommer med lagförslag om brandvarnare och ser rent allmänt till att politiken styrs åt ett håll som de med sina expertkunskaper anser är bra för att färre skall behöva dö i bränder. Detta är bra. Denna påverkan är en anledning till varför jag gärna betalar polisers och brandmäns löner. I varken polisen eller brandförsvarets fall finns anledning att kritisera att de aktivt påverkar. Jag skulle bli mer förbannad om de inte gjorde det.

 

Så varför kan inte HKV, försvarsmakten och dess anställda göra samma sak? De har kunskapen och jag förväntar mig att de tar sitt ansvar och påverkar vårt gemensamma land i en riktning som de med sin expertis bedömmer ger oss säkerhet. Och att de för ett jävla liv om det går åt andra hållet. Men detta görs inte! Så då är frågan, alla de försvarsanställda som du känner till och som vill att sverige skall kunna försvaras, varför säger de ingenting? Varför säger de inte vad de vill och vad som är fel? Vad är det för fel på dom jämfört med poliser?

Din uppfattning om Polisen kan jämföras med din uppfattning om Försvarsmakten i och med att den inte överensstämmer med verkligheten där ute. Polisen har som Ghostface påtalar många knutna händer i byxfickorna pga, som man uppfattar det, dåliga inriktningar och dåliga villkor. Polisförbundet är ett svagt fackförbund som vikt ner sig fullständigt för arbetsgivaren och accepterat en nylig försämring av arbetsvillkoren för gemene polis. Det intressanta var att poliser i yttre tjänst var de som det försämrades mest för. Vad gjordes då? Jo, det demonstrerades mot facket. Poliser i Stockholm hotade med stridsåtgärder och fick till en liten förbättring men det gällde bara Stockholm och inte övriga landet. Man kan då jämföra Stockholmspolisen med Försvarsmaktens flygförare.

De övriga poliserna i Sverige får helt enkelt knega vidare med sämre villkor än tidigare i ett allt hårdare klimat. Vänta bara tills media får grepp om hur illa det egentligen är inom Polisen.

 

Lästips: Yrke Polis av Stefan Holgersson

 

Jag är skeptisk, och tror nog snarare att man inser att det är en farlig väg för landet, men att egenintresset tar överhanden. För det är absolut ett roligare jobb nu än under invasionsförsvaret, det förstår jag också. Således moroten med kul, varierad och stimulerande tjänst gör att man trots bättre vetande med liv och lust nedmonterar förmågan att försvara Sverige och gläds åt att få frattenera sig med utländska kollegor i ett missionsinriktat försvar. Om detta har jag en sak att säga. Förbannat IG!

Jag är också skeptiskt. Men min skepsis riktar jag mot statsmakten, inte mot Försvarsmakten. Återigen lägger du Pal, åsikter i försvarsmaktsanställdas munnar. Återigen så väntar jag på bevis för att försvarsmaktsanställda tycker som du tror att de tycker. Det är "förbannat IG" att orättmätigt klanka ner på en yrkeskategori. Om du har bevis för att försvarsmaktsanställda åker på internationell tjänst för att "få frattenera sig med utländska kollegor" med vetskap om att "man trots bättre vetande med liv och lust nedmonterar förmågan att försvara Sverige" så fram med dem och jag ska ändra min uppfattning men tills dess så bör du rikta om din kritik. Just nu upplever jag att du skjuter vid sidan av målet, rejält dessutom. Det är inte de som åker på insats som fattar besluten om att lägga ner förband; om interndebittering; stöd till industrin och andra ekonomiskt krävande sidouppgifter.

Precis som poliser har officerare fått sämre villkor överlag. Många som "var med förr" ser inte sin tjänstgöring i dagens Försvarsmakten som roligare och bättre än tidigare. Regleringarna har blivit fler, löneutvecklingen sämre, precis som övriga villkor och det är allt svårare att göra något bra tjänstemässigt. Dessutom så är inte alla så glada över att vara tvungna att vara borta från familjerna halvårsvis.

 

Det har varit svårt att bemanna vissa missioner med officerare. Det har kritiserats hårt, i media och på forumet. "Nästan 10000 officerare och ändå vakanser i Utlandsstyrkan", har det låtit. Varför tror ni att det har varit så?

Reflektera bara en aning över det så drar ni nog slutsatsen att det är en missnöjesyttring av något slag.

