Jump to content

Recommended Posts

3st strv på varje plut 10st på ett strvkompani, kompani chefens vagn ligger generellt på 2:a plut där av 10 strv på ett kompani.

 

Dvs. ett reguljärt stridsvagnskompani i en mekaniserad bataljon. Vet inte om dom har ändrat det sedan jag "låg inne".

Link to post
Share on other sites
3st strv på varje plut 10st på ett strvkompani, kompani chefens vagn ligger generellt på 2:a plut där av 10 strv på ett kompani.

 

Dvs. ett reguljärt stridsvagnskompani i en mekaniserad bataljon. Vet inte om dom har ändrat det sedan jag "låg inne".

 

 

Fel.

 

3 stridsvagnsplutoner och en stridstrosspluton på ett stridsvagnskompani.

KompC och Stf KompC åker varsin vagn.

I varje strvpluton ingår 4 vagnar.

Detta ger en 122-park på 14 vagnar per strvkomp (3*4 +2 = 14).

 

Detsamma ska gälla för ett pansarskyttekompani á org 09, men byt ut 122:orna mot 9040.

Link to post
Share on other sites
3st strv på varje plut 10st på ett strvkompani, kompani chefens vagn ligger generellt på 2:a plut där av 10 strv på ett kompani.

 

Dvs. ett reguljärt stridsvagnskompani i en mekaniserad bataljon. Vet inte om dom har ändrat det sedan jag "låg inne".

 

 

Fel.

 

3 stridsvagnsplutoner och en stridstrosspluton på ett stridsvagnskompani.

Kompanichef och Stf Kompanichef åker varsin vagn.

I varje strvpluton ingår 4 vagnar.

Detta ger en 122-park på 14 vagnar per strvkomp (3*4 +2 = 14).

 

Detsamma ska gälla för ett pansarskyttekompani á org 09, men byt ut 122:orna mot 9040.

Org 09 kommer mig veterligen inte att fastställas. Saknas inte stabsfunktionerna där förresten?

Strv122B kompaniet har 10 vagnar enligt info (det som eventuellt kunde skickas som förstärkning). Kompanichefsvagn plus 3 vagnar per pluton och tre plutoner.

Link to post
Share on other sites
Strv122B kompaniet har 10 vagnar enligt info (det som eventuellt kunde skickas som förstärkning). Kompanichefsvagn plus 3 vagnar per pluton och tre plutoner.

Kan väl bero på att endast tio vagnar byggts om till 122B?

 

I övrigt så stämmer det att org 09 förpassats till papperskorgen och man jobbar mot org 14.

Dock är det väl fortfarande så att man avser ha 4 vagnar per pluton?

 

The Swede :rockon:

Link to post
Share on other sites

Jag som trodde det var en enkel fråga, skogsmatros som jag är.

Jag visste inte att det fanns olika typer av stridsvagnsförband, jag menar Strv som Strv.

 

Men om jag har förstått det rätt så är det fyra som gäller.

Och det stämmer att de (Strv och CV 90) brukar arbeta ihop?

Så om man vill ha ett diorama där Kungen av någon anledning skickar ut Strv, till exempel en kustnära (rysk militär)grundstötning, för att hålla koll på Ivan, så skickar han fyra Strv och fyra CV 90?

 

Möller

Link to post
Share on other sites
Man skickar sällan en ensammen pluton av varje sort skulle jag tro så det blir nog kompani av varje, men det är högst spekulativt.

 

I tider när man utbildar lika många strv-besättningar som idag lär det nog bli svårt att få ihop kompanier...

Link to post
Share on other sites

Lite OT, men på ett pansarskytte Komp finns det en till 9040a för Mek gruppen.

 

Sedan finns det ju ochså en E-90a, Bgbv 90a och Stridstross PlutCh's Stri-90. Alltså blir det

 

3 x 4 9040

3 x Stri 90

1 x E-90

1 x Bgbv 90

1 x 9040 (Mek)

= 18 90:or

 

Så det måste finnas mer än 10 122or på ett Kompani?

Link to post
Share on other sites

Angående det totala antalet stridsvagnar i orgen framöver sa ÖB i P1 i fredags att det totala antalet antagligen kommer bli en knapp halvering från 120. Att man nu specialutreder antalet vagnar tolkar jag som att man försöker köpa sig tid för att få med så många som möjligt i insatsorganisationen.

 

Med tanke på att det kommer finnas tre tunga mekbatar borde det bli ganska många i varje bataljon.

Link to post
Share on other sites
Lite OT, men på ett pansarskytte Komp finns det en till 9040a för Mek gruppen.

 

Sedan finns det ju ochså en E-90a, Bgbv 90a och Stridstross PlutCh's Stri-90. Alltså blir det

 

3 x 4 9040

3 x Stri 90

1 x E-90

1 x Bgbv 90

1 x 9040 (Mek)

= 18 90:or

 

Så det måste finnas mer än 10 122or på ett Kompani?

