Jump to content

Flygvapnet till Arlanda, Bromma eller Hässlö flygplats?


kerran

Recommended Posts

Tjena.

Det var ett inslag på SVTs nyheter idag om att försvarsmakten och flygvapnet måste upphöra med flygverksamheten på Ärna flygplats utanför Uppsala(fd upplands flygflottilj F16) nästa år.

Vad som ska hända med Ärna flygplats efter att den militära flygverksamheten helt upphört framgick inte. Jag blir då inte förvånad om det är fullt med villor och parhus på ärna fältet inom 5-10 år.

 

Även i framtiden måste dock stridsflyg dvs Gripen tillfälligt kunna baseras i närheten av Stockholm. Flygvapnet utreder nu 3 framtida tillfälliga baseringsflygplatser och det är Arlanda, Bromma och Hässlö som valet står mellan.

Vilka för och nackdelar anser ni att Arlanda, Bromma och Hässlö har som framtida tillfälliga Gripen baser?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 118
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Tjena.

Det var ett inslag på SVTs nyheter idag om att försvarsmakten och flygvapnet måste upphöra med flygverksamheten på Ärna flygplats utanför Uppsala(fd upplands flygflottilj F16) nästa år.

Vad som ska hända med Ärna flygplats efter att den militära flygverksamheten helt upphört framgick inte. Jag blir då inte förvånad om det är fullt med villor och parhus på ärna fältet inom 5-10 år.

 

Även i framtiden måste dock stridsflyg dvs Gripen tillfälligt kunna baseras i närheten av Stockholm. Flygvapnet utreder nu 3 framtida tillfälliga baseringsflygplatser och det är Arlanda, Bromma och Hässlö som valet står mellan.

Vilka för och nackdelar anser ni att Arlanda, Bromma och Hässlö har som framtida tillfälliga Gripen baser?

 

Öhm. Arlanda är ju ganska... fullt. Bromma ligger kanske lite för centralt. Hässlö, tja, det är väl avståndet som talar mot det mest.

Link to comment
Share on other sites

Jag utgår ifrån ett incident-scenario (alltså inga stridigheter)

 

Arlanda

Fördelar: Stor flygplats med väl utbyggd infrastruktur

Nackelar: Mycket civila luftrörelser. Stör otroligt mycket om Griparna måste lyfta efter larm.

 

Bromma

Fördelar: Etablerad flygplats

Nackdelar: Ligger mitt i bebyggelse. Gripar låter väldigt mycket.

 

Hässlö

Fördel: Den har inga direkta nackdelar.

Nackdel: ***

Link to comment
Share on other sites

Förutom att det mesta är avvecklat på Hässlö sedan årtionden?

Dom lokalerna är skollokaler nuförtiden..

 

Hålla en rote eller 2 i beredskap går på vilken mindre asfaltssträcka som helst..

24/7 beredskap en längre tid kräver lite infrastruktur.

Flygledare, meterologer, brandkår, flygtekniker, tak över "huvudet" för lille jas planen också..tjaa Det blir en trave med resurser.

 

Du glömde skavsta?

Finns väl några till mindre ställen?

Men Är det incident beredskap så går det mesta att stoppa medan incidenten ska upp.

Och buller? Tjaa det är som att klaga på sirener från brandkår, polis och ambulans.

Är det kris så gäller lite andra regler. Dock vad jag hört så har dom väl ändå inte brännt på tokmycket för att lyfta..det går ändå nästan lika snabbt samt dom får lite mer soppa att flyga med då dom är i luften..

Link to comment
Share on other sites

Jag ser ändå Uppsala som alternativ, i alla fall framför de tre som räknats upp i den här tråden.

Anledningen till att Ärna ska lämnas är att FM inte anser sig ha råd att driva Uppsala Garnison. Eftersom det är fråga om ekonomiska anledningar så är en ny basering i Mälardalen inte trolig eftersom då nyinvesteringar måste till.

Dessutom så är Akademiska Sjukhuset brukar av Ärna och ett privat bolag intresserade av driften plus ett trafikflygbolag intresserade av flygningar.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Men det är väl så att Gripen inte baseras på Ärna idags läget heller. Den verksamhet som bedrivs på Ärna skulle kunna klaras på Bromma resp någon av de kvarvarande flottiljerna. Flygskolan är väl ändå de som bedriver mest luftrörelser på Årna idag.

Link to comment
Share on other sites

Även i framtiden måste dock stridsflyg dvs Gripen tillfälligt kunna baseras i närheten av Stockholm. Flygvapnet utreder nu 3 framtida tillfälliga baseringsflygplatser och det är Arlanda, Bromma och Hässlö som valet står mellan.

