Jump to content

Recommended Posts

Äntligen ett positivt besked om Archer! Regeringen skjuter till 450 miljoner så att de 24 norska pjäserna kan köpas in till den svenska försvarsmakten. Dessa placeras tills vidare i förbandsreserven. Tolv av dessa planeras vara kvar i försvarsmakten, medan de resterande tolv ska säljas fram till 2020.

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/09/fler-archer-till-forsvarsmakten/

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/extra-satsning-pa-kanoner-kan-placeras-pa-gotland/

 

Förhoppningsvis så kommer man så småningom att införliva även de sista tolv pjäserna om dessa inte kommer att kunna säljas. Detta öppnar upp för möjligheter att placera några pjäser på Gotland och kanske även ett kompani i Skövde.

 

 

EDIT: Enligt SVT ( http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/hojt-forsvarsanslag-sakrar-jobb-i-karlskoga) så höjs försvarsanslaget för nästa år från 10,2 miljarder till 11.1 miljarder.

 

"Pengarna fördelas upp i två poster där 450 miljoner går till en engångsfinansiering av 12 pjäser och sedan ytterligare 450 miljoner som läggs i en anslagskredit som sträcker sig fram till 2020."

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
 • Replies 173
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

I dagsläget finns det inget rimligt alternativ på brigadnivå. Att ha i åtanke är att studien "Framtida understöds- och bekämpningskoncept" som blev klar 2018 sträcker sig fram till tidsperioden 2035.

Man tittar just nu väldigt mycket på raketartilleriförband på divisionsnivå, dels för att kunna nedkämpa prioriterade mål på djupet, men även för att förhindra en motståndares utbredning med hjälp av

Eller: Regeringen lägger till 450 miljoner kr till Bofors för att kunna placera 12 Archer i FM förbandsreserv. Ytterligare 450 miljoner kr till Bofors 2018-2020 för att FMV ska kunna sälja resterade 12 utomlands. Vilket nog blir svårt. Art-marknaden är full av alternativ, vilket Finlands, Norges och Danmarks sonderingar visat med all önskvärd tydlighet.

Link to post
Share on other sites

Enligt wikipedia (som hänvisar till A9:s hemsida) ser det ut så här:

En bataljon innehåller fem kompanier/batterier: Ett stab- och trosskompani, ett sensorkompani och tre pjäskompanier som vardera består av fyra pjäser. Så detta inköp kan på sikt leda till en-två nya bataljoner.

Link to post
Share on other sites

Ok tack! Nu gissar jag vilt men det som möjligen skulle kunna bli aktuellt på Gotland i dagsläget kanske vore en stabs- och trosspluton, en sensorpluton (el. motsv.) och ett pjäskompani med fyra pjäser som artstöd åt den lilla stridsgrupp som är beslutad idag? Dock så hoppas jag och tror att man kommer att stationera fler förband på Gotland de närmaste åren (tyvärr så har det planerade stridsvagnskompaniet redan reducerats från 14 till 10 vagnar i och med omorganisationen av stridsvagnskompanierna med fler kompanier men färre vagnar i kompanierna). Archer borde kunna användas som ett slags rörligt kustartilleri och även kunna sättas in mot landstigningsfarkoster och större fartyg och undgå motverkan genom sin rörlighet. I Skövde kanske en hel bataljon skulle kunna baseras om man nu förbandssätter alla 48 pjäser.

 

Tydligen ska försvarsmakten återkomma i mars med vad det kommer att kosta att förbandssätta de extra pjäserna inkl. inköp av ammunition och driftskostnader..

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites

Håller med om att artilleri är en katastrofalt eftersatt funktion i FM, men samtidigt är det nog bra att ändå ha i bakhuvudet att en Archerpjäs motsvarar fyra äldre haubits 77 i eldkraft. Hade vi bara fått 24 pjäser så hade det varit näst intill en katastrof, men med 48 pjäser så kan vi åtminstone stationera artilleri på fler platser än bara i Boden.

 

/Per

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
1 hour ago, enigmatik said:

Som erstatning for Archer ble det idag underskrevet kontrakt på 24 K9 med opsjon på 24 til. Dermed får Finland og Norge samme skyts. Litt nordisk "samarbeid" ble det derfor.

 Vi kunde se tecken för denna lösning redan tidigare. Bl.a. 

https://www.kongsberg.com/en/kds/news/2017/august/ics digitization solution for military vehicles to the finnish defence forces k9 artillery/

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...

Relaterat till Värnkraft och FM:s förslag så räknar jag till att vi kommer behöva förbandssätta alla Archer och dessutom sakna artilleri om jag räknat rätt (3 brigartbat á 12 pjäser styck, 2 stridsgruppsartkomp á 4-6(?) pjäser st och en fördelningsartbat).