 

Ingår E-90 normalt i GU Pansarskyttekomp? (vad jag vet inte)

 

Sen ingår väl BgBV90, DSG90, och KompCh samt StfKompCh i Trossplutonen med undantaget att Kompanichefen och Vice kompanichef så gott som alltid är med skytteplutonerna?

Link to post
Share on other sites
Man skickar sällan en ensammen pluton av varje sort skulle jag tro så det blir nog kompani av varje, men det är högst spekulativt.

 

Det kommer lägen, till exempel i SIB eller under andra tillfällen, då en mindre styrka än kompani är gott och fullt dugligt. Det som ofta händer är då att man delar en strv och en strif-pluton för att slå ihop dem 50/50.

 

Alltså:

 

AR - 4x9040

AS - 4x122

 

BLIR

 

A(x) - 2x9040, 2x122

B(x) - 2x9040, 2x122

 

 

Detta hände riktigt ofta under mitt utbildningsår (06/07) uppe i Boden och även under slutövning i Skåneland. Detta för att skapa små stridsgrupper inom bataljonen, alternativt ha en slagkraftig reserv som kan sättas in över hela spektrat.

Link to post
Share on other sites
Man skickar sällan en ensammen pluton av varje sort skulle jag tro så det blir nog kompani av varje, men det är högst spekulativt.

 

I tider när man utbildar lika många strv-besättningar som idag lär det nog bli svårt att få ihop kompanier...

Utbildningsförband och krigsförband är fortfarande två skillda saker ;)

Det GÅR att använda besättningar som redan är utbildade :)

 

Ang att dela upp plutonen i mindre enheter (typ tropp) fick jag på skallen som fasen när jag gjorde det på en pansarskyttekaptens order när min pluton var underställd honom. Doktrin och saker kan iofs ha ändrats sen dess.

Edited by Rickard N
Link to post
Share on other sites
Ingår E-90 normalt i GU Pansarskyttekomp? (vad jag vet inte)

 

Sen ingår väl BgBV90, DSG90, och KompCh samt StfKompCh i Trossplutonen med undantaget att Kompanichefen och Vice kompanichef så gott som alltid är med skytteplutonerna?

 

En stridstrosspluton ser i princip likadan ut för stridsvagnskompaniet som för pansarskyttekompaniet, förutom att olika typer av BgBv (BgBv 90 och BgBv 120) används. E90 används på båda typerna av kompanier. Även under ett normalt GU-år.

 

Ang att dela upp plutonen i mindre enheter (typ tropp) fick jag på skallen som fasen när jag gjorde det på en pansarskyttekaptens order när min pluton var underställd honom. Doktrin och saker kan iofs ha ändrats sen dess.

 

Ja, det är idag vanligt förekommande med enskilt uppträdande av stridsvagnstroppar (2 vagnar) som löser olika uppgifter såsom ex. stridsspaningsuppgifter, understödjer pansarskytte, genomför fördröjningsstrid osv.

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
Lite OT, men på ett pansarskytte Komp finns det en till 9040a för Mek gruppen.

 

Sedan finns det ju ochså en E-90a, Bgbv 90a och Stridstross PlutCh's Stri-90. Alltså blir det

 

3 x 4 9040

3 x Stri 90

1 x E-90

1 x Bgbv 90

1 x 9040 (Mek)

= 18 90:or

 

Så det måste finnas mer än 10 122or på ett Kompani?

 

Har hänt en del sedan början på 90-talet ser jag. Numer är alltså stridstrossen också splitterskyddad, och har med sig en bgbv också.

 

Är det alltså riktigt att stridstrossen består av en Stri 90 för Plutonchef, en vanlig 9040 för mekgruppen, en Bgbv 90 och en E-90? Plus två Stri 90 för ettan och tvåan. Antar att E-90 är framme i linjen också. Så i praktiken är stridstrossen tre pansarfordon. Hur är det med sjukvårdsgruppen? Vad kör den? Oskyddad Tgb1314? Kul.

 

Hur ser resten av trossen ut numer? Förr Pb90(?) var det en koklastbil, en trosslastbil och två stycken tgb-30 med en bro på. Trosslastbilen hade allt möjligt skrot, inklusive motorsåg och en uppblåsbar flotte.

 

Vad är vitsen med E-90 när det väl inte finns ngt artielleri att tala om längre?

Link to post
Share on other sites
Plus två Stri 90 för ettan och tvåan.

 

Nej, L1 och L2 åker vanliga 9040.

 

Hur är det med sjukvårdsgruppen?

 

Man tager vad man haver, Bv206, Patgb203, sjvpbv302(vad den nu heter), osv. Lösningarna är lite olika från år till år och från förband till förband.

 

Vad är vitsen med E-90 när det väl inte finns ngt artielleri att tala om längre?

 

Jag antar att det är en retorisk fråga.

 

Hur ser resten av trossen ut numer?

 

Det där är stridstrossplutonen på ett pansarskyttekompani.

