Jump to content

Statskupp/revolution/anarki?


darkjak

Recommended Posts

Det här är en ytterst hypotetisk fråga.

 

Föreställ er att Sverige likt Grekland blir överfullt av demonstrationer och allmän anarki, fast mycket värre. Låt oss säga att kommunisterna vill ta över, eller att alla tycker att det är så liten skillnad på vänster och högerblocket att man tror att det skulle bli billigare och stabilare med att kungen återfår all makt. Polisen är otillräcklig, då kommunisterna/royalisterna är fler, och beväpnade.

Vad får, kan och skulle staten göra? Skulle staten skita i EU-direktiv och sätta all polis på patrull? Skulle undantagstillstånd råda, med värnpliktiga och/eller US-anställda som patrullerar gatorna med laddade automatkarbiner och stridsfordon? Skulle man låta demokratin gå under?

 

Som jag ser det så skulle man vara tvungna att bryta mot lagar oavsett hur man gör. Skulle regeringen våga göra detta, och VILKA lagar skulle man bryta mot? EU's stränga direktiv om att man måste göra idiotiska mängder pappersarbete (som tydligen är det som orsakat närpolisens undergång), eller Svenska lagen om att försvaret inte får sättas in mot Svenska civila? Skulle man låta demokratin försvinna (vilket jag gissar på att det både finns Svenska lagar såväl som EU-direktiv som förbjuder)? Finns det ytterligare någon möjlighet?

Link to comment
Share on other sites

tycker ditt scenario mer liknar innbördeskrig och då kan väl landet försättas i undantagstillstånd, speciellt då demonstranter beskjuter polis.

och då undantagstillstånd råder så kan även militär användas mot civila vad jag vill förstå.

 

tror inte att man låter demokratin gå under utan motstånd iaf :mellow:

Link to comment
Share on other sites

Det finns ingen "Svenska lagen om att försvaret inte får sättas in mot Svenska civila". Det finns heller ingenting som heter undantagstillstånd i svensk lag. Så frågeställningen är lite svår att besvara...

 

Är helt på din linje. Det så kallade undantagstillståndet är ingenting som är möjligt i Sverige just på grund av svensk lagstiftning. Dock finns det tillämpligt i en hel del länder och användes som bekant i Georgien-Ryssland konflikten där undantagstillståndet innebar att den Georgiska staten fick extra befogenheter mot sin egen befolkning. Dom utlyste bland annat utegångsförbud.

Link to comment
Share on other sites

Undantagstillstånd är inte reglerat i lagen undantagstillstånd är när staten inte kan lösa sina uppgifter utan att bryta mot sina egna lagar då kan regeringen besluta att undantagstillstånd råder och de lagar som är i vägen gäller inte längre. Exempel ifall regeringen bedömmer att den måste använda försvaret för att hålla orning och stabilitet då förklarar man undantagstillstånd från de lagar och regler som är i vägen. I regel är det en desperat åtgärd föratt tillfälligt lösa ut situationen.

Link to comment
Share on other sites

Regeringen vågar nog göra så mycket som man känner att man har folkligt mandat för, dvs vad folk tycker om saken helt enkelt. Och eftersom det är politiskt oneutrala media som talar om för oss och politikerna vad vi tycker i olika frågor så är nog regeringens mandat för kraftfulla åtgärder inte särskilt starkt.

Link to comment
Share on other sites

Undantagstillstånd är inte reglerat i lagen undantagstillstånd är när staten inte kan lösa sina uppgifter utan att bryta mot sina egna lagar då kan regeringen besluta att undantagstillstånd råder och de lagar som är i vägen gäller inte längre. Exempel ifall regeringen bedömmer att den måste använda försvaret för att hålla orning och stabilitet då förklarar man undantagstillstånd från de lagar och regler som är i vägen. I regel är det en desperat åtgärd föratt tillfälligt lösa ut situationen.

Var då vänlig och förklara var någonstans detta har stöd i regeringsformen.

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte riktigt se vilka lagar man skulle vara tvungen att bryta.

Om vi bortser från att antalet kommunister/anarkister/rojalister i dagsläget skulle vara ganska hanterbart av de flesta lokala polisdistrikt och föreställer oss att en "stor" del av befolkningen går och blir psykiskt sjuka och börjar plocka ut jaktbössorna och deg-kavlarna för att ställa till med djävulskap så behöver regeringen/riksdagen troligen inte bryta mot några lagar för att hantera detta.

 

Det finns i dagsläget inte någon möjlighet för regeringen att utlysa "undantagstillstånd" även om detta har diskuterats och föreslagits ett antal gånger.

Dock så finns det möjlighet att införa diverse åtgärder, såsom "utegångsförbud" och att använda sig av beredskapspoliser och i värsta fall även militär hjälp (dock så lär det knappast handla om stridsfordon på gatorna eller ens vapen i hand så länge det inte finns ett rejält hot mot nationen).

 

EDIT: Syftingsfel...smäll på fingrarna av grammatikpolisen.

Link to comment
Share on other sites

Undantagstillstånd är inte reglerat i lagen undantagstillstånd är när staten inte kan lösa sina uppgifter utan att bryta mot sina egna lagar då kan regeringen besluta att undantagstillstånd råder och de lagar som är i vägen gäller inte längre. Exempel ifall regeringen bedömmer att den måste använda försvaret för att hålla orning och stabilitet då förklarar man undantagstillstånd från de lagar och regler som är i vägen. I regel är det en desperat åtgärd föratt tillfälligt lösa ut situationen.

