Jump to content

Listor på Fasta Anropssignaler


Recommended Posts

I marinen vart det ialla fall:

 

FAL: Fast Anropssignal Lägre förband - upp till bataljon.

Systematiskt ihopsatt. Högs 2 bokst/siffror, eller högst 2 bokstäver i kombination med siffror, eller högst 2 boks/siffror i kombination med en färgkod

 

FAK: Fast Anropssignal typ K. Högre förband - allt ovan bataljon

3 bokstäver, ej JKMQÅÄÖ och ej SA-SM (vhf-callsigns)

 

FAR: Fast Anropssignal för rapportering inom luftförsvaret.

Djurnamn, 2stavigt bestämd form, t.ex. LAmmet, Grodan

 

RAK: Rörlig anropssignal typ K. Byts enl order. Används av rörliga förband.

3 bokstäver. Första alltid JK eller M

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
I marinen vart det ialla fall:

 

FAL: Fast Anropssignal Lägre förband - upp till bataljon.

Systematiskt ihopsatt. Högs 2 bokst/siffror, eller högst 2 bokstäver i kombination med siffror, eller högst 2 boks/siffror i kombination med en färgkod

 

Var det olika FAL för Flygvapnet, marinen och armen?

T.ex BL1 i Flygvapnet är det samma funktion i marinen och armen?

 

Vad kallas de befattningskoder som används på olika befattningar i organisationerna t.ex S1 och var finns dessa beskrivna.

 

/BL1

Link to comment
Share on other sites

Var det olika FAL för Flygvapnet, marinen och armen?

T.ex BL1 i Flygvapnet är det samma funktion i marinen och armen?

Ja, det skiljer sig. I mångt och mycket är det organisationsbestämt, FAL-A t ex täcker in behovet av anropssignaler för brigad- och fördelningsförband medan FVs motsvarighet täcker in behovet av anropssignaler för bas- och strilförband. MD i FAL-A = artilleriregementets ledningsplats, MD i FV = en markförsvarspluton... BL1 i FAL-A är chefen 2.grk plut. Jag antar att det är något annat i FV. :baskerHV:

 

Om någon tycker att FAL-A från 2002 är föråldrad så kan jag glädja er med att FVs motsvarighet är från 80-talet... Men förra året sa man att "det är något nytt på väg...".

Link to comment
Share on other sites

RAK: Rörlig anropssignal typ K. Byts enl order. Används av rörliga förband.

3 bokstäver. Första alltid JK eller M

 

 

Vad är ett rörligt förband?

 

 

 

Jag vill även nämna att anropssignaler kan skiljas åt mellan samma typbataljoner. Exempelvis använde inte mekbataljonen Victor Lima från P7 samma typ av anropssignaler som Victor Juliette från P4 gjorde (Övningsserien 2007).

Link to comment
Share on other sites

RAK är rörliga anropssignaler dvs som byts efterhand. Det har inget med förbandens ev. rörlighet att göra.

 

När det gäller siffrorna i FAL-A så är dessa på väg att göras om. Enligt en remiss jag sett så är de omgjorda men det har inte införts än.

 

Men en hint om det nya är att man sammanför G-strukturen (avseende sektionerna i staben) med FAL-A-siffran.

 

Persfunktionen får då 10 som siffra, C Pers får 11, Stf C 12, osv

Und får 20

Ops får 30

Log 40

Plans 50

CIS 60

osv.

 

Fram till det att det fastställs så gäller det gamla och där har exempelvis Undchefen 51 och Art/Bekchefen 41.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

När det gäller siffrorna i FAL-A så är dessa på väg att göras om. Enligt en remiss jag sett så är de omgjorda men det har inte införts än.

 

Men en hint om det nya är att man sammanför G-strukturen (avseende sektionerna i staben) med FAL-A-siffran.

 

Persfunktionen får då 10 som siffra, C Pers får 11, Stf C 12, osv

Und får 20

Ops får 30

Log 40

Plans 50

CIS 60

osv.

 

Fram till det att det fastställs så gäller det gamla och där har exempelvis Undchefen 51 och Art/Bekchefen 41.