Äger svenska FM de resterande 24 Archer? Trodde att vi hade 12 i förbandsreserven och att FMV skulle exportera 12.

Var ska pjäserna till fördelningsartilleriet komma ifrån? 

Var ska man utbilda den nya artbat och de två artkompen?

Kan man lösa elduppgifter med ett artkomp?

Räcker det med en artbat per brig?

 

Är total artillerinovis så vore tacksam för svar!

 

Link to post
Share on other sites
On 4/4/2020 at 4:23 PM, Kilo3 said:

Relaterat till Värnkraft och FM:s förslag så räknar jag till att vi kommer behöva förbandssätta alla Archer och dessutom sakna artilleri om jag räknat rätt (3 brigartbat á 12 pjäser styck, 2 stridsgruppsartkomp á 4-6(?) pjäser st och en fördelningsartbat).

Äger svenska FM de resterande 24 Archer? Trodde att vi hade 12 i förbandsreserven och att FMV skulle exportera 12.

Var ska pjäserna till fördelningsartilleriet komma ifrån? 

Var ska man utbilda den nya artbat och de två artkompen?

Kan man lösa elduppgifter med ett artkomp?

Räcker det med en artbat per brig?

 

Är total artillerinovis så vore tacksam för svar!

 

 

Min uppfattning är att pjäserna 27 till 36 inte har blivit verifieringsskjutna ännu vilket skulle betyda att FMV inte tagit emot dom från industrin ännu. Hur vida vi kommer ta emot dom öht är oklart, då vi för närvarande har bimetallkorrosion (galvanisk korrosion) i eldrören på 22 av 24 levererade pjäser. Just nu krigas det om hur vida detta går som ett garantiärende eller inte. Mitt tips är att inte köpa aktier i Bofors...

 

Med ett pjäskompani kan du lösa samma elduppgifter som en artilleribataljon: nedkämpa och nedhålla. Då det inte finns rök- eller lysgranater så utgår avskärma, förblinda och belysa. Hur väl ett pjäskompani kan lösa elduppgifterna är däremot det som är relevant.

Med nuvarande fastställda magasinsalternativ 0/18/3/0 (SGR77,SGR77BFL,HM,PG) har ett pjäskompani 4,5 eldstötar i magasinet. Taget från minnet så kräver ett gruppmål med en målarea av 2-4 ha bestående av oskyddad trupp i öppen terräng, 4 ES med ZB, för att nedkämpas på ett avstånd mellan 15-25km. I all annan terräng så krävs det fler ES än vad som finns tillgängligt.

I praktiken så kan alltså ett pjäskompani nedkämpa ytterst få truppmål, således kan du bara räkna med att nedhålla 1-2 terrängpartier momentant, eller ett terrängparti en kortare stund.

 

Det blir alltså mer stridsekonomiskt att använda ett pjäskompani för att målbekämpa fordon med hårdmålsgranater, då HM skjuts antingen som skott eller lag.

 

Hur vida det räcker med en artilleribataljon per brigad? Nej det gör det inte. Nuvarande reglementen och handböcker säker att en anfallande bataljon skall understödjas utav 2-3 artilleribataljoner. Vad detta betyder i rena siffror framgår inte, men mot en högteknologisk motståndare med ett högt artilleribekämpningshot som resulterar i korta eldverksamhetstider så är en artilleribataljon långt i från tillräckligt, speciellt inte med Archer. Archer har på tok för låg elduthållighet och för låg verkan för att vara ett effektivt brigadartillerisystem.

 

 

 

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

 

47 minutes ago, Smeghead said:

Archer har på tok för låg elduthållighet och för låg verkan för att vara ett effektivt brigadartillerisystem.

Tack för bra svar! Finns det någon tråd där ett lämpligt brigartsystem diskuteras?

Link to post
Share on other sites
On 4/9/2020 at 11:20 AM, Kilo3 said:

 

Tack för bra svar! Finns det någon tråd där ett lämpligt brigartsystem diskuteras?

 

Jag tror inte det. Det pågår inget öppet arbete med att titta på ett nytt brigadartilleri för tillfället. Visserligen är det av intresse att få tillgång till norrmännen och finnarnas erfarenheter med K9, men armén har ett större behov av nya stridsvagnar och stridsfordon just nu.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
On 4/16/2020 at 8:55 PM, Smeghead said:

 

Jag tror inte det. Det pågår inget öppet arbete med att titta på ett nytt brigadartilleri för tillfället. Visserligen är det av intresse att få tillgång till norrmännen och finnarnas erfarenheter med K9, men armén har ett större behov av nya stridsvagnar och stridsfordon just nu.