 

Broläggare finns inga på bataljonen, koket och packgrupperna tillhör trosskompaniet.

Link to post
Share on other sites
Man tager vad man haver, Bv206, Patgb203, sjvpbv302(vad den nu heter), osv. Lösningarna är lite olika från år till år och från förband till förband.

 

Hur ser resten av trossen ut numer?

 

Det där är stridstrossplutonen på ett pansarskyttekompani.

 

Broläggare finns inga på bataljonen, koket och packgrupperna tillhör trosskompaniet.

 

OK, tack för svaret.

 

Utbildas alltid trosskompani samtidigt som pansarskytte och pansarkompanier fortfarande? Hur löser man annars koket på övningar numer? Catering? Lokala pizzan? McDonalds?

Link to post
Share on other sites
Utbildas alltid trosskompani samtidigt som pansarskytte och pansarkompanier fortfarande? Hur löser man annars koket på övningar numer? Catering? Lokala pizzan? McDonalds?

 

Ja, målet är att man utbildar funktionsenheter samtidigt som manöverenheter.

 

Detta till trots så är det vanligt att ISO-mat eller annan mat från koket inte lyckas tränga ut till manöverkompanierna.

 

På manöverkompanierna imundigas mat vid tillfälle och då i form av frystorkade stridsportioner som finns lagrade i vagnar och fordon. Dessa stridsportioner tillgodoser i stort soldatens näringsbehov och kräver vatten (förslagsvis varmt) och en tidsfrist på 3-6 minuter för tillagning innan de går att äta. På forumet kan de leta upp fina trådar som avhandlar dessa hatkärleksobjekt. Sök på "grönpåse" så lär du få din eventuella nyfikenhet stillad.

Link to post
Share on other sites

Koket, likt de flesta andra kompetenserna (t.ex) lvkv, utbildas inte varje år. Mitt år utgick koket helt och ersattes under GSU med iso från matan eller burkkäk, senare under utbildningsåret levde vi mer eller mindre uteslutande ur norgepåsar. Detta ledde i sin tur till sura magar och dito miner, men man överlevde. På slutövningen hade de flesta dock med sig burkravioli, vita bönor, ölkorv, bullens, tonfisk etc. Under återhämtningsdygn så får man ibland kok-käk, men då kvaliten på denna ibland är under all jävla kritik (GRÖNSAKSSOPPA?!) så blev det ofta att man värmde på en burk raviolix.

 

 

Business-minded folk kunde för övrigt göra god profit på sina medhavda burkar. Ett paket snabbnudlar gick på ca 20 pix, en burk ärtsoppa ca 40, ravioli 50.

Link to post
Share on other sites
Koket, likt de flesta andra kompetenserna (t.ex) lvkv, utbildas inte varje år. Mitt år utgick koket helt och ersattes under GSU med iso från matan eller burkkäk, senare under utbildningsåret levde vi mer eller mindre uteslutande ur norgepåsar. Detta ledde i sin tur till sura magar och dito miner, men man överlevde. På slutövningen hade de flesta dock med sig burkravioli, vita bönor, ölkorv, bullens, tonfisk etc. Under återhämtningsdygn så får man ibland kok-käk, men då kvaliten på denna ibland är under all jävla kritik (GRÖNSAKSSOPPA?!) så blev det ofta att man värmde på en burk raviolix.

 

Känner igen det där från 92. Dock var kokets fältmat oftast fullt ätlig. Men till lunch var det guldburk i snusburken. Så inför tre veckors slutövning hade åtminstone jag packat med mig 21st luncher, inklusive just Bullens, som jag förvarade i min trosspåse, utom tre dagar som jag hade i ryggsäcken och successivt fyllde på. Varma Koppen och annat som bara krävde varmt vatten och därmed ingen diskning var ju också att föredra.

Link to post
Share on other sites

En annan relaterad fråga. Med fyra fordon i varje pluton, hur ser bemanningen ut? Förr, Pb90 eller nåt, så hade man tre st pbv302. Plutonchef i en, stf Plutonchef i en och pbvgrpC i den tredje. Stf och pbvgrpC var kb-elever, vpl fänrikar i krigsorg.

 

Hur ser det ut idag med fyra 9040?

 

Plutonchef i ettan

Stf Plutonchef i tvåan

PbvgrpC i trean ??

Och vagnschef i fyran är ytterligare en kb-elev? Stf pbvgrpC? Eller är det en pb-elev eller en gb-elev?

 

I vilken vagn sitter markstridschefen (kb-elev?)? I den fjärde av riskspridningskäl, eller i ettan för att enklare kunna kommunicera direkt med Plutonchef? Eller är markstridschefen avskaffad nu, skulle införas eftersom det var för bökigt för vagnschefen att hoppa av och på hela tiden på 9040 jämfört med pbv302?

 

Finns separat signalist kvar på pluton? Sitter i vilken vagn? Och sist, vilken vagn sitter plutonsjukvårdaren, eller är den tjänsten avskaffad? Har man prickskytt på pluton numer?