 

/K

Det där verkar, precis som det mesta numera, vara lite flytande... Läser man senaste versionen av MetodH Ledn Bat så förefaller synkandet av anropssignaler och S-strukturen redan ha slagit igenom. Samtidigt har nya FAA inte kommit så precis som du skriver så är formellt sett FAL-A fortfarande gällande. Jobbigt det här när de olika reglementena inte taktar riktigt... ;-)

Link to comment
Share on other sites

Menar du att VL och VJ hade helt olika typ av anropssignaler eller att de var av samma typ men skilde sig åt?

Jag vill även nämna att anropssignaler kan skiljas åt mellan samma typbataljoner. Exempelvis använde inte mekbataljonen Victor Lima från P7 samma typ av anropssignaler som Victor Juliette från P4 gjorde (Övningsserien 2007).
Om de var av samma typ men skilde sig åt är det väl precis enligt FAL-A?

 

Eftersom FAL-A gällde för samtliga arméns brigader (plural, nostalgi! ;-)) så måste ju bataljonerna i samma brigad ha olika anropssignaler. När vi nu har så få kvar är det väl rimligt att de "delar"?

 

Ur minnet:

I alla brigaders egna nät kallades brigaden BA, 1.bat VJ, 2.bat VL, 3.bat VN etc.

Kompanibokstäverna var Q-, R-, S-, T- osv så VJs kompanier blev QJ, RJ, SJ, TJ, ... medan VLs kompanier blev QL, RL, SL, TL, ... osv.

 

/P

 

P.S. Kuriosafråga: Då Nordbat2 följdriktigt använde VL och PL, QL, etc, är det någon som vet om Nordbat1 i Makedonien på samma sätt använde VJ? Även om det svenska bidraget var relativt litet... D.S.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det skiljer sig. I mångt och mycket är det organisationsbestämt, FAL-A t ex täcker in behovet av anropssignaler för brigad- och fördelningsförband medan FVs motsvarighet täcker in behovet av anropssignaler för bas- och strilförband. MD i FAL-A = artilleriregementets ledningsplats, MD i FV = en markförsvarspluton... BL1 i FAL-A är chefen 2.grk plut. Jag antar att det är något annat i FV. :clap:

 

Om någon tycker att FAL-A från 2002 är föråldrad så kan jag glädja er med att FVs motsvarighet är från 80-talet... Men förra året sa man att "det är något nytt på väg...".

 

Vad heter FV's motsvarighet till FAL-A? Kan icke komma på detta samt finns denna att tillgå någon stans?

(ren kuriosa och nostalgi tripp)

 

Jodå BL1 var 1:a linjegrupp i FV

 

/BL1

Link to comment
Share on other sites

Var det olika FAL för Flygvapnet, marinen och armen?

T.ex BL1 i Flygvapnet är det samma funktion i marinen och armen?

 

Vad kallas de befattningskoder som används på olika befattningar i organisationerna t.ex S1 och var finns dessa beskrivna.

 

/BL1

 

 

Det var ett tag till och med så förvirrat att det fanns FAL-A, FAL-M, och det (tror jag) egenpåhittade göteborgska påfundet FAL-KA parallellt inom dåvarande Kustartilleriet. Blev spännande när man samövade....

Link to comment
Share on other sites

Eftersom FAL-A gällde för samtliga arméns brigader (plural, nostalgi! :lol:) så måste ju bataljonerna i samma brigad ha olika anropssignaler. När vi nu har så få kvar är det väl rimligt att de "delar"?

 

 

Givetvis menade jag uppbyggaden av vem som hette vad i radionätet. Ex: En EgrpC:s på P4:s strvkomp anropssignal var inte uppbyggd likadant som den anropssignal som P7:s strvkomp EgrpC hade, osv. Detta var väldigt tydligt på Stab/Grk-komp och Trosskomp.

 

Så bakom flötet är jag inte. ;-)

Link to comment
Share on other sites

Det var ett tag till och med så förvirrat att det fanns FAL-A, FAL-M, och det (tror jag) egenpåhittade göteborgska påfundet FAL-KA parallellt inom dåvarande Kustartilleriet. Blev spännande när man samövade....

