Jump to content

Artillerisystem 08 - Archer FH 77 BW L52


903Lew

Recommended Posts

On 8/12/2020 at 7:21 PM, Smeghead said:

Levererade är ett starkt ord. Dom är levererade för att kontrollskjutas och sedan förrådsställas. Dom får inte förbandssättas.

 

Att pjäserna inte är helt kompletta då de saknar viss GFE, och därmed inte kan förbandssättas i nuvarande konfiguration är en sak. Men byggda och levererade är dom ju, vilket var frågan jag besvarade! Men visst, jag förstår din invändning...

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, madman said:

Det kanske är mycket som är byggt och köpt men som inte får användas.

 

Kanske det. Det är mer än vad jag vet...

 

I fallet med Archer B så är ju dock pjäserna inköpta med det uttalade syftet att direkt placeras i förråd. Det finns i dagsläget inget beslut om att de ska förbandssättas. Och därmed tycks FM inte ha sett något behov av att slösa GFE på pjäserna, då de enligt nu gällande politiska beslut ändå inte får tas i bruk.

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Pärmtroll said:

 

Kanske det. Det är mer än vad jag vet...

 

I fallet med Archer B så är ju dock pjäserna inköpta med det uttalade syftet att direkt placeras i förråd. Det finns i dagsläget inget beslut om att de ska förbandssättas. Och därmed tycks FM inte ha sett något behov av att slösa GFE på pjäserna, då de enligt nu gällande politiska beslut ändå inte får tas i bruk.

Men ändå så vill försvarsberedningen att man ska bygga upp ett divisionsbatteri och köpa 12 st nya ARCHER. Där försvaret nu tittar på rakartelleri som ett alternativ.  Förstår då inte om man anser att det är viktigt att börja med divisionsartilleri. Att man då lånar de 12 st förrådsställda ARCHER för att bygga upp divisionsartilleriet.  Då det tar tid att sjösätta en tredje brigad.

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, madman said:

Men ändå så vill försvarsberedningen att man ska bygga upp ett divisionsbatteri och köpa 12 st nya ARCHER. Där försvaret nu tittar på rakartelleri som ett alternativ.  Förstår då inte om man anser att det är viktigt att börja med divisionsartilleri. Att man då lånar de 12 st förrådsställda ARCHER för att bygga upp divisionsartilleriet.  Då det tar tid att sjösätta en tredje brigad.

 

Gissningsvis så tar det minst lika lång tid att bygga upp divisionsorganisationen, och jag inbillar mig att det inte finns mycket nytta av artilleri på divisionsnivå innan det finns artilleri på brigadnivå. 

Försvarsberedningens vilja är ju att alla dagens 48 pjäser ska förbandssättas, 12 pjäser i var brigad och sex pjäser i vardera stridsgrupp. Som du säger tar det tid att bygga upp detta, men ett led i att bygga upp en brigad är ju att de ingående förbanden övar, först enskilt, och sedan tillsammans. Så jag misstänker att det inom kort inte kommer finnas några pjäser över att låna... 

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, madman said:

Men ändå så vill försvarsberedningen att man ska bygga upp ett divisionsbatteri och köpa 12 st nya ARCHER. Där försvaret nu tittar på rakartelleri som ett alternativ.  Förstår då inte om man anser att det är viktigt att börja med divisionsartilleri. Att man då lånar de 12 st förrådsställda ARCHER för att bygga upp divisionsartilleriet.  Då det tar tid att sjösätta en tredje brigad.

Ok, vi tar det igen. Samtliga 48 Archer kommer behövas för att sätta upp tre brigadartilleribataljoner(3x12 pjäser) och två artillerikompanier(2x6 pjäser). Då finns det inga pjäser över till en divisionsartilleribataljon, därav behovet att köpa ytterligare 12 pjäser alternativt raketartilleri. 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Meteor said:

Ok, vi tar det igen. Samtliga 48 Archer kommer behövas för att sätta upp tre brigadartilleribataljoner(3x12 pjäser) och två artillerikompanier(2x6 pjäser). Då finns det inga pjäser över till en divisionsartilleribataljon, därav behovet att köpa ytterligare 12 pjäser alternativt raketartilleri. 