 

Sedan vidare till stridstrossplutonen. Förr kallades plutonchefen kvartermästare, och stf plutonchef stabstroppchef. Olika utbildning. Detta då det var en stabstropp och en trosstropp tidigare.

 

Är det så fortfarande? Vad kallas Plutonchef för stridstrossen? Sitter stf Plutonchef i samma stripbv, och är han stab, eller är bägge stabsutbildade numer när man inte längre har kok eller tross på kompaniet?

 

Det blir en himla stor trosspluton.

 

En pbvgruppchef antar jag, med sex PBV:er: Kompanichef:s, stf Kompanichef, epbv, stri, mekgrp, bgbv. Var sitter pbvgrpC?

 

Vem är vagnschef hos mekgrp? Mekgrpchefen, ett gb, eller är han kb/pb numer? E antar jag bemannas av något befäl också.

 

Finns en signalist på stabsgruppen i stridstrossen, som hänger på Kompanichef:s vagn? Varför, om Kompanichef inte längre hoppar av speciellt ofta?

 

Enda jag kan vara säker på är att sjvgrp sitter i sitt fordon... Men vem skulle vara vagnschef där? Känns lite som att man inte både kan vara utbildad till kompanisjukvårdsgruppchef och vagnschef samtidigt, även om det är på en 302:a.

 

Många frågor.

 

Doktrinen med rätt lite avsutten strid har väl knappast ändrats, snarare är väl fokus än mer på uppsutten strid. Det var det iofs även 91-92, då man sällan steg av om inte terrängen eller bebyggelse krävde det. Eller i defensiv position. Oftast blåste man bara rätt in över fi och körde runt och sköt när man väl nått fram. Ingen tid att stiga ur på.

 

Kanske behövs det inte ngn pbvgrpC längre, då Plutonchef inte längre kliver av och därmed kan leda fordonen även när man suttit av? Fast pbvgrpC får väl ha hand om det tekniska underhållet.

 

Hur ser då ett pansarskyttkompani ut idag? På min tid var vi 166 pers har jag för mig, sedan drog man ner till tre plutoner (9+1 pbver) till SÖB:en 1995, vilket irriterade Kompanichef då han inte längre hade ngn pluton att ha i reserv.

 

Idag kan jag bara gissa.

 

Pluton:

C, stfC, markstridschef, signalist, plutsjukvårdare =5 för ledningsgrp

Förare*4, skytt*4, pbvgrpC*2 = 10 för pbvgrp

8*4 skytte = 32

 

Det är för h-e 47 pers på en pluton... Eller är det 6*4 skytte, och "bara" 39 pers?

 

Kompledning:

C, stfC = 2

 

Stridstrosspluton (vilda gissningar, baserat på hur det såg ut förr):

C, stfC = 2

Stabsgrp = 4 (inklusive Gruppchef,en stabssoldat, en ABC-person,signalist till Kompanichef)

Egrp = 1 (officer?)

Sjvgrp = 3

Mekgrp = 3

Pbvgrp = Gruppchef, 3 till Epbv, 3 till bgpbv, 2*skytt, 2*förare till Kompanichef och stf Kompanichef, skytt, förare till stripbv = 13

 

Totalt för stridstrosspluton: 26

 

Kompanistorlek totalt: 39*3+26+2=146. Eller 169 om det är 8*4 skytte på pluton.

Link to post
Share on other sites
En annan relaterad fråga. Med fyra fordon i varje pluton, hur ser bemanningen ut? Förr, Pb90 eller nåt, så hade man tre st pbv302. Plutonchef i en, stf Plutonchef i en och pbvgrpC i den tredje. Stf och pbvgrpC var kb-elever, vpl fänrikar i krigsorg.

 

Hur ser det ut idag med fyra 9040?

 

Plutonchef i ettan

Stf Plutonchef i tvåan

PbvgrpC i trean ??

Och vagnschef i fyran är ytterligare en kb-elev? Stf pbvgrpC? Eller är det en pb-elev eller en gb-elev?

 

I vilken vagn sitter markstridschefen (kb-elev?)? I den fjärde av riskspridningskäl, eller i ettan för att enklare kunna kommunicera direkt med Plutonchef? Eller är markstridschefen avskaffad nu, skulle införas eftersom det var för bökigt för vagnschefen att hoppa av och på hela tiden på 9040 jämfört med pbv302?

 

Finns separat signalist kvar på pluton? Sitter i vilken vagn? Och sist, vilken vagn sitter plutonsjukvårdaren, eller är den tjänsten avskaffad? Har man prickskytt på pluton numer?

 

Sedan vidare till stridstrossplutonen. Förr kallades plutonchefen kvartermästare, och stf plutonchef stabstroppchef. Olika utbildning. Detta då det var en stabstropp och en trosstropp tidigare.