 

Och då skulle det även finnas en FAL-FV ?

A Arme

M Marinen

KA Kustart

FV Flygvapnet

 

/BL1

Link to comment
Share on other sites

Men en hint om det nya är att man sammanför G-strukturen (avseende sektionerna i staben) med FAL-A-siffran.

Persfunktionen får då 10 som siffra, C Pers får 11, Stf C 12, osv

Så fungerade det i bataljonsstaben i Kosovo för 6 år sedan och antagligen för 9 år sedan också. I de sektioner som hade fler än 9 medlemmar fick vissa tre siffror och eftersom DART380 klarar anropssignaler med fem tecken så fungerar ju VL312, men exempelvis rörlig ledningsplats (VL Blue) fick förkortas till VLBLU.

 

Fram till det att det fastställs så gäller det gamla och där har exempelvis Undchefen 51 och Art/Bekchefen 41.
På kompanierna använde man vid samma tillfälle det gamla systemet (fast undbef/adj = LNO) så tolken var 55, QM1 91, QM2 92 och TC 96.

 

P.S. Kuriosafråga: Då Nordbat2 följdriktigt använde VL och PL, QL, etc, är det någon som vet om Nordbat1 i Makedonien på samma sätt använde VJ? Även om det svenska bidraget var relativt litet... D.S.
Inte en aning, men de sista BA-missionerna var VN och KS blev VL innan man bytte till någon sorts brittisk (?) struktur. Intressant att Swebat (borde vara Swebn) hetat VL (2.bat) på båda platserna. Varför inte 1.bat (VJ)? Risk för förväxling med jugoslaviska armén (VJ) i skrift?
Link to comment
Share on other sites

Givetvis menade jag uppbyggaden av vem som hette vad i radionätet. Ex: En EgrpC:s på P4:s strvkomp anropssignal var inte uppbyggd likadant som den anropssignal som P7:s strvkomp EgrpC hade, osv. Detta var väldigt tydligt på Stab/Grk-komp och Trosskomp.
Det är nog jag som är bakom flötet för jag förstår fortfarande inte vad du menar...

 

Säger du att enheterna i VL respektive VJ hade helt olika typ av anropssignaler, dvs (överdrivet) att den ena Egrp använde EJ el. motsv. och de andra "björnen 1", "91:an" etc? :rolleyes:

 

Eller menar du att den ena hette (t.ex.) EJ och den andra FLRL1?

 

Med reservation för att jag inte jobbat aktivt med anropssignaler på många år så tror jag exemplen i det andra fallet är OK enligt FAL-A (ser olika ut men anger samma funktion vid olika kompanier i olika bataljoner samt utan respektive med identifieringsbeteckning och kompletteringssiffra)

Link to comment
Share on other sites

Jag har för mig att E-grp:erna hade olika tillhörighet i orgen på de olika bataljonerna och därför hanterades olika när det gäller anropssignaler. En var fristående medans den andra ingick i St/Grk, har jag för mig.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Jag har ingen insikt i varför det var så, bara att det ibland kunde vara förrvirrande att som enskild stridsvagnsgruppchef vara underställd P7:s strvkomp och försöka hänga med på deras KompL, och då främst när deras stödfunktioner var framme och härjade, exvis Ergp, Sjv, Bärgare osv.

Link to comment
Share on other sites

Vet att på P4 har man kallat E-grupperna efter kompanitillhörighet

medan mitt år på I19 hade E-grupperna bataljonsanropssignaler ex GL, HL dock ingick dessa egentligen i st/grk men var normalunderställda manöverkompanierna...

 

Dock så hade många enheter på st/grk komp bataljonsanropssignaler grk: AL/BL, spaning:KL, lvkv:OL

 

Därimot ska E-grupperna ha samma första bokstav oavsett som dessa tillhör VJ/VL/VN eller VU

exemplifierar med VJ's E-grupper E(J) F(J) G(J) H(J)

 

Samma sak med bärgarna som hade anropssignaler som ML(stridsvagnsbärgaren på SL) på VL i det här exemplet..