Okej då tar jag också det igen. Har man ställt 12 st i förråd. Så gör de inte så stor nytta om de inte används. Istället för att vänta på en tredje brigad där den tredje bataljonsartilleriet står ändå i förråd.

 

8 hours ago, Pärmtroll said:

 

Gissningsvis så tar det minst lika lång tid att bygga upp divisionsorganisationen, och jag inbillar mig att det inte finns mycket nytta av artilleri på divisionsnivå innan det finns artilleri på brigadnivå. 

Försvarsberedningens vilja är ju att alla dagens 48 pjäser ska förbandssättas, 12 pjäser i var brigad och sex pjäser i vardera stridsgrupp. Som du säger tar det tid att bygga upp detta, men ett led i att bygga upp en brigad är ju att de ingående förbanden övar, först enskilt, och sedan tillsammans. Så jag misstänker att det inom kort inte kommer finnas några pjäser över att låna... 

Okej det kan jag köpa. Men tidsplanen är väl först två brigader och att man även ska påbörja ett divisionsartilleri. För att senare den tredje brigaden ska byggas upp. Fördelen är då att ett tredje bataljons/divisonsartilleri redan är tränat för uppgiften.

 

  

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, madman said:

Okej då tar jag också det igen. Har man ställt 12 st i förråd. Så gör de inte så stor nytta om de inte används. Istället för att vänta på en tredje brigad där den tredje bataljonsartilleriet står ändå i förråd.

 

 

 

  

 

Nu handlar det om att sätta upp fler krigsförband och då krävs det att krigsförbanden också fylls med materiel. Det är krigsorganisationens behov av materiel som är dimensionerande, inte vilken mängd materiel vi har i bruk dagligdags.  

Tror du t.ex att alla 120 Strv 122 är i bruk till vardags på våra regementen? 

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Meteor said:

 

Nu handlar det om att sätta upp fler krigsförband och då krävs det att krigsförbanden också fylls med materiel. Det är krigsorganisationens behov av materiel som är dimensionerande, inte vilken mängd materiel vi har i bruk dagligdags.  

Tror du t.ex att alla 120 Strv 122 är i bruk till vardags på våra regementen? 

Nej man kan också öva med en kanon om man vill. Eller så kan man låtsats att man har kanoner. Vilket man gjorde i flera år i väntan på ARCHER. Så dåliga beslut har fattats tidigare. För att spara på stridsvagnar och låta dem få vila i förråd. Så kan man sätta stridsvagnskulisser på vanliga bandvagnar/fordon. Sådant förekommer fortfarande. Eller varför inte låta soldater springa runt med trägevär eller pinnar för att spara på AK5. Då sparar man in mycket till försvaret.

 

Givetvis tror man inte att det blir infört som förslagen. Då det fattas så många saker inkl material. Förslaget är att de tre brigaderna ska vara infört senast 2030. Divisionsartilleriet ska etableras 2021-2026 för att vara fullt infört 2030. Inköp av 12 st nya ARCHER till divisionsartilleri ska ske 2026-2030. Enligt försvaret/försvarsberedningens förslag. 

 

Då hävdar jag att man under övergångsfas kan låna från de 12 st förrådsställda ARCHER. Tills man bestämmer sig vad man vill ha till divisionsartilleriet. Annars kan man bara låna ett kompani 4st från stridsgrupp Gotland/Mälardalen. Så får de nöja sig med ett kompani vardera. Om man vill fortsätta att ha 12 st ARCHER i förråd.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, madman said:

Då hävdar jag att man under övergångsfas kan låna från de 12 st förrådsställda ARCHER. Tills man bestämmer sig vad man vill ha till divisionsartilleriet. Annars kan man bara låna ett kompani 4st från stridsgrupp Gotland/Mälardalen. Så får de nöja sig med ett kompani vardera. Om man vill fortsätta att ha 12 st ARCHER i förråd.

 

Spelkort och försök under ett flertal år har redan visat vad vi vill ha: divisionsmarkrobotbataljoner, skjutandes styrda robotar med verkan mot ytmål, splitterskyddade mål samt till del stationära befästningar och byggnader i en en miljö där vi har ett ofördelaktigt luftläge t.o.m. ett fördelaktigt luftläge.