 

Undantagstillstånd är inte ett alternativ. Det finns inte stöd för det i svensk lagstiftning. Se, t.ex. wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Undantagstillst%C3%A5nd

 

Jag lyckas inte googla fram bevis för min tes som följer denna mening, så jag kan inte bevisa den för tillfället. Men vad jag tror skulle ske är att det rådande förhållandet klassas som revolutionsförsök, eller samhällsstörtande verksamhet, eller vad termen nu är. Regeringen kan då besluta om höjd beredskap eller högsta beredskap, och får då ge militären full befogenhet att skydda svensk demokrati.

 

Som sagt, detta är vad jag har för mig att jag läst i lagboken, är inte helt säker på tillvägagångssätt och sånt, återkommer när jag lyckats kolla upp det.

 

 

EDIT: "Kap. 18 om högmålsbrott" och "kap. 19 om brott mot rikekts säkerhet" reglerar vad man döms för om man pysslar med verksamhet som syftar till att skada Sverige och svenskt statsskick. Jag har tyvärr inte lyckats hitta någon lag som reglerar exakt vad staten får göra och när staten får göra det.

 

 

/Nyllet

Link to comment
Share on other sites

EU's stränga direktiv om att man måste göra idiotiska mängder pappersarbete (som tydligen är det som orsakat närpolisens undergång)

 

Polisens kopiösa egenadministration har ingenting med EU att göra. Detta fenomen får vi stå för helt själva, då det är ett unikt förfarande som helt och hållet är svenskuppfunnet. EU skulle nog snarast bli glada om vi kunde sortera i våra procedurer så att vi åtminstone närmade oss, säg... åtminstone europeisk bottennivå... vad avser polisiär avrapporteringseffektivitet.

 

Närpolisens undergång orsakade svenska politiker i en blocköverskridande överenskommelse genom att utöka polisens arbetsuppgifter med Närpolisorganisationen samtidigt som man sade upp kopiösa mängder personal. Att man dessutom marknadsförde de nya tjänsterna på ett sätt som bara tilltalade arbetsskygga latoxar eller icke anställda flummare satte spiken i kistan. Och då hade man inte ens hunnit sjösätta organisationen...

Link to comment
Share on other sites

Det finns ingen "Svenska lagen om att försvaret inte får sättas in mot Svenska civila". Det finns heller ingenting som heter undantagstillstånd i svensk lag. Så frågeställningen är lite svår att besvara...

 

 

Det har aldrig tidigare funnits något förbud mot att sätta in militär mot ordningsstörningar, även om "grundlagsförbudet att sätta in militär sedan Ådalen 1931..." varit en sällsynt långlivad klintbergare ivrigt underblåst av media. Numera finns dock faktiskt en lagstiftning som förbjuder detta, nämligen Förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Där kan läsas bl a:

 

- - -

 

7 § När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens

personal inte användas i situationer där det finns risk för att

den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda.

 

- - -

 

10 § Försvarsmaktens personal får inte användas för uppgifter

enligt denna förordning som kan medföra en inte obetydlig risk

för att personalen kan komma att skadas.

 

Dock, i det fall du avser ovan, nämligen samhällsomstörtande verksamhet där det verkligen börjar bli allvar, finns samtidigt numera Lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning:

 

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till

polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan

innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.

 

Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

 

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa

mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om

straff för terroristbrott,

 

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen

inte har tillgång till, och

 

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

 

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som

kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för

omfattande förstörelse av egendom.

 

"Terroristbrott" enligt Lagen 2003:148 som kan utgöra grund för stöd enligt denna lag kan vara:

 

1. mord,

2. dråp,

3. grov misshandel,

4. människorov,

5. olaga frihetsberövande,

6. grov skadegörelse,

7. mordbrand och grov mordbrand,

8. allmänfarlig ödeläggelse,

9. sabotage och grovt sabotage,

10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage,

11. flygplatssabotage,

12. spridande av gift eller smitta,

13. olovlig befattning med kemiska vapen,

14. uppsåtligt vapenbrott,

15. brott enligt 21 § tredje stycket lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,

16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,

17. brott enligt 18 och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14-17,

19. olaga hot, 4 kap. 5 §

 

Allt under förutsättning att de begås i syfte att:

 

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

 

...så visst kan man kalla in militär i det fall du beskriver ovan. Då under förutsättning att de "har lämplig utbildning och erfarenhet för

uppgiften", vilket lagen föreskriver. Men - ju värre läget är, desto lägre lär kraven på vad som är "lämplig utbildning och erfarenhet" vara, är min gissning...

Link to comment
Share on other sites

Unicorn, du verkar ha sjukt bra koll. Jag ahr för mig att det finns någon "lagen om samhällsstörtande verksamhet" eller liknande. Är jag ute ock cyklar eller har jag äntligen lyckats komma ihåg något hyfsat korrekt?

 

/Nyllet

Link to comment
Share on other sites

Unicorn, du verkar ha sjukt bra koll. Jag ahr för mig att det finns någon "lagen om samhällsstörtande verksamhet" eller liknande. Är jag ute och cyklar eller har jag äntligen lyckats komma ihåg något hyfsat korrekt?

Ordet "samhällsstörtande" förekommer inte i SFS, däremot så verkar det vara en populär term på de politiska ytterkanterna.

 

Det närmaste jag kan tänka på är Brottsbalkens 18 kap. 1§

Den som, med uppsåt att statsskicket skall med vapenmakt eller eljest med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda framtvingas eller hindras, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes, om det ej är högförräderi, för uppror till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år. Lag (1974:565).
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...