 

Försvarets uppgift är att verkställa Regering och Riksdags beslut. Om Försvarsmakten hittar på egna uppgifter så skulle jag bli oroad.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

@Pal

Jag tolkar dig som att du har bevis för att en majoritet av Försvarsmaktens anställda sätter internationell tjänst före Sveriges försvar. Har du belägg för det? I så fall visa upp det för det är av intresse för allmänheten.

De flesta försvarsmaktsanställda som jag känner (och det är en del) skulle sätta försvaret av Sverige före internationella uppdrag om de var tvungna att välja. Min bedömning är att ca 100% av dem tycker så.

 

Tidigare fanns inget motsatsförhållande och det behöver inte vara det nu heller.

 

/K

Då jag gjorde värnplikten skulle de flesta kunna tänka sig att delta i utlandsuppdrag. Men att försvara Sverige ville dom inte, risken att dö var för stor. Dessutom tyckte de att Sverige var så dåligt att det inte var värt att försvara. Av de som sedan gick vidare till utlandstjänst var det bara två tjejer som skulle kunna tänka sig att försvara landet. Resten sa att försvar av det egna territoriet var för gammalmodigt. De såg inget fel i att Sverige bara kan mobilisera 20-30 000 man exkl hemvärn, så många kommer ändå aldrig behövas i utlandstjänst (jo, folk har uttryckt sig på det viset).

 

Då, under våren 2007 sa man att det aldrig mer kommer bli krig i Europa på grund av EU, FN, NATO och allehanda andra bokstavskombinationer. Skulle det ske skulle dessa bokstavskombinationer sätta stopp för det, plus att Sverige skulle skicka NBG.

Någon NBG-utryckning till Georgien skedde dock aldrig.

 

Vårt försvar är idag utformat för att utföra massiva uppdrag i utlandet. Men några massiva uppdrag i utlandet har det inte blivit och med tanke på regeringens ovilja att agera någonstans där man faktiskt kan hamna i strid är det högst osannolikt att det någonsin kommer bli det.

 

I min mening är och kommer försvarets huvudsakliga uppgift alltid att bli försvar av Sveriges självständighet.

Men regeringen verkar tro att det är till för att stärka banden med USA, något den Polska regeringen också verkar tro. För att göra jänkarna glada håller vi till och med på att komma med konstiga ursäkter för att ta död på vår försvarsindustri.

Link to comment
Share on other sites

Att försvara Sverige är enligt mig huvudorsaken till att vi ska ha ett försvar.

Slutsatsen jag drar är att vi ett försvar som helt enkelt inte är anpassat för konflikt/krig.

 

Vad är då syftet med vår försvarsmakt, då den inte verkar vara anpassad för försvar?

Krig/konflikt på vilken nivå och var?

 

För att ha en någorlunda chans att försvara Sverige (mot ex ett ej specificerat öststats land) behövs en styrka på minst x antal 100 000 man.(Mina egna glädjekalkyler) Men det går helt enkelt inte att motivera en så stor styrka stående eller i beredskap idag, i vår relativt säkra region med dagens finansiella läge. Vi militärt skadade personer ser såklart det som en absolut garanti för vårt lands existens, och vill ha så många JAS och 122 man bara kan få tag på.

 

På frågan om försvaret löser sin uppgift.

Med tanke på att vi idag fortfarande pratar svenska och inte ryska, finska, skånska eller något annat obskyrt språk. 8-/ Ja.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
@Pal

Jag tolkar dig som att du har bevis för att en majoritet av Försvarsmaktens anställda sätter internationell tjänst före Sveriges försvar. Har du belägg för det? I så fall visa upp det för det är av intresse för allmänheten.

De flesta försvarsmaktsanställda som jag känner (och det är en del) skulle sätta försvaret av Sverige före internationella uppdrag om de var tvungna att välja. Min bedömning är att ca 100% av dem tycker så.

 

Tidigare fanns inget motsatsförhållande och det behöver inte vara det nu heller.

 

/K

Då jag gjorde värnplikten skulle de flesta kunna tänka sig att delta i utlandsuppdrag. Men att försvara Sverige ville dom inte, risken att dö var för stor. Dessutom tyckte de att Sverige var så dåligt att det inte var värt att försvara. Av de som sedan gick vidare till utlandstjänst var det bara två tjejer som skulle kunna tänka sig att försvara landet. Resten sa att försvar av det egna territoriet var för gammalmodigt. De såg inget fel i att Sverige bara kan mobilisera 20-30 000 man exkl hemvärn, så många kommer ändå aldrig behövas i utlandstjänst (jo, folk har uttryckt sig på det viset).

Jag utgår ifrån att du talar om värnpliktiga och inte anställd personal som pal och jag diskuterade.