Vilka för och nackdelar anser ni att Arlanda, Bromma och Hässlö har som framtida tillfälliga Gripen baser?

 

Ligger inte Hässlö nära mycket bebyggelse? Vill man störa färre boende borde Eskilstuna flygplats vara något men där finns det väl nästan ingenting utöver en rullbana?

 

Om poängen är billig tillgång till snöröjning, bränslehantering, flygledning, personalmatsal osv är det väl lika gott att förbereda både Arlanda, Bromma, Skavsta, Visby osv för att kunna ta emot några Gripenrotar? Någonstans skall väl 100 Gripar vara krigsplacerade, eller?

 

Behövs det så mycket mer än en ganska liten hangar och inköp av några containrar som hör till det nya mobila baskonceptet?

 

Sen kväll, många frågetecken. :D

Link to comment
Share on other sites

Men det är väl så att Gripen inte baseras på Ärna idags läget heller. Den verksamhet som bedrivs på Ärna skulle kunna klaras på Bromma resp någon av de kvarvarande flottiljerna. Flygskolan är väl ändå de som bedriver mest luftrörelser på Årna idag.

Det flygs med Gripen ifrån Ärna av och till.

 

Sedan rörde väl ursprungsfrågan egentligen inte den dagliga verksamheten, utan behovet av att kunna basera Gripen i närheten av Stockholm vid t ex en beredskapshöjning där man vill ha flyg i luften över huvudstaden.

Link to comment
Share on other sites

Vill man störa färre boende borde Eskilstuna flygplats vara något men där finns det väl nästan ingenting utöver en rullbana?

Eskilstuna fpl, innebär det Kjulabasen?

 

Om det bara gäller vid beredskapshöjning så kan väl knappast boende runt omkring spela någon större roll?

Vid Barkarby finns väl fortfarande hangarer kvar, och vandrarhemmet funkar väl hyfsat? :D

Edited by cf112
Link to comment
Share on other sites

Jag ser ändå Uppsala som alternativ, i alla fall framför de tre som räknats upp i den här tråden.

Anledningen till att Ärna ska lämnas är att FM inte anser sig ha råd att driva Uppsala Garnison. Eftersom det är fråga om ekonomiska anledningar så är en ny basering i Mälardalen inte trolig eftersom då nyinvesteringar måste till.

...

Vet du hur man tänkt göra med de centra och skolor som finns där? Finns det något förband man kan flytta till utan att behöva göra investeringar i nya lokaler? Att flytta ledningen av Strilförbanden borde inte vålla några större problem, inte heller att flytta soldatutbildningen. Även FBS och UndSäkC borde vara lätt att flytta, förutsatt att man hittar lämpliga lokaler.

Det vore förstås inte första gången de flyttar, FBS flyttade från F 3/F 13M på 80-talet. UndSäkC är ju en sammanslagning av A UndS som flyttat från K 3, FV UndS som flyttat från F 11 till F 13 och sedan till F 20 samt TolkS som flyttat från S 1 (i Uppsala). StrilC (FRAS/StrilS) har flyttat från F 2 till F 18 och sedan till F 20. StrilS blev dock kvar på Tullinge många år efter nedläggningen eftersom man inte ville flytta simulatorer mm. Hur har man tänkt göra den här gången?

Historien borde väl visa att man vid varje flytt behövt göra nyinvesteringar.

Link to comment
Share on other sites

Vill man störa färre boende borde Eskilstuna flygplats vara något men där finns det väl nästan ingenting utöver en rullbana?

Eskilstuna fpl, innebär det Kjulabasen?

Det får vi hoppas, Ekeby har ju bara gräsbanor.

 

Vid Barkarby finns väl fortfarande hangarer kvar, och vandrarhemmet funkar väl hyfsat? :D

Egentligen skulle all flygverksamhet på Barkarby upphört vid årsskiftet. Banor (inklusive "gubbängen"), hangarer, bergshangar, flygledartorn, kaserner mm finns kvar. Även vaktkuren finns kvar men jag tror att folk skulle bli rätt missnöjda om man slängde upp en grind där. En av hangarerna ligger det full med bråte framför och den ligger ganska dumt till, men de andra två verkar gå att använda (om man kastar ut nuvarande brukare) och berghangaren ägs vad jag förstår fortfarande av försvaret. Till och med avfyrningsplatserna för Rb 68 finns också kvar.

Jag har för mig att man rivit något sedan jag var där sist, men jag har glömt vad.

Link to comment
Share on other sites

Ja vill folk inte ha Gripar för att dom låter mycket så skicka upp dom hit, jag tror att rullbanan i Hudik räcker gott och väl, en hangar finns det och flygledartorn B-) alternativt gamla Söderhamnsflottiljen(F15).