 

Är det så fortfarande? Vad kallas Plutonchef för stridstrossen? Sitter stf Plutonchef i samma stripbv, och är han stab, eller är bägge stabsutbildade numer när man inte längre har kok eller tross på kompaniet?

 

Det blir en himla stor trosspluton.

 

En pbvgruppchef antar jag, med sex PBV:er: Kompanichef:s, stf Kompanichef, epbv, stri, mekgrp, bgbv. Var sitter pbvgrpC?

 

Vem är vagnschef hos mekgrp? Mekgrpchefen, ett gb, eller är han kb/pb numer? E antar jag bemannas av något befäl också.

 

Finns en signalist på stabsgruppen i stridstrossen, som hänger på Kompanichef:s vagn? Varför, om Kompanichef inte längre hoppar av speciellt ofta?

 

Enda jag kan vara säker på är att sjvgrp sitter i sitt fordon... Men vem skulle vara vagnschef där? Känns lite som att man inte både kan vara utbildad till kompanisjukvårdsgruppchef och vagnschef samtidigt, även om det är på en 302:a.

 

Många frågor.

 

Doktrinen med rätt lite avsutten strid har väl knappast ändrats, snarare är väl fokus än mer på uppsutten strid. Det var det iofs även 91-92, då man sällan steg av om inte terrängen eller bebyggelse krävde det. Eller i defensiv position. Oftast blåste man bara rätt in över fi och körde runt och sköt när man väl nått fram. Ingen tid att stiga ur på.

 

Kanske behövs det inte ngn pbvgrpC längre, då Plutonchef inte längre kliver av och därmed kan leda fordonen även när man suttit av? Fast pbvgrpC får väl ha hand om det tekniska underhållet.

 

Hur ser då ett pansarskyttkompani ut idag? På min tid var vi 166 pers har jag för mig, sedan drog man ner till tre plutoner (9+1 pbver) till SÖB:en 1995, vilket irriterade Kompanichef då han inte längre hade ngn pluton att ha i reserv.

 

Idag kan jag bara gissa.

 

Pluton:

C, stfC, markstridschef, signalist, plutsjukvårdare =5 för ledningsgrp

Förare*4, skytt*4, pbvgrpC*2 = 10 för pbvgrp

8*4 skytte = 32

 

Det är för h-e 47 pers på en pluton... Eller är det 6*4 skytte, och "bara" 39 pers?

 

Kompledning:

C, stfC = 2

 

Stridstrosspluton (vilda gissningar, baserat på hur det såg ut förr):

C, stfC = 2

Stabsgrp = 4 (inklusive Gruppchef,en stabssoldat, en ABC-person,signalist till Kompanichef)

Egrp = 1 (officer?)

Sjvgrp = 3

Mekgrp = 3

Pbvgrp = Gruppchef, 3 till Epbv, 3 till bgpbv, 2*skytt, 2*förare till Kompanichef och stf Kompanichef, skytt, förare till stripbv = 13

 

Totalt för stridstrosspluton: 26

 

Kompanistorlek totalt: 39*3+26+2=146. Eller 169 om det är 8*4 skytte på pluton.

 

jösses vad frågor... sen har 9040 inget med några pbv att göra så befattningarna heter inget med pbvgrp motsv

finns inga KB-elever kvar. det är jusst nu PB-elever som är vagnchefer på 3:e gruppen, de gör 11 månader som alla andra. min erfarenhet säger att en pansarskytte pluton vanligtvis bara har 3 grupper.

 

leder plutonen på marken gör _vanligtvis_ Plutonchef om hela plutonen har planerad avsutten strid. likaså Kompanichef om större delen av kompniet tar närstrid.

plutonsjukvårare finns ej på skytteplutonerna. signalist brukar vara någon stackare som får en Ra180 på ryggen. kanske en grg ladd eller någon annan. :P

sen har man om man har tur en skarpskytt med sig per pluton, men antagligen inte på ett GU-förband.

 

en pluton har ca 28 pers . 6 soldater bak i var vagn. förare, skytt och vagnchef. sen kan det finnas en stf vagnchef med i plutonchefens vagn som hoppar upp i tornet när chefen leder avsuttet.

 

SoT har 3 st 9040 varav en DSG. sen en bgbv90 e-pbv90 och en stripbv90 sen 2-3 sjukvårds-bandvagnar

blir ca 50 pers beroende på personalläget.

 

men ett kompani ser ju inte exakt lika dant ut som ett annat kompani på en annan bataljon kanske. och ett yrkesförband ser lite annorlunda ut gentimot ett GU-förband.

Link to post
Share on other sites
jösses vad frågor... sen har 9040 inget med några pbv att göra så befattningarna heter inget med pbvgrp motsv

finns inga KB-elever kvar. det är jusst nu PB-elever som är vagnchefer på 3:e gruppen, de gör 11 månader som alla andra. min erfarenhet säger att en pansarskytte pluton vanligtvis bara har 3 grupper.