 

Serieversionen av Archer kanske är ett alternativ om vi redan nu haft en Excaliburgranat med dubbla räckvidden, men det har vi inte. 

Edited by Adeptus Bellum
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, madman said:

Nej man kan också öva med en kanon om man vill. Eller så kan man låtsats att man har kanoner. Vilket man gjorde i flera år i väntan på ARCHER. Så dåliga beslut har fattats tidigare. För att spara på stridsvagnar och låta dem få vila i förråd. Så kan man sätta stridsvagnskulisser på vanliga bandvagnar/fordon. Sådant förekommer fortfarande. Eller varför inte låta soldater springa runt med trägevär eller pinnar för att spara på AK5. Då sparar man in mycket till försvaret.

 

Givetvis tror man inte att det blir infört som förslagen. Då det fattas så många saker inkl material. Förslaget är att de tre brigaderna ska vara infört senast 2030. Divisionsartilleriet ska etableras 2021-2026 för att vara fullt infört 2030. Inköp av 12 st nya ARCHER till divisionsartilleri ska ske 2026-2030. Enligt försvaret/försvarsberedningens förslag. 

 

Då hävdar jag att man under övergångsfas kan låna från de 12 st förrådsställda ARCHER. Tills man bestämmer sig vad man vill ha till divisionsartilleriet. Annars kan man bara låna ett kompani 4st från stridsgrupp Gotland/Mälardalen. Så får de nöja sig med ett kompani vardera. Om man vill fortsätta att ha 12 st ARCHER i förråd.

 

Det kommer inte införskaffas något skjutande system till divartbat innan vi bestämt vilken typ av system det skall vara, såklart. 

I övrigt verkar du ha mycket dålig koll på hur krigsförbandsproduktion och förbandsomsättning går till i FM. Det finns planer för hur dessa förband ska sättas upp inklusive personal, materiel(även övrig materiel som behövs på artilleribataljonerna), infrastruktur osv. Bara för att dessa planer inte läggs ut på internet betyder det inte att de inte finns. 

I ärlighetens namn förstår jag inte riktigt vad du är ute efter, ena stunden låter det som du tycker att krigsförbanden ska låna materiel av varandra, för att i nästa stund argumentera för något helt annat.  

Link to comment
Share on other sites

36 minutes ago, Meteor said:

 

Det kommer inte införskaffas något skjutande system till divartbat innan vi bestämt vilken typ av system det skall vara, såklart. 

I övrigt verkar du ha mycket dålig koll på hur krigsförbandsproduktion och förbandsomsättning går till i FM. Det finns planer för hur dessa förband ska sättas upp inklusive personal, materiel(även övrig materiel som behövs på artilleribataljonerna), infrastruktur osv. Bara för att dessa planer inte läggs ut på internet betyder det inte att de inte finns. 

I ärlighetens namn förstår jag inte riktigt vad du är ute efter, ena stunden låter det som du tycker att krigsförbanden ska låna materiel av varandra, för att i nästa stund argumentera för något helt annat.  

Så du menar att man tidigare inte har lånat från det som har stått i ladorna. Förekommer det inte att man fortsätter att byta ut material så att de är lika slitna.  

 

Det finns säkert planer hur ett eldöverfall på ett par fronter skulle gå till med bara två bataljonsartillerier. Då man tidigare hade smarta planer med inga kanoner. Eller att det skulle räcka med 24 st. Så låt då de 12 st stå kvar i ladorna. Så att det finns något där.  För där gör de ju tydligen mer nytta.

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, madman said:

Så du menar att man tidigare inte har lånat från det som har stått i ladorna. Förekommer det inte att man fortsätter att byta ut material så att de är lika slitna.  

 

Det finns säkert planer hur ett eldöverfall på ett par fronter skulle gå till med bara två bataljonsartillerier. Då man tidigare hade smarta planer med inga kanoner. Eller att det skulle räcka med 24 st. Så låt då de 12 st stå kvar i ladorna. Så att det finns något där.  För där gör de ju tydligen mer nytta.