 

Då, under våren 2007 sa man att det aldrig mer kommer bli krig i Europa på grund av EU, FN, NATO och allehanda andra bokstavskombinationer. Skulle det ske skulle dessa bokstavskombinationer sätta stopp för det, plus att Sverige skulle skicka NBG.

Någon NBG-utryckning till Georgien skedde dock aldrig.

 

Vårt försvar är idag utformat för att utföra massiva uppdrag i utlandet. Men några massiva uppdrag i utlandet har det inte blivit och med tanke på regeringens ovilja att agera någonstans där man faktiskt kan hamna i strid är det högst osannolikt att det någonsin kommer bli det.

Först och främst så är vårt försvar inte utformat för att utföra massiva uppdrag i utlandet. Faktum är att det inte är utformat för att göra något som helst massivt men framförallt inte någon annanstans än hemma med tanke på de logistiska utmaningar det innebär.

Sverige kunde inte skicka NBG eftersom NBG var en EU-resurs.

För att förstå försvars-, säkerhets- och utrikespolitik så bör man åtminstone försöka läsa in sig på lednings- och lydnadsförhållanden.

Jag vet inte vem du anser är "man" som sa det där om krig i Europa men jag har inte hört något sånt överhuvudtaget.

 

I min mening är och kommer försvarets huvudsakliga uppgift alltid att bli försvar av Sveriges självständighet.

Men regeringen verkar tro att det är till för att stärka banden med USA, något den Polska regeringen också verkar tro. För att göra jänkarna glada håller vi till och med på att komma med konstiga ursäkter för att ta död på vår försvarsindustri.

Det håller jag helt och fullt med om.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

tanken med ett insatsförsvar är väl ändå att göra insatser i oroshärder för att verka stabiliserande som ISAF ändå gör. Så på ett indirekt sätt skyddar ju insatsen din trädgård.

Försvarsmakten är inte tänkt att skydda din trädgård eller dig genom stark närvaro på hemmaplan, tanken är att vi genom att delta i ett internationellt samarbete även ska få hjälp vid händelse av ofred.

 

@Emil och @Tanner

Ursäkta uttrycket men om Ni på fullt allvar tror att våra få enheter utomlands ger samma skydd för Sverige som 10 mek brigader så är Ni dummare än tåget. Det är nämligen ungefär så att detta kostar lika mycket.

 

Att tro vi får hjälp om vi behöver det här hemma som tack för våra insatser och att denna hjälp skulle uppväga de brigader vi nu INTE har råd med är fel. Det är väldigt fel. Att detta argument ändå kommer upp ofta är ett tydligt tecken på hur världsfrånvänt politiker utan minsta tvekan argumenterar om försvaret. Att man ens försöker med detta argument, för det gör man, och att det inte blir skratt, åtlöje eller raseri i debatter och media när det används, visar hur illa det är ställt med en folklig grund för försvarsmakten att stå på. Detta är mycket oroande och pekar nog mest på att försvarsmakten är ute på en lång dags färd mot natt. Om inget ändras kommer vi inte ha ett militärt försvar om 50 år tror jag. Och det vore mycket farligt.

 

Sanningen är den att Sverige för att få sitta med vid de fina borden och få en liten liten del av makt över resten av världen har valt att fokusera på utlandsuppdrag. Detta ger ingen säkerhet för Sverige eller svenska folket men det ger ytterligare trappsteg på karriärs-trappan för svenska politiker och för svenska officerare. Och i detta har vi helt offrat förmågan att skydda landet mot militära angrepp. För lika mycket pengar till försvaret som tidigare har vi idag nära noll förmåga att försvara vårt territorium. Och dessutom förlorar folket långsamt men säkert all motivation att betala för en försvarsmakt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tanner

Det står inte mellan 10 mek brigader hemma eller en bataljon i utlandet. Kalla krigets invasionsförsvar är lämnat åt sitt öde. Dessutom undrar jag om inte 10 mek-brigader ensamma ger sämre skydd än ett Europeiskt (+USA?) alternativt ett NATO-engagemang i händelsen att Sverige skulle angripas av en övermäktig anfallare.