Förutom begagnade och nya K9. Varför tittar man inte på raketartilleri som exempelvis HIMARS? Då dessa skulle kompensera bra att ge snabbeld och snabbt täcka in ett område. Som visade sig bra både i Syrien med omnejd och Ukraina. Och med lång räckvidd 70-90-150 km. Eller upp till 490 km beroende på beväpning. Hur många ARCHER är nu anpassade för kustförsvar som KARIN pjäserna var?

 

Det hade varit ett annat läge om vi hade behållit de 24 KARIN pjäserna som redan hade magasin för upp till 16 skott. Och kunde datorstyras. Där man redan hade provat dem på dumpers. Dessa hade då kunnat ingå i de tre brigaderna med 6-8 st vardera som ett komplement till GRKPBv90, men inte fullödigt. Eventuellt några kunde ha tillhört kustförsvaret.

Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, madman said:

Det hade varit ett annat läge om vi hade behållit de 24 KARIN pjäserna som redan hade magasin för upp till 16 skott. Och kunde datorstyras. Där man redan hade provat dem på dumpers. Dessa hade då kunnat ingå i de tre brigaderna med 6-8 st vardera som ett komplement till GRKPBv90, men inte fullödigt. Eventuellt några kunde ha tillhört kustförsvaret.

 

12 cm m/80 KARIN var ett ypperligt artillerisystem och förmodligen världens då modernaste rörliga kustartillerisystem, men hade det verkligen gått att använda dessa som fälthaubitsar? De sköt väl i en ganska flack bana?

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
4 hours ago, madman said:

Förutom begagnade och nya K9. Varför tittar man inte på raketartilleri som exempelvis HIMARS? Då dessa skulle kompensera bra att ge snabbeld och snabbt täcka in ett område. Som visade sig bra både i Syrien med omnejd och Ukraina. Och med lång räckvidd 70-90-150 km. Eller upp till 490 km beroende på beväpning. Hur många ARCHER är nu anpassade för kustförsvar som KARIN pjäserna var?

 

Det hade varit ett annat läge om vi hade behållit de 24 KARIN pjäserna som redan hade magasin för upp till 16 skott. Och kunde datorstyras. Där man redan hade provat dem på dumpers. Dessa hade då kunnat ingå i de tre brigaderna med 6-8 st vardera som ett komplement till GRKPBv90, men inte fullödigt. Eventuellt några kunde ha tillhört kustförsvaret.

Du och jag har diskuterat det här med rakart förut. Rakart fyller inte samma roll som eldrörsartilleri om vi inte blir ekonomiskt oberoende, med det sagt så anser jag vilket jag sagt tidigare att rakart hade haft en roll att fylla som fördelningsart och i särskilda uppgifter. Uppgifter som understöd till Gotland eller bekämpa högvärdiga mål på djupet.

 

Vad gäller dina tankar om brigart så skulle jag utifrån det jag läst på olika ställen hålla med om att 12cm pjäser på dumprar låter som en bra idé om man hade kunnat få upp magasinsstorleken. KARIN verkade ju ha skaplig räckvidd också enligt den här sidan: https://digitaltmuseum.se/021026873964/12-cm-faltpjas-m-1980

Eller kanske en CAESAR-variant av KARIN?

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Perman said:

 

12 cm m/80 KARIN var ett ypperligt artillerisystem och förmodligen världens då modernaste rörliga kustartillerisystem, men hade det verkligen gått att använda dessa som fälthaubitsar? De sköt väl i en ganska flack bana?

 

/Per

Det är min uppfattning också, projektilbanan var mycket flack.

 

Nu kan man tycka vad man vill, inget finns kvar.

Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kilo3 said:

Du och jag har diskuterat det här med rakart förut. Rakart fyller inte samma roll som eldrörsartilleri om vi inte blir ekonomiskt oberoende, med det sagt så anser jag vilket jag sagt tidigare att rakart hade haft en roll att fylla som fördelningsart och i särskilda uppgifter. Uppgifter som understöd till Gotland eller bekämpa högvärdiga mål på djupet.

 

Vad gäller dina tankar om brigart så skulle jag utifrån det jag läst på olika ställen hålla med om att 12cm pjäser på dumprar låter som en bra idé om man hade kunnat få upp magasinsstorleken. KARIN verkade ju ha skaplig räckvidd också enligt den här sidan: https://digitaltmuseum.se/021026873964/12-cm-faltpjas-m-1980

Eller kanske en CAESAR-variant av KARIN?