 

leder plutonen på marken gör _vanligtvis_ Plutonchef om hela plutonen har planerad avsutten strid. likaså Kompanichef om större delen av kompniet tar närstrid.

plutonsjukvårare finns ej på skytteplutonerna. signalist brukar vara någon stackare som får en Ra180 på ryggen. kanske en grg ladd eller någon annan. :P

sen har man om man har tur en skarpskytt med sig per pluton, men antagligen inte på ett GU-förband.

 

en pluton har ca 28 pers . 6 soldater bak i var vagn. förare, skytt och vagnchef. sen kan det finnas en stf vagnchef med i plutonchefens vagn som hoppar upp i tornet när chefen leder avsuttet.

 

SoT har 3 st 9040 varav en DSG. sen en bgbv90 e-pbv90 och en stripbv90 sen 2-3 sjukvårds-bandvagnar

blir ca 50 pers beroende på personalläget.

 

men ett kompani ser ju inte exakt lika dant ut som ett annat kompani på en annan bataljon kanske. och ett yrkesförband ser lite annorlunda ut gentimot ett GU-förband.

 

OK, så stf Plutonchef är en yof idag, även på GU? Dina uppgifter går emot tidigare med fyra 9040 per pluton, men strunt samma. Den uppgiften var väl inte korrekt (längre) kanske?

 

Vad är benämningen på tjänsterna på SoT? Kallar man fortfarande stabschefen för 3:a och kvartermästaren för 9:a enligt FALA, eller är det bara DR (fjärde pluton) numer?

 

Det finns kanske ingen riktig förteckning längre över tjänster på pansarskyttekompani? Har försvaret degenererat så långt från invasionsförsvaret att det inte finns några regler kring detta längre?

 

Är det möjligt att påstå att "det beror på" när det gäller GU-förbanden, och de existerar ju bara i teorin i mobiliserad form. Jag är mest intresserad av hur det ser ut på GU, inte hur det ser ut i insatsförbanden.

Link to post
Share on other sites

nja, antalet vagnar kan nog bero på hur ekonomin ser ut för förbandet. men de senste 2 åren vid den bataljon jag känner till så har det varit tre vagnasr per skyttepluton. både GU och NBG.

 

ang benämning på tjänster så hänger det ofta på personalläget och plutonchefen på SoT kan få både 2 och 3 benämningar. men FALA finns nog kvar på något sätt ändå tror jag.

 

sen kan det va som du säger att det är mobiliseringsförband osv.

Link to post
Share on other sites

Det här med organisation har blivit ett stort mörker för alla inblandade. Som det har varit den senaste tiden har man bytt org vart och vart annat år. Jämför årtalen: PB 63M, PB 90, Mekbat 04, Mekbat 08, Mekbat 09. Dessutom har det förekommit en hel del lokala varianter,"försök", substitutfordon, reduceringar av budgetskäl osv, det har inte varit lätt att försöka hålla koll på hur ens förband ser ut. Förr (på invasionstiden) gavs det ut böcker på hur förband var organiserade, personal och mtrl, Arméhandbok 1 tror jag den hette. Nu ges org-tablån i bästa fall ut som powerpoint...

 

Till några av frågorna, fokus på logistikenehterna. Svaren gäller både psk och strv om inget annat anges.

Sedan vidare till stridstrossplutonen. Förr kallades plutonchefen kvartermästare, och stf plutonchef stabstroppchef. Olika utbildning. Detta då det var en stabstropp och en trosstropp tidigare.

 

Är det så fortfarande? Vad kallas Plutonchef för stridstrossen? Sitter stf Plutonchef i samma stripbv, och är han stab, eller är bägge stabsutbildade numer när man inte längre har kok eller tross på kompaniet?

Svar: Det där är något som ändrats lite fram och tillbaka. Som det ser ut i org 09 så kallas det stab- och trosspluton. Den består av ett antal grupper som redovisats tidigare. Chefer är en plutonchef och en stf. Kvm är "bara" kvm. Kvm planerar och ger inriktningar för logistiken, Plutonchef leder och genomför den. Detta är nytt för i år och metodiken (vem gör vad och sitter var) är väl inte helt spikad om jag uttrycker mig milt...

 

En pbvgruppchef antar jag, med sex PBV:er: Kompanichef:s, stf Kompanichef, epbv, stri, mekgrp, bgbv. Var sitter pbvgrpC?

Svar: Nej ingen pbv-Gruppchef. Plutonchefen leder förbandet, stridstrossen, alltså. Kompanichefsvagnarna och E-vagnen är inte tillsammans med de övriga i stab- och trossplutonen under strid. Stridstrossen består då av en stri90, en DSG90 (repgrp) en bgbv (två på strvkomp) och ett antal sjtp-enheter. Sjtp kan bestå av pbv302, patgb 203, bv 308 eller något annat man fått underställt sig. Sjtp ingår inte stridstrosssen utan i logistikbataljonen och fördelas ut vid behov. Grundtilldelningen är 3 vagnar/pskkomp och 2/strvkomp.