 

Såhär ser läget ut idag, min analys:

1 Det finns inget överhängande invasionshot mot Svenskt territorium

2 Det finns inte, och har inte på hundratals år funnits, svenska planer att bedriva anfallskrig för att ta tg i utlandet och expandera

3 Den hotbild som finns idag består till största delen av terror och sabotage

4 Det finns inte en budget som medger ett fullgott försvar av svenskt territorium på egen hand

 

Detta ger, i korthet:

1 Vi bör inte ha ett invasionsförsvar som det vi haft i det förflutna

2 Vi behöver heller inte ha numerär eller utrustning att med våld tvinga till oss landområden utanför Sveriges gräns

3 Hoten vi möter kan inte bekämpas med hjälp av stora mängder personal utan måste bekämpas med kombinerade förebyggande insatser samt ett effektivt spaningsarbete på hemmaplan

4 För att i händelse av invasion kunna bemöta detta hot måste vi ha en plan för detta som är ekonomiskt försvarbart, alltså exempelvis NATO-medlemskap

 

Ovan punkter anser jag inte vara diskutabla utifrån dagens förutsättningar. Självklart vill patrioten i mig ha ett försvar som på en vecka kan mobilisera 3 miljoner man, med tusentals strv122, fpl39 och allsköns annan bråte för att omintetgöra den lede fi. Detta är dock inte möjligt av budgetskäl. Så vad göra? Det verkar för mig ogenomtänkt att satsa på ett försvar som är för stort för att kunna vara snabbt greppbart och insatsberett, men för litet för att kunna hävda territoriell integritet på ett tillfredsställande sätt mot en kvalificerad motståndare.

 

Alternativen som jag ser som möjliga är alltså:

1 Ha ett insatsförsvar och vid krig ta hjälp av allierade genom NATO-medlemskap, eller som nu, fromt hoppas på omvärldens stöd (vi svenskar litar på att alla andra är snälla och kommer att hjälpa oss, så vi lovar en massa och får inte mycket tillbaka - från östfronten intet nytt)

2 Återgå till invasionsförsvarstänket, men utan att uppnå tillfredsställande kapacitet

3 Offra stora delar av vitala samhällsfunktioner (skola, sjukvård, etc) för att kunna återgå till en större budget och därigenom finansiera ett stort invasionsförsvar

4 Fullkomligt avskaffa försvarsmakten, därigenom lösgöra 40 miljarder kronor (eller något sådant), dock blotta strupen fullständigt

 

Jag ser 2 och 4 som otänkbart eftersom jag värnar om Svenskt territorium i den mån det är möjligt. Kvarstår gör 1 och 3. Personligen ser jag 1 som ett mycket rimligt alternativ förutsatt att vi går med i NATO (Som det är nu är min åsikt att vi frivilligt drar på oss NATOs förpliktelser och medföljande agg från kringvarande nationer, utan att vi får något konkret tillbaka). 3 ser jag som betydligt mindre rimligt då hotbilden inte medger sådana uppoffringar.

 

Ovanstående är anledningen att jag tycker att den väg vi valt i nuläget är den bästa, eller till och med den enda vägen. Sakfel får gärna påpekas av mer kunniga inom området. Pal, bollen är din.

Link to comment
Share on other sites

Du går i cirklar i ditt resonerande Tanner. Det finns inget invasionshot av svenskt territorium säger du men samtidigt konstaterar du att vi för 40 miljarder är för fattiga för att ens försöka försvara oss mot det om det funnits.

 

Givetvis kan man för 40 miljarder få ett ordenligt starkt försvar av svenskt territorium. Jag håller med om att detta inte skall se ut som tidigare invasionsförsvar. Men nog går det att få en avsevärd försvarseffekt av svenskt territorium för 40 miljarder.

 

Jag håller med om att det idag inte finns ett överhängande invasionshot. Det finns inte heller något annat överhängande krigshot rörande vår hemmaplan. Trots att hotet inte är överhängande så anser jag att man skall ha ett försvar emot det.

 

Du anser att vi bättre försvarar hemmaplan genom att spendera 40 miljarder på en bataljon i utlandet. Jag anser att det är 40 miljarder som ger noll försvar av hemmaplan. Om vi ändå skall lämna hemmaplan oförsvarad så finner jag faktiskt att dessa 40 miljarder är bortkastade pengar. Minst 90% av de pengar vi spenderar på försvaret skall ge ren avskräckande effekt på den som vill föra krig mot oss här hemma. Den dag jag inte tycker det är värt att lägga pengar på detta är den dag jag vill lägga ned försvaret helt och spara mina skattepengar och lita på någon allierad ungefär som Island gör. Den dag du lyckas övertyga mig om att det enda vi behöver ett försvar till är att sända det utomlands är helt enkelt den dag jag vill lägga ned försvaret. Och det är väldigt många som har denna åsikt, därför är frågan så avgörande.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...