Edited by Larsleo
Link to comment
Share on other sites

Vet att på P4 har man kallat E-grupperna efter kompanitillhörighet

medan mitt år på I19 hade E-grupperna bataljonsanropssignaler ex Gl, HL dock ingick dessa egentligen i st/grk med var normalunderställda manöverkompanierna...

 

Dock så hade de många enheter på st/grk komp bataljonsanropssignaler grk: AL/BL, spaning:KL, lvkv:OL

 

Under mitt utbildningsår 05-06 hade vi (P4) också dessa anropningssignaler i början under utbildningen, men fick senare under bataljonsskedet byta så att grk hette DP,EP spaning BP,CP och lvkv FP. Anledning till detta sas vara att SLB inte funkade tillsammans med med de andra. Systemet fattade tydligen inte vem som var vem, men men... Vem vet varför egentligen.

Edited by Deron
Link to comment
Share on other sites

Vad heter FV's motsvarighet till FAL-A? Kan icke komma på detta samt finns denna att tillgå någon stans?

(ren kuriosa och nostalgi tripp)

 

Jodå BL1 var 1:a linjegrupp i FV

 

/BL1

Den närmaste motsvarigheten är SbR FV (eller något liknande, är inte helt säker), där anropssignaler för basbataljon 85 och strilbataljon m/ä utgör ett eget kapitel. Eftersom de andra kapitlen innehåller känslig information som frekvenser för styrdata mm (som nu är under avveckling...) så är publikationen i sin helhet hemligstämplad.

Link to comment
Share on other sites

Under mitt utbildningsår 05-06 hade vi (P4) också dessa anropningssignaler i början under utbildningen, men fick senare under bataljonsskedet byta så att grk hette DP,EP spaning BP,CP och lvkv FP. Anledning till detta sas vara att SLB inte funkade tillsammans med med de andra. Systemet fattade tydligen inte vem som var vem, men men... Vem vet varför egentligen.

 

Det system du nämner att ni bytade till var i princip det som användes 06-07.

 

BP = Spaningspluton

CP = GRK-pluton

DP = GRK-pluton

FP = LvKvpluton

 

QJ3, RJ3, TJ3 osv. var kompaniernas Egrupper.

 

Dessutom har jag i efterhand förstått att VJ (P4) och VL (P7), egentligen skulle heta VI och VK, men att det inte användes av någon anledning. Är det kanske dessa anropssignaler som kommer bli en del av det system som skall ersätta FAL-A?

Link to comment
Share on other sites

Det var ett tag till och med så förvirrat att det fanns FAL-A, FAL-M, och det (tror jag) egenpåhittade göteborgska påfundet FAL-KA parallellt inom dåvarande Kustartilleriet. Blev spännande när man samövade....

 

Och då skulle det även finnas en FAL-FV ?

A Arme

M Marinen

KA Kustart

FV Flygvapnet

 

/BL1

 

Jag tycker att det verkar märkligt att det skulle finnas/funnits både FAL-M och FAL-KA, då KA var en del av Marinen. Möjligen en FAL-F och FAL-KA.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

 

 

Det var ett tag till och med så förvirrat att det fanns FAL-A, FAL-M, och det (tror jag) egenpåhittade göteborgska påfundet FAL-KA parallellt inom dåvarande Kustartilleriet. Blev spännande när man samövade....

Och då skulle det även finnas en FAL-FV ? A ArmeM MarinenKA KustartFV Flygvapnet/BL1
Jag tycker att det verkar märkligt att det skulle finnas/funnits både FAL-M och FAL-KA, då KA var en del av Marinen. Möjligen en FAL-F och FAL-KA.

necro posting deluxe, men jag såg detta först nu när jag snokade efter något helt annat... Jodå det är mycket märkligt. Förklaringen jag fick var att FAL M inte alls var anpassad för oss skogsmatrosers vht, och att man på ostkusten anammade FAL A, medan västkusten uppfann FAL KA.

Link to comment
Share on other sites

  • henke changed the title to Listor på Fasta Anropssignaler

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...