Lite konstigt att Finland som redan har gått om enklare artilleri köper betydligt fler K9 (begagnade). Och även kan köpa flertalet begagnade MLRS och göra om en del till GMLRS. Men inte så märkvärdig med raketammunitionen. Så vi prioriterar annat än till armen.

  

Angående flackare bana som några säger hade man kunnat ordna om det hade blivit aktuellt. Visst hade man kunnat löst det med en CAESAR. Med ammunition om det behövdes kunde man säkert ha kunnat ordna fler varianter. Men nu får vi leta efter annat. Och fortsätta med ett sorgligt kapitel inom artilleriet.

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
17 hours ago, madman said:

Lite konstigt att Finland som redan har gått om enklare artilleri köper betydligt fler K9 (begagnade). Och även kan köpa flertalet begagnade MLRS och göra om en del till GMLRS. Men inte så märkvärdig med raketammunitionen. Så vi prioriterar annat än till armen.

  

Angående flackare bana som några säger hade man kunnat ordna om det hade blivit aktuellt. Visst hade man kunnat löst det med en CAESAR. Med ammunition om det behövdes kunde man säkert ha kunnat ordna fler varianter. Men nu får vi leta efter annat. Och fortsätta med ett sorgligt kapitel inom artilleriet.

Kom på att ARCHER numera går att få på olika typer av lastbilar. Den har visats upp på en HX2 8X8. Sedan är frågan om det blir billigare och hur mycket. Ville man ha det som ett artilleri för de tre brigaderna så bör man titta på billiga lösningar. Där räckvidden inte heller behöver vara extremt lång. 

Link to post
Share on other sites
2 hours ago, madman said:

Kom på att ARCHER numera går att få på olika typer av lastbilar. Den har visats upp på en HX2 8X8. Sedan är frågan om det blir billigare och hur mycket. Ville man ha det som ett artilleri för de tre brigaderna så bör man titta på billiga lösningar. Där räckvidden inte heller behöver vara extremt lång. 

Utifrån vad jag lärt mig om artilleri så saknar Archer ffa elduthållighet och är för dyr i inköp för att vara lämplig en masse. Det är därför som jag föreslog att man skulle ha en CAESAR-variant (antingen egenproducerad eller köpt från Frankrike) som brigart som har en högre elduthållighet (tror att danska CAESAR har 36 bumpor i magasinet och en 12cm variant borde kunna ha ännu fler) och där vi har råd med ett större antal CAESAR vilket tillåter att vi förflyttar Archern till fördelningsart och att den kan användas till att bekämpa fi art och mål på längre avstånd. Dvs större användning av Excalibur med Archern men knappt någon användning av den granaten i brigart, vilket skulle kunna förenkla logistiken något även om jag förstått det som att man inte har särskilt många Excaliburs till Archern för tillfället vid "vanlig" strid.

 

Nyckeln till utökandet av artilleriet känns som enkelhet. Nu har vi snart förhoppningsvis 48 high-end pjäser. Nu behöver vi fylla ut med massa. Att utveckla själv hade haft nackdelen att vi får utvecklingskostnader och troligen i vanlig svensk anda kommer fylla på med nice--to-have funktioner tills vi har en till dyr pjäs medan fördelen hade varit att vi får något som är mer skräddarsytt för vår terräng och doktrin. En bandburen artilleripjäs är jag skeptisk till på grund av den sänkta operativa rörligheten, ökade logistiska avtrycket och för att jag anser att det är en roll som kan fyllas av (fler) GRKPBV90120. En enkel 12cm CAESAR-variant hade man säkert kunnat samutveckla med Finland också vilket hade snudd på garanterat att den hålls enkel.

 

Slutligen har jag en fråga till artilleri-folket på forumet, hade man kunnat utveckla en lämplig BONUS-granat i 12cm?

Är 12cm dött som kaliber i västvärlden?

Link to post
Share on other sites
On 4/26/2020 at 8:17 PM, Kilo3 said:

Utifrån vad jag lärt mig om artilleri så saknar Archer ffa elduthållighet och är för dyr i inköp för att vara lämplig en masse. Det är därför som jag föreslog att man skulle ha en CAESAR-variant (antingen egenproducerad eller köpt från Frankrike) som brigart som har en högre elduthållighet (tror att danska CAESAR har 36 bumpor i magasinet och en 12cm variant borde kunna ha ännu fler) och där vi har råd med ett större antal CAESAR vilket tillåter att vi förflyttar Archern till fördelningsart och att den kan användas till att bekämpa fi art och mål på längre avstånd. Dvs större användning av Excalibur med Archern men knappt någon användning av den granaten i brigart, vilket skulle kunna förenkla logistiken något även om jag förstått det som att man inte har särskilt många Excaliburs till Archern för tillfället vid "vanlig" strid.