 

Vem är vagnschef hos mekgrp? Mekgrpchefen, ett gb, eller är han kb/pb numer? E antar jag bemannas av något befäl också.

Svar: Tja om detta tvistar de lärde. Detta är inte styrt i något reglemente (ännu) därför finns det olika synsätt på detta. Chef för driftstödsgruppen som repgruppen kallas är en specialistofficer. Fast anställd alltså. Resten av gruppen består av en systemtekniker, en tornmek och en chassimek. Det får bara plats tre i stridsutrymmet varvid gruppchefens plats som vagnchef är ganska klar. Det som talar mot detta är att det kan bli ganska befälstätt i L3 (Plutonchef, stf, kvm och TC i samma vagn) och att då väljer man att låta Plutonchef eller stf gå över i DSG:n. Jag kan nog återkomma i ärendet framöver.

 

Enda jag kan vara säker på är att sjvgrp sitter i sitt fordon... Men vem skulle vara vagnschef där? Känns lite som att man inte både kan vara utbildad till kompanisjukvårdsgruppchef och vagnschef samtidigt, även om det är på en 302:a.

Svar: Det finns ingen kompanisjvgrp längre, bara tillförda sjtp-grupper som ska ses som stridfältsambulanser, inget annat. Det finns alltså ingen kompanisjuksköterska längre.

 

/S-Tank

Link to post
Share on other sites
Det här med organisation har blivit ett stort mörker för alla inblandade. Som det har varit den senaste tiden har man bytt org vart och vart annat år. Jämför årtalen: PB 63M, PB 90, Mekbat 04, Mekbat 08, Mekbat 09. Dessutom har det förekommit en hel del lokala varianter,"försök", substitutfordon, reduceringar av budgetskäl osv, det har inte varit lätt att försöka hålla koll på hur ens förband ser ut. Förr (på invasionstiden) gavs det ut böcker på hur förband var organiserade, personal och mtrl, Arméhandbok 1 tror jag den hette. Nu ges org-tablån i bästa fall ut som powerpoint...

 

Till några av frågorna, fokus på logistikenehterna. Svaren gäller både psk och strv om inget annat anges.

 

Stort tack för svaret S-Tank. Lite skrämmande att det man har så dåligt spikad org på kompaninivå. Börjar förstå varför det skall krävas år av utbildning efter mobilisering för att kunna sätta fältförband i strid...

 

Själv var jag stf Plutonchef på stab- och trosspluton, dvs stabstroppchef. Och AH1 ingick i portföljen. Därav intresset av hur det ser ut idag. Skönt att se att man iaf är splitterskyddad och har offensiv kapacitet på stridstrossen numer. Det var lite brunt att köra omkring utan ens en ksp och hänga några hundra meter bakom resten av kompaniet utan splitterskydd och med dålig framkomlighet via en 11, en 13 och en Volvo 240 för sjukvårdsgruppen. Typ.

 

Jo, jag är medveten om att 1:an och 2:ans vagnar och antagligen även E inte följer med stridstrossen, utan frågan om pbvgrpc handlade mest om vem som tar hand om vagnarna vid förläggning. Någon form av gruppchef som ser till att det underhålls som det skall förväntar jag mig.

 

På min tid under invasionsförsvarets era så övades det ständigt med tp av sårade och till kompanisamlingsplatsen. Antar att det under GU inte blir lika mycket övat om inte bataljonsambulanserna utbildas samtidigt. Fast vad som skrivits tidigare så finns det alltså inte heller kvar någon plutonssjukvårdare på skyttepluton... Ingen högre kompetens för sårade alls längre? Gruppsjukvårdare kanske? Blöder det, lappa och skicka bakåt?

 

Låter för övrigt vettigt att inte sätta hela stab- och trossplutons ledning i samma pbv när det finns andra att tillgå på pluton.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By CasperF
   Tjena, genomförde mönstringen för en månad sen och fick beslut om att jag ska bli placerad som Stridsvagnsplutonsbefäl på Skaraborgs regemente P4.
    
   Jag undrar vad jag kommer få genomföra? Kollat försvarets hemsida och googlat runt men inte hittat någon info kring vad befattningen innefattar etc.
    
   Enligt flashback 2009 så hamnar man som vanlig vagnchef men utifrån att befattningen har en 15 månaders utbildningstid, vilket är 4 månader längre än vagnchef (11 mån), verkar det konstigt.
    
   Vad tror ni?
    
  • Guest Holger3D
   By Guest Holger3D
   Finns det garage i Sverige där vi har typ stridsfordon uppställda i reserv eller har vi bara de fordon som används under utbildningen
  • Guest Jägers
   By Guest Jägers
   Vad tror ni...
    
   Kommer Sverige någonsin få ett nytt stridsvagnsystem? Eller är stridsvagnseran på väg att utgå? Gämför med slagskeppen. Tänk på kostnadseffektivitet och svenska arméns uppgifter.
    