 

Nog oseriositet från mig.

Link to comment
Share on other sites

Historien borde väl visa att man vid varje flytt behövt göra nyinvesteringar.

Alla organisationsförändringar innebär kostnader. En flytt av all verksamhet från Ärna skulle innebära investeringar på andra orter som FM inte skulle räkna hem på många år. Förmodligen skulle man inte alls kunna räkna hem samordningsvinster någonsin eftersom man säkerligen skulle ångra sig efter några år och börja titta på ytterligare flyttar.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Som någon sa, ska det tittas på nyinvesteringar på ställen som Bromma, Västerås och Arlanda borde man väl också titta på gamla F11 dvs Skavsta. Där kommer ju f.ö in gamla FV-plan på besök ibland som Vampire och Lansen anordnat av Museet i närheten så någon form av platta vid sidan om finns där. För mig känns det som ett naturligare (rätt sida om Sthlm enligt mig) ställe än någon av dom andra. Sen får man ju börja tänka på om man ska ha framtida UAV:er för nationellt försvar.. som kan stanna uppe länge men är slöa på att komma någonstans. Dock lär dom inte vara beväpnade men ändå ha behov av vissa säkerhetsåtaganden.

Link to comment
Share on other sites

Enligt inslaget som SVT nyheterna hade var det Bromma, Hässlö och Arlanda som var de alternativ som flygvapnet håller på att utreda.

När väl försvarsmakten upphört med all flygverksamhet på Ärna fältet är jag övertygad om att flygfältet går en mycket oviss framtid till mötes. I dessa milötider är flygplatser inte populära. Uppsala ligger dessutom bara 20 km från Arlanda, Sveriges största flygplats.

Boende kring Ärna flygplats vill säkert inte heller ha något mer buller än de har idag. Det har gått 6 år sedan Viggen slutade flyga och F16 lades ner...och de boende njuter säkert av tystnaden.

 

Att flygplatsen ligger nära akademiska sjukhuset är ingen garanti för fortsatt civil drift av flygplatsen. Tullinge flygplats, fd F18 låg mycket nära Karolinska Sjukhuset i Huddinge och Barkaby flygplats ligger nära Karolinska sjukhuset i Solna. På Tullingefältet står det massor med villor idag

Det är stora markytor det rör sig om. Det får säkert plats många bostäder, förskolor, äldre boenden. OM staten lämnar över Ärna fältet till Uppsala kommun tror jag det är slutet för Ärna flygplats och början på "Ärna villastad"

Gläm inte den ekonomiska aspekten heller, nästan alla kommunalt ägda civila flygplatser går med förluster i Sverige.

Link to comment
Share on other sites

Det har gått 6 år sedan Viggen slutade flyga och F16 lades ner...och de boende njuter säkert av tystnaden.

Det flygs väl fortfarande på Ärna, fast numera i LSS regi?

 

På Tullingefältet står det massor med villor idag

Gör det? Jag tycker att fältet ser ödsligare ut än någonsin...

Link to comment
Share on other sites

På Tullingefältet står det massor med villor idag

Gör det? Jag tycker att fältet ser ödsligare ut än någonsin...

Byggnadstakten på F 18 har mattats av betänkligt, marknaden för dyra villor med obefintlig tomt och dåliga komunikationer har minskat betydligt. ;-)

Dock håller man takten uppe med jobben att förstöra den militära infrastrukturen, gamla berghangaren håller på att förseglas och många öppningar till andra bergrum är redan förseglade :rockon:

Banorna är dock hyfsat välbehållna, förutom mindre grävarbeten. Blir intressant den dagen man skall sanera stenkolstjäran under startbanorna, speciellt som Tullinges vattentäckt ligger under :banghead:

Link to comment
Share on other sites

På Tullingefältet står det massor med villor idag

Gör det? Jag tycker att fältet ser ödsligare ut än någonsin...

Byggnadstakten på F 18 har mattats av betänkligt, marknaden för dyra villor med obefintlig tomt och dåliga komunikationer har minskat betydligt. ;-)

Dock håller man takten uppe med jobben att förstöra den militära infrastrukturen, gamla berghangaren håller på att förseglas och många öppningar till andra bergrum är redan förseglade :rockon:

Banorna är dock hyfsat välbehållna, förutom mindre grävarbeten. Blir intressant den dagen man skall sanera stenkolstjäran under startbanorna, speciellt som Tullinges vattentäckt ligger under :banghead:

 

 

Låter lika hopplöst fall som de gamla SJ områdena med arsenik i grunden.. ;) DE har väl råd att bekosta sånt.. kan man fundera på ja..