 

Nyckeln till utökandet av artilleriet känns som enkelhet. Nu har vi snart förhoppningsvis 48 high-end pjäser. Nu behöver vi fylla ut med massa. Att utveckla själv hade haft nackdelen att vi får utvecklingskostnader och troligen i vanlig svensk anda kommer fylla på med nice--to-have funktioner tills vi har en till dyr pjäs medan fördelen hade varit att vi får något som är mer skräddarsytt för vår terräng och doktrin. En bandburen artilleripjäs är jag skeptisk till på grund av den sänkta operativa rörligheten, ökade logistiska avtrycket och för att jag anser att det är en roll som kan fyllas av (fler) GRKPBV90120. En enkel 12cm CAESAR-variant hade man säkert kunnat samutveckla med Finland också vilket hade snudd på garanterat att den hålls enkel.

 

Slutligen har jag en fråga till artilleri-folket på forumet, hade man kunnat utveckla en lämplig BONUS-granat i 12cm?

Är 12cm dött som kaliber i västvärlden?

Om man anser att det skulle bli för dyrt med ARCHER på lastbil så finns det andra och förmodligen billigare lösningar. Som CEASAR 6x6 istället med bara 18 skott. Mot Danmarks lösning med 8x8. Samt ATMOS, BRUTUS och DHANUSH. Vissa har väl inte klart med magasin men kunde göras med en enklare lösning.

 

Fördelen med 120 mm är att den mindre effekten är försumbar. Samt att den orkar man manuellt ladda.

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, madman said:

Om man anser att det skulle bli för dyrt med ARCHER på lastbil så finns det andra och förmodligen billigare lösningar. Som CEASAR 6x6 istället med bara 18 skott. Mot Danmarks lösning med 8x8. Samt ATMOS, BRUTUS och DHANUSH. Vissa har väl inte klart med magasin men kunde göras med en enklare lösning.

 

Fördelen med 120 mm är att den mindre effekten är försumbar. Samt att den orkar man manuellt ladda.

18 skott känns som att det inte löser problemet med elduthålligheten. Att sätta systemet på lastbil minskar väl även terrängframkomligheten jämför med nuvarande dumperlösning?

 

Det är det jag läst om 120mm också och att orka manuellt ladda borde innebära att man kan fylla på magasin snabbare än de 10 min som anges för Archer i dagsläget (där man verkar använda någon bänglig typ av kran). Men min andra fråga kvarstår. Kan man få in någon typ av BONUS värd namnet i en 120mm artgranat?

 

Om det inte är så att man kan göra stora tekniköverförelser från Archer-systemet till BrigArt/Ny (dvs göra det enkelt och billigt) så anser jag att man borde se till hur CAESAR fungerar dvs transport sker skyddat men själva skjutandet sker utanför fordonet. Omgrupperingstiden blir såklart längre men troligen inte ofattbart mycket längre och systemet blir billigare vilket förhoppningsvis gör att vi har råd med 2 bat/brigad.

Edited by Kilo3
Link to post
Share on other sites
On 4/28/2020 at 12:43 PM, Kilo3 said:

18 skott känns som att det inte löser problemet med elduthålligheten. Att sätta systemet på lastbil minskar väl även terrängframkomligheten jämför med nuvarande dumperlösning?

 

Det är det jag läst om 120mm också och att orka manuellt ladda borde innebära att man kan fylla på magasin snabbare än de 10 min som anges för Archer i dagsläget (där man verkar använda någon bänglig typ av kran). Men min andra fråga kvarstår. Kan man få in någon typ av BONUS värd namnet i en 120mm artgranat?

 

Om det inte är så att man kan göra stora tekniköverförelser från Archer-systemet till BrigArt/Ny (dvs göra det enkelt och billigt) så anser jag att man borde se till hur CAESAR fungerar dvs transport sker skyddat men själva skjutandet sker utanför fordonet. Omgrupperingstiden blir såklart längre men troligen inte ofattbart mycket längre och systemet blir billigare vilket förhoppningsvis gör att vi har råd med 2 bat/brigad.

Man måste bestämma sig angående elduthållighet, antalet skott per minut, MRSI, funktion och kostnad. Vill vi ha en billig lösning så faller mycket. Där nu CEASAR 8X8 är en lösningen med 30 skott. Kontra ev begagnade K9 Thunder med 48 skott. Varken CEASAR 8x8 eller K9 Thunder kan transporteras i C-130. Nuvarande ARCHER med 21 skott kan det. En ny ARCHER beräknas bli nästan dubbelt så dyr som nuvarande ARCHER. Eller så ska vi gå ner mycket på kraven och köpa billigare och enklare lösningar för brigad artilleriet. Där det finns lite olika lösningar.