Det som "står i ladorna", dvs mobförråden, tillhör ett krigsförband. Generellt sett har man nyttjat materielen från det krigsförband som för tillfället förbandsomsatts. 

Säg att ett regemente(t.ex A 9) har ansvar för de tre krigsförbanden 1, 2 och 3.brigartbat. Varje år förbandsomsätts(grundutbildas)t.ex  en halv bataljon. Det innebär i teorin att sex pjäser är i bruk vid regementet vid varje givet tillfälle, i praktiken sannolikt några fler än så för redundans osv plus pjäser för de stående förbandsdelar som regementet eventuellt också har ansvar för(obs, förr fanns inga stående förband). Det innebär alltså att av krigsförbandens totalt 36 pjäser(tre bataljoner om 12 pjäser) kanske totalt 6-12 pjäser är i bruk över tid, resterande delar är förrådsställda i sina mobförråd. Med ditt rsonemang är alltså dessa 24-30 pjäser som inte nyttjas i mitt exempel helt onödiga? 

 

Det är KRIGSFÖRBANDENS materielbehov som är dimensionerande, om du inte har förstått det vid det här laget så ger jag upp...  

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Adeptus Bellum said:

 

Spelkort och försök under ett flertal år har redan visat vad vi vill ha: divisionsmarkrobotbataljoner, skjutandes styrda robotar med verkan mot ytmål, splitterskyddade mål samt till del stationära befästningar och byggnader i en en miljö där vi har ett ofördelaktigt luftläge t.o.m. ett fördelaktigt luftläge.

 

Serieversionen av Archer kanske är ett alternativ om vi redan nu haft en Excaliburgranat med dubbla räckvidden, men det har vi inte. 

Du har nog missförstått min inställning. Då jag gärna vill ha rakartelleri åtminstone till divisionsartilleri. Eller en mix av det då granater är billigare.

 

 Men jag tycker vid uppbyggnaden av divisionsartilleriet att man under tiden kunde låna bataljonsartilleriet för den tredje brigaden. Då den möjligen är redo 2030. Eller åtminstone ett kompani 4 st Archer från stridsgrupp Gotland/Mälardalen. För om det kommer at hända något innan 2030 kommer vi att behöva kunna använda alla 48 ARCHER.

 

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Meteor said:

Det som "står i ladorna", dvs mobförråden, tillhör ett krigsförband. Generellt sett har man nyttjat materielen från det krigsförband som för tillfället förbandsomsatts. 

Säg att ett regemente(t.ex A 9) har ansvar för de tre krigsförbanden 1, 2 och 3.brigartbat. Varje år förbandsomsätts(grundutbildas)t.ex  en halv bataljon. Det innebär i teorin att sex pjäser är i bruk vid regementet vid varje givet tillfälle, i praktiken sannolikt några fler än så för redundans osv plus pjäser för de stående förbandsdelar som regementet eventuellt också har ansvar för(obs, förr fanns inga stående förband). Det innebär alltså att av krigsförbandens totalt 36 pjäser(tre bataljoner om 12 pjäser) kanske totalt 6-12 pjäser är i bruk över tid, resterande delar är förrådsställda i sina mobförråd. Med ditt rsonemang är alltså dessa 24-30 pjäser som inte nyttjas i mitt exempel helt onödiga? 

 

Det är KRIGSFÖRBANDENS materielbehov som är dimensionerande, om du inte har förstått det vid det här laget så ger jag upp...  

Vi pratar ju bara runt varandra så jag ger upp. Så lycka till med 12 ARCHER i förråd. Som inte ens är färdiga. Om du själv har tre bilar och bara får köra med en. Vilken blir mest sliten.

Link to comment
Share on other sites

 • Super Administrators
On 8/25/2020 at 10:01 AM, herman30 said:

Får man fråga, vad betyder GFE?

Government Furnished Equipment - materiel som statlig myndighet tillhandahåller i ett projekt.

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Läste att Ryssland ska skicka äldre 152 mm kanoner (1985) till Ukraina. Där de med hjälp av laserstyrd ammunition och drönare med laserpekare gör att de förbättrar sin förmåga. Låter som en relativ enkel och bra lösning.