Link to comment
Share on other sites

Enligt inslaget som SVT nyheterna hade var det Bromma, Hässlö och Arlanda som var de alternativ som flygvapnet håller på att utreda.

När väl försvarsmakten upphört med all flygverksamhet på Ärna fältet är jag övertygad om att flygfältet går en mycket oviss framtid till mötes. I dessa milötider är flygplatser inte populära. Uppsala ligger dessutom bara 20 km från Arlanda, Sveriges största flygplats.

Boende kring Ärna flygplats vill säkert inte heller ha något mer buller än de har idag. Det har gått 6 år sedan Viggen slutade flyga och F16 lades ner...och de boende njuter säkert av tystnaden.

 

Att flygplatsen ligger nära akademiska sjukhuset är ingen garanti för fortsatt civil drift av flygplatsen. Tullinge flygplats, fd F18 låg mycket nära Karolinska Sjukhuset i Huddinge och Barkaby flygplats ligger nära Karolinska sjukhuset i Solna. På Tullingefältet står det massor med villor idag

Det är stora markytor det rör sig om. Det får säkert plats många bostäder, förskolor, äldre boenden. OM staten lämnar över Ärna fältet till Uppsala kommun tror jag det är slutet för Ärna flygplats och början på "Ärna villastad"

Gläm inte den ekonomiska aspekten heller, nästan alla kommunalt ägda civila flygplatser går med förluster i Sverige.

Jag skrev inte något om närheten till UAS utan det är så att UAS´s flygplatshänvisning är Ärna och att UAS´s flygetyg är baserade där. Så är det idag och behoven ser inte ut att bli mindre.

 

Det flygs fortfarande på Ärna så några 6 år av tystnad har det inte varit.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det flygs fortfarande på Ärna så några 6 år av tystnad har det inte varit.

 

/K

Är berghangaren fortfarande i bruk i någon form av FV?

Den användes efter Tsunamin men för förvaring av kistor. Det är det enda jag vet.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Flygverksamheten på Ärna fältet är avsevärt mindre idag än under Viggen tiden på F16 om du ser till antalet starter och landningar per år.

Flygplanen som oftast landar på Ärna fältet nuförtiden, bullrar dessutom mycket mindre än vad Viggen gjorde.

De som bor där nu störs betyligt mindre av kraftigt buller.

 

Jag tror inte Ärna fältet har någon framtid som civil flygplats. Flygplatsen ligger för nära Arlanda.

Vilket flygbolag vill flyga dit? Sätter ni ert hopp till Ryanair?

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte Ärna fältet har någon framtid som civil flygplats. Flygplatsen ligger för nära Arlanda.

Vilket flygbolag vill flyga dit? Sätter ni ert hopp till Ryanair?

 

För att riskera gå lite OT, Arlanda ser en etablering på Ärna som positiv. Arlanda är tämligen fullt, och har stora problem med miljömålen just nu. Man vill inte ha lågprisflyg från Arlanda.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte Ärna fältet har någon framtid som civil flygplats. Flygplatsen ligger för nära Arlanda.

Vilket flygbolag vill flyga dit? Sätter ni ert hopp till Ryanair?

 

För att riskera gå lite OT, Arlanda ser en etablering på Ärna som positiv. Arlanda är tämligen fullt, och har stora problem med miljömålen just nu. Man vill inte ha lågprisflyg från Arlanda.

 

 

Har det inte i 20 års tid varit snack om att bygga en 3:e flygplats i Sthlm.

Tullinge och Barkaby utreddes väl och förkastades?

Senast jag hörde något skulle väl skolflyget kastas ut från Bromma (är jag ute och seglar) till en ovisss framtid efterssom Barkaby skulle läggas ner också???

 

Jag tror att den som köper Ärna ser till att det kommer en "pendelstation" med anknytning till Arlanda banan kan ha en riktigt snygg affärside för lågprisflyg och charter (nej har inte koll på banlängder och annat men i alla fall)

 

Köper kommunen marken så tror jag den flygplatsen befolkningsmässigt och infrastrukjturmässigt nog har lättare att hävda sig än Stockholm Syd...

 

helt off topic...Landar Utlandsstyrkan fortfarande på Skavsta??

I detta fallet borde väl Ärna vara ett bättre alternativ...

 

Jag kan intye förstå varfölr man tänker tanken med Arlanda eller Bromma..

Pratade man specifikt Gripar på TV elleer var det specialflyget som skulle baseras där??

Link to comment
Share on other sites

Nej, Utlandsstyrkan landar inte regelmässigt på Skavsta. FM har testat olika alternativ och flög ett tag från Västerås (eller Stockholm-Västerås som de gärna kallar sig). Uppsala vore givetvis smakfullt.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...