 

Man valde med GRKpbv90 att göra en enklare och "billig" lösning. Som jag egentligen inte gillar då man i princip redan har betalat för 40 st AMOS. Där jag tycker Nemo är betydligt trevligare p.g.a. dess bredd på olika områden. Och med direkteld på upp till 1 km. Där man då även täcker in sitt egenskydd.  Så liknande blir ju nu då man redan skrotat det som kunde ha använts en tid. 

En intressant artikel från Corporal Frisk som belyser Finlands artilleri och artilleri i Allmänhet. Där han besvarar en del av våra frågor. 

https://corporalfrisk.com/tag/artillery/

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
5 hours ago, madman said:

...Varken CEASAR 8x8 eller K9 Thunder kan transporteras i C-130. Nuvarande ARCHER med 21 skott kan det. En ny ARCHER beräknas bli nästan dubbelt så dyr som nuvarande ARCHER. Eller så ska vi gå ner mycket på kraven och köpa billigare och enklare lösningar för brigad artilleriet. Där det finns lite olika lösningar.

 

Till att börja med vet jag inte om förmågan att transporteras i Herka är ett särskilt relevant kriterium. Att förflytta en ARCHER-bat med Herkules skulle kräva alla våra plan och flera vändor, något jag inte tror skulle ske. Skulle vi behöva pjäser i utlandstjänst så tror jag för det första att vi skulle nyttja HAW och för det andra kommer vi nog inte skicka så många pjäser att våra ARCHERs inte skulle räcka till. Om vi har billigare pjäser kan vi ha fler och slippa förflytta dem lika mycket och därför faller också ett viktigt argument för C130-transporterbarhet. Jag anser att kvantitet blir en kvalitet när det gäller brigart.

Hur kan en ny ARCHER bli dubbelt så dyr? Utvecklingskostnaderna är väl redan betalade? Är det att man behöver delar som förut togs från Haubits 77B och att dumpern slutat producerats?

 

5 hours ago, madman said:

Man valde med GRKpbv90 att göra en enklare och "billig" lösning. Som jag egentligen inte gillar då man i princip redan har betalat för 40 st AMOS. Där jag tycker Nemo är betydligt trevligare p.g.a. dess bredd på olika områden. Och med direkteld på upp till 1 km. Där man då även täcker in sitt egenskydd.  Så liknande blir ju nu då man redan skrotat det som kunde ha använts en tid. 

En intressant artikel från Corporal Frisk som belyser Finlands artilleri och artilleri i Allmänhet. Där han besvarar en del av våra frågor. 

https://corporalfrisk.com/tag/artillery/

 

FM har ju gått ut med att man skulle haft råd att köpa 1/5-del så många om man valde något AMOS-liknande koncept så att det redan skulle vara i princip betalat är väl inte helt sant. Jag håller med om att AMOS och NEMO har många fördelar, men inte sådana fantastiska fördelar att de motiverar 5 ggr priset. Det med självskydd borde billigare kunna ordnats med en vapenstation/tornmonterad ksp. Avsaknad av förmåga till MRSI ersätts med att vi har fler pjäser, dessutom har väl Mjölner fler medförda granater och därmed högre elduthållighet?

 

Ytterligare en fördel med Mjölner är att det är ett robust krigssystem. Vad man kan se utifrån filmerna är det väldigt simpelt vilket innebär att få saker kan gå sönder och det som kan gå sönder kan troligen lagas i fält till stor del. Det är en väldigt viktig egenskap hos en krigsmaskin!

 

Jag har läst Corporal Frisks texter och tycker de är väldigt intressanta. Finland har ju fördelen att manskapet historiskt inte kostat något och man kan därför ha en ofantlig kvantitet med till stor del låg kvalitet (det beror ju självklart även på arv och doktrin). Jag ser inte att Sverige någonsin skulle komma upp i drygt 1000 pjäser. Det hade ju dock varit trevligt att komma upp i 150 pjäser och då kommer vi inte ha råd att ha de allra dyraste high-tech pjäserna. Alla pjäser är bättre än inga pjäser och med det tycker jag även att man hade kunnat kolla på att öka antalet GRKPBV90 i väntan på nytt brigart då vi kommer få Strf90 "över" och Mjölner-pjäsen är relativt billig. Innan någon artillerist hudflänger mig så vet jag att batart i form av GRK inte ersätter brigart men allt är bättre än inget.