 

Vi har RB 17 som styrs mot målet med laserpekare. Så vi borde också utnyttja drönare mera som söker av mål. Där gruppen med laserpekare inte hindras av terräng. Låter som deras föråldrade kanoner nu får en renässans med ny ammunition och drönare. Lösningen har prövats i Syrien.

 

Tänk om vi behållit våra 77B med och utan äldre dumper och byggt helt nya Archer istället.

https://armyrecognition.com/defense_news_september_2020_global_security_army_industry/russian_army_deploys_msta-b_152mm_howitzers_in_crimea.html

Edited by madman
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Högoddsare men ändå kul att den erbjuds!

 

Svenska Archer möjlig kandidat och testas i USA

Amerikanska armén söker moderna, självgående artillerisystem inför framtida affärer för uppgraderingar och förstärkning. BAE Systems har meddelat att man erbjuder svenska, högteknologiska Archer med många innovationer i framkant för bl a snabbhet och skydd. 

https://sempermiles.se/forsvarsnyheter-om-mtrl/svenska-archer-mojlig-kandidat-och-testas-i-usa/

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Super Administrators

Den självgående haubits som slagit ut Archer i flera upphandlingar är ju koreanska K9 Thunder. (Tid 10:20 i filmen nedan) köpts av Norge, Finland och Estland i vårt närområde.

Man tänker att en bangående haubits är mycket snabbare till insats eftersom den inte behöver förvara eldröret i särskilt läge under transport. Tydligen är tiden 60 sekunder för K9 mot Archers 74 sekunder från att den anländer till omgruppering efter 3 skott. Inte jättestor skillnad med tanke på systemets utformning. 

K9 tar 30 sekunder från ankomst till att den kan avge eld, Archer 23 eller 14 beroende på hur de definierar det. 

 

"Three rounds in 15 seconds" vet jag inte hur de räknar. Om det är från ankomst eller från första skottet. 
Från fösta till tredje eldöppnandet har Archer 40-23= 17 sekunder. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

On 10/23/2020 at 2:14 PM, henke said:

Den självgående haubits som slagit ut Archer i flera upphandlingar är ju koreanska K9 Thunder. (Tid 10:20 i filmen nedan) köpts av Norge, Finland och Estland i vårt närområde.

Man tänker att en bangående haubits är mycket snabbare till insats eftersom den inte behöver förvara eldröret i särskilt läge under transport. Tydligen är tiden 60 sekunder för K9 mot Archers 74 sekunder från att den anländer till omgruppering efter 3 skott. Inte jättestor skillnad med tanke på systemets utformning. 

K9 tar 30 sekunder från ankomst till att den kan avge eld, Archer 23 eller 14 beroende på hur de definierar det. 

 

"Three rounds in 15 seconds" vet jag inte hur de räknar. Om det är från ankomst eller från första skottet. 
Från fösta till tredje eldöppnandet har Archer 40-23= 17 sekunder. 

 

 

Finns andra fördelar med K9. Som att den kan ha eldöppnande i tre minuter med 24 granater. som gör att varje K9 kan ha två sådana eldöppnande innan den måste laddas. Eller tre eldöppnande på två minuter 16 granater. Medans ARCHER måste åka och ladda efter två minuter. Medans K10 ammunitionsbärare kan möta på lämplig ny plats för eldöppnande. Eller K9 med 3 granater på 15 sek vid 16 olika tillfällen innan laddning. Mot ARCHER med endast 7 st sådana. Där den sedan måste åka själv till en lastbil för att ladda med ammunition, vilket ger tidsförlust. Och ännu värre om man börjar räkna på kompani eller bataljonsartilleri.

 

Med K10 ammunitionsbärare som innehåller 104 granater klarar den att ladda 12 granater per minut. Norge har valt att köpa sex K10 som blir en per 4 st K9A1. 

 

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
 • 6 months later...

Enligt flera källor online, däribland Matsimus, befinner sig Archer nu i USA för tester. Vad jag förstått finns inga uttalade planer på att anskaffa detta, men det bedöms som sannolikt. Någon som vet mer?

 

Edited by darkjak
Lagt in video
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...