   "November 8, 2002; For several decades, the main battle tank has been declared obsolete. Like the battleship, another weapon that depended on big guns and thick armor, the tank was seen as inevitably done in by faster, cheaper and more numerous weapons. The first modern battleship was launched in 1906, but aircraft and submarines made the battleship obsolete, and none were built after 1945. The tank has lasted longer than that. First appearing in combat during World War I, the tank became a decisive weapon during World War II and continued to dominate battlefields to the present. That's over 80 years, twice as long as the battleship. But the tank, like the battleship, became too expensive and too vulnerable to cheaper weapons.
    
   But there's another major factor that kept the tank going for so long; the Cold War arms race. Russia saw the tank as their principal land warfare weapon and produced over 100,000 of them after World War II. Russia introduced a new model every decade from 1945 to the 1990s. The World War II T-34 gave way to the T-54, then the T-62, the T-72, the T-80 and the T-90. The United States responded with the M-48, M-60 and M-1.
    
   As the Arab-Israeli wars, and the 1991 Gulf War demonstrated, the American tanks in the hands of well trained crews could handily defeat larger numbers of Russian tanks. But the M-1, with it's use of high tech sensors, composite armor and depleted uranium shells, set a new standard for tank design and effectiveness. It also cost nearly five million dollars each. With Russia dropping out of the arms race when the Soviet Union collapsed in 1991, and no one else willing, or able, to afford a tank to match the M-1, the end of the line has been reached. Well, a few nations could match the M-1 (Israel, Britain and Germany), but none of these were willing to build many of them.
    
   The United States ended up with 7,000 M-1s when the Cold War ended. Russia was selling off its best tanks for less than a million dollars each, but no one thought of these as anything more than targets in a battle with M-1s. The world will still have plenty of tanks for the next few decades, until the last of the 50,000 Cold War surplus Russian tanks rusts into uselessness.
    
   But why should the tank disappear now? Simply because the main reason for the tank was to provide a weapon that could battle its way past determined infantry and their machine-guns, artillery and anti-tank weapons. With modern electronics, cheaper precision rockets and bombs can deliver the firepower and flexibility that only tanks could provide in the past. These new weapons are easier to use and maintain than tanks, which have always been complex and difficult to keep going. Just like admirals did the math and decided that submarines and aircraft were cheaper and more effective than battleships, generals the world over will consider their options and go with what they feel will work best. There won't be much choice. With few new tanks being built, and cheaper, more effective, weapons available.
    
   There will have to be some battles to make the point. China and India are still building tanks, using technology far behind, and a lot cheaper than, the M-1. But with smarter and cheaper anti-tank weapons available (missiles, "smart mines" and air delivered robot tank killers like SADARM), it will only take one incident of the "cheap and smart" stuff beating up on a lot of tanks to make the point. Another telling sign is the lack of enthusiasm in America and Russia for designing a replacement for current tanks. At least not a replacement that features the "bigger gun and thicker armor" that has characterized tank development for the past 80 years.
    
   Then again, it may be premature to write off the tank. For a weapon that has been dismissed as obsolete for decades, it still survives. True, there are a lot fewer tanks in use now (about 60,000) than there were at the end of the Cold War (over 100,000). And the new ones being built are not sufficient to replace those that wear out each year. Less affluent nations will still find tanks useful against their own citizens, or equally poor neighbors who also have some tanks. The math, however, is unavoidable. Unless a new arms race begins, the number of tanks in service will slowly decline year by year. Meanwhile, the number of "smart weapons" grows rapidly. The tank won't completely disappear soon, but never again will it be the key weapon for ground warfare. "
  • By A2Keltainen
   Jag har suttit och funderat på besättningsstorleken i strv respektive strhkp. Strv har som bekant nuförtiden oftast en besättning på tre eller fyra man. Strhkp har däremot nuförtiden oftast en besättning på två man. I diskussioner om det optimala antalet man i en strv-besättning så är det rätt så vanligt att folk tycker tre är för lite, och nästan alla tycker att två man är för lite. Den första frågan är då varför strhkp kan klara sig med två man medan det krävs fler man i strv? Är det enbart därför att strhkp är flygande och detta medför ett ännu större tvång än i strv att hålla besättningen liten som en följd av viljan att hålla fordonets massa (vikt) så liten som möjligt? Den andra frågan som dyker upp i mitt huvud är om några av de faktorer, som gör att strhkp kan klara sig med två man, kan föras över till strv, så att den åtminstone kan klara sig bra med tre man? Jag tycker mig ha sett ett exempel på detta i hur vissa länder (Frankrike) med tre mans strv-besättningar håller en fjärde besättningsman i trossen. På detta sätt så kan vinna de fördelar en man mindre i strv medför, samtidigt som man har extra hjälp med underhåll, posttjänst och andra liknande sysslor under de stunder man inte är i strid eller förflyttning.
  • By Axel of Sweden
   Är det sant att Tornen på stridsvagnar flyger av när dom exploderar?
   Är det bara en myt eller?
×
×
 • Create New...