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Kilo3 said:

 

Till att börja med vet jag inte om förmågan att transporteras i Herka är ett särskilt relevant kriterium. Att förflytta en ARCHER-bat med Herkules skulle kräva alla våra plan och flera vändor, något jag inte tror skulle ske. Skulle vi behöva pjäser i utlandstjänst så tror jag för det första att vi skulle nyttja HAW och för det andra kommer vi nog inte skicka så många pjäser att våra ARCHERs inte skulle räcka till. Om vi har billigare pjäser kan vi ha fler och slippa förflytta dem lika mycket och därför faller också ett viktigt argument för C130-transporterbarhet. Jag anser att kvantitet blir en kvalitet när det gäller brigart.

Hur kan en ny ARCHER bli dubbelt så dyr? Utvecklingskostnaderna är väl redan betalade? Är det att man behöver delar som förut togs från Haubits 77B och att dumpern slutat producerats?

 

 

FM har ju gått ut med att man skulle haft råd att köpa 1/5-del så många om man valde något AMOS-liknande koncept så att det redan skulle vara i princip betalat är väl inte helt sant. Jag håller med om att AMOS och NEMO har många fördelar, men inte sådana fantastiska fördelar att de motiverar 5 ggr priset. Det med självskydd borde billigare kunna ordnats med en vapenstation/tornmonterad ksp. Avsaknad av förmåga till MRSI ersätts med att vi har fler pjäser, dessutom har väl Mjölner fler medförda granater och därmed högre elduthållighet?

 

Ytterligare en fördel med Mjölner är att det är ett robust krigssystem. Vad man kan se utifrån filmerna är det väldigt simpelt vilket innebär att få saker kan gå sönder och det som kan gå sönder kan troligen lagas i fält till stor del. Det är en väldigt viktig egenskap hos en krigsmaskin!

 

Jag har läst Corporal Frisks texter och tycker de är väldigt intressanta. Finland har ju fördelen att manskapet historiskt inte kostat något och man kan därför ha en ofantlig kvantitet med till stor del låg kvalitet (det beror ju självklart även på arv och doktrin). Jag ser inte att Sverige någonsin skulle komma upp i drygt 1000 pjäser. Det hade ju dock varit trevligt att komma upp i 150 pjäser och då kommer vi inte ha råd att ha de allra dyraste high-tech pjäserna. Alla pjäser är bättre än inga pjäser och med det tycker jag även att man hade kunnat kolla på att öka antalet GRKPBV90 i väntan på nytt brigart då vi kommer få Strf90 "över" och Mjölner-pjäsen är relativt billig. Innan någon artillerist hudflänger mig så vet jag att batart i form av GRK inte ersätter brigart men allt är bättre än inget.

Om något går att transportera med olika flygplan brukar nämnas. Speciellt om man inte har så mycket artilleri. Men om man har mer artilleri så är det inte lika viktigt.

 

Om man även räknar in underhåll och utbildning på m/41D hjulgående GRK 120 mm. Då man tidigare hoppade av AMOS enligt riksrevisionsverket. Det du hänvisar till var den nya uträkningen då man slutligen valde Mjölner. Amos och Nemo äldre versioner var inte så dyra i början. Som vi kunde ha utvecklat vidare på. Men dagens modeller har ett högt pris.

 

Varför den kan bli  dubbelt så dyr har inte heller jag någon förklaring till. Men en begagnad K9 till Finland Kostade 3 miljoner Euro och CEASAR till Danmark enl artikeln kostar 2,7 miljoner Euro. 

 

Ja Mjölner är en billigare lösning. Men behöver kompletteras med artilleri med längre räckvidd. Där lite förslag finns i slutet på artikeln. Där nämnes även att granater på 120-130 mm inte får tillräcklig effekt för specialgranater som du undrade över. 

 

Man har ju äskat om ett 40-tal nya Pbv90 för att kunna fylla ut våra pansarbrigader. Dessa är då inte aktuella för några Mjölner. Att vi har extra Pbv90 som kan användas till Mjölner känner jag inte till.

 

Men något kanske redan är på gång då Indien har levererat Dhanush på lastbil till Bofors för tester av ammunition.

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/ofb-exports-its-newly-developed-52-calibre-barrels-to-bofors/articleshow/74696331.cms

 

Edited by madman
Link to post
Share on other sites

En C-130 tar absolut inte en Archer.

 

Att Amos stoppades berodde ju på genomförandegruppens idé om att kortsigtigt spara pengar, i samma sväng stoppades ju framtagandet av luftvärnsrobot till korvett-visby (som fortfarande saknar kvalificerad lv-förmåga).

 

Några pengar har ju naturligtvis inte sparats, utan det man tror sig spara äts upp i efterhand, rent ekonomipolitiskt ser det bra ut dock.

 

 

Link to post
Share on other sites
On 4/29/2020 at 10:57 PM, Chassi said:

En C-130 tar absolut inte en Archer.

 

Att Amos stoppades berodde ju på genomförandegruppens idé om att kortsigtigt spara pengar, i samma sväng stoppades ju framtagandet av luftvärnsrobot till korvett-visby (som fortfarande saknar kvalificerad lv-förmåga).

 

Några pengar har ju naturligtvis inte sparats, utan det man tror sig spara äts upp i efterhand, rent ekonomipolitiskt ser det bra ut dock.

 

 

Ville minnas att man tidigt sa att en C-130 skulle kunna ta en Archer om man tog  bort  vapenstationen. Ser nu att vissa sidor säger A-400.

 

Ja det är mycket som har gått förlorat med konstiga beslut. Till Visby köptes också ett system som inte kunde upgraderas. Så vi kastade bort 275 miljoner för att lösa det. Men att ha väntat ger oss nu fördelen till bättre system. 

Link to post
Share on other sites

Visserligen, men i slutändan har vi inte "sparat" pengar på att vänta, det har snart gått 20 år och fortfarande har inte Visby luftskydd, och båtarna kostar 1 miljard styck.

 

Men det är en annan tråd det.

Link to post
Share on other sites
On 4/29/2020 at 9:54 PM, madman said:

...Att vi har extra Pbv90 som kan användas till Mjölner känner jag inte till...

Det jag tar det påståendet ifrån är att vi har valt att genomföra RENO av 262 Strf90 och vi köpte väl ursprungligen in över 500. Då borde det finns fordon i förbandsreserven att nyttja.

Link to post
Share on other sites
 • henke changed the title to Artillerisystem 08 - Archer FH 77 BW L52

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Aame
   FM och BAE har ju sin syn på saken, men vad är eran? Är Archer en "vanlig" artilleripjäs eller en SPG (Paladin/Pzh2000), både och eller något annat?
  • By Granis
   Det kanske framgår av en eller flera ”trådar” här, men är det nåt nytt kring (återupprättat) kustförsvar/ kustartilleri? Jag tänker då i första hand på Robot 15, där förmågan återupprättades för fem år sedan (sådär), och då som en del av Flottan (sjöstridsflottiljen). Men det var på försök då? Är vi fortfarande där, och hur har det gått? Blir det ett permanent förband där, eller hamnar det under dagens KA =Amfibiekåren till slut? För det är väl permanent nu? Och vad tror vi om förmågan? Tillkommer några enheter?

   Vad gäller artilleri har det väl bara spekulerats i om ”ARCHER” kan/ ska tillföras kustförsvaret, men då kanske under arméns/ artilleriregementets förband? Nåt nytt sagts kring detta, och vad tror vi?
  • By Perman
   Equipment of the Republic of Singapore Navy - Submarines
    
   Enligt eng wiki så genomgår de bägge ubåtarna RSN Archer (f d HMS Hälsingland) och RSN Swordsman (f d HMS Västergötland) en uppgradering under 2016-19 som omfattar
    
    
   Är det någon som händelsevis vet var man kan hitta mer info och vem som uppgraderar båtarna? Har letat mer info på nätet, men allt jag hittat har rört de nya tyska ubåtarna typ 218SG. Om jag får gissa så tror jag inte att det är SAAB Kockums. Man har nog avslutat alla kontakter med SAAB. Bedok-klassens minjakter (sv. Landsort klass) t ex uppgraderas ju av Thales.
    
   /Per
    
  • By 32LvTropp
   Jag undrar om någon vet vilka fordon, förutom haubitsen, som ingår i en Archer enhet. ( vad heter för övrigt en sådan enhet? Pluton? Tropp?)
   Det måste ju finnas en eller flera ammunitionsbilar och en bil med all övrig utrustning och någon bil för befälen att glassa i osv.
   Tänker på min egen tid i rörlig spärrbataljon i KA:s luftvärn. bara i luftvärnet var vi tre Scanior som drog var sin kanon och en Arte hydda och dessutom var lastade med prylar och manskap  samt två eller tre Tgb 11 varav en drog siktet, och det känns som jag har glömt nåt .
   EDIT: Det var elverket jag glömde, tror det drogs av en 11 bil.
  • By Spett och slägga
   Varför hoppar man av nu när den är färdigutvecklad för produktion?

   Varför får de kalla fötter?


   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norge-nobbar-svenskt-vapensystem_8800728.svd
×
×
 • Create New...